28-10-08

Ruimte moet meer openstaan voor ondernemers

richgarriottzerogOfficiële ruimtevaartorganisaties zoals de NASA en Roscosmos moeten privé-ondernemers ruimere mogelijkheden bieden om toegang te krijgen tot het International Space Station en private ruimtereizen stimuleren. Dat heeft de Amerikaanse ruimtetoerist Richard Garriott gezegd nadat hij met het Russische ruimteveer Soyuz TMA-13 en de cosmonauten Oleg Kononenko and Sergei Volkov van een tiendaags verblijf in het internationale ruimtestation was teruggekeerd naar het Russische ruimtecentrum Sterrenstad.

Toplui van het Russische ruimtevaartprogramma hebben al geregeld hun twijfels geuit of het in de toekomst nog wel mogelijk zal zijn, gezien door de stijgende vraag voor vluchten naar het ruimtestation, om nog langer ruimtetoeristen mee te nemen. Volgens de huidige plannen wordt de Amerikaanse Space Shuttle in 2010 immers uit dienst genomen en dan is de Russische Soyuz nog de enige ruimtependel die het ruimtestation met de aarde kan verbinden, tot de opvolger van de Space Shuttle tegen 2015 klaar zou zijn.

Richard Garriott wierp echter dat Roscosmos, het Russische officiële ruimtevaartbureau, van deze gelegenheid moest gebruik maken om zijn projecten rond de bemande ruimtevaart uit te breiden. "Ik hoop dat organisaties zoals de NASA en Roscosmos een manier vinden om ondernemers zoals ik en andere bedrijven en landen aan te moedigen om van de mogelijkheid gebruik te maken van dit unieke aanbod dat we op dit ogenblik in de ruimte hebben," aldus Garriott. "Maar het huidig beleid is er niet echt op gericht om dat soort ondernemerschap aan te moedigen."

Garriott, een ontwerper van computergames, beloofde de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek aan boord van het International Space Station te zullen publiceren. Dat onderzoek bestond onder meer uit de vergelijking van foto's die 35 jaar geleden vanuit het Amerikaanse ruimtestation Skylab waren genomen door zijn vader Owen Garriott om te onderzoeken in welke de aarde sindsdien is veranderd. Richard Garriott was trouwens de eerste Amerikaan die zijn vader in de ruimte is gevolgd. Zijn reisgenoot Sergei Volkov is de zoon van de Russische cosmonaut Alexander Volkov.

Richard Garriott is ook lid van de raad van bestuur van het Amerikaans bedrijf Space Adventures, organisator van de toeristische ruimtereizen en pionier in de pogingen om het overheidsmonopolie in de ruimtevaart te doorbreken.