04-04-13

Stereotypes over geslacht en ras vertonen overlappingen

Percepties over het geslacht en etnische afkomst vertonen opmerkelijke overlappingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Columbia Business School (CBS) bij een gemengd Amerikaans publiek. De Amerikaanse onderzoekers stelden daarbij vast dat deze stereotypes een aantal belangrijke consequenties hebben voor het persoonlijke en professionele leven. Onder meer blijkt dat bij de keuze voor leiderschapsfuncties Aziaten vaak worden gekozen voor opdrachten die vooral zijn gericht op samenwerking en relaties, die vooral als vrouwelijke eigenschappen worden bestempeld, terwijl zwarten vooral worden geselecteerd voor een concurrentiƫle positie, die als een mannelijke omgeving wordt beschouwd.

"Uit het onderzoek blijkt dat zwarten het vaakst vereenzelvigd worden met mannelijke eigenschappen, gevolgd door blanken en Aziaten," merkt onderzoeksleider Adam Galinsky, professor economie aan de Columbia Business School, op. "Datzelfde verband blijkt ook in romantische relaties. Mannen geven de voorkeur aan een vrouwelijke partner die daadwerkelijk vrouwelijkheid uitstraalt, terwijl vrouwen vooral mannelijke eigenschappen zoeken in hun partner. Er bleek dan ook dat mannen de voorkeur gaven aan een Aziatische partner boven een zwarte echtgenote. Hoe meer een man waarde hecht aan vrouwelijkheid in zijn partner, hoe groter zijn voorkeur voor een Aziatische gezellin. Bij vrouwen werd een omgekeerd fenomeen opgemerkt."

"Deze voorkeuren hebben ook daadwerkelijk gevolgen voor het dagelijkse leven," voert Galinsky nog aan. "Bij Amerikaanse huwelijken tussen blanke en zwarte partners, bleken 73 procent van de relaties te bestaan uit een zwarte man en een blanke vrouw. Bij huwelijken tussen blanke en Aziatische partners, bleek daarentegen 75 procent van de relaties te bestaan uit een blanke man en een Aziatische vrouw. Bij huwelijken tussen zwarte en Aziatische partners is dat fenomeen nog meer uitgesproken, want daar blijkt 86 procent van de relaties te worden gevormd door een zwarte man en een Aziatische vrouw. Bovendien blijkt dat zwarten ook in de meest mannelijke sporten zijn oververtegenwoordigd."

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stereotypes, geslacht, ras |  Facebook |

04-09-11

Individu beschouwt zichzelf als referentie voor de groep

De consument bestempelt zichzelf als de referentie van de groep waartoe hij behoort. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteiten van Bonn, Nijmegen en Lissabon. De onderzoekers stellen daarbij dat Duitsers van mening zijn dat de typische Europeaan op een Duitser lijkt, terwijl Portugezen ervan uitgaan dat diezelfde typische Europeaan op een Portugees lijkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat eerder ook al met verbale uitdrukkingen werd vastgesteld dat men zichzelf als de referentie beschouwt van de groep waartoe men behoort, maar dat ook geldt voor beelden.

"Wanneer men personen naar typische karakteristieken vraagt van de groep waartoe ze behoren, zullen karakteristieken worden uitgepikt die op henzelf van toepassing zijn," voeren de onderzoekers aan. "Uit het onderzoek bleek dat Portugese respondenten voor een typische Europeaan portretten uitkozen met een relatief donker uiterlijk en grote ogen. Duitsers kozen daarentegen voor een portret met een lichtere haarkleur."

"Mogelijk maakt het individu een mentale shortcut om een astract onderwerp, zoals Europees of Amerika, te benaderen," voeren de onderzoekers aan. "Het zou echter ook kunnen zijn dat mensen daarmee een subtiele overtuiging naar voor brengen dat hun groep beter is dan andere. De resultaten kunnen onder meer implicaties hebben voor een raciale profilering, waardoor men argwaan zou kunnen hebben voor mensen die afwijken van dat concept."

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ras, uiterlijk, groep |  Facebook |