09-08-17

Negatieve pers slecht voor rekrutering

Een schandaal kan een bedrijf een groot financieel verlies opleveren, maar kan de organisatie ook op heel andere manieren raken. Onder meer moet worden vastgesteld dat de negatieve berichtgeving ook de reputatie van de onderneming als werkgever kan aantasten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform CareerBuilder en Harris Poll bij meer dan tweeduizend rekruteerders en ruim drieduizend werknemers in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 61 procent van de mannelijke kandidaten geen sollicitatie zou overwegen bij een bedrijf dat door schandalen is beschadigd. Bij vrouwelijke werknemers loopt dat aandeel zelfs op tot 79 procent.

“De financiële schade die een schandaal aan een onderneming kost, kan meestal uiteindelijk wel weer worden goedgemaakt, maar het herstel van een beschadigde reputatie is vaak een heel andere kwestie,” benadrukt Rosemary Haefner, verantwoordelijke human resources bij CareerBuilder. “Onder meer blijken schandalen voor de onderneming op de arbeidsmarkt vaak problemen te creëren. Een groot deel van de werknemers toont immers weinig belangstelling om voor een bedrijf met een beschadigd imago te werken. Zij beseffen immers dat de associatie met een schandaal ook op henzelf een negatieve uitstraling kan hebben.”

Uit het onderzoek bleek dat 61 procent van de werkgevers toegaf dat een negatieve berichtgeving in de pers een ongunstige impact had op hun rekrutering. Bovendien wordt gewag gemaakt van de vorming van een toxische werkomgeving bij de actuele werknemers. De onderzoekers merken daarbij op dat het voor werkzoekenden bijzonder gemakkelijk is geworden om potentiële werknemers te onderzoeken. Anderzijds stelde minder dan 6 procent van de werknemers dat een schandaal hen zou aanzetten om bij hun werkgever ontslag te nemen. Nog wordt aangegeven dat een streven naar transparantie en een proactieve strategie rond problemen of klachten, een probleem kan vormen om een goede reputatie te behouden.

Lees Verder

16:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

21-04-17

Executives zelden actief op zoek naar nieuwe baan

De meeste kaderleden zijn niet op zoek naar een nieuwe baan, maar staan wel open voor nieuwe opportuniteiten die worden geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder Hyper bij honderdvijftig executives in Groot-Brittannië en Zwitserland. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 84 procent van de executives te druk met hun huidige taak bezig blijken om naar een nieuwe baan te kunnen uitkijken. Tegelijkertijd benadrukte echter 68 procent zichzelf als een passieve jobzoeker te willen omschrijven, waarbij weliswaar niet actief naar vacatures wordt gekeken, maar wel een bereidheid aanwezig is om interessante aanbiedingen te overwegen.

“Het is geen verrassing dat de meeste kaderleden niet actief op zoek zijn naar een nieuwe betrekking,” benadrukt Andrew Kakabadse, professor management aan de Henley Business School. “Executives die zelf te kennen geven voor een andere functie te willen solliciteren, worden door de meeste rekruteerders minder gemakkelijk als een interessante partij beschouwd. Rekruteerders geven immers de voorkeur aan kandidaten die een grote gedrevenheid en betrokkenheid tentoon spreiden en mogelijk tegen een belangrijke vergoeding zullen moeten worden weggekocht dan voor individuen die zelf al op zoek zijn naar andere carrière-mogelijkheden.”

Uit het onderzoek bleek dat 6 procent van de respondenten zijn huidige functie door een geadverteerde vacature heeft gevonden. “Dat cijfer ligt verbazend hoog,” aldus professor Kakabadse. “De enige kaderfuncties die meestal worden gepubliceerd zijn meestal het gevolg van transparantie-verplichtingen. Vaak gebeurt de echte zoektocht achter de schermen.” Carl-Manuel Brachet, chief executive van Hyper, drukt daarbij zijn bezorgdheid uit over een gebrek aan transparantie bij de zoektocht voor een aantal executive-functies. Kandidaten zijn zich volgens Brachet vaak weinig bewust over de mogelijkheden die aanwezig zijn en beschikken ook niet over de platformen om hun interesse duidelijk te maken. “Ook voor rekruteerders is het daardoor moeilijk te achterhalen welke executives mogelijk beschikbaar zijn,” aldus Brachet.

Dorothé Tétaz Hoogendijk, president van Hyper, benadrukt daarbij dat de executive toegang zou moeten krijgen tot informatie over verdere carrière-mogelijkheden, zonder echter de bescherming van de vertrouwelijkheid te verliezen.

