18-08-17

Hangzhou heeft eerst online rechtbank ter wereld

In China is het Hangzhou Court of the Internet van start gegaan. De instelling zal zich toeleggen op burgerlijke procedures rond online geschillen. Dat heeft het Chinese persbureau Xinhua gemeld. Er wordt aan toegevoegd dat China met het project een wereldprimeur heeft gevestigd. Opgemerkt wordt dat online activiteiten tot een brede reeks nieuwe geschillen hebben geleid waarvoor de betrokken partijen bij de bevoegde autoriteiten een beslissing vragen. Onder meer wordt gewag gemaakt van onenigheid rond auteursrechten, aankopen, contracten, leningen en laster. Indien die dossiers de normale juridische procedures zouden volgen, zouden de traditionele rechtbanken op een zware overbelasting moeten rekenen.

Het Hangzhou Court of the Internet zal in de regio juridische bevoegdheid krijgen over een aantal aspecten van activiteiten op het internet en de ecommerce. “Er zal gebruik gemaakt worden van een online platform dat de betrokkenen en het publiek zal toelaten dossiers in te dienen en rechtszaken bij te wonen,” wordt er opgemerkt. Opgemerkt dat de keuze voor Hangzhou niet toevallig is gebeurd. De stad heeft immers een bijzondr bloeiende online economie en is de thuishaven van veel internetbedrijven, waaronder ook een wereldspeler zoals Alibaba. De voorbije jaren hebben de rechtbanken van Hangzhou dan ook steeds meer dossiers over online problemen moeten behandelen.

Daarom werd beslist om een eigen online juridisch rechtsplatform op te zetten. In juni dit jaar sprak de rechtbank van Hangzhou nog een opmerkelijk vonnis uit, waarbij een gevangenisstraf van vijf jaar en negen maanden werd uitgesproken tegen een individu dat op het ecommerce-platform Taobao van Alibaba een activiteit met valse besprekingen had opgestart. De betrokkene stelde zijn site op Taobao ter beschikking van online handelaars die tegen betaling van een commissie valse besprekingen van fictieve consumenten konden plaatsen. Op die manier werden volgens de rechtbank echte consumenten misleid. De betrokkene moet eveneens een boete van 920.000 yuan betalen.

Sindsdien zijn nog andere daders voor dezelfde praktijken, die als brushing worden getypeerd, voor de rechtbank van Hangzhou gedaagd.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hangzhou, rechtbank, internet |  Facebook |

03-07-12

Britse toezichthouder wil levenslange verbanning voor knoeiende bankiers

Bankiers die verantwoordelijk worden gesteld voor de instorting van hun financiële instelling, zouden nooit meer toelating mogen krijgen om naar de sector terug te keren. Dat heeft Adair Turner, voorzitter van de Britse Financial Services Authority (FSA), in een Brits televisie-interview gezegd. Er moet volgens Turner in de financiële sector met een striktere regelgeving worden gewerkt, met inbegrip van een levenslange verbanning en een strafrechterlijke procedure bij zware inbreuken. Er zijn volgens Turner de voorbije twintig jaar, vertrekkend vanuit een zelfregulering, al wel inspanningen geleverd om voor de sector een strikter regulerend kader te creëren, maar hij geef toe dat die inspanningen nog verder moeten worden doorgedreven. Ook Vince Cable, Brits minister van economie, is van mening dat bankiers vaker strafrechterlijk zouden moeten worden vervolgd.

Lees Verder

14:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, rechtbank |  Facebook |

15-12-11

Britse rechtbankjournalisten mogen debatten twitteren

Journalisten krijgen in Engeland en Wales voortaan de toestemming om in rechtbanken gebruik te maken van Twitter, tekstberichten en email zonder dat daarvoor eerst toelating moet worden gevraagd. Dat heeft de Britse opperrechter Igor Judge gezegd ter gelegenheid van de voorstelling van nieuwe richtlijnen voor het gebruik van laptops en andere mobiele apparaten bij de verslaggeving van rechtszaken. Sinds december vorig jaar was er een tijdelijke regeling uitgewerkt waarbij journalisten de toelating voor het gebruik van de digitale media konden aanvragen.

Rechtstreekse aanleiding voor de procedure was een vraag van journalisten om tijdens het proces rond de uitwijzing van Julian Assange, oprichter van de klokkenluidersite WikiLeaks, in realtime berichten te kunnen versturen. "Na een consultatieronde werd beslist dat journalisten en officiële verslaggevers niet langer voorafgaandelijk toestemming moeten vragen om de technologie te kunnen gebruiken," merkt de krant The Herald Sun op. "Die versoepeling geldt echter niet voor het algemene publiek."

