21-02-17

Reputatie bedrijf vooral bepaald door kwaliteit producten en diensten

De reputatie van een onderneming wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Harris bij meer dan 23.000 Amerikaanse consumenten. Er wordt echter opgemerkt dat visie en leiderschap aan impact winnen. Daarentegen verlies de emotionele uitstraling aan belang. De grootste schade aan de reputatie wordt volgens het onderzoek veroorzaakt door intentioneel wangedrag of illegale activiteiten, de verspreiding van leugenachtige verklaringen en misleidende boodschappen. Ook een intentioneel misbruik van financiële informatie uit winstbejag wordt bijzonder kwalijk genomen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 84 procent van de respondenten te kennen gaf geneigd te zijn om een bedrijf met een uitstekende reputatie te vertrouwen. Bij een onderneming met een ondermaatse reputatie valt dat cijfer terug tot 42 procent. Ook werd vastgesteld dat 44 procent van de consumenten visies over de reputatie van de onderneming met anderen deelt. Daarnaast zei 40 procent de contacten te verbreken met bedrijven die hun eigen reputatie beschadigen. Verder werd vastgesteld dat de helft van de ondervraagden een negatieve mening over de reputatie van de huidige generatie bedrijfsleiders en chief executives.

Tevens werd vastgesteld dat de technologiesector bij de consument de beste reputatie geniet. De sector bleek bij 78 procent van de respondenten een positieve reputatie-score te kunnen rekenen, gevolgd door retail (63 procent), consumptieproducten (61 procent) en de autosector (56 procent). Alleen deze vier industrieën konden op een positieve reactie bij meer dan de helft van de respondenten rekenen. De laagste scores werden genoteerd bij de financiële diensten (37 procent) en farmaceutische bedrijven (29 procent). Vooral de farmaceutische sector heeft de voorbije jaren in de Verenigde Staten een zwaar reputatie-verlies geleden.

Het bedrijf met de beste reputatie bij het Amerikaanse publiek was Amazon gevolgd door Wegmans, Publix Super Markets, Johnson & Johnson, Apple, UPS, Walt Disney, Google, Tesla en 3M Company.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

03-07-14

Reputatie bedreigt aantrekkelijkheid financiële sector als werkgever

Veel managers uit de financiële wereld geloven dat de geleden reputatie-schade het voor sector moeilijker heeft gemaakt om zich aan een aantrekkelijke carrière-optie te profileren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het gespecialiseerde wervingsbureau Robert Half bij een groep executives uit de Britse financiële sector. Volgens 40 procent wordt het door die reputie-schade moeilijker om talent aan te trekken en te behouden.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |

17-06-14

Delen van content moet visibiliteit en reputatie versterken

Gebruikers van het sociale netwerk Linkedin die professionele content delen en consumeren, hopen in de eerste plaats hun visibiliteit te kunnen verhogen en hun reputatie te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van Linkedin bij bijna drieduizend gebruikers van het platform in de Verenigde Staten. Er wordt aan toegevoegd dat de betrokkenen Linkedin als belangrijkste bron van professionele content bestempelen. Er worden ook allerlei voordelen toegewezen aan de content-consumptie. Daarbij geeft 78 procent aan het platform te gebruiken om op de hoogte te kunnen blijven van actueel nieuws uit hun sector, terwijl 73 procent op het kanaal ook nieuwe ideeën hoopt te kunnen ontdekken.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, visibiliteit, reputatie |  Facebook |

14-11-13

Mening medewerkers cruciaal voor reputatie onderneming

Rekening houden met de mening of opmerkingen van medewerkers kan voor organisaties de beste strategie vormen om zich te beschermen tegen mogelijke reputatieschade. Dat heeft Nita Clarke, voorzitter van de taskforce Engage for Success van de Britse overheid, gezegd. Clarke merkt op dat bij de werknemers altijd iemand gevonden kan worden die weet wat er gaande is. Een aanmoediging van medewerkers om die meningen naar voor te brengen, kan de onderneming volgens Clarke dan ook helpen om reputatierampen te voorkomen. Ze voegt er aan toe dat de mening van deze medewerkers veel goedkoper zijn dan het inschakelen van dure public relations om scheefgetrokken situaties weer recht te trekken.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie, marketing |  Facebook |

22-10-13

Sociale media zetten bedrijven aan reputatie te bewaken

De opkomst van sociale media hebben bedrijven aangezet om reputatie een bijzonder prioriteit toe te kennen bij de strategische risico’s. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Deloitte bij meer dan driehonderd executives en bestuurders van grote bedrijven. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 40 procent van de ondervraagden reputatie als een belangrijke bedreiging voor hun zakelijk model bestempelden, gevolgd door economische trends (27 procent) en concurrentie (27 procent). Die grote bezorgdheid over de reputatie wordt volgens de onderzoekers gedragen door de activiteit van sociale media.

