10-05-17

Industriële partner tast credibiliteit research aan

Wetenschappelijke studies worden door het publiek vaak op een grotere argwaan ontvangen wanneer blijkt dat bij het onderzoek ook een industriële partner - zelfs met een uitstekende reputatie - is betrokken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University, gebaseerd op studies rond onder meer genetisch gemanipuleerde voeding. De resultaten van het onderzoek geven aan dat wetenschappers in moeilijke tijden, wanneer subsidies van de overheid worden beperkt, met een bijkomende uitdaging worden geconfronteerd om een alternatieve financiering van hun research te kunnen verzamelen zonder de integriteit van het project in het gedrang te brengen.

“Het publiek heeft het moeilijk om studies rond gezondheidsrisico’s te aanvaarden wanneer een industriële partner bij het project betrokken blijkt,” benadrukt onderzoeksleider John Besley, professor reclame en public relations aan de Michigan State University. “De resultaten van onze studie tonen duidelijk dat de argwaan van het publiek substantieel toeneemt wanneer een voedingsbedrijf bij het project was betrokken. Door de aanwezigheid van een industriële partner bleek 77 procent van de respondenten een negatieve commentaar over het onderzoek te hebben. Wanneer daarentegen geen sprake was van een industriële partner, valt die negatieve commentaar terug op amper 28 procent.”

“De negatieve percepties tegenover industriële partners verdwenen ook niet wanneer erop werd gewezen dat andere partijen, zoals openbare gezondheidsinstellingen, eveneens bij het onderzoek waren betrokken,” zegt professor Besley nog. “Wanneer de wetenschap op steun uit de industrie beroep doet, wordt de geloofwaardigheid aangetast en die negatieve impact kan niet door de toevoeging van een andere, geloofwaardige, partij worden gecorrigeerd.” Het probleem kan volgens de onderzoekers een belangrijke drempel worden voor wetenschappelijk onderzoek, dat vaak naar private partnerships moet uitkijken omdat de overheden minder budgetten ter beschikking stellen.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

31-08-13

Zachte research leidt vaker tot overdreven resultaten

Onderzoekers die betrokken zijn bij zogenaamde zachte research zijn vaker geneigd om de resultaten van hun studies te overdrijven dan collega’s in andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. De onderzoekers merken op dat onderzoekers bij zachte research een grotere vrijheid genieten om experimenten te creëren die hun theorieën bevestigen. Die studies zijn volgens de Schotse wetenschappers eerder gericht op het invullen van verwachtingen dan op het bereiken van een duidelijk omschreven doel of de ontdekking van nieuwe elementen. De wetenschappers voegen er aan toe dat vooral in de Verenigde Staten resultaten worden overdreven.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

01-06-13

Farmaceutisch onderzoek moet maatschappelijke meerwaarde tonen

Farmaceutische onderzoeksprojecten moeten een grotere transparantie bieden over hun maatschappelijke meerwaarde. Dat zegt Mark Yarborough, bioethicus aan de University of California. De Amerikaanse wetenschapper merkt op dat niet alle research een even grote waarde heeft en soms leidt tot duurdere geneesmiddelen zonder dat een verbetering in de behandeling wordt gerealiseerd. Die transparantie is volgens Yarborough onder meer nodig om kandidaat-deelnemers aan klinisch onderzoek in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research |  Facebook |

22-01-13

Wetenschappelijke fraude treft alle geledingen research-wereld

Fraude in de onderzoekswereld wordt bij alle categorieën wetenschappers aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Yeshiva University in New York. De onderzoekers hadden vooraf verwacht dat het wangedrag vooral zou kunnen worden opgemerkt bij wetenschappers aan het begin van een carrière, maar bleken ook ervaren vorsers zich aan fraude schuldig te maken. Het is volgens de onderzoekers dan ook duidelijk dat de aandacht voor de ethische aspecten in de wetenschap niet mag beperkt blijven tot de opleidingsperiode.

De fraudedossiers waren voor 40 procent het werk van onderzoekers in opleiding, maar dienden ook voor respectievelijk 32 procent en 28 procent te worden toegeschreven aan academici en ander wetenschappelijk personeel, zoals technici, coördinatoren of interviewers. "Men zou een groter aandeel bij jonge wetenschappers verwachten, omdat zij nog een intense druk voelen om te publiceren, wat noodzakelijk is om de nodige onderzoeksfondsen te kunnen werven," zegt onderzoeksleider Arturo Casadevall.

