18-05-14

Jongeren wenden zich tot nieuwe kanalen voor ontdekken nieuwe muziek

Radio blijft voor het publiek een cruciaal kanaal om nieuwe muziek en artisten te ontdekken, maar de jongere generatie wendt zich daarbij steeds meer tot alternatieve platformen zoals Pandora, YouTube of Spotify. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jacobs Media bij meer dan vijfendertigduizend respondenten in de Verenigde Staten en Canada. Opgemerkt wordt dat de traditionele radio door 51 procent van de respondenten als het belangrijkste kanaal voor het ontdekken van nieuwe muziek en artisten naar voor wordt geschoven, maar bij tieners valt dat cijfer terug tot 30 procent. Dat is evenveel als Pandora (14 procent), YouTube (12 procent) en Spotify (5 procent).

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, radio |  Facebook |

08-11-13

Radio wordt door adverteerders stiefmoederlijk behandeld

Radio wordt door veel adverteerders nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Dat is de conclusie van een analyse van tweeduizend reclamecampagnes door het Britse Radio Advertising Bureau. Opgemerkt wordt dat radio slechts 6 procent van de totale reclamebudgetten kreeg toegewezen, hoewel het medium op basis van zijn impact een aandeel van 20 procent zou moeten hebben. Aangevoerd wordt dat radioreclame op het gebied van return-on-investment een score van 77 procent haalt. Daarmee moet het medium alleen televisie laten voorgaan, maar worden wel betere resultaten geregistreerd dan bij de gedrukte peers, outdoor-reclame en internet.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame |  Facebook |

26-09-13

Internetradio is doorgedrongen tot de massamarkt

Internetradio heeft zijn definitieve doorbraak op de massamarkt gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Edison Research naar de online consumptie van meer dan drieduizend Amerikaanse respondenten. Opgemerkt wordt dat inmiddels 53 procent van de Amerikaanse online populatie gebruik maakt van streaming-diensten. Edison Research wijst er ook op dat internetradio bovendien een frequente activiteit van de online bevolking is geworden, zodat de sector volgens het rapport duidelijk zijn doorbraak tot de mainstream-markt heeft gerealiseerd. Ook bleek dat meer dan 80 procent van de smartphone-bezitters aangeeft naar internetradio te luisteren.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat voor het eerst een meerderheid van de webgebruikers naar internetradio luistert,” merkt John Donham, chief executive van het Amerikaanse online radioplatform TuneIn, op. “Er werd al langer aangevoerd dat het internet een cruciaal kanaal voor de radiosector zou worden. Met deze studie wordt die voorspelling bevestigd. Bovendien blijkt dat het radiopubliek niet alleen voor een alternatief platform kiest, maar in het algemeen meer tijd aan het medium besteedt.” Iets meer dan twee op drie respondenten gaf aan meer naar online radio te luisteren dan vorig jaar, dankzij de toegang tot een bredere waaier apparaten die het mogelijk maken om programma’s te beluisteren.

Internetradio blijkt volgens Edison niet ten koste te gaan van de andere kanalen, want 90 procent van de respondenten gaf aan nog steeds naar traditionele uitzendingen te luisteren. “De groeiende populariteit van mobiele platformen en de uitbreiding van keuzemogelijkheden voor internet-radio, hebben het medium in minder dan tien jaar van een nichesector tot een cruciaal kanaal doen evolueren,” geeft Larry Rosin, president van Edison Research, aan. “Er blijft ook nu echter nog altijd een belangrijke groeimogelijkheid. Daarbij wordt erop gewezen dat bijna 90 procent van de respondenten aangeeft in de auto naar de radio te luisteren, maar slechts 17 procent zegt daarbij gebruik te maken van online kanalen.”

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

26-05-13

Radio biedt weerstand aan opkomst alternatieve platformen

Ondanks de toenemende concurrentie van nieuwe technologieën, lijkt de traditionele radio niet snel te verdwijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Clear Channel Media bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 69 procent van de respondenten van mening zijn dat streaming-services geen alternatief zijn voor de traditionele reclame. Eerder onderzoek had nochtans aangegeven dat streaming over vijf jaar het traditionele radio-aanbod zal hebben vervangen.

Uit het onderzoek van Clear Channel Media blijkt dat 92 procent van de respondenten minstens één keer naar de radio luistert. Voor 71 procent maakt radio deel uit van de dagelijkse routine. Daarbij wordt door 72 procent opgemerkt dat radio een meer menselijke sfeer creëert dan het internet, terwijl 65 procent de radio meer persoonlijk noemt dan televisie. Bovendien gaf 66 procent aan dat hun favoriete radiostation hun eigen persoonlijkheid weerspiegelt, terwijl 78 procent aangeeft dat radio een verschil kan maken in de gemeenschap.

Volgens 80 procent van de respondenten helpt radio bij het vinden van nieuwe artiesten of songs. Verder blijkt volgens het rapport dat radio-reclame door de respondenten positiever wordt ontvangen dan commerciële campagnes op televisie, het internet of mobiele applicaties. De voorkeur wordt gegeven aan creatieve en humoristische reclames. Tenslotte zegt 78 procent dat radio overal kan worden beluisterd. Bovendien meent 85 procent dat radio meer toegankelijk is geworden.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, media |  Facebook |

01-05-13

Intensief mediagebruik gaat niet ten koste van andere kanalen

Een intensief gebruik van een medium betekent niet dat de consumptie van andere platformen wordt uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Edison Research en Arbitron bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat intensieve internetgebruikers meer dan zeven uur per dag online zijn, maar dat blijkt niet ten koste te gaan van televisie of radio, waar deze groep de scores van de gemiddelde Amerikaanse bevolking evenaart. Een gelijkaardig fenomeen wordt ook bij intensief gebruik van televisie of radio opgemerkt.

