16-05-13

Rio Tinto krijgt toestemming voor controversiële Australische bauxiet-mijn

Het mijnconcern Rio Tinto heeft van de Australische regering de toestemming gekregen voor ontginning van een controversiële bauxiet-mijn. Volgens critici betekent het project, waarmee een investering van 1,3 miljard dollar zou zijn gemoeid, een milieuvandalisme op gigantische schaal. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een grootschalige landschapsschade, terwijl het vervoer van de ontgonnen voorraden volgens hen een grote bedreiging zal vormen voor maritieme biotopen zoals het Great Barrier Reef.

Met meer dan een jaar vertraging heeft Tony Burke, Australisch minister van leefmilieu, aan Rio Tinton Alcan de toestemming gegeven voor de ontginning van de bauxiet-mijn South of Embley. De site bevindt in zich in het westen van Cape York, een natuurgebied in het noordoosten van Australië. De minister koppelde wel een aantal strikte voorwaarden aan de goedkeuring van het project. Onder meer werden scheepsroutes door het Great Barrier Reef beperkt. Ook werden een aantal beschermende maatregelen geëist voor bedreigde diersoorten.

Het project omvat de bouw van een krachtcentrale, een verwerkingsfabriek, opslagplaatsen en ateliers, samen met haveninstallaties voor de verscheping van de productie. Volgens de milieuorganisatie Wilderness Society vertegenwoordigt het project echter de grootste landinname uit de geschiedenis van Cape York. In totaal zouden volgens de organisatie 30.000 hectaren natuurgebied, dat volgens Wilderness Society als werelderfgoed beschouwd zou kunnen worden, worden vernietigd. Bovendien wordt gewag gemaakt van honderden extra schepen door het Great Barrier Reef.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, bauxiet |  Facebook |

04-12-10

Rio Tinto sluit strategisch akkoord met Chinalco

Het mijnbouwconcern Rio Tinto heeft zich akkoord verklaard met een samenwerkingsverband met de Chinese groep Chinalco voor de exploratie van minerale voorraden in China. In de overeenkomst is voorzien dat Chinalco een belang van 51 procent krijgt in de joint venture. De resterende 49 procent wordt opgenomen door Rio Tinto. Het is het tweede samenwerkingsverband tussen Chinalco en Rio Tinto, nadat de twee partijen in maart van dit jaar beslisten om gezamenlijk een ijzerertsmijn in West-Afrika te ontginnen. De twee partijen leefden sinds vorig jaar op gespannen voet, nadat Rio Tinto een investering van 19,5 miljard dollar van Chinalco had afgewezen.

Xiong Weiping, voorzitter van Chinalco, had het over een win-win situatie die de samenwerking tussen beide partijen uitdiept en een aantal uitdagingen op de markt moet kunnen beantwoorden. Tom Albanese, topman van Rio Tinto, voerde aan dat de overeenkomst de jongste aflevering is in de rijke geschiedenis van partnerships tussen Rio Tinto en China. De combinatie van de expertises van de twee partijen biedt volgens hem een grote mogelijkheid om meerwaarde te creëren voor beide partners. Verwacht wordt dat de joint venture tijdens de eerste helft van volgend jaar zijn activiteiten zal opstarten. Er zou volgens Rio Tinto in eerste instantie gestart worden met drie tot vijf projecten.

Voor Chinalco, de grootste aluminiumproducent van China, betekent de joint venture de eerste uitbreiding in andere mijnsectoren. In juli van dit jaar had het concern van de Chinese overheid de toelating gekregen om zich ook op de lucratieve markt van het ijzererts te begeven. Voor Rio Tinto, dat verscheidene jaren zonder veel succes in China exploraties uitgeprobeerd te hebben, betekent de overeenkomst een strategische stap om gebruik te kunnen maken van de grote kennis van Chinalco over de Chinese geologie. Volgens een aantal analisten biedt de samenwerking de mogelijkheid om een groter inzicht te krijgen in de omvang van de Chinese minerale rijkdommen.

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chinalco, grondstoffen, rio tinto |  Facebook |

14-07-10

Rio Tinto ondertekent charter voor natuurbehoud

Het mijnconcern Rio Tinto en de International Union for Conservation of Nature hebben een overeenkomst ondertekend over een samenwerking rond de verbetering van de prestaties van de sector op het gebied van duurzaamheid en natuurbehoud. Het partnership is erop gericht om de biodiversiteit-programma's van Rio Tinto verder te ontwikkeling, opkomende duurzame markten te exploiteren en te bepalen welke verhouding die hebben tegenover Rio Tinto en de mijnsector als een geheel. Daarnaast worden ook een aantal doelstellingen naar voor geschoven op het gebied van biodiversiteit. Beide partijen beseffen volgens Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de natuurorganisatie, dat er een wederzijds engagement en samenwerking nodig zijn om duurzame oplossingen te vinden voor de problemen op het gebied van milieu en natuurbehoud.

21:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, duurzaamheid |  Facebook |

02-06-10

Rio Tinto wil diamantproductie Zimbabwe gevoelig opdrijven

Het mijnbedrijf Rio Tinto wil zijn diamantproductie in Zimbabwe opdrijven. Met de uitbreiding van de betrokken Murowa-mijn in het zuiden van Zimbabwe zou een investering van 300 miljoen dollar zijn gemoeid. Op dit ogenblik produceert Murowa ongeveer 300.000 karaat diamanten per jaar. Murowa is voor 78 procent in handen van Rio Tinto. Het resterende belang is eigendom van Rio Zim, dat zes jaar geleden door lokale ondernemers van Rio Tinto werd overgenomen. De uitbreidingsplannen zijn volgens Murowa het gevolg van het gevoelig verbeterde investeringsklimaat in Zimbabwe. Er moet echter nog altijd gewacht worden op een nieuwe exportvergunning voor diamanten uit Zimbabwe. De regering van Zimbabwe heeft een tijdelijk uitvoerverbod ingesteld voor diamanten, tot de problemen in een controversiële mijn zijn opgelost. Daar heeft de Murowa-mijn geen enkel band mee, maar wordt toch getroffen door het verbod.

Mensenrechtenorganisaties hebben de veiligheidsdiensten van Zimbabwe beschuldigd van inbreuken tegen de mensenrechten in de Marange-diamantvelden in het oosten van het land. Daarbij wordt aangestuurd op een verbod van de handel in diamanten uit Zimbabwe. Onlangs heeft de minister van mijnen van Zimbabwe aangekondigd dat de export van diamanten werd verboden tot het probleem met het Marange-veld - waar militairen diamanten zouden smokkelen - zou zijn opgelost. Die beslissing zou echter ook de Murowa-mijn treffen, die het voorbije 124.000 karaat diamant produceerde en de toelating heeft om zijn voorraden te exporten onder het label van het zogenaamde Kimberley Process Certification Scheme, een international initiatief tegen de handel in bloeddiamanten, waarmee militaire conflicten worden gefinancierd.

Zimbabwe wacht ook voor de Marange-diamanten op een toelating van het Kimberley Process. Abbey Chikane, controleur van het Kimberley Process, heeft aangegeven dat een aantal problemen van de Marange-mijnen efficiënt werden aangepakt. Indien het Kimberley Process zijn formele toelating geeft om opnieuw te beginnen met de export, wil de Murowa-mijn zijn productie opdrijven. "Een haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat een uitbreiding van de productie rendabel kan zijn," aldus Neils Kristensen, chief executive van Murowa, tegenover het persbureau Reuters. "De uitbreiding zal de productie met een factor zes tot zeven opdrijven en de tewerkstelling verdubbelen." Hij maakte daarbij gewag van een toekomstige productie tot 1,8 miljoen karaat van hoge kwaliteit. Kristensen zei verder te hopen met de regering van Zimbabwe snel een oplossing te kunnen vinden voor het exportverbod.

15:57 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zimbabwe, rio tinto, diamant |  Facebook |

16-03-10

India volgt China op als massaconsument grondstoffen

De Chinese behoefte aan ijzer, koper, steenkool en aluminium zal de volgende vijftien jaar een dramatische groei kennen. Daarna zal India de grootste consument worden van deze grondstoffen. Dat staat in een rapport van het Anglo-Australische mijnconglomeraat Rio Tinto. In het rapport is het mijnconglomeraat bijzonder optimistisch bij zijn vooruitzichten over de toename van de productie. Rekening houdend met de grote Chinese vraag, kan men volgens Tom Albanese, chief executive van Rio Tinto, niets anders dan een grote groei verwachten. Aangezien verwacht moet worden dat India daarna de rol van China zal overnemen, zal die toename volgens hem op langere termijn gegarandeerd zijn. Ook Jan du Plessis, voorzitter van Rio Tinto, stelt dat China een belangrijke groeipijler blijft, maar hij voegde er aan toe dat het land zich mogelijk in de toekomst zal toespitsen op zijn consumptie-gedreven thuismarkt.

In zijn jaarrapport geeft Rio Tinto aan dat ook de vooruitzichten op korte termijn voor de mijnsector en de metaalindustrie een verbetering vertonen, hoewel er volgens het concern wellicht onzekerheid zal blijven. "Er moet bovendien met een aantal risico's rekening worden gehouden, zoals monetaire hinderpalen in een aantal Aziatische economieën en de beperkte consumenten-bestedingen in de geïndustrialiseerde wereld," aldus de Australische krant The Sydney Morning Herald. Topman Albanese voerde verder aan dat de sterke vraag naar ijzererts vermoedelijk zal leiden tot een capaciteitsverhoging van de Pilbara-mijn in West-Australië. Rio Tinto maakte eerder dit jaar bekend dat de winsten het voorbije jaar met 14 procent zijn teruggevallen door de lagere grondstofprijzen.

