05-08-16

Bedrijfscrisissen komen vooral op Twitter naar boven

Bedrijfscrisissen blijken vooral op het sociale netwerk Twitter aan de oppervlakte te komen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Franse marketingplatform Visibrain in samenwerking met Nicolas Vanderbiest, specialist crisiscommunicatie aan de Université Catholique de Louvain. Op basis van een analyse van meer dan honderd grote bedrijfscrissen de voorbije twaalf maanden diende te worden vastgesteld dat merken nu 13 procent meer risico lopen om met een ramp op het gebied van public relations geconfronteerd te worden dan drie jaar geleden. Merken moeten volgens de onderzoekers dan ook voldoende alert zijn om deze dreigende crisissen efficiënt te verwerken.

De onderzoekers benadrukken dat vorig jaar gemiddeld twee grote problemen per week dienden te worden geregistreerd. “Binnen de sector van de sociale media dreigt vooral Twitter een slagveld voor bedrijven te worden,” merkt Nicolas Huguenin op. “Crisissen op het gebied van public relations blijken heel vaak op Twitter te beginnen.” Vastgesteld werd dat 94 procent van alle crisissen op Twitter werden opgestart of verspreid. Het platform is volgens de onderzoekers bovendien voor vele consumenten het favoriete kanaal geworden om hun klachten en frustraties te ventileren. Consumenten zouden immers 17 procent meer geneigd zijn een negatieve tweets te versturen dan een ongunstig bericht te plaatsen op Facebook.

Opgemerkt wordt 19 procent van de crisissen op Twitter aan de oppervlakte kwamen, tegenover 16 procent op Facebook. De derde plaats wordt gedeeld door YouTube en blogs met een score van 4 procent. Bovendien wordt aangevoerd dat consumenten ook sneller geneigd zijn om Twitter “Sociale media zijn altijd al voor bedrijven een strijdtoneel gebleken,” zegt Nicolas Huguenin. “Hoewel vele bedrijven ven mening zijn uiteindelijk een greep te hebben gekregen op het concept van sociale netwerking, maar Twitter lijkt steeds meer te evolueren van een platform voor communicatie in twee richtingen, naar een omgeving voor agressie en provocatie.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscrisis, public relations |  Facebook |

14-05-14

Conflict met lokale gemeenschap kan bedrijf veel geld kosten

Een conflict met lokale gemeenschappen kan aan bedrijven bijzonder veel geld kosten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland, de Harvard Kennedy School en de Clark University, die wereldwijd een aantal mijnbouwprojecten analyseerden en verantwoordelijken van mijnbedrijven en olieproducenten interviewden. De resultaten van het onderzoek tonen volgens de wetenschappers duidelijk aan dat vaak onterecht wordt beweerd dat lokale gemeenschappen machteloos staan tegenover grote bedrijven en overheden. Bovendien laat de studie blijken dat investeringen in goede relaties met een lokale gemeenschap voor bedrijven een bijzonder efficiënte strategie kan zijn.

“Conflicten met lokale gemeenschappen hebben er onder meer in de mijnsector en de oliewinning toe geleid dat de kosten van een aantal projecten gevoelig zijn opgedreven en een aantal plannen door de oppositie van de bevolking dienden te worden uitgesteld of opgegeven,” merkt onderzoeksleider Daniel Franks, professor milieu en maatschappij aan de University of Queensland, op. “Een mobilisatie van de lokale bevolking tegen industriële projecten kan een onderneming dan ook voor zware problemen plaatsen.” Franks berekende dat conflicten met lokale gemeenschappen aan mijnbedrijven een verlies van ongeveer 20 miljoen euro per week kunnen opleveren.