De onderzoekers stelden vast dat intenstieve internet-gebruikers ook nog eens ruim drieënhalf uur televisie consumeerden en ruim twee uur naar de radio luisterden. Dat ligt zelfs iets hoger dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Intensieve televisiekijkers, die ruim acht uur en een kwart per dag van het medium gebruik maken, bleken ook nog eens meer dan twee uur en drie kwartier online door te brengen en bijna twee uur en een kwartier naar de radio te luisteren. Die cijfers liggen volgens de onderzoekers duidelijk hoger dan bij de gemiddelde bevolking.

Intensieve radiogebruikers luisteren volgens de onderzoekers zesenhalf uur naar het medium, maar consumeren met drieënhalf uur ook bijna evenveel televisie als de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Met drie uur internet ligt hun online consumptie zelfs twintig minuten hoger dan bij de gemiddelde bevolking. De onderzoekers stelden nog vast dat de Amerikaanse consument aan de drie media gemiddeld acht uur en vijftien minuten besteedt. Dat betekent een stijging met meer dan één uur tegenover tien jaar geleden.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, televisie, radio |  Facebook |

27-04-13

Internetradio heeft traditionele radiozender bijna ingehaald

Internetradio loopt steeds verder in op de traditionele zenders. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group naar de radioconsumptie bij Amerikanen tussen dertien en vijfendertig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 24 procent van de respondenten in eerste instantie nog steeds maar de traditionele radio luistert. Internet staat echter op de tweede plaats met een marktaandeel van 23 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat cd-muziek nog slechts een marktaandeel van 9 procent heeft. Het aandeel van satellietradio blijft beperkt tot 5 procent.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

03-04-13

Streaming palmt belangrijk deel Amerikaanse radiomarkt in

Muziekstreams winnen in de Verenigde Staten bij consumenten onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar bijzonder snel aan populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group. Aangevoerd wordt dat muziekstreams tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar in de leeftijdsgroep tussen dertien en vijfendertig jaar 23 procent van de totale muziekconsumptie vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien hadden muziekstreams slechts een aandeel van 17 procent op de Amerikaanse radiomarkt.

"Deze jonge luisteraars keren zich steeds meer af van de klassieke radioprogrammering, die nog slechts 24 procent vertegenwoordigen van de totale tijd die aan muziek wordt besteed," voeren de onderzoekers aan. "Dat betekent een daling met 2 procentpunt tegenover dezelfde periode het jaar voordien." Bij zesendertigplussers daarentegen vertegenwoordigt online streaming slechts 13 procent van de tijd die aan muziek wordt besteed. In die leeftijdsgroep heeft de traditionele radio nog altijd een aandeel van 41 procent.

"Het succes van streaming is in belangrijke mate te danken aan mobiliteit en connectiviteit," merkt Russ Crupnick, analist bij NPD Group, op. Opgemerkt wordt dat ongeveer 20 procent van de gebruikers van Pandora of iHeartRadio ook in hun auto, een historisch bastion van de traditionele radio, naar muziekstreams luisteren. Pandora is met een marktaandeel van 39 procent de meest populaire streamingdienst op de Amerikaanse markt, gevolgd door iHeartRadio (11 procent), Spotify (9 procent), Grooveshark (3 procent) en Slacker (2 procent).

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, radio |  Facebook |

13-11-12

Groeiende populariteit internet-radio ten koste van cd-verkoop

Het gebruik van internet-radio kent een groeiende populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau NPD Group bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 37 procent van de Amerikanen de drie maanden voordien naar een online radiodienst geluisterd hadden. Dat betekende een groei met 27 procent tegenover vorig jaar. De onderzoekers merken op dat deze luisteraars ook een grote openheid vertonen voor reclame. De populariteit van on-demand radio steeg met 18 procent tot 36 procent. Er wordt echter aangevoerd dat de groeiende populariteit van deze diensten in belangrijke mate ten koste gaat van de cd-verkoop.

Lees Verder

10:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

18-08-12

Radio blijft belangrijkste bron voor ontdekken nieuwe muziek

Radio is voor 48 procent van het publiek nog steeds de belangrijkste bron om nieuwe muziek te ontdekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Nielsen bij Amerikaanse consumenten. Daarentegen zou slechts 10 procent door verwanten en vrienden met nieuwe muziek in contact gebracht worden. Videosite YouTube haalt een score van 7 procent. Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de Amerikaanse tieners naar muziek op de radio luistert, waarmee het kanaal nog altijd belangrijker is dan iTunes (53 procent) of cd-muziek (50 procent). Radio moet op het gebied van populariteit wel zijn meerdere erkennen in YouTube, dat een score van 64 procent laat optekenen. Verder wordt opgemerkt 54 procent van de ondervraagden een muziekaankoop doet op basis van aanbevelingen van vrienden, tegenover 25 procent op basis van muziekblogs of chatrooms en 12 procent onder invloed van marketing.

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, muziek |  Facebook |

03-06-12

Adverteerders behouden vertrouwen in radioreclame

De Amerikaanse radiosector heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,81 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau. Met deze resultaten wordt voor het derde jaar op rij tijdens het eerste kwartaal een omzetgroei opgetekend. De cijfers tonen volgens het rapport aan dat radio een belangrijke pijler blijft in de marketing-plannen van de bedrijven.

In het rapport wordt opgemerkt dat de omzet van de digitale radiosector met 10 procent is gestegen. "Adverteerders maken steeds meer gebruik van de digitale mogelijkheden die door het radiomedium worden aangereikt," voert Erica Farber, chief executive van het Radio Advertising Bureau, aan. Farber voegt er aan toe dat radio ook nieuwe adverteerders buiten de traditionele categorieën blijft aantrekken. De grootste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt was Comcast Xfinity Cable met een budget van 89,7 miljoen dollar, gevolgd door McDonald's en Safeway.

