12-07-11

Strijd tegen piraterij belangrijke groeisector RFID-markt

De RFID-markt heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 5,3 miljard dollar. Dat is een stijging met meer dan 14 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Tijdens de economische crisis had de sector nog een gevoelige terugval gekend. Voor dit jaar wordt een groei met 11 procent in het vooruitzicht gesteld, waardoor de grens van 6 miljard dollar zou worden doorbroken.

"Verwacht wordt dat vooral de retailsector dit jaar een groeivertraging zal laten optekenen," merkt onderzoeksleider Michael Liard op. "In het algemeen kan er echter gesproken worden van een sterke basis voor toekomstige groei." Hij voegt er aan toe dat de product-opvolging in de bevoorradingsketen de volgende vijf jaar wellicht de snelste groei zal laten optekenen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een stijging met meer dan 37 procent.

De belangrijkste pijlers van de groei zijn volgens ABI Research onder meer de retail-tagging in de Verenigde Staten, Europa en een aantal andere markten, samen met de farmaceutica-tagging in Zuid-Korea, opgelegd door de overheid. De tagging zal volgens de onderzoekers ook worden ingezet in de wijnindustrie en de tabaksproductie en een aantal andere piraterij-gevoelige sectoren. Dat zal onder meer het geval zijn in China. Op langere termijn zal RFID volgens de onderzoekers ook populairder worden in sectoren zoals onder meer cosmetica en consumentenelektronica.

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: piraterij, rfid |  Facebook |

07-08-10

Optimale RFID-implementatie leidt tot belangrijke voordelen

Goed toegepaste radio frequency identification (RFID) kan retailers helpen een aantal praktische problemen helpen oplossen. Dat is de conclusie van een enquête van het bureau Aberdeen Group. Daarbij zegt 79 procent van de ondervraagde retailers dat de technologie een manuele inventaris overbodig maakt, de productie van werknemers verhoogt en de arbeidskosten verlaagt. Daarnaast zegt 53 procent dat de technologie zorgt voor een betere beschikbaarheid van de producten in de rekken en een optimalisering van de aanvulling van het aanbod in de winkels. Tenslotte zegt 23 procent dat RFID-toepassingen leiden tot een daling van het aantal diefstallen en fraude. Eenzelfde aantal zegt meer goederen aan topprijzen te kunnen verkopen.

De onderzoekers voegen er aan toe dat de retailers met uitgebreide RFID-toepassingen - zoals het opvolgen van klanten, inventaris en processen - indrukwekkende resultaten laten optekenen. Onder meer wordt gesteld dat de inventaris een accuraatheid van 92 procent bereikt. Bovendien is de onbeschikbaarheid van producten met 8,5 procent gedaald. Ook de daling van het winkelaanbod zou met 0,8 procent zijn beperkt. Retailers die een gemiddeld gebruik maken van RFID-toepassingen, lieten bij het opmaken van inventarissen een accuraatheid van 71 procent optekenen, terwijl de onbeschikbaarheid van producten met 18,6 procent is gedaald. De daling van het winkelaanbod werd met 4,4 procent beperkt.

Retailers die daarentegen in beperkte mate beroep doen op RFID-technologieën laten bij het opmaken van de inventaris een accuraatheid van 41 procent optekenen. De onbeschikbaarheid van producten daalt met 20 procent en de daling van het winkelaanbod wordt met 8,2 procent beperkt. De onderzoekers merken op dat retailers met een maximale RFID-implementatie ook betere product-promoties blijken te realiseren en ook de productiviteit van hun medewerkers gevoelig verbeteren. Bovendien bleken ook de wachttijden voor de klanten in belangrijke mate te zijn gedaald. Er wordt aan toegevoegd dat een integratie van RFID-toepassingen met andere management-processen de meeste garantie biedt op succes.

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, rfid |  Facebook |

17-03-10

RFID-groei te danken aan nieuwe toepassingen

Ondanks de economische crisis, waardoor de eerdere voorspellingen voor de ontwikkelingen op de markt van radio frequency identification (RFID) voor het voorbije en het lopende jaar naar beneden moesten worden bijgesteld, zijn er de volgende vijf jaar bijzonder stevige groeiperspectieven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Daarbij wordt gesteld dat de markt over vier jaar een waarde zal hebben van meer dan 8,25 miljard dollar. Dat betekent een jaarlijkse groei met ongeveer 14 procent. Voor dit jaar wordt een waarde van 4,47 miljard dollar in het vooruitzicht gesteld. Dat is een stijging met 15 procent tegenover het voorbije jaar. De groei moet volgens de onderzoekers echter vooral verwacht worden van een aantal nieuwe toepassingen van de technologie, terwijl bij traditioneler toepassingen een vertraging zal worden opgetekend.

