21-10-17

Niet alle religies bekijken wetenschap uitsluitend vanuit geloof

Niet alle religies richten zich voor antwoorden op wetenschappelijke vragen even snel tot het geloof. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University, de University of Nevada en de West Virginia University bij meer dan tienduizend gelovigen en atheïsten in de Verenigde Staten. De onderzoekers zeggen in het algemeen te hebben kunnen vaststellen dat een religieuze overtuiging het individu niet noodzakelijk van wetenschappelijke bronnen weghoudt. Wel kan godsdienst volgens hen een aanzet zijn om wetenschappelijke informatie aan te vullen met religieuze bronnen.

“Het individu beschikt over veel bronnen van wetenschappelijk nieuws en informatie,” benadrukt onderzoeksleider Elaine Howard Ecklund, professor sociologie en directeur van het Religion and Public Life Program van de Rice University. “Boeken en musea kunnen deze informatie ter beschikking stellen van het brede publiek, dat bovendien ook terecht kan bij documentaires, het internet of social media. Een gedeelte van het publiek kijkt bij een aantal onderwerpen echter verder dan de wetenschappelijke bronnen. Onder meer is gebleken dat sommige segmenten van het publiek zich sceptisch opstellen tegenover de visies van de wetenschappelijke gemeenschap rond onder meer klimaatverandering, evolutie of vaccins.

“In het algemeen moet worden gezegd dat wetenschappelijke bronnen de voorkeur genieten op het religieuze geloof,” aldus nog professor Ecklund. “Dat geldt zowel voor protestanten en katholieken als voor joden, moslims en andere godsdiensten. In deze groepen erkent 18 procent bij wetenschappelijke vragen ook antwoorden in het geloof te zoeken. Bij evangelische protestanten en mormonen loopt dat cijfer echter op tot 31 procent. Ook bij het raadplegen van een religieus leider of een geloofsgenoot kunnen ongeveer dezelfde verhoudingen worden opgetekend. Deze groepen zijn ook minder geneigd een wetenschappelijke boek of magazine te raadplegen of het probleem aan een wetenschapper voor te leggen.”

“De resultaten kunnen interessante inzichten verstrekken voor de organisatie van de wetenschappelijke communicatie,” stippen de onderzoekers aan. “Om wetenschappelijke boodschappen efficiënt naar het algemeen publiek te communiceren, kan het soms aangewezen zijn religieuze leiders en gemeenschappen in te schakelen.”

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie |  Facebook |

07-07-14

Religieuze muziek heeft positieve impact op mentale gezondheid oudere gelovigen

Bij de oudere gelovigen blijkt religieuze muziek te worden geassocieerd met een afname van de angst voor de dood en een grotere tevredenheid over het leven. Daarnaast blijkt ook een groter gevoel van eigenwaarde en een positievere perceptie over de controle over het eigen leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University, de University of Texas, de Bowling Green State University en Duke University.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, muziek |  Facebook |

13-05-14

Alcohol was voor prehistorische mens geen hedonisch product

In tegenstelling tot zijn moderne nazaten, deed de prehistorische Europese mens niet voor hedonistische doelstellingen beroep op geestverruimende producten. Het gebruik van alcohol en plantaardige drugs - zoals papaver en hallucinogene paddestoelen - was in de prehistorische gemeenschappen sterk gereguleerd en was nauw verbonden met het spirituele leven en religieuze begrafenis-rituelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Valladolid in Spanje. De wetenschappers benadrukken dat het gebruik van geestverruimende middelen een integraal onderdeel vormde van de prehistoristisch geloofsovertuiging.

“De prehistorische gemeenschap gebruikte geestverruimende middelen heel anders dan de moderne samenleving,” benadrukt onderzoeksleider Elisa Guerra-Doce, professor geschiedenis aan de Universidad de Valladolid. “De prehistorische mens was ervan overtuigd dat deze substanties een hulpmiddel vormden om met de spirituele wereld in contact te kunnen treden.” Guerra-Doce merkt op tijdens haar onderzoek uitsluitend op begraafplaatsen en ceremoniële sites sporen van geestverruimende middelen aangetroffen te hebben. Dat maakt volgens haar duidelijk dat de substanties een sterke band vertoonden met een ritueel gebruik.

“Geestverruimende producten werden gehanteerd om het normale bewustzijn te veranderen of een trance op te roepen,” voert Guerra-Doce aan. “De details van deze rituelen zijn nog niet duidelijk, maar vermoed kan worden dat de producten werden gebruikt bij begrafenis-plechtigheden om de overledene van levensonderhoud te voorzien voor zijn reis naar het hiernamaals. Ook moeten de rituelen mogelijk als een eerbetoon aan de goden van de onderwereld worden bestempeld. Omdat deze producten bedoeld waren om een band te creëren met de spirituele wereld en een sacrale rol speelden in de prehistorische Europese gemeenschappen, was hun gebruik wellicht ook streng gereguleerd.”

Elisa Guerra-Doce vond onder meer opium-restanten in de tanden van mannelijke volwassenen op een neolithische site in Spanje, verbrande cannabis-zaden in prehistorische kommen in Roemenië, sporen van bier in keramische vaten op verschillende locaties op het Iberische schiereiland en abstracte tekeningen in de Italiaanse alpen, waarin het ritueel gebruik van hallucinogene paddestoelen werd uitgebeeld.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, religie |  Facebook |

18-03-14

Religie kan strijd tegen een sterkere tegenstander motiveren

In het algemeen wordt een gevecht met een sterkere opponent zoveel mogelijk gemeden, maar een belangrijke religieuze aanwezigheid in het dagelijkse leven vormt daarop een opmerkelijke uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Aan de basis van het fenomeen liggen een incompabiliteit van waarden en een competitie voor beperkte bronnen, twee factoren die aan de basis van conflicten kunnen leggen. Daarbij wordt opgemerkt dat de grotere strijdbaarheid alleen kan worden vastgesteld dat de religieuze gedrevenheid gepaard gaat met een economische achterstand.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie |  Facebook |