“Conflicten vertalen ecologische en sociale risico’s in zakelijke kosten,” zegt professor Franken. “Vele industriële sectoren proberen kostenbesparingen door te voeren, maar daarbij blijkt men voorbij te gaan aan de mogelijkheden die worden geboden door een investering in betere relaties met lokale gemeenschappen.” Rachel Davis, professor maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Harvard Kennedy School, merkt op dat het voor bedrijven bijzonder moeilijk is om beschadigde relaties met lokale gemeenschappen te herstellen. Daarom worden volgens haar steeds vaker richtlijnen van de Verenigde Naties over mensenrechten in de risico-berekening van de onderneming teruggevonden.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

28-08-13

Jongeren staan positiever tegenover reclame en public relations

Jongeren hebben een positiever houding tegenover reclame en public relations dan hun ouders. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers merken op dat reclame en public relations bij Amerikaanse jongeren een score krijgen van 43 procent. Bij vijfenzestigplussers daalt dat cijfer echter tot 33 procent. Er wordt echter aangevoerd dat reclame en public relations ook bij jongeren nog altijd minder gewaardeerd worden dan vele andere sectoren. De hoogste waardering van de jongeren gaat naar de computersector (69 procent), gevolgd door restaurants (64 procent), landbouwindustrie (62 procent) en internetbedrijven (57 procent).

Uit het onderzoek blijkt dat de sector van olie en gas de minste waardering geniet bij de Amerikaanse jongeren (25 procent), vooraf gegaan door de federale overheid (31 procent) en de immobiliënsector (32 procent). De onderzoekers merken wel op dat reclame en public relations ook lagere scores halen dan de juridische sector (49 procent) en de luchtvaartindustrie (47 procent). Uit de studie bleek dat jongeren in het algemeen een meer positieve houding hebben tegenover industrieën dan vijfenzestigplussers. Het grootste verschil werd echter opgetekend in de filmsector, waar de waardering bij de jongeren 28 procentpunt hoger ligt dan bij vijfenzestigplussers, gevolgd door de juridische secotor, gezondheidszorg en computerindustrie.

Opgemerkt wordt verder dat jongeren ook het meest geneigd zijn om een positieve rating te geven aan radio en televisie (45 procent). Die sector krijgt echter de minste waardering van de leeftijdsgroep tussen dertig en negenenveertig jaar (33 rprocent). Verder blijkt dat de retailindustirie zowel bij de jongeren als bij de vijfenzestigplussers een score van 49 procent laat optekenen. Gallup merkt ook nog op dat democraten en republikeinen nagenoeg dezelfde waardering blijken op te brengen voor reclame en public relations. De federale overheid zorgt voor het grootste verschil tussen beide politieke strromingen, maar democraten staan daarnaast ook opvallend positiever tegenover de filmindustrie, onderwijs, pers en gezondheidszorg. (MH)

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, public relations |  Facebook |

20-03-13

Kostenbesparingen nieuwsredacties uitgelezen mogelijkheid voor public relations

De grote kostenbesparingen op de nieuwsredacties vormen een uitgelezen mogelijkheid voor public relations om hun boodschap gemakkelijker verspreid te krijgen, maar dat gaat wel ten koste aan de kwaliteit van de journalistiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center over de Amerikaanse mediasector. Daarbij wordt opgemerkt dat de bezetting van de Amerikaanse redacties voor het eerst in vijfendertig jaar minder dan veertigduizend medewerkers tellen. Tegelijkertijd blijkt onder meer dat de nieuwsuitzendingen van bepaalde televisiezenders inmiddels al voor 40 procent bestaan uit sportgebeurtenissen, weerberichten en verkeersinformatie. Ook de nieuwszender CNN heeft het aantal reportages de voorbije jaar met de helft teruggeschroefd.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pers, public relations |  Facebook |

19-01-13

Jaknikker heeft voor public relations geen enkele waarde

Public relations moet zich ook tegenover zijn opdrachtgever objectief opstellen en zich zeker niet laten verleiden om mee te stappen in een onethisch verhaal. Dat is de conclusie van een enquête van wetenschappers van de Baylor University in de Amerikaanse staat Texas bij dertig interne en externe verantwoordelijken voor public relations. Opgemerkt wordt dat public relations minstens evenveel de belangen van het publiek als aan de wensen van het bedrijf moeten dienen.

"Public relations ziet zichzelf vooral als een onafhankelijke stem, die niet gedreven wordt door de doelstellingen of politiek van de organisatie," merkt onderzoeksleider Marlene Neill, docente journalistiek aan het College of Arts & Sciences van de Baylor University. "Nochtans erkennen de respondenten geregeld gesanctioneerd te zijn als een brenger van een onpopulaire boodschap en wordt er opgemerkt dat het vaak riskant is om kritiek te geven op mensen met een hogere rang en hen van mening trachten te doen veranderen."

