21-03-18

Ook kleuters bekommeren zich om hun publieke imago

Ook kleuters bekommeren zich om hun publieke imago. Tegen de tijd dat kinderen naar de basisschool gaan, denken ze kritisch na over hun reputatie. Dat zegt een studie van psychologen aan de University of Chicago en de University of Pennsylvania. De onderzoekers zeggen dat de fascinatie voor sociale status begint rond de leeftijd van vijf jaar, wanneer kinderen beginnen te overwegen hoe ze door anderen worden bekeken en zich gedragen op manieren die positieve reputaties cultiveren. De studie concludeert dat het complexe en strategisch zelfpresentatiegedrag dat bij volwassenen kan worden genoteerd, zich al op veel jongere leeftijd manifesteert dan eerder was gedacht.

"Psychologen zijn al lang geïnteresseerd in de manier waarop we onze identiteit construeren en de soorten strategieën die we gebruiken om onszelf in de samenleving te presenteren", benadrukken de onderzoekers Ike Silver en Alex Shaw. “Net zoals volwassenen willen ook kinderen geaccepteerd worden door degenen die ze bewonderen. Interactieve ervaringen kunnen kinderen kansen bieden om te leren wat een wenselijke reputatie is en welke strategieën effectief zijn voor het opbouwen van een goede reputatie in hun sociale omgeving. Kinderen krijgen al vroeg een gecondenseerde impressie van sociale status en reputatie.”

“Vijfjarigen zijn zich niet alleen bewust van hun reputatie, maar gedragen zich ook strategisch om hun uiterlijk imago te veranderen,” voerden de onderzoekers nog aan. “Vermoed mag worden dat kinderen hun gedrag zullen veranderen om moreel of sociaal een positief oordeel te genereren bij belangrijke waarnemers.” Tegelijk zeggen de onderzoekers dat nog verder moet worden gezocht naar het inzicht van het kind in het belang van reputatie voor de leeftijd van vijf jaar. Het is volgens hen immers onwaarschijnlijk dat een kind bij zijn eerste intrede in de kleuterklas plotseling het belang van reputatie begrijpt en inzicht krijgt in de strategieën die bij de omgeving een positieve perceptie kunnen opwekken.

Lees Verder

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

18-09-17

Bedrijfsreputatie staat voor executive op eerste plaats

Reputatie wordt wereldwijd door bedrijfsleiders als de belangrijkste prioriteit bestempeld, maar tegelijkertijd moet een groot deel erkennen dat zijn organisatie op dat vlak kwetsbaarheden vertoont. Dat is de conclusie van een onderzoek van het British Standards Institute (BSI) bij bijna dertienhonderd executives uit tien sectoren in Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten en Asia-Pacific. Vastgesteld werd dat reputatie voor de ondervraagde executives de belangrijkste prioriteit blijkt, gevolgd door financiële aspecten, leiderschap, visie en doelstelling en kennismanagement. Toch moest 43 procent tevens erkennen dat bij de eigen onderneming mogelijk reputatieproblemen zouden kunnen opduiken.

Er wordt wel opgemerkt dat wereldwijd een sterke variatie kan worden opgemerkt. Terwijl wereldwijd gemiddeld 62 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn organisatie op een goede tot uitstekende reputatie kan terugvallen, loopt dat in de Verenigde Staten op tot 75 procent, tegenover slechts 55 procent in Groot-Brittannië en Ierland en 56 procent in Asia-Pacific. “Het is verheugend vast te stellen dat de bedrijfsleiders beseffen dat succes meer inhoudt dan loutere marktaandelen,” benadrukt Howard Kerr, chief executive bij het British Standards Institute. “Men moet er zich echter bewust van zijn dat onze cultuur van instant communicatie ertoe kan leiden dat een reputatie in enkele minuten kan worden vernietigd.”

Vooral de voorraadketen wordt volgens het onderzoek vaak als een problematisch element bestempeld. “Die gevoeligheid heeft mogelijk te maken met het feit dat de bedrijfsleiders ervaren weinig controle te hebben op hun toeleveranciers, aangezien die buiten de eigen organisatie zijn gesitueerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Hieruit blijkt dat de bedrijfsleiders zich vooral moeten toespitsen op een optimale bewaking van de geijkte procedures, zodat een maximale transparantie kan worden gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd een beleid moet worden gevoerd dat binnen de voorraadketen de ethiek op een hoog niveau bewaard blijft.”

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

03-07-17

Canada land met de beste reputatie ter wereld

Geen enkel land heeft wereldwijd een betere reputatie dan Canada. Dat is de conclusie van een rapport van het Reputation Institute over het internationale imago van vijfenvijftig grote economieën. Canada voert die rangschikking aan met 82,8 punten. Zwitserland eindigde met een nagenoeg identieke score op de tweede plaats, terwijl Zweden met een totaal van 81,9 punten als derde eindigde. De top tien bestaat verder uit Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Finland, Denemarken, Nederland en Ierland. Verder kon worden vastgesteld dat de Verenigde Staten op één jaar tijd tien posities heeft verloren en nu op een 38ste plaats kan worden teruggevonden.

“Canada is een veilig land, maar geniet ook op ethisch gebied een sterk imago,” benadrukt het Reputation Institute. “Bovendien beschikt het land ook over een efficiënte regering.” Sinds het begin van dit decennium werd Canada door het Reputation Institute al vier keer tot wereldwijd lijstaanvoerder bekroond. Drie jaar geleden moest het Noord-Amerikaanse land zijn meerdere erkennen in Zwitserland en vorig jaar stond Zweden op de eerste plaats. In beide gevallen eindigde Canada op de tweede plaats. Er wordt daarbij op gewezen dat Canada zowel in eigen land als internationaal op een bijzonder sterke reputatie kan terugvallen. Dat is niet alleen belangrijk voor het toerisme, maar ook voor export en buitenlandse investeringen.

De onderzoekers wijzen verder op de opmerkelijke stijging van Griekenland, dat het voorbije jaar een winst van 14,3 procent liet optekenen, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, die respectievelijk een stijging met 13,6 procent en 10,7 procent konden melden. Tevens wordt opgemerkt dat Groot-Brittannië onder de impact van de brexit in de rangschikking vijf plaatsen diende in te leveren en tot een achttiende plaats is teruggevallen. Dat kan volgens de onderzoekers belangrijke invloed hebben op de buitenlandse investeringen, de internationale handel en de nationale arbeidsmarkt. Anderzijds bleek dat het Britse zelfbeeld met 7,5 procent is gestegen.

België eindigde op een vijftiende plaats.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, canada |  Facebook |

21-02-17

Reputatie bedrijf vooral bepaald door kwaliteit producten en diensten

De reputatie van een onderneming wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris bij meer dan 23.000 Amerikaanse consumenten. Er wordt echter opgemerkt dat visie en leiderschap aan impact winnen. Daarentegen verlies de emotionele uitstraling aan belang. De grootste schade aan de reputatie wordt volgens het onderzoek veroorzaakt door intentioneel wangedrag of illegale activiteiten, de verspreiding van leugenachtige verklaringen en misleidende boodschappen. Ook een intentioneel misbruik van financiële informatie uit winstbejag wordt bijzonder kwalijk genomen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 84 procent van de respondenten te kennen gaf geneigd te zijn om een bedrijf met een uitstekende reputatie te vertrouwen. Bij een onderneming met een ondermaatse reputatie valt dat cijfer terug tot 42 procent. Ook werd vastgesteld dat 44 procent van de consumenten visies over de reputatie van de onderneming met anderen deelt. Daarnaast zei 40 procent de contacten te verbreken met bedrijven die hun eigen reputatie beschadigen. Verder werd vastgesteld dat de helft van de ondervraagden een negatieve mening over de reputatie van de huidige generatie bedrijfsleiders en chief executives.

Tevens werd vastgesteld dat de technologiesector bij de consument de beste reputatie geniet. De sector bleek bij 78 procent van de respondenten een positieve reputatie-score te kunnen rekenen, gevolgd door retail (63 procent), consumptieproducten (61 procent) en de autosector (56 procent). Alleen deze vier industrieën konden op een positieve reactie bij meer dan de helft van de respondenten rekenen. De laagste scores werden genoteerd bij de financiële diensten (37 procent) en farmaceutische bedrijven (29 procent). Vooral de farmaceutische sector heeft de voorbije jaren in de Verenigde Staten een zwaar reputatie-verlies geleden.

