20-10-13

Recyclage was ook bij grotbewoners een traditie

Grotbewoners hebben de recyclage uitgevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. De onderzoekers maken gewag van toenemende aanwijzingen dat de prehistorische mens leerde om voorwerpen uit het dagelijkse leven te recycleren. Net zoals de hedendaagse generatie materialen zoals papier en plastic recycleert om nieuwe materialen te creëren, probeerde de prehistorische mens volgens de Israëlische onderzoekers gebroken voorwerpen uit vuursteen en beenderen te gebruiken om nieuwe instrumenten samen te stellen. Er wordt aan toegevoegd dat de recyclage-praktijken over de hele prehistorische wereld konden worden aangetroffen.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, grotbewoner |  Facebook |

06-09-13

Europa maakt nog te weinig gebruik van recyclagepotentieel

Europa recycleert weliswaar 71,7 procent van zijn papier en karton, maar het andere afval komt nog altijd massaal terecht in de verbrandingsovens of op stortplaatsen. Dat blijkt uit een rapport van de European Recovered Paper Council (ERPC). Er wordt aan toegevoegd dat twintig jaar geleden in Europa slechts 30 procent van alle papier werd gerecycleerd. De cijfers tonen volgens Friends of the Earth Europe (FOEE) dat recyclage van grondstoffen perfect haalbaar is, maar gaat nog teveel aan waardevolle grondstoffen verloren in verbrandingsovens en stortplaatsen. Europa maakt volgens de milieuvereniging dan ook geen optimaal gebruik van zijn recyclage-potentieel.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, recyclage |  Facebook |

21-08-13

Toestand product heeft impact op recyclage-bereidheid

Producten die duidelijk de sporen van consumptie dragen, worden door het publiek veel minder voor recyclage geselecteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Boston University en de University of Alberta. Daardoor zullen volgens de onderzoekers onder meer een samengedrukte drankenblik of een verfrommeld papier sneller in de afvalbak dan in de recyclage-cyclus terecht komen. De wetenschappers merken daarbij op dat een beter inzicht in de psychologie achter de recyclage een belangrijke meerwaarde kan opleveren om de wereldwijde afvalproductie gevoelig te helpen terugschroeven. Maar ook overheid en fabrikanten moeten volgens hen maatregelen nemen om het recycleren verder te stimuleren.

“De consument wordt al vele jaren gestimuleerd om zoveel mogelijk te recycleren,” merken de onderzoekers Remi Trudel en Jennifer Argo op. “Toch blijken nog grote voorraden perfect recycleerbare producten op de traditionele vuilnisbelt terecht te komen. Dat probleem is in belangrijke mate te wijten aan de onduidelijkheid bij de consument rond recycleerbare producten, maar ook de perceptie van de gebruiker mag daarbij niet worden genegeerd. Uit het onderzoek bleek immers dat de consument beschadigde producten vaak compleet onbruikbaar vindt en daarom in de vuilniscontainer gooit in plaats van de mogelijkheid tot recyclage te overwegen.”

“Hoewel producten met duidelijke sporen van gebruik nog altijd perfect recycleerbaar zijn, heeft die vervorming een belangrijke impact op het gedrag van de consumenten,” geven Trudel en Argo aan. Uit het onderzoek bleek onder meer dat consumenten sneller geneigd zijn om volledige bladen papier in een recyclagecontainer te deponeren dan eenzelfde hoeveelheid papiersnippers. De onderzoekers wijzen erop dat wereldwijd elk jaar meer dan twee miljard ton afval, met de Verenigde Staten als belangrijkste producent, wordt gegenereerd. Het is volgens hen dan ook cruciaal dat een optimaal inzicht wordt verworven in het recyclage-gedrag van de consument.

“De mens is blijkbaar opgeleid met het idee dat beschadigde producten hun waarde hebben verloren en dan ook tot afval zijn gedegradeerd,” zeggen de onderzoekers nog. “Mensen zullen gebruikte drankenblikken samendrukken om zoveel mogelijk recyclage-materiaal in een container te krijgen, maar wanneer ze zelf een samengedrukte drankenblik vinden, zal het product met een grote kans van waarschijnlijkheid in de vuilnisbak worden gegooid. Om het recycleren te optimaliseren, moet er dan ook gewerkt worden aan de perceptie bij het publiek. Maar ook fabrikanten zouden moeten onderzoeken op welke manier onder meer hun verpakkingen door de consument het snelst zullen worden gerecycleerd.” (MH)

