18-09-17

Bedrijfsreputatie staat voor executive op eerste plaats

Reputatie wordt wereldwijd door bedrijfsleiders als de belangrijkste prioriteit bestempeld, maar tegelijkertijd moet een groot deel erkennen dat zijn organisatie op dat vlak kwetsbaarheden vertoont. Dat is de conclusie van een onderzoek van het British Standards Institute (BSI) bij bijna dertienhonderd executives uit tien sectoren in Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten en Asia-Pacific. Vastgesteld werd dat reputatie voor de ondervraagde executives de belangrijkste prioriteit blijkt, gevolgd door financiële aspecten, leiderschap, visie en doelstelling en kennismanagement. Toch moest 43 procent tevens erkennen dat bij de eigen onderneming mogelijk reputatieproblemen zouden kunnen opduiken.

Er wordt wel opgemerkt dat wereldwijd een sterke variatie kan worden opgemerkt. Terwijl wereldwijd gemiddeld 62 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn organisatie op een goede tot uitstekende reputatie kan terugvallen, loopt dat in de Verenigde Staten op tot 75 procent, tegenover slechts 55 procent in Groot-Brittannië en Ierland en 56 procent in Asia-Pacific. “Het is verheugend vast te stellen dat de bedrijfsleiders beseffen dat succes meer inhoudt dan loutere marktaandelen,” benadrukt Howard Kerr, chief executive bij het British Standards Institute. “Men moet er zich echter bewust van zijn dat onze cultuur van instant communicatie ertoe kan leiden dat een reputatie in enkele minuten kan worden vernietigd.”

Vooral de voorraadketen wordt volgens het onderzoek vaak als een problematisch element bestempeld. “Die gevoeligheid heeft mogelijk te maken met het feit dat de bedrijfsleiders ervaren weinig controle te hebben op hun toeleveranciers, aangezien die buiten de eigen organisatie zijn gesitueerd,” stippen de onderzoekers nog aan. “Hieruit blijkt dat de bedrijfsleiders zich vooral moeten toespitsen op een optimale bewaking van de geijkte procedures, zodat een maximale transparantie kan worden gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd een beleid moet worden gevoerd dat binnen de voorraadketen de ethiek op een hoog niveau bewaard blijft.”

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

03-07-17

Canada land met de beste reputatie ter wereld

Geen enkel land heeft wereldwijd een betere reputatie dan Canada. Dat is de conclusie van een rapport van het Reputation Institute over het internationale imago van vijfenvijftig grote economieën. Canada voert die rangschikking aan met 82,8 punten. Zwitserland eindigde met een nagenoeg identieke score op de tweede plaats, terwijl Zweden met een totaal van 81,9 punten als derde eindigde. De top tien bestaat verder uit Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Finland, Denemarken, Nederland en Ierland. Verder kon worden vastgesteld dat de Verenigde Staten op één jaar tijd tien posities heeft verloren en nu op een 38ste plaats kan worden teruggevonden.

“Canada is een veilig land, maar geniet ook op ethisch gebied een sterk imago,” benadrukt het Reputation Institute. “Bovendien beschikt het land ook over een efficiënte regering.” Sinds het begin van dit decennium werd Canada door het Reputation Institute al vier keer tot wereldwijd lijstaanvoerder bekroond. Drie jaar geleden moest het Noord-Amerikaanse land zijn meerdere erkennen in Zwitserland en vorig jaar stond Zweden op de eerste plaats. In beide gevallen eindigde Canada op de tweede plaats. Er wordt daarbij op gewezen dat Canada zowel in eigen land als internationaal op een bijzonder sterke reputatie kan terugvallen. Dat is niet alleen belangrijk voor het toerisme, maar ook voor export en buitenlandse investeringen.

De onderzoekers wijzen verder op de opmerkelijke stijging van Griekenland, dat het voorbije jaar een winst van 14,3 procent liet optekenen, gevolgd door de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte, die respectievelijk een stijging met 13,6 procent en 10,7 procent konden melden. Tevens wordt opgemerkt dat Groot-Brittannië onder de impact van de brexit in de rangschikking vijf plaatsen diende in te leveren en tot een achttiende plaats is teruggevallen. Dat kan volgens de onderzoekers belangrijke invloed hebben op de buitenlandse investeringen, de internationale handel en de nationale arbeidsmarkt. Anderzijds bleek dat het Britse zelfbeeld met 7,5 procent is gestegen.

België eindigde op een vijftiende plaats.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, canada |  Facebook |

21-02-17

Reputatie bedrijf vooral bepaald door kwaliteit producten en diensten

De reputatie van een onderneming wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris bij meer dan 23.000 Amerikaanse consumenten. Er wordt echter opgemerkt dat visie en leiderschap aan impact winnen. Daarentegen verlies de emotionele uitstraling aan belang. De grootste schade aan de reputatie wordt volgens het onderzoek veroorzaakt door intentioneel wangedrag of illegale activiteiten, de verspreiding van leugenachtige verklaringen en misleidende boodschappen. Ook een intentioneel misbruik van financiële informatie uit winstbejag wordt bijzonder kwalijk genomen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 84 procent van de respondenten te kennen gaf geneigd te zijn om een bedrijf met een uitstekende reputatie te vertrouwen. Bij een onderneming met een ondermaatse reputatie valt dat cijfer terug tot 42 procent. Ook werd vastgesteld dat 44 procent van de consumenten visies over de reputatie van de onderneming met anderen deelt. Daarnaast zei 40 procent de contacten te verbreken met bedrijven die hun eigen reputatie beschadigen. Verder werd vastgesteld dat de helft van de ondervraagden een negatieve mening over de reputatie van de huidige generatie bedrijfsleiders en chief executives.

