13-04-13

Ook Amerikaanse republikeinen raken overtuigd van klimaatverandering

In de Verenigde Staten raken ook steeds meer republikeinen ervan overtuigd dat de overheid maatregelen moet nemen om het probleem van de klimaatverandering aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center for Climate Change Communication van de George Mason University bij meer dan zevenhonderd republikeinse kiezers. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de ondervraagden van mening was dat de Amerikaanse regering maatregelen dient te nemen om de klimaatverandering te bestrijden. Bovendien gaf 77 procent aan dat de Verenigde Staten meer gebruik zou moeten maken van hernieuwbare energiebronnen.

Er wordt aan toegevoegd dat vele republikeinen voorstander zijn van een onmiddellijke overstap op hernieuwbare energiebronnen. "Ook republikeinen hebben een voorkeur voor hernieuwbare bronnen als de basis van de Amerikaanse energietoekomst," merkt Edward Maibach, directeur van het Center for Climate Change Communication, op. Daarbij maakt 66 procent gewag van een grotere energie-onafhankelijkheid van het land, terwijl 57 procent aangeeft dat door duurzame technologieën natuurlijke rijkdommen voor de volgende generaties gespaard kunnen worden. Bovendien blijkt dat 56 procent door de nieuwe energiebronnen een beter leven voor de volgende generaties verwacht.

Slechts 42 procent verzet zich tegen de grotere regulatie van de energiesector door de overheid die met de overstap op alternatieve bronnen gepaard zou gaan. Ook maakt slechts 31 procent gewag van hogere energiekosten. Bovendien blijkt 66 procent aan te geven dat de Verenigde Staten inspanningen zouden moeten doen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook geeft een meerderheid van de ondervraagden toe dat de republikeinse politici onvoldoende aandacht hebben voor hun standpunten op het gebied van klimaatverandering. Slechts één op drie verklaart zich akkoord met de standpunten van de republikeinse partij op het gebied van klimaatverandering.

Lees Verder

18:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: republikeinen, klimaatverandering |  Facebook |