Lees Verder

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

08-08-16

Bedrijven vinden moeilijk kandidaten voor internationale functies

Veel ondernemingen ervaren grote moeilijkheden om geschikte kandidaten voor internationale functies te vinden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Global Alliance in Management Education (Cems) en consulent Universum bij tachtig verantwoordelijken voor human resources. Daarbij zegt 87 procent van de respondenten de kennis van vreemde talen als een cruciale vaardigheid te beschouwen voor de recrutering. Vooral grotere ondernemingen werken met internationale kaders. Bij 14 procent van de ondervraagde bedrijven heeft meer dan 30 procent van de managers een internationale functie. Bij 41 procent zakt dat cijfer echter tot minder dan 5 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de respondenten erkent moeilijkheden te ervaren om geschikte kandidaten met een internationaal profiel te vinden. Volgens de ondervraagden is het vermogen om een inzicht te verwerven in de nieuwe cultuur de grootste hindernis om een buitenlandse opdracht met succes te kunnen afwerken (48 procent). Daarnaast wordt gewag gemaakt van een cultuurschok (24 procent) en problemen op het gebied van communicatie en taalgebruik (16 procent). Andere hindernissen rond internationale functies zijn volgens de onderzoekers de repatriëring na afronding van de buitenlandse missie, de kosten voor de onderneming en visa-problemen.

Volgens Roland Siegers, executive director van de Cems, toont het onderzoek duidelijk dat wereldwijde mobiliteit door verantwoordelijken voor human resources bijzonder belangrijk wordt geacht. “Desondanks blijft het vaak moeilijk om de geschikte profielen te vinden,” geeft hij aan. “Tevens wordt erkend dat er bij internationale opdrachten met belangrijke knelpunten - zoals cultureel besef en taalbarrières - rekening dient te worden gehouden.” In een periode van internationale uitdagingen, heeft de wereld volgens Siegers nood aan internationaal opgeleide leiders en werknemers die erin kunnen lukken een brug te slaan naar andere culturen.

“Deze persoonlijkheden hebben volgens hem hebben een globaal instelling, maar weten wanneer het nodig is lokaal te handelen,” zegt Roland Siegers nog. “Bedrijven moeten dan ook investeren in werknemers en managers die hen kunnen garanderen de beschikking te hebben over bronnen die de mogelijkheid bieden wereldwijd te opereren.” Er werd ook vastgesteld dat 74 procent van de Europese respondenten te kennen geeft dat een recrutering in verschillende landen tot een diverse werksfeer leidt.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, expats |  Facebook |

09-07-14

Ook werkgevers moeten een goede eerste indruk maken

Ook werkgevers moeten een goede eerste indruk maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsplatform Monster. Vastgesteld werd dat 70 procent van de werkzoekenden een nieuwe baan zouden afwijzen indien de potentiële werkgever bij een eersdte kennismaking geen positieve indruk geeft. Anderzijds blijkt dat sollicitanten gemiddeld zes minuten en vijfentwintig seconden tijd hebben om een werkgever te overtuigen.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |

03-07-14

Ondernemer in aanwervingen minder risico-avers dan multinational

Internationale ondernemers overwegen dit jaar meer aanwervingen dan grote multinationals. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ernst & Young bij ondernemers en executives van grote multinationals. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondernemers plannen voor aanwervingen aangeeft, tegenover slechts 31 procent bij grote ondernemingen.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risico, rekrutering |  Facebook |

15-06-14

Big data vormen cruciaal hulpinstrument voor rekruteerder

Big data kan voor rekruteerders een bijzonder handig hulpmiddel zijn, maar moet op een efficiënte en overwogen manier worden gebruikt. Dat zegt Ali Behnam, managing partner van rekruteerder Riviera Partners. Behnam zegt dat big data ongetwijfeld in belangrijke mate de toekomst van de rekrutering zal bepalen, maar ook niet uit zichzelf aan de onderneming de optimale kandidaat zal bezorgen. Om de technologie optimaal te kunnen inzetten, heeft men volgens Behnam niet alleen de gepaste instrumenten nodig, maar moet men ook beroep kunnen doen op de geschikte combinatie van externe en interne variabelen en bovendien kunnen terugvallen op expertise om de verkregen gegevens te analyseren.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering, big data |  Facebook |

04-06-14

Jobadvertenties behoren tot de geschiedenis van de rekrutering

Traditionele jobadvertenties zijn een concept uit het verleden. Dat zegt Michael Bailen, verantwoordelijke rekrutering bij de online schoenwinkel Zappos. De traditionele advertenties leggen volgens Bailen de nadruk te veel op het transactioneel karakter van een aanwerving. De online schoenwinkel zegt dit jaar minstens vierhonderdvijftig werknemers te zullen aanwerven, maar geeft aan geen enkele vacature op een traditioneel platform te zullen afficheren. Daarentegen wordt volgens Bailen gebruik gemaakt van een eigen sociaal netwerk waar kandidaten in contact kunnen komen met huidige medewerkers en hun betrokkenheid bij het merk kunnen tonen.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rekrutering |  Facebook |