24-12-13

Religieuze omgeving leidt tot ethisch verantwoord ondernemen

Bedrijven die gevestigd zijn in een religieuze omgeving lopen minder gevaar om met zware dalingen van de aandelenkoersen wegens negatieve financiële berichtgeving te moeten vrezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers voegen er aan toe dat de graad van godsdienstigheid van de bedrijfsleiders op deze relatie geen enkele impact heeft. Alleen al de aanwezigheid in een stad of regio waar de sociale normen worden beïnvloed door religieuze codes en gedrag, blijkt voldoende om een positieve uitstraling op het bedrijf te genereren. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat religieuze managers minder snel geneigd waren om de stroom informatie te manipuleren.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, ondernemen |  Facebook |

14-03-13

Amerikanen voelen steeds minder een band met religie

De aantrekkingskracht van religie is in de Verenigde Staten teruggezakt tot het laagste niveau sinds in de jaren dertig van de voorbije eeuw met de tellingen is gestart. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 20 procent van de Amerikanen aangeeft tot geen enkele religieuze beweging te behoren. In het begin van de jaren negentig had slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking geen enkele band met een religieuze beweging.

Wel wordt opgemerkt dat slechts 3 procent van de Amerikanen aangeeft atheïst te zijn. Daarnaast zegt 8 procent van de Amerikanen zonder religie opgegroeid te zijn. "Sinds het begin van de jaren negentig verliest religie in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit," voeren de onderzoekers Mike Hout en Claude Fischer, sociologen aan de University of California, aan. Uit het onderzoek bleek verder dat in progressieve kringen 40 procent van de populatie geen band meer heeft met religie, maar bij conservatieven blijft dat beperkt tot 9 procent.

Bij de Amerikaanse mannen voelt inmiddels 24 procent geen enkele band meer met een religie, maar datzelfde geldt slechts voor 16 procent van de vrouwen. Ook bij de blanken geeft 21 procent toe tot geen enkele religieuze beweging te behoren, tegenover 17 procent bij Afro-Amerikanen en 14 procent bij Latino-Amerikanen. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar heeft meer dan 33 procent geen band met een religieuze beweging, maar datzelfde geldt slechts voor 7 procent van de vijfenzeventigplussers.

De grootste religieuze betrokkenheid wordt nog aangetroffen in het midwesten en de zuidelijke staten. Protestanten vormen met een aandeel van 33 procent de grootste religieuze groep van de Verenigde Staten, gevolgd door katholieken (25 procent) en joden (1,5 procent).

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

18-02-13

Missionarissen hebben biodiversiteit Amazone beïnvloed

Christelijke missionarissen hebben een belangrijke impact gehad op de biodiversiteit van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen aan de Stanford University. De wetenschappers stellen dat de lokale bevolking onder invloed van de nieuwe religieuze beginselen een aantal populaties hebben beschermd die vergeleken kunnen worden met de huidige inspanningen om diersoorten te redden. Andere zendelingen zouden echter gedrag hebben geïntroduceerd dat een bedreiging betekent voor populaties die voordien door de levenswijze van de lokale bevolking werden beschermd.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, amazone, religie |  Facebook |

26-09-12

Russische kerk krijgt verder gratis beschikking over overheidsgrond

De Russische orthodoxe kerk mag verder gratis gebruik maken van de overheidsgronden waarop zijn gebouwen zijn opgetrokken. Daardoor kan de kerk vermijden een grote factuur te moeten betalen. Dezelfde rechten gelden ook voor synagoge en moskeeën, hoewel die in totaal minder oppervlakte van de overheid in gebruik nemen. In het Russische parlement was voorgesteld om een einde te maken aan de praktijken van de regering om gratis land ter beschikking te stellen van de kerken. Critici van het voorstel stellen dat de religieuze organisaties de huur of de aankoop van de terreinen onmogelijk zouden kunnen dragen en dan ook failliet zouden dreigen te gaan.

Lees Verder

11:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, religie |  Facebook |

17-08-12

Europees secularisme-model steeds meer onder druk

Europees secularisme-model steeds meer onder druk Het secularisme staat in Europa duidelijk onder druk. Dat is de conclusie van een onderzoek van Niels Valdemar Vinding, onderzoeker bij het Centre for European Islamic Thought aan de University of Copenhagen. De Deense onderzoeker merkt op dat tussen de jaren zestig en tachtig nagenoeg iedereen in de gemeenschappen dezelfde waarden deelden en leden waren van hetzelfde geloof. Religie was op die manier volgens hem geen discussiepunt in het dagelijkse leven. Secularisatie was op dat ogenblik volgens Vinding een vanzelfsprekendheid. Nu is het volgens de wetenschapper echter veel moeilijker geworden om zich in het openbare leven te begeven zonder geconfronteerd te worden met religieuze expressies en symbolen. Vilding verwacht dat toekomstige religieuze organisaties in scholen, bedrijven en de media een grotere invloed zullen uitoefenen. Zowel private als publieke instellingen zullen volgens hem dan ook vaker met religie moeten omgaan.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, secularisme |  Facebook |

14-07-12

Online religie vooral gericht op eigen baten

Mensen die online bidden zijn vaker gericht op het eigen welzijn dan op baten voor anderen. Dat is de conclusie van een analyse van de gebeden-website Say One For Me van de Church of England door wetenschappers van de University of Warwick. De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de geplaatste gebeden bedoeld waren als een vraag om hulp voor persoonlijke doeleinden, tegenover slechts 3 procent tot 4 procent van de handgeschreven gebeden die in de kerken worden achtergelaten. In de kerken is 75 procent van de gebeden gericht op het welzijn van vrienden en verwanten, maar online valt dat terug tot 57 procent.

Lees Verder

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, human resources |  Facebook |

10-07-12

Religieuze personen gedreven door doctrine en reputatie

Overtuigd religieuze mensen zijn minder door medeleven gemotiveerd dan ongelovigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat overtuigd religieuze mensen minder gemotiveerd zijn om vreemden te helpen dan atheïsten, agnostici en mensen met een oppervlakkiger geloof. Bij overtuigd religieuze mensen zouden daden van medeleven vooral gedreven zijn door doctrine, een gemeenschappelijke identiteit en een bezorgdheid voor de reputatie.

