13-12-11

Tsjechië en Slovakije willen soepeler chemische richtlijnen

De Tsjechische en Slovaakse regeringen hebben aan de Europese Unie gevraagd om de strenge veiligheidsregels voor de chemische industrie te herzien. Opgemerkt wordt dat het huidige systeem voor de Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical Substances (Reach) kleinere bedrijven benadelen en de economische groei tegenwerken. Gevraagd wordt dat aan kleinere bedrijven een soepeler regime zou worden opgelegd om aan de Europese normen te voldoen.

De Reach-richtlijn moet volgend jaar worden herzien. "Men mag dus verwachten dat een aantal belanghebbende partijen een lobby-offensief zullen lanceren om de wetgeving af te zwakken," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Onder meer wordt aangevoerd dat de regelgeving de concurrentiekracht ondermijnt. Maar ook van gezondheidsorganisaties en consumentengroepen, die hopen op strengere maatregelen, mag er het nodige lobbywerk worden verwacht."

"Het is belangrijk dat de bevolking wordt beschermd, maar er moet ook rekening worden gehouden met de kleine en middelgrote ondernemingen," aldus een woordvoerder van de Slovaakse delegatie bij de Europese Unie. "Het is de opdracht van de Europese Commissie om daarrond een compromis te vinden." Ook een vertegenwoordiger van Tsjechië benadrukte dat vooral in een periode van economische crisis de groei moet worden ondersteund in plaats van tegengewerkt. Er wordt vooral gevreesd voor concurrentie uit China, India of Zuid-Amerika.

Tsjechië heeft een ontwikkelde industriële sector, onder meer rond de bouw van wagens en machines, maar er worden ook chemische producten en petroleum verwerkt. Slovakije is een belangrijk producent van wagens en elektronica.

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reach, chemie, industrie |  Facebook |

17-09-10

Specifiek register noodzakelijk voor nanomaterialen

Er zou een specifiek register moeten komen voor nanomaterialen in het kader van het programma Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH) van het European Chemical Agency (ECHA). Dat heeft Paul Magnette, Belgisch minister voor consumentenbescherming en leefmilieu, gezegd. Producenten zouden volgens Magnette verplicht moeten worden om de aanwezigheid van nanomaterialen in producten aan te duiden. De Belgische minister voegde er aan toe dat nanomaterialen steeds meer aanwezig zijn in alledaagse gebruiksvoorwerpen, terwijl er eigenlijk bijzonder weinig geweten is over deze stoffen. De Europese Commissie maakt eind volgend jaar een nieuwe evaluatie over de nanomaterialen.

Paul Magnette merkte wel op dat er geen reden is tot paniek over het stijgend gebruik van nanomaterialen, zonder dat er vooraf omvangrijke risico-studies zijn gebeurd. "Maar is de de plicht van de Europese overheid om de vereiste minimum voorzichtigheid te hanteren en de eventuele risico's voor de gezondheid en het leefmilieu te beheren," voegde hij daar aan toe. Magnette stelde dat de huidige benadering van nanomaterialen - waarbij er geen informatie verstrekt wordt over hun aanwezigheid of er geen waarschuwing wordt gegeven over hun karakteristieken of mogelijke giftigheid - onaanvaardbaar is. Dat kan er volgens hem toe leiden dat er vanuit de bevolking een beweging zou kunnen ontstaan om deze producten af te wijzen.

Magnette zoekt een evenwicht tussen de eis op een moratorium voor nanomaterialen als voorzorgsmaatregel en de argumenten van industrie-groepen, die aanvoeren dat de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid niet zijn bewijzen. Magnette merkt daarbij op dat een moratorium op basis van het ontbreken van gegevens te restrictief zou zijn. Maar hij benadrukte ook dat op dit ogenblik alleen de voordelen van nanomaterialen door de industrie naar voor worden geschoven. Daardoor wordt de consument volgens Magnette benaderd met vooringenomen informatie. Het reduceren van de onzekerheid over hun effecten is volgens Magnette de enige realistische manier om nanomaterialen bij het brede publiek aanvaardbaar te maken.