03-04-14

Sociale factoren na rampen bepalend voor veerkracht populatie

Na een natuurramp blijkt de gevoeligheid voor voedseltekorten meer te worden bepaald door de capaciteit van een groep om te migreren en de aanleg om positieve relaties met andere groepen aan te knopen dan door een daadwerkelijke toegang tot bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van archeologen aan de Arizona State University naar een aantal Amerikaanse populaties die sinds de zesde eeuw voor de huidige tijdrekening door rampen werden getroffen. Vastgesteld werd dat extreme klimatologische omstandigheden in sommige groepen hebben geleid tot een grote sociale instorting, terwijl andere populaties nagenoeg nauwelijks getroffen bleken.

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, gezondheid |  Facebook |

02-11-13

Mobiele en sociale media cruciaal in rampgebieden

Mobiele telefoons en sociale media kunnen in rampgebieden duizenden levens redden, maar vele kwetsbare regio’s moeten zijn nog steeds niet met moderne communicatiesystemen uitgerust. Dat blijkt uit een rapport van het International Federation of Red Cross. De onderzoekers merken op dat het voorbije jaar bij grote rampen weliswaar minder slachtoffers zijn gevallen, maar in de arme landen werd tegelijkertijd een stijging van het aantal getroffen inwoners opgemerkt. In die gebieden blijkt volgens het rapport echter ook vaak een gebrekkige toegang tot technologie. De onderzoekers voegen er aan toe dat discriminatie vaak aan de grondslag blijkt te liggen van het gebrek aan communicatie-mogelijkheden.

Uit het rapport blijkt dat rampen het voorbije jaar minder slachtoffers hebben gemaakt dan in het verleden, maar er wordt wel opgemerkt dat vooral arme landelijke gebieden met desastreuse gevolgen geconfronteerd blijven. “Een aantal landen slaagt erin om bij rampen met moderne communicatie-technologieën informatie te verzamelen en te verspreiden, maar hulpverleners worden in arme gebieden vaak geconfronteerd met een gebrek aan toegang tot elementaire technologische instrumenten, zoals systemen om de bevolking voor naderend gevaar te waarschuwen. Bovendien is er vaak ook geen toegang tot netwerk-infrastructuur.”

Volgens het rapport dienden vorig jaar 552 rampen geregistreerd te worden, waarbij 139 miljoen mensen werden geraakt en 15.706 doden vielen. “Die cijfers vertoonden een daling tegenover het jaar voordien, maar in arme landen diende daarentegen een stijging te worden geregistreerd,” aldus het Rode Kruis. “In die regio’s bleek vaak ook de toegang tot technologie het minst gegarandeerd te zijn. Er konden duizenden levens worden gered omdat 99 procent van de bevolking beschikking heeft over een mobiele telefoon en vroegtijdig van rampen op de hoogte kon worden gebracht en kon worden geïnformeerd over maatregelen om zich tegen het gevaar te beschermen.”

Het gebrek aan toegang tot technologie kan volgens het rapport vaak worden gelinkt aan ongelijkheid op het gebied van geslacht en inkomen en aan de kloof tussen het platteland en de stad. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar 47 procent van de vrouwen in de hoofdstad Bangui voor alle vormen van informatie afhankelijk zijn van anderen, tegenover slechts 30 procent van de mannen.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp, media |  Facebook |

28-08-13

Afstand helpt inzicht in tragedies verbeteren

Pas wanneer men afstand neemt van de gedetailleerde berichtgeving in kranten en sociale media, kan men een beter inzicht verwerven in grote rampen, zoals de schietpartij in de school Sandy Hook, de aanslag op de Boston Marathon of de explosie in de Texaanse stad West. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas. De onderzoekers stellen dat inzicht het best wordt verkregen door het hanteren van een afstand, waardoor men een beter overzicht over het gebeuren krijgt. Dat inzicht helpt volgens de wetenschappers ook een antwoord te vinden op negatieve emoties en percepties over een gebrek aan controle. Die afstand biedt bovendien een leidraad om actie te ondernemen.

“Mensen blijven bij tragedies vaak vertwijfeld achter met de vraag waarom de ramp diende te gebeuren,” merkt onderzoeksleider Jae-Eun Namkoong, specialist marketing aan de University at Texas, op. “Het onderzoek toont echter aan dat mensen die erin slagen de nodige afstand te nemen van gedetailleerde rapporten in media en sociale netwerken en een minder complexe benadering van de tragedie te hanteren, het best in staat blijken om de ramp voor zichzelf te kaderen.” De onderzoekers stelden vast dat respondenten die de schietpartij in de school Sandy Hook het verst in het verleden situeerden, een groter zelfvertrouwen bleken te hebben in het aanstippen van de oorzaken die aan de grondslag van de tragedie lagen.

“Naarmate de tijd verstrijkt, blijkt het individu een grotere zekerheid te ervaren over de oorzaken van bepaalde gebeurtenissen,” zeggen de onderzoekers. “Personen die een inzicht willen verwerven in een bepaalde gebeurtenis, moeten zich dan ook in tijd en ruimte zover mogelijk van het incident verwijderen. Dat geldt niet alleen voor rampen, maar ook voor professionele problemen of persoonlijke moeilijkheden. Personen die erin slaagden om de grootste afstand te nemen, bleken bovendien het meest geneigd om petities te lanceren of boycots te organiseren tegen producten die aan de basis van rampen lagen. Die actiebereidheid vertrekt vanuit een verworven zekerheid over de oorzaken van de negatieve gebeurtenissen.”

