18-05-14

Jongeren wenden zich tot nieuwe kanalen voor ontdekken nieuwe muziek

Radio blijft voor het publiek een cruciaal kanaal om nieuwe muziek en artisten te ontdekken, maar de jongere generatie wendt zich daarbij steeds meer tot alternatieve platformen zoals Pandora, YouTube of Spotify. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Jacobs Media bij meer dan vijfendertigduizend respondenten in de Verenigde Staten en Canada. Opgemerkt wordt dat de traditionele radio door 51 procent van de respondenten als het belangrijkste kanaal voor het ontdekken van nieuwe muziek en artisten naar voor wordt geschoven, maar bij tieners valt dat cijfer terug tot 30 procent. Dat is evenveel als Pandora (14 procent), YouTube (12 procent) en Spotify (5 procent).

Lees Verder

11:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, radio |  Facebook |

08-11-13

Radio wordt door adverteerders stiefmoederlijk behandeld

Radio wordt door veel adverteerders nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Dat is de conclusie van een analyse van tweeduizend reclamecampagnes door het Britse Radio Advertising Bureau. Opgemerkt wordt dat radio slechts 6 procent van de totale reclamebudgetten kreeg toegewezen, hoewel het medium op basis van zijn impact een aandeel van 20 procent zou moeten hebben. Aangevoerd wordt dat radioreclame op het gebied van return-on-investment een score van 77 procent haalt. Daarmee moet het medium alleen televisie laten voorgaan, maar worden wel betere resultaten geregistreerd dan bij de gedrukte peers, outdoor-reclame en internet.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, reclame |  Facebook |

26-09-13

Internetradio is doorgedrongen tot de massamarkt

Internetradio heeft zijn definitieve doorbraak op de massamarkt gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Edison Research naar de online consumptie van meer dan drieduizend Amerikaanse respondenten. Opgemerkt wordt dat inmiddels 53 procent van de Amerikaanse online populatie gebruik maakt van streaming-diensten. Edison Research wijst er ook op dat internetradio bovendien een frequente activiteit van de online bevolking is geworden, zodat de sector volgens het rapport duidelijk zijn doorbraak tot de mainstream-markt heeft gerealiseerd. Ook bleek dat meer dan 80 procent van de smartphone-bezitters aangeeft naar internetradio te luisteren.

“Het onderzoek bracht aan het licht dat voor het eerst een meerderheid van de webgebruikers naar internetradio luistert,” merkt John Donham, chief executive van het Amerikaanse online radioplatform TuneIn, op. “Er werd al langer aangevoerd dat het internet een cruciaal kanaal voor de radiosector zou worden. Met deze studie wordt die voorspelling bevestigd. Bovendien blijkt dat het radiopubliek niet alleen voor een alternatief platform kiest, maar in het algemeen meer tijd aan het medium besteedt.” Iets meer dan twee op drie respondenten gaf aan meer naar online radio te luisteren dan vorig jaar, dankzij de toegang tot een bredere waaier apparaten die het mogelijk maken om programma’s te beluisteren.

Internetradio blijkt volgens Edison niet ten koste te gaan van de andere kanalen, want 90 procent van de respondenten gaf aan nog steeds naar traditionele uitzendingen te luisteren. “De groeiende populariteit van mobiele platformen en de uitbreiding van keuzemogelijkheden voor internet-radio, hebben het medium in minder dan tien jaar van een nichesector tot een cruciaal kanaal doen evolueren,” geeft Larry Rosin, president van Edison Research, aan. “Er blijft ook nu echter nog altijd een belangrijke groeimogelijkheid. Daarbij wordt erop gewezen dat bijna 90 procent van de respondenten aangeeft in de auto naar de radio te luisteren, maar slechts 17 procent zegt daarbij gebruik te maken van online kanalen.”

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

26-05-13

Radio biedt weerstand aan opkomst alternatieve platformen

Ondanks de toenemende concurrentie van nieuwe technologieën, lijkt de traditionele radio niet snel te verdwijnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Clear Channel Media bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 69 procent van de respondenten van mening zijn dat streaming-services geen alternatief zijn voor de traditionele reclame. Eerder onderzoek had nochtans aangegeven dat streaming over vijf jaar het traditionele radio-aanbod zal hebben vervangen.

Uit het onderzoek van Clear Channel Media blijkt dat 92 procent van de respondenten minstens één keer naar de radio luistert. Voor 71 procent maakt radio deel uit van de dagelijkse routine. Daarbij wordt door 72 procent opgemerkt dat radio een meer menselijke sfeer creëert dan het internet, terwijl 65 procent de radio meer persoonlijk noemt dan televisie. Bovendien gaf 66 procent aan dat hun favoriete radiostation hun eigen persoonlijkheid weerspiegelt, terwijl 78 procent aangeeft dat radio een verschil kan maken in de gemeenschap.