"Men zou kunnen vanuit gaan dat wetenschappers zich met het vorderen van hun carrière meer zelfzeker zouden voelen," voert Casadevall nog aan. "In werkelijkheid hebben die wetenschappers ook een verantwoordelijkheid over grotere laboratoria, zodat ze grotere financiële budgetten nodig hebben, waardoor de druk op het publiceren toeneemt en de verleiding om te frauderen toenemen." De onderzoeker pleit dan ook voor geregelde ethische trainingen voor alle geledingen van de onderzoekswereld.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, fraude |  Facebook |

07-07-12

Research leidt tot betere resultaten voor universiteitsstudenten

Studenten die aan de universiteit bij wetenschappelijk onderzoek worden betrokken, boeken betere resultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Texas. Er wordt aan toegevoegd dat het prestige van de universiteit ook een belangrijke rol speelt bij de studiekeuze van jongeren, die een voorkeur aangeven om les te krijgen van vermaarde professoren die in hun cursussen op hun eigen research kunnen terugvallen. De onderzoekers stellen echter ook dat buitenschoolse activiteiten bij vele studenten tot betere resultaten leiden. Daarmee wordt volgens de onderzoekers een algemene perceptie, waarbij door velen verondersteld wordt dat sociale activiteiten ten koste dreigen te gaan van de studie-inzet, tegengesproken.

Lees Verder

07:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, onderwijs |  Facebook |

17-05-12

Overheidssteun Amerikaans universitair onderzoek zwaar teruggevallen

In de Verenigde Staten hebben de lokale overheden het voorbije decennium de investeringen in onderzoek aan de universiteiten met ongeveer 20 procent teruggeschroefd, terwijl buitenlandse correspondenten zwaar in research investeren om de Amerikaanse dominantie op het gebied van wetenschap en innovatie aan te vallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Science Board (NSB). De bestedingen per student daalden in de Verenigde Staten van 10.195 dollar tien jaar geleden tot 8.157 dollar twee jaar geleden.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

03-09-11

Google verandert onderzoekswerk studenten

Het internetbedrijf Google heeft een belangrijke impact gehad op het onderzoekswerk van studenten. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries (ERIAL). Er wordt daarbij opgemerkt dat het inschakelen van het online medium helaas niet geleid heeft tot een verbetering van het niveau van dat onderzoekswerk. De onderzoekers wijzen er op dat studenten inmiddels databanken gebruiken zoals ze een zoekmachine zouden gebruiken, wat de verkregen resultaten beperkt.

"De studie bracht aan het licht dat universiteitsstudenten heel ruwe onderzoeksvaardigheden hebben," stipt onderzoeksleider Andrew Asher aan. "Velen weigeren advies in te winnen bij bibliothecarissen of weten zelfs niet dat ze raad kunnen vragen. De bibliotheken werden weliswaar relatief intensief, maar de bibliothecarissen blijven grotendeels afwezig in de research van studenten. De meeste studenten weten niet wat bibliothecarissen doen en hebben er geen idee van dat ze daar hulp zouden kunnen krijgen bij hun academisch werk."

Er wordt aan toegevoegd dat de studenten daarentegen vaak beroep deden op literatuur of gegevensbanken die niet geschikt zijn voor hun studiegebied en blijken onvoldoende inzicht te hebben in de manier waarop ze betere onderzoeksresultaten zouden kunnen verfijnen. "Veel studenten slagen er niet in de informatie-vaardigheden te verwerven die ze in hun latere carrières nodig zullen hebben. Het gaat hier niet alleen om de academische research, maar ook om de vorming van onderlegde, reflectieve en kritische consumenten van informatie."

"Nochtans leveren de meeste studenten hard werk en blijken de respondenten hun best te doen in moeilijke omstandigheden," stelt Asher. "Studenten hebben een betere conceptuele training nodig over de manier waarop zoekmachines hun informatie organiseren en verwerven. Hoewel de interface van Google en andere zoekmachines intuïtiever lijken dan traditionele gegevensbanken, is het achterliggende kader helemaal niet intuïtief en slechts weinig studenten hebben een duidelijk inzicht in de werking van die systemen."

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, research, student |  Facebook |

11-06-11

Teveel onderzoekers komt kwaliteit research niet ten goede

Het eindeloos toevoegen van onderzoekers helpt niet om de kwaliteit van de research te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wetenschappers Ralph Kenna van de University of Coventry in Engeland en Bertrand Berche van de University of Nancy in Frankrijk. Kenna en Berche kwamen tot de vaststelling dat bij experimenteel onderzoek best ongeveer vijfentwintig wetenschappers worden ingeschakeld, terwijl dat bij theoretische projecten tot dertien collega's en medewerkers beperkt zou moeten worden.

