26-09-11

Aanval op Albert Einstein is riskante onderneming

Een aanval tegen Albert Einstein en diens relativiteitstheorie is een bijzonder riskante onderneming. Dat zegt Rob Plunkett, natuurkundige bij het Amerikaanse Fermilab, in een reactie op berichten dat wetenschappers deeltjes hebben gevonden die sneller gaan dan het licht en daarmee ingaan tegen de theorieën van Einstein. Hij stelt dat er al meer dan honderd jaar pogingen worden ondernomen om de theorie van Einstein tegen te spreken, waarbij de critici echter uiteindelijk steeds weer hun ongelijk moesten toegeven.

"Zelfs het Nazi-regime in Duitsland is er destijds niet in geslaagd om de theorie van Einstein aan het wankelen te brengen," aldus het persbureau Associated Press. Ook Peter Galison, wetenschapshistoricus aan Harvard University, wijst erop dat de relativiteitstheorieën van Einstein wellicht de zwaarste aanvallen uit de geschiedenis van de natuurkunde te verduren hebben gekregen, maar steeds overeind zijn blijven staan.

"De relativiteitstheorie van Einstein betekende niet het einde van het werk van Isaac Newton," merkt Antonio Ereditato, hoofd van het Albert Einstein Center for Fundamental Physics in Bern, op. Ereditato, die ook zelf deelnam aan het nieuwe experiment dat de theorie van Einstein in vraag zou kunnen stellen, merkt op dat Newton nog altijd 99,9 procent van de natuurkunde verklaart. Maar in sommige gevallen moet men overstappen op de relativiteitstheorie. Datzelfde geldt ook voor de theorieën van Einstein zelf.