16-05-13

Rio Tinto krijgt toestemming voor controversiële Australische bauxiet-mijn

Het mijnconcern Rio Tinto heeft van de Australische regering de toestemming gekregen voor ontginning van een controversiële bauxiet-mijn. Volgens critici betekent het project, waarmee een investering van 1,3 miljard dollar zou zijn gemoeid, een milieuvandalisme op gigantische schaal. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een grootschalige landschapsschade, terwijl het vervoer van de ontgonnen voorraden volgens hen een grote bedreiging zal vormen voor maritieme biotopen zoals het Great Barrier Reef.

Met meer dan een jaar vertraging heeft Tony Burke, Australisch minister van leefmilieu, aan Rio Tinton Alcan de toestemming gegeven voor de ontginning van de bauxiet-mijn South of Embley. De site bevindt in zich in het westen van Cape York, een natuurgebied in het noordoosten van Australië. De minister koppelde wel een aantal strikte voorwaarden aan de goedkeuring van het project. Onder meer werden scheepsroutes door het Great Barrier Reef beperkt. Ook werden een aantal beschermende maatregelen geëist voor bedreigde diersoorten.

Het project omvat de bouw van een krachtcentrale, een verwerkingsfabriek, opslagplaatsen en ateliers, samen met haveninstallaties voor de verscheping van de productie. Volgens de milieuorganisatie Wilderness Society vertegenwoordigt het project echter de grootste landinname uit de geschiedenis van Cape York. In totaal zouden volgens de organisatie 30.000 hectaren natuurgebied, dat volgens Wilderness Society als werelderfgoed beschouwd zou kunnen worden, worden vernietigd. Bovendien wordt gewag gemaakt van honderden extra schepen door het Great Barrier Reef.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, bauxiet |  Facebook |

04-12-10

Rio Tinto sluit strategisch akkoord met Chinalco

Het mijnbouwconcern Rio Tinto heeft zich akkoord verklaard met een samenwerkingsverband met de Chinese groep Chinalco voor de exploratie van minerale voorraden in China. In de overeenkomst is voorzien dat Chinalco een belang van 51 procent krijgt in de joint venture. De resterende 49 procent wordt opgenomen door Rio Tinto. Het is het tweede samenwerkingsverband tussen Chinalco en Rio Tinto, nadat de twee partijen in maart van dit jaar beslisten om gezamenlijk een ijzerertsmijn in West-Afrika te ontginnen. De twee partijen leefden sinds vorig jaar op gespannen voet, nadat Rio Tinto een investering van 19,5 miljard dollar van Chinalco had afgewezen.

Xiong Weiping, voorzitter van Chinalco, had het over een win-win situatie die de samenwerking tussen beide partijen uitdiept en een aantal uitdagingen op de markt moet kunnen beantwoorden. Tom Albanese, topman van Rio Tinto, voerde aan dat de overeenkomst de jongste aflevering is in de rijke geschiedenis van partnerships tussen Rio Tinto en China. De combinatie van de expertises van de twee partijen biedt volgens hem een grote mogelijkheid om meerwaarde te creëren voor beide partners. Verwacht wordt dat de joint venture tijdens de eerste helft van volgend jaar zijn activiteiten zal opstarten. Er zou volgens Rio Tinto in eerste instantie gestart worden met drie tot vijf projecten.

Voor Chinalco, de grootste aluminiumproducent van China, betekent de joint venture de eerste uitbreiding in andere mijnsectoren. In juli van dit jaar had het concern van de Chinese overheid de toelating gekregen om zich ook op de lucratieve markt van het ijzererts te begeven. Voor Rio Tinto, dat verscheidene jaren zonder veel succes in China exploraties uitgeprobeerd te hebben, betekent de overeenkomst een strategische stap om gebruik te kunnen maken van de grote kennis van Chinalco over de Chinese geologie. Volgens een aantal analisten biedt de samenwerking de mogelijkheid om een groter inzicht te krijgen in de omvang van de Chinese minerale rijkdommen.