De resultaten van het onderzoek hebben volgens de onderzoekers ook belangrijke implaicaties voor de mentale gezondheidszorg, maar ook voor media. “Media moeten in hun verslaggeving steeds met nieuwe redenen voor gebeurtenissen naar voor komen, zodat het onderwerp actueel en opwindend blijft,” voeren ze aan. “Maar de verslaggevers zouden zich ook moeten inspannen om het publiek tot rust te brengen door in hun rapporten een gevoel van afstand te incorporeren.”

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ramp |  Facebook |

19-02-13

Nederland moet evacuatieplan voor overstromingen uitwerken

Een evacuatie bij zware overstromingen is in Nederland niet zo onzinnig als algemeen wordt aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Olga Huibregtse, onderzoekster aan de Technische Universiteit Delft, op basis van een evacuatieplan voor het eiland Walcheren, dat 112.000 inwoners telt. De wetenschapster geeft toe dat Nederland slecht is voorbereid op een eventuele evacuatie, maar daarin kan volgens haar door de opstelling van een efficiënt plan zeker verandering in worden gebracht. Daarbij moeten volgens haar echter concrete instructies worden opgenomen om in te kunnen spelen op onverwachte reactie van de bewoners.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, overstroming, ramp |  Facebook |

24-09-12

Meeste Amerikaanse gezinnen voorbereid op ramp

Een groot gedeelte van de Amerikaanse gezinnen heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor een ramp zoals een orkaan of een aardbeving. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention. De onderzoekers stelden vast dat bijna 90 procent van de ondervraagden aangeeft een noodvoorraad geneesmiddelen voor minstens drie dagen opgeslagen te hebben. Ook blijkt 83 procent voldoende voeding te hebben voor drie dagen, terwijl 54 procent voor een gelijkaardige periode drinkwater heeft ingeslagen.

Lees Verder

12:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, ramp |  Facebook |

30-05-12

Herstel na grootste ecologische crisis duurde tien miljoen jaar

Het heeft de aarde ongeveer tien miljoen jaar gekost om zich te herstellen van de Permische uitsterving. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de China University of Geosciences en de University of Bristol. Bij de Permische uitsterving, de grootste ecologische uitroeiing uit de geschiedenis van de aarde, verdween 95 procent van het leven in de zee en 70 procent van het leven op het vasteland. De Permische uitsterving werd veroorzaakt door een reeks ecologische schokken, zoals een opwarming van het klimaat, zure regen en een verzuring en anoxie van de oceaan.

Op het einde van het Perm-tijdperk vormden alle continenten één grote landmassa, die bekend staat als het supercontinent Pangea. "Er wordt al langer gediscussieerd of de aarde zich snel of traag van dat cataclysme heeft hersteld," merken de onderzoekers Zhong-Qiang Chen van de China University of Geosciences in Wuhan en Michael Benton van de University of Bristol op. "Door de enorme omvang van de crisis 252 miljoen jaar geleden en de ongunstige omstandigheden in de daaropvolgende periode heeft het 10 miljoen jaar geduurd vooraleer er van een herstel gewag kon worden gemaakt."

"Na de grote crisis bleven gure omstandigheden in uitbarstingen van vijf tot zes miljoen jaar optreden," voeren Zhong-Qiang Chen en Benton aan. "Sommige dieren in de oceanen en op het land herstelden zich snel en begonnen hun ecosystemen herop te bouwen, maar werden vervolgens door een nieuwe crisis getroffen. Pas wanneer de milieucrisissen definitief achter de rug waren, konden er weer opnieuw meer complexe ecosystemen groeien."

"Massavernietiging wordt als een extreem negatief gebeuren ervaren, maar bij deze gigantische crisis bleek het leven zich, weliswaar na miljoenen jaren, opnieuw te kunnen herstellen," merkt Michael Benton op.

Lees Verder

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: permische uitsterving, ramp, ecologie |  Facebook |

27-05-12

Mobiele technologie cruciaal hulpplatform bij reddingsacties

Software kan helpen om bij rampen snel en accuraat vermiste personen op te sporen, problemen van ondervoeding te identificeren en slachtoffers naar veilige zones te loodsen. Dat zeggen wetenschappers aan de University of Manchester. Volgens de Engelse onderzoekers moet de mobiele telefoon daarbij een centrale rol spelen. Er wordt aan toegevoegd dat de technologie de efficiëntie van hulporganisaties de volgende jaren gevoelig moet kunnen verbeteren.

De onderzoekers aan de University of Manchester hebben een het online en mobiele platform Reunite ontwikkeld. Daar moeten onder meer informatie van slachtoffers over vermiste verwanten worden opgeslagen. "Die informatie wordt nog altijd vaak op papier verzameld, maar kan daardoor gemakkelijk verloren of beschadigd raken," stipt onderzoeksleider Gavin Brown aan. "Dankzij Reunite kunnen die gegevens met een smartphone worden verzameld en op een centrale server opgeslagen, zodat ze door alle hulpverleners in het veld kunnen worden geraadpleegd."

De Britse wetenschappers ontwierpen ook software die snel veilige gebieden identificeert waar slachtoffers van een ramp of een terroristische aanval zouden kunnen worden opgevangen. Bovendien werd ook de software HeightCatcher ontwikkeld, die het mogelijk maakt om snel een inschatting te maken van de eventuele ondervoeding waar vooral jonge slachtoffers van rampen mee geconfronteerd zouden kunnen zijn. Intelligente mobiele systemen kunnen volgens Brown een belangrijke hulp vormen in omgevingen met een hoog risico en een gebrek aan energie.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, ramp |  Facebook |