31-05-14

Overdreven gebruik sociale media leidt tot psychopatisch gedrag

Een overdreven blootstelling aan sociale media en aanverwante platformen dreigt psychopatische symptomen bij gebruikers te stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Who Is Hosting This. De studie heeft volgens de consulent uitgewezen dat een intensief gebruik van sociale media bij sommige gebruikers gekoppeld kan worden aan leugenachtigheid, egocentrisme, een gebrek aan gedragscontrole en anti-sociale neigingen. De onderzoekers wijzen erop dat de online technologie niet alleen de wereld heeft veranderd, maar ook een impact heeft gehad op de percepties en behoeftes van de gebruiker.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, psychopatie |  Facebook |

16-09-12

Succesvolle leiders en psychopaten delen dominantie en gebrek aan vrees

Psychopaten en een grote groep politieke leiders hebben een aantal gemeenschappelijke karaktereigenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University. Daarbij wordt onder meer gewezen op een gebrek aan vrees en een drang naar dominantie. Volgens de onderzoekers beantwoordde Theodore Roosevelt bij de Amerikaanse presidenten het meest aan die omschrijving. Theodore Roosevelt gaat in de rangschikking John F Kennedy, Franklin Roosevelt en Ronald Reagan vooraf. Daarna volgen Rutherford Hayes, Zachary Taylor, Bill Clinton, Martin Van Buren, Andrew Jackson en George W Bush. De onderzoekers merken op dat psychopatie complexer is dan velen denken. Gebrek aan vrees en een drang naar dominantie kunnen volgens hen inderdaad leiden tot criminaliteit en geweld, maar ook tot talentvol leiderschap in een periode van crisis.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, psychopatie |  Facebook |

09-11-10

Psychopaat begrijpt werking sociale contracten niet

Een gebrekkig besef van de werking van sociale contracten zou kunnen verklaren waarom psychopaten bedriegen en risico's nemen, hoewel ze het goede van het kwade perfect kunnen onderscheiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of New Mexico. Daarbij wordt opgemerkt dat minder dan 1 procent van de Amerikaanse bevolking psychopaat is, maar toch vertegenwoordigt deze bevolkingsgroep 20 procent van de totale Amerikaanse gevangenispopulatie, te wijten aan hun neiging voor een impuls, destructief en schadelijk gedrag. De onderzoekers merken op dat psychopaten een afwijkend definitie hebben van bedrog.

"Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat psychopaten het verschil tussen goed en kwaad kennen en de geijkte antwoorden geven wanneer ze geconfronteerd worden met een voorbeeld van een moreel dilemma," aldus het magazine HealthDay News. "Het onderzoek van de University of New Mexico bekeek echter een andere manier van redeneringen keek hoe psychopaten aankeken tegen waarschuwingen en sociale contacten. De onderzoekers stelden daarover een aantal vragen aan Amerikaanse gevangenen, zoals beschrijvende formules en sociale contracten. Daarbij bleek dat de niet-psychopaten even goede scores haalden dan de gemiddelde bevolking, maar bij de psychopaten werden opmerkelijke resultaten opgetekend."

Op gewone verstandelijke redeneringen blijken de psychopaten even goede antwoorden te geven, maar op het gebied van sociale contracten en voorzorgen liggen hun scores gevoelig lager. "Het onderzoek laat veronderstellen dat psychopaten een andere opvatting hebben over bedrog en mogelijk dan ook niet beseffen dat ze andere mensen aan het bedriegen zijn of dat anderen negatief reageren op hun bedroeg," merkt onderzoeksleider Elsa Ermer op. "De onmogelijkheid om met waarschuwingen om te gaan, zou kunnen verklaren waarom psychopaten risico's nemen en impulsieve daden plegen die hen in moeilijkheden brengen. Psychopaten hebben het blijkbaar moeilijk om te begrijpen dat ze met de nodige voorzorgen negatieve consequenties kunnen vermijden."

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, psychopatie |  Facebook |