"Public relations kan het zich echter niet veroorloven om zijn credibiliteit te verliezen," merkten de respondenten op. "Credibiliteit is het enige kapitaal dat public relations bezit. Indien dat wordt kwijtgeraakt is het ook niet mogelijk om elders helemaal opnieuw van nul te beginnen. Een jaknikker heeft in public relations geen enkele waarde. Opdrachtgevers moeten dan ook beseffen dat public relations het met hen mogelijk niet eens kan zijn. Vaak wordt public relations echter verkeerd ingeschat en wordt het louter als een onderdeel van marketing bestempeld."

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

14-04-12

Bedrijven moeten in crisis menselijk gelaat tonen

De manier waarop de nieuwsverslaggeving van grote crisissen wordt gekaderd, heeft een belangrijke impact op de emotionele reactie van het publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Opgemerkt wordt dat een verslaggeving die zich meer richt op het medeleven voor de slachtoffers bij het publiek tot positievere reacties tegenover het bedrijf leidt dan een boodschap die zich op juridische aspecten en schuld richt. De onderzoekers benadrukken dat de studie aantoont dat bedrijven tijdens een crisis hun menselijk gelaat moeten tonen.

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations |  Facebook |

25-09-11

Sociale media doen marketing en public relations versmelten

Grote concerns denken er steeds meer aan om marketing en public relations verder te integreren. Daarmee hopen ze hun activiteiten beter te kunnen afstellen op consumenten die gebruik maken van sociale media. Dat is de conclusie van een enquête van The Holmes Report. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagden aan de divisie public relations de belangrijkste verantwoordelijkheid geven voor sociale media. De afdeling marketing wordt door 8 procent van de bedrijven gebruikt als belangrijkste speerpunt voor die activiteiten.

Eén van de problemen waarmee marketing wordt geconfronteerd is volgens de ondervraagden de uitdaging om gelijke tred te blijven houden met het evoluerend communicatie-landschap. "Nagenoeg elke dag verschijnen er nieuwe media die een impact kunnen hebben op de conversaties die belanghebbenden kunnen voeren over merken," merkt Christa Carone, chief marketing officer bij Xerox, op. Er wordt dan ook toegegeven dat de nieuwe media in belangrijke mate het marketing-landschap een nieuwe vorm hebben gegeven.

"Sociale media hebben de consument een sterkere stem verleend," voert David Roman, chief marketing officer bij Lenovo, aan. "Die stem valt ook niet meer te kanaliseren en is vaak onvoorspelbaar." Simon Sproule, vice-president marketing bij Nissan, stelt echter dat de evolutie nieuwe opportuniteiten heeft gecreëerd om met consumenten in contact te treden. Het internet heeft volgens Sproule weliswaar een verandering geforceerd, maar hij voert aan dat objectiviteit een natuurlijke evolutie is van een meer efficiënte storytelling.

19-08-11

Sociale media opportuniteit voor marketeer

Sociale media zoals Twitter, Facebook en blogs vormen eerder een opportuniteit dan een gevaar voor bedrijven. Dat zegt de Britse sociale mediaconsulent Matthew Yeomans, die aanvoert dat teveel ondernemingen sociale media nog altijd als een bedreiging bestempelen. Bedrijven moeten volgens de consulent daarentegen een positieve benadering hanteren tegenover sociale media en de vele voordelen van het kanaal als een commercieel voordeel gebruiken.

"Traditionele public relations om de lont uit een crisis te halen, behoren niet langer tot de aanvaardbare bedrijfscommunicatie in een tijd waar beschadigende informatie op elk ogenblik in sociale media kan verschijnen," voert Yeomans aan. "Hoewel sociale media de reputatie van een langzaam reagerende organisatie kan vernietigen, kunnen ze door intelligente bedrijven worden aangewend om in tijden van crisis snel, transparant en met een grotere impact voor de belanghebbenden te communiceren."

Sociale media vormen volgens Yeomans echter een kanaal dat niet alleen in crisiscommunicatie zijn nut kan bewijzen, maar bieden ze ook voor andere marketing-strategieën vele mogelijkheden. "Sociale media laten producenten en marketeers onder meer toe om de mening van de consumenten over hun producten op te volgen," voert hij aan. "Bovendien kunnen er vroege signalen worden opgepikt over kritiek op producten en diensten. Sociale media bieden ook de mogelijkheid om in real-time aan marktonderzoek te doen."           