Er wordt aan toegevoegd dat fotografie en geluidsopnames absoluut verboden blijven. "Rechters krijgen bovendien de mogelijkheid om het gebruik van de communicatie-middelen te beperken indien ze van oordeel zijn dat het normaal verloop van de rechtsgang gestoord zou kunnen worden," merkt de krant nog op. "Daarbij werd onder meer gewezen op een mogelijke interferentie met de elektronische apparatuur van de rechtbank of op mogelijke druk die op een getuige zou kunnen worden uitgeoefend, maar ook op mogelijke geluidshinder."

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, rechtbank, journalistiek |  Facebook |

20-08-10

Sint-Petersburg laat sharia-rechtbank sluiten

petersburg.jpgDe Russische openbare aanklager heeft het bevel gegeven om een sharia-rechtbank in Sint-Petersburg te sluiten. De sharia-rechtbank, een initiatief van de islamitische advocaat Dzhamaliddin Makhmutov, was pas enkele weken voordien geopend. De rechtbank had heel wat kritiek gekregen van lokale moslim-leiders en mensenrechten-groepen. De sharia-rechtbank, die de islamitische wetgeving volgt, had geen juridische macht en zijn activiteiten waren volgens Makhmutov beperkt tot burgerlijke zaken, zoals het verzoenen van islamitische families. Makhmutov zei in een reactie op het bevel van de openbare aanklager dat zijn initiatief eerder een tribunaal dan een sharia-rechtbank was en zei verkeerd begrepen te zijn door journalisten.

"Onze resoluties hebben geen juridische kracht," merkten Makhmutov op tegenover de Russische krant The Moscow Times. "Het gaat eerder om oplossingen en advies dan om straffen." De sharia-wetgeving voorziet strenge straffen voor een aantal misdrijven, zoals de amputatie van handen voor diefstallen en steniging bij overspel. De oplossingen die het zogenaamde tribunaal aanbiedt, zijn volgens Makhmutov gebaseerd op de ethiek en principes van de koran. De openbare aanklager stelde echter dat de sharia-rechtbank de wet overtreedt en Makhmutov een vervolging wegens extremisme riskeerde indien hij zou weigeren om zijn activiteiten stop te zetten.

Onder meer Ravil Poncheyev, de onder-mufti van Sint-Petersburg, noemde de sharia-rechtbank ongrondwettelijk. "De rechtbank is opgericht door charlatans die geen enkele bevoegdheid hebben om dergelijke activiteiten te organiseren," aldus Poncheyev. "Bovendien hebben de genomen beslissingen geen enkele wettelijke macht, waardoor de rechtbank nutteloos is." Ook Alexei Kozyrev, de ombudsman van Sint-Petersburg, toonde zich bijzonder kritisch over het initiatief. Hij noemde de sharia-rechtbank ongepast en mogelijk schadelijk voor het klimaat van ethnische tolerantie in Sint-Petersburg. Makhmutov had eerder al steun gezocht bij onder meer de Tsjetjeense president Ramzan Kadyrov, die zegt de sharia-wetgeving boven de federale wetgeving te stellen.

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtbank, rusland, sharia, sint-petersburg |  Facebook |

18-12-09

Chinese milieugroep realiseert juridische mijlpaal

De milieugroep All China Environment Federation heeft in China twee rechtszaken gewonnen in naam van een groep inwoners die bedreigd werden door industriële vervuiling. Dat is een mijlpaal in de Chinese milieuwetgeving. Het is immers de eerste keer dat een dergelijke organisatie in China de toelating heeft gekregen om een gezamenlijke klacht neer te leggen. In het verleden werden organisaties door de Chinese rechtbank steeds geweigerd als vertegenwoordigers van gedupeerden. Lu Keqin, hoofd van de All China Environment Federation, stelt dat juridische acties van individuele burgers meestal gedoemd waren om te mislukken bij gebrek aan middelen en financiële draagkracht. De organisatie kan echter terugvallen op meer dan veertig advocatenkantoren en meer dan honderd juristen. Lu Keqin zegt dat de recente uitspraken van de Chinese rechters de weg vrijmaakt voor verdere gerechtelijke acties van de Chinese bevolking tegen inbreuken op de milieuwetgeving.

15:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, milieu, rechtbank |  Facebook |

09-03-09

Twitter ideaal voor rechtbankjournalistiek

Een rechter in de Amerikaanse stad Wichita heeft een journalist toegelaten om in een zaak rond een criminele bende vanuit de rechtszaal rechtstreekse verslaggeving te doen via de microblogging-dienst Twitter. Het is niet de eerste keer dat online media in de Amerikaanse rechtbanken worden toegelaten, maar de praktijk blijft nog altijd relatief beperkt, vooral in criminele zaken. Een aantal advocaten van de betichten had de bezorgheid geuit dat een jurylid de Twitter-website van Ron Sylvester, journalist van de Wichita Eagle, zou kunnen bezoeken om de commentaren van de reporter over de rechtszaak te lezen, maar rechter J. Thomas Marten stelde dat juryleden altijd op het hart wordt gedrukt om kranten, uitzendingen en online verslaggeving te vermijden. Men kan daarbij volgens de rechter altijd slechts vertrouwen dat die raad ook wordt opgevolgd.

