05-09-16

Diepe mannenstem moet vooral rivalen intimideren

Mannen gebruiken een diepe stem eerder om rivalen te intimideren dan om een vrouwelijke partner aan te trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University bij mensen en andere primaten. Vastgesteld werd dat een diepe stem minder vaak werd opgemerkt in monogame culturen dan in maatschappijen die gekenmerkt worden door polygenie, waar de man meerdere partners heeft en dus een grotere concurrentie voor partners kan worden vastgesteld. Naarmate de mannen in de richting van een monogame cultuur evolueren, kan volgens de onderzoekers minder verschil tussen mannelijke en vrouwelijke stemmen worden vastgesteld.

“Uit een staal van ruim zeventienhonderd stemopnames bleek dat de mannelijke stem meer geschikt is om seksegenoten af te schrikken dan ook vrouwen aan te trekken,” zegt onderzoeksleider David Puts, professor antropologie van de Pennsylvania State University. “Algemeen kon een groter verschil in stemniveau tussen mannen en vrouwen worden opgetekend in maatschappijen waar polygenie wordt gehanteerd dan in groepen die door monogamie worden gekarakteriseerd. De lage stem kan de partners bescherming bieden, aangezien potentiële rivalen door het geluid kunnen worden afgeschrikt. Bovendien kan de lage stem mannen toelaat een hiërarchie te vast te leggen zonder tot geweld te moeten overgaan.”

De onderzoekers merken nog op dat de toon van de vrouwelijke stem geen impact heeft op de aantrekkingskracht. Een diepe mannelijke stem wordt door vrouwen echter aantrekkelijk gevonden, terwijl mannelijke rivalen gewag maken van een dominante invloed. “Het verband van de stem met dominantie is drie keer sterker dan de link met aantrekkingskracht,” benadrukt David Puts. “Er zou dan ook kunnen worden opgemerkt dat diepere stemmen meer zijn geëvolueerd door de concurrentie tussen mannen dan door de vrouwelijke keuze.” Een lagere stem werd ook gekenmerkt door een lager niveau van het stresshormoon cortisol, een hoger niveau van testostoreron en een gezond immuunsysteem.

“Diepere mannelijke stemmen zouden dan ook een grotere aantrekkingskracht kunnen uitoefenen omdat ze op een gezonde potentiële partner wijzen,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

18-07-14

Pragmatische relaties verschuiven in de loop van de dag

Relaties die worden opgebouwd met andere groepsleden om de agressie te verminderen en toegang tot schaarse middelen te krijgen, kunnen tijdens het verloop van de dag een significante variëteit vertonen. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan University of Copenhagen en de Zoological Society of London bij een populatie bavianen.

Lees Verder

18:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie |  Facebook |

05-07-14

Intensief gebruik van Twitter legt druk op romantische relatie

Een intensief gebruik van Twitter kan leiden tot conflicten en andere schadelijke effecten op het huwelijk of andere romantische relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Aangevoerd wordt dat deze conflicten kunnen leiden tot ontrouw, relatiebreuk en uiteindelijk een scheiding. Eerder werden gelijkaardige fenomeen ook vastgesteld bij Facebook.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, relatie |  Facebook |

28-04-14

Slaappatronen geven veel informatie over relatie en persoonlijkheid

De voorkeur voor een slaaphouding onthult veel over relaties en persoonlijkheden. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij meer dan duizend personen. Vooral het lichamelijk contact blijkt volgens de onderzoekers een belangrijk signaal te vormen. Bij koppels die tijdens de slaap lichamelijk contact hadden, bleek 94 procent tevreden te zijn met zijn relatie. Bij paren die geen contact hadden, daalde dat cijfer echter tot 68 procent. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs de onderlinge afstand kan worden gerelateerd aan de kwaliteit van de redactie.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: slaap, relatie |  Facebook |

20-04-14

Vruchtbaarheidsproblemen hebben belangrijke impact op relatie

Moeders die met vruchtbaarheidsproblemen werden geconfronteerd, zijn na de geboorte meer geneigd om met hun partner samen te blijven dan vrouwen waar een behandeling niet tot een zwangerschap heeft geleid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers bij de Danish Cancer Society Research Center bij meer dan zevenenveertigduizend vrouwen tussen het begin van de jaren negentig en het midden van het voorbije decennium. De onderzoekers stelden vast dat het uitblijven van een zwangerschap over een periode van twaalf jaar drie keer meer tot een scheiding met de partner bleek te leiden dan bij vrouwen die wel tot een moederschap waren gekomen.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vruchtbaarheid, relatie |  Facebook |

29-03-14

Nadruk leggen op gelukkige relaties houdt gevaren in

Marketeers houden ervan om in hun campagnes terug te vallen op concepten van gelukkige relaties, maar dat dreigt het merk van een groep potentiële consumenten af te sluiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of Southern California. De Amerikaanse onderzoekers zeggen immers dat deze positieve concepten alleen een positieve invloed hebben op consumenten die daadwerkelijk een gelukkige relatie hebben. Vrijgezellen dreigen volgens de wetenschappers negatief te reageren op het concept omdat ze er onbewust vanuit gaan door hun burgerlijke status geen recht te hebben op de beloning die de reclame belooft.

Lees Verder

10:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: relatie, marketing |  Facebook |

03-03-14

Werkethiek moet ook op persoonlijke relatie worden toegepast

Koppels moeten in hun relatie een houding hanteren die vergelijkbaar is met de professionele werkethiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois bij een vijftigtal echtparen. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat werknemers er onder meer voor zorgen op tijd op de werkplek te arriveren, gedurende de dag een hoge productiviteit nastreven, een luisterbereidheid tonen tegenover hun collega’s en supervisors, inspanningen doen om met iedereen een goede relatie te onderhouden en zichzelf kleden en gedragen om een goede indruk te maken. Koppels zouden volgens de wetenschappers voor hun relatie minstens evenveel investeringen moeten overhebben.

“Wanneer men na het werk vermoeid en geestelijk uitgeput thuis komt, is het niet altijd even gemakkelijk om nog zwaar te investeren in de relatie met de partner,” geeft onderzoekersleider Jill Bowers, professor gezinswetenschappen aan de University of Illinois, toe. “Op het thuisfront wachten immers nog opdrachten zoals koken, opruimen, wassen en de aandacht voor de kinderen, waardoor weinig tijd overblijft voor communicatie en kwalitatieve tijd met de partner. Aangezien de inspanningen op het werk vaak gedreven worden door financiële motieven, slorpt de carrière vaak het grootste gedeelte aandacht op. De carrière krijgt vaak alle energie, zodat er weinig rest voor de andere aspecten van het leven.”

“Die problemen zijn echter de reden waarom er bewust geïnvesteerd dient te worden in de relatie met de partner,” zegt professor Bowers nog. “Daarbij moet gewerkt worden aan vaardigheden voor organisatie en tijdmanagement, die echtparen kunnen helpen om het evenwicht tussen het engagement tegenover het werk en het gezin terug te vinden. Dat vormt echter een bijzonder complexe opdracht. Flexibele arbeidsvoorwaarden worden weliswaar vaak als een oplossing voor het probleem naar voor geschoven, maar zullen in realiteit vaak de grenzen tussen de professionele loopbaan en het gezinsleven doen vervagen. Het is al moeilijk genoeg om die grenzen te handhaven en wanneer die barrières wegvallen kan het leven nog meer gestresseerd raken.”

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkethiek, relatie |  Facebook |