Volgens 80 procent van de respondenten helpt radio bij het vinden van nieuwe artiesten of songs. Verder blijkt volgens het rapport dat radio-reclame door de respondenten positiever wordt ontvangen dan commerciële campagnes op televisie, het internet of mobiele applicaties. De voorkeur wordt gegeven aan creatieve en humoristische reclames. Tenslotte zegt 78 procent dat radio overal kan worden beluisterd. Bovendien meent 85 procent dat radio meer toegankelijk is geworden.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: radio, media |  Facebook |

01-05-13

Intensief mediagebruik gaat niet ten koste van andere kanalen

Een intensief gebruik van een medium betekent niet dat de consumptie van andere platformen wordt uitgehold. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus Edison Research en Arbitron bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. Daarbij werd vastgesteld dat intensieve internetgebruikers meer dan zeven uur per dag online zijn, maar dat blijkt niet ten koste te gaan van televisie of radio, waar deze groep de scores van de gemiddelde Amerikaanse bevolking evenaart. Een gelijkaardig fenomeen wordt ook bij intensief gebruik van televisie of radio opgemerkt.

De onderzoekers stelden vast dat intenstieve internet-gebruikers ook nog eens ruim drieënhalf uur televisie consumeerden en ruim twee uur naar de radio luisterden. Dat ligt zelfs iets hoger dan bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Intensieve televisiekijkers, die ruim acht uur en een kwart per dag van het medium gebruik maken, bleken ook nog eens meer dan twee uur en drie kwartier online door te brengen en bijna twee uur en een kwartier naar de radio te luisteren. Die cijfers liggen volgens de onderzoekers duidelijk hoger dan bij de gemiddelde bevolking.

Intensieve radiogebruikers luisteren volgens de onderzoekers zesenhalf uur naar het medium, maar consumeren met drieënhalf uur ook bijna evenveel televisie als de gemiddelde Amerikaanse bevolking. Met drie uur internet ligt hun online consumptie zelfs twintig minuten hoger dan bij de gemiddelde bevolking. De onderzoekers stelden nog vast dat de Amerikaanse consument aan de drie media gemiddeld acht uur en vijftien minuten besteedt. Dat betekent een stijging met meer dan één uur tegenover tien jaar geleden.

Lees Verder

12:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, internet, televisie, radio |  Facebook |

27-04-13

Internetradio heeft traditionele radiozender bijna ingehaald

Internetradio loopt steeds verder in op de traditionele zenders. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group naar de radioconsumptie bij Amerikanen tussen dertien en vijfendertig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 24 procent van de respondenten in eerste instantie nog steeds maar de traditionele radio luistert. Internet staat echter op de tweede plaats met een marktaandeel van 23 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat cd-muziek nog slechts een marktaandeel van 9 procent heeft. Het aandeel van satellietradio blijft beperkt tot 5 procent.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, radio |  Facebook |

03-04-13

Streaming palmt belangrijk deel Amerikaanse radiomarkt in

Muziekstreams winnen in de Verenigde Staten bij consumenten onder de leeftijdsgrens van vijfendertig jaar bijzonder snel aan populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent NPD Group. Aangevoerd wordt dat muziekstreams tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar in de leeftijdsgroep tussen dertien en vijfendertig jaar 23 procent van de totale muziekconsumptie vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien hadden muziekstreams slechts een aandeel van 17 procent op de Amerikaanse radiomarkt.

"Deze jonge luisteraars keren zich steeds meer af van de klassieke radioprogrammering, die nog slechts 24 procent vertegenwoordigen van de totale tijd die aan muziek wordt besteed," voeren de onderzoekers aan. "Dat betekent een daling met 2 procentpunt tegenover dezelfde periode het jaar voordien." Bij zesendertigplussers daarentegen vertegenwoordigt online streaming slechts 13 procent van de tijd die aan muziek wordt besteed. In die leeftijdsgroep heeft de traditionele radio nog altijd een aandeel van 41 procent.

"Het succes van streaming is in belangrijke mate te danken aan mobiliteit en connectiviteit," merkt Russ Crupnick, analist bij NPD Group, op. Opgemerkt wordt dat ongeveer 20 procent van de gebruikers van Pandora of iHeartRadio ook in hun auto, een historisch bastion van de traditionele radio, naar muziekstreams luisteren. Pandora is met een marktaandeel van 39 procent de meest populaire streamingdienst op de Amerikaanse markt, gevolgd door iHeartRadio (11 procent), Spotify (9 procent), Grooveshark (3 procent) en Slacker (2 procent).

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: streaming, radio |  Facebook |