31-08-13

Zachte research leidt vaker tot overdreven resultaten

Onderzoekers die betrokken zijn bij zogenaamde zachte research zijn vaker geneigd om de resultaten van hun studies te overdrijven dan collega’s in andere sectoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Edinburgh. De onderzoekers merken op dat onderzoekers bij zachte research een grotere vrijheid genieten om experimenten te creëren die hun theorieën bevestigen. Die studies zijn volgens de Schotse wetenschappers eerder gericht op het invullen van verwachtingen dan op het bereiken van een duidelijk omschreven doel of de ontdekking van nieuwe elementen. De wetenschappers voegen er aan toe dat vooral in de Verenigde Staten resultaten worden overdreven.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

01-06-13

Farmaceutisch onderzoek moet maatschappelijke meerwaarde tonen

Farmaceutische onderzoeksprojecten moeten een grotere transparantie bieden over hun maatschappelijke meerwaarde. Dat zegt Mark Yarborough, bioethicus aan de University of California. De Amerikaanse wetenschapper merkt op dat niet alle research een even grote waarde heeft en soms leidt tot duurdere geneesmiddelen zonder dat een verbetering in de behandeling wordt gerealiseerd. Die transparantie is volgens Yarborough onder meer nodig om kandidaat-deelnemers aan klinisch onderzoek in staat te stellen een geïnformeerde keuze te maken.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: farmaceutica, research |  Facebook |

22-01-13

Wetenschappelijke fraude treft alle geledingen research-wereld

Fraude in de onderzoekswereld wordt bij alle categorieën wetenschappers aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Yeshiva University in New York. De onderzoekers hadden vooraf verwacht dat het wangedrag vooral zou kunnen worden opgemerkt bij wetenschappers aan het begin van een carrière, maar bleken ook ervaren vorsers zich aan fraude schuldig te maken. Het is volgens de onderzoekers dan ook duidelijk dat de aandacht voor de ethische aspecten in de wetenschap niet mag beperkt blijven tot de opleidingsperiode.

De fraudedossiers waren voor 40 procent het werk van onderzoekers in opleiding, maar dienden ook voor respectievelijk 32 procent en 28 procent te worden toegeschreven aan academici en ander wetenschappelijk personeel, zoals technici, coördinatoren of interviewers. "Men zou een groter aandeel bij jonge wetenschappers verwachten, omdat zij nog een intense druk voelen om te publiceren, wat noodzakelijk is om de nodige onderzoeksfondsen te kunnen werven," zegt onderzoeksleider Arturo Casadevall.

"Men zou kunnen vanuit gaan dat wetenschappers zich met het vorderen van hun carrière meer zelfzeker zouden voelen," voert Casadevall nog aan. "In werkelijkheid hebben die wetenschappers ook een verantwoordelijkheid over grotere laboratoria, zodat ze grotere financiële budgetten nodig hebben, waardoor de druk op het publiceren toeneemt en de verleiding om te frauderen toenemen." De onderzoeker pleit dan ook voor geregelde ethische trainingen voor alle geledingen van de onderzoekswereld.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, fraude |  Facebook |

07-07-12

Research leidt tot betere resultaten voor universiteitsstudenten

Studenten die aan de universiteit bij wetenschappelijk onderzoek worden betrokken, boeken betere resultaten. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Texas. Er wordt aan toegevoegd dat het prestige van de universiteit ook een belangrijke rol speelt bij de studiekeuze van jongeren, die een voorkeur aangeven om les te krijgen van vermaarde professoren die in hun cursussen op hun eigen research kunnen terugvallen. De onderzoekers stellen echter ook dat buitenschoolse activiteiten bij vele studenten tot betere resultaten leiden. Daarmee wordt volgens de onderzoekers een algemene perceptie, waarbij door velen verondersteld wordt dat sociale activiteiten ten koste dreigen te gaan van de studie-inzet, tegengesproken.

