07-07-14

Religieuze muziek heeft positieve impact op mentale gezondheid oudere gelovigen

Bij de oudere gelovigen blijkt religieuze muziek te worden geassocieerd met een afname van de angst voor de dood en een grotere tevredenheid over het leven. Daarnaast blijkt ook een groter gevoel van eigenwaarde en een positievere perceptie over de controle over het eigen leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University, de University of Texas, de Bowling Green State University en Duke University.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, muziek |  Facebook |

13-05-14

Alcohol was voor prehistorische mens geen hedonisch product

In tegenstelling tot zijn moderne nazaten, deed de prehistorische Europese mens niet voor hedonistische doelstellingen beroep op geestverruimende producten. Het gebruik van alcohol en plantaardige drugs - zoals papaver en hallucinogene paddestoelen - was in de prehistorische gemeenschappen sterk gereguleerd en was nauw verbonden met het spirituele leven en religieuze begrafenis-rituelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universidad de Valladolid in Spanje. De wetenschappers benadrukken dat het gebruik van geestverruimende middelen een integraal onderdeel vormde van de prehistoristisch geloofsovertuiging.

“De prehistorische gemeenschap gebruikte geestverruimende middelen heel anders dan de moderne samenleving,” benadrukt onderzoeksleider Elisa Guerra-Doce, professor geschiedenis aan de Universidad de Valladolid. “De prehistorische mens was ervan overtuigd dat deze substanties een hulpmiddel vormden om met de spirituele wereld in contact te kunnen treden.” Guerra-Doce merkt op tijdens haar onderzoek uitsluitend op begraafplaatsen en ceremoniële sites sporen van geestverruimende middelen aangetroffen te hebben. Dat maakt volgens haar duidelijk dat de substanties een sterke band vertoonden met een ritueel gebruik.

“Geestverruimende producten werden gehanteerd om het normale bewustzijn te veranderen of een trance op te roepen,” voert Guerra-Doce aan. “De details van deze rituelen zijn nog niet duidelijk, maar vermoed kan worden dat de producten werden gebruikt bij begrafenis-plechtigheden om de overledene van levensonderhoud te voorzien voor zijn reis naar het hiernamaals. Ook moeten de rituelen mogelijk als een eerbetoon aan de goden van de onderwereld worden bestempeld. Omdat deze producten bedoeld waren om een band te creëren met de spirituele wereld en een sacrale rol speelden in de prehistorische Europese gemeenschappen, was hun gebruik wellicht ook streng gereguleerd.”

Elisa Guerra-Doce vond onder meer opium-restanten in de tanden van mannelijke volwassenen op een neolithische site in Spanje, verbrande cannabis-zaden in prehistorische kommen in Roemenië, sporen van bier in keramische vaten op verschillende locaties op het Iberische schiereiland en abstracte tekeningen in de Italiaanse alpen, waarin het ritueel gebruik van hallucinogene paddestoelen werd uitgebeeld.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alcohol, religie |  Facebook |

18-03-14

Religie kan strijd tegen een sterkere tegenstander motiveren

In het algemeen wordt een gevecht met een sterkere opponent zoveel mogelijk gemeden, maar een belangrijke religieuze aanwezigheid in het dagelijkse leven vormt daarop een opmerkelijke uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University. Aan de basis van het fenomeen liggen een incompabiliteit van waarden en een competitie voor beperkte bronnen, twee factoren die aan de basis van conflicten kunnen leggen. Daarbij wordt opgemerkt dat de grotere strijdbaarheid alleen kan worden vastgesteld dat de religieuze gedrevenheid gepaard gaat met een economische achterstand.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie |  Facebook |

24-12-13

Religieuze omgeving leidt tot ethisch verantwoord ondernemen

Bedrijven die gevestigd zijn in een religieuze omgeving lopen minder gevaar om met zware dalingen van de aandelenkoersen wegens negatieve financiële berichtgeving te moeten vrezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De Canadese onderzoekers voegen er aan toe dat de graad van godsdienstigheid van de bedrijfsleiders op deze relatie geen enkele impact heeft. Alleen al de aanwezigheid in een stad of regio waar de sociale normen worden beïnvloed door religieuze codes en gedrag, blijkt voldoende om een positieve uitstraling op het bedrijf te genereren. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat religieuze managers minder snel geneigd waren om de stroom informatie te manipuleren.