06-08-11

Meerderheid Aziatische bedrijven houdt rekening met crisissituatie

Een meerderheid van de bedrijven in de regio Asia-Pacific verwacht in de loop van volgend jaar met een crisis geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een enquête van het adviesbureau Burson-Marsteller bij bedrijven in China, India, Indonesië, Japan en Zuid-Korea. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de correspondenten aangeeft in het verleden met een zakelijke crisis - zoals logistieke problemen, natuurrampen of negatieve mediaberichtgeving - te zijn geconfronteerd. Volgens 53 procent zijn dergelijke incidenten ook de volgende twaalf maanden niet ondenkbaar.

Volgens 40 procent van de ondervraagden vormt productveiligheid de grootste bedreiging voor de reputatie, gevolgd door online en digitale veiligheidsproblemen (35 procent). Er wordt aan toegevoegd dat 64 procent van de ondervraagde bedrijven over een plan voor crisismanagement beschikt, maar 58 procent geeft wel toe daarin lacunes te ontwaren. Ook wordt opgemerkt dat 75 procent slechts een crisisplan heeft opgesteld na eerder met problemen geconfronteerd te zijn geweest.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 81 procent van de respondenten van mening is dat nieuwe media steeds belangrijker wordt voor reputatievorming in crisisperiodes. Volgens 70 procent hebben nieuwe media de reputatie van bedrijven meer aan risico's blootgesteld. Volgens 66 procent hebben nieuwe media het crisisbeheer ook duurder gemaakt, maar anderzijds geeft 58 procent aan dat dezelfde platformen het ook gemakkelijker hebben gemaakt om na een probleemsituatie te herstellen, dankzij de mogelijkheid om informatie te verspreiden en belanghebbenden te engageren.

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations, crisis |  Facebook |

07-05-11

Journalistiek verliest het van public relations

De journalistiek dreigt de slag met public relations en voorlichting te verliezen. Dat blijkt uit een rapport van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de Nederlandse onderzoekers moeten de media zich veel assertiever opstellen tegen de public relations en communicatiesector, indien zij hun onafhankelijkheid werkelijk willen bewaken. In het onderzoek wordt opgemerkt dat journalisten en public relations en voorlichters op dit ogenblik te gemakkelijk maken om de informatiestromen naar hun hand te zetten.

In het onderzoek wordt opgemerkt dat de communicatiebranche de voorbije jaren gevoelig is gegroeid, waarbij zowel kwantitatief als professioneel een belangrijke evolutie zou zijn opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat de professionele journalistiek daarentegen in omvang afneemt. Ook blijkt dat webmedia deze achteruitgang vooralsnog niet hebben kunnen compenseren. Al die ontwikkelingen zouden het public relations en voorlichters gemakkelijker maken om de de informatiestromen naar hun hand te zetten.

Ook wordt opgemerkt dat er steeds meer mogelijkheden zijn om de onafhankelijke journalistiek te omzeilen en de eigen boodschap via andere media de wereld in te sturen. "Het gevaar dreigt dat op deze wijze over tien jaar de onafhankelijke journalistiek uitgestorven is, terwijl een democratie niet zonder een sterke professionele journalistiek kan," wordt er aangestipt. De onderzoekers merken op dat organisaties met een belangrijke omvang - zoals overheid of grote ondernemingen - bovendien gemakkelijker toegang hebben tot de media dan kleinere instellingen of non-profitorganisaties.

"De toegankelijkheid en evenwichtigheid van het publieke debat nemen daardoor af, wat vanuit democratisch oogpunt onwenselijk is," aldus het rapport. "Ook daarom zal de journalistiek zich meer rekenschap moeten geven van haar omgang met de communicatiebranche."

