22-01-18

Wereldwijde rekrutering zet diversiteit centraal

Bij de wereldwijde rekrutering zal diversiteit dit jaar een belangrijke plaats innemen. Dat is de conclusie van een enquête van het sociale netwerkbedrijf Linkedin bij nagenoeg negenduizend wervingsspecialisten. Vastgesteld werd dat 78 procent van de ondervraagden van mening is dat diversiteit bijzonder belangrijk moet worden geacht. Daarna volgen nieuwe interviewtechnieken (56 procent), data (50 procent) en artificiële intelligentie (35 procent). Bij de nadruk op diversiteit wordt door 78 procent gewezen op een verbetering van de cultuur, terwijl 62 procent gewag maakt op superieure financiële prestaties. Tenslotte zegt 49 procent ook zijn klantenbestand optimaler te willen weerspiegelen.

Diversiteit wordt vooral bekeken vanuit de genderpolitiek (71 procent). Minder nadruk wordt gelegd op ras (49 procent), leeftijd (48 procent) of opleiding (43 procent). Nog minder nadruk wordt besteed aan handicaps (32 procent) en religie (19 procent). De onderzoekers wijzen erop dat diversiteit in het beleid van de onderneming van cruciaal belang kan zijn. Daarbij wordt erop gewezen dat ook de samenleving met een veranderende demografie wordt gekenmerkt. Bedrijven die zich aan deze realiteit niet kunnen aanpassen, zullen volgens de onderzoekers dan ook uiteindelijk met een tekort aan talent rekening moeten houden.

Tevens wordt erop gewezen dat steeds meer aanwijzingen kunnen worden gevonden dat diversiteit gelinkt kan worden aan een grotere productiviteit, een sterkere innovatie en een hoger engagement. Toch blijkt de stap naar een diverse werkvloer volgens de onderzoekers niet altijd vanzelfsprekend. “Daarbij wordt door de bedrijven vaak benadrukt dat het onmogelijk is gebleken voldoende diverse kandidaten te vinden,” wordt er benadrukt. “Dat kan echter vooral een perceptieprobleem zijn. Er zijn niet veel vrouwelijk ingenieurs of zware productmanagers op de arbeidsmarkt, maar mogelijk wordt op de verkeerde locaties gekeken. In de toekomst wordt het wellicht belangrijk om diverse kandidaten aan het bedrijf te blijven vinden.”

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

09-01-18

Gebrekkige rekrutering beschadigt ook de merknaam

Een negatieve vacature-ervaring kan ook gevolgen hebben voor de consumententrouw. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij meer dan vierhonderd werkzoekenden. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat slechts 19 procent van de ondervraagden na een negatieve vacature-ervaring nog langer klant van het bedrijf zou willen blijven. Bovendien moest worden vastgesteld dat 48 procent familie en vrienden zou aanraden het merk te negeren indien ze zich tijdens het rekruterings-proces onheus behandeld zouden hebben gevoeld. Tevens bleek dat 25 procent zijn slechte ervaringen mogelijk op sociale media bekend zou maken.

“Het is duidelijk dat een slechte rekrutering het bedrijf en zijn merk belangrijke schade kunnen toebrengen,” stippen de onderzoekers aan. “Niet alleen riskeren bedrijven sterke kandidaten van zich te aliëneren, maar dreigen ook trouwe klanten te verliezen. Dat kan belangrijke consequenties hebben, waarbij zowel tijd als geld van het rekruteringsproces verloren gaat, maar ook rekening moet worden gehouden met de kost van het verlies van consumenten. Bedrijven moeten er dan ook voor zorgen dat een efficiënt, informatief en vriendelijk aanwervingsbeleid wordt geboden. Kandidaat-werknemers moeten met respect worden behandeld om te garanderen dat een positief beeld over het bedrijf gegarandeerd blijft.”