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chinalco, grondstoffen, rio tinto |  Facebook |

14-07-10

Rio Tinto ondertekent charter voor natuurbehoud

Het mijnconcern Rio Tinto en de International Union for Conservation of Nature hebben een overeenkomst ondertekend over een samenwerking rond de verbetering van de prestaties van de sector op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Het partnership is erop gericht om de biodiversiteit-programma's van Rio Tinto verder te ontwikkeling, opkomende duurzame markten te exploiteren en te bepalen welke verhouding die hebben tegenover Rio Tinto en de mijnsector als een geheel. Daarnaast worden ook een aantal doelstellingen naar voor geschoven op het gebied van biodiversiteit. Beide partijen beseffen volgens Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de natuurorganisatie, dat er een wederzijds engagement en samenwerking nodig zijn om duurzame oplossingen te vinden voor de problemen op het gebied van milieu en natuurbehoud.

21:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, duurzaamheid |  Facebook |

02-06-10

Rio Tinto wil diamantproductie Zimbabwe gevoelig opdrijven

Het mijnbedrijf Rio Tinto wil zijn diamantproductie in Zimbabwe opdrijven. Met de uitbreiding van de betrokken Murowa-mijn in het zuiden van Zimbabwe zou een investering van 300 miljoen dollar zijn gemoeid. Op dit ogenblik produceert Murowa ongeveer 300.000 karaat diamanten per jaar. Murowa is voor 78 procent in handen van Rio Tinto. Het resterende belang is eigendom van Rio Zim, dat zes jaar geleden door lokale ondernemers van Rio Tinto werd overgenomen. De uitbreidingsplannen zijn volgens Murowa het gevolg van het gevoelig verbeterde investeringsklimaat in Zimbabwe. Er moet echter nog altijd gewacht worden op een nieuwe exportvergunning voor diamanten uit Zimbabwe. De regering van Zimbabwe heeft een tijdelijk uitvoerverbod ingesteld voor diamanten, tot de problemen in een controversiële mijn zijn opgelost. Daar heeft de Murowa-mijn geen enkel band mee, maar wordt toch getroffen door het verbod.

Mensenrechtenorganisaties hebben de veiligheidsdiensten van Zimbabwe beschuldigd van inbreuken tegen de mensenrechten in de Marange-diamantvelden in het oosten van het land. Daarbij wordt aangestuurd op een verbod van de handel in diamanten uit Zimbabwe. Onlangs heeft de minister van mijnen van Zimbabwe aangekondigd dat de export van diamanten werd verboden tot het probleem met het Marange-veld - waar militairen diamanten zouden smokkelen - zou zijn opgelost. Die beslissing zou echter ook de Murowa-mijn treffen, die het voorbije 124.000 karaat diamant produceerde en de toelating heeft om zijn voorraden te exporten onder het label van het zogenaamde Kimberley Process Certification Scheme, een international initiatief tegen de handel in bloeddiamanten, waarmee militaire conflicten worden gefinancierd.

Zimbabwe wacht ook voor de Marange-diamanten op een toelating van het Kimberley Process. Abbey Chikane, controleur van het Kimberley Process, heeft aangegeven dat een aantal problemen van de Marange-mijnen efficiënt werden aangepakt. Indien het Kimberley Process zijn formele toelating geeft om opnieuw te beginnen met de export, wil de Murowa-mijn zijn productie opdrijven. "Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een uitbreiding van de productie rendabel kan zijn," aldus Neils Kristensen, chief executive van Murowa, tegenover het persbureau Reuters. "De uitbreiding zal de productie met een factor zes tot zeven opdrijven en de tewerkstelling verdubbelen." Hij maakte daarbij gewag van een toekomstige productie tot 1,8 miljoen karaat van hoge kwaliteit. Kristensen zei verder te hopen met de regering van Zimbabwe snel een oplossing te kunnen vinden voor het exportverbod.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zimbabwe, rio tinto, diamant |  Facebook |

16-03-10

India volgt China op als massaconsument grondstoffen

De Chinese behoefte aan ijzer, koper, steenkool en aluminium zal de volgende vijftien jaar een dramatische groei kennen. Daarna zal India de grootste consument worden van deze grondstoffen. Dat staat in een rapport van het Anglo-Australische mijnconglomeraat Rio Tinto. In het rapport is het mijnconglomeraat bijzonder optimistisch bij zijn vooruitzichten over de toename van de productie. Rekening houdend met de grote Chinese vraag, kan men volgens Tom Albanese, chief executive van Rio Tinto, niets anders dan een grote groei verwachten. Aangezien verwacht moet worden dat India daarna de rol van China zal overnemen, zal die toename volgens hem op langere termijn gegarandeerd zijn. Ook Jan du Plessis, voorzitter van Rio Tinto, stelt dat China een belangrijke groeipijler blijft, maar hij voegde er aan toe dat het land zich mogelijk in de toekomst zal toespitsen op zijn consumptie-gedreven thuismarkt.