Het bedrijf met de beste reputatie bij het Amerikaanse publiek was Amazon gevolgd door Wegmans, Publix Super Markets, Johnson & Johnson, Apple, UPS, Walt Disney, Google, Tesla en 3M Company.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

03-07-14

Reputatie bedreigt aantrekkelijkheid financiële sector als werkgever

Veel managers uit de financiële wereld geloven dat de geleden reputatie-schade het voor sector moeilijker heeft gemaakt om zich aan een aantrekkelijke carrière-optie te profileren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde wervingsbureau Robert Half bij een groep executives uit de Britse financiële sector. Volgens 40 procent wordt het door die reputie-schade moeilijker om talent aan te trekken en te behouden.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

17-06-14

Delen van content moet visibiliteit en reputatie versterken

Gebruikers van het sociale netwerk Linkedin die professionele content delen en consumeren, hopen in de eerste plaats hun visibiliteit te kunnen verhogen en hun reputatie te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Linkedin bij bijna drieduizend gebruikers van het platform in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen Linkedin als belangrijkste bron van professionele content bestempelen. Er worden ook allerlei voordelen toegewezen aan de content-consumptie. Daarbij geeft 78 procent aan het platform te gebruiken om op de hoogte te kunnen blijven van actueel nieuws uit hun sector, terwijl 73 procent op het kanaal ook nieuwe ideeën hoopt te kunnen ontdekken.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, visibiliteit, reputatie |  Facebook |

14-11-13

Mening medewerkers cruciaal voor reputatie onderneming

Rekening houden met de mening of opmerkingen van medewerkers kan voor organisaties de beste strategie vormen om zich te beschermen tegen mogelijke reputatieschade. Dat heeft Nita Clarke, voorzitter van de taskforce Engage for Success van de Britse overheid, gezegd. Clarke merkt op dat bij de werknemers altijd iemand gevonden kan worden die weet wat er gaande is. Een aanmoediging van medewerkers om die meningen naar voor te brengen, kan de onderneming volgens Clarke dan ook helpen om reputatierampen te voorkomen. Ze voegt er aan toe dat de mening van deze medewerkers veel goedkoper zijn dan het inschakelen van dure public relations om scheefgetrokken situaties weer recht te trekken.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, marketing |  Facebook |

22-10-13

Sociale media zetten bedrijven aan reputatie te bewaken

De opkomst van sociale media hebben bedrijven aangezet om reputatie een bijzonder prioriteit toe te kennen bij de strategische risico’s. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan driehonderd executives en bestuurders van grote bedrijven. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 40 procent van de ondervraagden reputatie als een belangrijke bedreiging voor hun zakelijk model bestempelden, gevolgd door economische trends (27 procent) en concurrentie (27 procent). Die grote bezorgdheid over de reputatie wordt volgens de onderzoekers gedragen door de activiteit van sociale media.

“Er moet heel wat tijd en moeite geïnvesteerd worden om een reputatie op te bouwen,” zeggen de onderzoekers. “Door enkele negatieve commentaren in sociale media kan die zorgvuldig gecreëerde reputatie echter op een minimum van tijd volledig vernietigd worden. Door sociale media dreigen bedrijven steeds minder controle op de conversaties bij het publiek te kunnen uitoefenen.” Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de respondenten hun strategisch risico proberen te beperken door de frequentie van de controles op te voeren en grotere budgetten te voorzien voor maatregelen om de reputatie te beschermen. Deloitte stelde vast dat 43 procent van de bedrijven zelfs tot een continue controle van sociale media is overgegaan.

“Het sociale element van een organisatie is bijzonder complex,” merkt onderzoeker Heny Ristuccia, risico-analist bij Deloitte, op. “Bedrijven moeten dan ook continu op de hoogte zijn van de conversaties in sociale media. Dat geldt niet alleen voor de eigen activiteiten, maar ook voor berichten over concurrenten en de hele sector. Hoewel de bedrijven het grote reputatie-risico erkennen, blijken budgetten vaak compleet verkeerd aangewend te worden. Public relations en communicatie worden vaak pas ingeschakeld wanneer de onderneming met een probleem wordt geconfronteerd, terwijl weinig inspanningen worden gedaan om proactief op te treden en op mogelijke uitdagingen te anticiperen.”