De onderzoekers stelden vast dat 37 procent van de werkzoekenden zich vooral begint te ergeren wanneer van de rekruteerder na de sollicitatie niets meer wordt gehoord. Ook verwijst 34 procent naar een brutale behandeling tijdens een interview. “Rekruteerders hebben geen enkel excuus om op sollicitaties geen antwoord te reactie te geven, zelfs al gebeurt de communicatie elektronisch. Er zijn heel wat technologische middelen beschikbaar die het traditionele rekruterings-proces automatiseren, zodat meer ruimte kan worden vrijgemaakt om aan de kandidaat op een kwalitatieve manier sterker aandacht te besteden.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

09-08-17

Negatieve pers slecht voor rekrutering

Een schandaal kan een bedrijf een groot financieel verlies opleveren, maar kan de organisatie ook op heel andere manieren raken. Onder meer moet worden vastgesteld dat de negatieve berichtgeving ook de reputatie van de onderneming als werkgever kan aantasten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform CareerBuilder en Harris Poll bij meer dan tweeduizend rekruteerders en ruim drieduizend werknemers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 61 procent van de mannelijke kandidaten geen sollicitatie zou overwegen bij een bedrijf dat door schandalen is beschadigd. Bij vrouwelijke werknemers loopt dat aandeel zelfs op tot 79 procent.

“De financiële schade die een schandaal aan een onderneming kost, kan meestal uiteindelijk wel weer worden goedgemaakt, maar het herstel van een beschadigde reputatie is vaak een heel andere kwestie,” benadrukt Rosemary Haefner, verantwoordelijke human resources bij CareerBuilder. “Onder meer blijken schandalen voor de onderneming op de arbeidsmarkt vaak problemen te creëren. Een groot deel van de werknemers toont immers weinig belangstelling om voor een bedrijf met een beschadigd imago te werken. Zij beseffen immers dat de associatie met een schandaal ook op henzelf een negatieve uitstraling kan hebben.”

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de werkgevers toegaf dat een negatieve berichtgeving in de pers een ongunstige impact had op hun rekrutering. Bovendien wordt gewag gemaakt van de vorming van een toxische werkomgeving bij de actuele werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat het voor werkzoekenden bijzonder gemakkelijk is geworden om potentiële werknemers te onderzoeken. Anderzijds stelde minder dan 6 procent van de werknemers dat een schandaal hen zou aanzetten om bij hun werkgever ontslag te nemen. Nog wordt aangegeven dat een streven naar transparantie en een proactieve strategie rond problemen of klachten, een probleem kan vormen om een goede reputatie te behouden.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

21-04-17

Executives zelden actief op zoek naar nieuwe baan

De meeste kaderleden zijn niet op zoek naar een nieuwe baan, maar staan wel open voor nieuwe opportuniteiten die worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Hyper bij honderdvijftig executives in Groot-Brittannië en Zwitserland. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 84 procent van de executives te druk met hun huidige taak bezig blijken om naar een nieuwe baan te kunnen uitkijken. Tegelijkertijd benadrukte echter 68 procent zichzelf als een passieve jobzoeker te willen omschrijven, waarbij weliswaar niet actief naar vacatures wordt gekeken, maar wel een bereidheid aanwezig is om interessante aanbiedingen te overwegen.

“Het is geen verrassing dat de meeste kaderleden niet actief op zoek zijn naar een nieuwe betrekking,” benadrukt Andrew Kakabadse, professor management aan de Henley Business School. “Executives die zelf te kennen geven voor een andere functie te willen solliciteren, worden door de meeste rekruteerders minder gemakkelijk als een interessante partij beschouwd. Rekruteerders geven immers de voorkeur aan kandidaten die een grote gedrevenheid en betrokkenheid tentoon spreiden en mogelijk tegen een belangrijke vergoeding zullen moeten worden weggekocht dan voor individuen die zelf al op zoek zijn naar andere carrière-mogelijkheden.”

