07-06-17

Meerderheid retailers vreest voor toekomst fysieke winkel

Een grote groep retailers is van mening dat zijn fysieke winkel over tien jaar niet meer zal bestaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GetApp bij een groep handelaars in de Verenigde Staten. Daarbij gaf 66,1 procent van de respondenten te kennen ermee rekening te houden dat zijn fysieke winkel in de loop van de volgende tien jaar zijn deuren zou sluiten en de activiteiten alleen online zullen worden verder gezet. Voor 22,7 procent is het nakende einde van het fysieke filiaal zelfs heel waarschijnlijk. Daarentegen achtte slechts 16,7 procent het onwaarschijnlijk de deuren op korte termijn te zullen moeten sluiten. Volgens 4,4 procent is een dergelijk scenario extreem onwaarschijnlijk.

“In de Verenigd Staten hebben verscheidene grote ketens - zoals JC Penney, Kmart en Abercrombie & Fitch - al de sluiting van een groot aantal filialen aangekondigd,” stippen de onderzoekers aan. “Tot nu toe zijn al meer dan 3.500 sluitingen aangekondigd. Er wordt dan ook al gesproken van een een retail-apocalyps. Ook belegger Warren Buffett wees recent nog op een verschuiving van het retaillandschap en benadrukte dat de supermarkt zich inmiddels online heeft gevestigd. Hij waarschuwde daarbij ook dat de retailers gedwongen worden om zich aan de groeiende invloed van de ecommerce aan te passen.”

“Het onderzoek toont dat de meeste retailers zich alvast bewust zijn van deze nieuwe modellen en de grote impact die deze ontwikkelingen op hun eigen activiteiten kunnen hebben,” zeggen de onderzoekers nog. Anderzijds moet worden vastgesteld dat 17 procent zich nog geen mening heeft gevormd over de toekomst van hun fysieke winkels. Uit een rapport van consulent ParcelHero bleek dat in Groot-Brittannië over een periode van tachtig jaar meer dan driekwart van de winkels zal verdwijnen. In het midden van de voorbije eeuw telde de Britse retail immers bijna 600.000 winkels, maar tegen eind volgend decennium zouden nog slechts 120.000 adressen overblijven.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

22-01-17

Aankoop niet altijd reden voor bezoek aan online retailer

Consumenten bezoeken websites van merken in eerste instantie niet om een aankoop te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Episerver bij meer dan duizend consumenten. Vastgesteld werd dat 92 procent van de ondervraagden voor zijn eerste bezoek aan een online platform een andere reden opgeeft dan plannen voor de aankoop van een product of een dienst. Er wordt dan ook opgemerkt dat merken zich met hun online aanbod te veel op transacties concentreren en onvoldoende aandacht besteden aan de beleving en de interactie die de website aan zijn bezoekers zou kunnen bieden.

Uit het onderzoek bleek dat 45 procent van de consumenten een eerste keer op een website van een merk terecht komen bij de zoektocht naar een product. Daarnaast gaf 25 procent aan door een prijsvergelijking naar de website te zijn doorverwezen, terwijl meer dan 10 procent oorspronkelijk praktische informatie - zoals openingsuren of adressen - over een winkel zou hebben opgezocht. “De aankleding van een website of mobiele applicatie en de presentatie van de content kunnen een bepalende impact hebben op de beslissing van de consument om tot een aankoop over te gaan,” benadrukken de onderzoekers.

“De consument verwacht een relevante en accurate content aangeboden te krijgen, maar bovendien wordt steeds meer een aangepaste service naar de persoonlijke behoeftes en voorkeuren geëist,” wordt er nog opgemerkt. “Om op dit ogenblik te kunnen concurreren is een sterke content niet meer voldoende.” Bij consumenten die een online aankoop overwegen, gaat 60 procent rechtstreeks naar de productpagina, terwijl 18 procent zich in eerste instantie tot een commercieel platform zou wenden. Voor 7 procent vormen de productbesprekingen van andere consumenten de eerste bestemming. Er wordt nog opgemerkt dat 66 procent van de consumenten dit jaar meer online aankopen wil doen dan vorig jaar.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

26-10-16

Britse winkelstraten verloren 2.600 shops

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar hebben de belangrijkste winkelstraten in de Britse steden meer dan 2.600 shops verloren. Dat blijkt uit een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) en de Local Data Company (LDC). De cijfers tonen volgens de onderzoekers duidelijk dat de retailervaring een belangrijke verschuiving, te danken aan de groeiende populariteit van online shopping en de gewijzigde consumptie-voorkeuren, doormaakt. Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers vastgesteld worden dat minder nieuwe winkels zijn geopend. Daardoor heeft het Brits winkelaanbod volgens het rapport de sterkste terugval in vier jaar tijd gekend.

In totaal is het Britse winkelaanbod volgens het rapport tijdens de eerste zes maanden van dit jaar met 503 shops ingekrompen. Er kon onder meer een belangrijke achteruitgang worden opgetekend bij de banken en andere financiële instellingen. In die categorie werd een inkrimping met 82 adressen, grotendeels te danken aan een verschuiving naar het online bankieren, geregistreerd. De grootste terugval werd echter opgetekend in de traditionele kledingwinkels, waar netto 95 uitbatingen werden gesloten. Ook bij de boetieks en de verkopers van accessoires en juwelen werd een daling met 87 adressen geregistreerd.