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, reputatie |  Facebook |

09-08-13

Jongeren al vroeg vertrouwd met het reputatie-fenomeen

Jongeren stellen zich al op vroege leeftijd vriendelijk op tegen generatiegenoten die zelf een positieve houding aannemen tegenover andere kinderen. Dat doet veronderstellen dat kinderen al op jonge leeftijd een besef hebben van de reputatie van hun vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Osaka University in Japan bij kinderen van vijf en zes jaar. De onderzoekers stellen dat kinderen zelf meer geneigd zijn tot een prosociaal gedrag wanneer ze gelijkaardige positieve houdingen ook bij hun vrienden hebben opgemerkt. Bovendien blijkt ook een positieve houding tegenover het voorwerp van het gedrag opgeroepen te worden.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, reputatie |  Facebook |

21-07-13

Reputatie is betere motivator dan geld

Reputatie is een betere motivator dan geld om de consument aan te zetten tot een positief maatschappelijk gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University naar de betrokkenheid van duizend Amerikaanse burgers in een ecologisch programma. De onderzoekers stelden vast dat een financiële beloning de proefpersonen weliswaar kon aanzetten om aan het programma deel te nemen, maar wanneer op reputatie werd gewerkt, bleken nog betere resultaten opgetekend te kunnen worden. Reputatie is volgens de onderzoekers dan ook een efficiëntere en goedkopere methode om belangrijke maatschappelijke projecten te promoten.

“Algemeen wordt aangenomen dat de burger door aanlokkelijke financiële beloningen het gemakkelijkst tot een positief maatschappelijk gedrag kan worden aangezet,” merken de onderzoekers Erez Youli, Moshe Hoffman, David Rand en Martin Nowak op. “In werkelijkheid blijkt dat echter geen absolute noodzaak te zijn. Een project in California rond energiebesparing toonde aan dat financiële voordelen weliswaar een positieve stimulans kunnen bieden, maar het aanbrengen van inschrijvingslijsten in de toegangshal van appartementen, waardoor de deelnemers van hun maatschappelijke betrokkenheid konden getuigen, bleek veel efficiënter te werken.”

De financiële beloning bleek slechts tot een lichte toename van het aantal deelnemers te leiden, maar na het ophangen van de lijsten kon een verdrievoudiging van het aantal inschrijvingen worden geregistreerd. “De visibiliteit van het positief maatschappelijk gedrag vormt een belangrijke stimulans, want burgers voelen dat hun reputatie mogelijk in het gedrang zou kunnen komen indien ze geen blijk geven van een wil tot samenwerking,” voeren de onderzoekers aan. “Zonder die visibiliteit is er echter geen enkele druk om aan een project deel te nemen. Mogelijk hebben ook de ontwikkelaars van de hybride Toyota Prius intuïtief gekozen voor een specifiek design, zodat de eigenaar van een milieuvriendelijke auto zou opvallen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat de deelname aan het project hoger lag in grote appartementsgebouwen dan in wijken met rijwoningen, waar minder gemeenschappelijke ruimtes zijn en de visibiliteit van het milieuvriendelijk gedrag dan ook beperkt bleef. Ook bleken eigenaars sneller bereid te zijn om in het project in te stappen dan huurders. “Eigenaars zijn een permanenter lid van de wijk dan huurders en maken zich dan ook meer zorgen over hun reputatie in de gemeenschap,” benadrukt David Rand. Tenslotte bleek ook dat visibiliteit alleen een impact had op de participatiegraad wanneer aangegeven werd dat het project aan de hele gemeenschap werd voorgesteld.

Rand merkt op dat de resultaten van de studie een belangrijke impact kunnen hebben op het beleid, aangezien de conclusies kunnen worden gebruikt om een daadwerkelijke gedragsverandering met belangrijke economische gevolgen aan te moedigen. “Reputatie is een belangrijk instrument dat door het beleid kan worden gehanteerd om de bevolking aan te zetten zijn medewerking te verlenen aan maatschappelijk belangrijke projecten,” benadrukt de wetenschapper.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

27-06-13

Brede spreiding van hulp levert beste reputatie op

Hulp bieden aan een grotere groep heeft een positievere impact op het imago dan diezelfde hulp te concentreren op een kleinere entiteit begunstigden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri naar het gedrag en de reputatie van een groep werknemers uit de laurierolie-productie in een afgelegen dorp op het eiland Dominica in de Caraïben. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers aan politici en bedrijven een leidraad aanreiken om een betere reputatie op te bouwen.