Rio Tinto merkte verder op met de Chinese groep Chinalco in gevorderde gesprekken te zijn rond een gezamenlijk mijnproject in Nieuw-Guinea. Nochtans zijn de relaties tussen beide groepen de voorbije maanden gevoelig vertroebeld. In juni vorig jaar wees Rio Tinto immers een kapitaalinjectie van 19,5 miljard dollar door Chinalco af om een samenwerkingsverband aan te gaan met aartsvijand BHP Billiton. Daarna werden vier medewerkers van Rio Tinto in China beschuldigd van omkoperij en bedrijfsspionage. De betrokkenen zitten sinds juni vorig jaar in een Chinese cel. De Chinese regering heeft onlangs officieel bevestigd dat Rio Tinto en de Australische regering geen schuld hebben aan het mislukken van de samenwerking met Chinalco. Dat was volgens de Chinese regering te wijten aan economische krachten en een krachtige public relations campagne van BHP Billiton.

18:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, india, rio tinto, grondstof |  Facebook |

02-03-10

Desinvesteringen Rio Tinto boven 10 miljard dollar

Het Brits-Australische mijnconcern Rio Tinto heeft inmiddels voor meer dan 10 miljard Amerikaanse dollar activiteiten afgestoten. Door de verkoop van zijn dochter Alcan Packaging Food Americas aan het Amerikaanse Bemis Company voor een bedrag van 1,2 miljard Amerikaanse dollar zijn de totale desinvesteringen van Rio Tinto gedurende de voorbije twee jaar opgelopen tot een bedrag van 10,3 miljard dollar. Bovendien realiseerde Rio Tinto in de loop van vorig jaar ook een kapitaalronde van 15,2 miljard Amerikaanse dollar. Die maatregelen moesten het mijnbedrijf in staat stellen om zijn grote schuldenlast terug te schroeven. Guy Elliott, chief financial officer van Rio Tinto, benadrukte dan ook dat die maatregelen ertoe geleid hebben dat de balans van het mijnconcern de voorbije twaalf maanden totaal is gewijzigd.

Guy Elliott voegde er aan toe dat de herkapitalisatie van Rio Tinto, het derde grootste mijnconcern van de wereld, het bedrijf opnieuw de mogelijkheid kan bieden om in te spelen op interessante investeringsmogelijkheden. Nadat Rio Tinto drie jaar geleden de Canadese aluminiumgroep Alcan overnam, werd het mijnconcern met een grote schuldenlast geconfronteerd. Nadien wees Rio Tinto echter een investeringsvoorstel van de Chinese groep Chinalco voor een bedrag van 19,5 miljard Amerikaanse dollar af en koos in plaats daarvan voor een kapitaalronde en een joint venture voor ijzererts met rivaal BHP Billiton. Rio Tinto heeft inmiddels 233 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd om zijn belang in Ivanhoe Mines, zijn partner in het Mongoolse project Oyu Tolgoi, verder uit te bouwen. De mijn van Oyu Tolgoi produceert koper en goud.

De investering vormt een onderdeel van een overeenkomst met Ivanhoe Mines twee jaar geleden om de infrastructuur van Oyu Tolgoi te financieren. Oyu Tolgoi, gelegen in het zuiden van de Gobi-regio, wordt door Rio Tinto bestempeld als de grootste onaangeroerde reserves voor koper en goud. De mijn zou over drie jaar operationeel moeten worden. Door de nieuwe investering verhoogt Rio Tinto zijn belang in Ivanhoe Mines met 2,7 procent tot 22,4 procent. "De verdere investeringen in Ivanhoe Mines benadrukt volgens een woordvoerder van Rio Tinto het vertrouwen van de mijngroep in de kwaliteit van Oyu Tolgoi en de prioriteit die de Mongoolse mijn geniet binnen de projectportfolio van het Brits-Australische concern." Door het omzetten van een lening in aandelen zou Rio Tinto zijn belang in Ivanhoe Mines uiteindelijk kunnen optrekken tot ongeveer 44 procent.

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto |  Facebook |

12-02-10

China daagt medewerkers Rio Tinto voor rechter

De Chinese overheid heeft officieel vier medewerkers van Rio Tinto in beschuldiging van omkoperij en inbreuken tegen commerciële geheimen. Dat betekent dat de vier betrokkenen zich voor een Chinese rechtbank zullen moeten verantwoorden. Eén van de vier betrokkenen is Stern Hu, de belangrijkste grondstoffenonderhandelaar van Rio Tinto in China. Stern Hu en zijn Chinese collega's Liu Caikui, Ge Minqiang en Wang Yon werden in juli vorig jaar gearresteerd en verblijven sindsdien in de gevangenis. Indien ze schuldig worden bevonden, zouden ze tot 27 jaar gevangenisstraf kunnen worden veroordeeld. Volgens de Chinese openbare aanklager hebben de vier verdachten van hun positie gebruik gemaakt om onder meer omkoopgelden op te strijken bij een aantal Chinese staalbedrijven.

