19-08-17

Relaties vaak gestoeld op ambivalente visies op partner

Veel mensen hebben een ambivalente houding tegenover de relatie met hun partner. Er is vaak sprake van een echte verscheurdheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Utah en de University of Toronto bij een reeks koppels, die gevraagd werden naar redenen die hen zouden besluiten de relatie verder te zetten of af te breken. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat de deliberatie over een mogelijke scheiding vaak bijzonder moeilijk verloopt. Er wordt echter aan toegevoegd dat de resultaten ook belangrijke inzichten kunnen verstrekken voor relatiebegeleiding, terwijl ook een aantal nieuwe aspecten van het beslissingsproces naar voor lijken te komen.

“Uit het onderzoek kwam onder meer naar voor koppels vooral emotionele intimiteit, investering en een gevoel van verplichting naar voor komen als belangrijkste redenen om een relatie verder te zetten,” betoogt onderzoeksleider Samantha Joel, professor psychologie aan de University of Utah. “Wanneer daarentegen gekeken wordt naar de belangrijkste motieven om een punt te zetten achter de relatie, wordt vooral gewezen naar een gebrek aan compatibiliteit tussen persoonlijkheden, een vertrouwensbreuk en een toenemende afstandelijkheid van de partner. Zowel bij kortere relaties tot twee jaar als huwelijken van minstens zeven jaar werden gelijkaardige redenen gegeven om aan het verbond een einde te maken.”

“Dat geldt echter niet voor de redenen achter de beslissing om langer samen te blijven,” benadrukt professor Joel. “Bij kortere relaties wordt daarbij vlugger gewezen naar positieve redenen, zoals de aangename persoonlijkheid van de partner, emotionele intimiteit of de geneugten van het samenzijn. Wanneer echter diezelfde vraag gesteld wordt aan koppels met een langere gezamenlijke geschiedenis, worden meer restrictieve motieven naar voor geschoven. Daar wordt immers vaak verwezen naar elementen zoals investeringen in de relatie, familiale verantwoordelijkheden, de vrees voor onzekerheid en logistieke barrières.”

Tevens kon worden vastgesteld dat ongeveer de helft van de respondenten aangaf zowel redenen hebben om de relatie verder te zetten of te stoppen. “Ook hier blijkt de ambivalentie tegenover relaties,” werpt Samantha Joel op. “Een scheiding gaat vaak gepaard met bijzonder moeilijke beslissingen. Buitenstaanders kunnen een breuk meer op een rationele manier bekijken, maar binnen de relatie ligt die situatie veel complexer. Naarmate een koppel langer in een relatie zit, blijkt een eenvoudige evaluatie steeds moeilijker te worden. Er kan hiervoor ook een evolutionaire reden zijn. Voor de prehistorische mens was het vinden van een partner wellicht belangrijker dan het vinden van de juiste partner.”

“Dat kan een verklaring zijn waarom het gemakkelijker blijkt om in een relatie te stappen dan het verbond weer te verbreken,” verduidelijkt professor Joel.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

05-09-16

Diepe mannenstem moet vooral rivalen intimideren

Mannen gebruiken een diepe stem eerder om rivalen te intimideren dan om een vrouwelijke partner aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij mensen en andere primaten. Vastgesteld werd dat een diepe stem minder vaak werd opgemerkt in monogame culturen dan in maatschappijen die gekenmerkt worden door polygenie, waar de man meerdere partners heeft en dus een grotere concurrentie voor partners kan worden vastgesteld. Naarmate de mannen in de richting van een monogame cultuur evolueren, kan volgens de onderzoekers minder verschil tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen worden vastgesteld.