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek, public relations |  Facebook |

20-03-11

Traditionele media blijven belangrijk in public relations

Traditionele media spelen, ondanks de sterke opkomst van social media, in Europa nog steeds een zeer belangrijke rol spelen in het bereiken van het publiek. Dat blijkt uit een Europees onderzoek van Worldcom Public Relations Group. Daarbij blijkt dat alle ondervraagden nog altijd de kranten als het belangrijkste medium zien wanneer een klant een product lanceert in een nieuwe markt. Opgemerkt wordt dat ook nieuwsdiensten, tijdschriften, televisie, radio en bloggers een zeer grote rol spelen.

Over sociale media blijken er uiteenlopende visies te bestaan. Opgemerkt wordt dat één derde van de bureaus Facebook voor een business-to-business campagne aanbevelen. Deze toepassing is vooral populair in Zuid-Europa, waar 75 procent van de bureaus het gebruik van Facebook aanmoedigt. In Noord-Europa wordt het sociale netwerk daarentegen door geen enkele respondent gepromoot. Anderzijds blijkt bijna driekwart van de bureaus aan te geven dat minder dan 25 procent van de journalisten gebruik maakt van de microbloggingsite Twitter.

Uit het onderzoek blijkt verder dan in Noord-Europa ongeveer vier op tien journalisten bereid is om op eigen kosten een reis te boeken voor een interview. In Zuid-Europa zou daarentegen nagenoeg geen enkele journalist daartoe bereid zijn. Ook stellen de onderzoekers dat persconferenties in Noord-Europa gevoelig aan populariteit hebben ingeboet. In Zuid-Europa zouden persconferenties voor een nieuw consumentenproduct bezocht worden door gemiddeld 50 journalisten, terwijl daar in Noord-Europa minder dan vijf journalisten zouden worden geteld.

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, public relations |  Facebook |

02-05-10

Public relations rond duurzaamheid kan niet wachten

Bedrijven mogen niet wachten op de internationale beslissingen over een klimaatwetgeving om hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen naar voor te schuiven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Cranfiel University en het bureau Ogilvy PR Worldwide. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven nog dit jaar zouden moeten beslissen hoeveel en waar ze zullen investeren in duurzame activiteiten. Ogilvy voegt er aan toe dat bedrijven hun progressie op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en de problemen die daarbij opduiken op dezelfde transparante manier in hun communicatie naar voor moeten brengen. Dat zal de betrokken bedrijven volgens het rapport in staat stellen om een optimale relatie te onderhouden met zijn stakeholders en tegelijkertijd hun bedrijfsreputatie op peil te houden.

18:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations, duurzaamheid |  Facebook |

24-04-10

Meeste adverteerders tevreden over reclamebureau

De meeste adverteerders zijn tevreden met het werk dat hun marketingbureau's leveren bij het herstel uit de zwaarste economische recessie van de voorbije decennia. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse CMO Council. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de adverteerders geen plannen heeft om van reclamebureau te veranderen. Volgens 17 procent van de ondervraagden leveren de reclamebureau's een extreem waardevolle bijdrage, terwijl nog eens 35 procent zegt dat hun agentschap een zeer goede waarde heeft voor het bedrijf. Vooral de reclamebureau's blijken volgens het onderzoek uitstekend werk te verrichten. Slechts 8 procent van de adverteerders die van partner wil veranderen, zegt op zoek te zijn naar een ander reclamebureau. Daarnaast zegt 17 procent te overwegen een andere partner voor webdesign te zoeken, terwijl 14 procent mogelijk op zoek gaat naar een andere dienstverlener voor public relations.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, webdesign, marketing, public relations |  Facebook |

29-08-09

Sociale media steeds belangrijker voor public relations

asian_girl_cell-702549In public relations heeft men op dit ogenblik bijna evenveel expertise te hebben in sociale media dan in traditionele mediasectoren. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau iPressroom. Recruteerders zeggen daarbij dat sociale netwerking, blogging en tweeting de drie belangrijkse sociale mediavaardigheden zijn waarover een medewerker van public relations moet beschikken. Bovendien blijken vele ondervraagde bedrijven te overwegen om echte sociale mediaspecialisten aan te werven. De onderzoekers voegen er aan toe dat het opmerkelijk is dat de online kanalen met het grootste bereik, zoals e-mail en zoekmachines, voor public relations blijkbaar niet de belangrijkste platformen zijn.