"Er zijn belangrijke verschillen in de ontwikkeling van de verschillende RFID-sectoren," merkt onderzoeksleider Michael Liard op. "De volgende jaren zal de belangrijkste groei opgetekend worden in real-time localisatie, de bagagebehandeling, dierindentificatie en het labellen van individuele producten in de retail en kleding." Andere marktmogelijkheden zijn volgens de onderzoekers de elektronische voertuigregistratie, persoonlijke documenten en archivering. Ook in de voorraadketen en aantal andere toepassingen mag volgens ABI Research nog een groei worden verwacht, al zal daarin volgens de onderzoekers wel een vertraging intreden. Er wordt aan toegevoegd dat de nieuwere RFID-toepassingen een snellere groei zullen kennen dan hun traditionele voorgangers - zoals toegangscontrole, elektronische tolheffing en autovergrendeling - die op dit ogenblik nog altijd meer dan 61 procent van de totale markt vertegenwoordigen.

Alleen al de autovergrendeling vertegenwoordigt op dit ogenblik ongeveer 20 procent van de totale RFID-markt. Bij die traditionele toepassingen wordt de volgende jaren een gemiddelde groei van 6 procent verwacht. Anderzijds zullen de nieuwere toepassingen - zoals ook nog contactloze betalingen en ticketing - een gemiddelde groei van ongeveer 19 procent laten optekenen. Uit een onderzoek van het bureau PopSci komt trouwens tot uiting dat één op vier Duitsers er geen problemen zou in zien om RFID-chip te laten inplanten, op voorwaarde dat daarmee praktische voordelen konden mee worden gerealiseerd. Eén op zes Duitsers zei daartoe bereid te zijn indien daardoor een snellere en effiëntere hulpverlening zou kunnen worden gegarandeerd bij een ongeval. Eén op twintig Duitsers zou een inplanting overwegen indien daardoor het afrekenen aan de kassa van supermarkten vlotter zou kunnen gaan.

15:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rfid |  Facebook |

05-09-09

Derde generatie RFID-technologie moet voedselafval beperken

Het Nederlandse bedrijf Ambient Systems heeft in een samenwerking met de Spaanse onderneming Information Highway Group een derde generatie van Radio Frequency Identification (RFID) ontwikkeld, waarbij intelligente tags dankzij een ingebouwd algoritme gedetailleerde informatie kunnen verstrekken over de kwaliteit van voedingsproducten wanneer die een verdeelcentrum of een verwerkingsafdeling bereiken. Dat hebben Ambient Systems en Information Highway Group bekend gemaakt. De bedrijven zeggen dat hun ontwikkeling ertoe zal leiden dat er minder voedselafval zal veroorzaakt worden. Uit een recent onderzoek van de Nederlandse overheid is gebleken dat in de voedingketen tot 50 procent van alle voedingsproducten verloren gaat.

"De Cool Chain Monitor is niet alleen ontworpen om een identificatienummer door te geven, maar beschikt over een uitgebreid geheugen en is uitgerust met een programma dat informatie geeft over temperatuur en houdbaarheid," aldus een woordvoerder van Ambient Systems tegenover het magazine FoodProductionDaily.com. "Rekening houdend met het feit dat een groot gedeelte van de voedingsproducten in de loop van de keten moet worden afgeschreven, is dat een belangrijke verwezenlijking." Experimenten bij de spaanse aardbeienproducent Bionest zouden aangetoond hebben dat het verlies in belangrijke mate beperkt kon worden. Daarbij werd speciaal voor aardbeien gekozen omdat die bijzonder gevoelig zijn aan temperatuursverschillen.

Door het gebruik van het algoritme zouden distributeurs bij aankomst van de goederen onmiddellijk kunnen opmaken welke partijen het rijpste zijn en dus het eerst zouden moeten geselecteerd worden voor verkoop. "Daarmee kan het principe van first expire-first out optimaal worden gehanteerd," aldus Ambient Systems. De tests met transporten tussen de productie in Spanje tot de verkoop in Duitsland boden volgens de ontwikkelaars ook een duidelijk beeld over segmenten in de keten die nog voor verbetering vatbaar zijn. Ambient Systems voegt er aan toe dat de Cool Chain Monitor niet enkel geschikt is voor fruit en groenten, maar ook voor vleeswaren en zelfs farmaceutische producten.

15:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, duurzaamheid, rfid |  Facebook |

27-07-09

Bokodes potentieel alternatief voor barcodes

Wetenschappers van het Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een alternatief ontwikkeld voor de overbekende barcodes. De nieuwe bokodes zouden duizenden keer meer informatie kunnen bevatten dan de traditionele barcodes en zouden door een gewone mobiele telefoon kunnen gelezen worden. Bovendien zouden deze bokodes volgens de wetenschappers uiteindelijk kunnen uitmonden in nieuwe toepassingen voor onder meer het onderwijs, bedrijfsvergaderingen of videogames. Restaurants zouden bovendien hun menus aan voorbijgangers kunnen voorstellen, terwijl kunstwerken in musea extra informatie zouden kunnen geven zonder dat de bokode opvallend aanwezig zou zijn. Volgens de onderzoekers zijn de bokodes ook veiliger dan de rfid-technologie.

De bokodes werken met lichtintensiteit en bieden volgens Ankit Mohan, één van de ontwikkelaars van de nieuwe toepassing, talloze voordelen tegenover de klassieke barcodes. Onder meer zijn de tags veel kleiner, kunnen ze vanuit verschillende hoeken worden gelezen en kunnen ze ook vanop grotere afstand worden geraadpleegd. Mohan wijst erop dat het lezen van een barcode vanop enkele tientallen centimeters moet gebeuren, terwijl experimenten aangetoond zouden hebben dat de bokodes gemakkelijk vanop een afstand van twintig meter kunnen worden geraadpleegd. Dat biedt volgens de onderzoekers vele voordelen in een industriële omgeving.

Maar ook in de retailsector zien de ontwikkelaars talloze voordelen. De klant zou de bokodes immers kunnen bevragen met zijn mobiele telefoon om informatie te verkrijgen over onder meer de voedingswaarde van bepaalde producten of kortingen die worden aangeboden. Met het nemen van een foto zouden de consumenten bovendien op een snelle manier ook vele verschillende producten kunnen vergelijken. Maar ook zien de wetenschappers mogelijkheden om met de bokodes extra informatie toe te voegen aan Google Streetview. Op dit ogenblik hebben de tags nog een productieprijs van ongeveer 5 dollar, onder meer omdat de prototypes voorzien zijn van een lens en elektrische voeding nodig hebben. Maar de ontwikkelaars menen dat daar in de toekomst aan verholpen zal kunnen worden, zodat de kostprijs tot 5 dollarcent zou teruggebracht kunnen worden.

De bokodes kan volgens de onderzoekers in sommige omstandigheden ook een veiliger alternatief zijn voor de rfid-technologie. "Deze technologie is ongeschikt voor kredietkaarten, aangezien die informatie vanop afstand kan gelezen worden, zelfs wanneer de kaart in een portefeuille zit weggestopt," wordt er daarbij opgemerkt. "Daardoor kan de informatie van rfid-technologie door een buitenstaander worden geraadpleegd. Bij de bokode heeft men echter een zicht op de kaart nodig om de informatie te kunnen lezen. Op die manier wordt de veiligheid verhoogd."

17:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barcode, rfid, bokode |  Facebook |

27-06-09

Barcode houdt relatief goed stand tegen nieuwe ontwikkelingen

barcodeDe barcode viert zijn vijfendertigste verjaardag. Het vormde destijds een echte revolutie in de retailsector, waardoor het kassapersoneel van de supermarkten niet langer de prijzen van gekochte producten individueel moesten intikken, maar de informatie op het streepjespatroon van de code op de verpakkingen kon worden gescand en automatisch worden verrekend. Het zorgde voor een bijzonder grote tijdwinst aan de kassa's van de supermarkten. De oorspronkelijke reserves van de consument tegen de automatisering van de verrekening behoort inmiddels al lang tot het verleden en de technologie lijkt ondanks zijn leeftijd nog altijd relatief goed stand te houden tegenover nieuwe ontwikkelingen.

"Met de barcode - met zijn negenenvijftig zwarte en witte strepen - hoopten de ontwikkelaars de afwikkeling aan de kassa te versnellen de supermarkten een nieuwe mogelijkheid te bieden om hun voorraden te controleren," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Maar de barcode is veel meer geworden sinds het op de ochtend van 26 juni van 1974 voor het eerst werd gebruikt om de prijs op een pakje kauwgum van Juicy Fruit te lezen. Vandaag worden ze gebruikt om passagiers aan boord van vliegtuigen te laten en verzendingen te volgen. Maar barcodes hebben diabetici ook geholpen om hun glucose-meters af te stemmen en hebben onderzoekers geholpen om het bestuivingsgedrag van bijen te bestuderen."

