22-04-13

Activiteiten risicokapitaal blijven negatieve trend vertonen

In de Verenigde Staten werd tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 6,3 miljard dollar risicokapitaal geïnvesteerd in 753 projecten. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn de investeringen teruggevallen tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. Dat blijkt uit een rapport van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Pitchbook. Opgemerkt wordt dat in alle fases van investeringen een achteruitgang gemeld diende te worden. Ook bleken alle sectoren door de terugval getroffen te worden.

"Begin vorig jaar leken investeringen van risicokapitaal nog aan een duurzame groei bezig te zijn," aldus Pitchbook. "Zowel tijdens het eerste als tweede kwartaal van vorig jaar werden absolute recordinvesteringen opgetekend. Midden vorig jaar werd die groei echter gestopt en sindsdien wordt steeds meer een vertraging duidelijk. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar diende voor het derde kwartaal op rij een daling opgetekend te worden. De mediaan van de projecten bedroeg 6,05 miljoen dollar, tegenover 18,30 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers en de National Venture Capital Associate komt tot gelijkaardige vaststellingen. "De dalingen zijn niet helemaal onverwacht," merkt Tracy Lefteroff, analist risicokapitaal bij PricewaterhouseCoopers, op. "De economische omstandigheden vormen op dit ogenblik geen ideale omgeving voor risicokapitaal. Daarom is het ook een aangename verrassing dat bij software een stijging van 8 procent wordt opgetekend tegenover het kwartaal voordien. Die sector biedt op dit ogenblik de meeste perspectieven."

De economische omstandigheden bieden volgens Lefteroff ook een verklaring voor de terugval aan investeringen in levenswetenschappen en duurzame technologieën, die immers bijzonder kapitaalintensief zijn.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicokapitaal |  Facebook |

04-11-12

Investeringen in Amerikaanse startups met 12 procent gedaald

In de Verenigde Staten werd tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,49 miljard dollar geïnvesteerd in startups. Dat betekent een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Venture Capital Association. Over de eerste negen maanden van het jaar is er sprake van een daling van 22,2 miljard dollar tot 20 miljard dollar. Vooral bedrijven in de vroegste fase van de levensfase bleken het moeilijker te hebben om financiële middelen te vinden. Ook in de sector life sciences blijven de investeringen beperkt.

Het voorbije jaar stond nog in het teken van een aantal roemruchte beursintroducties, zoals het sociale netwerk Facebook. De opwinding over die beursintroducties hielp het enthousiasme bij de investeerders voor nieuwe startups op het hoog peil houden. Dat enthousiasme is inmiddels echter gevoelig afgekoeld. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de Verenigde Staten nog 890 investeringen in startups opgetekend. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Software ontving het grootste aantal investeringen, gevolgd door biotech en informatica. “De sector maakt een periode door waarbij er terug naar de basis wordt teruggekeerd,” merkt Jon Callaghan, oprichter van het investeringsbedrijf True Ventures, op. Hij voegde er wel aan toe dat er bij startups nog altijd een groot pakket innovatie aanwezig is. Software en internet vormen volgens hem nog steeds bijzonder sterke sectoren. Verwacht wordt echter dat dit jaar minder zal geïnvesteerd worden in startups dan vorig jaar.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup, risicokapitaal |  Facebook |

23-01-11

Japan op zoek naar meer buitenlands risicokapitaal

Met nieuwe belastingvoordelen en concurrentiële bonussen wil de Japanse economie bij het herstel na de grote recessie van drie jaar geleden opnieuw meer buitenlandse investeringen aantrekken. Keisuke Sadamori, assistent-directeur van de dienst handelsbeleid bij het Japanse minsterie van economie, stelt daarbij dat buitenlandse bedrijven tot nu toe omwille van een zwaar belastingregime afgeschrikt werden om in Japan te investeren, maar door de nieuwe wetgeving zou een gedeelte van die barrières volgens hem moeten kunnen worden weggewerkt.

