03-04-11

Psychotherapie zinvolle behandeling sociale angststoornis

Bij de behandeling van een sociale angststoornis kan een spraaktherapie van twaalf weken leiden tot veranderingen in de elektrische activiteiten van het brein. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de McMaster University in Hamilton in Canada. De onderzoekers merken op dat onderzoek eerder al heeft uitgewezen dat geneesmiddelen tegen sociale angststoornissen een impact kunnen hebben op het menselijk brein, maar tot nu toe waren er geen bewijzen dat ook psychotherapie een gelijkaardige impact kon hebben.

Alan Manevitz, klinisch psychiater aan het Lenox Hill Hospital in New York, merkt op dat het Canadese onderzoek helpt om de positieve effecten van psychotherapie aantoonbaar te bewijzen. "Sociale angststoornissen vergen een gediversifieerde aanpak, waarbij de biologische en psychologische aspecten van het probleem moeten worden aangepakt," voert Manevitz aan. "Sociale angststoornis kan op de patiënt een verlammende invloed hebben en dus moet het probleem op alle niveaus worden aangepakt."

Manevitz voegde er aan toe dat er meer onderzoek moet worden uitgevoerd naar de impact van medicatie. "Er is al aangetoond dat psychotherapie en medicatie gezamenlijk betere resultaten opleveren dan afzonderlijk," benadrukte hij. Srini Pillay, professor psychiatrie aan de Harvard Medical School, zegt echter dat er nog geen bewijs is geleverd dat cognitieve gedragstherapieën als een volwaardige eerstelijns-therapie kan gebruikt worden, maar hij geeft aan dat het mogelijk wel een alternatief kan vormen voor patiënten die het gebruik van geneesmiddelen afwijzen.