08-07-10

Brits rekeningrijden op termijn onvermijdelijk

Rekeningrijden zal uiteindelijk overmijdelijk zijn indien men een toekomstig verkeersinfarct wil vermijden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Royal Automobile Club Foundation. Stephen Glaister, directeur van de RAC Foundation, merkt daarbij op dat de aangroei van de populatie en het economisch herstel er zal voor zorgen dat het verkeer over vijftien jaar in Groot-Brittannië met 33 procent zal zijn toegenomen. Bovendien moet er ook rekening gehouden worden met het feit dat de overheid minder in de wegeninfrastructuur zal investeren. Die combinatie zal volgens hem een fundamentele herziening van het Britse autoverkeer noodzakelijk maken. De Britse regering heeft al te kennen gegeven autobestuurders niet te willen laten betalen voor bestaande wegen, maar nieuwe infrastructuur zou mogelijk wel betalend kunnen worden.

Uit een onderzoek van het bureau Ipsos-Mori blijkt dat 58 procent van de Britse autobestuurders toegeeft dat rekeningrijden-per-mijl hen zou kunnen aanzetten om rationeler om te gaan met het autogebruik. Om voldoende publieke steun te genereren voor het rekeningrijden moet er volgens Stephen Glaister echter voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Daarbij merkt hij op dat de brandstof-belasting en voertuigbelasting moeten worden teruggeschroefd. Bovendien zouden de wegen moeten beheerd worden door een parastatale organisatie en zou er een minimum gedeelte van de inkomsten moeten gereserveerd worden voor het beheer, waarbij een regulator zou moeten controleren of de activiteiten efficiënt worden uitgevoerd. Maar ook moeten de autobestuurders volgens hem verzekerd zijn van betrouwbare reistijden, terwijl bij vertragingen compensaties zouden moeten voorzien worden.

"Een bepaalde vorm van rekeningrijden is onvermijdelijk, aangezien het systeem voordelen oplevert aan de autobestuurders en de overheid," merkt Glaister op tegenover BBC News. "Bovendien is er geen echt geloofwaardig alternatief. Uit het onderzoek blijkt dat het publiek zich instinctief verzet tegen het rekeningrijden omdat men de regeling als een extra belasting beschouwd. Wanneer het systeem echter wordt uitgelegd en de voordelen van het rekeningrijden worden duidelijk gemaakt, valt het verzet echter in belangrijke mate weg. Autobestuurders zijn verontwaardigd over de stijgende brandstofprijzen en ze voelen zich bekocht door de investeringen die in het wegennet worden gedaan. De voorstellen van de RAC Foundation bieden echter een oplossing voor die problemen." Een woordvoerder van het Britse ministerie van transport zegt echter dat het huidige wegennet al werd betaald door de belastingbetaler.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, groot-brittannie, rekeningrijden |  Facebook |