"Het winnen van laurierolie is een bijzonder arbeidsintensief, zodat de arbeiders elkaar dienden te assisteren," merkt onderzoeker Shane Macfarlan, antropoloog aan de University of Missouri, op. "Tijdens het onderzoek kon worden vastgesteld dat sommige werknemers de hulp van vele collega's aantrokken, terwijl ze ook een groot respect genoten onder de bevolking. Anderen daarentegen bleken moeilijk assistentie te kunnen vinden en bleken ook niet op een algemene waardering in de maatschappij te kunnen rekenen."

"Arbeiders die het grootst aantal anderen hadden geholpen, bleken zelf ook meer assistentie te ontvangen dan collega's die evenveel of zelfs meer hulp hadden geboden, maar die inspanningen over een kleinere groep hadden gespreid," stipt Macfarlan aan. "Individuen die aan een grote groep mensen hulpen bieden, verwerven de beste reputatie. Mannen met de beste reputaties bleken ook in noodgevallen, zoals bij orkanen, massaal op hulp beroep te kunnen doen. Niet de omvang van de verleende hulp, maar wel de spreiding blijkt cruciaal te zijn voor het imago."

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

08-12-12

Reputatie niet langer enige pijler maatschappelijk verantwoord ondernemen

Reputatie blijft nog steeds de belangrijkste pijler van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar steeds meer komen ook concurrentiekracht en rendabiliteit naar voor. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Adam Friedman Associates bij ruim zeventig executives van grote ondernemingen. Daarbij gaf 88 procent van de ondervraagden toe dat reputatie een belangrijke motivatie is voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook maakte 71 procent gewag van concurrentiekracht. Rendabiliteit werd door 38 procent van de respondenten als een pijler voor maatschappelijk verantwoord ondernemen naar voor geschoven. Tenslotte maakt 32 procent van wettelijke verplichtingen. Uit het onderzoek bleek verder 95 procent van de bedrijven gebruik maakt van zijn website om informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen te verspreiden, gevolgd door rapporten (72 procent) en sociale media (54 procent).

Lees Verder

18-08-12

Gebruikers sociale netwerken vrezen vooral reputatieschade

Sociale netwerken bieden aan bedrijven enorme mogelijkheden om hun merk te promoten, maar houden ook belangrijke risico's in voor de reputatie van de onderneming. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Altimeter bij verantwoordelijken voor risicomanagement. Volgens 35 procent van de ondervraagden houden sociale netwerken een risico op reputatieschade in, gevolgd door het lekken van gevoelige informatie (15 procent), het verlies aan intellectuele eigendom, juridische problemen en het lekken van persoonlijke gegevens (13 procent) en identiteitsdiefstal (12 procent). Slechts 4 procent daarentegen verwijst naar een mogelijk verlies aan productiviteit bij de werknemers. De grootste risico's worden toebedacht aan Facebook (35 procent), gevolgd door Twitter (25 procent) en YouTube en andere videosites (15 procent). Daarna volgen blogs (10 procent). Het zakelijke sociale netwerk LinkedIn wordt slechts door 5 procent van de ondervraagden als een belangrijk risico bestempeld.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale netwerken, reputatie |  Facebook |

20-02-12

Reputatie Toyota blijkt bestand tegen terugroepacties

De terugroepacties die de Japanse autobouwer Toyota sinds drie jaar geleden heeft moeten aankondigen, hebben nauwelijks of geen impact gehad op de percepties bij het publiek over het merk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University. De vaststellingen tonen volgens de Amerikaanse onderzoekers aan hoe belangrijk het is om een kwaliteits-reputatie op te bouwen en te handhaven. Die reputatie ondersteunt volgens hen niet alleen de verkoop, maar helpt ook problemen zoals terugroep-acties op te vangen.

Toyota heeft de voorbije jaren wereldwijd meer dan negen miljoen wagens moeten terugroepen wegens technische defecten, waarbij de auto's ongewild plots begonnen te versnellen. "Ondanks de grote aandacht die in de media aan de terugroepacties werd besteedt, bleek er op de tweedehands-markt nauwelijks een negatief effect merkbaar te zijn," voert onderzoeksleider Robert Hammond, professor economie aan de North Carolina State University, aan.