"Wanneer die grenzen worden overschreden, zou er volgens Kenna en Berche geen bijdrage meer opgemerkt kunnen worden tot het verbeteren van de onderzoekskwaliteit," aldus het webmagazine Physicsworld.com. Uit het onderzoek blijkt dat de de onderzoekskwaliteit oorspronkelijk lineair stijgt met de omvang van de researchgroep. Boven een bepaalde grens, de bovenste kritieke massa, kan er volgens de onderzoekers geen verband meer gelegd worden tussen kwaliteit en kwantiteit.

"Wanneer de bovenste kritieke massa wordt overschreden, is er geen goede interactie tussen de onderzoekers meer mogelijk," merken de onderzoekers op. "Indien men toch boven die grens gaat, begint de onderzoeksgroep te fragmenteren." De onderste kritieke massa voor theoretisch onderzoek bestaat uit twee wetenschappers. Bij experimenteel onderzoek ligt die onderste kritieke massa op dertien participanten. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de wetenschappelijke bagage van de onderzoekers, maar ook hun onderlinge interactie een rol speelt bij de researchkwaliteit.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, wetenschap |  Facebook |

22-05-11

Wetenschappelijke mobiliteit biedt een meerwaarde

De regio van herkomst nog altijd een impact op het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er wordt opgemerkt dat de verhuis van een wetenschapper naar een baan in een andere regio een duidelijke impact heeft op hun invloed. Er wordt aan toegevoegd dat de nabijheid van bestaande clusters van research en industrie tot een grotere productieve wisselwerking tussen wetenschappers en technologieën leiden.

Opgemerkt wordt dat een verhuis van wetenschappers nieuwe verwijzingen creëert van de wetenschappelijke gemeenschap uit de nieuwe omgeving, zelfs al blijven de verwijzingen in papers in de vroegere omgeving constant. Op het gebied van patenten blijkt hun wetenschappelijk werk echter minder aanleiding te geven tot nieuwe technologieën in hun vroegere omgeving, hoewel het effect in de nieuwe regio wordt gestimuleerd. "Voor innovaties blijkt persoonlijk contact belangrijk te zijn," voert onderzoeksleider Pierre Azoulay aan.

"De aanwezigheid van researchclusters waar industrie en universiteit in elkaars nabijheid liggen - zoals in Boston, Silicon Valley en de Research Triangle in North Carolina - zorgt bovendien voor een betere wisselwerking tussen onderzoekers en de professionele sector," merkt Azoulay nog op. "Dat bevestigt het idee van de clusters als constructief model. Soms moeten de bedrijven de implicaties van het onderzoek zelf kunnen ervaren." Azoulay voegt er aan toe dat het stimuleren van mobiliteit bij wetenschappers duidelijk een meerwaarde creëert.

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, research, wetenschap |  Facebook |

11-02-11

Kritiek op medische tests in onderaanneming

Het testen van geneesmiddelen op mensen in lageloonlanden brengt meer risico's met zich mee dan eerder werd verondersteld. Dit komt doordat meer dan de helft van de tests door farmaceutische bedrijven wordt uitbesteed aan onderaannemers. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Latijns-Amerikaanse organisatie Salud y Fármacos en het Indiase Centre for Studies in Ethics and Rights.

Het systeem van onderaanneming zet volgens het rapport de kwaliteit van het klinisch onderzoek onder druk. Bovendien is er daarbij ook geen sprake van onafhankelijk toezicht. "Net zoals de computerproducenten, doen ook farmabedrijven vaak beroep op onderaannemers," aldus het rapport. "Dat gebeurt in lageloonlanden met een grote kwetsbare bevolking die arm, onverzekerd en analfabeet is. Daar kunnen ze gemakkelijk en goedkoop proefpersonen werven."

Er wordt aan toegevoegd dat vele tests worden uitgevoerd door onderaannemers die zich profileren op het feit dat ze sneller en goedkoper werken dan de farmaceutische bedrijven. "Hierdoor komt de naleving van ethische normen onder druk te staan en worden verantwoordelijkheden minder transparant," wordt er opgemerkt. "Experts en betrokkenen uiten grote zorgen over de kwaliteit en ethiek van de testen die door deze onderaannemers worden uitgevoerd, omdat kosten en tijdsoverwegingen de boventoon voeren."

09:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research, somo |  Facebook |

07-11-10

Vrees voor afbouw investeringen in Amerikaans onderzoek

De Amerikaanse overheidsfinanciering van het wetenschappelijk onderzoek zou gevoelig kunnen teruggeschroefd worden indien de republikeinen van hun dominantie in het Huis van Afgevaardigden gebruik maken om hun eigen verkiezingsbeloftes door te duwen. In die beloftes werd immers gezegd dat de niet-militaire uitgaven tot het niveau van twee jaar geleden zouden worden teruggebracht. Daarbij zouden de investeringen in onderzoek naar wetenschap en gezondheid met 12,3 procent terugvallen tot 57,8 miljard dollar. De Amerikaanse president Barack Obama had een voorstel ingediend om voor volgend jaar een budget van 65,9 miljard dollar te voorzien.