"De betrokkenen hebben volgens de Chinese openbare aanklager hun positie misbruikt om commerciële geheimen van Chinese staalbedrijven te bemachtigen," aldus BBC News. "Op die manier werd volgens de Chinese overheid zware schade toegebracht aan de betrokken staalbedrijven." Analisten stellen dat het incident een politiek en diplomatisch probleem heeft gecreëerd voor de Australische premier Kevin Rudd, die van de verbeterde relaties met China een prioriteit heeft gemaakt. China is de grootste handelspartner van Australië. Een maand voor de arrestatie van het viertal schrapt Rio Tinto een overeenkomst ter waarde van 19,5 miljard dollar met het Chinese staatsbedrijf Chinalco. In plaats daarvan ging Rio Tinto een alliantie aan met aartsvijand BHP Billiton. Dat zou tot verbolgen reactie bij de Chinese regering hebben geleid.

"Het feit dat kaderleden van bedrijven in China op een dergelijke manier kunnen worden opgepakt en voor de rechter worden gebracht, heeft voor heel wat onrust gezorgd bij vele verantwoordelijken van buitenlandse bedrijven die een basis hebben in China," aldus nog BBC News. "Aditya Mittal, chief financial officer van staalproducent ArcelorMittal, stelt dat het heel belangrijk is om de lokale cultuur en geplogenheden te kennen indien men zaken wil doen in China. Hij voegt er aan toe dat China bijzonder nerveus wordt wanneer buitenlandse groepen de controle dreigen over te nemen van strategische activa en bedrijven. Een dergelijke opstelling vormt volgens Mittal een blijvende uitdaging voor buitenlandse bedrijven die in China actief zijn." Rio Tinto ontkent dat zijn medewerkers zich schuldig zouden gemaakt hebben aan bedrijfsspionage. Australië heeft gevraagd dat een eerlijk proces zou gevoerd worden.

18:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, rio tinto, omkoperij |  Facebook |

20-04-09

Rio Tinto verdedigt grotere samenwerking met Chinalco

Het mijnconcern Rio Tinto is bereid om het voorziene samenwerkingsverband met het Chinese staatsbedrijf Chinalco te schrappen, indien de aandeelhouders dat wensen. Dat heeft Jan du Plessis, de nieuwe voorzitter van Rio Tinto, gezegd. Chinalco wil voor een bedrag van 19,5 miljard dollar zijn aandeel in het Brits-Australische mijnconcern tot 18 procent verdubbelen. Een aantal aandeelhouders van Rio Tinto verzet zich tegen de transactie. Anderzijds wordt opgemerkt dat de overeenkomst met Chinalco voor Rio Tinto een unieke gelegenheid is om zijn schulden af te bouwen. Rio Tinto moet over een periode van twee jaar immers een schuld van 20 miljard dollar terugbetalen. Tom Albanese, chief executive van Rio Tinto, zegt dat het concern niet van plan is om Australische steenkoolmijnen te verkopen om extra middelen te verwerven.

"Jan du Plessis zegt achter de overeenkomst met Chinalco te staan," aldus het persbureau Reuters. "Maar indien er een kans is dat het voorstel zal verworpen worden, zal dat volgens de nieuwe topman van Rio Tinto ook niet voorgelegd worden." De Plessis weigerde te bevestigen of Rio Tinto een alternatief plan klaar had indien de overeenkomst met Chinalco zou moeten geschrapt worden." De transactie zou Rio Tinto wel de nodige financiële ademruimte bieden om 20 miljard dollar dringende schulden terug te betalen. Dat is bijna de helft van de 38 miljard dollar die Rio Tinto ongeveer anderhalf jaar geleden betaalde voor de overname van aluminiumproducent Alcan, toen de grondstoffenprijzen op het hoogtepunt stonden. Sindsdien zijn die prijzen echter compleet ingestort.

Paul Skinner, afscheidnemend voorzitter van Rio Tinto, verdedigde zich tegen de kritiek dat Rio Tinto er op dit ogenblik beter had voorgestaan indien het concern een overnamebod van rivaal BHP Billiton vorig jaar had aanvaard. "We leven nu in een andere wereld," benadrukte hij. "Het voorstel van Chinalco is de beste opportuniteit die Rio Tinto op dit ogenblik heeft." Er doen geruchten de ronde dat Rio Tinto en BHP Billiton opnieuw gesprekken hebben gevoerd. Maar Jan du Plessis benadrukte dat hij Don Argus, zijn tegenhanger bij BHP Paribas, zeker in vierentwintig uur niet heeft gesproken. Hij ontkende dat er nieuwe plannen worden overwogen. De transactie met Chinalco moet nog wel door de Australische overheid worden goedgekeurd. Die heeft eerder al Chinese investeringen tegengehouden omdat die strategische Australische activa zouden bedreigen.

16:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, mijnindustrie, chinalco |  Facebook |

13-01-09

Grondstoffenproducenten schrappen mijnprojecten

rio_tintoHet Anglo-Australische mijnconcern Rio Tinto heeft beslist om de ontwikkeling van een Australische goud- en kopermijn stop te zetten. Die beslissing is ingegeven door de wereldwijde financiële crisis en de dalende grondstoffenprijzen. Met het project was een investering gemoeid van 229 miljoen dollar. De belissing valt één dag nadat de top van het concern ook al aangekondigd had om de uitbreiding van zijn Corumbia-ijzerertsmijn in Brazilië op te schorten. Daar was een investering van 2,15 miljard dollar voorzien. Die beslissing werd volgens Rio Tinto om dezelfde reden genomen als het stopzetten van het Australische project. Rio Tinto heeft een aandeel van 80 procent in het Northpakes-project. De rest is in handen van het Japanse Sumimoto. Sectorgenoten Xstrata en Oz Minerals snoeien eveneens in hun productie.