Lees Verder

10:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie |  Facebook |

02-06-12

Religieuze songs steun in stresserende omstandigheden

Oudere Afro-Amerikanen gebruiken religieuze songs op een persoonlijke manier om met beter met stress om te kunnen gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. Vele ondervraagden gaven aan de songs op jonge leeftijd aangeleerd te hebben en van hun oudere verwanten geleerd te hebben dat een lied hen door stresserende situaties kan helpen. De songs geven volgens de ondervraagden aan dat god hen in het verleden door moeilijke periodes heeft geleid en dat opnieuw zal doen.

"Uit gesprekken met Afro-Amerikanen blijkt dat religieuze songs worden gebruikt om de mentale gezondheid in het dagelijkse leven te ondersteunen," merkt Jill Hamilton, professor aan de School of Nursing van de University of North Carolina, op. "De respondenten getuigen dat de religieuze songs in periodes van stress zorgen voor troost, sterkte, rust en geduld. Vooral songs rond dankbetuigingen en het prijzen van god worden het vaakst gebruikt om met stress om te gaan. Zelfs tijdens moeilijke periodes wordt god geprezen."

"Het is echter niet duidelijk of deze cultuur ook vandaag nog aan de jongere generatie wordt doorgegeven," stipt Jill Hamilton nog aan. "Het zou dan ook interessant zijn om te onderzoeken of jongere Afro-Amerikanen dezelfde mechanismes hanteren dan oudere generaties om met problemen om te gaan. Andere onderzoeken hebben al aangetoond dat jonge Afro-Amerikanen een groter risico op depressie lopen dan hun oudere rasgenoten. De resultaten kunnen ook gebruikt worden om betere banden te smeden tussen hulpverleners en Afro-Amerikaanse patiënten."

Lees Verder

11:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, muziek, stress |  Facebook |

19-05-12

Religie oorzaak van samenwerking en conflicten

Doorheen de geschiedenis en culturen heeft religie het vertrouwen binnen groepen versterkt, maar verhoogt ook het risico op conflicten met andere groepen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De Amerikaanse onderzoekers merken op dat religie de jongste millennia aanleiding heeft gegeven tot grootschalige samenwerking en zelfs zonder oorlogen tot socio-politieke veroveringen heeft geleid. Heilige waarden hebben volgens de onderzoekers geleid tot conflicten die de rationele, zakelijke onderhandeling overstijgen, maar hebben ook verrassende mogelijkheden geboden voor het aanreiken van oplossingen.

"Mensen die het meest participeren aan collectieve religieuze rituelen, blijken ook het meest geneigd te zijn om met anderen samen te werken," merkt onderzoeksleider Scott Atran, antropoloog aan de University of Michigan, op. "Groepen die daarentegen het meest bij conflicten zijn betrokken, blijken de meest intensieve en fysiek inspannende rituelen te hanteren om de groepssolidariteit voor de gemeenschappelijke verdediging te handhaven en leden te beletten van exitstrategieën gebruik te maken."

De onderzoekers merken verder op dat seculiere sociale contracten sneller aanleiding geven tot desertie. Ook blijkt dat de participatie aan collectieve religieuze rituelen het parochiale altruïsme bevorderen. "In bepaalde omstandigheden kan dat aanleiding geven tot een grotere steun van zelfmoordaanvallen," voert de antropoloog aan. Atran zegt ook vastgesteld te hebben dat financiële of materiële incentives om heilige waarden uit te hollen, vaak geen resultaat opleveren en zelfs tot een omgekeerd effect leiden.

Lees Verder

13:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, conflict |  Facebook |

16-05-12

Religieuze geloof belangrijke stimulans voor zelfcontrole

De cruciale reden van het religieuze geloof is de versterking van de fundamentele processen van zelfcontrole. Dat zegt de Canadese psycholoog Kevin Rounding. Zelfcontrole leidt volgens Rounding immers tot een aantal waardevolle sociale gedragingen. Individuen die aan een religieus onderwerp denken, ook al zijn ze atheïst, zullen volgens de Canadese wetenschapper dan ook een grotere discipline vertonen en bovendien ook meer in staat zijn om het streven naar onmiddellijke voldoening uit te stellen.

"Het stimuleren van begrippen over religie - zoals bijbel of zonde - doet het individu over god denken, ook al is men zich niet bewust van dergelijke gedachten," merkt Kevin Rounding op. "Die onbewuste gedachten over geloof verhogen de zelfcontrole." In één van de experimenten van de Canadese psycholoog, waarbij de proefpersonen vergoed werden voor het consumeren van een zure drank, bleken religieuze uitdrukkingen de respondenten aan te zetten om dubbel zoveel te drinken dan collega's die met andere expressies waren geconfronteerd.

De onderzoekers stelden ook vast dat religieuze expressies de proefpersonen aanzetten om een voorkeur te hebben om één week te wachten op een beloning van 6 dollar in plaats van 5 dollar na één dag te ontvangen. Ook bleken dat religieuze expressies de proefpersonen ook meer geduld te bezorgen bij het oplossen van een ingewikkeld vraagstuk. Er werd volgens de onderzoekers geen enkel verschil vastgesteld tussen gelovige en atheïstische respondenten.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, human resources |  Facebook |

18-03-12

Religie heeft ook praktisch nut voor maatschappij

Nadenken over religie bezorgt mensen een grotere zelfcontrole bij latere, niet-gerelateerde opdrachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queen's University, waarbij vastgesteld werd dat
proefpersonen na het ontleden van teksten met religieuze termen een duidelijk grotere vorm van zelfcontrole tentoon spreidden en meer bestand te zijn tegen ongemak en ongeduld en minder vaak impulsieve reacties te vertonen.

