14-11-08

Natuurwetenschap centraal voor economische groei

Ontwikkelingslanden hebben een brede natuurwetenschappelijke basis nodig om een duurzame groei te kunnen realiseren. Dat zegt Reza Mansouri, professor fysica aan de Sharif University of Technology in Teheran. Mansouri benadrukt dat natuurkunde één van de meest belangrijke wetenschappen is om een economische groei te ondersteunen, maar door ontwikkelingslanden te vaak wordt vergeten. Maar niet alleen de wetenschap zelf, maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware speelt daarbij volgens Mansouri een grote rol.

Reza Mansouri verwijst daarbij naar China als voorbeeld. "China publiceert op dit ogenblik 14 procent van alle wetenschappelijke papers," benadrukt hij in het magazine Nature. "Tien jaar geleden was dat nog amper 4 procent. Maar China is op het gebied van natuurwetenschappen nu wel het verst gevorderd van alle ontwikkelingsland. Het land vertegenwoordigt op dit ogenblik 3 procent van de wereldwijde handel in hi-tech goederen en diensten. De meeste daarvan zijn gebaseerd op onderzoek en ontwikkeling in de natuurwetenschappen."

Uit het voorbeeld van China kunnen andere ontwikkelingslanden volgens Mansouri leren dat ze zich vooral moeten richten op fysica, optica en nucleaire wetenschap. "Maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware vormt een belangrijk onderdeel van de groei," benadrukt hij. "In China worden de meest moderne fysica-instrumenten ontworpen, wat het land heeft toegelaten om zijn natuurwetenschappelijke kennis om te vormen tot technologische producten en diensten, die op hun beurt de Chinese groei hebben gestimuleerd.