In zijn jaarrapport geeft Rio Tinto aan dat ook de vooruitzichten op korte termijn voor de mijnsector en de metaalindustrie een verbetering vertonen, hoewel er volgens het concern wellicht onzekerheid zal blijven. "Er moet bovendien met een aantal risico's rekening worden gehouden, zoals monetaire hinderpalen in een aantal Aziatische economieën en de beperkte consumenten-bestedingen in de geïndustrialiseerde wereld," aldus de Australische krant The Sydney Morning Herald. Topman Albanese voerde verder aan dat de sterke vraag naar ijzererts vermoedelijk zal leiden tot een capaciteitsverhoging van de Pilbara-mijn in West-Australië. Rio Tinto maakte eerder dit jaar bekend dat de winsten het voorbije jaar met 14 procent zijn teruggevallen door de lagere grondstofprijzen.

Rio Tinto merkte verder op met de Chinese groep Chinalco in gevorderde gesprekken te zijn rond een gezamenlijk mijnproject in Nieuw-Guinea. Nochtans zijn de relaties tussen beide groepen de voorbije maanden gevoelig vertroebeld. In juni vorig jaar wees Rio Tinto immers een kapitaalinjectie van 19,5 miljard dollar door Chinalco af om een samenwerkingsverband aan te gaan met aartsvijand BHP Billiton. Daarna werden vier medewerkers van Rio Tinto in China beschuldigd van omkoperij en bedrijfsspionage. De betrokkenen zitten sinds juni vorig jaar in een Chinese cel. De Chinese regering heeft onlangs officieel bevestigd dat Rio Tinto en de Australische regering geen schuld hebben aan het mislukken van de samenwerking met Chinalco. Dat was volgens de Chinese regering te wijten aan economische krachten en een krachtige public relations campagne van BHP Billiton.

18:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, india, rio tinto, grondstof |  Facebook |

02-03-10

Desinvesteringen Rio Tinto boven 10 miljard dollar

Het Brits-Australische mijnconcern Rio Tinto heeft inmiddels voor meer dan 10 miljard Amerikaanse dollar activiteiten afgestoten. Door de verkoop van zijn dochter Alcan Packaging Food Americas aan het Amerikaanse Bemis Company voor een bedrag van 1,2 miljard Amerikaanse dollar zijn de totale desinvesteringen van Rio Tinto gedurende de voorbije twee jaar opgelopen tot een bedrag van 10,3 miljard dollar. Bovendien realiseerde Rio Tinto in de loop van vorig jaar ook een kapitaalronde van 15,2 miljard Amerikaanse dollar. Die maatregelen moesten het mijnbedrijf in staat stellen om zijn grote schuldenlast terug te schroeven. Guy Elliott, chief financial officer van Rio Tinto, benadrukte dan ook dat die maatregelen ertoe geleid hebben dat de balans van het mijnconcern de voorbije twaalf maanden totaal is gewijzigd.

Guy Elliott voegde er aan toe dat de herkapitalisatie van Rio Tinto, het derde grootste mijnconcern van de wereld, het bedrijf opnieuw de mogelijkheid kan bieden om in te spelen op interessante investeringsmogelijkheden. Nadat Rio Tinto drie jaar geleden de Canadese aluminiumgroep Alcan overnam, werd het mijnconcern met een grote schuldenlast geconfronteerd. Nadien wees Rio Tinto echter een investeringsvoorstel van de Chinese groep Chinalco voor een bedrag van 19,5 miljard Amerikaanse dollar af en koos in plaats daarvan voor een kapitaalronde en een joint venture voor ijzererts met rivaal BHP Billiton. Rio Tinto heeft inmiddels 233 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd om zijn belang in Ivanhoe Mines, zijn partner in het Mongoolse project Oyu Tolgoi, verder uit te bouwen. De mijn van Oyu Tolgoi produceert koper en goud.