Op dit ogenblik worden wereldwijd meer dan tien miljoen barcodes per dag gescand. "Barcodes vormen onderdeel van het dagelijkse leven en culturele iconen van koude efficiëntie, identificering en controle," stipt The New York Times aan. "George J. Laurer, die in 1970 door IBM werd gevraagd om een nieuw afrekeningsysteem te ontwikkelen voor de retailsector, wijst erop dat de barcodes noodzakelijk, goedkoop en betrouwbaar waren. Die drie elementen hebben volgens de uitvinder van het systeem voor het succes van de barcodes gezorgd." Inmiddels heeft de toepassing zware concurrentie gekregen van meer gesofistikeerde technologieën, zoals radio frequency identification (RFID), maar toch blijven de barcodes voorlopig nog altijd in gebruik, onder meer wegens hun prijsvriendelijkheid in vergelijking met de nieuwere toepassingen.

Barcodes kosten ongeveer elk een halve dollarcent, terwijl de prijs van RFID-tags kunnen oplopen tot meer dan vijf dollarcent. "Bij de opkomst van de RFID-technologie een zestal jaar geleden, werd voorspeld dat de barcodes snel geschiedenis zouden zijn," geeft een woordvoerder van de Amerikaanse winkelketen Wal-Mart toe. "Maar vele spelers zijn daar omwille van de kostprijs voorlopig op teruggekomen." De krant voegt er aan toe dat barcodes bovendien zijn geëvolueerd om op die concurrentie in te spelen, onder meer met twee-dimentionele versies die veel meer informatie kunnen bevatten dan de originele exemplaren. Mobiele telefoons met scanning-technologie kunnen die patronen lezen, waarbij onder meer concerttickets of vliegtuigtickets vervangen kunnen worden.

Noch IBM, noch één van de ontwikkelaars hebben ooit een patent genomen op de barcode, hoewel producenten een jaarlijkse bijdrage betalen aan de organisatie GS 1 voor het dekken van de onkosten voor het beheer van de internationale barcode-standaarden. "De barcode werd door de consumenten ook slechts gradueel aanvaard, want in het begin vreesden vele klanten dat ze teveel zouden betalen voor hun aankopen," merkt de krant nog op. Jackson Lears, cultuurhistoricus aan de Rutgers University, merkt daarbij op dat de barcode destijds heel wat controverses opriep op het vlak van privacy en controle, maar door de opkomst van technologieën zoals Google Earth en satellietnavigatie op dit ogenblik een weerspiegeling is van de eerste, schuchtere pogingen tot categortisering in de computergestuurde verkoopsector.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, barcode, rfid |  Facebook |

13-05-09

Europese aanbevelingen rond gebruik RFID-technologie

RFID3De Europese Commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan om de privacy van de Europese burger te beschermen tegen de mogelijke risico's van toepassingen met Radio Frequency Identification (RFID). Dankzij het gebruik van chips met RFID-technologie kunnen producten in hun levensloop van conceptie tot verkoop opgevolgd worden en Viviane Reding, Europees Commissaris voor technologie, stelt dat de RFID-industrie een duidelijk economische potentieel heeft voor Europa, maar ze voegt er aan toe dat de consument moet beschermd worden. Daarbij merkt ze onder meer op dat de RFID-chips zouden moeten gedeactiveerd worden wanneer de producten na de verkoop de winkel verlaten.

"De Europese consument moet erop kunnen vertrouwen dat ook in een technologisch veranderende omgeving hun privacy bij het gebruik van identiteitsgegevens gegarandeerd blijft," aldus Viviane Reding. "De toepassing van RFID-technologieën moet de consument toelaten om zelf de controle over zijn identiteitsgegevens te behouden." Onder meer stelt Reding dat retailers hun klanten duidelijk moeten voorlichten over het gebruik van RFID-chips en daarvoor voorlichtingscampagnes moeten opzetten. Bovendien merkt de Europees Commissaris op dat bij het plannen van een RFID-project telkens eerst een onderzoek moet uitgevoerd worden naar de impact op het gebied van de bescherming van identiteitsgegevens.

Het voorbije jaar werden wereldwijd 2,2 biljoen RFID-chips gebruikt. Eén derde daarvan werd in Europa gebruikt. De wereldwijde omzet van de RFID-industrie bedroeg vorig jaar 4 miljard euro. Op tien jaar tijd zou dat echter stijgen tot 20 miljard dollar. De lidstaten van de Europese Unie hebben nu twee jaar tijd om aan de Europese Commissie mee te delen welke stappen er ondernomen zullen worden om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van de Europese Commissie zullen worden ingevuld. Daarop zal de Europese Commissie duidelijk maken hoe de aanbevelingen uiteindelijk in praktijk geïmplementeerd zullen moeten worden, met inbegrip van een analyse over de impact van het gebruik van de technologie door bedrijven en overheidsinstellingen.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, rfid |  Facebook |