Opgemerkt wordt dat er twee belangrijke redenen voor de inkrimping kunnen worden gegeven. “Er kan op dit ogenblik geen grote modetrend worden opgemerkt om de markt te stimuleren,” wordt er benadrukt. “Daarnaast moet echter worden vastgesteld dat millennials hun budgetten liever reserveren voor ervaringen zoals vakanties en restaurantbezoek.” Die opmerking wordt bevestigd door de karakteristieken van de nieuwe winkels, die zich situeren bij de afhaalrestaurants en de Amerikaanse restaurants, waar respectievelijk een toename met negentien en vijftien vestigingen werden geteld. Ook bij de koffiehuizen werd een uitbreiding met vijftien adressen opgetekend.

De grootste groei werd echter opgetekend bij de tabakswinkels, waar een groei met achtentwintig adressen werd gemeld. Dat fenomeen moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan het succes van de elektronische sigaretten, die dit jaar in Groot-Brittannië een omzetgroei met 43 procent tot 1,7 miljard dollar zouden realiseren. Ook bij de immobiliënkantoren werd een stijging met zesentwintig filialen geregistreerd. Andere groeisectoren zijn juwelen en fitnessclubs, waar respectievelijk een uitbreiding met vierentwintig en veertien adressen kon worden gemeld.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

20-08-16

China wordt dit jaar grootste retailmarkt van de wereld

China wordt dit jaar de grootste retailmarkt van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eMarketer. De Verenigde Staten worden naar de tweede plaats verwezen. In het rapport wordt opgemerkt dat de Amerikaanse retailmarkt dit jaar een groei met 2,6 procent zal kennen en daarmee ruim 4,83 biljoen dollar zal realiseren. In China wordt echter rekening gehouden met een stijging van 13 procent tot bijna 4,89 biljoen dollar. Opgemerkt wordt dat die kloof de volgende jaren nog verder zal groeien. Tegen het einde van dit decennium zal de Chinese retailsector een jaaromzet van bijna 7,1 biljoen dollar halen, tegenover bijna 5,48 biljoen dollar in de Verenigde Staten.

Op het gebied van ecommerce voerde China al langer de wereldwijde rangschikking aan. De online verkoop blijft ook de belangrijkste pijler van de groeiende Chinese retailmarkt. Verwacht wordt dat de Chinese ecommerce dit jaar een omzetgroei met 18,4 procent tot 899 miljard dollar zal laten optekenen. Daarmee zal China dit jaar 47 procent van de wereldwijde online retailverkopen vertegenwoordigen. Volgend jaar zou dat aandeel nog toenemen tot meer dan 50 procent. Tegen het einde van dit decennium zouden zelfs bijna 60 procent van de wereldwijde online retailverkopen in China zijn gesitueerd.

De dominante positie van China in de wereldwijde ecommerce kan volgens de onderzoekers aan verschillende factoren worden toegewezen. Opgemerkt wordt dat het land geconfronteerd werd met een onderontwikkelde retail-infrastructuur, waardoor het voor een aantal grote groepen - zoals Alibaba of Tmall - relatief gemakkelijk was om op de markt een belangrijke aanwezigheid te verwerven. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van de toenemende inkomens van de Chinese gezinnen en een toenemende toegankelijkheid van het internet in Chinese landelijke gebieden.

Mobiele platformen zouden in China dit jaar 55,5 procent van alle online retailverkopen vertegenwoordigen. Dat aandeel zou tegen eind dit decennium oplopen tot 68 procent.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, retail |  Facebook |

18-06-14

Kleinere steden cruciaal voor groei Chinese retailsector

China blijft enorme oppurtiniteiten bieden voor retailers, vooral door een groei in de kleinere steden, die een nieuwe fase van ontwikkeling inluiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AT Kearney naar de retail-opportuniteiten in dertig ontwikkelingslanden. Opgemerkt wordt dat de sector alleen in Chili nog meer vooruitzichten heeft dan in China. Aangegeven wordt dat de toekomstige groei op de Chinese markt gedreven zal worden door de verstedelijking, toenemende bestedingsbudgetten en de ontspanning van de officiële gezinspolitiek, die gezinnen niet langer tot één kind beperkt wil houden. De retailverkoop kende in China een groei met 13 procent tot 2,6 biljoen dollar.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, retail |  Facebook |

16-06-14

Mobiele en online retail profiteren van nationaal voetbalsucces

Het sportief succes van de nationale voetbalteams op de World Cup in Brazilië kan een grote impact hebben op de mobiele en online retail in de deelnemende landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent VoucherCodes. Daarbij wordt opgemerkt dat in Engeland 38 miljoen pond zal worden besteed aan mobiele retail indien de nationale ploeg van het land de tweede rond van het tornooi haalt. Indien het team er daarentegen in lukt om tot de finale door te dringen, zal dat bedrag meer dan een verdubbeling kennen tot 79 miljoen pond. In de online retail gaat het om respectievelijke bedragen van 174,7 miljoen pond en 367,5 miljoen pond.

Lees Verder

15:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: online, retail, voetbal |  Facebook |

13-06-14

Retail-applicaties moeten vooral denken aan engagement

De beste retail-applicaties vormen meer dan een loutere stimulans voor de verkoop en zijn ook gericht op het genereren van het engagement van de klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant App Annie Intelligence, dat de meest populaire retail-applicaties in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bestudeerde. Retail-applicaties, op voorwaarde dat de toepassing goed is ontwikkeld en efficiënt wordt benut, kan volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op alle facetten van de shopping-ervaring. Er wordt aan toegevoegd dat de zogenaamde brick-and-mortar retailers deze producten ook kunnen gebruiken als een instrument om de gevolgen van showrooming te bestrijden.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, applicatie |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende