05-08-16

Bedrijfscrisissen komen vooral op Twitter naar boven

Bedrijfscrisissen blijken vooral op het sociale netwerk Twitter aan de oppervlakte te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse marketingplatform Visibrain in samenwerking met Nicolas Vanderbiest, specialist crisiscommunicatie aan de Université Catholique de Louvain. Op basis van een analyse van meer dan honderd grote bedrijfscrissen de voorbije twaalf maanden diende te worden vastgesteld dat merken nu 13 procent meer risico lopen om met een ramp op het gebied van public relations geconfronteerd te worden dan drie jaar geleden. Merken moeten volgens de onderzoekers dan ook voldoende alert zijn om deze dreigende crisissen efficiënt te verwerken.

De onderzoekers benadrukken dat vorig jaar gemiddeld twee grote problemen per week dienden te worden geregistreerd. “Binnen de sector van de sociale media dreigt vooral Twitter een slagveld voor bedrijven te worden,” merkt Nicolas Huguenin op. “Crisissen op het gebied van public relations blijken heel vaak op Twitter te beginnen.” Vastgesteld werd dat 94 procent van alle crisissen op Twitter werden opgestart of verspreid. Het platform is volgens de onderzoekers bovendien voor vele consumenten het favoriete kanaal geworden om hun klachten en frustraties te ventileren. Consumenten zouden immers 17 procent meer geneigd zijn een negatieve tweets te versturen dan een ongunstig bericht te plaatsen op Facebook.

Opgemerkt wordt 19 procent van de crisissen op Twitter aan de oppervlakte kwamen, tegenover 16 procent op Facebook. De derde plaats wordt gedeeld door YouTube en blogs met een score van 4 procent. Bovendien wordt aangevoerd dat consumenten ook sneller geneigd zijn om Twitter “Sociale media zijn altijd al voor bedrijven een strijdtoneel gebleken,” zegt Nicolas Huguenin. “Hoewel vele bedrijven ven mening zijn uiteindelijk een greep te hebben gekregen op het concept van sociale netwerking, maar Twitter lijkt steeds meer te evolueren van een platform voor communicatie in twee richtingen, naar een omgeving voor agressie en provocatie.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscrisis, public relations |  Facebook |

14-05-14

Conflict met lokale gemeenschap kan bedrijf veel geld kosten

Een conflict met lokale gemeenschappen kan aan bedrijven bijzonder veel geld kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de Harvard Kennedy School en de Clark University, die wereldwijd een aantal mijnbouwprojecten analyseerden en verantwoordelijken van mijnbedrijven en olieproducenten interviewden. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers duidelijk aan dat vaak onterecht wordt beweerd dat lokale gemeenschappen machteloos staan tegenover grote bedrijven en overheden. Bovendien laat de studie blijken dat investeringen in goede relaties met een lokale gemeenschap voor bedrijven een bijzonder efficiënte strategie kan zijn.

“Conflicten met lokale gemeenschappen hebben er onder meer in de mijnsector en de oliewinning toe geleid dat de kosten van een aantal projecten gevoelig zijn opgedreven en een aantal plannen door de oppositie van de bevolking dienden te worden uitgesteld of opgegeven,” merkt onderzoeksleider Daniel Franks, professor milieu en maatschappij aan de University of Queensland, op. “Een mobilisatie van de lokale bevolking tegen industriële projecten kan een onderneming dan ook voor zware problemen plaatsen.” Franks berekende dat conflicten met lokale gemeenschappen aan mijnbedrijven een verlies van ongeveer 20 miljoen euro per week kunnen opleveren.

“Conflicten vertalen ecologische en sociale risico’s in zakelijke kosten,” zegt professor Franken. “Vele industriële sectoren proberen kostenbesparingen door te voeren, maar daarbij blijkt men voorbij te gaan aan de mogelijkheden die worden geboden door een investering in betere relaties met lokale gemeenschappen.” Rachel Davis, professor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Harvard Kennedy School, merkt op dat het voor bedrijven bijzonder moeilijk is om beschadigde relaties met lokale gemeenschappen te herstellen. Daarom worden volgens haar steeds vaker richtlijnen van de Verenigde Naties over mensenrechten in de risico-berekening van de onderneming teruggevonden.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

28-08-13

Jongeren staan positiever tegenover reclame en public relations

Jongeren hebben een positiever houding tegenover reclame en public relations dan hun ouders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers merken op dat reclame en public relations bij Amerikaanse jongeren een score krijgen van 43 procent. Bij vijfenzestigplussers daalt dat cijfer echter tot 33 procent. Er wordt echter aangevoerd dat reclame en public relations ook bij jongeren nog altijd minder gewaardeerd worden dan vele andere sectoren. De hoogste waardering van de jongeren gaat naar de computersector (69 procent), gevolgd door restaurants (64 procent), landbouwindustrie (62 procent) en internetbedrijven (57 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat de sector van olie en gas de minste waardering geniet bij de Amerikaanse jongeren (25 procent), vooraf gegaan door de federale overheid (31 procent) en de immobiliënsector (32 procent). De onderzoekers merken wel op dat reclame en public relations ook lagere scores halen dan de juridische sector (49 procent) en de luchtvaartindustrie (47 procent). Uit de studie bleek dat jongeren in het algemeen een meer positieve houding hebben tegenover industrieën dan vijfenzestigplussers. Het grootste verschil werd echter opgetekend in de filmsector, waar de waardering bij de jongeren 28 procentpunt hoger ligt dan bij vijfenzestigplussers, gevolgd door de juridische secotor, gezondheidszorg en computerindustrie.

