25-11-12

Wereld produceert meer rijst dan eerder vooropgesteld

De wereldwijde rijstproductie zal dit jaar de consumptie overstijgen. Dat is de conclusie van een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Aangegeven wordt dat dit jaar ongeveer 729 miljoen ton rijst zal worden geproduceerd. Dat betekent een stijging met 4,2 miljoen ton tegenover eerdere ramingen in juli van dit jaar. Er wordt aan toegevoegd dat daardoor voor het achtste jaar op rij de rijstreserves verder worden opgebouwd. Onder meer wordt gewag gemaakt van betere omstandigheden in India, maar ook in Egypte, Noord-Korea, Filipijnen, de Verenigde Staten en Vietnam. Daarentegen zouden de vooruitzichten in Myanmar, Colombia en Senegal minder gunstig zijn.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijst, voeding |  Facebook |

02-09-12

Nieuwe rijstsoort moet oogst met één vijfde opdrijven

Onderzoekers aan het International Rice Research Institute (IRRI) in de Filipijnen hebben bekend gemaakt een rijstsoort ontwikkeld te hebben die gemakkelijk groeit in gronden met een gebrek aan fosfor. Daardoor zou de oogst van sommige rijstboeren met ongeveer 20 procent kunnen toenemen. De rijstsoort werd volgens de ontwikkelaars gecreëerd door kruisbestuivingen en werd er geen beroep gedaan op genetische manipulatie. De onderzoekers stellen dat het voor rijstplanten moeilijk is om fosfor uit de ondergrond te halen. Daarom grijpen landbouwers naar meststoffen met fosfor. Er wordt echter opgemerkt dat deze werkmethode voor problemen kan zorgen in armere landen, waar de boeren vaak onvoldoende financiële draagkracht hebben om de meststoffen te kopen. Daardoor blijven de rijstplanten vaak ondervoed. Rijst is wellicht de meest belangrijke oogst van de wereld, maar staat onder druk van de demografische groei en de impact van de klimaatverandering.

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijst, voeding |  Facebook |

24-08-12

Taiwan ontwikkelt rijstsoort voor verouderende bevolking

In Taiwan hebben wetenschappers een rijstsoort ontwikkeld die optimaal geschikt zou zijn voor oudere bevolkingscategorieën. De onderzoekers stellen met die ontwikkeling tegemoet te komen aan de behoeftes van een snel verouderende bevolking. De nieuwe rijstsoort werd ontwikkeld aan het Miaoli District Agricultural Research And Extension Station en is vooraf gegaan door tien jaar onderzoek. De nieuwe soort zou volgens de wetenschappers volgend jaar op de markt kunnen worden gebracht. Opgemerkt dat bij de ontwikkeling specifiek werd gestreefd naar een zachte en zoete smaak. Bovendien zou de soort een contante oogst opleveren en voor een langere tijd kunnen worden opgeslagen. In Taiwan is 10,7 procent van de bevolking ouder dan vijfenzestig jaar. Daarmee zit Taiwan gevoelig boven de grens die door de World Health Organization (WHO) is gedefinieerd voor een verouderende populatie.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijst, taiwan, voeding |  Facebook |

22-07-12

Duurzaamheid rijstlandschappen in Zuidoost-Azië moet worden beschermd

Er moeten inspanningen worden gedaan om de toekomst van de rijst-ecosystemen in Zuidoost-Azië te garanderen. Dat is gezegd tijdens een samenkomst van het internationaal Legato-project, dat zich buigt over de diverse bedreigingen waarmee de rijst-ecosystemen worden geconfronteerd, in Banaue op de Filipijnen. De onderzoekers merken op dat de duurzame rijstproductie door een brede waaier van risicofactoren uit uiteenlopende bronnen wordt bedreigd. Er wordt opgemerkt dat onder meer de klimaatverandering een bedreiging vormt voor de rijstcultuur, maar er moet volgens Legato ook met andere problemen rekening worden gehouden. Opgemerkt wordt onder meer dat de toekomst van de unieke rijstterrassen in Banaue en in het Vietnamese Sapa in het gedrang komt omdat de lokale boeren onvoldoende worden beloond voor het onderhoud van de sites. Ook zou het verkeerd gebruik van pesticiden een gunstige omgeving creëren voor allerlei ziektes.