Uit het onderzoek van iPressroom blijkt dat 82 procent van de recruteerders van mening is dat expertise in de traditionele media-relaties voor een baan binnen de public relations belangrijk tot zeer belangrijk is. Maar ook zegt meer dan 80 procent dat kennis over sociale media belangrijk tot bijzonder belangrijk is. Daarbij zegt 77 procent dat de kennis over blogging, podcasting of rss-feeds belangrijk tot zeer belangrijk is, terwijl 72 procent ervan overtuigd is dat kennis over microbloggingsites zoals Twitter belangrijk tot zeer belangrijk is. Ook expertise is zoekmachine-optimalisering (62 procent), e-mail (56 procent), web content management (52 procent) en sociale bookmarking (51 procent) worden geciteerd.

Mediarelaties worden binnen overheidsdiensten en bedrijven als de belangrijkste expertise-vereiste naar voor geschoven, maar in de non-profitsector en de academische wereld wordt vooral de nadruk gelegd op kennis in sociale media. De onderzoekers voegen er aan toe dat de public relations binnen de bedrijven meestal verantwoordelijk zijn voor de sociale media, terwijl de marketingafdeling het beheer over email en zoekmachine-strategieën krijgt toegewezen. Gekoppeld aan de afwijkende appreciatie voor de verschillende kanalen binnen marketing en public relations, kan volgens de onderzoekers dan ook tot een kloof leiden binnen de online communicatiestrategie van bedrijven. Ook blijken organisaties meer interesse te hebben om bekendheid te creëren dan met sociale media een interactief publiek aan te trekken.

17:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: public relations, sociale media |  Facebook |

11-03-09

Complexe producten vragen goede public relations

Public relations vormen een betere strategie om een merknaam op te bouwen dan reclame, vooral voor bedrijven die complexe producten met een grote betrokkenheid bedrijven, zoals consumentenelektronica, financiële diensten en auto's. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Context Analytics. Volgens de onderzoekers kan gemiddeld 27 procent van een merkwaarde gekoppeld worden aan de frequentie waarmee het merk is verschenen in de pers. In sectoren waarin meer onderzoek gebeurt vooraleer een aankoop wordt gedaan, stijgt het aandeel van de public relations tot 50 procent van de merkwaarde. Vooral in die sectoren is het volgens de onderzoekers belangrijk dat bedrijven een bijzondere aandacht besteden aan de impact van hun communicatie-activiteiten op de merkwaarde.

"In de computersector vertegenwoordigt de media-aanwezigheid 48 procent van de merkwaarde," stippen de onderzoekers aan. "Dat is zestien keer meer dan in de sector van de lichaamsverzorging (4 procent). In de autosector vertegenwoordigt de media-aanwezigheid 23 procent van de merkwaarde, gevolgd door consumentenelektronica (20 procent) en financiële diensten (19 procent). Het is duidelijk dat sectoren met producten die een grote betrokkenheid veronderstellen - waarbij de consument veel tijd en moeite investeert in zijn aankoopbeslissing - een veel grotere correlatie vertonen tussen media-aanwezigheid en de merkwaarde dan in sectoren met een veel lagere betrokkenheid, waarbij meer met impulsaankopen wordt gewerkt."

Anderzijds blijkt dat reclame-investeringen een doorslaggevende rol kunnen spelen bij de merkwaarde van producten met een lage betrokkenheid. "Bij producten met een grote betrokkenheid heeft reclame relatief weinig invloed," aldus de onderzoekers. Opgemerkt wordt daarbij dat reputatie in de media vaak een grotere graadmeter voor merkwaarde en omzet blijkt te zijn dan alleen het volume aan marketing. De onderzoekers stellen dat de waarde van public relations veel beter naar voor komt wanneer gekeken wordt naar de koppeling tussen zakelijke waarde en media in plaats van alleen maar rekening gehouden wordt met de traditionele maatstaven, die meestal alleen maar door public relations professionals begrepen worden.

11:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, public relations, merkwaarde |  Facebook |

21-09-08

Weinig interesse in corporate blogs

Een corporate blog is nog geen gemeengoed bij bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van public-relationsadviesbureau Porter Novelli onder communicatieprofessionals bij middelgrote tot grote Nederlandse ondernemingen. De communicatieprofessionals staan volgens het onderzoek wel open voor het idee van corporate blogs open, maar een daadwerkelijk bloggingbeleid komt niet van de grond. Uit het onderzoek blijkt trouwens dat over de hele lijn relatief weinig gedaan wordt aan online public relations.