Onderzoeksleider Kevin Rounding, psycholoog aan de Queen's University, merkt op dat religieuze concepten bleken te leiden tot een herstel van de zelfcontrole nadat die eerder was uitgehold door andere, ongerelateerde opdrachten. "Zelfs wanneer men kon voorspellen dat mensen er niet zouden in slagen om hun zelfcontrole te
bewaren, bleken religieuze concepten die logica te doorbreken en het individu in staat te stellen om zijn zelfbeheersing op peil te houden."

"We gingen er tot nu altijd vanuit dat religie exclusief met geloof te maken had," voert Rounding nog aan. "Men verwachtte immers niet dat religie ook een echt praktisch nut zou hebben. Dit onderzoek toont echter aan dat religie in de maatschappij een bijzonder nuttige functie kan vervullen. Mensen kunnen religie niet alleen voor transcendente doelstellingen gebruiken of het concept te gebruiken om te kunnen omgaan met de dood of het hiernamaals. Religie blijkt heeft praktische toepassingen te hebben."
                                  

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, zelfcontrole |  Facebook |

03-03-12

Graftombe in Jeruzalem brengt nieuwe getuigenissen over christendom

Onder een modern condominium in Jeruzalem hebben archeologen een ossuarium gevonden met graveringen die mogelijk de eerste aanwijzingen van de christelijke iconografie in de Israëlische stad zouden kunnen zijn. Dat heeft archeoloog Simcha Jacobovici, leider van een team onderzoekers dat de graftombe heeft onderzocht, gezegd. De onderzoekers merken op dat de graftombe dateert uit de eerste eeuw na christus, zodat het complex wellicht werd aangelegd door één van de eerste volgelingen van Jesus Christus.

Eén van de opschriften in het ossuarium verwijst naar een goddelijke Jehova die een persoon heeft laten verrijzen. "Het gaat hier om één van de vroegste archeologische aanwijzingen van het geloof in de verrijzenis van Jezus uit de dood," merkt Simcha Jacobovici op. "Een tweede opschrift verwijst naar Jonas, de bijbelse profeet die door een walvis werd opgeslokt en nadien weer kon ontkomen." De onderzoekers geven wel toe dat de ontdekking en hun interpretatie mogelijk tot controverses zou kunnen leiden. 

De graftombe werd al ruim dertig jaar geleden ontdekt, maar de originele onderzoekers werden door orthodoxe joodse groepen, die zich verzetten tegen het uitgraven van joodse graftombes, verplicht om te vertrekken. Pas twee decennia kreeg het nieuwe team toestemming om het onderzoek verder te zetten. Het ossuarium ligt naast een andere graftombe, die één jaar eerder was ontdekt, waar opschriften werden gevonden met namen die zouden verwijzen naar Jezus en zijn familie.

20:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: archeologie, religie, jeruzalem, christendom |  Facebook |

03-12-11

Geregeld kerkbezoek leidt tot groter optimisme

Een regelmatig kerkbezoek leidt tot een groter optimisme en een verlaging van het risico op depressies. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van wetenschappers aan de Yeshiva University. De onderzoekers stelden vast dat geregelde kerkbezoekers 56 procent meer geneigd waren optimistisch tegenover hun leven te staan dan landgenoten die niet regelmatig religieuze diensten bijwoonden. Bovendien zou bij de kerkgangers het risico op depressies 27 procent lager liggen.

"Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het geregeld bijwonen van een kerkdienst het overlijdensrisico met 20 procent verlaagt," merkt onderzoeksleider Eliezer Schnall op. "Verondersteld werd dat dit fenomeen te wijten zou zijn aan een aantal psychologische factoren." Er wordt wel opgemerkt dat de resultaten van het onderzoek alleen slaan op oudere vrouwen. Het effect op jongere vrouwen of mannen werd niet gemeten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat oudere vrouwen vaker een sociale rol opnemen in religieuze activiteiten en daaruit het meeste voordeel zouden halen.

De onderzoekers stellen dat geregelde kerkbezoekers zich minder cynisch blijken op te stellen en ook gewag maken van een grotere sociale ondersteuning. Ook bleken ze minder vaak te lijden te hebben onder sociale stress. Er wordt aan toegevoegd dat religieuze betrokkenheid vooral belangrijk blijkt te zijn voor het versterken van de sociale interactie. Toch mag er aan de resultaten van het onderzoek volgens Schnall niet automatisch een oorzakelijk verband worden geknoopt. Men zou volgens hem immers kunnen zeggen dat optimisten sneller aangetrokken worden tot religieuze diensten.

14:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, gezondheid, depressie |  Facebook |

22-08-11

In probleemmaatschappijen voelen gelovigen zich het best

In gemeenschappen die met armoede of conflicten worden geconfronteerd, zijn er meer gelovigen dan atheïsten. Bovendien voelen die gelovigen zich in die probleemsituaties ook gelukkiger dan atheïsten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het University of Illinois. In meer stabiele en vredige landen wordt die link volgens de onderzoekers niet vastgesteld. Niet alleen zijn er in stabiele maatschappij minder gelovige mensen, maar die bevolking is ook gelukkiger dan inwoners van probleemregio's, ongeacht de gelovige instelling.

"De omstandigheden creëren de religiositeit van een gemeenschap," merkt onderzoeksleider Ed Diener, professor psychologie aan de University of Illinois. "Moeilijke omstandigheden zorgen ervoor dat meer mensen gelovig zijn. In gelovige maatschappijen en moeilijke omstandigheden zijn gelovige mensen gelukkiger dan niet-gelovigen. Maar in niet-religieuze maatschappijen en meer welvarende maatschappijen, waar aan de behoeftes van de bevolking wordt voldaan, zijn gelovigen niet gelukkiger. In die omgeving voelt iedereen zich gelukkiger."

"Geloof ondersteunt wereldwijd het emotioneel welzijn van mensen die basisbehoeften - zoals voeding, tewerkstelling, gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs - moeten missen," stipt Diener nog aan. "Gelovige mensen in gelovige maatschappijen voelen zich gemakkelijker gerespecteerd en ervaren minder negatieve gevoelens dan landgenoten die niet gelovig zijn. Daarentegen worden gelovigen zich in welvarender, seculiere maatschappijen meer met negatieve gevoelens geconfronteerd dan mensen die niet gelovig zijn."           