De belangrijkste adverteerder op de Amerikaanse radiomarkt blijft de autosector, die tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een groei met 1 procent tot 352,9 miljoen dollar liet optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar, toen een stijging met 27 procent werd geregistreerd. Op de tweede plaats staat de retailsector met een groei van 11 procent tot 192,5 miljoen dollar. Daarna volgen casino's en loterijen met een stijging van 7 procent tot 122,5 miljoen dollar. Woninginrichting neemt de vierde plaats in met een stijging van 30 procent tot 113,6 miljoen dollar.

Lees Verder

10:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media, radio |  Facebook |

04-05-12

Radio blijft belangrijkste informatiebron voor muziek

Radio blijft voor de consument de belangrijkste bron om informatie over nieuwe muziek en artiesten te vinden. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau Jacobs Media bij Amerikaanse en Canadese radioluisteraars. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 50,8 procent van de respondenten de radio noemden als hun belangrijkste bron van informatie over nieuwe muziek en artiesten. Vrienden en andere luisteraars halen een score van 9,8 procent. Kinderen komen met een score van 4,9 procent op een derde plaats.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, muziek |  Facebook |

13-04-12

Omzetgroei Amerikaanse radiosector vooral gedragen door digitale activiteiten

De omzet van de Amerikaanse radiosector zal de volgende vijf jaar verder blijven groeien, vooral gedragen door online inkomsten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BIA-Kelsey. Tijdens het voorbije jaar kenden de inkomsten van de Amerikaanse radiostations nog amper een groei met 0,4 procent tot 14,1 miljard dollar. De online inkomsten stegen daarentegen met 15,1 procent tot een bedrag van 439 miljoen dollar. Voor dit jaar zouden de inkomsten van de radiosector met 3,5 procent stijgen.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, radio |  Facebook |

06-04-12

Amerikaanse radiosector groeit nog met 0,6 procent

De Amerikaanse radiosector heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 17,4 miljard dollar. Dat betekende nog een stijging met 0,6 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau (RAB). Tijdens het vierde kwartaal werd echter een terugval met 2 procent opgetekend tegenover dezelfde periode het jaar voordien, nadat de sector een periode van zeven kwartalen van onafgebroken groei had laten optekenen. Digitale radio kende over de eerste drie kwartalen van het jaar een groei met 15 procent en 8 procent tijdens het vierde kwartaal.

Lees Verder

17:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame |  Facebook |

30-03-12

European Broadcasting Union doet bod op radio-internetdomein

De European Broadcasting Union (EBU) heeft aangekondigd een bod te zullen doen op het radio-internetdomein. Dat initiatief moet de wereldwijde radio-gemeenschap volgens de organisatie de mogelijkheid bieden om op een redelijke manier toegang te krijgen tot een domeinnaam die een belangrijke bijdrage kan leveren aan verdere bloei van de hele sector. Het radio-domein zou volgens de organisatie een neutrale en niet-winstgevend karakter krijgen.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, internet |  Facebook |

29-01-12

Amerikaanse radio blijft zijn bereik uitbreiden

In de Verenigde Staten blijft het radiopubliek groeien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Arbitron. De onderzoekers stelden vast dat er in september vorig jaar 241,4 miljoen Amerikanen naar de radio luisterden. Dat betekende een groei met 1,7 miljoen luisteraars tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Radio bereikt daardoor 93,2 procent van de Amerikaanse bevolking, tegenover 93 procent het jaar voordien.

De groei is volgens Arbitron het grootste bij de jonge demografieën. Onder meer wordt opgemerkt dat de groep tussen twaalf en zeventien jaar met 36.0000 luisteraars werd uitgebreid. In de categorie tussen achttien en vierendertig jaar werd een stijging met 80.000 luisteraars opgetekend. Radio bereikte daardoor 91,9 procent van de Amerikaanse tieners en 93,4 procent van de jonge volwassenen. In de oudere leeftijdscategorieën werden daarentegen dalingen geregistreerd.

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook de diversiteit van het Amerikaans radiopubliek blijft toenemen. Daarbij wordt opgemerkt dat er vooral bij de Afro-Amerikaanse en Latino-Amerikaanse bevolking meer luisteraars worden opgemerkt. Radio bereikt inmiddels 93 procent van de Afro-Amerikanen en zelfs meer dan 95 procent van de Latino-Amerikanen. Die twee groepen tellen nu samen 66,5 miljoen radioluisteraars.

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, radio |  Facebook |

21-12-11

Veiligheid in Britse radiostad Ambridge laat te wensen over

Het leven in Ambridge, in het fictieve dorp uit het beroemde Britse radiofeuilleton, gaat met grote risico's gepaard. Het risico op een overlijden als gevolg van een ongeval ligt er gevoelig hoger dan het reële nationale gemiddelde. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse arts en auteur Rob Stepney, die wou bekijken of het radiofeuilleton dichter bij het echte leven staat dan de soaps op televisie. Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de personages uit de Britse televisiereeksen Coronation Street en East Enders een groter overlijdensrisico hebben dan bomexperts en autopiloten.

"De mortaliteit in Ambridge ligt iets lager dan het nationale Britse niveau," merkt de British Medical Journal op. "Personages die geen slachtoffer worden van een ongeval hebben een goede kans om een lang leven te leiden." Over een periode van twintig jaar registreerde de onderzoeker in Ambridge vijftien overlijdens, waarvan negen mannen en zes vrouwen. Dat betekent bij mannen een mortaliteit van 7,8 overlijdens op duizend inwoners, tegenover 8,5 overlijdens in de algemene bevolking. Bij de vrouwen ging het om 5,2 doden in Ambridge tegenover 5,8 overlijdens op nationaal niveau.

De veiligheid in Ambridge moet volgens Stepney echter tot bezorgdheid leiden. "In Ambridge lopen de mannen 27 procent kans om door een ongeval of zelfmoord te overlijden, tegenover 4 procent in de algemene bevolking," voert hij aan. De vijftien doden werden op twintig jaar tijd onder 115 personages gecompenseerd door drie geboortes. Ambridge komt daarbij aan 5,6 geboortes per duizend inwoners, tegenover 11,4 geboortes op nationaal vlak. Algemeen stelt Stepney dat het leven in Ambridge relatief veilig is, op voorwaarde dat men ongevallen kan vermijden.

18:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ambridge, radio, media, gezondheid |  Facebook |

17-04-11

Online radiopubliek is meer geëngageerd

Het publiek van internetradio stelt zich meer geëngageerd op tegenover zowel in het internet als de traditionele radio. Bovendien is deze groep ook sneller geneigd om zich reclame op beide platformen te herinneren en op de commerciële boodschappen te reageren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus TargetSpot en Parks Associates. De onderzoekers voegen er aan toe dat 49 procent van gebruikers van internet-radio gemiddeld minstens 22 uur per week online besteden, tegenover 43 procent van de gebruikers van traditionele radiokanalen.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 75 procent van beide groepen zich een internet-reclame kan herinneren, maar bij de gebruikers van internetradio worden die advertenties gemakkelijker zonder hulp herinnerd. "Het grootste verschil ligt echter in de reacties op de reclames," merken de onderzoekers op. "Gebruikers van internetradio zullen in bijna 50 procent van de tijd reageren op de advertenties. Dat is bijna twee keer zoveel dan bij de gebruikers van traditionele radiokanalen."

Er is volgens de onderzoekers ook een duidelijk verschil in het engagement tegenover traditionele radio. "Het onderzoek toont aan dat 28 procent van de gebruikers van internet-radio acht tot veertien uur per week naar traditionele radio luisteren. Bij de andere groep is dat slechts 18 procent." Ook wordt opgemerkt dat advertenties op traditionele radio een grotere impact hebben wanneer die gecombineerd worden met online radiocampagnes. Op dit ogenblik bereikt internetradio 39 procent van de Amerikaanse breedband-gebruikers.

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio, reclame |  Facebook |

01-04-11

Groot-Brittannië start een nationale online radio-platform

In Groot-Brittannië hebben een aantal grote radiostations de krachten gebundeld om het online publiek van de sector uit te breiden. Het internet vertegenwoordigt slechts 3 procent van het Britse radiopubliek en de groei blijft heel beperkt. Tim Davie, directeur audio en radio bij de BBC, geeft daarbij aan dat de radio-industrie niet de innovatie van de televisiesector heeft getoond. De lancering van UK Radioplayer kan volgens hem een platform zijn om een gedeelte van die achterstand goed te maken.

Met UK Radioplayer krijgen de Britse radiozenders een gezamenlijke interface met een aantal standaard-functies, maar de individuele deelnemers krijgen wel de mogelijkheid om hun persoonlijke platform aan te passen en reclame in hun programmering op te nemen. Er wordt wel opgemerkt dat het gemeenschappelijke platform niet noodzakelijk zal leiden tot dezelfde kwaliteit van audiostream. Die kwaliteit hangt immers van de keuzes die de individuele radiozenders maken.

In eerste instantie zal UK Radioplayer alleen functioneren op apparaten die met het Flash-platform van Adobe zijn uitgerust. Daarmee kan UK Radioplayer de meeste computers en een aantal mobiele telefoons en tablets bereiken. Michael Hill, managing director van Radioplayer, merkt echter op dat er binnenkort ook een versie voor Apple zal volgen. Het platform biedt de consument in totaal 150 Britse radiozenders aan. In het aanbod zijn onder meer ook audio-on-demand en een zoekfunctie voorzien.

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio, uk radioplayer |  Facebook |

04-01-11

Oudste soap ter wereld viert zestigste verjaardag

In Groot-Brittannië heeft het radioprogramma The Archers, de langstlopende soap opera ter wereld, tijdens het nieuwjaarsweekend zijn zestigste verjaardag gevierd. Inmiddels zijn er van de soap-opera 16.300 afleveringen uitgezonden. Het programma wordt zes dagen per week in afleveringen van vijftien minuten uitgezonden. De jubileum-uitzending van het BBC-programma werd gekenmerkt door een fataal ongeval van het Nigel Pargetter, één van de oudste personages uit de reeks. Dat werd meteen ook het afscheid van de zestigjarige acteur Graham Seed, die bijna dertig jaar lang het personage van Nigel Pargetter heeft gespeeld.

"Het radioprogramma vertelt de alledaagse belevenissen in het fictieve Engelse dorp Ambridge, met typische activiteiten zoals de geboortes van kalveren, roddels in het postkantoor en andere gebeurtenissen die het leven van een dorp kleuren," merkt het persbureau AFP op. "Het programma heeft ongeveer vijf miljoen luisteraars in Groot-Brittannië en wordt ook uitgezonden op het internet en op een aantal militaire basissen in de wereld. Het programma heeft een aantal opgemerkte gastrollen gehad, zoals de Britse prinses Margaret, de actrices Britt Ekland en Judi Dench, mode-ontwerper Zandra Rhodes en gewezen cricket-speler Mike Gatting."

De jongste jaren heeft de soap-opera een aantal traditionele luisteraars geschokt met verhalen over homoseksualiteit, racistische aanslagen en onwettige kinderen. The Archers werd oorspronkelijk opgestart in het na-oorlogse Groot-Brittannië om landbouw-advies te verstrekken. Op dit ogenblik wonen de meeste luisteraars van het programma echter in de steden. "De soap brengt een contrast met het hectische leven van de moderne wereld," merkt producer Vanessa Whitburn op. "Ambridge biedt de veiligheid van een klein dorp waar iedereen op maximaal vijf minuten van elkaar woont." Vijfenvijftig jaar geleden lieten de programmamakers ook Grace Archer, één van de hoofdpersonages, al sterven op de dag dat concurrent ITV werd gelanceerd.