"Investeringen van private equity vertegenwoordigden vier jaar geleden in Japan slechts 0,3 procent van het bruto binnenlandse product," meldt het Japanse persbureau Kyodo News. "In de Verenigde Staten bedraagt dat echter 1,6 procent en in Groot-Brittannië zelfs 2,1 procent." Sadamori merkt op dat die zware fiscale druk ertoe geleid heeft dat Japan onvoldoende toegang had tot het risicokapitaal dat nodig is om voor een nieuwe groei te zorgen. De Japan Private Equity Association voert aan dat de inbreng van de sector in Japanse fusies en overnames beperkt blijft tot ongeveer 3 procent.

Taisuke Sasanuma, directeur van de Japan Private Equity Association, stelt dat de cijfers duidelijk maken dat er nog heel wat ruimte is voor groei. In de nieuwe regeling is voorzien dat buitenlandse investeerders in aanmerking komen voor belastingvoordelen, op voorwaarde dat hun belang in de bedrijven beperkt blijft tot minder dan 25 procent en ze geen rechtstreekse impact hebben op de Japanse activiteiten van de onderneming. Daarnaast werd beslist om vanaf april dit jaar de belastingsvoet voor bedrijven, die op dit ogenblik 41 procent bedraagt, met 5 procentpunten te verlagen.

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, risicokapitaal |  Facebook |

03-01-11

Mogelijk nieuwe hoogconjunctuur beursintroducties

Het voorbije jaar waren 514 bedrijven met risicokapitaal het onderwerp van uitstap-activiteit. Dat betekent een groei met 25 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit berekeningen van Dow Jones VentureSource. Met die activiteiten komt men volgens het rapport opnieuw dicht in de buurt van het niveau dat werd gehaald voor het uitbreken van de economische recessie. Vier jaar geleden werden er immers 613 bedrijven met uitstap-activiteit opgetekend. Op het gebied van financiële opbrengsten is er echter nog een groot verschil met de periode voor de economische crisis. Verwacht wordt dat de activiteit dit jaar verder zal toenemen.

Het voorbije jaar leverde de uitstap-activiteit 39 miljard dollar op. Dat is weliswaar een groei met 72 procent tegenover het jaar voordien, maar blijft nog altijd ver onder het bedrag van 69,1 miljard dollar van vier jaar geleden. "De uitstap-activiteit realiseert een comeback, maar op het gebied van opbrengsten is er nog altijd een belangrijke kloof," benadrukt Jessica Canning, directeur internationaal onderzoek bij Dow Jones VentureSource. "Grote overnames of beursintroducties waren het voorbije jaar nog altijd zeldzaam." Dat heeft volgens de analisten te maken met het feit dat de investeerders de portfolio met de meestbelovende bedrijven zo lang mogelijk proberen bij te houden.

Het is volgens Canning ook niet duidelijk of er dit jaar opnieuw bedrijven met een blockbuster-potentieel, zoals Facebook of Groupon, naar de markt zullen komen, maar er is volgens haar in ieder geval een gezonde pijplijn voor beursintroducties. Op dit ogenblik zijn al vierenveertig bedrijven op weg naar een beursintroductie. Dat is bijna een verdubbeling op één jaar tijd. Indien een aantal van de zogenaamde blockbuster-bedrijven tot een beursgang zou beslissen, zou het nieuwe jaar volgens de analisten een belangrijke periode in de introductie-conjunctuur kunnen worden. Het voorbije jaar gingen al zesenveertig bedrijven naar de beurs voor een totaalbedrag van 3,4 miljard dollar. Dat is een vervijfvoudiging tegenover het jaar voordien, toen negen bedrijven 903 miljoen dollar ophaalden.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beursgang, risicokapitaal |  Facebook |

05-11-10

Risicokapitaal heeft een kuddementaliteit

Investeerders in risicokapitaal zijn kuddebeesten. Dat zegt Mike Dauber, vice-president van Battery Ventures, naar aanleiding van het feit dat de investeringen in Amerikaanse cleantech-bedrijven tijdens het voorbije jaar zijn gehalveerd. Dauber merkt daarbij op dat geld drie jaar geleden bijzonder goedkoop was en bekende investeerders zoals John Doerr en Vinod Khosla een aantal grote projecten opzetten in cleantech. Daarop volgden volgens Dauber al snel een hele reeks andere investeerders, uit vrees om anders de boot te zullen missen. Dat leidde er volgens waarnemers echter toe dat heel wat investeerders zonder cleantech-kennis in de sector stapten, wat uiteindelijk tot een zeepbel leidde.