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, welzijn |  Facebook |

09-08-11

Meedogende god zorgt voor tolerante gelovigen

Personen die geloven in een meedogende god hebben de neiging om zich minder zorgen te maken en stellen zich meer tolerant op tegen de onzekerheden over het leven dan mensen die geloven in een onverschillige of straffende god. Dat heeft David Rosmarin, psycholoog aan het McLean Hospital, gezegd tijdens het jaarcongres van de American Psychological Association. Rosmarin merkt dan ook op dat de spirituele overtuigingen van patiënten in de behandeling moeten worden geïntegreerd.

"In de psychiatrie moet de spiritualiteit van de patiënt ernstiger worden genomen dan toe nu toe het geval is geweest," aldus Rosmarin. "De meeste hulpverleners zijn niet voorbereid om in te kunnen schatten in welke mate een geloofsovertuiging een impact kan hebben op de ingesteldheid van de patiënt." Hij voegt er aan toe dat het onderzoek heeft aangetoond dat de perceptie over een godsfiguur, zowel negatief als positief, een impact heeft op bezorgdheid, tolerantie en onzekerheid.

"Er bestaan ook aanwijzingen dat veel gebieden van spiritualiteit en religie uitstekende voorspellingen laten maken over het psychologisch functioneren," stipte Rosmarin nog op. "Toch vragen hulpverleners aan patiënten bijna nooit naar hun spirituele overtuiging. Daarvoor zijn hulpverleners niet opgeleid, hoewel dit een belangrijk gebied kan blijken te zijn. Dit heeft niets te maken met godsdienst, maar wel met geneeskundige dienstverlening."

10:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, psychiatrie |  Facebook |

03-08-11

Godsdiensten kunnen belangrijke partner zijn voor natuurbehoud

Onderzoekers van de Oxford University hebben een project opgestart om een wereldkaart van religieuze sites en heiligdommen samen te stellen. Er wordt opgemerkt dat religieuze wouden en heilige sites één de grootste biodiversiteit van de wereld kennen en onder meer de biotoop vormen van een aantal bedreigde soorten. De onderzoekers schatten dat religieuze groepen ongeveer 8 procent van de oppervlakte van de wereld in bezit hebben, waarvan het grootste gedeelte uit bosgebieden bestaat. Heilige sites zouden ongeveer 15 procent van de totale wereldoppervlakte omvatten.

"Religieuze wouden en heilige sites staan meestal onder het beheer van verantwoordelijken van de gelovige gemeenschap, maar de meeste genieten geen formele bescherming," stippen de onderzoekers aan. De wetenschappers van het Biodiversity Institute van de Oxford Martin School zeggen te hopen dat hun onderzoek ertoe dan leiden dat deze concentraties van biodiversiteit tenvolle kunnen worden beschermd door officiële kanalen zoals regionale en nationale overheden.

"Religieuze groepen kunnen een belangrijke rol spelen als partner voor natuurbehoud," voeren de onderzoekers aan. Een oorspronkelijk project werd opgestart in samenwerking met de Alliance of Religions and Conservation (ARV), maar daarbij werd alleen rekening gehouden met gebieden die eigendom zijn van grote religieuze stromingen. De Britse wetenschappers hopen nu echter ook een samenwerking tot stand te kunnen brengen met kleinere geloofsgemeenschappen.

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, natuurbehoud |  Facebook |

22-01-11

Verenigde Staten blijven een bijzonder religieus land

In vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen zijn de Verenigde Staten een bijzonder praktiserend religieus land. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 40 procent van de Amerikaanse bevolking wekelijks een religieuze dienst bijwoont. Daardoor staan de Verenigde Staten veel hoger dan andere geïndustrialiseerde landen zoals Italië, Canada en Groot-Brittannië en zelfs boven Iran.

De grootste religieuze activiteit wordt opgetekend in Jordanië. Daar woont ongeveer 90 procent van de bevolking wekelijks een religieuze dienst bij. Daarna volgen een reeks andere ontwikkelingslanden, zoals Egypte, Indonesië, Brazilië en India. Met een score van 60 procent staat echter ook Polen bijzonder hoog op de lijst. Op dit ogenblik zegt bijna 30 procent van de Amerikaanse twintigers niet religieus te zijn. Veertig jaar geleden gaf 20 procent van de Amerikaanse twintigers aan niet religieus te zijn. Dat cijfer was twintig jaar geleden gedaald tot ongeveer 10 procent.

De Amerikanen geven wel aan dat een persoon niet gelovig hoeft te zijn om een goed Amerikaans burger te zijn. Er wordt opgemerkt dat dit cijfer het hoogste ligt bij Amerikanen die zelf het minst religieus zijn (98 procent), maar ook bij de intensief-gelovige Amerikanen bedraagt dat nog altijd 80 procent. De onderzoekers noemen het echter vooral opmerkelijk dat de absoluut meest gelovige Amerikanen er het meest van overtuigd zijn dat geloof niet noodzakelijk is om een goed Amerikaans burger te zijn.

Verder blijkt dat Amerikanen bij hun relatie tot een andere godsdienst de meeste sympathie hebben voor joden, gevolgd door katholieken en traditionele protestanten. Daarna volgen evangelisch-protestanten en niet-gelovige Amerikanen. De minste sympathie is weggelegd voor mormonen, boeddhisten en moslims.

17:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

04-01-11

Ongelovigen zijn het vaakst kwaad op God

Nagenoeg iedereen is ooit in zijn leven wel eens kwaad op God. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Case Western Reserve University in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Meestal komt die woede volgens onderzoeksleider Julie Exline naar boven na de diagnose van een ernstige ziekte, de dood van een geliefd persoon of een opgelopen trauma. Exline stelt dat nagenoeg twee op drie Amerikanen toegeeft ooit in zijn leven kwaad geweest te zijn op God. Meestal heeft die kwaadheid volgens haar te maken met het feit dat men gelooft dat God verantwoordelijk is voor de negatieve gebeurtenissen in het leven.