Rio Tinto, het derde grootste mijnconcern ter wereld, zegt dat de dalende koperprijzen de belangrijkste reden zijn om de ondergrondse ontwikkeling in de Northparkes-mijn in New South Wales, in het oosten van Australië, stop te zetten. "De koperprijs is sinds juni vorig jaar met 60 procent gedaald," aldus een woordvoerder van het mijnconcern. De bovengrondse ontginning zal verder blijven gezet worden. De ondergrondse mijn zou tegen eind dit jaar operationeel moeten zijn geweest. Door de wereldwijde crisis is Rio Tinto al zijn mijnactiviteiten aan het herbekijken. Het mijnbedrijf had eind vorig jaar al bekend gemaakt dat het 14.000 banen zou schrappen. Dat vormde een onderdeel van een plan van de top van Rio Tinto om de schuldenlast van het mijnbedrijf tegen het einde van dit jaar met 10 miljard dollar verminderen.

Ook het Zwitserse zinkconcern Xstrata maakte bekend zijn Australische zink- en loodmijn Handlebar Hill sluiten, terwijl verdere investeringen in Mount Isa in Queensland zullen worden geschrapt. Kevin Hendry, chief executive van Xstrata, zegt dat de activiteiten in Handlebar Hill weer zullen opgestart wordt wanneer de economie dat toelaat. De orders van Handlebar Hill zullen door andere Xstrata-mijnen worden overgenomen. Xstrata had midden vorig jaar een investering van 61 miljoen dollar goedgekeurd om in Handlebar Hill een bovengrondse mijn te ontginnen. Het Zwitserse concern wou er 1,75 miljoen ton erts ontginnen per jaar. Met de uitbreiding van Mount Isa was een investering voorzien van 120 miljoen dollar. Daardoor moest de productie van 6,5 miljoen ton tot 8 miljoen ton konden worden opgedreven.

Ook zinkverwerker Teck Cominco heeft bekend gemaakt om zijn productie te beperken en een aantal nieuwe projecten uit te stellen. Net zoals Rio Tinto, verwijzen Xstrata en Teck Cominco naar de dalende vraag naar grondstoffen. Analisten van Goldman Sachs zeggen dat de zinkprijzen niet snel opnieuw de recordhoogtes van drie jaar geleden zullen halen. Een gedeeltelijke heropleving wordt pas voor volgend jaar voordien.

14:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, rio tinto, koper, lood, zink, xstrata, teck cominco |  Facebook |

01-10-08

Australië heeft geen bezwaar tegen overname Rio Tinto

De Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), de Australische concurrentiewaakhond, zegt geen bezwaar te hebben tegen een bod van 114 miljard dollar van het mijnbedrijf BHP Billiton op zijn concurrent Rio Tinto. De overname zou volgens de ACCC de concurrentie op de markt niet in gevaar brengen. BHP Billiton moet nog wel wachten op een uitspraak van de Europese Commissie. Dat zou pas voor januari volgend jaar op de agenda staan. Rio Tinto heeft tot nu toe elk overnamebod van BHP Billiton afgewezen.

Analisten stellen dat de goedkeuring in Australië het meer waarschijnlijk maakt dat ook de Europese concurrentiewaakhond het bod zal goedkeuren. "Het wordt voor de Europese Commissie bijzonder moeilijk om in te gaan tegen het oordeel van de ACCC, gezien de Australische beurswaakhond dichter bij de daadwerkelijke markt staat en beter in staat is de impact van een dergelijke overname in te schatten," wordt er daarbij opgemerkt. "Maar dat is geen garantie, want het is niet ondenkbaar dat de Europese staalbedrijven hun lobbykracht zullen inzetten om in Europa een andere uitspraak door te drukken."

Een samengaan tussen BHP Billiton en Rio Tinto zou een conglomeraat creëren dat één derde van de wereldwijde ijzerertsmarkt zou beheersen. Staalbedrijven uit de hele wereld hebben hun protest tegen een dergelijke transactie al naar voor gebracht. BHP Billiton en Rio Tinto zijn Anglo-Australische bedrijven, met een notering op de beurzen van Londen en Sydney. BHP Billiton is de tweede grootste ijzerertsproducent ter wereld, terwijl Rio Tinto op de derde plaats staat. Een samengaan zou Companhia Vale do Rio Doce, huidig marktleider, naar de tweede plaats terugdringen.

