03-07-11

Zintuiglijke prikkels maken wachttijden reiziger korter

Licht, kleur, muziek en digitale videoschermen maakt het niet alleen mogelijk om wachttijden aangenamer te maken, maar ook om de ervaren wachttijd te verkorten. Dat blijkt uit een onderzoek van Mark van Hagen, projectleider strategisch onderzoek van de afdeling marktonderzoek van de Nederlandse Spoorwegen, aan de faculteit gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. De invloed van die initiatieven is volgens van Hagen wel afhankelijk van het type reizigers.

"De geur van versgebakken brood in de supermarkt en de zoete parfumgeur bij een supermarkt zijn bekende methoden om de ervaring en de kooplust van klanten op te wekken," stipt van Hagen aan. "Deze zintuiglijke beleving kan echter ook worden ingezet om de ervaring korter te maken, zoals het wachten op de trein. Reizigers vinden wachten vervelend en overschatten de wachttijd stelselmatig. Uit onderzoek blijkt echter dat niet de schatting van de tijd, maar wel de waardering van de wachtperiode de tevredenheid van de reiziger bepaalt."

"Het is essentieel dat een juiste balans wordt gevonden tussen de verschillende prikkels," merkt van Hagen nog op. "Reizigers hebben de meest positieve ervaring over het station en hun wachttijd als de ervaren prikkels aansluiten bij de drukte op dat moment. De meest positieve effecten ontstaan daarom door een toevoeging van veel prikkels op een rustig perron en het beperken van de uitgestuurde prikkels op een druk perron."

Van Hagen stelt wel dat de impact kleiner is op de reiziger die een noodzakelijke verplaatsing maakt. "Deze mustreiziger heeft meer haast, is veel meer bezig met het reisproces en staat minder open voor afleiding uit de omgeving," stipt hij aan. "De lustreiziger daarentegen is minder gehaast, is minder bezig met het reisproces zelf en staat juist meer open voor afleiding. Mustreizigers voelen zich daardoor prettiger met weinig omgevingsfactoren en lustreizigers juist met een grotere hoeveelheid aan uitgestuurde prikkels."

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reissector, spoorverkeer |  Facebook |

02-12-09

Twijfels over mogelijke heropleving reissector

Het is zeer twijfelachtig of de reissector volgend jaar een belangrijke heropleving zal kennen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de sectororganisatie US Travel Association. Daarbij werd vastgesteld dat 53 procent van de Amerikaanse gezinnen van plan is om de volgende vier maanden minstens één toeristische uitstap te zullen doen. Dat is een daling met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Vooral het gezinsbudget is daarbij volgens de onderzoekers een reden om de reisplannen beperkt te houden. Vooral jongere gezinnen blijken terughoudend te zijn met reisplannen. Daarnaast stellen de onderzoekers dat ook zakenreizen niet onmiddellijk aan een heropleving toe blijken te zijn. Uit de enquête kwam naar voor dat 18 procent van de ondervraagden van plan was om een zakelijke reis te ondernemen. Dat blijft nagenoeg ongewijzigd tegenover vroeg jaar, toen 17 procent van de ondervraagden een zakelijke reis overwoog.

Opvallend is dat de Amerikaanse babyboomers, in tegenstelling tot de jongere generaties, zeggen van plan te zijn om volgend jaar meer op reis te zullen gaan dan dit jaar. Over de hele reisbevolking gekeken, worden voor volgend jaar gemiddeld drie gepland. Vorig jaar waren 2,8 reizen in het vooruitzicht gesteld. Bij de zakenreizen zijn de vooruitzichten iets gunstiger. Daar worden gemiddeld 4,8 reizen voorzien. In het voorjaar werden slechts 3,3 reizen in het vooruitzicht gesteld. Dat gemiddelde wordt volgens de onderzoekers echter vooral opgedreven door een klein gedeelte van de zakenreizigers. Slechts 6 procent zegt immers van plan te zijn om de volgende zes maanden meer zakenreizen te zullen ondernemen, terwijl 24 procent denkt minder zakenreizen te zullen ondernemen. Algemeen moet er volgens de onderzoekers rekening mee gehouden worden dat het aantal zakenreizen de volgende maanden ongeveer constant zal blijven.

De onderzoekers stellen dat er slechts één parameter gunstig staat voor een heropleving van de reissector. Daarbij wordt gesteld dat alleen de persoonlijke financiën die beschikbaar zijn voor het ondernemen van reizen, in een positieve richting evolueren. De verwachte kwaliteit van de dienstverlening, de betaalbaarheid en de beschikbare tijd lieten allemaal een drastische daling optekenen. "Er lijkt dan ook geen belangrijke verandering verwacht hoeven te worden in de reissector," stippen de onderzoekers aan. "De sector zal de volgende maanden vooral moeten steunen op het toerisme, terwijl zakenreizen wellicht weinig groei zullen laten zien." Er wordt aan toegevoegd dat de zorgen over de gezinsbudgetten duidelijk maken dat de aanbieders van reizen ervoor moeten zorgen dat ze waarde blijven aanbieden aan de consument, indien ze hun aandeel in de markt willen behouden. De onderzoekers stellen dat het reizigersmoreel op dit ogenblik opnieuw op het niveau van de herfst twee jaar geleden zit, dat daarna een gevoelige terugval kende.

16:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, zakenreis, reissector |  Facebook |