De onderzoeker stelde vast dat de prijs van de getroffen modellen gemiddeld met 2 procent daalden tegenover vergelijkbare exemplaren van andere merken. "Door mogelijke statistische afwijkingen kan dat percentage verwaarloosbaar worden genoemd," merkt Robert Hammond op. "Bovendien kende de impact ook slechts een kortstondige duur. Amper drie maanden later was die daling weggewerkt. Bij een terugroepactie bij Audi in het midden van de jaren tachtig om dezelfde reden was er echter wel een belangrijke impact. De afwijking tussen beide merken heeft te maken met de verschillende kwaliteits-perceptie."

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, reputatie, toyota |  Facebook |

19-06-11

Individu oordeelt uit bescherming voor eigen reputatie

Mensen zijn sneller geneigd om het ongepast gedrag van anderen te veroordelen wanneer ze het gevoel hebben dat ze in het oog worden gehouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het departement filosofie aan de University of Sydney. Het fenomeen heeft volgens onderzoeksleider Pierrick Bourrat vooral te maken met de bezorgdheid van mensen over de eigen reputatie. Wanneer anderen zouden opmerken dat ongepast gedrag niet wordt afgekeurd, zou men volgens Bourrat immers zelf onder verdenking kunnen komen te staan.

"Mensen die een uitdrukkelijke steun voor een aantal vastgelegde gedragsnormen tentoon spreiden, zouden mogelijk hun eigen reputatie willen beschermen," merkt Pierrick Bourrat op. "De mogelijke aanwezigheid van controle activeert wellicht de interne morele normen." Het feit dat mensen hun publieke oordeel aanpassen aan de mogelijke percepties over hun reputatie, laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat dergelijke verklaringen een belangrijke rol spelen in het coöperatieve gedrag.

De resultaten van het onderzoek bieden volgens Bourrat een mogelijke verklaring voor onder meer politieke en religieuze gedragingen. "Politici brengen in interne kring vaak visies naar voor die in het openbaar anders worden voorgesteld," voert hij aan. "Bovendien geeft het ook een mogelijke verklaring voor het concept van de alomtegenwoordige, alziende goed. Het individu lijkt immers gevoelig te zijn voor het oordeel van die alleswetende aanwezigheid."

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, reputatie |  Facebook |

01-03-11

Reputatie heeft grote band met commercieel succes

Het internetbedrijf Google geniet bij Britse consumenten het beste imago, gevolgd door Kellogg's en Apple. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau TNS over de perceptie van de consument over de grootste bedrijven op de Britse markt. Er wordt aan toegevoegd dat de technologiesector twaalf van de vijfentwintig eerste plaatsen in beslag neemt. De onderzoekers merken daarbij op dat reputatie een bijzonder sterke band lijkt te hebben met commercieel succes. Dat bewijst volgens de onderzoekers dat het publiek heel rationeel is in zijn benadering van reputatie.

De top tien van de meest gereputeerde bedrijven op de Britse markt wordt volgemaakt door het technologiebedrijf Sony, retailer John Lewis, gamebedrijf Nintendo, winkelketen Marks & Spencer, drankenproducent Tetley Tea, frisdrankengroep Coca-Cola en winkelketen Sainsbury's. De onderzoekers merken op dat op het gebied van vertrouwen de hoogste scores worden toegewezen aan retailers, met Marks & Spencer (63 procent), John Lewis (59 procent), Sainsbury's en Morrisons (55 procent).

Op het gebied van succes domineren daarentegen de technologiebedrijven, met Microsoft (81 procent), Apple (80 procent) en Google (79 procent). Op het gebied van kwaliteit ging de eerste plaats naar Google (70 procent). De onderzoekers voegen er aan toe dat het vertrouwen in de merken bijna in alle gevallen is gedaald. "Deze minder emotionele en meer rationele benadering betekent dat bedrijven moeten bewijzen kwalitatieve goederen en diensten te leveren om in een recessie-klimaat hun reputatie hoog te houden," voeren de onderzoekers aan.