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage |  Facebook |

17-06-13

Europese Unie zoekt oplossing voor oude autobanden

De Europese Unie heeft een project gelanceerd om een oplossing te vinden voor de recyclage van oude autobanden. Opgemerkt wordt dat in Europa jaarlijks ongeveer drie miljoen ton autobanden worden vervangen, maar tot nu toe verdwijnt 70 procent van die voorraad op klassieke vuilnisbelten. Gehoopt wordt dat deze voorraden gebruikt zouden kunnen worden als een alternatief voor steenkool of biomassa of als grondstoffen voor nieuwe producten. Het project wordt geleid door het Italiaanse Agentschap voor Nieuwe Technologie en Duurzame Economie (Enea).

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, autobanden |  Facebook |

07-05-13

Belangengroep vraagt strengere Europese regels recyclage schepen

Europa moet dringend strengere maatregelen te nemen tegen de sloop van schepen in ontwikkelingslanden. Dat zegt het Shipbreaking Platform, dat aandacht vraagt voor de problemen die deze activiteit veroorzaakt. Aangevoerd wordt dat de verschroting gebeurt onder onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en een gevaar oplevert voor het leefmilieu. Het voorbije jaar werden wereldwijd 1.300 zeeschepen voor recyclage uit dienst genomen. India, Bangladesh en Pakistan verwerkten 838 van de afgeschreven schepen.

"De recyclage van zeeschepen is in Bangladesh een gigantische industrie geworden," merkt het Shipbreaking Platform op. "De sector wordt gevoed door een overschot aan zeeschepen en de binnenlandse vraag naar grondstoffen." Er wordt aan toegevoegd dat door explosies en ongevallen vorig jaar op de scheepswerven in Chittagong in Bangladesh, één van de grote verschroting-centra van Zuid-Azië, vorig jaar twintig werknemers om het leven zijn gekomen. Daarbij wordt volgens het Shipbreaking Platform geen rekening gehouden met de impact van aanslepende ziektes.

In april dit jaar heeft het Europese Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe regelgeving die Europa in lijn zou brengen met een wereldwijd akkoord over de ontmanteling van schepen, waardoor het onder meer verboden is om schepen aan de grond te zetten en te ontmantelen in plaats van gebruik te maken van droogdokken. Bovendien zou de Europese Unie verplicht worden om de ontmanteling van Europese schepen bij buitenlandse verschroters te controleren.

Het Europese Parlement weigerde echter om een taks te heffen op alle schepen die in een Europese haven aanlopen ter financiering van recyclage-infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het Shipbreaking Platform stuurt aan op een herinvoering van de heffing. De scheepvaartindustrie wil daarentegen de wetgeving verder afbouwen en de controle bij buitenlandse verschroters laten schrappen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, scheepvaart |  Facebook |

30-12-12

Internationaal beleid moet recyclage zeldzame metalen stimuleren

Er moet een internationaal beleid worden ontwikkeld om een aantal zeldzame metalen, die cruciaal zijn voor de productie van een groot aantal consumptiegoederen, te kunnen rycleren. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Yale School of Forestry & Environmental Studies. Onderzoeksleider Barbara Reck noemt het verontrustend dat er van een gestructureerde recyclage van zeldzame aardmetalen nagenoeg geen sprake is, aangezien het gebruik van deze grondstoffen blijft toenemen.

“Zeldzame metalen, zoals indium en germanium, worden slechts in kleine hoeveelheden voor bijzondere technologische processen gebruikt," verduidelijkt Barbara Reck. "Het herwinnen van deze grondstoffen kan echter technologisch en economisch bijzonder problematisch zijn, zodat een poging tot recyclage zelden wordt ondernomen." De onderzoekers stellen dat de waarde van deze metalen meestal niet voldoende stimulansen geven om te investeren in een gecompliceerd herwinningsproces.

Volgens de onderzoekers moeten een verbeterd recyclage-design, vergoedingen voor het inleveren van gebruikte goederen, het opstellen van specifieke recyclagedoelstellingen en financiële incentives voor het ontwikkelen van nieuwe recyclagetechnologieën het herwinnen van deze grondstoffen stimuleren. "Metalen zijn in principe oneindig recycleerbaar, maar de recyclage is vaak inefficiënt door het sociaal gedrag, het productdesign en ontoereikende recyclagetechnologieën," merkt Barbara Reck nog op.

