08-08-17

Psychopaat kan opmerkelijk snel met leugens leren omgaan

Personen met sterkere kenmerken van psychopathie blijken het vertellen van leugens sneller te kunnen aanleren dan de rest van de bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van neuropsychologen aan de University of Hongkong. De onderzoekers zeggen te hebben vastgesteld dat psychopaten weliswaar geen natuurlijke neiging hebben beter te kunnen liegen, maar wel de gemakkelijker kunnen aanleren onwaarheden te vertellen. De onderzoekers zeggen het opmerkelijk te vinden hoe snel psychopaten kunnen leren efficiënt met leugens om te gaan, rekening houdend met het feit dat bij de rekrutering van de proefpersonen geen verschillen in leugenachtige vaardigheden konden worden vastgesteld.

“Er was eerder al geweten dat personen met psychopatische karaktereigenschappen gekenmerkt werden door onder meer een onbetrouwbaar en manipulatief karakter, maar tot nu toe was nog nooit vastgesteld of ze ook meer en beter leugens zouden vertellen dan de rest van de populatie,” betogen de onderzoekers Tatia Lee en Robin Shao. “Nadat psychopaten getraind worden onwaarheden te vertellen, blijken ze in gesprekken veel sneller met een leugen naar voor te komen dan andere respondenten. Bij personen met beperkte signalen van psychopathie bleek daarentegen na de training geen enkele verandering opgetekend te kunnen worden.”

Het fenomeen kan volgens Lee en Shao wellicht worden toegeschreven aan de manier waarop de hersenen van psychopaten en de rest van de bevolking leugens verwerken. “Tijdens het liegen moet de ware informatie worden onderdrukt en omgekeerd,” aldus de wetenschappers. “Om goed te liegen moeten in de hersenen een aantal processen - zoals aandacht, werkgeheugen of conflictoplossing - kunnen worden gecontroleerd. Bij personen met lage psychopathische niveaus moeten extra inspanningen inspanningen doen om de onware antwoorden te verwerken. Dat is mogelijk één van de redenen waarom in deze groep ook na een training niet sneller met een leugen kan reageren.”

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychopathie |  Facebook |

03-09-16

Donald Trump scoort hoog in ranglijst psychopathie

Op het gebied van psychopathie scoort Donald Trump hoger dan Adolf Hitler en moet slechts onderdoen voor Idi Ama Dada, Saddam Hoessein  en Hendrik de Achtste. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford naar aanwijzingen van psychopathie bij de Amerikaanse presidentskandidaten Donald Trump, Hillary Clinton, Ted Cruz and Bernie Sanders. De onderzoekers merken daarbij op dat psychopathie niet louter negatieve effecten heeft - zoals de afwijzing van schuld of een gebrek aan empathie - maar ook positieve eigenschappen - zoals onbevreesdheid en stressbestendigheid - kan omvatten.

“Psychopathie is een spectrum waarop iedereen zich zal terugvinden,” zegt onderzoeksleider Kevin Dutton, professor psychologie aan de Oxford University. “Een aantal beroepen leent zich wel beter voor medewerkers met psychopatische eigenschappen, zoals het bedrijfsleven, de chirurgie, de juridische en militaire wereld en de politiek. Ook werd al aangetoond dat een groot gedeelte van de historische leiders op het vlak van psychopathie hoge scores halen. Dat geldt echter vaak voor positieve karakteristieken zoals sociale invloed, onbevreesdheid en stressbestendigheid. Negatieve eigenschappen - zoals egocentrisme, impulsiviteit en een gebrek aan empathie - moeten echter worden gekoppeld aan een weinig succesvol beleid.”

“De research toonde aan dat Donald Trump op het gebied van psychopathie hogere scores haalt dan de andere presidentskandidaten,” benadrukt professor Dutton. “Vastgesteld werd dat Trump zich op het gebied van psychopathie op het niveau van Hitler en Idi Amin situeert. Vooral haalt hij hogere scores op onverschrokken dominantie, een eigenschap die met succesvolle presidenten in verband kan worden gebracht. Anderzijds wordt Trump ook gekenmerkt door een egocentrische impulsiviteit, wat daarentegen als een negatieve karaktertrek dient te worden beschouwd. Algemeen kan echter worden gezegd dat de behaalde scores zowel de positieve als negatieve kritiek op Trump en Clinton vertegenwoordigen.”

Lees Verder

08:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: psychopathie |  Facebook |