01-05-09

Recessie doet Amerikaanse loonkloof toenemen

In de topkaders van het Amerikaanse bedrijfsleven is de kloof tussen blanken en minderheden opnieuw groter geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse Joint Center for Political and Economic Studies. De kloof zou op dit ogenblik het grootste zijn geworden in meer dan tien jaar tijd. Roderick Harrison, demograaf bij het Joint Center for Political and Economic Studies, stelt dat minderheden in een economische crisis het laatst worden aangeworven en het eerst weer opnieuw worden ontslagen. Opgemerkt wordt dat de scholingsgraad binnen minderheden nochtans nog nooit zo hoog is geweest. De stijging van het aantal geschoolden binnen minderheden was zelfs het grootste in meer dan vijftien jaar.

"Afro-Amerikanen konden in 2007 de loonkloof met blanken lichtelijk verkleinen, maar in de hogere looncategorieën vergrootte het verschil," aldus het persbureau Associated Press. "Afro-Amerikanen met een universitair diploma verdienden gemiddeld 46.502 dollar per jaar. Dat is ongeveer 78 procent van het loon van een blanke collega met een vergelijkbare arbeidsplaats. Het was de grootste kloof sinds het jaar 2001, toen de Verenigde Staten door de dotcom-crisis en de terreuraanvallen van 11 september in een recessie terecht kwamen. Toen verdiende een Afro-Amerikaan 77 procent van het loon van een blanke collega. De daaropvolgende jaren kon die kloof echter stelselmatig gedicht worden tot 83 procent."

Bij Latino-Afrikanen ligt het salarisniveau op dit ogenblik op 75 procent van blanke collega's, nadat in het jaar 2000 een piek van 87 procent was bereikt. "Deze loonkloof toont één van de professionele barrières voor minderhaidsgroepen," benadrukt Mark Mather, demograaf bij het Amerikaanse Population Reference Bureau. "Bovendien zou de loonkloof nog kunnen vergroten, aangezien deze minderheden recente laatkomers zijn in de arbeidswereld en in een recessie dus een groter risico lopen om weer ontslagen te worden." Het voorbije jaar diende een recordaantal van 95.000 Amerikaanse werknemers een klacht in wegens discriminatie. In één derde van de klachten werd melding gemaakt van rassendiscriminatie.