De onderzoekers wijzen erop dat recyclage ook het totale energieverbruik voor de productie van goederen met een factor tien tot twintig kan terugschroeven. "Er moeten dan ook internationaal inspanningen worden gedaan om een einde te maken aan een bizarre situatie waarbij gigantische hoeveelheden technologie, tijd, energie en geld worden geïnvesteerd in het winnen van zeldzame metalen, om de grondstoffen vervolgens na een eenmalig gebruik weg te gooien," voeren de wetenschappers nog aan.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zeldzame metalen, recyclage |  Facebook |

19-11-12

Vliegtuigconstructeurs denken steeds meer aan recyclage

Vliegtuigconstructeurs maken steeds meer gebruik van de recyclage van afgeschreven toestellen om metalen en andere materialen te recupereren. Dat heeft het online magazine Euractiv.com gemeld. Op termijn zouden de constructeurs Airbus en Boeing hopen om 85 procent tot 95 procent van de onderdelen van vliegtuigen te kunnen herwinnen. De volgende twintig jaar zullen ongeveer twaalfduizend vliegtuigen uit dienst worden genomen. De stijgende prijzen voor metalen en andere componenten betekenen voor de constructeurs dan ook een stimulans om zoveel mogelijk onderdelen van afgeschreven toestellen te hergebruiken. Ook constructeurs zoals Fokker, Embraer en Bombardier zouden meer interesse tonen in recyclage.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, recyclage |  Facebook |

21-09-12

Recyclage is al minstens dertienduizend jaar oud

Al dertienduizend jaar geleden werden door de voorhistorische mens stenen werktuigen gerecycleerd voor andere doelstellingen. Dat is de conclusie van opgravingen van wetenschappers aan de Universitat Rovira i Virgili en het Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) op de archeologische site van Moli del Salt in de Spaanse stad Tarragona. De opgravingen tonen volgens de onderzoekers aan dat recyclage destijds een ingeburgerde praktijk was. Er wordt aan toegevoegd dat de recyclage gebeurde naargelang een nieuwe behoefte ontstond. Jachtinstrumenten werden echter bijna nooit uit gerecycleerde materialen vervaardigd. De Spaanse onderzoekers merken op dat recyclage een belangrijke impact had, aangezien het de bewoners niet verplichtte om zich over relatief grote afstanden te verplaatsen om nieuwe gebruiksmaterialen te vinden.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, archeologie |  Facebook |

07-07-12

Afvalproductie moet financieel worden gesanctioneerd

Ongeveer 60 procent van het Amerikaanse huisvuil kan uit de afvalstroom worden gehouden door compostering en recyclage. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maine. Daardoor kan volgens de onderzoekers niet alleen een belangrijk milieuvoordeel worden gecreëerd, maar kan ook een grote economische besparingen worden gerealiseerd, aangezien de inzameling en opslag van huisvuil een zware kost betekent. Bovendien zorgt recyclage volgens de onderzoekers een grotere stimulans voor de werkgelegenheid dan de loutere afvalverwerking. Er wordt aan toegevoegd dat aan de afbouw van de afvalberg financiële voorwaarden moeten worden gekoppeld. Door de bevolking te sanctioneren per hoeveelheid geproduceerde afval, zullen de gezinnen volgens de onderzoekers worden aangezet de inspanningen tot sortering en recyclage op te drijven.

Lees Verder

07:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, recyclage, compostering |  Facebook |

21-05-12

Europese Commissie moet recyclage ernstiger nemen

De Europese Commissie moet de recyclage ernstiger nemen. Dat heeft Stéphane Arditi, beleidsexpert bij het European Environmental Bureau (EEB), in een interview met het webmagazine EurActiv gezegd. Volgens Arditi moet de Europese Commissie zich meer gedragen als een bewaker van de Ecodesign-wetgeving. Hij voegt er aan toe dat de Europese Commissie onvoldoende tegengewicht blijkt te durven geven tegen de lidstaten. Er moet volgens Arditi dringend geëvalueerd worden of de nationale afvalplannen in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving.

Lees Verder

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, recyclage |  Facebook |

09-10-11

Australische wetenschappers vinden nieuwe recyclage voor rubberbanden

Onderzoekers van het Institute for Technology Research and Innovation aan de Deakin University zeggen een methode ontwikkeld te hebben die de milieu-impact van gebruikte autobanden gevoelig zou moeten kunnen terugdringen. De Australische onderzoekers zeggen in samenwerking met het bedrijf VR TEK Global een kostenefficiënt en milieuvriendelijk procédé uitgewerkt te hebben om oude autobanden te recycleren tot hoogwaardige ingrediënten voor de rubberindustrie en een aantal andere sectoren.