"Mike Dauber merkt op dat iedereen vergissingen kan maken," aldus het magazine Venture Beat. "Hijzelf zegt nu vooral te investeren in minder kapitaalintensieve projecten, waarbij hij zich onder meer vooral toelegt op informatie en intelligente netwerken en energievriendelijke datacenters. Dauber merkt daarbij op dat heel wat investeerders terugkeren naar een sector die ze kennen, waardoor men opnieuw een grotere interesse ziet in informatica." Er wordt aan toegevoegd dat kapitaalintensieve cleantech-bedrijven op dit ogenblik in een moeilijker omgeving vertoeven om investeringen te kunnen aantrekken. Onder meer Solyndra, producent van zonnepanelen, kondigde eerder al aan zijn beursgang uit te stellen en verklaarde onlangs zijn eerste fabriek te sluiten.

Het gebrek aan beursintroducties is volgens Peter Moran en Tom Blaisdell, partners van de investeringsmaatschappij Doll Capital Management (DCM), een bijkomende rem op de interesse van risicokapitaal. "Heel wat investeerders zijn al in een aantal projecten gestapt en wachten nu op een return vooraleer ze nieuwe initiatieven overwegen," merkt Peter Moran op. Blaisdell voegt er aan toe dat het een tijdlang heel trendy is geweest om in cleantech te investeren, maar dat was volgens hem in belangrijke mate te wijten aan de veronderstelling dat de consument meer waarde zou hechten aan duurzaamheid en voor die producten meer zou willen betalen. Het valt volgens Blaisdell echter nog af te wachten of deze investeringen inderdaad de grootste return zullen opleveren.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cleantech, risicokapitaal |  Facebook |

09-08-10

Risicokapitaal wordt geconfronteerd met een tijdbom

Risicokapitaal dreigt met een echte tijdbom geconfronteerd te worden. Veel investeringsmaatschappijen werden immers opgezet tijdens de investerings-hype op het einde van de jaren negentig van de voorbije eeuw, maar in veel gevallen werd daarbij een periode van tien jaar vastgelegd om hun belangen in bedrijven te gelde te maken en de fondsen op te doeken. Een groot gedeelte van die investeringsfondsen heeft echter nog altijd een belangrijk aantal bedrijven in zijn portfolio. Er moet dan ook een uitbreiding van de investeringsperiode of een verlenging van de levensduur van de fondsen worden gevraagd, maar het is niet zeker of alle deelnemers aan die projecten daarmee akkoord gaan.

"Investeringsbedrijven dreigen dan ook voor moeilijke onderhandelingen te staan, waarbij het resultaat bepalend zal zijn voor het verder bestaan van de ondernemingen," merkt de nieuwsbrief Private Equity Analyst op. "Het risicokapitaal nadert het einde van een cyclus met gigantische fondsen die tijdens de dotcom-hype werden verzameld. Rond de eeuwwisseling verzamelden 1.203 fondsen op twee jaar tijd een bedrag van 178,7 miljard dollar. Een groot gedeelte van die fondsen heeft nog altijd bedrijven die volgens investeerders toekomstperspectieven hebben. In totaal zijn er 3.929 Amerikaanse bedrijven die hun oorspronkelijke investering zeven jaar geleden of langer hebben ontvangen. Dat is 28 procent van alle Amerikaanse bedrijven die met risicokapitaal werden opgestart."

In de meeste gevallen kunnen de fondsen na hun voorziene periode van tien jaar nog wel een tweetal jaar doorwerken zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de investeerders, maar dat kan niet eindeloos blijven doorgaan. "De investeerders tonen weinig tolerantie tegenover vragen voor verlengingen, tenzij er duidelijk kan worden aangetoond dat de beslissing extra waarde kan opleveren," zegt Michael Taylor, managing director van fondsenbeheerder HarbourVest Partners. "Vele investeerders vrezen dat bedrijven na een periode van tien jaar niet veel meer voordelen zullen genereren." Jason Andris, managing director van fondsenbeheer Venture Investment Associates, merkt daarbij op dat immer 85 procent tot 90 procent van de inkomsten afkomstig is van jongere bedrijven.