Opgemerkt wordt verder dat jongeren ook het meest geneigd zijn om een positieve rating te geven aan radio en televisie (45 procent). Die sector krijgt echter de minste waardering van de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar (33 rprocent). Verder blijkt dat de retailindustirie zowel bij de jongeren als bij de vijfenzestigplussers een score van 49 procent laat optekenen. Gallup merkt ook nog op dat democraten en republikeinen nagenoeg dezelfde waardering blijken op te brengen voor reclame en public relations. De federale overheid zorgt voor het grootste verschil tussen beide politieke strromingen, maar democraten staan daarnaast ook opvallend positiever tegenover de filmindustrie, onderwijs, pers en gezondheidszorg. (MH)

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, public relations |  Facebook |

20-03-13

Kostenbesparingen nieuwsredacties uitgelezen mogelijkheid voor public relations

De grote kostenbesparingen op de nieuwsredacties vormen een uitgelezen mogelijkheid voor public relations om hun boodschap gemakkelijker verspreid te krijgen, maar dat gaat wel ten koste aan de kwaliteit van de journalistiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center over de Amerikaanse mediasector. Daarbij wordt opgemerkt dat de bezetting van de Amerikaanse redacties voor het eerst in vijfendertig jaar minder dan veertigduizend medewerkers tellen. Tegelijkertijd blijkt onder meer dat de nieuwsuitzendingen van bepaalde televisiezenders inmiddels al voor 40 procent bestaan uit sportgebeurtenissen, weerberichten en verkeersinformatie. Ook de nieuwszender CNN heeft het aantal reportages de voorbije jaar met de helft teruggeschroefd.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pers, public relations |  Facebook |

19-01-13

Jaknikker heeft voor public relations geen enkele waarde

Public relations moet zich ook tegenover zijn opdrachtgever objectief opstellen en zich zeker niet laten verleiden om mee te stappen in een onethisch verhaal. Dat is de conclusie van een enquête van wetenschappers van de Baylor University in de Amerikaanse staat Texas bij dertig interne en externe verantwoordelijken voor public relations. Opgemerkt wordt dat public relations minstens evenveel de belangen van het publiek als aan de wensen van het bedrijf moeten dienen.

"Public relations ziet zichzelf vooral als een onafhankelijke stem, die niet gedreven wordt door de doelstellingen of politiek van de organisatie," merkt onderzoeksleider Marlene Neill, docente journalistiek aan het College of Arts & Sciences van de Baylor University. "Nochtans erkennen de respondenten geregeld gesanctioneerd te zijn als een brenger van een onpopulaire boodschap en wordt er opgemerkt dat het vaak riskant is om kritiek te geven op mensen met een hogere rang en hen van mening trachten te doen veranderen."

"Public relations kan het zich echter niet veroorloven om zijn credibiliteit te verliezen," merkten de respondenten op. "Credibiliteit is het enige kapitaal dat public relations bezit. Indien dat wordt kwijtgeraakt is het ook niet mogelijk om elders helemaal opnieuw van nul te beginnen. Een jaknikker heeft in public relations geen enkele waarde. Opdrachtgevers moeten dan ook beseffen dat public relations het met hen mogelijk niet eens kan zijn. Vaak wordt public relations echter verkeerd ingeschat en wordt het louter als een onderdeel van marketing bestempeld."

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

14-04-12

Bedrijven moeten in crisis menselijk gelaat tonen

De manier waarop de nieuwsverslaggeving van grote crisissen wordt gekaderd, heeft een belangrijke impact op de emotionele reactie van het publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Opgemerkt wordt dat een verslaggeving die zich meer richt op het medeleven voor de slachtoffers bij het publiek tot positievere reacties tegenover het bedrijf leidt dan een boodschap die zich op juridische aspecten en schuld richt. De onderzoekers benadrukken dat de studie aantoont dat bedrijven tijdens een crisis hun menselijk gelaat moeten tonen.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

25-09-11

Sociale media doen marketing en public relations versmelten

Grote concerns denken er steeds meer aan om marketing en public relations verder te integreren. Daarmee hopen ze hun activiteiten beter te kunnen afstellen op consumenten die gebruik maken van sociale media. Dat is de conclusie van een enquête van The Holmes Report. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagden aan de divisie public relations de belangrijkste verantwoordelijkheid geven voor sociale media. De afdeling marketing wordt door 8 procent van de bedrijven gebruikt als belangrijkste speerpunt voor die activiteiten.

Eén van de problemen waarmee marketing wordt geconfronteerd is volgens de ondervraagden de uitdaging om gelijke tred te blijven houden met het evoluerend communicatie-landschap. "Nagenoeg elke dag verschijnen er nieuwe media die een impact kunnen hebben op de conversaties die belanghebbenden kunnen voeren over merken," merkt Christa Carone, chief marketing officer bij Xerox, op. Er wordt dan ook toegegeven dat de nieuwe media in belangrijke mate het marketing-landschap een nieuwe vorm hebben gegeven.

"Sociale media hebben de consument een sterkere stem verleend," voert David Roman, chief marketing officer bij Lenovo, aan. "Die stem valt ook niet meer te kanaliseren en is vaak onvoorspelbaar." Simon Sproule, vice-president marketing bij Nissan, stelt echter dat de evolutie nieuwe opportuniteiten heeft gecreëerd om met consumenten in contact te treden. Het internet heeft volgens Sproule weliswaar een verandering geforceerd, maar hij voert aan dat objectiviteit een natuurlijke evolutie is van een meer efficiënte storytelling.