Lees Verder

11:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, ondernemen |  Facebook |

14-03-13

Amerikanen voelen steeds minder een band met religie

De aantrekkingskracht van religie is in de Verenigde Staten teruggezakt tot het laagste niveau sinds in de jaren dertig van de voorbije eeuw met de tellingen is gestart. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat inmiddels 20 procent van de Amerikanen aangeeft tot geen enkele religieuze beweging te behoren. In het begin van de jaren negentig had slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking geen enkele band met een religieuze beweging.

Wel wordt opgemerkt dat slechts 3 procent van de Amerikanen aangeeft atheïst te zijn. Daarnaast zegt 8 procent van de Amerikanen zonder religie opgegroeid te zijn. "Sinds het begin van de jaren negentig verliest religie in de Verenigde Staten steeds meer aan populariteit," voeren de onderzoekers Mike Hout en Claude Fischer, sociologen aan de University of California, aan. Uit het onderzoek bleek verder dat in progressieve kringen 40 procent van de populatie geen band meer heeft met religie, maar bij conservatieven blijft dat beperkt tot 9 procent.

Bij de Amerikaanse mannen voelt inmiddels 24 procent geen enkele band meer met een religie, maar datzelfde geldt slechts voor 16 procent van de vrouwen. Ook bij de blanken geeft 21 procent toe tot geen enkele religieuze beweging te behoren, tegenover 17 procent bij Afro-Amerikanen en 14 procent bij Latino-Amerikanen. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar heeft meer dan 33 procent geen band met een religieuze beweging, maar datzelfde geldt slechts voor 7 procent van de vijfenzeventigplussers.

De grootste religieuze betrokkenheid wordt nog aangetroffen in het midwesten en de zuidelijke staten. Protestanten vormen met een aandeel van 33 procent de grootste religieuze groep van de Verenigde Staten, gevolgd door katholieken (25 procent) en joden (1,5 procent).

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, verenigde staten |  Facebook |

18-02-13

Missionarissen hebben biodiversiteit Amazone beïnvloed

Christelijke missionarissen hebben een belangrijke impact gehad op de biodiversiteit van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen aan de Stanford University. De wetenschappers stellen dat de lokale bevolking onder invloed van de nieuwe religieuze beginselen een aantal populaties hebben beschermd die vergeleken kunnen worden met de huidige inspanningen om diersoorten te redden. Andere zendelingen zouden echter gedrag hebben geïntroduceerd dat een bedreiging betekent voor populaties die voordien door de levenswijze van de lokale bevolking werden beschermd.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, amazone, religie |  Facebook |

26-09-12

Russische kerk krijgt verder gratis beschikking over overheidsgrond

De Russische orthodoxe kerk mag verder gratis gebruik maken van de overheidsgronden waarop zijn gebouwen zijn opgetrokken. Daardoor kan de kerk vermijden een grote factuur te moeten betalen. Dezelfde rechten gelden ook voor synagoge en moskeeën, hoewel die in totaal minder oppervlakte van de overheid in gebruik nemen. In het Russische parlement was voorgesteld om een einde te maken aan de praktijken van de regering om gratis land ter beschikking te stellen van de kerken. Critici van het voorstel stellen dat de religieuze organisaties de huur of de aankoop van de terreinen onmogelijk zouden kunnen dragen en dan ook failliet zouden dreigen te gaan.

Lees Verder

11:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, religie |  Facebook |