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, soap, the archers |  Facebook |

20-09-10

Extra Europese radio-frequenties voor draadloos internet

De Europese Unie gaat extra radio-frequenties openstellen voor draadloos breedband. Daarbij wordt opgemerkt dat steeds meer bedrijven een aanvraag voor een frequentie in het radiospectrum aanvragen. Er werd volgens de Europese Unie dan ook beslist om draadloos breedband als belangrijkste wapen in te zetten om over drie jaar een internetpenetratie van 100 procent te bereiken. Daarbij wordt aan de lidstaten gevraagd om hun analoge diensten af te bouwen, zodat plaats kan gemaakt worden voor meer digitale diensten, waardoor bandbreedte zou kunnen worden vrijgemaakt voor een grotere breedband-penetratie in landelijke gebieden.

20:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: breedband, draadloos, europese unie, radio |  Facebook |

03-08-10

Country blijft meest populaire Amerikaanse radiomuziek

Country blijft in de Verenigde Staten de belangrijkste radiomuziek. Dat blijkt uit cijfers van het magazine Media Life. Op dit ogenblik zijn er volgens het magazine in de Verenigde Staten 2.300 country-radiostations. Dat is slechts enkele honderden stations minder dan de nieuwscategorie. Er wordt aan toegevoegd dat de country-stations een even groot mannelijk als vrouwelijk publiek aantrekken en in alle categorieën liefhebbers vinden. Bovendien is country-muziek volgens Media Life in de Verenigde Staten twee keer zo groot dan het volgende muziekformaat. Opgemerkt wordt echter dat de programmering van country een belangrijk probleem blijft.

"Het is voor programma-directeurs heel moeilijk om een evenwichtige balans te vinden tussen nieuwe en traditionele uitvoerders," merkt Media Life op. "Het is ook moeilijk om te beslissen welke bestaande uitvoerders moeten worden opzij geschoven wanneer nieuwe namen naar boven komen en de oudere liefhebbers wegvallen als doelpubliek van de radiostations. Succesvolle country-stations bouwen hun programmering uit rond de songs in plaats van rond de artiesten. Jaye Albright, adviseur van country-muziekstations, stelt dat elke artiest succes kan boeken indien hij met een goede song naar voor komt. Dat is volgens Albright één van de grote voordelen van country."

"Net zoals andere radio-formaten heeft ook country de voorbije jaren de concurrentie gevoeld van mp3-spelers, internetradio en andere nieuwe technologieën," merkt MarketingCharts op. "Maar radio is er blijkbaar in geslaagd om die uitdagingen op te vangen en blijft sterk presteren. Uit onderzoek van Nielsen bleek onder meer dat radio 91,4 procent van de Amerikanen boven de twaalf jaar bereikt, tegenover 90,2 procent vorig jaar. Dat betekent dat radio erin slaagt om zijn omvangrijk publiek te behouden. De cijfers komen ook overeen met de resultaten van Arbitron, dat 220 miljoen Amerikanen boven de twaalf jaar elke week naar radio luisteren. Daarmee heeft radio een penetratie van 93,1 procent."

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: country, radio, verenigde staten |  Facebook |

19-07-10

Eén op vijf smartphone-bezitters luistert naar radio

Eén op vijf gebruikers van een smartphone gebruikt het apparaat om naar de radio te luisteren. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het bureau Rajar. De onderzoekers stellen daarbij dat smartphones hun marktaandeel op een bijzonder snelle manier hun marktaandeel uitbreiden. Daardoor krijgen volgens Rajar steeds meer mensen de mogelijkheid om met hun telefoon en een mobiele internet-verbinding naar de radio te luisteren in plaats van op traditionele manier. Bovendien krijgt het publiek volgens de onderzoekers daardoor ook toegang tot een rijkere content. In totaal zouden in Groot-Brittannië inmiddels 1,4 miljoen mensen een radio-applicatie hebben gedownload. Er wordt aan toegevoegd dat ongeveer één op vier gebruikers ooit gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om een radioprogramma te herbeluisteren.

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone, radio |  Facebook |

03-07-10

Wereldkampioenschap voetbal groot succes op Spaanstalige radio

Het wereldkampioenschap voetbal betekent een belangrijke stimulans voor gespecialiseerde media voor etnische minderheden. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Arbitron. Daarbij bleek dat in Los Angeles - de grootste Latijns-Amerikaanse markt van de Verenigde Staten - 17,2 procent van de Latino-mannen tussen achttien en vijftig jaar op de Spaanstalige radio minstens vijf minuten luisterden naar de verslaggeving van het treffen tussen Mexico en Zuid-Afrika, de openingswedstrijd van het voetbaltornooi in Zuid-Afrika. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vijfendertig jaar was dat 16,1 procent. Het leverde de betrokken radiozender een marktaandeel van 47,2 procent op in de leeftijdscategorie tussen achttien en vijftig jaar en een aandeel van 55,5 procent in de leeftijdsgroep van achttien tot vijfendertig jaar.

"Uitzonderlijke evenementen zoals het wereldkampioenschap kunnen voor bijzonder hoge cijfers leiden, maar een marktaandeel rond de 50 procent is bijzonder zeldzaam," merkten de onderzoekers op tegenover het magazine Media Daily News. "Dat levert adverteerders een ongewoon efficiënt platform om een specifiek publiek te bereiken." Er wordt wel toegegeven dat het succes mede te wijten is aan het feit dat Mexico de openingswedstrijd mocht spelen en het feit dat de wedstrijd plaats vond op het ogenblik dat vele Amerikanen zich met de wagen in de ochtendspits bevonden. In de aanpalende regio Riverside-San Bernardino werd in de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig een marktaandeel van 58,8 procent bereikt. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vijftig jaar steeg dat zelfs verder tot 60,7 procent.

"Het wereldkampioenschap voetbal is een groot succes voor televisie, maar de grote interesse in de Latino-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten heeft dit keer voor indrukwekkende ratings gezorgd voor de Spaanstalige radio," merkt Media Daily News nog op. Er wordt aan toegevoegd dat de wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Engeland door 8,3 procent van alle Latino-Amerikaanse mannen uit de regio op de radio werd gevolgd. De wedstrijden tussen Paraguay en Italië en tussen Chili en Honduras werden echter door ongeveer 12 procent van de Latino-Amerikaanse mannen beluisterd. De Engelstalige radioverslaggeving werd verzorgd door ESPN, dat zegt daarmee 14,5 miljoen Amerikanen bereikt te hebben. Met inbegrip van televisie, internet en mobiele telefonie wordt gewag gemaakt van een publiek van 132 miljoen Amerikanen.