Lees Verder

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rijst, zuidoost-azië, landbouwd |  Facebook |

22-10-10

Oxfam propageert rijstproductie zonder overstromingen

Rijstboeren zouden de opbrengst van hun oogsten met 50 procent kunnen opdrijven met een methode die bovendien minder water nodig heeft. Dat heeft de organisatie Oxfam America gezegd. De methode zou volgens Oxfam America een antwoord kunnen vormen op de bedreiging van klimaatverandering en droogtes. Oxfam streeft ernaar om rijstproducerende landen aan te zetten om over vijftien jaar een kwart van de oogst volgens het nieuwe systeem te organiseren. In het traditionele systeem moeten overstromingen ervoor zorgen dat de rijstplanten tijdens het groeiseizoen onder water blijven, maar het nieuwe systeem bestaat erin om de rijst vochtig te houden in plaats van te overstromen.

De rijstcultuur - die de belangrijkste caloriebron is voor ongeveer de helft van de wereldbevolking - is bijzonder waterintensief. "De rijstproductie vertegenwoordigt volgens Oxfam ongeveer één derde van het totale waterverbruik van de wereld," aldus het persbureau Reuters. "Oxfam voegt er aan toe dat rijstboeren in Afrika, Zuidoost-Azië en India al gebruik maken van het systeem. Daarbij zouden ze de rijstproductie met 50 procent hebben kunnen opdrijven met minder waterverbruik en vaak ook met minder arbeidskracht. Ray Offenheiser, voorzitter van Oxfam, benadrukte dat deze nieuwe technologieën leiden tot een verhoogde productie en een hoger inkomen voor de rijstboeren."

Droogtes zijn onder meer een cruciaal probleem voor rijstproducenten zoals Vietnam, waar een watertekort dit jaar de productie bedreigt in een sleutelregio, die instaat voor 90 procent van de Viëtnamese rijstexport. Uit een onderzoek van het Amerikaanse National Center for Atmospheric Research blijkt dat de meestbevolkte regio's van de wereld de volgende decennia met bijzonder strenge droogteperiodes zullen moeten afrekenen. Oxfam zegt dat regeringen van ontwikkelingslanden de nieuwe methode zouden moeten opnemen in hun nationale ontwikkelingsstrategieën. Ook zouden hulporganisaties moeten investeren in opleidingen van de rijstboeren.

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering, oxfam, rijst |  Facebook |

22-08-10

Viëtnam wordt steeds belangrijker voor Afrika

girl.jpgDe succesvolle transformatie van Vietnam naar een belangrijk exportland is een voorbeeld voor Afrika, waar het Aziatische land zijn invloed probeert te verhogen. Dat heeft Cheick Sidi Diarra, onder-secretaris-generaal van de Verenigde Naties, gezegd tijdens een ontmoeting met Afrikaanse en Viëtnamese leiders. In vergelijking met China blijft de invloed van Viëtnam in Afrika nog bijzonder bescheiden, maar toch wordt er een opmerkelijke groei opgetekend in de wederzijdse handel en de Viëtnamese hulp aan de Afrikaanse landbouw en andere sectoren van de Afrikaanse economie. Viëtnam is inmiddels de tweede grootste exporteur van koffie en rijst ter wereld geworden.

"De groeiende relaties tussen Afrika en Viëtnam is volgens Diarra een goede zaak, aangezien er een groot potentieel kan gevonden worden om de productiecapaciteit op te drijven en te leiden naar een duurzame groei en het bestrijden van de armoede," aldus het persbureau AFP. Het voorbije jaar bereikte de handel tussen Viëtnam en Afrika een niveau van 2,1 miljard dollar. Dat blijkt uit cijfers van Pham Gia Khiem, minister van buitenlandse zaken van Viëtnam. Zeven jaar geleden bedroeg werd daarbij slechts een bedrag van 360 miljoen dollar gerealiseerd. Bovendien heeft Viëtnam de voorbije jaren meer dan driehonderd landbouwspecialisten naar Afrika gestuurd.

"We hebben Viëtnam omgevormd van een voedselimporteur met een kleinschalige eigen productie tot een belangrijke exporteur van producten uit de landbouw, bosbouw en visserij," voerde Diep Kinh Tan, vice-minister van landbouw en landelijke ontwikkeling, aan. "Handel in deze producten en ambachtelijke goederen zijn cruciaal gebleken voor de economische groei, tewerkstelling en armoedebestrijding in Viëtnam." Hij voegde er aan toe dat Viëtnam hongersnood nagenoeg heeft weggeveegd en is ook het aantal arme gezinnen gevoelig gedaald. Viëtnamese specialisten zullen onder meer in Mozambique, dat geconfronteerd wordt door een chronisch voedseltekort, advies verstrekken over de rijstproductie.