"Het procédé betekent een belangrijke doorbraak in de bandenrecyclage," voert Chris Skourtis, onderzoeker aan de Deakin University, aan. "De nieuwe methode is superieur tegenover de huidige recyclagesystemen, die erin bestaan om de banden te versnijden en in vuilnisbelten te begraven, te verbranden of te recycleren tot minderwaardige materialen met beperkte toepassingsmogelijkheden. Bij het nieuwe procédé wordt ook geen gebruik gemaakt van scheikundige producten en vergt weinig energie, waardoor de verwerking ook meer milieuvriendelijk wordt."

Volgens het nieuwe procédé worden de banden in verschillende onderdelen gescheiden, waardoor elk gedeelte afzonderlijk kan worden behandeld en onzuiverheden kunnen worden geëlimineerd. Onder meer worden de oude banden omgevormd tot rubberpoeder, dat tot nieuwe rubberproducten gerecycleerd kan worden. De onderzoekers hebben het daarbij over een mechanische devulkanisering zonder gebruik te hoeven maken van schadelijke chemische producten. Ook wordt opgemerkt dat het gerecycleerd materiaal voor een brede waaier van toepassingen kan worden gebruikt.

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan één miljard autobanden buiten gebruik gesteld. Slechts een klein gedeelte daarvan wordt gerecycleerd.

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autobanden, rubber, recyclage |  Facebook |

25-06-11

Europa schroeft hoeveelheid verpakkingsafval gevoelig terug

De hoeveelheid verpakkingsafval in de vijftien traditionele lidstaten van de Europese Unie is op amper één decennium met 43 procent gedaald. Dat is in grote mate te danken aan een verbeterde recuperatie en recyclage. Dat is de conclusie van een studie van de European Organization for Packaging and the Environment (Europen). Daarbij wordt opgemerkt dat drie jaar geleden nog slechts 17 miljoen ton verpakkingsafval op vuilnisbelten of verbrandingsovens zonder energierecuperatie terecht kwam. Tien jaar voordien was dat nog ongeveer 30 miljoen ton.

"Uit het rapport is volgens Europen duidelijk dat de verpakkingssector erin geslaagd is om de groei van het bruto binnenlandse product en de afvalproductie los te koppelen," merkt het webmagazine Foodnavigator.com op. "De resultaten zijn volgens de organisatie bovendien een bewijs van het succes van de afvalstrategie die de Europese Unie bijna twintig jaar geleden heeft uitgestippeld. Nochtans hebben een aantal demografische evoluties, zoals de vergrijzing en de stijging van het aantal kleine gezinnen geleid tot een grotere consumptie van verpakte producten."

Er wordt opgemerkt dat de consumptie van verpakking in Groot-Brittannië in de loop van één decennium stabiel is gebleven op 175 kilogram per jaar. In Denemarken werd een stijging van 158 kilogram naar 165 kilogram opgetekend, terwijl Oostenrijk een toename van 140 kilogram tot 142 kilogram liet optekenen. In Nederland was sprake van een stijging van 161 kilogram naar 169 kilogram. In Frankrijk werd een volumegroei van 194 kilogram naar 200 kilogram geregistreerd.

"De ontwikkelende economieën lieten de grootste groei optekenen," merkt Europen op. "In Ierland werd een stijging van 185 kilogram naar 233 kilogram genoteerd. Ook Portugal liet een toename van 101 kilogram naar 168 kilogram optekenen." Er wordt aan toegevoegd dat aan de lidstaten een recyclageniveau van 55 procent werd gevraagd. Alle landen zijn daar volgens Europen ook in geslaagd. België, Nederland en Duitsland lieten recyclagescores van meer dan 70 procent optekenen. Nieuwe lidstaten krijgen tot het midden van het decennium om het gevraagde niveau te halen.

10:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, verpakking |  Facebook |

12-06-11

Ontmanteling plezierjachten kan nieuwe recyclagesector worden

Noorse onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om afgeschreven plezierjachten te recycleren. Tot op dit ogenblik was het bijzonder moeilijk om de oude boten te ontmantelen, aangezien het moeilijk bleek te zijn om polyester en glasvezel te scheiden. Volgens de onderzoekers kan door het nieuwe systeem tot 80 procent van alle gebruikte materialen worden gerecycleerd. De onderzoekers hebben het over een belangrijke verwezenlijking die een belangrijke bijdrage kan leveren tot het leefmilieu.

"Noorwegen telt ongeveer één miljoen plezierboten," aldus het webmagazine ScienceDaily. "Elk jaar worden op de Noorse markt 35.000 nieuwe boten verkocht. Maar er worden ook elk jaar 5.000 afgeschreven. Het probleem is echter dat die boten zijn gebouwd met composietmaterialen, bestaande uit polyester en glasvezel. Er is immers geen plaats om de afgeschreven boten te stallen of te ontmantelen. De scheiding van polyester en glasvezel bleek tot nu toe onmogelijk."

"Plastiek tassen kunnen worden gesmolten en verwerkt, maar composietmaterialen hebben moleculaire verbindingen die niet gemakkelijk kunnen worden afgebroken," merkt Fabrice Lapique, directeur research bij de Noorse onderzoeksinstelling Sintef. Om het probleem aan te pakken startte het recyclagebedrijf Veolia met Sintef en een aantal andere bedrijven, in samenwerking met de Research Council of Norway, drie jaar geleden een project om een methode te ontwikkelen voor de verwerking van de afgeschreven boten.

Jan Fredrik Bergman, directeur business development bij Veolia Miljø, stelt dat de onderzoeksresultaten aanleiding kan geven voor een nieuwe recyclagesector. "Er moeten echter nog een aantal belangrijke problemen worden opgelost," merkt hij op. "Onder meer het uitwerken van een efficiënt transportsysteem naar de verwerkingsinstallaties kan nog de nodige problemen opleveren."

19:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, toerisme, yacht |  Facebook |

21-02-10

China wordt groeipijler markt gerecycleerd papier

De wereldwijde productie van gerecycleerd papier zal tegen het midden van het decennium met 50 miljoen ton zijn gestegen. Het grootste gedeelte van die groei zal worden gerealiseerd in China, maar dat zal onvoldoende zijn om tegemoet te komen aan de vraag. Het grootste gedeelte van die productie gaat immers naar verpakkingen voor de Chinese export. Dat blijkt uit een rapport van Resource Information Systems Incorpated (RISI), de informatieverstrekker voor de houtsector. In het rapport wordt gesteld dat de internationale handel in gerecycleerd papier zal blijven stijgen en Aziatische papierproducenten wereldwijd zullen blijven zoeken naar nieuwe voorraden. Ook India zal volgens het rapport steeds meer behoefte hebben aan geïmporteerd gerecycleerd papier.

De onderzoekers stellen dat de wereldwijde markt voor gerecycleerd papier de volgende periode op een snelle en soms chaotische manier zal blijven evolueren. Onderzoeksleider Rod Young stelt dat de aanbodzijde van de markt voor gerecycleerd papier de volgende vijf jaar bijzonder veel activiteit zal vertonen. "De stijgende prijzen voor gerecycleerd papier en de snel toenemende vraag, zullen ertoe leiden dat er grotere bedrijven zullen moeten worden gecreëerd om aan die vraag te kunnen beantwoorden en consortia zullen ook steeds meer belangstelling krijgen in die sector," merkt Young op. "Dat zal leiden tot een reeks belangrijke fusies en overnames." De recyclage-industrie zal ook worden geconfronteerd door een groeiende concurrentie van de energiesector, die eveneens van deze grondstoffen gebruik wil maken voor alternatieve energieproductie.

Inmiddels blijft de spanning tussen de Europese en Chinese papiersector oplopen. De Europese Unie laat immers een aantal inspecteurs onderzoeken of China voorraden glossy papier, waarmee onder meer duurdere tijdschriften en boeken worden gemaakt, op de Europese markt dumpt. Het onderzoek gebeurt op vraag van een groep producenten die volgens de Europese Commissie meer dan 25 procent van de markt voor glossy papier in handen heeft. De producenten zeggen dat invoer van grote hoeveelheden goedkoop Chinees papier hun marges en werkgelegenheid onder druk zet. De Europese Commissie heeft vijftien maanden de tijd om te bepalen wat de schade is en welke Chinese bedrijven zich schuldig maken aan dumppraktijken. De Europese Unie heeft al tal van anti-dumptarieven opgelegd op Chinese importproducten, waaronder lederen schoenen, staalproducten en kaarsen.

13:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: papier, recyclage |  Facebook |

25-05-09

Britse recyclage van elektronica blijft achterop hinken

electronic_recyclingDe Britten doen van alle Europeanen het minste aan reyclage van elektronica. Dat blijkt uit een onderzoek van computerfabrikant Dell. Daarbij wordt gesteld dat minder dan de helft van alle Britten geregeld oude hardware recycleert. In Duitsland is dat 80 procent. In heel Groot-Brittannië scoort Wales het slechtste, want van alle Welshmen zegt 19 procent nooit elektronica te recycleren. Noord-Ieren zijn op dat vlak het meest milieuvriendelijk, want daar zegt amper 7 procent nooit elektronica te recycleren. Daarnaast blijkt dat 13 procent van de Londenaars nooit recycleert. In Groot-Brittannië zou elk jaar voldoende elektronisch afval geproduceerd worden om het Wembley-stadion zes keer te vullen.

"Het gebrek aan het besef van de afvalproblematiek is bijzonder ernstig," aldus milieuconsulent Tony Juniper, gewezen directeur van de organisatie Friends of the Earth, tegenover BBC News. "De overheid moet de recyclage van elektronica even gemakkelijk en toegankelijk maken als de verwerking van oud papier, plastiek en glas." Volgens Jean Cox-Kearns, recycling manager bij Dell, heeft Groot-Brittannië een wetgevende achterstand op het vlak van technologie-reclage. Ze wijst erop dat de Europese Commissie al in 2002 de Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) invoerde om de herwinning, recyclage en hergebruik van elektronica te stimuleren. Groot-Brittannië heeft die rechtlijn echter pas twee jaar geleden ingevoerd.

Jean Cox-Kearns wijst erop dat een belangrijk gedeelte van afgeschreven elektronica nog werkt, maar van de hand wordt gedaan omdat de technologie is achterhaald. Een aantal organisaties verzamelt die afgeschreven apparatuur echter, zodat die in de derde wereld een tweede leven zou kunnen beginnen. "Dat is inderdaad een betere oplossing dan recyclage, maar het levert toch belangrijke problemen op," benadrukt Jean Cox-Kearns. "Ik geef toe dat het gebruik van computer-apparatuur zou gemaximaliseerd moeten worden, maar het is cruciaal dat daarbij duidelijk is wat er met de elektronica gebeurt wanneer die uiteindelijk ook dat tweede leven beëindigt. Anders wordt het uiteindelijk toch nog storten van afval."

10:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, groot-brittannie, recyclage |  Facebook |

26-11-08

Beperking afvalproductie wordt nog crucialer

Door de instorting van de recyclagemarkt, een gevolg van de daling van de grondstofprijzen en de wereldwijde overproductie, wordt de beperking van de afvalproductie en de bevoorrading met producten met een hoge recyclagewaarde meer dan ooit cruciaal. Dat zegt het Britse ministerie van leefmilieu. Tegelijkertijd wordt er opgemerkt dat er inspanningen moeten geleverd worden om de consument ervan te overtuigen dat recyclage nog altijd een betere en goedkopere oplossing is dan het afval naar de vuilnisbelten te sturen.

"De vraag naar recyclagemateriaal is door de huidige economische situatie compleet ineengestort," aldus het online magazine FoodNavigator. "Vooral de dalende vraag vanuit China heeft de prijzen voor gerecycleerd materiaal gevoelig doen dalen. De recyclage-industrie heeft zijn productie dan ook moeten terugschroeven. Dat zorgt er volgens de Britse Confederation of Paper Industries voor dat een gedeelte van het recyclagemateriaal in het ergste geval naar verbrandingsovens of vuilnisbelten zal moeten afgevoerd worden."

Volgens het Britse Waste Resources Action Programme (WRAP) is de situatie tijdelijk tot de economie weer zal heropbloeien, maar voegt er aan toe dat er voorlopig wel een verhoogde voorraad van een aantal recyclagematerialen, zoals plastic, papier en metaal, onvermijdelijk zal zijn. "Er is nog wel vraag naar recyclagematerialen van een hoge kwalitatieve waarde," aldus een woordvoerder. "Producenten, verzamelaars en verwerkers moeten er dan ook samen voor zorgen dat de kwaliteit van deze materialen optimaal blijft."

17:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afval, recyclage |  Facebook |

02-11-08

Duurzaamheid levensbelangrijk voor drankenproducenten

coca+cola+greenEen efficiënt waterverbruik, het recycleren van flessen en de uitbreiding van een project met koelkasten of koolstofdioxide staan centraal in het milieubeleid van drankenfabrikant Coca-Cola. Dat blijkt uit het vijfde duurzaamheidsrapport van het Amerikaanse concern. Het World Wildlife Fund (WWF) zegt tevreden te zijn over de maatregelen die Coca-Cola op het gebied van leefmilieu neemt. De Union of European Beverages Associations (UNESDA) wees er onlangs nog op dat de drankensector grote inspanningen moet doen om zijn impact op het leefmilieu te beperken.

In het duurzaamheidsrapport wijst Coca-Cola erop dat het concern vorig jaar 150 calorie-arme dranken op de markt gebracht te hebben. Daarnaast heeft de drankenproducent 100.000 koelkasten op koolstofdioxide aangekocht, terwijl in Minnesota gestart werd met een experiment rond de recyclage van blikken en flessen. Het project zal verder over Noord-Amerika worden uitgebreid. "Duurzaamheid speelt een cruciale rol voor bedrijven die in de 21ste eeuw succesvol willen zijn," aldus Muhtar Kent, chief executive van Coca-Cola, tegenover het online magazine Food and Drink Europe.

Ook concurrent PepsiCo zegt de nadruk te leggen op het hergebruik van verpakkingsmateriaal. "Op dit ogenblik bestaat 10 procent van onze productie uit gerecycleerd materiaal," stipte een woordvoerder van PepsiCo aan. "Daarmee zijn we marktleider in de drankenindustrie. Niemand van de concurrentie kan een dergelijk cijfer voorleggen." De UNESDA wijst erop dat drankenproducenten een aantal groene productiemethodes moeten ontwikkelen om aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie te kunnen voldoen.

12:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, recyclage, coca-cola, dranken, pepsico |  Facebook |

01-09-08

Sony Electronics recycleert oude reclames

Elektronica-producent Sony gaat een aantal oude reclames recycleren. Het bedrijf wil daarmee de consument wijzen op de noodzaak van de recyclage van afgeschreven elektronica. Sony werkt daarbij samen met de organisatie Waste Management Recycle America. Het bedrijf startte één jaar geleden in de Verenigde Staten met de opening van inleverpunten voor afgeschreven elektronica. Inmiddels zijn er ongeveer 155 dergelijke punten operationeel. Samen met Waste Management heeft Sony daardoor ongeveer 4,6 miljoen kilogram elektronisch afval ingezameld.

"Sony gaat enkele reclameclips uit de jaren zeventig hergebruiken," aldus het magazine Marketing Daily. "Daarbij zal het bedrijf de consumenten eraan herinneren dat het inzamelen van elektronisch afval noodzakelijk is." Sony stelt dat e-waste een grote hinderpaal vormt voor de recyclage. Bij elektronica gaat het immers dikwijls om grote toestellen. Er wordt opgemerkt dat sommige Amerikaanse staten geen eigen projecten hebben om oude videorecorders en televisietoestellen in te zamelen. Sony gaat naar eigen zeggen zijn gratis recyclageprogramma ook uitbreiden naar andere merken.

Volgens Waste Management Recycle America wordt er in de Verenigde Staten weliswaar elk jaar ongeveer twee miljoen ton oude elektronica ingezameld, maar blijft er ook vijf miljoen ton afgeschreven materiaal liggen in kelders en garages en op zolders. E-waste is de snelst groeiende recyclagetak. "Dat is ook niet verwonderlijk, gezien het aantal gadgets dat elke maand op de markt worden gebracht," aldus Waste Management. "De ontwerpcycli van elektronische toestellen zijn soms korter zijn dan zes maand."

16:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, recyclage, sony, e-waste |  Facebook |

31-10-07

IBM wil 13,5 megawattuur zonne-energie opwekken

Het Amerikaanse chipbedrijf IBM heeft een efficiëntere en milieuvriendelijke methode ontwikkeld om zuiver silicium terug te winnen uit afgedankte wafers. Die grondstof kan volgens het bedrijf worden hergebruikt bij de productie van zonnepanelen. IBM meent dat zijn nieuwe technologie ertoe moet kunnen leiden dat er jaarlijks voor 13,5 megawattuur aan zonne-energie zou opgewerkt worden.