"Hoewel ruim 60 procent van de respondenten zegt ontwikkelingen rond internet en internettoepassingen nauwlettend te volgen, geeft uiteindelijk 90 procent aan niets met online public relations te doen," aldus de onderzoekers. "Corporate blogging staat nog verder van de bedrijven af. Een derde van de professionals experimenteert met een corporate blog, terwijl ruim 50 procent geen concrete plannen in die richting heeft. Bij 5 procent is geen enkele interesse aanwezig om blogging toe te voegen aan de communicatiemix van het bedrijf."

"De geringe interesse in blogging heeft volgens de onderzoekers niet alleen betrekking op de eigen website," aldus het magazine Admanager.nl. "Er wordt gesteld dat 58 procent van de bedrijven ook niet naar andere blogs of fora kijkt om te lezen wat daar over het bedrijf geschreven wordt. Ook is er vrijwel geen contact met externe bloggers. Zo heeft 60 procent van de communicatieprofessionals geen contact gehad met externe bloggers. Overigens zijn de communicatieprofessionals ook ontevreden over de eigen online public relations. Slechts 5 procent geeft die een positieve waardering."

11:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, internet, public relations |  Facebook |

17-08-08

PR-sector leeft nog in het gedrukte tijdperk

Public_Relations_For_DummiesDe public relations sector heeft nog altijd relatief weinig belangstelling voor het internet. Men heeft er nog altijd een voorkeur voor een offline benadering, ondanks het feit dat consumenten het internet bestempelen als een invloedrijker medium. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Parker, Wayne & Kent. Twee op drie pr-specialisten zegt daarbij van mening te zijn dat ook de belanghebbenden nog altijd een voorkeur hebben voor gedrukte media. Slechts een kleine minderheid van de pr-mensen is van mening dat offline minder relevant is geworden.

"Iets meer dan de helft van de pr-specialisten zegt dat gedrukte media voor hun sector nog altijd belangrijker zijn dan het internet," aldus het magazine Brand Republic. "Bovendien is 64 procent van mening dat hun belanghebbenden nog altijd meer geloven in gedrukte media dan in het internet, televisie of reclame. Iets meer dan de helft is ervan overtuigd dat de belanghebben ook meer beïnvloed zal worden door gedrukte media dan door televisie, radio of het internet. Dertig procent is van mening dat de belanghebbenden gedrukte media ook geloofwaardiger vinden."

De onderzoekers stellen dat deze resultaten een duidelijk contrast vormen met studies die aangeven dat het internet inmiddels veel invloedrijker is geworden dan de traditionele gedrukte media en de televisie. De grootste voordelen van het internet voor public relations zijn naar eigen zeggen de opzoekmogelijkheden via de zoekmachines (20 procent) en de snelheid van de berichtgeving (13 procent). "De pr-sector moet er stilaan ophouden te denken dat het internet alleen maar webpagina's vol tekst zijn," aldus de onderzoekers. "Online is zowel televisie als radio en print."

14:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, public relations, interet |  Facebook |

03-09-07

Web 2.0 heeft grondslag public-relations veranderd

Een meerderheid van de managers zien public-relations als een cruciaal onderdeel van hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit een wereldwijde studie van het onderzoeksbureau Brainjuicer. Er wordt aan toegevoegd dat twee op drie bedrijven dit jaar hun pr-budget hebben verhoogd. Het rapport wijst volgens de onderzoekers duidelijk uit dat 96 procent van de bedrijven het belang van public-relations inziet. Er wordt daarbij opgemerkt dat public-relations een continue gebeuren is geworden.

Volgens twee op drie respondenten is public-relations ook zichtbaarder geworden door de komst van het Web 2.0. “Een grote meerderheid van deze groep ervaart deze ontwikkeling als positief,” aldus het magazine Marketing Online. “Zij beschouwen Web 2.0 als een nieuw kanaal waarin het gemakkelijker is geworden om bepaalde doelgroepen te bereiken.” Vooral sociale media zoals LinkedIn, Facebook en MySpace hebben volgens hen een impact op de klanttevredenheid en de winst.