"Mensen die gelovig zijn, hebben echter minder de neiging om kwaad te worden," merkt Exline op. "Nochtans zijn deze mensen mogelijk er meer van overtuigd dat God aan de bron ligt van de pijn die men heeft opgelopen, maar tegelijkertijd is die groep ook sneller geneigd om positieve elementen te herkennen in de gebeurtenissen. Die groep zegt onder meer dat God met de gebeurtenissen de bedoeling heeft om de mensen sterker te maken." De onderzoekster noemt het opmerkelijk dat mensen die niet geloven in God of het bestaan van God in vraag stellen, bij tegenslag een grotere agressie tegen de godspersoon tentoon spreiden dan gelovigen.

Julie Exline voegt er aan toe dat binnen de gelovige gemeenschappen de protestanten het minst geneigd zijn om bij tegenslag kwaad te worden op God. Jongeren en blanken vormen volgens haar daarentegen groepen die sneller kwaad worden. Exline voegt er aan toe dat de kwaadheid die gevoeld wordt tegenover God vaak parallel loopt met een kwaadheid die men ook in andere relaties voelt. "Mensen hebben bij een diagnose van een ernstige ziekte vaak het gevoel dat ze door God zijn bedrogen," verduidelijkt de wetenschapper. Exline voegt er wel aan toe dat ook de kwaadheid tegenover God na een uitbarsting weer wegebt.

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geloof, religie |  Facebook |

05-12-10

Religieuze personen hebben minder last van depressie

Overtuigd religieuze personen lopen minder risico op depressies dan mensen die gematigd of niet religieus zijn. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Gallup. Daarbij wordt opgemerkt dat 15,6 procent van de overtuigd religieuze Amerikanen ooit tijdens hun leven met een depressie werden geconfronteerd. Bij gematigd religieuze Amerikanen is dat 20,4 procent en bij niet-religieuze personen 18,7 procent. Gallup merkt wel op dat deze resultaten niet tot de gevolgtrekking mogen leiden dat een bekering patiënten met een depressie zal helpen om hun aandoening te verlichten of helemaal te genezen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat overtuigd religieuze personen ook minder te lijden hebben onder de dagelijkse negatieve emoties van bezorgheid, stress, bedroefdheid en boosheid dan hun minder religieuze landgenoten. Daarbij wordt aangegeven dat slechts 30,6 procent van de overtuigd religieuze Amerikanen aangeeft zich de vorige dag bijzonder bezorgd te hebben gemaakt. Bij de matig religieuze Amerikanen is dat 38,6 procent en bij de niet-religieuze Amerikanen 34 procent. Gelijkaardige scores kunnen worden opgetekend bij stress, droefheid en boosheid. Matig religieuze Amerikanen laten de meest negatieve scores optekenen, met onder meer 46 procent voor stress.

Gallup voegt er aan toe dat mensen met een matige religieuze overtuiging geconfronteerd worden met een complex patroon van religieuze en emotionele elementen. Overtuigd religieuze Amerikanen beschouwen godsdienst als een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven en bezoeken minstens één keer per week een religieuze eredienst. Volgens Gallup moet 44 procent van de Amerikaanse bevolking tot deze categorie worden gerekend. Bij de niet-religieuze groep speelt godsdienst geen belangrijke rol in het dagelijkse leven en die groep bezoekt ook zelden of nooit een eredienst. Hieronder zou 30 procent van de bevolking vallen. De tussenliggende groep omvat 27 procent van de Amerikaanse populatie.

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: depressie, gezondheid, religie |  Facebook |

01-11-10

Religieuze overtuiging maakt mensen gezonder

Overtuigd religieuze Amerikanen genieten de beste gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. Gemiddeld hebben de overtuigd religieuze Amerikanen een gezondheidsscore van 68,7 procent. De gemiddelde Amerikaan komt aan een gezondheidsscore van 64,2 procent. Die kloof is volgens Gallup wellicht te wijten aan grote verschillen in onder meer het rookgedrag en in mindere mate ook aan een afwijkend eetpatroon. Bovendien citeert Gallup de voordelen van religieuze sociale interactie en meditatie, maar ook wordt gewezen op de aanmoediging van positieve relaties met omwonenden en vrijgevigheid, die zouden bijdragen tot het emotionele en mentale gezondheid van de religieuze Amerikaan.

Gallup stelt dat overtuigd religieuze mensen de godsdienst als een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven beschouwen en minstens één keer per week een gebedsdienst bijwonen. Dat gaat volgens Gallup op voor 44 procent van de Amerikaanse bevolking. Daarnaast wordt 30 procent van de Amerikaanse bevolking als niet-religieus bestempeld, terwijl 27 procent gematigd religieus zou zijn. Deze laatste groep zou echter niet de gezondheidsvoordelen genieten van zijn geloofsovertuiging. De onderzoekers voegen er aan toe dat overtuigd religieuze mensen vooral betere scores laten optekenen op het gebied van gezond gedrag, evaluatie van het leven, werkomgeving en emotionele gezondheid.

Op het gebied van fysieke gezondheid en toegang tot basisdiensten is volgens Gallup het verschil het kleinste. Een exact oorzakelijk verband tussen geloof en gezondheid werd niet gegeven, maar Gallup zegt dat er aanwijzingen zijn dat het geloof de drijvende factor is. De onderzoekers merken op dat een religieuze overtuiging immers mogelijk aanzet tot een gezondere levenswijze. Daarbij wordt opgemerkt dat alle religies mechanismen hebben die aansturen op het verhogen van het welzijn, zonder dat daar concrete bewijzen kunnen worden voor aangebracht. Maar het wordt ook niet echt onmogelijk geacht dat mensen met een betere gezondheid, te wijten aan een aantal factoren, sneller geneigd zouden zijn om religieus te worden dan mensen met een lagere gezondheid.