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, reputatie |  Facebook |

09-08-10

Amerikaanse reputatie Toyota begint zich te herstellen

De reputatie van de Japanse autoconstructeur Toyota begint zich in de Verenigde Staten opnieuw te herstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau YouGov. Daaruit blijkt dat Toyota van alle merken in de Verenigde Staten tijdens de maand juni de grootste vooruitgang op het gebied van reputatie heeft laten optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat Toyota de voorbije maand voor de eerste keer dit jaar meer positieve dan negatieve commentaren liet optekenen. Toyota en zustermerk Lexus waren ook de enige autoconstructeurs die tijdens de maand juli vooruitgang wisten te boeken op het vlak van reputatie. Naast Toyota werd de top tien de voorbije maand samengesteld door Quiznos, DirecTV, Country Time, V8, Dish Network, Bacardi, Crystal Light, Lexus en Long John Silvers.

Tijdens de maand juni realiseerde Facebook de grootste vooruitgang. Toyota stond toen op de tweede plaats, gevolgd door A&W, Canada Dry, YouTube, Maytag, Monster, Motel 6, Crystal Light en Mike's Hard Lemonade. "Dat betekende een grote verschuiving tegenover de maand mei, toen in de lijst nog drie automerken werden teruggevonden," aldus het magazine Marketing Daily. "Toen stond Goldman-Sachs op de eerste plaats, gevolgd door Toyota, Snapple, Blockbuster, Cadillac, Fox, Buick, Canon, Macaroni Grill en Chili's." De onderzoekers merken verder op dat de lijsten sinds de maand juni in belangrijke mate gedomineerd worden door drankenmerken.

YouGov merkt op dat Toyota voor de grote terugroepacties in het begin van dit jaar, steevast de beste reputatie had van alle autoconstructeurs. Maar tegen half februari was het Japanse merk met de slechtste reputatie opgezadeld. Er wordt aan toegevoegd dat ook nu de positieve commentaren over Toyota slechts een marginale voorsprong hebben tegenover de negatieve commentaren. De onderzoekers voegen er aan toe dat Toyota zich de voorbije jaren een heel stevige reputatie had opgebouwd, maar door de omvang en de emoties van de terugroepacties werd dat helemaal ondermijnd. YouGov zegt dat het dan ook niet gegarandeerd is dat Toyota zijn vroegere reputatie weer helemaal zal kunnen herwinnen.

Tijdens de maand juli kreeg Ford van alle automerken het grootste aantal positieve commentaren, gevolgd door Honda en Chevrolet. Ondanks de vooruitgang bleef Toyota op de voorlaatste plaats staan. Alleen Hummer presteerde nog slechter.

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, reputatie, toyota |  Facebook |

23-06-10

British Petroleum verliest 1 miljard dollar online merkwaarde

De online merkwaarde van oliemaatschappij British Petroleum is sinds de explosie op het boorplatform Deepwater Horizon eind april met bijna 1 miljard dollar gedaald. Dat is de conclusie van een rapport van het mediabedrijf General Sentiment. Sinds begin juni alleen al heeft de Britse oliemaatschappij volgens het bureau dagelijks meer dan 32 miljoen dollar aan merkwaarde verloren. Greg Artzt, chief executive van General Sentiment, stelt dat het British Petroleum een fortuin zal kosten om alleen maar op het gebied van media opnieuw uit de put te kruipen. Hij merkt daarbij op dat het Britse bedrijf gigantische mediacampagnes zou moeten voeren om het geleden verlies te recupereren. Volgens Artzt is het bijna onmogelijk dat British Petroleum zich daarvan ooit nog zal herstellen.

Het mediarapport van General Sentiment over de reputatie van British Petroleum vermeldt nagenoeg ongeëvenaarde niveaus van negatief online sentiment. "Sinds het begin van de milieuramp heeft British Petroleum online een gigantisch verlies aan merkwaarde laten optekenen," merkt Greg Artzt op, verwijzend naar de teneur van de vermeldingen van het bedrijf in online nieuwsmedia, sociale media, blogs en andere websites. "In de media wordt de aandacht gevestigd op de financiële verliezen van het concern, maar vooral de reputatie van het merk en de daaraan verbonden waarde is in vrije val. Als merk zal British Petroleum zich wellicht nooit van deze catastrofe kunnen herstellen. General Sentiment zegt in zijn berekeningen geen rekening te houden met advertenties of negatief sentiment.