"Een analyse door de American Association for the Advancement of Science toont wat er zou gebeuren indien alle centra zouden moeten terugvallen op hun budgetten van twee jaar geleden," merkt de Amerikaanse krant The Washington Times op. "Het National Institutes of Health zou 2,9 miljard miljard dollar verliezen. Dat is 9 procent van zijn totale onderzoeksbudget. De National Science Foundation zou meer dan 1 miljard dollar of bijna 19 procent van zijn totale onderzoeksbudget verliezen. De National Oceanic and Atmospheric Administration zou 324 miljoen dollar verliezen en daarmee zijn onderzoeksbudget met 34 procent zien inkrimpen.

President Barack Obama had na zijn aantreden de federale ondersteuning voor het wetenschappelijk onderzoek al snel opgedreven. "Patrick Clemins, budgetbeheerder bij de American Association for the Advancement of Science, wijst erop dat Obama de wetenschappelijke organisaties al heeft gevraagd zich voor te bereiden op een inlevering van 5 procent in de toekomstige budgetten," merkt de Amerikaanse krant nog op. "De democraten zouden kunnen proberen om de budgetten nog goedgekeurd te krijgen vooral de republikeinen in januari de macht overnemen, maar omdat ze niet over voldoende stemmen beschikken om het republikeinse filibusteren in de senaat te stoppen, lijkt dat niet realiseerbaar."

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, verenigde staten |  Facebook |

21-08-10

Tsjernobyl biedt nieuwe inzichten in evolutie soorten

chernobylbirds.jpgWetenschappers uit Tsjernobyl hebben een manier gevonden om te voorspellen welke soorten de grootste kans hebben om ernstige schade op te lopen van radio-actieve stralingen. Op die manier zouden ze kunnen voorspellen in welke mate deze soorten het risico lopen om onder verschillende vormen van milieustress af te nemen of zelfs helemaal te verdwijnen. De betrokken onderzoekers, Tim Mousseau van de University of South Carolina in de Verenigde Staten en Anders Moller van het National Centre for Scientific Research in Parijs, zijn al sinds meer dan een decennium aan de slag in Tsjernobyl, waar ze gegevens over de populaties van insecten, vogels en zoogdieren uit de besmette zone rond de verlaten kerncentrale verzamelen.

"Het verschil in weerstand moet mogelijk worden verklaard door het feit dat sommige soorten, om welke reden dan ook, over een minder geperfectioneerd mechanisme voor dna-herstel beschikken," merken de onderzoekers op tegenover BBC News. "Met elke generatie kent de dna-structuur kleine wijzigingen, afhankelijk van het natuurlijk evenwicht tussen mutaties en de mogelijkheden van het individu op dna-schade te herstellen. Dat is de manier hoe soorten evolueren. Aan de hand van de snelheid waarop die veranderingen plaats grijpen, kan er perfect worden voorspeld welke soorten het meest gevoelig zijn voor contaminanten."

Professor Tim Mousseau merkt op dat Tsjernobyl een unieke gelegenheid biedt om het verloop van een natuurlijk experiment te volgen. "Op deze manier kunnen we vaststellen wat er gebeurt met soorten wanneer ze met dergelijke milieuverstoring worden geconfronteerd," benadrukt hij. Op die manier zou kunnen verklaard worden waarom een aantal soorten het meest gevoelig zijn voor andere soorten contaminaties. De onderzoekers merken op dat vooral felgekleurde vogels en trekvogels het meest kwetsbaar lijken voor deze contaminaties. Louise Johnson, evolutie-bioloog aan de University of Reading, voegt er aan toe dat extreme gebeurtenissen zoals Tsjernobyl mogelijkheden bieden om voorspellingen te doen over de evolutie.

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tsjernobyl, research, evolutie |  Facebook |

Europese onderzoeksdoelstellingen perfect haalbaar

schutte.jpgDe nieuwe innovatie-strategie van de Europese Unie moet betere links leggen tussen onderzoek, opleiding en ondernemerschap. Dat heeft Georg Schüttle, Duits onderminister voor opleiding en onderzoek, gezegd in een interview met het magazine Euractiv. Alleen op die manier kan Europa volgens Schüttle zijn innovatie-kloof overbruggen. Bovendien moet er volgens hem dringend op administratieve vereenvoudigingen worden aangestuurd. De Duitse onderminister stelde echter optimistisch te zijn dat de debatten over de prioriteiten binnen de Europese budgetten zou leiden tot extra financiële middelen voor onderzoek.