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, rio tinto, bhp billiton |  Facebook |

01-09-08

Chinalco verhoogt mogelijk aandeel in Rio Tinto

chinalcoIndien de marktomstandigheden geschikt zijn, sluit de Chinese aluminiumproducent Chinalco niet uit dat zijn aandeel in het Anglo-Australische mijnbedrijf Rio Tinto zal worden opgetrokken. Dat heeft Chinalco-topman Xiao Yaqing in Shanghai gezegd. Hij maakte daarbij echter geen deadline bekend. Dat hangt volgens Yaqing af van de mogelijkheden die zich op dat ogenblik aanbieden. Chinalco heeft een aandeel van 9 procent in de Rio Group. De Australische regering heeft de bedrijf de toelating gegeven om dat aandeel op te trekken tot 11 procent.

De instap van Chinalco in Rio Tinto wordt gezien als een poging van de Anglo-Australische groep om een vijandig overnamebod van concurrent BHP Billiton af te weren. "Xiao Yaqing maakt echter niet duidelijk of Chinalco al dan niet met een overname zou instemmen," voert het persbureau Reuters aan. "Dat hangt volgens hem af van de resultaten die een dergelijke transactie Chinalco zou opleveren." De Chinalco-topman voegt er wel aan toe dat het bedrijf niet weigerachtig staat tegenover een deelname van Rio Tinto aan zijn buitenlandse activiteiten.

"Het is voor Chinese bedrijven bijzonder moeilijk om in het buitenland te opereren," aldus Xiao Yaqing. "Wij zouden veel kunnen leren van een dergelijke samenwerking, die ook de risico's zou kunnen beperken." Chinalco-dochter Chalco tekende vorig jaar een contract om 2,4 miljard dollar te investeren in het Aurukun-bauxietproject in het Australische Queensland. Daar zal een aluminiumfabriek met een capaciteit van 2,1 miljoen ton per jaar worden getrokken. In China wordt gewerkt aan de uitbouw van een capaciteit van ongeveer 10 miljoen ton.

15:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, aluminium, chinalco |  Facebook |

26-08-08

Australië akkoord met Chinese aandeelhouder voor Rio Tinto

riotintoDe Australische regering gaat ermee akkoord dat de Chinese aluminiumgigant Chinalco een aandeel van 11 procent neemt in de Anglo-Australische mijngroep Rio Tinto. De instap werd goedgekeurd op voorwaarde dat het Chinese staatsbedrijf Chinalco niet zou proberen zijn aandeel in Rio Tinto nog verder op te drijven. De instap heeft een waarde van 14,05 miljard dollar. Dat is de grootste buitenlandse investering die een Chinees bedrijf ooit heeft gerealiseerd. Het aandeel van Chinalco is echter niet groot genoeg om het beleid van Rio Tinto te kunnen beïnvloeden.

"Buitenlandse investering van China worden argwanend bekeken omdat men vreest voor een politieke invloed in strategisch belangrijke industriële sectoren," aldus het persbureau AFP. "Hoewel een woordvoerder van de Australische regering zegt dat buitenlandse investeringen welkom zijn, maar dat daarbij altijd de nationale Australische belangen in het oog zullen worden gehouden wanneer er sprake is van een intrede van buitenlandse overheidsinstanties." China heeft beloofd niet te zullen proberen om een bestuursmandaat in Rio Tinto na te streven.

Rio Tinto probeert nog altijd een vijandig overnamebod van BHP Billiton, het grootste mijnbedrijf van de wereld, af te weren. China vreest dat een combinatie van Rio Tinto en BHP Billiton een groep zou creëren die een te grote macht zou hebben over de wereldvoorraad aan ijzererts en andere grondstoffen. Door de instap van Chinalco wordt het voor BHP Billiton moeilijker om zijn overnameplannen te realiseren. Voor een vijandige overname moet er immers een goedkeuring zijn van 90 procent van de aandeelhouders.

16:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, australie, rio tinto, chinalco |  Facebook |

04-08-08

Rio Tinto stapt in productie kunstmest

Het mijnbedrijf Rio Tinto wil tien procent van de wereldwijde kaliumcarbonaatmarkt in handen krijgen. De vraag naar het kunstmest kent immers een opmerkelijke stijging, die hand in hand gaat met de productie van biobrandstoffen. Dat heeft Preston Chiaro, verantwoordelijke van de energie- en mineralentak van het mijnbedrijf, bekend gemaakt. Daarmee wil Rio Tinto ook een nieuwe activiteit opstarten. Rio Tinto vecht nog steeds tegen een overnamebod van concurrent BHP Billiton. Die heeft 140 miljard dollar geboden voor een totale overname van Rio Tinto, die het bod echter heeft verworpen. Volgens Rio Tinto is het bod van BHP Billiton veel te laag en houdt het ook geen rekening met zijn bestaande groeiplannen.