29-05-10

Opnieuw groei voor Amerikaanse radioreclame

In de Verenigde Staten werd tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een bedrag van 3,7 miljard dollar uitgegeven aan radioreclame. Dat is een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau (RAB). Opgemerkt wordt dat met deze cijfers het beste eerste kwartaal in drie jaar wordt opgetekend. In het rapport wordt opgemerkt dat de nationale reclame een groei met 19 procent tot 568 miljoen dollar kende, terwijl de lokale reclamebestedingen slechts een toename met 2 procent lieten optekenen, maar nog altijd wel een omzet van 2,45 miljard dollar realiseren. Er wordt aan toegevoegd dat digitale radioreclame een stijging met 18 procent tot 123 miljoen dollar liet optekenen. Reclame in netwerkradio kende een groei met 6 procent tot 260 miljoen dollar. Bij de reclame buiten de uitzendingen werd een status-quo van 286 miljoen dollar opgetekend.

Bij de sectoren liet de financiële industrie de grootste groei noteren. Daar werd een stijging met 49 procent tot 191,6 miljoen dollar opgetekend. Dat heeft volgens het Radio Advertising Bureau mogelijk te maken met het feit dat de financiële dienstensector tijdens de economische crisis een grote imagoschade heeft opgelopen. Ook bij de autodealers werd een belangrijke groei genoteerd. Daar gingen de bestedingen met 39 procent omhoog tot 230,6 miljoen dollar. De kleinste groei werd opgetekend door communicatie en nutsvoorzieningen. Daar werd slechts een stijging met 6 procent opgetekend. Met een totaalbedrag van 350,6 miljoen dollar blijft die sector wel de belangrijkste steunpijler van de Amerikaanse radioreclame. De doe-het-zelf sector doet het minste beroep op radioreclame. Daar werd een groei met 18 procent tot 31 miljoen dollar gemeld.

Het Radio Advertising Bureau meldt verder dat het oosten van de Verenigde Staten het grootste gedeelte van de groei van de Amerikaanse radioreclame voor zijn rekening neemt. Die regio vertegenwoordigt 12,7 procent van alle extra bestedingen, gevolgd door het zuidwesten (9,7 procent) en het centrum (6,7 procent). Hoewel de bestedingen stijgen, maar blijft in het westen (4,5 procent) en het zuiden (3,5 procent) achter op het nationale gemiddelde. Uit een afzonderlijk onderzoek van Kantar Media bleek dat de bestedingen in de Amerikaanse radioreclame het voorbije jaar met 20,3 procent daalden. Tijdens het vierde kwartaal van het jaar werd nog een daling met 12,5 procent opgetekend. Bij lokale radio werd over het voorbije jaar een daling met 20,6 procent opgetekend, terwijl bij de nationale spotradio een terugval met 24,6 procent werd opgetekend. Bij netwerkradio werd een daling met 8,7 procent opgetekend.

14:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame, verenigde staten |  Facebook |

04-11-09

Online moet omzetverlies radiosector opvangen

De omzet van de online radiosector zal volgend jaar met 20 procent stijgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau SNL Kagan. Online activiteiten zullen volgend jaar ook 3,2 procent van de totale radio-inkomsten vertegenwoordigen. De onderzoekers stellen dat de online radiosector uitstekende toekomstvooruitzichten heeft, met een constante groei aan inkomsten. Justin Nielson, analist bij SNL Kagan, stelt daarbij dat radiozenders zich in het verleden terughoudend opstelden bij het implementeren van nieuwe technologieën, maar door de terugval van de traditionele reclame-inkomsten, is de sector wel gedwongen om te experimenteren met nieuwe kanalen. Er wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van multi-platformen, met online streaming en extra aandacht voor de websites van de radio's. Nielson stelt dat de totale radio-inkomsten de volgende jaren slechts een matige groei zullen kennen en dus is het voor de zenders volgens hem cruciaal om financieel het maximum te halen uit digitale innovaties.

"Om de dalende reclame-inkomsten van de traditionele radio-activiteiten op te vangen, stapt de sector steeds meer op online streams en mobiele toepassingen," merken de onderzoekers op. "Vorig jaar realiseerde de Amerikaanse online radiosector een omzet van 394 miljoen dollar. Dit jaar zal die omzet met 12 procent stijgen tot 441 miljoen dollar. Voor volgend jaar is een extra groei met 20 procent tot 530 miljoen dollar in het vooruitzicht stelt. Ook de drie daaropvolgende jaren zal de omzet van de online reclamesector blijven groeien tot een bedrag van 827 miljoen dollar. Op dat ogenblik zal online radio 4,7 procent vertegenwoordigen van de totale radio-inkomsten. Vorig jaar was dat slechts 2 procent en voor dit jaar wordt het aandeel geraamd op 2,7 procent." Uit eerder onderzoek blijkt dat verwacht moet worden dat de totale radioreclame dit jaar met 14 procent zal afnemen, maar de volgende twee jaar opnieuw zal stabiliseren en weer een lichte groei zal beginnen te vertonen.

Uit een onderzoek van de Amerikaanse Council for Research Excellence blijkt dat de traditionele radio nog altijd het meest populaire kanaal blijft in de auditieve mediasector. "Online radio komt nog niet in de buurt van de traditionele radio," merken de onderzoekers op. "Ongeveer 77 procent van de Amerikaanse consumenten zegt dagelijks naar traditionele radio te luisteren. Op de tweede plaats komt de cd-sector met 37 procent. Op de derde plaats staat satellietradio met 15 procent. Pas daarna volgen draagbare mp3-spelers met ongeveer 12 procent, gevolgd door digitale mediabestanden op computer met 10 procent. Pas daarna volgen audiostreams, met inbegrip van online radio, met 9 procent." De onderzoekers merken daarbij op dat zelfs consumenten van digitale muziek nog altijd geïnteresseerd zijn in traditionele radio. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 82 procent van de gebruikers van mp3-spelers ook naar traditionele radio-uitzendingen luisteren.