"We verwachten duidelijke inspanningen op het gebied van het principe van uitmuntendheid en een vereenvoudiging van de procedures en een gereduceerde bureaucratie op nationaal en Europees vlak," merkt Schüttle op tegenover Euractiv. Schüttle wijst erop dat Duitsland in het kader van zijn High-Tech Strategy werkt aan een sterkere band tussen wetenschap en industrie. Dat moet volgens hem leiden tot een snelle en efficiënte commerciële exploitatie van wetenschappelijke bevindingen. Deze strategie zal volgens hem de uitwisseling tussen het hoger onderwijs, onderzoeksinstituten en bedrijven blijven promoten en moeten leiden tot een versterking van het proces van overdracht van kennis en technologie.

"Op die manier kunnen onderzoeks-resultaten sneller worden vertaald in innovaties voor de markt en de maatschappij," voert Schüttle nog aan. Hij zegt verder ervan overtuigd te zijn dat Duitsland zijn investeringen op het gebied van research verder zal blijven opdrijven. Op dit ogenblik wordt 2,645 procent van het Duitse bruto binnenlandse product toegewezen aan onderzoek. Dat is het hoogste cijfer sinds de Duitse eenmaking. Dat tempo zal volgens Schüttle ook de volgende jaren verder worden opgedreven. De Europese doelstelling om tegen het einde van het decennium 3 procent van het bruto binnenlandse product toe te kennen aan onderzoek, haalbaar moet zijn.

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, georg schütte, research |  Facebook |

30-11-09

Consumentenonderzoek is vaak weinig diepgaand

Veel grote bedrijven hebben een programma rond consumentenonderzoek geïmplementeerd, maar slechts weinige maken daar optimaal gebruik van. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau The Boston Consulting Group. Consumentenonderzoek beperkt zich volgens de onderzoekers meestal op de ontwikkeling van nieuwe producten of het formuleren van marketingboodschappen, waarbij de meerwaarde voor het hele bedrijf gelimiteerd. Daarbij wordt opgemerkt dat meer dan 70 procent van de ondervraagde bedrijven onderzoek doet rond nieuwe producten en marketingboodschappen, maar minder dan 40 procent maakt gebruik van consumenteninzicht om productprijzen te bepalen, promoties te lanceren, financiële resultaten te voorspellen en distributie-strategieën te ontwikkelen. De onderzoekers merken daarbij op dat bedrijven consumentenonderzoek meestal louter taktisch in plaats van strategisch inzetten.

"Zelfs grote internationale bedrijven vatten hun consumentenonderzoek vaak taktisch op," merkt The Boston Consulting Group op. "Budgetten worden helemaal of grotendeels besteed aan taktisch-gerichte gegevens die vooral beschouwingen achteraf inhouden. Dat betekent dat ze heel wat energie investeren om gegevens te verzamelen over dingen die in het verleden zijn gebeurd. Een aantal andere ondernemingen stelt zich echter wel vooruitziend op en wil met zijn onderzoek vooral achterhalen in welke richting de consument uitgaat." De onderzoekers voegen er aan toe dat er binnen de bedrijven een grote onenigheid bestaat over de redenen waarom men er niet in slaagt om de maximale mogelijkheden van het onderzoek uit te putten. Volgens het management is het vaak te wijten aan het onderzoek zelf, dat niet meer mogelijkheden zou toelaten. De researchers zelf stellen echter dat er binnen diverse geledingen van het bedrijf onvoldoende interesse bestaat.

"Met de opkomst van sociale media als kanaal om producten en diensten van bedrijven te bespreken of te bekritiseren, is er voor researchers voldoende onderzoeksmateriaal," merkt The Boston Consulting Group op. "Het grote probleem is echter een synthese te maken deze afzonderlijke bronnen van informatie en duidelijk te maken wat daarvan de betekenis is. Dat wordt de volgende evolutie in e-mailonderzoeken, die op zich al een enorme revolutie betekenden." The Boston Consulting Group merkt verder op dat er geen verband is tussen de investeringen die een bedrijf doet in onderzoek en de maximale mogelijkheden die er worden uitgehaald. De onderzoekers stellen wel dat bedrijven bij hun bestedingen duidelijk prioriteiten zouden moeten stellen en voorop moeten stellen wat ze willen bereiken of achterhalen. Bovendien moet er volgens de onderzoekers daarna ook voor gezorgd worden dat die inzichten ook in daadwerkelijke actie worden omgezet.

18:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, marketing |  Facebook |

23-10-09

Europees researchprogramma schiet tekort

Het jongste onderzoeksprogramma van de Europese Unie heeft een aantal van zijn belangrijkste doelstellingen gemist. Dat blijkt uit een rapport van het European Court of Auditors, een orgaan dat de financiën van de Europese Unie onderzoekt. Daarbij wordt opgemerkt dat in het Sixth Framework Programma van de Europese Unie, dat liep van 2002 tot 2006, was vooropgesteld dat de creatie van grote multinationale onderzoeks-samenwerkingsverbanden voor domeinen die het meest relevant zijn voor de maatschappij, een fragmentatie van de research moest tegengaan. Maar volgens het European Court of Auditors is men er niet echt in geslaagd om die doelstelling te bereiken. Daarbij wordt opgemerkt dat de meeste samenwerkingsverbanden, die meestal pas na zeer complexe onderhandelingen kunnen worden opgestart, opnieuw uit elkaar vallen wanneer de Europese financiële ondersteuning afloopt en er ook niet in geslaagd wordt om verdere financiering uit andere bronnen, zoals werd gehoopt, binnen te halen.

In het Sixth Framework Programme van de Europese Unie werd een bedrag van 17,5 miljard euro geïnvesteerd. Voorwaarden voor steun waren onder meer een multinationaal samenwerkingsverband, dat bovendien interdisciplinair moest zijn. Daarbij moest vooral worden gemikt op de levenswetenschappen, de informatiemaatschappij, nanotechnologie, ruimtevaart, voedselveiligheid, duurzame ontwikkeling en de kennismaatschappij. Eén van de doelstellingen was vooral om kleine en middelgrote ondernemingen bij de projecten te betrokken. Maar onder meer dit laatste is volgens het rapport een complete mislukking geworden. Er was immers vooropgesteld dat de kleine en middelgrote ondernemingen een aandeel van minstens 15 procent in de projecten zouden moeten hebben. Maar in praktijk is men volgens het European Court of Auditors niet verder geraakt dan een participatiegraad van 10 procent. Dat was volgens het rapport grotendeels te wijten aan de remmende werking van de bureaucratie.

De auditeurs stellen dat de Europese fondsen er niet in geslaagd zijn om extra onderzoeksinvesteringen door privébedrijven, zoals vooraf was vooropgesteld, te stimuleren. Op die manier heeft het Sicth Framework Programme volgens het rapport weinig bijgedragen tot de verwezenlijking van de Lissabon-doelstellingen, waarbij voorop was gesteld dat de onderzoeksinvesteringen in de Europese Unie tegen het einde van dit decennium zouden moeten opgelopen zijn tot 3 procent van het bruto binnenlandse product. De Europese Commissie heeft inmiddels aangekondigd de financiering van het onderzoek te zullen verbeteren. Onder meer zal er een wetenschapper worden aangesteld tot hoofd van de European Research Council. Er was immers heel wat kritiek op het feit dat de European Research Council geleid werd door ambtenaren, die geen enkel besef zouden hebben gehad hoe succesvol wetenschappelijk onderzoek moest worden uitgebouwd. Ook zou ervoor gezorgd worden dat de toegekende financiële ondersteuning ook sneller op zijn plaats van bestemming zou terecht komen.

21:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, research, europese unie |  Facebook |

11-11-08

China en India grootste netto-importeurs van research

GirlInLabDe wereldwijde investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven stijgen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Booz & Company. De duizend grootste investeerders in research en development hebben volgens het rapport vorig jaar 492 miljard dollar besteedt aan onderzoek. Dat is tien procent meer dan het jaar voordien. Bovendien blijkt 91 procent van die bedrijven zijn onderzoek verspreidt over verschillende landen. Daarbij wordt gemiddeld slechts 45 procent van het budget geïnvesteerd in het thuisland. China en India zijn de grootste netto-importeurs van research.

"Een groot gedeelte van de onderzoeksactiviteiten gebeurt in het buitenland omdat het bedrijf daar volgens het rapport gebruik kan maken van gespecialiseerde research-kennis," aldus het magazine Forbes. "Andere redenen zijn de nabijheid van de markt en het inzicht in lokale consumenten." Hoewel er volgens Booz & Company geen bewijs is dat het offshoren van research tot betere resultaten leidt, bleken de betrokken bedrijven toch beter te presteren op het vlak van aandeelhouderswaarde, winstmarges en marktaandeel.