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, religie |  Facebook |

28-08-10

Geloofsovertuiging arts speelt heeft impact op behandeling

Atheïstische of agnostische artsen zijn bijna twee keer zo snel geneigd om het beëindigen van het leven van terminale patiënten te helpen versnellen dan hun gelovige collega's. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Centre for Health Sciences en de London School of Medicine and Dentistry in Groot-Brittannië. Onderzoeksleider Clive Seale merkt op dat het geloof van artsen de behandeling van terminale patiënten beïnvloedt. Hij voegt er aan toe dat gelovige artsen minder gewag maken van tussenkomsten die het leven van de patiënten zouden verkorten, zoals het stopzetten van levens-ondersteunende behandelingen. Wanneer gelovige artsen dergelijke beslissingen toch nemen, zijn ze echter ook minder geneigd om dat met de patiënt te bespreken.

In tegenstelling tot een Amerikaans onderzoek, bleken in Groot-Brittannië huisartsen niet meer geneigd zijn om zich gelovig te noemen dan andere collega's. Wel bleken blanke artsen het minst gewag te maken van een geloofsovertuiging en bleken ze bovendien ook de grootste voorstanders te zijn van wetsveranderingen die artsen zouden toelaten om deel te nemen aan euthanasie. Op uitzondering van blanke en Aziatische artsen bleken de meeste andere collega's zich tegen euthanasie op te stellen. Ook artsen uit de palliatieve zorg verzetten tegen hulp bij euthanasie. De onderzoekers stellen dat overtuigd niet-gelovige artsen sneller geneigd waren om verdoving te integreren in de behandeling van stervende patiënten en twee keer zo snel beslissingen nemen om het levenseinde te versnellen.

Clive Seale merkt op dat artsen, al dan niet gelovig, grotere inspanningen zouden moeten doen om te onderzoeken in welke mate hun persoonlijke percepties de interacties met de patiënt en hun algemene behandeling-beslissing kan beïnvloeden. "Artsen en patiënten zouden zich ervan bewust moeten zijn dat het geloof en de waarden van de gezondheidswerker een impact kan hebben op de behandeling rond het levenseinde," merkt hij op. Sean Morrison, directeur van het Amerikaanse National Palliative Care Research Center, bevestig dat de persoonlijke percepties van de behandelende geneesheer een rol speelt. Artsen moeten zich daarvan volgens hem bewust zijn en ervoor zorgen dat deze percepties niet in conflict komen met de belangen van de patiënt.

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geneeskunde, euthanisie, geloof, religie |  Facebook |

10-07-10

Vaticaan sluit boekjaar af met tekort van 4,2 miljoen euro

Het Vaticaan heeft het voorbije jaar afgesloten met een budgettekort van 4,2 miljoen euro. Dat is grotendeels te wijten aan de uitgaven voorzijn radiostation en andere mediaprojecten, die de inkomsten uit investeringen en donaties hebben overschreden. De Heilige Stoel, de centrale administratie van de Rooms-Katholieke kerk, realiseerde het voorbije jaar 250,1 miljoen euro inkomsten. De uitgaven bedroegen 254,3 miljoen euro. Het jaar voordien had het Vaticaan een tekort van 911.500 euro laten optekenen. De Heilige Stoel haalt zijn inkomsten uit investeringen in aandelen, obligaties en vastgoed om donaties van gelovigen uit de hele wereld aan te vullen. In de jaren negentig profiteerde de Heilige Stoel van de groei op de aandelenbeurzen, maar kwam zeven jaar geleden in een verliessituatie terecht.

20:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaticaan, religie |  Facebook |

02-04-10

Ook Amerikaanse kerken kreunen onder crisis

Ook de Amerikaanse kerken zijn niet kunnen ontsnappen aan de economische crisis. Ongeveer 40 procent van de Amerikaanse christelijke kerken hebben het voorbije jaar minder financiële steun gekregen van hun gelovigen. Dat blijkt uit een rapport van de groep Christianity Today International. Onderzoeksleider Matt Branaugh, uitgever van het magazine Your Church, stelt dat het de eerste keer dat het aantal bijdragen voor een groot aantal kerken twee jaar op rij is gedaald. De gestegen werkloosheid is volgens Branaugh één van de belangrijkste oorzaken van de daling van de donaties. Cijfermatige gegevens werden niet bekend gemaakt. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de megakerken - die op hun zondagvieringen tussen tweeduizend en vijfduizend gelovigen kunnen verwelkomen - het zwaarst werden getroffen.

"Uit een enquête bij duizend Amerikaanse kerken, bleek 38 procent van de ondervraagden melding te maken van een terugval in de donaties," merkt het persbureau AFP op. "Het jaar voordien had 29 procent gewag gemaakt van een afname. Daarnaast blijkt dat 32 procent van de ondervraagde kerken het voorbije jaar zijn uitgaven met tot 20 procent heeft teruggeschroefd. Er werd daarbij bespaard op reizen, congressen, renovaties en uitgiften voor de parochies. Het jaar voordien had 14 procent al bespaard op zijn uitgaven. Branaugh voegt er aan toe dat 45 procent van de kerken toch hun budgetten voor hulp aan noodlijdenden het voorbije jaar hebben opgetrokken." Bij de megakerken maakte 47 procent van ondervraagden melding van een daling in de bijdragen van de gelovigen, tegenover 23 procent het jaar voordien.