Rio Tinto is vooral actief in de productie van aluminium en de ontginning van ijzererts, koper en steenkool. Het mijnbedrijf produceert op dit ogenblik slechts een kleine hoeveelheid kaliumcarbonaat in de vorm van een experiment. "Rio Tinto hoopt volgens Preston Chiaro in 2012 in Argentinië en Canada echter nieuwe mijnen te kunnen opstarten," aldus het persbureau Reuters. De wereldwijde vraag naar kaliumcarbonaat bedraagt ongeveer 60 miljoen ton per jaar. De jongste periode kende de productie echter een groei van ongeveer 3 procent per jaar. Dat heeft volgens Chiaro vooral te maken met het feit dat steeds meer landbouwgrond gebruikt wordt voor de productie van biobrandstoffen in plaats van voedingsproducten.

De afnemende wereldvoorraden hebben de graanprijzen tot recordhoogtes doen stijgen en zetten landbouwers aan om meer kunstmest te gebruiken. Dat heeft wereldwijd geleid tot grote prijsverhogingen voor kunstmest. "Kaliumcarbonaat is van cruciaal belang voor de wereldwijde landbouw en profiteert van de stijgende vraag naar voeding voor mens en dier en voor biobrandstoffen," benadrukt Preston Chiaro. Daarnaast heeft Rio Tinto bekend gemaakt binnen de vijf jaar zijn uraniumproductie te willen verdubbelen. Het bedrijf wil voor de eerste keer uranium uit zijn Australische voorraden aan China verkopen. Rio Tinto is voor 68,4 procent eigenaar van Energy Resources Australia, dat ongeveer 10 procent van de wereldwijde vraag naar uranium dekt. Daarnaast wint Rio Tinto ook in NamibiMe uraniaum, in een partnership met de plaatselijke overheid.

15:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kunstmest, rio tinto, kaliumcarbonaat |  Facebook |

16-04-08

Rio Tinto heeft BHP Billiton niet nodig

rio_tintoHet mijnconcern Rio Tinto herhaalt nogmaals er niet aan te denken in te gaan op het overnamebod van concurrent BHP Billiton. Volgens de Brits-Australische groep bewijzen de productiecijfers van de eerste drie maanden van dit jaar dat ze de hulp van Billiton niet nodig heeft. BHP Billiton had 147 miljard dollar geboden, maar dat werd door Rio Tinto afgewezen. BHP Billiton heeft al aangekondigd zijn bod niet te zullen verhogen. Rio Tinto produceerde tijdens het voorbije kwart een recordhoeveelheid ijzererts en aluminium.

Tom Albanese, topman van Rio Tinto, benadrukte dat de grondstoffenmarkt profiteert van de grote vraag vanuit China en India. "Vele producten halen echte recordcijfers," benadrukte hij tegenover BBC News. "De vertraging van de economie in de Verenigde Staten heeft slechts een kleine invloed op de wereldwijde metaal- en mineralenmarkt. Onze waarde als een onafhankelijke groep ligt veel hoger dan wat BHP Billiton heeft geboden. Rio Tinto is dan ook uitstekend gewapend voor de toekomst."

Rio Tinto realiseerde het voorbije jaar een winst van 7,44 miljard dollar. Dat is één procent meer dan het jaar voordien, vooral dankzij de stijgende grondstoffenprijzen. Het mijnconcern produceerde tijdens het vierde kwartaal 37,4 miljoen ton ijzererts. Tijdens dezelfde periode het jaar voordien was dat nog 32,2 miljoen ton. Die stijging is vooral te wijten aan de uitbreiding van de operaties in West-Australië. De voorbije maand was er echter een vertraging, onder meer veroorzaakt door energiepannes in West-Australië.

15:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, bhp billiton |  Facebook |

08-08-07

Nieuwe interesse in Australische uraniumontginning

Op dit ogenblik zijn bijna veertig bedrijven in Australië op zoek naar uranium. Op dit ogenblik alleen BHP Billiton en Energy Resources Australia, een dochterbedrijf van Rio Tinto, daadwerkelijk actief met het onginnen van Australisch uranium. Maar Angogold Ashanti, dochter van Anglo American, sluit niet uit in de toekomst ook in de Australische uraniumontginning te zullen stappen.

Anglogold ontgint in Zuid-Afrika ook al uranium, als bijproduct van zijn goudmijnen. Het mijnbedrijf onderzoekt nu de haalbaarheid van uraniumontginning in het Tropicana-goudgebied in West-Australië. “Op dit ogenblik wordt er nog niet actief naar goud gezocht,” aldus Graham Ehm, topman van Anglogold Ashanti Australië, tegenover het persbureau Reuters. “Maar met prijzen van meer dan 200 dollar per kilogram, zou dat wel eens kunnen veranderen.”

Door de kernenergie-plannen in Azië en de afnemende voorraden, zijn de uraniumprijzen de voorbije twee jaar verviervoudigd. Het Tropicana-goudgebied werd zeven jaar geleden door Independence Golf en wordt beschouwd als één van de grootste Australische goudmijnen van de voorbije decennia. Anglogold zou een aandeel van 70 procent kunnen nemen in het Tropicana-project.

Op dit ogenblik is de uraniumontginning in West-Australië nog steeds verboden, maar dat heeft kandidaat-ontginners niet belet om al op zoek te gaan naar mogelijke uraniumaders. De ontginning van het Tropicana-gebied zou volgens Graham Ehm een investering vergen van ongeveer 500 miljoen Australische dollar. De constructie van de mijn zou in 2009 van start kunnen gaan en gedurende minstens een decennium 8,5 kilogram goud per jaar kunnen opleveren.

14:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, uranium, anglogold, rio tinto |  Facebook |

03-07-07

Rio Tinto drijft aluminiumproductie op

Het Brits-Australische mijnconcern Rio Tinto gaat 1,3 miljard euro investeren in de uitbreiding van zijn aluminiumfabriek in het Australische Queensland. Die injectie moet Rio Tinto naar eigen zeggen de productie van zijn Yarwun-fabriek tegen 2011 meer dan te verdubbelen. Daarmee wil het concern, de tweede grootste mijnbedrijf van de wereld, inspelen op de stijgende vraag naar aluminium.

De Yarwun-fabriek in Gladstone heeft op dit ogenblik een capaciteit van nagenoeg 3,4 miljoen ton aluminium per jaar. Door de nieuwe investering zou die capaciteit met 2 miljoen ton opgedreven worden. Het bauxiet, de grondstof voor aluminium, wordt gehaald uit de Weipa-mijn in het noorden van Queensland. Volgens Rio Tinto-topman Tom Albanese betreft het hier de zwaarste investering van het concern van de voorbije jaren.

Deze investering is volgens analisten een teken dat Rio Tinto niet echt meer geïnteresseerd is in een mogelijke overname van zijn Canadese concurrent Alcan. De productie van aluminium werd tijdens het voorbije decennium stelselmatig opgedreven om de stijgende vraag bij te kunnen houden. Volgens het International Aluminium Institute werd er vorig jaar 58,4 miljoen ton aluminium geproduceerd. In 1976 bedroeg de productie 22,7 miljoen ton. In 1996 was dat echter al opgelopen tot 40,8 miljoen ton.

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rio tinto, aluminium |  Facebook |

17-08-06

Mijnwerkers willen hun deel van de koek

De jongste maanden is de mijnindustrie wereldwijd geconfronteerd geworden met een hele reeks stakingen. De grondstoffenprijzen zijn de jongste jaren immers explosief gestegen en ook de mijnwerkers willen daar hun deeltje van opstrijken. Maar dat stuit dikwijls op een stugge houding van de grondstoffenproducenten, met soms langdurige stakingen tot gevolg.

De voorbije maanden werden er stakingen genoteerd in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Peru. "Eind juli kwamen zes Zambiaanse kopermijnwerkers zelfs om het leven toen zij met een staking een hoger loon probeerden af te dwinging bij hun Chinese werkgevers," aldus het persbureau Reuters. Elders werden stakingen op het nippertje voorkomen door een gevoelige salarisverhoging.

"Volgens de Londense grondstoffenspecialist Alex Wood is het niet meer dan logisch dat ook de arbeiders willen profiteren van de hoge prijzen op de grondstoffenmarkt," stipt Reuters aan. "Terwijl de grondstoffenproducenten de voorbije jaren hun omzetten en winsten hebben zien groeien, is er volgens hem een steeds kleiner gedeelte van die taart naar de mijnwerkers toegeschoven."

Ook de Chileense kopermijn Escondida, de grootste van de wereld en uitgebaat door BHP Billiton en Rio Tinto, ligt op dit ogenblik voor een groot gedeelte stil door een staking. Er is immers nog altijd geen compromis bereikt over een loonsverhoging. Tweeduizend werknemers hebben het werk neergelegd, waardoor de mijn veertig tot zestig procent minder koper produceert. Normaal produceert Escondida 1,3 miljoen ton per jaar.

In Escondida werd drie jaar geleden de laatste keer gepraat over een loonsverhoging, maar sindsdien is de koperprijs op de wereldmarkt bijna verviervoudigd. De winst van Billiton groeide tijdens die periode van 1,6 miljard naar 6 miljard Australische dollar. Toch staat Billiton weigerachtig tegenover een salarisverhoging van dertien procent. Verder dan drie procent wil de directie niet gaan. Ook over een eenmalige bonus liggen de standpunten ver uit elkaar.

BHP Billiton zegt echter dat zijn werknemers nu al de best bepaalde mijnwerkers van Chili zijn. Gemiddeld verdienen ze 938 euro per jaar, twee keer zoveel als de gemiddelde Chileen. De vakbonden voeren daarentegen aan dat er in Chili blijkbaar niets is gebeurd sinds de nitraatontginning uit de negentiende eeuw. "Ook toen buitten buitenlandse locale arbeiders om zichzelf te verrijken," wordt er opgemerkt.

Specialist Wood merkt echter op dat de stakingen voor de grondstoffenproducenten ook nog goed kunnen uitdraaien. "Indien acties van vakbonden leiden tot een daling van de productie en de bevoorrading, kunnen de producenten bij hun afnemers ook nog eens druk zetten voor hogere afzetprijzen van schaarser geworden producten," voert hij aan.

09:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koper, rio tinto, grondstoffen, escondida, billiton |  Facebook |