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, risicokapitaal |  Facebook |

07-07-09

Activiteit risicokapitaal pikt opnieuw op

De activiteit op de Amerikaanse risicokapitaalmarkt is tijdens het tweede kwartaal opnieuw gestegen, maar blijft nog wel beneden de historische gemiddelden. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Venture Capital Association. In totaal gingen vijf bedrijven die met risicokapitaal werden uitgebouwd, naar de beurs, met een totale waarde van 720 miljoen dollar. Daarmee komt een einde aan een diepteperiode tijdens de twee kwartalen voordien, waarin geen enkele beursgang werd genoteerd. Tegelijkertijd werden volgens de National Venture Capital Association 59 overnames gerealiseerd met risicokapitaal, met een totale waarde van 2,6 miljard dollar. Het grootst aantal overnames gebeurde in de informaticasector.

De overname van Corevalve door Medtronic voor een bedrag van 700 miljoen dollar was de grootste transactie tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. De belangrijkste beursgang kwam op naam van het satellietbeeld-bedrijf DigitalGlobe voor een bedrag van 279,3 miljoen dollar. "Investeerders zijn tijdens de economische recessie bijzonder terughoudend geweest om in nieuwe bedrijven te investeren," aldus het persbureau Reuters. "Het was immers bijzonder moeilijk om vorige investeringen te kunnen recuperen, waardoor een onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om nieuw projecten op te zetten." Tussen 2003 en 2207 gingen per kwartaal gemiddeld 16 bedrijven met risicokapitaal naar de beurs, maar vorig jaar viel dat terug tot minder dan 10 bedrijven.

"Het feit dat een aantal bedrijven met risicokapitaal met succes naar de beurs is gegaan, is veelbemoedigend," merkt Mark Heesen, president van de National Venture Capital Association op. "Maar we blijven nog altijd bijzonder bezorgd over de extreem dunnen pijplijn van bedrijven die een mogelijke beursgang voorbereiden. Dat betekent dat het nog wel geruime tijd zal duren vooraleer we opnieuw naar een gezonde beursgang-activiteit zullen kunnen terugkeren." VentureSource merkt wel op dat risicokapitaalbedrijven met een bedrag van 16,3 miljoen dollar 30 procent minder geld nodig hadden dan vorig jaar, terwijl de gemiddelde beursgang met 4,5 jaar een kwart minder was dan de mediaan van vorig jaar.

02-07-09

Zakelijk model risicokapitaal is gebroken

Money stacksHet zakelijk model van het risicokapitaal is gebroken. Dat zegt een groot aantal bestuurders van Amerikaanse investeringsfondsen. Uit een onderzoek van het Amerikaans adviesbureau Polachi blijkt dat 59,9 procent van de ondervraagde bestuurders minder vertrouwen heeft in de sector van het risicokapitaal dan zes maanden geleden. Daarbij wordt opgemerkt dat vele betrokkenen vragen hebben over een heropbloei van de sector na afloop van de economische crisis. Andere vrezen dat vele spelers de crisis niet zullen overleven. Volgens 62,8 procent van de respondenten blijft duurzame technologie nog altijd het belangrijkste speerpunt van het risicokapitaal, gevolgd door online consumentendiensten (44,2 procent) en internetmarketing (40,1 procent).

"Er heerst al geruime tijd een pessimistische sfeer rond risicokapitaal," stelt Charley Polachi tegenover Business Wire. "Er moet toegegeven worden dat er binnen de sector duidelijk een bijsturing nodig was, maar er mag niet vergeten worden dat risicokapitaal een cruciale rol speelt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en start-ups, die onmisbaar zijn voor de groei van de economie." Uit het onderzoek bleek dat nagenoeg alle respondenten hun bezorgdheid uitdrukten over de heropbloei van de risico-kapitaalmarkt in de Verenigde Staten, terwijl 69 procent vreesde dat een groot gedeelte het moeilijk zou hebben om de economisch crisis te overleven.

