02-08-13

De nacht is het terrein van psychopaten en narcisten

Individuen die bij voorkeur een nachtleven leiden, lopen een groter risico om anti-sociale persoonlijkheidskenmerken - zoals narcisme, machiavelisme en psychopatische tendenzen - te vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Westen Sydney bij tweehonderdvijftig Australische studenten. De onderzoekers merken op dat er wellicht een evolutionaire reden kan worden aangegeven voor de band tussen anti-sociaal gedrag en een voorkeur voor het nachtleven. De nacht creëert volgens de wetenschappers immers omstandigheden die voordelig zijn voor activiteiten die door de maatschappij niet worden getolereerd.

“Het onderzoek toonde aan dat respondenten met een nachtleven grotere anti-sociale neigingen vertoonden dan collega’s die vroeger op de avond naar bed plegen te gaan,” merkt onderzoeksleider Peter Jonason, professor psychologie aan de University of Western Sydney, op. “Individuen die hoge scores lieten optekenen op het gebied van anti-sociale neigingen, bleken vaak schepsels van de nacht te zijn, zoals andere predatoren zoals leeuwen en schorpioenen. Figuren die anti-sociale neigingen vertonen, kunnen gemakkelijker van de duistere omgeving van de nacht gebruik maken, op ogenblikken dat anderen slapen en cognitief minder optimaal functioneren.”

Professor Jonason meent dat voor het fenomeen een evolutionaire verklaring kan worden gegeven. “Er wordt historisch strijd gevoerd tussen de bedriegers en de maatschappij die hen wil vatten en straffen,” voert hij aan. “Anti-sociale neigingen bieden de mogelijkheden om zich te verfijnen in het ontwijken van de ontmaskering.” Jonason wijst er daarbij op dat de meeste misdrijven en onaanvaard seksueel gedrag meestal tijdens de nacht zijn gesitueerd. Ook bleek dat respondenten met anti-sociale neigingen toegaven tijdens de nacht efficiënter te kunnen functioneren. De betrokkenen bleken er ook minder problemen mee te hebben anderen te gebruiken.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nacht, psychopaat, narcist |  Facebook |

20-08-12

Biologie steeds belangrijker in juridische procedures

Psychopaten die voor criminele feiten voor een Amerikaanse rechtbank moeten verschijnen, blijken gevoelig lagere straffen opgelegd te krijgen wanneer hun verdediging biologische bewijzen naar voor brengt over hun mentale gezondheidstoestand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah. Indien een jury alleen te horen krijgt dat de beschuldigde een psychopaat is, blijkt de gezondheidstoestand als een verzwarende omstandigheid bestempeld te worden. Wanneer er echter een biologische verklaring wordt gegeven voor het gezondheidsprobleem, blijken gevoelig kortere gevangenisstraffen uitgesproken te worden. De onderzoekers hebben het over een verrassend en verontrustend resultaat. Opgemerkt wordt dat de biologie steeds meer verklaringen biedt voor het gedrag van het individu. Op die manier moet er volgens hen in de toekomst met een grote impact op de rechtspraak worden rekening gehouden.

Lees Verder

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biologie, rechtspraak, psychopaat |  Facebook |

18-10-11

Psychopatische moordenaar maakt specifieke woordkeuze

Psychopatische moordernaars maken onbewust identificeerbare woordkeuzes wanneer ze over hun misdaden praten. Dat is de conclusie van een analyse van de verhalen van veertien psychopatische moordenaars door onderzoekers aan de University of British Columbia. De Canadese wetenschappers merken op dat de resultaten van het onderzoek zou kunnen leiden tot nieuwe instrumenten voor de diagnose en behandeling van psychopaten en ook een impact zou kunnen hebben voor speurders en sociale media.

"De woorden van psychopatische moordenaars weerspiegelt hun persoonlijkheid, die gekarakteriseerd wordt door egoïsme, afstandelijkheid tegenover hun misdaden en een gebrek aan emoties," merkt Jeff Hancock, professor computerwetenschappen aan de University of British Columbia. "Met een computeranalyse van hun verhalen is het mogelijk om het typisch woordgebruik van de psychopatische moordenaar te achterhalen." De onderzoekers vergeleken het woordgebruik van de daders met dat van moordenaars die niet als een psychopaat waren gecatalogeerd.

De onderzoekers stellen dat psychopaten in hun verhalen meer woorden - zoals 'omdat' of 'aangezien' - gebruiken die aantonen dat de misdaad gepleegd moest worden om een bepaald doel te gebruiken. Ook wordt opgemerkt dat ze twee keer zo vaak woorden gebruiken die verwijzen naar een fysieke nood, zoals voeding, seks of geld. Niet-psychopaten verwezen vaker naar sociale behoeftes, zoals familie, religie of spiritualiteit. Bovendien bleken psychopaten vaak aan te geven wat ze hadden gegeten op de dag van hun misdaad.

Ook wordt opgemerkt dat psychopaten vaker gebruik maakten van de verleden tijd, waarmee ze volgens de onderzoekers blijkbaar afstand willen nemen van hun misdaden. Ook bleken psychopaten minder vloeiend te zijn in hun spraak. "Dat heeft mogelijk te maken met de inspanning die psychopaten doen om een positieve indruk te maken, waardoor ze een grotere mentale inspanning moeten doen om hun verhaal te kaderen," voeren de Canadese onderzoekers nog aan.

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: misdaad, moord, psychopaat |  Facebook |