Uit het onderzoek blijkt dat 40 procent van de onderzoeksbestedingen in de Verenigde Staten afkomstig is van buitenlandse bedrijven. Ook in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Japan komt veel onderzoek op rekening van buitenlandse bedrijven. De Verenigde Staten is het grootste researchland ter wereld. De investeringen in onderzoek liggen er 2,7 keer hoger dan in Japan, dat op de tweede plaats staat. De grootste netto-importeur van research is echter China, gevolgd door India, Canada, Israël en Groot-Brittannië.

China en India vertegenwoordigen nog altijd amper één procent van de wereldwijde investeringen in research, maar de onderzoeksbestedingen stijgen er wel met 22 procent per jaar. Het wereldwijde groeigemiddelde bedraag 5,6 procent. In Europa werd een stijging met 12 procent opgetekend. Het Europees marktaandeel in onderzoek bedraagt nu 31 procent. In Noord-Amerika werd een groei met 9 procent genoteerd. Dat continent blijft met een marktaandeel van 42 procent nog altijd de belangrijkste researchregio van de wereld.

In Noord-Amerika, Europa en Japan is 94 procent van alle onderzoeksbestedingen gesitueerd. Dat is één procent minder dan vorig jaar. Twee derde van alle investeringen gebeuren in computing en elektronica (29 procent), gezondheid (22 procent) en automotive (16 procent). Toyota is wereldwijd de grootste investeerder in research (8,4 miljard dollar), gevolgd door General Motors, Pfizer, Nokia, Johnson & Johnson, Ford, Microsoft, Roche Holding AG, Samsung Electronics and GlaxoSmithKline. Besparingen op arbeidskosten worden steeds minder een reden om research te offshoren.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, onderzoek |  Facebook |

21-09-08

Consument inspireert rendabeler innovaties

Ideeën van consumenten zorgen voor rendabele innovaties. Dat schrijft het magazine Management Scope. Deze zogenaamde community sourcing, waarbij consumenten consumenten online ingeschakeld worden om hun wensen en suggesties te benutten, verschaft bedrijven immers toegang tot een onbegrensde hoeveelheid kennis en vergroot het aantal invalshoeken. Daarbij wordt opgemerkt dat de interactie met early adopters zorgt voor een betere aansluiting tussen research & development en de marktbehoeftes.

"Grote ondernemingen als Colgate-Palmolive, Procter & Gamble, Eli Lilly, Muji en BMW hebben al geprofiteerd van community sourcing," aldus Management Scope. "De Duitse autoconstructeur BMW laat consumenten op zijn website customer innovation lab nieuwe diensten bedenken en vormgeven. Twintig consumenten werden geselecteerd om hun ideeën uit te werken met BMW-professionals. Het Japanse Muji laat de 400.000 mensen in zijn community elkaars ideeën beoordelen. De best scorende ideeën worden uitgewerkt tot een prototype. Als er voldoende orders voor een product zijn, dan begint Muji met produceren en distribueren."

De producten die via community sourcing ontstaan, genereren meer omzet dan de conventioneel ontwikkelde producten. Ook Jeff Howe, journalist van Wired.com en auteur van het boek 'Crowd Sourcing', stelt dat bedrijven ideeën moeten zoeken buiten de eigen organisatie. Hij voert ook aan dat steeds meer bedrijven aan community sourcing doen. "Wel moeten er mechanismen worden geïmplementeerd om de kwaliteit van de inzendingen op niveau te houden en dient elk idee te worden gecontroleerd op mogelijke patentschendingen," merkt Management Scope op.

11:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, ontwikkeling, community sourcing |  Facebook |

17-06-08

Motorola halveert onderzoeksafdeling

motorola-q9hMotorola, de derde grootste producent van mobiele telefoons ter wereld, gaat zijn onderzoeksafdeling halveren. Daar zouden nog ongeveer driehonderd personeelsleden overblijven. Wereldwijd zullen een aantal onderzoeksprojecten zullen worden stopgezet. Er werd echter niet bekend gemaakt welke projecten zullen worden beëindigd. Voor minstens 180 personeelsleden van de onderzoeksafdeling wordt een oplossing gezocht binnen andere takken van het concern.

Motorola maakt verlies en wil zijn gsm-afdeling verkopen. "De afdeling verliest marktaandeel en krijgt veel kritiek op het design van zijn toestellen," aldus het persbureau Reuters. "Inmiddels is Motorola zijn tweede plaats op de markt van de mobiele telefoons kwijtgeraakt aan Samsung Electronics. Naast de gsm-tak heeft Motorola ook nog de afdelingen netwerk-apparatuur, set top boxes en overheid en openbare veiligheid.