Tevens werd vastgesteld dat de technologiesector bij de consument de beste reputatie geniet. De sector bleek bij 78 procent van de respondenten een positieve reputatie-score te kunnen rekenen, gevolgd door retail (63 procent), consumptieproducten (61 procent) en de autosector (56 procent). Alleen deze vier industrieën konden op een positieve reactie bij meer dan de helft van de respondenten rekenen. De laagste scores werden genoteerd bij de financiële diensten (37 procent) en farmaceutische bedrijven (29 procent). Vooral de farmaceutische sector heeft de voorbije jaren in de Verenigde Staten een zwaar reputatie-verlies geleden.

Het bedrijf met de beste reputatie bij het Amerikaanse publiek was Amazon gevolgd door Wegmans, Publix Super Markets, Johnson & Johnson, Apple, UPS, Walt Disney, Google, Tesla en 3M Company.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

03-07-14

Reputatie bedreigt aantrekkelijkheid financiële sector als werkgever

Veel managers uit de financiële wereld geloven dat de geleden reputatie-schade het voor sector moeilijker heeft gemaakt om zich aan een aantrekkelijke carrière-optie te profileren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde wervingsbureau Robert Half bij een groep executives uit de Britse financiële sector. Volgens 40 procent wordt het door die reputie-schade moeilijker om talent aan te trekken en te behouden.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

17-06-14

Delen van content moet visibiliteit en reputatie versterken

Gebruikers van het sociale netwerk Linkedin die professionele content delen en consumeren, hopen in de eerste plaats hun visibiliteit te kunnen verhogen en hun reputatie te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Linkedin bij bijna drieduizend gebruikers van het platform in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen Linkedin als belangrijkste bron van professionele content bestempelen. Er worden ook allerlei voordelen toegewezen aan de content-consumptie. Daarbij geeft 78 procent aan het platform te gebruiken om op de hoogte te kunnen blijven van actueel nieuws uit hun sector, terwijl 73 procent op het kanaal ook nieuwe ideeën hoopt te kunnen ontdekken.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, visibiliteit, reputatie |  Facebook |

14-11-13

Mening medewerkers cruciaal voor reputatie onderneming

Rekening houden met de mening of opmerkingen van medewerkers kan voor organisaties de beste strategie vormen om zich te beschermen tegen mogelijke reputatieschade. Dat heeft Nita Clarke, voorzitter van de taskforce Engage for Success van de Britse overheid, gezegd. Clarke merkt op dat bij de werknemers altijd iemand gevonden kan worden die weet wat er gaande is. Een aanmoediging van medewerkers om die meningen naar voor te brengen, kan de onderneming volgens Clarke dan ook helpen om reputatierampen te voorkomen. Ze voegt er aan toe dat de mening van deze medewerkers veel goedkoper zijn dan het inschakelen van dure public relations om scheefgetrokken situaties weer recht te trekken.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, marketing |  Facebook |

22-10-13

Sociale media zetten bedrijven aan reputatie te bewaken

De opkomst van sociale media hebben bedrijven aangezet om reputatie een bijzonder prioriteit toe te kennen bij de strategische risico’s. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan driehonderd executives en bestuurders van grote bedrijven. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 40 procent van de ondervraagden reputatie als een belangrijke bedreiging voor hun zakelijk model bestempelden, gevolgd door economische trends (27 procent) en concurrentie (27 procent). Die grote bezorgdheid over de reputatie wordt volgens de onderzoekers gedragen door de activiteit van sociale media.

“Er moet heel wat tijd en moeite geïnvesteerd worden om een reputatie op te bouwen,” zeggen de onderzoekers. “Door enkele negatieve commentaren in sociale media kan die zorgvuldig gecreëerde reputatie echter op een minimum van tijd volledig vernietigd worden. Door sociale media dreigen bedrijven steeds minder controle op de conversaties bij het publiek te kunnen uitoefenen.” Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de respondenten hun strategisch risico proberen te beperken door de frequentie van de controles op te voeren en grotere budgetten te voorzien voor maatregelen om de reputatie te beschermen. Deloitte stelde vast dat 43 procent van de bedrijven zelfs tot een continue controle van sociale media is overgegaan.

“Het sociale element van een organisatie is bijzonder complex,” merkt onderzoeker Heny Ristuccia, risico-analist bij Deloitte, op. “Bedrijven moeten dan ook continu op de hoogte zijn van de conversaties in sociale media. Dat geldt niet alleen voor de eigen activiteiten, maar ook voor berichten over concurrenten en de hele sector. Hoewel de bedrijven het grote reputatie-risico erkennen, blijken budgetten vaak compleet verkeerd aangewend te worden. Public relations en communicatie worden vaak pas ingeschakeld wanneer de onderneming met een probleem wordt geconfronteerd, terwijl weinig inspanningen worden gedaan om proactief op te treden en op mogelijke uitdagingen te anticiperen.”

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, reputatie |  Facebook |