"Er zijn minder budgetten van investeerders ter beschikking en de opbrengsten liggen veel lager dan in het verleden," becommentarieert Paul Margolis, analist bij het adviesbureau Longworth Venture Partners, de resultaten van het onderzoek. "Zolang deze trend zich doorzet, moeten investeerders meer efficiënt omgaan met het beschikbare kapitaal en moeten er naar manieren gevonden worden om een aanvaardbare return te krijgen uit de lagere omzetten." Fred Wilson, partner van het adviesbureau Union Square Ventures, stelt dat er op dit ogenblik teveel geld in risicokapitaal cirkuleert en er teveel zwakke bedrijven actief zijn, maar hij voegt er aan toe dat die situatie zich op termijn weer zal stabiliseren.

12:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, risicokapitaal |  Facebook |

23-04-09

Risicokapitaal heeft nieuwe uitwegmogelijkheid nodig

Een marktplaats voor de handel in waardepapieren van privébedrijven kan een oplossing vormen voor oprichters van start-ups en investeerders van risicokapitaal. Dat zegt Barry E. Silbert, oprichter van SecondMarket, een bedrijf dat online markten voor de handel in activa uitbaat en nu ook een niche heeft geopend voor de handel in waardepapieren van privébedrijven. SecondMarket zegt inmiddels al een vijftigtal verkopen te hebben gerealiseerd. De stelling van Silbert wordt gedeeld door Fred Wilson, partner bij het investeringsfonds Union Square Ventures. Wilson merkt op dat er geen investeringen zullen komen indien de investeerders geen kans zien dat ze het project opnieuw te gelde kunnen maken. Maar andere specialisten zijn daar niet van overtuigd.

"Oprichters van start-ups en investeerders in risicokapitaal hebben twee mogelijkheden om hun geld uit het bedrijf te recupereren," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Ze kunnen de onderneming aan een ander bedrijf verkopen of naar de beurs gaan. Maar de beursgang is compleet opgedroogd en ook bedrijven zijn niet snel geneigd om overnames te overwegen. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden in de Verenigde Staten slechts 56 bedrijven verkocht. Dat is de helft van het aantal transacties tijdens dezelfde periode vorig jaar. Bovendien werd er geen enkele beursgang genoteerd. Volgens SecondMarket is een private marktplaats echter een derde oplossing."

Traditioneel gaat een start-up met risicokapitaal na vijf tot zeven jaar naar de beurs, maar tegenwoordig duurt dat langer. Naarmate een beursgang wordt uitgestaald, kunnen investeerders hun geld niet teruggeven aan hun fondsen en investeren in nieuwe bedrijven. "Deze opdroging is één van de grote tragedies van deze tijd," stipt David Weild aan. "Daardoor verdwijnt een bron van innovatie, concurrentie en werkgelegenheid." Weild zegt de voorbije maanden geregeld gecontacteerd te zijn door aandeelhouders, investeerders en oprichters van bedrijven om hun aandelen in jonge technologiebedrijven te verkopen. SecondMarket gelooft dat daar een grote markt voor is.

Niet iedereen is echter overtuigd van het nut van een dergelijke markt. "Er komt geen derde verkoopskanaal," zegt Roger Ehrenberg, oprichter van het investeringsfons IA Capital Partners. "De kopers zouden moeten gezocht worden in beursmiddens, maar daar is op dit ogenblik net een grote terughoudendheid. Bovendien is het aantal mogelijke kopers door de regelgeving van de Amerikaanse financiële toezichthouder bijzonder beperkt. Er zijn ook bijzonder weinig investeerders die voldoende kapitaal hebben en zich bestand voelen tegen risico's. Om deze alternatieve markt een succes te laten worden, zou de regelgeving moeten versoepeld worden, maar in de huidige economische omstandigheden is er juist een trend naar een verstrenging van de regels. Bovendien krijgen kandidaat-investeerders hier minder financiële informatie dan bij beursgenoteerde bedrijven."

19:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicokapitaal, secondmarket |  Facebook |

04-03-09

Risicokapitaal zoekt nieuwe interessegebieden

Het voorbije jaar is er in de Verenigde Staten 28,8 miljard dollar risicokapitaal geïnvesteerd in 2.550 projecten. Dat is een daling met 8 procent tegenover het jaar voordien, toen er 31,4 miljard dollar werd geïnvesteerd in 2.823 projecten. Dat blijkt uit cijfers van de financiële nieuwsdienst Dow Jones. In informatica en gezondheid werd een daling opgetekend, terwijl de investeringen in energie en nutsbedrijven een stijging kenden. De daling was vooral te wijten aan het vierde kwartaal, toen de investeringen met 30 procent achteruit gingen. Het epicentrum van het Amerikaanse risicokapitaal ligt nog altijd in de San Francisco Bay Area in Californië, waar een totaal van 11,2 miljard dollar werd geïnvesteerd in 848 projecten. Dat is een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien en het hoogste cijfer voor de regio in acht jaar tijd.

De Amerikaanse informaticasector verzamelde het voorbije jaar 11,6 miljard dollar voor 1.237 projecten. Dat is een daling met 15 procent tegenover het jaar voordien. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd zelfs een daling met 39 procent opgetekend. De gezondheidssecot kwam aan een totale investering van 8,2 miljard dollar in 623 projecten. Dat is een daling met 22 procent tegenover het recordniveau van 10,5 miljard dollar het jaar voordien. In het vierde kwartaal werd een daling met 42 procent genoteerd tot het laagste niveau in drie jaar tijd. Bij de nutsbedrijven werd het voorbije jaar daarentegen meer dan een verdubbeling opgetekend tot 3,6 miljard dollar in 124 projecten. Van dat bedrag ging 86 procent naar hernieuwbare energieprojecten.

Voor de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis ging er het voorbije jaar meer risicokapitaal naar de zakelijke en financiële sector, waar een daling met 17 procent werd opgetekend tot 2,9 miljard dollar in 321 projecten. In het vierde kwartaal was er een daling met 49 procent, wat leidde tot het slechtste kwartaal in bijna vijf jaar tijd. Het voorbije jaar toonde volgens Dow Jones aan dat investeerders het voorbije jaar weer opnieuw grotere interesse tonen in de sector van de consumentendiensten, met een groei van 58 procent tot 1,3 miljard dollar in 99 projecten. Tijdens het vierde kwartaal was er zelfs meer dan een verdubbeling tot 377 miljard dollar, maar dat was grotendeels te wijten aan een bedrag van 250 miljoen dollar voor de online toerisme-marktplaats HomeAway.

16:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, risicokapitaal |  Facebook |

22-02-09

Risicokapitaal is aan duidelijke globalisering bezig

China is er het voorbije jaar in geslaagd om 4,2 miljard dollar risicokapitaal op te halen in 245 deals, tegenover 2,8 miljard dollar in 290 overeenkomsten het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de financiële nieuwsdienst Dow Jones. De mediaan van het geïnvesteerd bedrag aan risicokapitaal bedraagt in China nu 10 miljoen dollar per dossiers. Dat is het hoogste in de hele wereld. In Israël stegen de bestedingen het voorbije jaar met 19 procent tot 1,9 miljard dollar, terwijl in India een groei genoteerd werd met 3 procent tot 864 miljoen dollar. De onderzoekers stellen dat het risicokapitaal duidelijk een snelle globalisering kent en dat die groei ook niet uitsluitend gevoed werd door informatica, het traditionele speelterrein voor risicokapitaal, maar ook in de energiesector.

Elk kwartaal van het voorbije jaar werd er in China meer dan 1 miljard dollar geïnvesteerd, met uitzondering van het vierde kwartaal. Toen werd 716 miljoen dollar opgehaald in 54 deals. Dat is 9 procent minder dan tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De informatica-sector vertegenwoordigde het voorbije jaar 1,6 miljard dollar aan investeringen met risicokapitaal in 86 deals. Dat is een stijging met 60 procent tegenover een bedrag van 1 miljard dollar in 117 dossiers het jaar voordien. De Chinese consumentenindustrie kende een recordinvestering van 1 miljard dollar in 50 overeenkomsten. Dat was een stijging met 57 procent tegenover het jaar voordien, toen 652 miljoen dollar werd geïnvesteerd in 51 contracten.