Dat betekent dat British Petroleum door de olieramp een gigantische goodwill aan positieve commentaren heeft verloren. Greg Artzt voegt er aan toe dat de gevolgen voor British Petroleum veel zwaarder zijn dan voor de Japanse autobouwer Toyota, die op het vlak van reputatie nochtans eveneens zware klappen kreeg door de schandalen rond de technische defecten van een aantal modellen en de terugroepacties die moesten worden opgezet. Het online reputatieverlies van Toyota wordt door General Sentiment geraamd op een bedrag van 250 miljoen dollar. Dat is amper één vierde van het verlies dat British Petroleum tot nu toe heeft geleden. Greg Artzt merkt daarbij op dat British Petroleum het reputatieverlies uiteindelijk ook op retailvlak en dus in zijn financiële resultaten zal voelen.

15:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: british petroleum, reputatie |  Facebook |

24-04-10

Johnson & Johnson heeft beste reputatie Amerikaans bedrijfsleven

Voor de tweede keer op rij is het farmabedrijf Johnson & Johnson voor het Amerikaanse publiek de onderneming met de beste reputatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Reputation Institute. Het farmabedrijf behaalde een score van 85,82 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat de kinderproducten van Johnson & Johnson erin geslaagd zijn om door te dringen tot nieuwe klanten, die vertrouwen hebben in de producten van hun pasgeborenen en een speciale band ontwikkelen met het bedrijf, dat de bijzonder populaire website BabyCenter heeft opgezet. Johnson & Johnson stond de voorbije vijf jaar onafgebroken in de top tien van het Reputation Institute. De onderzoekers voegen er aan toe dat het succes van het farmabedrijf ook andere ondernemingen duidelijk moet maken dat ze contact moeten zoeken met hun klanten en hun gezinnen.

15:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, johnson johnson, farmaceutica |  Facebook |

20-05-09

Reputatie Amerikaans bedrijfsleven op absoluut dieptepunt

Geleid door de problemen van de autosector en de financiële industrie, heeft de reputatie van Amerikaanse bedrijven bij de eigen bevolking het laagste niveau in tien jaar bereikt. Volgens 88 procent van de Amerikanen is de reputatie van het bedrijfsleven in de Verenigde Staten niet goed tot verschrikkelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Harris Interactive. De technologiesector blijft bij de Amerikaanse consument nog de hoogste reputatie aan te kunnen houden, hoewel ook daar de voorbije zes maanden een terugval werd opgemerkt. De Amerikaanse autosector werd geconfronteerd met de sterkste reputatieterugval uit zijn geschiedenis. De financiële sector geniet nu de slechtste reputatie, samen met de tabaksindustrie. Die twee takken krijgen nog van amper 11 procent van het Amerikaanse publiek een positief oordeel mee.

"Alleen de farmaceutische industrie heeft zijn reputatie het voorbije jaar kunnen verbeteren," merkt Harris Interactive op. Algemeen bekeken krijgen Johnson & Johnson, Google, Sony, Coca-Cola, Kraft en Amazon de beste scores. Die bedrijven genieten bij de Amerikaanse consument volgens Harris Interactive een uitstekende reputatie. Johnson & Johnson blijft voor de achtste keer in tien jaar tijd het bedrijf met de beste reputatie bij de Amerikaanse bevolking. Sony en Wal-Mart kenden het voorbije jaar de grootste vooruitgang op het vlak van reputatie. Het verzekeringsbedrijf American International Group (AIG) haalde de absoluut laagste score. Harris wijst erop dat het van het schandaal met het energiebedrijf Enron vier jaar geleden is dat bedrijven nog zo'n slechte score hebben gehaald.

De Amerikaanse autoconstructeurs General Motors, Ford en Chrysler kenden de grootste terugval in reputatie. Dat staat in schril contrast met hun Japanse sectorgenoot Toyota, die op een tiende plaats werd gerangschikt. De financiële dienstverleners kregen zonder uitzondering negatieve beoordelingen. "Het zal voor vele financiële instellingen bijzonder moeilijk worden om het vertrouwen van het publiek en hun klanten terug te winnen," stipt Harris Interactive aan. "Hun producten spreken het publiek op dit ogenblik bijzonder weinig aan, terwijl men ook van oordeel is dat ze weinig eerlijk, transparant, correct en rechtlijnig in hun communicatie zijn." Volgens meer dan driekwart van de ondervraagden zal de Amerikaanse economische situatie de volgende zes tot twaalf maanden trouwens nog verslechteren.

13:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: industrie, reputatie, verenigde staten |  Facebook |