18-11-09

Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur moet verlaten worden

Er moet een eind komen aan de Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur, waarin aandeelhouderswaarde en winstcijfers prioriteit hebben. Dat zegt Rien Segers, hoogleraar bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn nieuwe boek 'Nederland na de Crisis, Leiderschap in een Nieuwe Wereld'. Segers stelt daarbij dat het leiderschap van de Verenigde Staten tanende is en het economisch zwaartepunt zich nog sneller dan verwacht naar Azië verplaats. Hij voegt er aan toe dat de economische crisis voor sterk veranderende verhoudingen heeft gezorgd in de wereld. De hoogleraar voegt er aan toe dat het oude Nederlandse Rijnlandse besturingsmodel supersterk is, omdat het Nederlandse ondernemingen in staat stelt internationaal succesvol te opereren. Hij wijst erop dat het Rijnlandse model tussen het Amerikaanse en Aziatische model in staat, maar meer naar het Aziatische neigt. De hybride Aziatische bedrijfscultuur van innovatie en resultaten, gekoppeld aan overleg en nationaal belang, sterke overeenkomsten vertoont met het Rijnland-model.

"Die verwantschap stelt de Nederlandse economie volgens Rien Segers uitstekend in staat om zich voor te bereiden op de komende Aziatisering van de wereld," aldus het magazine Marketing Online. "Het gevaar dreigt volgens hem echter dat Nederland ver achterop raakt, omdat de ernst van de huidige crisis in Nederland wordt onderschat. Crisimaatregelen die door de Nederlandse regering tot nu toe zijn genomen, hebben volgens Segers overwegend een ad-hoc karakter. De politiek toont hier volgens hem onvoldoende besluitvaardigheid aan de dag, terwijl het bedrijfsleven onvoldoende bereid lijkt te zijn tot verandering." Wat dat laatste betreft, moet er volgens Segers begonnen worden met een eind te maken aan de Anglo-Amerikaanse bedrijfscultuur, waarin aandeelhouderswaarde en winstcijfers prioriteit hebben. Die veramerikanisering staat volgens Segers haaks op de oorspronkelijke Nederlandse bedrijfscultuur, die sterker gericht is op gedeeld leiderschap, solidariteit en gemeenschapszin.

Dat Rijnlandmodel biedt volgens Segers uitstekende mogelijkheden om in te spelen op de veranderende situatie. Maar hij voegt er aan toe dat men zich hiervan onvoldoende is bewust. "Er zijn wel tal van handelsmissies en nagenoeg elke grote Nederlandse stad heeft wel een Aziatische zusterstad, maar een nationale aanpak ontbreekt," voert hij aan. "Dat vormt een regelrechte bedreiging voor de concurrentiekracht van Nederland. Daarom moeten banden en sterke Aziatische landen en Aziatische ondernemingen worden aangehaald. Meer ondernemingen moeten met Aziatische bedrijven samenwerken. Bovendien moeten op grote schaal Aziatische bedrijven naar Nederland gehaald worden, voordat andere landen dat doen." Het is volgens Segers op dat vlak al vijf voor twaalf geworden. Hij merkt op dat er een belangrijke rol voor Nederland kan zijn weggelegd maar dan alleen wanneer de bakens fundamenteel worden verzet.

20:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, rijnlandmodel |  Facebook |