In Israël ging het voorbije jaar 1,3 miljard dollar naar 132 informatica-bedrijven. Dat is een groei met 30 procent tegenover het jaar voordien, toen er 1 miljard dollar werd toegekend aan 153 projecten. Daarmee vertegenwoordigt die sector er 68 procent van alle risicokapitaal. De Israëlische sector ontving het voorbije jaar 331 miljoen dollar. Dat is een stijging met 4 procent tegenover het jaar voordien. In de energiesector stegen de bestedingen tot 167 miljoen dollar. Dat is 149 procent meer dan het bedrag van 67 miljoen dollar dat het jaar voordien naar de Israëlische energiesector ging. Ook in Israël bereikte de mediaan een recordbedrag, met een investering van 5 miljoen dollar.

Ook in India bereikte het risicokapitaal het voorbije jaar een record, al was de groei minimaal tegenover de voorbije jaren. In tegenstelling tot China en Israël, die over een meer uitgebouwde zakelijke infrastructuur beschikken, ging het grootste gedeelte van de investeringen in India naar de zakelijke en financiële sector, die het voorbije jaar een recordbedrag van 368 miljoen dollar kreeg voor 26 projecten. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover het jaar voordien. In de informatica wed een groei met 45 procent tot 176 miljoen dollar in 22 projecten opgetekend. Energie en nutsvoorzieningen kenden een stijging met 75 procent tot 70 miljoen dollar. De mediaan bleef er ongewijzigd op 8 miljoen dollar.

22:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, india, israel, risicokapitaal |  Facebook |

21-02-09

Nutsvoorziening enige lichtpunt in Europes risicokapitaalmarkt

venturecapitalHet voorbije jaar is 6,5 miljard dollar risicokapitaal geïnvesteerd in Europese ondernemingen. Dat is een daling met 15 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van Dow Jones. In totaal werden het voorbije jaar 881 investeringsprojecten opgetekend, tegenover 1.107 het jaar voordien. Dat is het laatste aantal in tien jaar tijd. Dow Jones stelt dat het risicokapitaal in Europa een sterk eerste kwartaal telde, waarna de activiteiten steeds verder terugvielen naargelang het jaar vorderde. In het vierde kwartaal van vorig jaar werd er nog 1,3 miljard dollar geïnvesteerd. Dat is een daling met 38 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien en het slechtste kwartaalcijfer in meer dan vier jaar. Energie en nutsvoorzieningen vormen een uitzondering op de algemene trend

In de Europese technologiesector werden het voorbije jaar 410 overeenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van 3,4 miljard dollar. Dat is een daling met 26 procent tegenover het jaar voordien. Het grootste gedeelte van die terugval werd opgetekend in de tweede helft van het jaar, toen het geïnvesteerde risicokapitaal in de technologiesector terugviel tot het laagste niveau uit de geschiedenis, zowel in het derde als in het vierde kwartaal. Ook in de gezondheidsector werd er tijdens de tweede jaarhelft een grote terugval genoteerd. Daar werden over het hele jaar 215 overeenkomsten getekend voor een totaalbedrag van 1,8 miljard dollar. Dat is daling met 28 procent tegenover het jaar voordien, doen in totaal 245 projecten met risicokapitaal werden opgezet.

Energie en nutsvoorzieningen vormden de uitzondering op de algemeen dalende Europese trend. Er werd het voorbije jaar in Europa in totaal 816 miljoen dollar risicokapitaal geïnvesteerd in 59 Europese projecten. Dat is een stijging met 89 procent tegenover het jaar voordien, toen 431 miljoen dollar werd geïnvesteerd in 52 projecten. Groot-Brittannië blijft de grootste risicokapitaalmarkt van Europa. Daar werd het voorbije jaar 1,9 miljard dollar geïnvesteerd in 258 projecten. Dat is een daling met 24 procent tegenover het voorbije jaar, toen 337 projecten erin slaagden een totaal van 2,5 miljard dollar aan risicokapitaal op te halen. Voor de eerste keer in vijf jaar is Duitsland erin geslaagd om de tweede grootste Europese bestemming te worden voor risicokapitaal. In totaal werd er 1,2 miljard dollar geïnvesteerd in 160 Duitse projecten. Daardoor wordt Frankrijk naar de derde plaats verdrongen, met een daling van 29 procent tot 1,4 miljard dollar, verdeeld over 188 projecten. Dat zijn er 51 minder dan het jaar voordien.

14:12 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, risicokapitaal |  Facebook |

07-08-08

Risicokapitaal pessimistisch over de toekomst

Investeerders in risicokapitaal geloven niet dat de beursgang-luwte zich niet voor 2010 zal herstellen. Dat blijkt uit een rapport van het adviesbureau KPMG. Slechts negen procent van de ondervraagden was van mening dat de beursgang-activiteit volgend jaar weer zal stijgen. Twaalf procent is volgens de onderzoekers zelfs van oordeel dat de sector nooit helemaal zijn historisch niveau zal bereiken. In de eerste helft van dit jaar waagden in de Verenigde Staten slechts vijf bedrijven met risicokapitaal een beursgang, tegenover meer dan tachtig vorig jaar.

De investeringen van risicokapitaal in nieuwe bedrijven kende de voorbije periode het laagste peil sind 2004. "Dat is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat risicokapitaal verplicht wordt om te investeren in nieuwe kapitaalrondes van bedrijven waarvan verwacht werd dat die al naar de beurs zouden gegaan zijn," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Het duurt volgens KPMG nu gemiddeld minstens één jaar langer vooraleer investeerders opnieuw uit bedrijven kunnen stappen."

Investeerders in risicokapitaal zullen volgens analisten de eerste twee jaar bijzonder voorzichtig blijven. Een eventueel herstel van de markt zal volgens de sector vooral gekenmerkt worden door investeringen in duurzame technologie, gevolgd door mobiele telefonie en digitaal entertainment. Bovendien wordt er opgemerkt dat investeerders zich vooral internationaal zullen oriënteren en uitkijken naar mogelijkheden in landen zoals China, India, Brazilië, Rusland, Israël en Qatar.

14:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen, risicokapitaal |  Facebook |

22-02-08

Indiase risicokapitaalmarkt groeit 166 procent

Er is het voorbije jaar 928 miljoen dollar risicokapitaal geïnvesteerd in India. Dat blijkt uit een rapport van Dow Jones. Dat is een stijging met 166 procent tegenover het jaar voordien. In totaal werden daarbij tachtig projecten ondersteund. India is volgens Dow Jones veruit de grootste markt voor risicokapitaal in de Aziatische regio. Volgens de onderzoekers staat de Indiase risicokapitaal-markt nog altijd in de kinderschoenen en zullen de investeringen nog verder toenemen.

Uit het onderzoek bleek dat daarbij bijna 48 procent van alle risicokapitaal besteed werd in de sector van de informatica, vooral op het gebied van internet-gerelateerde activiteiten. Het ging in de ICT-sector in totaal om 384 miljoen dollar en 38 projecten. Dat bedrag ligt hoger dan de totale investeringen aan risicokapitaal in India het jaar voordien. Eén van de grootste projecten daarbij was een tweede kapitaalronde van 10 miljoen dollar van Four Interactive uit Bangalore, een online provider van locale informatie over events, lifestyle en shopping.

Service-gerichte Indische bedrijven – zowel in de technologie als daarbuiten – blijven volgens het rapport investeringen aantrekken, als gevolg van de snelle groei van de algemene Indiase economie. “Dit soort bedrijven hebben relatief weinig geld en tijd nodig om inkomsten te genereren,” wordt er daarbij opgemerkt. “Internetbedrijven en dienstenleveranciers hebben daarom het voorbije jaar meer dan de helft van al het geïnvesteerde risicokapitaal voor hun rekening genomen.”

De Indische gezondheidssector, die weliswaar nog altijd in zijn kinderschoenen staat, trok het voorbije jaar meer dan 100 miljoen dollar aan voor zeven projecten. Dat is meer dan het dubbele van de 41 miljoen dollar die het jaar voordien werd geïnvesteerd. “Dit alles vormt echter nog slechts het begin van de risicokapitaal-markt in India,” aldus nog het rapport. “Naarmate de bedrijven winst zullen gaan maken, zullen ook de investeringen verder toenemen.”

Opgemerkt wordt dat 73 procent van alle Indiase bedrijven die vorig jaar risicokapitaal ontvingen, al inkomsten garandeerden of winsten opleverden.

13:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, risicokapitaal |  Facebook |