De investering vormt een onderdeel van een overeenkomst met Ivanhoe Mines twee jaar geleden om de infrastructuur van Oyu Tolgoi te financieren. Oyu Tolgoi, gelegen in het zuiden van de Gobi-regio, wordt door Rio Tinto bestempeld als de grootste onaangeroerde reserves voor koper en goud. De mijn zou over drie jaar operationeel moeten worden. Door de nieuwe investering verhoogt Rio Tinto zijn belang in Ivanhoe Mines met 2,7 procent tot 22,4 procent. "De verdere investeringen in Ivanhoe Mines benadrukt volgens een woordvoerder van Rio Tinto het vertrouwen van de mijngroep in de kwaliteit van Oyu Tolgoi en de prioriteit die de Mongoolse mijn geniet binnen de projectportfolio van het Brits-Australische concern." Door het omzetten van een lening in aandelen zou Rio Tinto zijn belang in Ivanhoe Mines uiteindelijk kunnen optrekken tot ongeveer 44 procent.

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto |  Facebook |

12-02-10

China daagt medewerkers Rio Tinto voor rechter

De Chinese overheid heeft officieel vier medewerkers van Rio Tinto in beschuldiging van omkoperij en inbreuken tegen commerciële geheimen. Dat betekent dat de vier betrokkenen zich voor een Chinese rechtbank zullen moeten verantwoorden. Eén van de vier betrokkenen is Stern Hu, de belangrijkste grondstoffenonderhandelaar van Rio Tinto in China. Stern Hu en zijn Chinese collega's Liu Caikui, Ge Minqiang en Wang Yon werden in juli vorig jaar gearresteerd en verblijven sindsdien in de gevangenis. Indien ze schuldig worden bevonden, zouden ze tot 27 jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. Volgens de Chinese openbare aanklager hebben de vier verdachten van hun positie gebruik gemaakt om onder meer omkoopgelden op te strijken bij een aantal Chinese staalbedrijven.

"De betrokkenen hebben volgens de Chinese openbare aanklager hun positie misbruikt om commerciële geheimen van Chinese staalbedrijven te bemachtigen," aldus BBC News. "Op die manier werd volgens de Chinese overheid zware schade toegebracht aan de betrokken staalbedrijven." Analisten stellen dat het incident een politiek en diplomatisch probleem heeft gecreëerd voor de Australische premier Kevin Rudd, die van de verbeterde relaties met China een prioriteit heeft gemaakt. China is de grootste handelspartner van Australië. Een maand voor de arrestatie van het viertal schrapt Rio Tinto een overeenkomst ter waarde van 19,5 miljard dollar met het Chinese staatsbedrijf Chinalco. In plaats daarvan ging Rio Tinto een alliantie aan met aartsvijand BHP Billiton. Dat zou tot verbolgen reactie bij de Chinese regering hebben geleid.

"Het feit dat kaderleden van bedrijven in China op een dergelijke manier kunnen worden opgepakt en voor de rechter worden gebracht, heeft voor heel wat onrust gezorgd bij vele verantwoordelijken van buitenlandse bedrijven die een basis hebben in China," aldus nog BBC News. "Aditya Mittal, chief financial officer van staalproducent ArcelorMittal, stelt dat het heel belangrijk is om de lokale cultuur en geplogenheden te kennen indien men zaken wil doen in China. Hij voegt er aan toe dat China bijzonder nerveus wordt wanneer buitenlandse groepen de controle dreigen over te nemen van strategische activa en bedrijven. Een dergelijke opstelling vormt volgens Mittal een blijvende uitdaging voor buitenlandse bedrijven die in China actief zijn." Rio Tinto ontkent dat zijn medewerkers zich schuldig zouden gemaakt hebben aan bedrijfsspionage. Australië heeft gevraagd dat een eerlijk proces zou gevoerd worden.

18:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, rio tinto, omkoperij |  Facebook |