21-02-14

Landelijke regio’s lopen achter in levensverwachting

In de Verenigde Staten neemt de kloof in de levensverwachting tussen de stedelijke en landelijke bevolking verder toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Health Resources and Services Administration (HRSA). De onderzoekers merken daarbij op dat de landelijke bevolking op het gebied van levensverwachting de voorbije vier decennia minder grote vorderingen heeft gemaakt dan de populatie van stedelijke regio’s. De voorbije twee decennia is die trend zelfs nog versneld. De kloof moet volgens de wetenschappers voor 70 procent worden verklaard door ongevallen, cardiovasculaire aandoeningen en longkanker.

Lees Verder

15:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: regio, gezondheid, levensverwachting |  Facebook |

18-07-12

Rijke regio's willen meer geld van de Europese Unie

De rijkere Europese regio's willen een groter gedeelte van de Europese regionale subsidies opeisen. Paolo Alli, secretaris internationale relaties voor de Italiaanse regio Lombardije, zegt dat succesvolle regio's moeten worden beloond voor hun uitmuntende prestaties op het gebied van onderzoek en innovatie, die tijdens de tweede helft van het decennium een groter gedeelte van de Europese regionale fondsen zouden krijgen toegewezen. Lombardije richtte op het einde van de jaren tachtig samen met het Franse Rhône-Alpes, het Duitse Baden-Württemberg en het Spaanse Catalonië een alliantie om om hun belangen bij de Europese Unie beter te behartigen. Paolo Alli wees erop dat de leden van de alliantie vier belangrijke motoren van de Europese regio vormen en samen 8 procent van het totale bruto binnenlandse product van de Europese Unie vertegenwoordigen. Dat is meer dan de gecombineerde bijdrage van Portugal, Ierland en Griekenland.

Lees Verder

18:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, regio |  Facebook |

09-10-10

Europa mag regionale werking niet uit oog verliezen

Een beperking van de Europese regionale fondsen zou de mogelijkheden van lokale overheden kunnen aantasten om de economische ontwikkeling te combineren met cruciale veranderingen op het gebied van milieu en maatschappij. Dat heeft Gabor Demszky, de onlangs vertrokken burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest, gezegd in een interview met het magazine Euractiv.com. Demszky voert daarbij aan dat in het nieuwe Europese strategische plan slechts één keer over de rol van de steden wordt gepraat en er eigenlijk ook geen subnationaal aspect is terug te vinden. Het regionaal beleid moet volgens hem dan ook zijn huidige budget kunnen behouden.

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boedapest, europa, gabor demszky, hongarije, regio |  Facebook |

20-09-10

Regio's willen samenwerken rond klimaat en energie

Vertegenwoordigers van regio's over de hele wereld hebben beslist een Regions-Twenty op te richten voor een wereldwijde samenwerking rond klimaatmaatregelen en energiehervormingen. Dat werd besloten tijdens een Energy Congress in Canada. De originele verklaring voor de oprichting van het platform werd vorig jaar voorgelegd tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen, als gevolg van een initiatief van de Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger tijdens de Global Summit on Climate Change in september vorig jaar in Los Angeles. Bedoeling van het platform is bereidwillige en geselecteerde regio's te helpen bij het ontwerp en implementeren van klimaatmaatregelen en energiehervormingen.

20:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, klimaat, regio |  Facebook |

06-07-10

Europees groeibeleid moet meer vrijheid bieden aan regionale partners

Lokale leiders moeten een grotere vrijheid krijgen om gerichte oplossingen uit te werken om de uitgestippelde Europese groeistrategie te realiseren, maar moeten tegelijkertijd daarvoor ook een grotere verantwoordelijkheid opnemen. Dat heeft Lodewijk Asscher, waarnemend burgemeester van Amsterdam, gezegd. Asscher zegt dat de Europese Unie een goede strategie volgt door een aantal algemene objectieven en belangrijke initiatieven naar voor te schuiven, maar om de doelstellingen tegen het einde van het decennium in de daadwerkelijke praktijk te realiseren, moeten regionale fondsen volgens de waarnemend burgemeester van Amsterdam gestimuleerd worden. Europese investeringen hebben volgens hem de beste resultaten wanneer er synergieën tot stand worden gebracht met nationale en regionale projecten.

"Daarom zouden lokale overheden de kans moeten krijgen om te bepalen aan welke doelstellingen ze prioriteit willen geven," merkt Lodwijk Asscher op tegenover Euractiv.com. "Daarom moeten die lokale overheden de kans krijgen om voor hun steden en regio's een aantal criteria uit te werken." Asscher zegt echter tegelijkertijd dat die strategie in twee richtingen moet werken. Dat betekent volgens hem dat lokale beleidsmakers zich meer bewust moeten worden van hun eigen positie en zich beter moeten informeren over de Europese doelstellingen, zodat ze beter kunnen beslissen welke projecten het best passen bij de lokale prioriteiten. Asscher merkt daarbij op dat de regio's niet de belangrijkste elementen vormen van de Europese doelstellingen, maar wel een belangrijke uitvoerende partner zouden moeten vormen.

Asscher zegt dat Johannes Hahn, Europees Commissaris voor regionaal beleid, zich ook heeft uitgesproken om landen, regio's en steden een grotere flexibiliteit te geven om de optimale beleids-mix samen te stellen die ze nodig hebben om die prioriteiten te kunnen realiseren. De waarnemende Amsterdamse burgemeester voert aan dat een aantal innovatieve projecten dankzij de Europese ondersteuning sneller ontwikkeld konden worden dan zonder hulp van het Europese niveau. Maar hij merkt wel op dat een aantal verbeteringen mogelijk zijn. Hij heeft het daarbij onder meer over een vereenvoudiging van het subsidie-systeem, maar ook over een betere coördinatie tussen het Europese, nationale en regionale niveau. Hij voegt er aan toe dat de aanwezigheid van Europese fondsen ook andere partners kan stimuleren om te investeren.

14:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, regio |  Facebook |