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, internet, media |  Facebook |

07-10-09

Radio en televisie blijven achter met online technologie

Radiostations en televisiezenders blijven vaak achter op de evoluties in digitale technologieën. Daar is een groot gedeelte van de betrokken nieuwsdirecteurs het mee eens. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de Radio and Television News Directors Association en de Hofstra University. Dat onderzoek bracht aan het licht dat slechts 38 procent van deze nieuwsdirecteurs er alle vertrouwen in heeft dat zijn station of zender mee vooruit is op het gebied van nieuwe technologieën. Volgens 48 procent moet er nog een lange weg worden afgelegd en 14 procent dat er online maar wat wordt aangemodderd. De onderzoekers stellen dat de sector wel vele pogingen doet om op die nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Daarbij merkten bijna alle ondervraagde televisiestations op dat de personeelsbezetting van hun websites het voorbije jaar werd opgedreven.

"Toplui van radio en televisie praten graag over het grote inkomenspotentieel van het internet, maar uit het onderzoek blijkt dat de websites in de sector nog ver van echte winstgevendheid verwijderd blijven," merkt het magazine Broadcasting & Cable op. "Minder dan 31 procent van de betrokken websites is volgens het onderzoek winstgevend en amper 10 procent kan kostendekkend werken. Niet alleen maakt 17 procent verlies, maar bovendien blijkt 42 procent van de managers eenvoudig niet te weten of hun website al dan niet geld oplevert." Bij de middelgrote stations is de situatie volgens de onderzoekers iets beter. Daar zou 40 procent van de websites winstgevend zijn, terwijl 37 procent geen idee heeft over de inkomsten die worden gerealiseerd.

Stacey Woelfel, voorzitter van de Radio and Television News Directors Association, stelt dat deze websites op dit ogenblik een grotere belangrijkheid hebben dan ooit voordien en een cruciaal kanaal vormen om het nieuws aan het publiek te bezorgen. "Die belangrijkheid zal in de toekomst alleen nog maar toenemen," stipt Woelfel aan. "Het rapport moet voor elke nieuwsdirecteur dan ook een aanzet zijn om zijn redactie opnieuw onder de loep te nemen." Stationmanagers stellen daarbij dat gespecialiseerde internet-medewerkers cruciaal zijn voor het online succes. De online bezetting werd dit jaar gemiddeld met een halve arbeidskracht verhoogd. Gemiddeld bestaat een internetploeg van een Amerikaans station uit gemiddeld zes medewerkers. Bij de grotere stations loopt dat op 7,2 medewerkers.

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, internet, televisie |  Facebook |

14-09-09

Mobiele platformen worden belangrijkste radiokanaal

Digitale radio blijft aan populariteit winnen, zowel online als op mobiele apparaten. Tegelijkertijd kent het traditionele radioplatform echter een gevoelige terugval. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de online muziekservice Pandora. Daarbij wordt opgemerkt dat beide trends zich wellicht ook de volgende jaren zullen doorzetten. Volgens Pandora luisteren steeds meer consumenten naar radiostreams op hun mobiele toestellen. Mogelijk wordt het mobiele platform volgens het onderzoek zelfs belangrijker dan desktops en laptops als het belangrijkste kanaal om digitale radioprogramma's te beluisteren. Er wordt aan toegevoegd dat radiomakers daardoor hun publiek gevoelig kunnen uitbreiden. Mobiliteit is immers altijd een relatief monopolie geweest van de radiosector.

"Tim Westergren, oprichter van Pandora, zegt dat ongeveer 65.000 mensen per dag zich registreren voor een account bij de online muziekservice," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Daarvan vragen 45.000 gebruikers een mobiele account aan. Ook Clear Channel Radio maakt gewag van een groot succes voor zijn gratis digitale radio-toepassingen voor iPods en Blackberrys. Samen tonen deze cijfers aan dat mobiele platforms op weg zijn om desktops en laptops te verdringen als favoriete kanaal om muziek te beluisteren. Dat is goed nieuws voor de radiomakers, die eerder al groot voordeel haalden uit de mobiele mogelijkheden van radio. Dat gaf de radiosector in het verleden al nagenoeg het mediamonopolie in het autoverkeer. Door digitale radio naar mobiele platforms te brengen, kunnen zij hun potentieel bereik gevoelig uitbreiden."

Bovendien kan mobiele streaming de radiogebruiker ook in zijn thuisomgeving bereiken, waardoor het potentiële publiek nog groter wordt. Daarnaast heeft Apple aangekondigd dat de jongste versie van de iPod Nano zal uitgerust worden met een FM-tuner, waardoor de radiosector een voet tussen de deur krijgt in de belangrijke bevolkingsgroep van de Apple-klanten. Verder blijkt dat het mobiele publiek ook twee keer zoveel geneigd is om op een mobiele reclame-display te klikken dan bij online reclames. Maar de krant voegt er aan toe dat de radiosector in het algemeen nog altijd wordt geconfronteerd met dalende reclame-inkomsten. Dit jaar zouden die inkomsten in de Verenigde Staten met 18 procent terugvallen tot 14,5 miljard dollar. Voor volgend jaar wordt nog een verdere daling met 2 procent vooropgesteld.

Internetradio zou in de Verenigde Staten dit jaar een reclame-omzet van 288 miljoen dollar realiseren. Dat is amper 2 procent van de totale inkomsten van de radiosector.

18:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, media, mobiel, digitaal |  Facebook |

26-08-09

Radioreclame biedt mogelijkheden voor concurrenten marktleiders

De dalende omzet van de radioreclame biedt voor sommige adverteerders unieke perspectieven. Dat zegt Jeff Haley, chief executive van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau (RAD). Door de economische crisis schroeven verscheidene marktleiders hun bestedingen aan radioreclame immers terug. Die opengevallen ruimte kan volgens Haley echter ingevuld worden door concurrenten, die voordien geen enkele kans zouden hebben gekregen om tegen de marktleiders op te tornen. Verder stelt Haley dat de inkomsten van digitale radio tijdens het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw zijn gestegen, wat volgens hem een signaal is dat er op de markt een verbetering is ingetreden.

18:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame |  Facebook |

22-06-09

Online radiosector presteert bijzonder goed

onlineradioDe radiosector heeft het bijzonder moeilijk. Radio is immers één van de reclametakken die het zwaarste door de crisis is getroffen. Maar binnen het medium is er één activiteit die het meer dan behoorlijk doet. Internetradio ziet zijn inkomsten immers steeds groeien. Dat heeft volgens experts vooral te maken met het feit dat online radio erin slaagt om een gericht publiek te bereiken en bovendien ook veel mogelijkheden biedt op het vlak van interactiviteit. Dat zijn mogelijkheden die voor adverteerders bijzonder interessant zijn. Er wordt dan ook opgemerkt dat radiostations niet meer buiten online activiteiten kunnen indien ze hun overlevingskansen in stand willen houden.

"De radiosector heeft het op dit ogenblik bijzonder moeilijk, maar er is daarop één grote uitzondering," aldus het magazine Mediaweek. "Internetradio blijkt het immers bijzonder goed te doen. De belangstelling van adverteerders voor online radioplatformen is volgens Doug Perlson, chief executive van het gespecialiseerde online radioreclamebureau TargetSpot, groter dan algemeen werd verwacht. De mogelijkheid om onmiddellijk te reageren op de reclame, maakt het aanbod volgens Perlson bijzonder aantrekkelijk. Hij voert daarbij aan dat vooral lokale reclamecampagnes daarvan kunnen profiteren." Mediaweek wijst er daarbij op dat deze reclame niet bedoeld is om een miljoenenpubliek te bereiken, maar wel de juiste doelgroep te kunnen aanspreken.

Volgens Jeff Hely, chief executive van het Amerikaanse Radio Advertising Bureau, zijn de inkomsten van de sector in de Verenigde Staten tijdens de eerste twee maanden van dit jaar met gemiddeld 17,5 procent gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. In januari was er zelfs een groei met 28 procent. Digitale media bieden volgens Richard Kosinski, chief digital officer bij het Amerikaanse radionetwerk Westwood One, een diepere en persoonlijker relatie met een community. Hij voegt er aan toe dat adverteerders bereid zijn om meer te betalen om een gericht doelpubliek te bereiken. Bovendien weten contentproviders volgens hem perfect wat hun consumenten wensen, zodat ze aangepaste informatie en nieuws kunnen bieden, wat het gewenste publiek naar de radiosites lokt. Bill Figenshu, chief executive van het creative bureau FigMedia, stelt dan ook het uitbouwen van online activiteiten voor een radiostation dan ook geen optie, maar wel een noodzakelijkheid is.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, internet |  Facebook |

19-04-09

Online radio blijft aan populariteit winnen

Online radio blijft aan populariteit winnen. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van het bureau Edison Research. Daarbij blijkt dat 42 miljoen Amerikanen wekelijks online radio luisteren. Dat betekent dat online radio op dit ogenblik 17 procent van de Amerikaanse bevolking bereikt. Vorig jaar was dat ongeveer 12 procent. Op maandelijkse basis luisteren 69 miljoen Amerikanen naar online radio. Dat is 27 procent van de Amerikaanse bevolking. De onderzoekers stelden verder vast dat 125 miljoen Amerikanen ooit al eens naar online radio heeft geluisterd. Dat is 49 procent van de Amerikaanse bevolking. Bovendien wordt opgemerkt dat het publiek van online radio niet zo jong is als algemeen wordt verondersteld.

"In de leeftijdscategorie van vijfentwintig tot vierenvijftig jaar zegt 20 procent van de Amerikanen wekelijks naar online radio te luisteren," aldus het magazine Mediaweek. "Daarmee liggen de demografieën van het online radiopubliek en het traditionele radiopubliek relatief dicht bij elkaar. Vorig jaar luisterde in deze leeftijdscategorie 15 procent van alle Amerikanen naar online radio." De groei in het wekelijks online radiogebruik tijdens het voorbije jaar bewijst volgens de onderzoekers dat de digitale radioplatformen een kritieke massa aan het bereiken zijn. Er wordt aan toegevoegd dat ook de reclamesector deze evolutie heeft opgemerkt. Het online platform vertegenwoordigt op dit ogenblik tussen 5 procent en 8 procent van de totale reclame-inkomsten van de radiosector.

Wel wordt opgemerkt dat het gebruik van mobiele muziekdragers nog altijd een belangrijke hinderpaal vormt voor online radio. In de leeftijdscategorie tussen twaalf en zeventien jaar bezit 71 procent een iPod of andere mobiele muziekdrager. Dat is nagenoeg gelijk gebleven tegenover vorig jaar, maar in de oudere leeftijdscategorieën wordt er een grote groei opgetekend. Over alle leeftijdscategorieën zegt nu meer dan 40 procent van de ondervraagden een mobiele muziekdrager te bezitten, tegenover 25 procent vier jaar geleden. Het kan volgens de onderzoekers voor de online radiosector een troost lijken dat slechts 14 procent van de ondervraagden zegt dat het radiogebruik gedaald is door het bezit van een mobiele muziekdrager, tegenover 10 procent vorig jaar. Maar vooral in de jongere leeftijdscategorie is er sprake van een grote erosie. In de categorie tussen twaalf en vierentwintig jaar zegt immers 32 procent minder naar radio te luisteren, tegenover ongeveer 20 procent vorig jaar.

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, internet |  Facebook |