20-09-16

Resistentie bedreiging voor de wereldeconomie

Een verspreiding van superbacteriën die bestand zouden blijken tegen elke medische behandeling, zouden een wereldwijde financiële crisis kunnen veroorzaken die vergelijkbaar zou zijn met de recessie van acht jaar geleden of nog zwaardere gevolgen zou kunnen hebben. Dat blijkt uit een studie van de Wereldbank. Gewaarschuwd wordt dat resistente microben steeds frequenter zullen moeten worden worden opgemerkt, waardoor vele infectieziektes opnieuw onbehandelbaar zullen blijken. Dat zal volgens het rapport opnieuw grote bevolkingsgroepen in armoede terugduwen en de economische welvaart van landen uithollen.

Tegen het midden van deze eeuw zou resistentie volgens de onderzoekers wereldwijd al een schade van 100 biljoen dollar kunnen kosten. Daarbij zullen volgens de Wereldbank de armste landen en populaties het zwaarst worden getroffen. “Indien er niet snel een afdoend antwoord wordt gevonden, dreigt resistentie de gezondheid van mens en dier te zullen aantasten en ook de voedselproductie en de hele wereldeconomie negatief te zullen beïnvloeden,” zegt Margaret Chan, directeur-generaal van de World Health Organization (WHO). Geraamd wordt dat resistentie tegen het midden van de eeuw tot 28 miljoen mensen - het grootste gedeelte in ontwikkelingslanden - in extreme armoede zou terugduwen.

“Op dit ogenblik is de mensheid op koers om de extreme armoede tegen het einde van volgend decennium wereldwijd te overwinnen, maar het probleem van de resistentie dreigt dat doel onmogelijk te maken,” stippen de onderzoekers aan. Verder wordt opgemerkt dat landen met een laag inkomen tegen het midden van de eeuw door resistentie meer dan 5 procent van hun bruto binnenlands product zouden dreigen te verliezen. De wereldwijde export zou op dat ogenblik met 3,8 procent zijn gekrompen. Tevens zou voor bijkomende gezondheidskosten tussen 300 miljard dollar en meer dan 1 biljoen dollar per jaar moeten worden gerekend. De wereldwijde productie van de veestapel zou met 2,6 procent tot 7,5 procent krimpen.

“Er is geen gemakkelijk antwoord om het probleem van de resistentie op te lossen,” zeggen de onderzoekers nog. “Daarom dreigt een resistentie-crisis een blijvend karakter te hebben en niet eindigen met een cyclisch herstel dat bij andere financiële dalperiodes in het verleden kon worden opgemerkt.”

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: resistentie |  Facebook |

26-02-12

Snel actie nodig voor bestrijding resistentie tegen antibiotica

Binnen een aantal decennia zal het gebruik van antibiotica geen zin meer hebben omdat bacteriën resistent zijn geworden voor de geneesmiddelen. Daarom moet er snel een oplossing gevonden worden om infectieziekten sneller te herkennen en gerichte medicijnen voor te schrijven. Dat heeft John Hays, microbioloog aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, gezegd. De onderzoeker heeft een Europese subsidie van 3,5 miljoen euro toegewezen gekregen om het gebruik te stimuleren van sneltests die bacteriën en resistenties kunnen identificeren.

"Resistente bacteriën zijn een internationaal probleem," voert John Hays aan. Hij verwijst daarbij onder meer naar China, India of Zuid-Amerikaanse landen, waar antibiotica zonder voorschrift kunnen worden gekregen, wat resistentie in de hand werkt. Die praktijken vormen volgens Hays niet alleen een bedreiging voor de lokale bevolking, maar is er sprake van een grensoverschrijdend probleem. Steeds meer mensen reizen immers naar die bestemmingen, waar ze met het probleem kunnen worden geconfronteerd en naar hun thuisland exporteren.

"Hoe sneller de infectie bekend is, des te eerder die kan worden bestreden," merkt John Hays op. "Antimicrobiële behandelingen kunnen dan veel sneller aan de infectie worden aangepast, waardoor er minder kans is voor het ontwikkelen van resistentie. Omdat artsen onvoldoende snel bacteriële infecties en hun antimicrobiële resistenties kunnen identificeren, worden de geneesmiddelen onvoldoende gericht toegepast, wat op termijn de kans op resistentie vergroot. Snellere diagnostiek is een oplossing om de snelle verspreiding van bacteriën en hun resistenties tegen te kunnen gaan."

13:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, antibiotica, resistentie |  Facebook |

30-09-11

Transportnetwerk belangrijk in verspreiding resistente ziektes

Het transportnetwerk speelt een belangrijke rol in de verspreiding van bacteriën die resistent zijn aan antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Onderzoeksleider Joe Eisenberg, professor aan de School of Public Health van de University of Michigan, stelt dat niet alleen het gebruik van antibiotica de verspreiding van resistente organismes mogelijk maakt. Het fenomeen moet volgens hem in een bredere context worden bekeken.

"De resistentie E.coli-bacterie werd veel meer opgemerkt in dorpen langsheen verbindingswegen dan in afgelegen, landelijke gemeenschappen," merkt Joe Eisenberg op. "Dat geeft aan dat wegen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van resistente bacteriën. Niet alleen het individuele gebruik van antibiotica speelt een rol in de verspreiding van de ziektes, maar ook de verplaatsingen in en uit een gebied, samen met de waterkwaliteit en hygiëne. Maar ook die twee laatste factoren worden beïnvloed door de aanwezigheid van wegeninfrastructuur."

Resistente bacteriën kunnen onder meer worden doorgegeven wanneer een besmette persoon voedingsproducten verwerkt of in contact komt met water. "Wegeninfrastructuur beïnvloedt de gezondheid niet alleen door een grotere toegang te verschaffen tot antibiotica, maar ook door het creëren van een ander niveau van hygiëne en waterkwaliteit," voert Eisenberg nog aan. "Wanneer er een beleid rond antibiotica moet worden opgezet, mag dan ook niet alleen gekeken worden naar het voorschrijfgedrag van artsen, maar ook aan bredere omgevingsinvloeden."

Eerder was ook al aangetoond dat verbindingswegen een cruciale rol speelden in de verspreiding van infectieziektes.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, gezondheid, resistentie |  Facebook |