Motorola telde op het einde van vorig jaar 66.000 werknemers. De overheveling van een aantal onderzoekers naar de andere afdelingen moeten Motorola naar eigen zeggen toelaten om zijn research te richten op projecten die de meeste waarde creëren. De overblijvende onderzoeksactiviteiten zullen worden ondergebracht onder de koepel Applied Research & Technology Center, dat zich vooral zal moeten richten op lange termijntechnologieën. De afdeling staat onder leiding van Dan Moloney.

Verwacht wordt dat Motorola zijn gsm-afdeling in de loop van volgend jaar zal verkopen.

13:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motorola, mobiele telefonie, research |  Facebook |

10-03-08

Voeding wordt monopolie multinationals

De voedingssector dreigt een monopoliegebied te worden van de multinationals. Dat zegt Frans Fredrix, gewezen topman van de Nederlandse supermarktinkooporganisatie Superunie. Een grote rol daarin speelt de groeiende vraag van de consument naar gezondere producten. Multinationals kunnen immers veel meer tijd en middelen investeren in research dan spelers uit de KMO-sector.

“Frans Fredrix wijst erop dat gezondheid steeds belangrijker wordt,” aldus Het Financieele Dagblad. “Consumenten stellen volgens hem daarom steeds hogere eisen aan producten.” De KMO-sector moet het dan afleggen tegen multinationals, die duizenden researchers en honderden miljoenen onderzoeksbudget hebben. Het ontbreekt de KMO-sector echter niet alleen aan tijd en geld, maar ook aan een sluitende kwaliteitscontrole.

Een gigant zoals Unilever kan beschikken over ruim 2.000 researchers. In de KMO-sector moeten de meeste bedrijven het daarentegen doen met enkele mensen. Alleen door een samenwerking met kennisinstituten maakt de KMO-sector volgens Fredris nog enige kans tegen de multinationals. Maar die samenwerking ligt dikwijls bijzonder ingewikkeld, waardoor de KMO-sector en kennisinstituten elkaar niet vinden.

Meer over voeding en drank

14:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, multinationals, research |  Facebook |

10-10-06

Europees onderzoek presteert beter dan verwacht

Algemeen wordt aangenomen dat de Verenigde Staten sterker staat dan Europa op het gebied van de commercialisatie van openbaar onderzoek. Maar uit een rapport van het Nederlandse onderzoeksbureau Unu-Merit blijkt dat Europa beter presteert dan wordt verondersteld en de Verenigde Staten op diverse vlakken duidelijk achter zich weet te houden.

"Aan het aantal patenten, start-ups en inkomsten van licenties aan Europese universiteiten zou men kunnen veronderstellen dat Europese academici minder ondernemingsgericht zijn dan hun Amerikaanse collega's," aldus het European Centre for Digital Communication (ECDC). "Er lijkt immers minder technologie door de stromen van de Europese universiteitswereld naar het bedrijfsleven."

Maar het ECDC wijst er daarbij op dat er tot nu toe op dat vlak geen echte Europese cijfers bekend waren. "Maar uit een recent onderzoek van Unu-Merit blijkt dat Europa het beter doet dan algemeen wordt verondersteld," aldus de organisatie. "Europa doet het op het vlak van patenten en start-ups zelfs beter dan de Verenigde Staten en komt ook op het vlak van de andere indicator dicht in de buurt komt van de Amerikaanse onderzoekswereld."

Europese onderzoeksinstellingen lzorgden volgens de onderzoekers voor twintig procent meer patenten en veertig procent meer start-ups. Op het gebied van inkomsten uit licenties zouden Europese universiteiten slechts tien procent moeten onderdoen dan hun Amerikaanse collega's.

12:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

23-08-06

Europese onderzoeksbudgetten groeien 5 procent

Europese bedrijven denken de volgende drie jaar hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling met 5 procent per jaar te verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie. Die cijfers zijn een belangrijke toename tegenover een verhoging van 0,7 procent die in 2005 was voorzien.

De grootste Europese onderzoekslanden zijn Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Nog populairder zijn echter de Verenigde Staten en China. Bedrijven blijken veel onderzoek in eigen huis te doen. Ze besteden gemiddeld 18 procent van hun onderzoek uit. De farmaceutische sector laat relatief het meeste research doen buiten de deur, bedrijven voor IT-hardware doen het minste beroep op externen.

De Europese Commissie noemt de groeiende onderzoeksvoornemens van de ruim vierhonderd ondervraagde bedrijven bemoedigend. Met een groeitempo van 5 procent doen Europese bedrijven het, wat de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling betreft, minstens zo goed als hun Amerikaanse tegenhangers.

De landen van de Europese Unie streven naar minstens 3 procent stijging van de onderzoeksbestedingen per jaar. Doel is om de Europese economie zo moderner en concurrerender te maken en om banen te behouden.

17:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, europese commissie |  Facebook |