05-08-11

Zoekmachines moeten meer verbeelding gebruiken

De internationale academische gemeenschap en internet-specialisten moeten een gedurfder invalshoek hanteren bij het structureren van de manier waarop gebruikers online informatie zoeken en vinden. Dat zegt Oren Etzioni, computerwetenschappen aan de University of Washington. Er moet volgens Etzioni letterlijk buiten de zoekbox worden gekeken. Hij voegt er aan toe dat een opvallend gebrek aan ambitie en verbeelding een belangrijk rem vormt op de vooruitgang.

"De grote zoekmachines hebben veel intelligente mensen in dienst," merkt Etzioni op tegenover het webmagazine Physorg.com. "Maar ondanks al dat talent en de beschikbare technologische middelen heerst er een gebrek aan ambitie." Etzioni geeft toe dat zijn uitspraken bedoeld zijn als een uitdaging voor de sector om verder te denken dan het heden. Volgens de wetenschapper moet de gebruiker in de toekomst aan de computer een gewone gesproken vraag kunnen stellen, waarop de zoekmachine het geschikte antwoord zou moeten opzoeken.

Etzioni wijst erop dat het experiment met de Watson-supercomputer van IBM aangetoond heeft tot wat de technologie in staat kan zijn. Ook de mogelijkheden voor intelligente zoekoperaties nemen volgens de wetenschapper toe. Hij voegt er aan toe dat de groeiende populariteit van het mobiele internet het steeds moeilijker zal maken om het huidige zoekmachine-systeem met ingetikte sleutelwoorden en lange lijsten links met antwoorden te handhaven.

"Het publiek zal in de toekomst intelligentere zoektechnologieën eisen en een meer gestroomlijnd systeem van vraag en antwoord wensen," voert Etzioni nog aan. In plaats van te zoeken naar tekstcombinaties zouden zoekmachines er in de toekomst volgens Etzioni moeten op gericht zijn om basisgegevens - personen, locaties, voorwerpen - te identificeren en de onderlinge relaties te herkennen." Etzioni is hoofd van het Turing Center aan de University of Washington, waar een open source ReVerb werd ontwikkeld dat informatie op het weg gebruikt om verbanden te leggen.