20-10-13

Recyclage was ook bij grotbewoners een traditie

Grotbewoners hebben de recyclage uitgevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tel Aviv University. De onderzoekers maken gewag van toenemende aanwijzingen dat de prehistorische mens leerde om voorwerpen uit het dagelijkse leven te recycleren. Net zoals de hedendaagse generatie materialen zoals papier en plastic recycleert om nieuwe materialen te creëren, probeerde de prehistorische mens volgens de Israëlische onderzoekers gebroken voorwerpen uit vuursteen en beenderen te gebruiken om nieuwe instrumenten samen te stellen. Er wordt aan toegevoegd dat de recyclage-praktijken over de hele prehistorische wereld konden worden aangetroffen.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, grotbewoner |  Facebook |

06-09-13

Europa maakt nog te weinig gebruik van recyclagepotentieel

Europa recycleert weliswaar 71,7 procent van zijn papier en karton, maar het andere afval komt nog altijd massaal terecht in de verbrandingsovens of op stortplaatsen. Dat blijkt uit een rapport van de European Recovered Paper Council (ERPC). Er wordt aan toegevoegd dat twintig jaar geleden in Europa slechts 30 procent van alle papier werd gerecycleerd. De cijfers tonen volgens Friends of the Earth Europe (FOEE) dat recyclage van grondstoffen perfect haalbaar is, maar gaat nog teveel aan waardevolle grondstoffen verloren in verbrandingsovens en stortplaatsen. Europa maakt volgens de milieuvereniging dan ook geen optimaal gebruik van zijn recyclage-potentieel.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, recyclage |  Facebook |

21-08-13

Toestand product heeft impact op recyclage-bereidheid

Producten die duidelijk de sporen van consumptie dragen, worden door het publiek veel minder voor recyclage geselecteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Boston University en de University of Alberta. Daardoor zullen volgens de onderzoekers onder meer een samengedrukte drankenblik of een verfrommeld papier sneller in de afvalbak dan in de recyclage-cyclus terecht komen. De wetenschappers merken daarbij op dat een beter inzicht in de psychologie achter de recyclage een belangrijke meerwaarde kan opleveren om de wereldwijde afvalproductie gevoelig te helpen terugschroeven. Maar ook overheid en fabrikanten moeten volgens hen maatregelen nemen om het recycleren verder te stimuleren.

“De consument wordt al vele jaren gestimuleerd om zoveel mogelijk te recycleren,” merken de onderzoekers Remi Trudel en Jennifer Argo op. “Toch blijken nog grote voorraden perfect recycleerbare producten op de traditionele vuilnisbelt terecht te komen. Dat probleem is in belangrijke mate te wijten aan de onduidelijkheid bij de consument rond recycleerbare producten, maar ook de perceptie van de gebruiker mag daarbij niet worden genegeerd. Uit het onderzoek bleek immers dat de consument beschadigde producten vaak compleet onbruikbaar vindt en daarom in de vuilniscontainer gooit in plaats van de mogelijkheid tot recyclage te overwegen.”

“Hoewel producten met duidelijke sporen van gebruik nog altijd perfect recycleerbaar zijn, heeft die vervorming een belangrijke impact op het gedrag van de consumenten,” geven Trudel en Argo aan. Uit het onderzoek bleek onder meer dat consumenten sneller geneigd zijn om volledige bladen papier in een recyclagecontainer te deponeren dan eenzelfde hoeveelheid papiersnippers. De onderzoekers wijzen erop dat wereldwijd elk jaar meer dan twee miljard ton afval, met de Verenigde Staten als belangrijkste producent, wordt gegenereerd. Het is volgens hen dan ook cruciaal dat een optimaal inzicht wordt verworven in het recyclage-gedrag van de consument.

“De mens is blijkbaar opgeleid met het idee dat beschadigde producten hun waarde hebben verloren en dan ook tot afval zijn gedegradeerd,” zeggen de onderzoekers nog. “Mensen zullen gebruikte drankenblikken samendrukken om zoveel mogelijk recyclage-materiaal in een container te krijgen, maar wanneer ze zelf een samengedrukte drankenblik vinden, zal het product met een grote kans van waarschijnlijkheid in de vuilnisbak worden gegooid. Om het recycleren te optimaliseren, moet er dan ook gewerkt worden aan de perceptie bij het publiek. Maar ook fabrikanten zouden moeten onderzoeken op welke manier onder meer hun verpakkingen door de consument het snelst zullen worden gerecycleerd.” (MH)

Lees Verder

15:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage |  Facebook |

17-06-13

Europese Unie zoekt oplossing voor oude autobanden

De Europese Unie heeft een project gelanceerd om een oplossing te vinden voor de recyclage van oude autobanden. Opgemerkt wordt dat in Europa jaarlijks ongeveer drie miljoen ton autobanden worden vervangen, maar tot nu toe verdwijnt 70 procent van die voorraad op klassieke vuilnisbelten. Gehoopt wordt dat deze voorraden gebruikt zouden kunnen worden als een alternatief voor steenkool of biomassa of als grondstoffen voor nieuwe producten. Het project wordt geleid door het Italiaanse Agentschap voor Nieuwe Technologie en Duurzame Economie (Enea).

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, autobanden |  Facebook |

07-05-13

Belangengroep vraagt strengere Europese regels recyclage schepen

Europa moet dringend strengere maatregelen te nemen tegen de sloop van schepen in ontwikkelingslanden. Dat zegt het Shipbreaking Platform, dat aandacht vraagt voor de problemen die deze activiteit veroorzaakt. Aangevoerd wordt dat de verschroting gebeurt onder onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en een gevaar oplevert voor het leefmilieu. Het voorbije jaar werden wereldwijd 1.300 zeeschepen voor recyclage uit dienst genomen. India, Bangladesh en Pakistan verwerkten 838 van de afgeschreven schepen.

"De recyclage van zeeschepen is in Bangladesh een gigantische industrie geworden," merkt het Shipbreaking Platform op. "De sector wordt gevoed door een overschot aan zeeschepen en de binnenlandse vraag naar grondstoffen." Er wordt aan toegevoegd dat door explosies en ongevallen vorig jaar op de scheepswerven in Chittagong in Bangladesh, één van de grote verschroting-centra van Zuid-Azië, vorig jaar twintig werknemers om het leven zijn gekomen. Daarbij wordt volgens het Shipbreaking Platform geen rekening gehouden met de impact van aanslepende ziektes.

In april dit jaar heeft het Europese Parlement zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe regelgeving die Europa in lijn zou brengen met een wereldwijd akkoord over de ontmanteling van schepen, waardoor het onder meer verboden is om schepen aan de grond te zetten en te ontmantelen in plaats van gebruik te maken van droogdokken. Bovendien zou de Europese Unie verplicht worden om de ontmanteling van Europese schepen bij buitenlandse verschroters te controleren.

Het Europese Parlement weigerde echter om een taks te heffen op alle schepen die in een Europese haven aanlopen ter financiering van recyclage-infrastructuur in ontwikkelingslanden. Het Shipbreaking Platform stuurt aan op een herinvoering van de heffing. De scheepvaartindustrie wil daarentegen de wetgeving verder afbouwen en de controle bij buitenlandse verschroters laten schrappen.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: recyclage, scheepvaart |  Facebook |

30-12-12

Internationaal beleid moet recyclage zeldzame metalen stimuleren

Er moet een internationaal beleid worden ontwikkeld om een aantal zeldzame metalen, die cruciaal zijn voor de productie van een groot aantal consumptiegoederen, te kunnen rycleren. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Yale School of Forestry & Environmental Studies. Onderzoeksleider Barbara Reck noemt het verontrustend dat er van een gestructureerde recyclage van zeldzame aardmetalen nagenoeg geen sprake is, aangezien het gebruik van deze grondstoffen blijft toenemen.

“Zeldzame metalen, zoals indium en germanium, worden slechts in kleine hoeveelheden voor bijzondere technologische processen gebruikt," verduidelijkt Barbara Reck. "Het herwinnen van deze grondstoffen kan echter technologisch en economisch bijzonder problematisch zijn, zodat een poging tot recyclage zelden wordt ondernomen." De onderzoekers stellen dat de waarde van deze metalen meestal niet voldoende stimulansen geven om te investeren in een gecompliceerd herwinningsproces.

Volgens de onderzoekers moeten een verbeterd recyclage-design, vergoedingen voor het inleveren van gebruikte goederen, het opstellen van specifieke recyclagedoelstellingen en financiële incentives voor het ontwikkelen van nieuwe recyclagetechnologieën het herwinnen van deze grondstoffen stimuleren. "Metalen zijn in principe oneindig recycleerbaar, maar de recyclage is vaak inefficiënt door het sociaal gedrag, het productdesign en ontoereikende recyclagetechnologieën," merkt Barbara Reck nog op.

De onderzoekers wijzen erop dat recyclage ook het totale energieverbruik voor de productie van goederen met een factor tien tot twintig kan terugschroeven. "Er moeten dan ook internationaal inspanningen worden gedaan om een einde te maken aan een bizarre situatie waarbij gigantische hoeveelheden technologie, tijd, energie en geld worden geïnvesteerd in het winnen van zeldzame metalen, om de grondstoffen vervolgens na een eenmalig gebruik weg te gooien," voeren de wetenschappers nog aan.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zeldzame metalen, recyclage |  Facebook |

19-11-12

Vliegtuigconstructeurs denken steeds meer aan recyclage

Vliegtuigconstructeurs maken steeds meer gebruik van de recyclage van afgeschreven toestellen om metalen en andere materialen te recupereren. Dat heeft het online magazine Euractiv.com gemeld. Op termijn zouden de constructeurs Airbus en Boeing hopen om 85 procent tot 95 procent van de onderdelen van vliegtuigen te kunnen herwinnen. De volgende twintig jaar zullen ongeveer twaalfduizend vliegtuigen uit dienst worden genomen. De stijgende prijzen voor metalen en andere componenten betekenen voor de constructeurs dan ook een stimulans om zoveel mogelijk onderdelen van afgeschreven toestellen te hergebruiken. Ook constructeurs zoals Fokker, Embraer en Bombardier zouden meer interesse tonen in recyclage.

Lees Verder

10:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, recyclage |  Facebook |