“Uit een staal van ruim zeventienhonderd stemopnames bleek dat de mannelijke stem meer geschikt is om seksegenoten af te schrikken dan ook vrouwen aan te trekken,” zegt onderzoeksleider David Puts, professor antropologie van de Pennsylvania State University. “Algemeen kon een groter verschil in stemniveau tussen mannen en vrouwen worden opgetekend in maatschappijen waar polygenie wordt gehanteerd dan in groepen die door monogamie worden gekarakteriseerd. De lage stem kan de partners bescherming bieden, aangezien potentiële rivalen door het geluid kunnen worden afgeschrikt. Bovendien kan de lage stem mannen toelaat een hiërarchie te vast te leggen zonder tot geweld te moeten overgaan.”

De onderzoekers merken nog op dat de toon van de vrouwelijke stem geen impact heeft op de aantrekkingskracht. Een diepe mannelijke stem wordt door vrouwen echter aantrekkelijk gevonden, terwijl mannelijke rivalen gewag maken van een dominante invloed. “Het verband van de stem met dominantie is drie keer sterker dan de link met aantrekkingskracht,” benadrukt David Puts. “Er zou dan ook kunnen worden opgemerkt dat diepere stemmen meer zijn geëvolueerd door de concurrentie tussen mannen dan door de vrouwelijke keuze.” Een lagere stem werd ook gekenmerkt door een lager niveau van het stresshormoon cortisol, een hoger niveau van testostoreron en een gezond immuunsysteem.

“Diepere mannelijke stemmen zouden dan ook een grotere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen omdat ze op een gezonde potentiële partner wijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

18-07-14

Pragmatische relaties verschuiven in de loop van de dag

Relaties die worden opgebouwd met andere groepsleden om de agressie te verminderen en toegang tot schaarse middelen te krijgen, kunnen tijdens het verloop van de dag een significante variëteit vertonen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan University of Copenhagen en de Zoological Society of London bij een populatie bavianen.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

05-07-14

Intensief gebruik van Twitter legt druk op romantische relatie

Een intensief gebruik van Twitter kan leiden tot conflicten en andere schadelijke effecten op het huwelijk of andere romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Aangevoerd wordt dat deze conflicten kunnen leiden tot ontrouw, relatiebreuk en uiteindelijk een scheiding. Eerder werden gelijkaardige fenomeen ook vastgesteld bij Facebook.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, relatie |  Facebook |

28-04-14

Slaappatronen geven veel informatie over relatie en persoonlijkheid

De voorkeur voor een slaaphouding onthult veel over relaties en persoonlijkheden. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend personen. Vooral het lichamelijk contact blijkt volgens de onderzoekers een belangrijk signaal te vormen. Bij koppels die tijdens de slaap lichamelijk contact hadden, bleek 94 procent tevreden te zijn met zijn relatie. Bij paren die geen contact hadden, daalde dat cijfer echter tot 68 procent. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs de onderlinge afstand kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de redactie.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, relatie |  Facebook |

20-04-14

Vruchtbaarheidsproblemen hebben belangrijke impact op relatie

Moeders die met vruchtbaarheidsproblemen werden geconfronteerd, zijn na de geboorte meer geneigd om met hun partner samen te blijven dan vrouwen waar een behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij de Danish Cancer Society Research Center bij meer dan zevenenveertigduizend vrouwen tussen het begin van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium. De onderzoekers stelden vast dat het uitblijven van een zwangerschap over een periode van twaalf jaar drie keer meer tot een scheiding met de partner bleek te leiden dan bij vrouwen die wel tot een moederschap waren gekomen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vruchtbaarheid, relatie |  Facebook |

29-03-14

Nadruk leggen op gelukkige relaties houdt gevaren in

Marketeers houden ervan om in hun campagnes terug te vallen op concepten van gelukkige relaties, maar dat dreigt het merk van een groep potentiële consumenten af te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Southern California. De Amerikaanse onderzoekers zeggen immers dat deze positieve concepten alleen een positieve invloed hebben op consumenten die daadwerkelijk een gelukkige relatie hebben. Vrijgezellen dreigen volgens de wetenschappers negatief te reageren op het concept omdat ze er onbewust vanuit gaan door hun burgerlijke status geen recht te hebben op de beloning die de reclame belooft.

Lees Verder

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, marketing |  Facebook |