IBM zegt een nieuw systeem ontwikkeld te hebben om wafers, dunne plakken halfgeleidersmateriaal – dikwijls silicium - waarop geïntegreerde schakeling geconstrueerd worden, met behulp van water te polijsten. “Hierdoor zijn er volgens het bedrijf niet langer milieuonvriendelijke en gevaarlijke chemicaliën nodig om de platen glad te krijgen,” aldus het magazine CNet.

Op het einde van hun levensduur worden de wafers bij IBM van alle chipontwerpen ontdaan. Het zuivere silicium wordt vervolgens doorverkocht aan fabrikanten van zonnepanelen. IBM schat jaarlijks drie miljoen wafers te verbruiken, waarmee voor 13,5 megawatt aan zonne-energie opgewekt zou kunnen worden. De techniek werd ontwikkeld in de IBM-fabriek in Burlington, maar zal ook in de andere fabrieken worden ingevoerd.

IBM zegt zijn kennis ook met andere bedrijven te willen delen. Door de aanhoudende vraag naar zonnepanelen en de tekorten aan zuiver silicium op de wereldmarkt, blijven de prijzen voor het halfgeleidermateriaal hoog. Vele chipfabrikanten hielden tot nu toe hun afgedankte wafers bij, omdat er anders altijd het gevaar zou bestaan dat bedrijfsgeheimen naar buiten zouden kunnen lekken indien ze naar recyclagecentra werden gebracht.

Wafers kunnen binnen de bedrijven tot vijf keer toe hergebruikt worden. Daarbij wordt telkens een laagje van het watermateriaal afgeschraapt, waardoor de plak steeds dunner wordt. Het eindproduct is echter nog altijd dik genoeg om gebruikt te worden voor zonnepanelen.

19:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ibm, zonne-energie, recyclage, milieu |  Facebook |

06-09-07

Coca-Cola zet grootste pet-recyclage ter wereld op

Drankenproducent Coca-Cola gaat in de Amerikaanse staat South Carolina de grootste recyclagefabriek voor plastic flessen bouwen. Daarvoor wil het bedrijf een alliantie aangaan met het bedrijf United Resource Recovery. Coca-Cola wil tegen het einde van dit decennium dertig procent van zijn Amerikaanse afvalproductie recupereren. Dat is drie keer hoger dan het huidige niveau.

De nieuwe fabriek in Spartanburg zou jaarlijks 50.000 ton gerecycleerd pet-materiaal produceren. Dat komt overeen met bijna twee miljard flessen. De fabriek zou daarbij volgens Coca-Cola het volgende decennium ook een uitstoot van één miljoen ton koolstofdioxide vermijden, aangezien de recyclage ervoor zorgt dat geen nieuw pet-materiaal moet geproduceerd worden.

Op termijn wil Coca-Cola honderd procent van zijn geproduceerde pet-flessen recupereren. "Jeff Seabright, onderdirecteur milieuzaken van Coca-Cola, zegt echter niet te kunnen voorspellen wanneer het bedrijf die doelstelling zal halen," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Dit project is volgens Seabright het begin van een lange tocht." Coca-Cola zal dit jaar 60 miljoen dollar investeren in recyclageprojecten.

14:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, milieu, coca-cola |  Facebook |

02-01-07

Luchtvaartsector recycleert te weinig

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen doen niet voldoende om de aluminium drankverpakkingen te recycleren. Uit onderzoek van de Amerikaanse Natural Resources Defense Council, doet slechts twintig procent van de betrokken maatschappijen aan recyclage. De afvalberg is voldoende om jaarlijks 58 Boeing 747 toestellen te bouwen.

Op de Amerikaanse luchthavens wordt volgens het Environmental Protection Agency amper 17 procent van de afval gerecycleerd. "Nochtans realiseren luchthavens met de grootste recyclage-niveau's belangrijke besparingen," aldus Allen Hershkowitz, wetenschapper bij de Natural Resources Defense Council. "Een combinatie van concurrentiekracht en ecologische objectieven is perfect mogelijk."

"Het is alsof luchthavens bewust willen vervuilen en daarvoor zelfs willen betalen," zegt Hershkowitz tegenover de krant The Kansas City Star. Volgens de Natural Resources Defense Council stapelt de Amerikaanse luchtvaartindustrie gigantische hoeveelheden afval op. In 2004 gooide de sector 9.000 ton plastiek weg. Oude kranten en tijdschriften waren genoeg om een Amerikaans rugby-veld met een diepte van meer dan 80 meter te vullen.

11:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, milieu, recyclage |  Facebook |