Lees Verder

07:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, onderwijs |  Facebook |

17-05-12

Overheidssteun Amerikaans universitair onderzoek zwaar teruggevallen

In de Verenigde Staten hebben de lokale overheden het voorbije decennium de investeringen in onderzoek aan de universiteiten met ongeveer 20 procent teruggeschroefd, terwijl buitenlandse correspondenten zwaar in research investeren om de Amerikaanse dominantie op het gebied van wetenschap en innovatie aan te vallen. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Science Board (NSB). De bestedingen per student daalden in de Verenigde Staten van 10.195 dollar tien jaar geleden tot 8.157 dollar twee jaar geleden.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research |  Facebook |

03-09-11

Google verandert onderzoekswerk studenten

Het internetbedrijf Google heeft een belangrijke impact gehad op het onderzoekswerk van studenten. Dat blijkt uit het onderzoeksproject Ethnographic Research in Illinois Academic Libraries (ERIAL). Er wordt daarbij opgemerkt dat het inschakelen van het online medium helaas niet geleid heeft tot een verbetering van het niveau van dat onderzoekswerk. De onderzoekers wijzen er op dat studenten inmiddels databanken gebruiken zoals ze een zoekmachine zouden gebruiken, wat de verkregen resultaten beperkt.

"De studie bracht aan het licht dat universiteitsstudenten heel ruwe onderzoeksvaardigheden hebben," stipt onderzoeksleider Andrew Asher aan. "Velen weigeren advies in te winnen bij bibliothecarissen of weten zelfs niet dat ze raad kunnen vragen. De bibliotheken werden weliswaar relatief intensief, maar de bibliothecarissen blijven grotendeels afwezig in de research van studenten. De meeste studenten weten niet wat bibliothecarissen doen en hebben er geen idee van dat ze daar hulp zouden kunnen krijgen bij hun academisch werk."

Er wordt aan toegevoegd dat de studenten daarentegen vaak beroep deden op literatuur of gegevensbanken die niet geschikt zijn voor hun studiegebied en blijken onvoldoende inzicht te hebben in de manier waarop ze betere onderzoeksresultaten zouden kunnen verfijnen. "Veel studenten slagen er niet in de informatie-vaardigheden te verwerven die ze in hun latere carrières nodig zullen hebben. Het gaat hier niet alleen om de academische research, maar ook om de vorming van onderlegde, reflectieve en kritische consumenten van informatie."

"Nochtans leveren de meeste studenten hard werk en blijken de respondenten hun best te doen in moeilijke omstandigheden," stelt Asher. "Studenten hebben een betere conceptuele training nodig over de manier waarop zoekmachines hun informatie organiseren en verwerven. Hoewel de interface van Google en andere zoekmachines intuïtiever lijken dan traditionele gegevensbanken, is het achterliggende kader helemaal niet intuïtief en slechts weinig studenten hebben een duidelijk inzicht in de werking van die systemen."

19:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: google, research, student |  Facebook |

11-06-11

Teveel onderzoekers komt kwaliteit research niet ten goede

Het eindeloos toevoegen van onderzoekers helpt niet om de kwaliteit van de research te verhogen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de wetenschappers Ralph Kenna van de University of Coventry in Engeland en Bertrand Berche van de University of Nancy in Frankrijk. Kenna en Berche kwamen tot de vaststelling dat bij experimenteel onderzoek best ongeveer vijfentwintig wetenschappers worden ingeschakeld, terwijl dat bij theoretische projecten tot dertien collega's en medewerkers beperkt zou moeten worden.

"Wanneer die grenzen worden overschreden, zou er volgens Kenna en Berche geen bijdrage meer opgemerkt kunnen worden tot het verbeteren van de onderzoekskwaliteit," aldus het webmagazine Physicsworld.com. Uit het onderzoek blijkt dat de de onderzoekskwaliteit oorspronkelijk lineair stijgt met de omvang van de researchgroep. Boven een bepaalde grens, de bovenste kritieke massa, kan er volgens de onderzoekers geen verband meer gelegd worden tussen kwaliteit en kwantiteit.

"Wanneer de bovenste kritieke massa wordt overschreden, is er geen goede interactie tussen de onderzoekers meer mogelijk," merken de onderzoekers op. "Indien men toch boven die grens gaat, begint de onderzoeksgroep te fragmenteren." De onderste kritieke massa voor theoretisch onderzoek bestaat uit twee wetenschappers. Bij experimenteel onderzoek ligt die onderste kritieke massa op dertien participanten. De onderzoekers wijzen erop dat niet alleen de wetenschappelijke bagage van de onderzoekers, maar ook hun onderlinge interactie een rol speelt bij de researchkwaliteit.

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: research, wetenschap |  Facebook |