"Ron Sylvester gebruikt Twitter al ongeveer een jaar om rechtzaken te verslaan, maar het proces tegen zes bendeleden is de eerste grote zaak die hij op die manier behandelt," aldus het persbureau Associated Press. Volgens Sherry Chisenhall is Twitter niets anders dan een nieuwe vorm van verslaggeving, die zich echter bijzonder goed leent voor de rechtbankjournalistiek. Ze stelt daarbij dat Sylvester geen toegevingen heeft gedaan op het vlak van accuraatheid, kwaliteit en waarden, maar wel voor een onmiddellijkheid zorgt die door het publiek bijzonder naar waarde wordt geschat. Opgemerkt wordt dat de rubriek van Sylvester ook wordt gevolgd door de vader van één van de betichten. De man woont in Houston en kan het proces niet bijwonen. Twitter verhoogt volgens Sylvester dan ook de toegankelijkheid van de rechtbanken voor het publiek.

Een steeds grotere groep Amerikaanse rechters staat een rechtstreekse verslaggeving met nieuwe mediatechnologieën toe. In het geval van criminele zaken zijn de Amerikaanse federale rechtbanken echter veel terughoudender. Een aantal Amerikaanse Hooggerechtshoven laten ook geen camera's toe in de rechtzaal. Federale rechters kunnen in grote mate zelf bepalen in welke mate ze het gebruik van online technologieën in de rechtzalen toelaten. "Hoe transparanter het gerecht zich opstelt, hoe meer begrip het publiek voor de rechterlijke macht zal tonen," aldus rechter Marten. Hij wees er daarbij op dat microblogs bovendien veel discreter zijn dan televisiecamera's. Volgens Marten zal het verzet tegen het gebruik van media in de rechtbanken uiteindelijk opdrogen.

Toch blijft er protest. De Recording Industry Association of America heeft onlangs nog beroep aangetekend tegen een beslissing van een rechter in Boston om een webcast toe te laten in een proces rond illegale muziekdownloads. De muziekorganisatie stelt dat de webcast indruist tegen de aanbevelingen van de Amerikaanse federale rechtbank en een bedreiging vormt voor het voeren van een eerlijk proces. Nieuwsorganisaties hebben echter opgeworpen dat het vertonen van de webcast in het publiek belang is. Dave Aeikens, president van de Society of Professional Journalists, zegt de beslissing van rechter Marten toe te juichen. Hij merkt op dat de nieuwsgaring steeds verandert en dat rechtbanken dat moeten aanvaarden en verwelkomen.

17:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, rechtbank, twitter, microblogging |  Facebook |

07-09-08

Wikipedia niet geschikt voor rechtbank

Informatie uit de gratis online encyclopedie Wikipedia mag in een rechtszaak niet als bewijsmateriaal worden aangevoerd. Dat heeft een hof van beroep in de Verenigde Staten behaald. De rechter in beroep stelde dat het Amerikaanse Department of Homeland Security zich verkeerdelijk op Wikipedia had gebaseerd om een Ethiopische vluchtelinge naar haar thuisland terug te sturen. De rechter zegt dat er geen enkele garantie bestaat dat de informatie op Wikipedia op het ogenblik van de raadpleging correct is.

Het Department of Homeland Security had Wikipedia geraadpleegd om te beslissen of een Ethiopische vrouw die met een nooddocument naar de Verenigde Staten was gereisd, teruggestuurd kon worden. Lamilem Badasa, de betrokken vrouw, vluchtte vanuit Ethopië naar de Verenigde Staten op een laissez-passer, maar na het raadplegen van Wikipedia oordeelde het Department of Homeland Security dat dit Ethiopische document haar identiteit niet kon bewijzen, aangezien de gegevens voor het eenmalige reisdocument waren geleverd door de aanvrager zelf.

De immigratierechter stelde het Department of Homeland Security in het gelijk en besliste dat Basada terug naar Ethiopië diende teruggestuurd te worden. Het hof van beroep wees de beslissing van de immigratierechter echter af met de opmerking dat iedereen aanpassingen kan uitvoeren op Wikipedia en dat er geen enkele garantie bestaat dat de informatie op de pagina correct was op het moment dat de overheidswerknemers de online encyclopedie raadpleegden. Het hof van beroep heeft het dossier nu teruggestuurd naar de migratierechter voor meer uitleg.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rechtbank, verenigde staten, wikipedia |  Facebook |