Meer dan de helft van de respondenten verwacht dat hun pr-budgetten voor volgend jaar verhoogd zullen worden. Bij managers die Web 2.0 technologieën adopteren loopt dat zelfs op tot 83 procent. Als voornaamste Web 2.0 technologieën worden RSS-feeds, blogs, news sharing en social bookmarking sites genoemd. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven moeten leren om het Web 2.0 te omarmen en in hun voordeel te gebruiken.

“Public-relations is niet meer een gebeuren van afzonderlijke campagnes, het is een continu gebeuren van 24 uren per dag en 7 dagen per week geworden,” aldus de onderzoekers. “Bedrijven die snel inspelen op nieuws en openstaan voor nieuwe benaderingen zullen op langere termijn positiever beoordeeld worden. Nieuwe media hebben de fundamenten van de hedendaagse public-relations enorm veranderd. Bedrijven die niet snel of persoonlijk met hun publiek communiceren, zullen de boot missen.”

15:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, sociale media, public relations |  Facebook |

03-09-06

Brits pr-beleid is geldverspilling

De Britse regering verspilt teveel overheidsgeld aan spindoctors en pr-campagnes. Dat stelt de conservatieve oppositiepartij. Het aantal pr-medewerkers van de Britse regering zou volgens de conservatieven zijn verdrievoudigd. Over diezelfde periode zou het aantal pr-uitgaven met ongeveer 300 miljoen euro zijn gestegen.

"De Britse overheid heeft op dit ogenblik meer dan 3.200 persmedewerkers in dienst," aldus de krant The Guardian. "Dat is drie keer meer dan in 1997, het jaar dat Labour aan de macht kwam. Ook de overheidsuitgaven aan reclame, marketing en public relations zouden sindsdien zijn verdrievoudigd. In 1997 was dat nog 165 miljoen euro, maar nu bedraagt dat al 480 miljoen euro."

Van al die communicatiemedewerkers zijn er 1.815 in vaste dienst. Toen de conservatieve Tories in 1997 nog aan de macht waren, waren er volgens Tories-cijfers amper 300 persmedewerkers. "Bovendien heeft het Britse kabinet ook nog eens 77 politieke adviseurs," aldus de conservatieven. "In plaats van de overheidsdiensten te verbeteren, wordt het geld echter verspild aan de salarissen van spindoctors."

“De regering heeft de plicht om met het publiek te communiceren en om daarbij nieuwe technologie en andere communicatiemiddelen te betrekken, zoals websites, e-mail en sms,” aldus een woordvoerster van de Labour-partij. "De regering heeft nu een netwerk opgebouwd van communicatiemensen, die zijn toegerust met de hoogste professionele standaard."

Amerikaans leger start nieuwe pr-campagne

De Amerikaanse legeroverheid in Bagdad gaat twintig miljoen dollar besteden aan een public relations campagne die de teneur van de Iraakse berichtgeving in Amerikaanse en buitenlandse media moet opvolgen. Eerdere pr-campagnes van het Amerikaanse leger hadden zware kritiek gekregen.

Geïnteresseerde pr-bedrijven krijgen tot 6 september de tijd om een dossier in te dienen waaruit blijkt hoe ze de inhoud van Iraakse, Arabische, internationale en Amerikaanse media zullen opvolgen en in nagenoeg real-time zullen melden. Verwacht wordt dat ze analitische rapporten over de teneur en de omvang van de mediaverslaggeving over Irak zullen overmaken aan het Amerikaanse leger. Het gekozen pr-bureau zal ook een Arabische versie moeten uitbouwen van de website van de geallieerde strijdkrachten in Irak.

Volgens Associated Press wil de Amerikaanse regering met dit project blijkbaar inspelen op het groeiend scepticisme over het verder verloop van de situatie in Irak. Het Amerikaanse leger kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat het een pr-programma had opgezet om Iraakse media te betalen voor het plaatsen van nieuwsverhalen die door het Amerikaanse ministerie van defensie waren opgesteld. Volgens de Amerikaanse overheid is dat nodig als onderdeel van de strijd tegen het terrorisme, maar critici noemen het een aanval op de Amerikaanse persvrijheid.

10:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, verenigde staten, public relations |  Facebook |