Uit het onderzoek bleek dat 6 procent van de respondenten zijn huidige functie door een geadverteerde vacature heeft gevonden. “Dat cijfer ligt verbazend hoog,” aldus professor Kakabadse. “De enige kaderfuncties die meestal worden gepubliceerd zijn meestal het gevolg van transparantie-verplichtingen. Vaak gebeurt de echte zoektocht achter de schermen.” Carl-Manuel Brachet, chief executive van Hyper, drukt daarbij zijn bezorgdheid uit over een gebrek aan transparantie bij de zoektocht voor een aantal executive-functies. Kandidaten zijn zich volgens Brachet vaak weinig bewust over de mogelijkheden die aanwezig zijn en beschikken ook niet over de platformen om hun interesse duidelijk te maken. “Ook voor rekruteerders is het daardoor moeilijk te achterhalen welke executives mogelijk beschikbaar zijn,” aldus Brachet.

Dorothé Tétaz Hoogendijk, president van Hyper, benadrukt daarbij dat de executive toegang zou moeten krijgen tot informatie over verdere carrière-mogelijkheden, zonder echter de bescherming van de vertrouwelijkheid te verliezen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

08-08-16

Bedrijven vinden moeilijk kandidaten voor internationale functies

Veel ondernemingen ervaren grote moeilijkheden om geschikte kandidaten voor internationale functies te vinden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Global Alliance in Management Education (Cems) en consulent Universum bij tachtig verantwoordelijken voor human resources. Daarbij zegt 87 procent van de respondenten de kennis van vreemde talen als een cruciale vaardigheid te beschouwen voor de recrutering. Vooral grotere ondernemingen werken met internationale kaders. Bij 14 procent van de ondervraagde bedrijven heeft meer dan 30 procent van de managers een internationale functie. Bij 41 procent zakt dat cijfer echter tot minder dan 5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de respondenten erkent moeilijkheden te ervaren om geschikte kandidaten met een internationaal profiel te vinden. Volgens de ondervraagden is het vermogen om een inzicht te verwerven in de nieuwe cultuur de grootste hindernis om een buitenlandse opdracht met succes te kunnen afwerken (48 procent). Daarnaast wordt gewag gemaakt van een cultuurschok (24 procent) en problemen op het gebied van communicatie en taalgebruik (16 procent). Andere hindernissen rond internationale functies zijn volgens de onderzoekers de repatriëring na afronding van de buitenlandse missie, de kosten voor de onderneming en visa-problemen.

Volgens Roland Siegers, executive director van de Cems, toont het onderzoek duidelijk dat wereldwijde mobiliteit door verantwoordelijken voor human resources bijzonder belangrijk wordt geacht. “Desondanks blijft het vaak moeilijk om de geschikte profielen te vinden,” geeft hij aan. “Tevens wordt erkend dat er bij internationale opdrachten met belangrijke knelpunten - zoals cultureel besef en taalbarrières - rekening dient te worden gehouden.” In een periode van internationale uitdagingen, heeft de wereld volgens Siegers nood aan internationaal opgeleide leiders en werknemers die erin kunnen lukken een brug te slaan naar andere culturen.

“Deze persoonlijkheden hebben volgens hem hebben een globaal instelling, maar weten wanneer het nodig is lokaal te handelen,” zegt Roland Siegers nog. “Bedrijven moeten dan ook investeren in werknemers en managers die hen kunnen garanderen de beschikking te hebben over bronnen die de mogelijkheid bieden wereldwijd te opereren.” Er werd ook vastgesteld dat 74 procent van de Europese respondenten te kennen geeft dat een recrutering in verschillende landen tot een diverse werksfeer leidt.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, expats |  Facebook |

09-07-14

Ook werkgevers moeten een goede eerste indruk maken

Ook werkgevers moeten een goede eerste indruk maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Monster. Vastgesteld werd dat 70 procent van de werkzoekenden een nieuwe baan zouden afwijzen indien de potentiële werkgever bij een eersdte kennismaking geen positieve indruk geeft. Anderzijds blijkt dat sollicitanten gemiddeld zes minuten en vijfentwintig seconden tijd hebben om een werkgever te overtuigen.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

03-07-14

Ondernemer in aanwervingen minder risico-avers dan multinational

Internationale ondernemers overwegen dit jaar meer aanwervingen dan grote multinationals. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ernst & Young bij ondernemers en executives van grote multinationals. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondernemers plannen voor aanwervingen aangeeft, tegenover slechts 31 procent bij grote ondernemingen.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risico, rekrutering |  Facebook |