“Er moet heel wat tijd en moeite geïnvesteerd worden om een reputatie op te bouwen,” zeggen de onderzoekers. “Door enkele negatieve commentaren in sociale media kan die zorgvuldig gecreëerde reputatie echter op een minimum van tijd volledig vernietigd worden. Door sociale media dreigen bedrijven steeds minder controle op de conversaties bij het publiek te kunnen uitoefenen.” Uit het onderzoek blijkt dat 52 procent van de respondenten hun strategisch risico proberen te beperken door de frequentie van de controles op te voeren en grotere budgetten te voorzien voor maatregelen om de reputatie te beschermen. Deloitte stelde vast dat 43 procent van de bedrijven zelfs tot een continue controle van sociale media is overgegaan.

“Het sociale element van een organisatie is bijzonder complex,” merkt onderzoeker Heny Ristuccia, risico-analist bij Deloitte, op. “Bedrijven moeten dan ook continu op de hoogte zijn van de conversaties in sociale media. Dat geldt niet alleen voor de eigen activiteiten, maar ook voor berichten over concurrenten en de hele sector. Hoewel de bedrijven het grote reputatie-risico erkennen, blijken budgetten vaak compleet verkeerd aangewend te worden. Public relations en communicatie worden vaak pas ingeschakeld wanneer de onderneming met een probleem wordt geconfronteerd, terwijl weinig inspanningen worden gedaan om proactief op te treden en op mogelijke uitdagingen te anticiperen.”

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, reputatie |  Facebook |

09-08-13

Jongeren al vroeg vertrouwd met het reputatie-fenomeen

Jongeren stellen zich al op vroege leeftijd vriendelijk op tegen generatiegenoten die zelf een positieve houding aannemen tegenover andere kinderen. Dat doet veronderstellen dat kinderen al op jonge leeftijd een besef hebben van de reputatie van hun vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Osaka University in Japan bij kinderen van vijf en zes jaar. De onderzoekers stellen dat kinderen zelf meer geneigd zijn tot een prosociaal gedrag wanneer ze gelijkaardige positieve houdingen ook bij hun vrienden hebben opgemerkt. Bovendien blijkt ook een positieve houding tegenover het voorwerp van het gedrag opgeroepen te worden.

Lees Verder

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, reputatie |  Facebook |

21-07-13

Reputatie is betere motivator dan geld

Reputatie is een betere motivator dan geld om de consument aan te zetten tot een positief maatschappelijk gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University naar de betrokkenheid van duizend Amerikaanse burgers in een ecologisch programma. De onderzoekers stelden vast dat een financiële beloning de proefpersonen weliswaar kon aanzetten om aan het programma deel te nemen, maar wanneer op reputatie werd gewerkt, bleken nog betere resultaten opgetekend te kunnen worden. Reputatie is volgens de onderzoekers dan ook een efficiëntere en goedkopere methode om belangrijke maatschappelijke projecten te promoten.

“Algemeen wordt aangenomen dat de burger door aanlokkelijke financiële beloningen het gemakkelijkst tot een positief maatschappelijk gedrag kan worden aangezet,” merken de onderzoekers Erez Youli, Moshe Hoffman, David Rand en Martin Nowak op. “In werkelijkheid blijkt dat echter geen absolute noodzaak te zijn. Een project in California rond energiebesparing toonde aan dat financiële voordelen weliswaar een positieve stimulans kunnen bieden, maar het aanbrengen van inschrijvingslijsten in de toegangshal van appartementen, waardoor de deelnemers van hun maatschappelijke betrokkenheid konden getuigen, bleek veel efficiënter te werken.”

De financiële beloning bleek slechts tot een lichte toename van het aantal deelnemers te leiden, maar na het ophangen van de lijsten kon een verdrievoudiging van het aantal inschrijvingen worden geregistreerd. “De visibiliteit van het positief maatschappelijk gedrag vormt een belangrijke stimulans, want burgers voelen dat hun reputatie mogelijk in het gedrang zou kunnen komen indien ze geen blijk geven van een wil tot samenwerking,” voeren de onderzoekers aan. “Zonder die visibiliteit is er echter geen enkele druk om aan een project deel te nemen. Mogelijk hebben ook de ontwikkelaars van de hybride Toyota Prius intuïtief gekozen voor een specifiek design, zodat de eigenaar van een milieuvriendelijke auto zou opvallen.”

De onderzoekers stelden verder vast dat de deelname aan het project hoger lag in grote appartementsgebouwen dan in wijken met rijwoningen, waar minder gemeenschappelijke ruimtes zijn en de visibiliteit van het milieuvriendelijk gedrag dan ook beperkt bleef. Ook bleken eigenaars sneller bereid te zijn om in het project in te stappen dan huurders. “Eigenaars zijn een permanenter lid van de wijk dan huurders en maken zich dan ook meer zorgen over hun reputatie in de gemeenschap,” benadrukt David Rand. Tenslotte bleek ook dat visibiliteit alleen een impact had op de participatiegraad wanneer aangegeven werd dat het project aan de hele gemeenschap werd voorgesteld.

Rand merkt op dat de resultaten van de studie een belangrijke impact kunnen hebben op het beleid, aangezien de conclusies kunnen worden gebruikt om een daadwerkelijke gedragsverandering met belangrijke economische gevolgen aan te moedigen. “Reputatie is een belangrijk instrument dat door het beleid kan worden gehanteerd om de bevolking aan te zetten zijn medewerking te verlenen aan maatschappelijk belangrijke projecten,” benadrukt de wetenschapper.

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reputatie |  Facebook |