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: viëtnam, afrika, voeding, rijst, export |  Facebook |

12-11-09

Voedselbeveiliging cruciale uitdaging voor volgende decennia

De wereldwijde voedselbeveiliging wordt één van de belangrijkste uitdagingen voor de volgende decennia. Op dit ogenblik worden wereldwijd al ongeveer één miljard mensen door hongersnood bedreigd, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden beperkt blijft en de klimaatverandering de opbrengst nog verder in het gedrang brengt. Naast duurzame architectuur en geneeskunde heeft het Duitse chemieconcern Bayer van die uitdaging de derde pijler van zijn duurzaamheidsbeleid gemaakt. Daarbij wordt vooral gewerkt rond de optimalisering van de rijstteelt in Indonesië en de groententeelt in India. Het verhogen van de opbrengsten van de landbouw betekent bovendien ook een bijdrage tot natuurbescherming en een bijdrage tot de strijd tegen de klimaatverandering. Een betere oogst per oppervlakte zorgt er immers voor dat er geen bosgebieden moeten gerooid worden om nieuwe landbouwgronden te ontwikkelen en kan de biodiversiteit worden beschermd.

"De uitdagingen zijn gigantisch," merkt Wolfgang Plischke, binnen de raad van bestuur van Bayer verantwoordelijk voor innovatie, technologie en leefmilieu, op. "Op dit ogenblik lijden al ongeveer één miljard mensen honger. Bijna tweederde daarvan leeft in de regio Asia-Pacific. Daar is rijst het belangrijkste voedingsmiddel. Dat geldt ook voor Indonesië, waar bijna 40 miljoen mensen op rijst aangewezen zijn voor hun voeding. Maar de oogst van vele Indonesische rijstboeren is bijzonder slecht. Daarom hebben wij in Indonesië een programma opgezet dat de oogst en het inkomen van de rijstboeren duurzaam moet kunnen verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe plantmethode, waardoor rijst rechtstreeks gezaaid worden in plaats van kleine exemplaren in ondergelopen akkers te moeten planten. Bayer stelt daarbij niet alleen het zaadgoed en zaaimachines ter beschikking, maar biedt ook de nodige verdelgingsmiddelen en zijn know-how aan. Onze experts leren de Indonesische rijstboeren onder meer de nieuwe plantmethode aan."

Door die inspanningen kan de rijstoogst volgens Wolfgang Plischke met ongeveer 10 procent worden verhoogd en kunnen de rijstboeren op een hoger inkomen rekenen. "Naast die positieve economische en sociale effecten, profiteert ook het leefmilieu van deze omschakeling en worden grondstoffen gespaard," merkt Plischke nog op. "Er kunnen grote hoeveelheid water bespaard worden, aangezien de rijst droog gezaaid kan worden. Bovendien hoeft men ook minder kunstmeststoffen te gebruiken. Door de besparing op het water wordt ook de uitstoot van methaangas met ongeveer 30 procent teruggeschroefd." Naast het Indonesische project, heeft Bayer ook een Food Chain Partnership voor groenten in India opgezet. Wolfgang Plischke wijst erop dat 40 procent van de Indiase bevolking vegetariër is. Het gaat om ongeveer 500 miljoen mensen. Bayer heeft daar een samenwerkingsproject opgezet voor duurzame groententeelt. Daarbij wordt gewerkt aan duurzame productiemethodes, die kwaliteit koppelen aan de verantwoordelijke inzet van verdelgingsmiddelen.

Daardoor kunnen de Indiase boeren volgens Plischke een grotere oogst realiseren en ook een betere kwaliteit leveren, waarmee ze kunnen tegemoet komen aan de steeds hogere eisen van de binnenlandse consumenten en de export. Door de hogere opbrengsten per hectare kan er volgens Plischke echter ook bespaard worden op landbouwgronden, wat de biodiversiteit en waardevolle biotopen kan helpen beschermen. Die worden vooral in groeilanden zoals India steeds zwaarder bedreigd. In totaal heeft Bayer inmiddels ruim tachtig samenwerkingsprojecten opgezet. Dat wordt het volgende jaar opgedreven tot meer dan honderdtwintig projecten. Daarbij worden in totaal 65.000 Indiase groenteboeren betrokken.

18:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, rijst, bayer |  Facebook |