De Amerikaanse kerkspecialist Brian Kluth voegt er aan toe dat 30 procent van de kerken ook tijdens de maand december van vorig jaar minder geld konden verzamelen dan ze vooraf hadden gehoopt. Kluth stelt daarbij dat de maand december een groot gedeelte van de kerken toelaat om alsnog hun budgetten rond te krijgen. Kluth verwijst daarbij onder meer naar de Saddleback Church, die met een groot tekort geconfronteerd dreigde te worden. Met een laatste e-mailoproep van kerkleider Rick Wareen kon de Saddleback Church - die ongeveer twintigduizend gelovigen telt - echter alsnog een bedrag van 2,4 miljoen dollar op te halen. Daarmee kon Saddleback er volgens Kluth alsnog in slagen om verliescijfers te vermijden. Hij voegt er echter aan toe dat niet alle kerken even veel geluk hebben. Een aantal Amerikaanse kerken zou inmiddels in zware financiële moeilijkheden zijn geraakt.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

22-07-09

Amerikanen willen geloofswaarden in zakelijk beleid

religionMeer dan 60 procent van alle Amerikanen zijn van mening dat het religieuze geloof en godsdienstige waarden de basis zouden moeten vormen van de beslissingen van bedrijfsleiders. Maar minder dan twee op drie van de betrokken bedrijfsleiders is het met die stelling eens. Dat blijkt uit een onderzoek van het Marist College Institute for Public Opinion. Vooral de financiële sector heeft zich volgens de ondervraagden tijdens de economische sector weinig voorbeeldig gedragen. Ook de politieke leiders worden door zowel het publiek als bedrijsleiders met de vinger gewezen. De hoogste ethische waardering gaat naar artsen en accountants.

"Volgens 76 procent van alle Amerikanen gaat het met de morele waarden van het Amerikaanse zakenleven de verkeerde richting uit, maar slechts 58 procent van de Amerikaanse bedrijfsleiders is het daarmee eens," aldus het Marist College. "Toch geeft 72 procent van de Amerikaanse bedrijfsleiders toe dat de zakenwereld zich niet echt voorbeeldig heeft opgetreden tijdens de economische crisis. Bij de totale bevolking heeft 89 procent bedenkingen bij het optreden van de zakelijke leiders tijdens de recessie. Daarbij wordt vaak opgemerkt dat ethiek een prioriteit moet zijn als basis van het economisch herstel." Ook eerder onderzoek wees uit dat de waardering voor het zakenleven gevoelig is gedaald.

Ongeveer 90 procent van de Amerikaanse bevolking en evenveel bedrijfsleiders stellen dat carrièrevorderingen, persoonlijk winstbejag, winstgerichtheid of concurrentiële voordelen de belangrijkste factoren zijn die door zakelijke leiders gehanteerd worden om beleidsbeslissingen te nemen. Minder dan één op drie ondervraagden is van mening dat het publiek belang een belangrijke drijfveer is bij het nemen van zakelijke beleidsbeslissingen. Toch zegt driekwart van de Amerikaanse bevolking dat een bedrijf tegelijkertijd sucesvol en ethisch kan zijn. Bij de bedrijfsleiders is zelfs 90 procent die mening toegedaan. Er wordt aan toegevoegd dat 74 procent van de Amerikanen en 86 procent van de zakelijke leiders van mening is dat men in het zakelijke leven dezelfde ethische normen zou moeten hanteren dan in het persoonlijke leven. Maar bijna driekwart van de bevolking en meer dan de helft van de bedrijfsleiders is van mening dat men op dat vlak vaak tekort schiet.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, management |  Facebook |

09-12-08

België staat tolerant tegenover nanotechnologie

De houding tegenover nanotechnologie wordt dikwijls bepaald door religieuze en culturele overtuigingen. Dat is de conclusie van een onderzoek in Europa en de Verenigde Staten door het Department of Life Sciences Communication van de University of Wisconsin. De onderzoekers stellen dat mensen in religieuze landen zoals Ierland en Italië de neiging hebben om nanotechnologie af te keuren. Meer seculier getinte landen zoals België en Nederland vinden volgens hen nanotechnologie veel meer aanvaardbaar.

"Godsdienst zorgt voor een perceptie-filter," voert onderzoeksleider Dietram Scheufele aan tegenover BBC News. "Streng godsdienstige mensen bekijken op een andere manier naar informatie. Hun houding wordt bepaald door de manier waarop religie hun dagelijks leven stuurt." Uit het onderzoek kwamen de Verenigde Staten als meest religieuze land naar voor. De Amerikanen staan dan ook het minst positief tegenover nanotechnologie. Vooral tegen nanotechnologie die de potentie heeft om leven te creëren, heerst in religieuze landen heel wat weerstand.

Dietram Scheufele wijst erop dat wetenschappers en beleidsmakers er rekening zullen moeten mee houden dat mensen een verschillend besef kunnen hebben over dezelfde informatie. "Het wordt moeilijk om een technologie te reguleren wanneer daarover bij het publiek uiteenlopende visies de ronde doen," stipt hij aan. Uit onderzoek blijkt dat mensen die argwanend staan tegenover nanotechnologie, dezelfde houding hebben tegenover genetisch gemanipuleerd voedsel, internet, kernenergie en de risico's van gekke koeienziekte.

16:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, nanotechnologie |  Facebook |

31-07-07

Britse moslims tegen varkensvleesverwerking

Moslims uit het Engelse Rugby zijn woedend over de komst van een fabriek die hondenvoer zal produceren. Dat hondenvoer wordt immers gefabriceerd op basis van varkensvlees en de moslims zeggen dat dit onreine vlees, dat ze niet mogen nuttigen, via de schoorstenen van de fabriek hun lichaam zal bereiken. De bouwers van de fabriek geven toe al bijzonder veel klachten te hebben ontvangen.

“De meerderheid van het hondenvoer wordt van varkensvlees gemaakt, dat onze kleding en lichaam via de lucht zal vervuilen,” voeren de islamitische buurtbewoners aan. “De moslimgemeenschap zegt dat hun recht op hun geloof is geschaad en eisen dat de fabriek een andere locatie krijgt,” aldus de Britse krant Daily Mail. Het Britse Environmental Health Agency heeft beslist de zaak te onderzoeken.

Woordvoerders van the Cotton Park Residential Association, de bouwer van de fabriek, geven toe veel klachten te hebben binnen gekregen. Ze voeren aan het probleem niet voorzien te hebben en de opmerkingen van de buurtbewoners ernstig te nemen. Maar tegelijkertijd wordt er aan toegevoegd dat de fabriek ook rundvlees zal gebruiken, wat dan weer tot prostest bij de Hindoes zou kunnen leiden.

15:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engeland, voeding, religie, islam |  Facebook |