22-04-13

Activiteiten risicokapitaal blijven negatieve trend vertonen

In de Verenigde Staten werd tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 6,3 miljard dollar risicokapitaal geïnvesteerd in 753 projecten. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee zijn de investeringen teruggevallen tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. Dat blijkt uit een rapport van het gespecialiseerde onderzoeksbureau Pitchbook. Opgemerkt wordt dat in alle fases van investeringen een achteruitgang gemeld diende te worden. Ook bleken alle sectoren door de terugval getroffen te worden.

"Begin vorig jaar leken investeringen van risicokapitaal nog aan een duurzame groei bezig te zijn," aldus Pitchbook. "Zowel tijdens het eerste als tweede kwartaal van vorig jaar werden absolute recordinvesteringen opgetekend. Midden vorig jaar werd die groei echter gestopt en sindsdien wordt steeds meer een vertraging duidelijk. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar diende voor het derde kwartaal op rij een daling opgetekend te worden. De mediaan van de projecten bedroeg 6,05 miljoen dollar, tegenover 18,30 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers en de National Venture Capital Associate komt tot gelijkaardige vaststellingen. "De dalingen zijn niet helemaal onverwacht," merkt Tracy Lefteroff, analist risicokapitaal bij PricewaterhouseCoopers, op. "De economische omstandigheden vormen op dit ogenblik geen ideale omgeving voor risicokapitaal. Daarom is het ook een aangename verrassing dat bij software een stijging van 8 procent wordt opgetekend tegenover het kwartaal voordien. Die sector biedt op dit ogenblik de meeste perspectieven."

De economische omstandigheden bieden volgens Lefteroff ook een verklaring voor de terugval aan investeringen in levenswetenschappen en duurzame technologieën, die immers bijzonder kapitaalintensief zijn.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: risicokapitaal |  Facebook |

04-11-12

Investeringen in Amerikaanse startups met 12 procent gedaald

In de Verenigde Staten werd tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,49 miljard dollar geïnvesteerd in startups. Dat betekent een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Venture Capital Association. Over de eerste negen maanden van het jaar is er sprake van een daling van 22,2 miljard dollar tot 20 miljard dollar. Vooral bedrijven in de vroegste fase van de levensfase bleken het moeilijker te hebben om financiële middelen te vinden. Ook in de sector life sciences blijven de investeringen beperkt.

Het voorbije jaar stond nog in het teken van een aantal roemruchte beursintroducties, zoals het sociale netwerk Facebook. De opwinding over die beursintroducties hielp het enthousiasme bij de investeerders voor nieuwe startups op het hoog peil houden. Dat enthousiasme is inmiddels echter gevoelig afgekoeld. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de Verenigde Staten nog 890 investeringen in startups opgetekend. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Software ontving het grootste aantal investeringen, gevolgd door biotech en informatica. “De sector maakt een periode door waarbij er terug naar de basis wordt teruggekeerd,” merkt Jon Callaghan, oprichter van het investeringsbedrijf True Ventures, op. Hij voegde er wel aan toe dat er bij startups nog altijd een groot pakket innovatie aanwezig is. Software en internet vormen volgens hem nog steeds bijzonder sterke sectoren. Verwacht wordt echter dat dit jaar minder zal geïnvesteerd worden in startups dan vorig jaar.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: startup, risicokapitaal |  Facebook |

23-01-11

Japan op zoek naar meer buitenlands risicokapitaal

Met nieuwe belastingvoordelen en concurrentiële bonussen wil de Japanse economie bij het herstel na de grote recessie van drie jaar geleden opnieuw meer buitenlandse investeringen aantrekken. Keisuke Sadamori, assistent-directeur van de dienst handelsbeleid bij het Japanse minsterie van economie, stelt daarbij dat buitenlandse bedrijven tot nu toe omwille van een zwaar belastingregime afgeschrikt werden om in Japan te investeren, maar door de nieuwe wetgeving zou een gedeelte van die barrières volgens hem moeten kunnen worden weggewerkt.

"Investeringen van private equity vertegenwoordigden vier jaar geleden in Japan slechts 0,3 procent van het bruto binnenlandse product," meldt het Japanse persbureau Kyodo News. "In de Verenigde Staten bedraagt dat echter 1,6 procent en in Groot-Brittannië zelfs 2,1 procent." Sadamori merkt op dat die zware fiscale druk ertoe geleid heeft dat Japan onvoldoende toegang had tot het risicokapitaal dat nodig is om voor een nieuwe groei te zorgen. De Japan Private Equity Association voert aan dat de inbreng van de sector in Japanse fusies en overnames beperkt blijft tot ongeveer 3 procent.

Taisuke Sasanuma, directeur van de Japan Private Equity Association, stelt dat de cijfers duidelijk maken dat er nog heel wat ruimte is voor groei. In de nieuwe regeling is voorzien dat buitenlandse investeerders in aanmerking komen voor belastingvoordelen, op voorwaarde dat hun belang in de bedrijven beperkt blijft tot minder dan 25 procent en ze geen rechtstreekse impact hebben op de Japanse activiteiten van de onderneming. Daarnaast werd beslist om vanaf april dit jaar de belastingsvoet voor bedrijven, die op dit ogenblik 41 procent bedraagt, met 5 procentpunten te verlagen.

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, risicokapitaal |  Facebook |

03-01-11

Mogelijk nieuwe hoogconjunctuur beursintroducties

Het voorbije jaar waren 514 bedrijven met risicokapitaal het onderwerp van uitstap-activiteit. Dat betekent een groei met 25 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit berekeningen van Dow Jones VentureSource. Met die activiteiten komt men volgens het rapport opnieuw dicht in de buurt van het niveau dat werd gehaald voor het uitbreken van de economische recessie. Vier jaar geleden werden er immers 613 bedrijven met uitstap-activiteit opgetekend. Op het gebied van financiële opbrengsten is er echter nog een groot verschil met de periode voor de economische crisis. Verwacht wordt dat de activiteit dit jaar verder zal toenemen.

Het voorbije jaar leverde de uitstap-activiteit 39 miljard dollar op. Dat is weliswaar een groei met 72 procent tegenover het jaar voordien, maar blijft nog altijd ver onder het bedrag van 69,1 miljard dollar van vier jaar geleden. "De uitstap-activiteit realiseert een comeback, maar op het gebied van opbrengsten is er nog altijd een belangrijke kloof," benadrukt Jessica Canning, directeur internationaal onderzoek bij Dow Jones VentureSource. "Grote overnames of beursintroducties waren het voorbije jaar nog altijd zeldzaam." Dat heeft volgens de analisten te maken met het feit dat de investeerders de portfolio met de meestbelovende bedrijven zo lang mogelijk proberen bij te houden.

Het is volgens Canning ook niet duidelijk of er dit jaar opnieuw bedrijven met een blockbuster-potentieel, zoals Facebook of Groupon, naar de markt zullen komen, maar er is volgens haar in ieder geval een gezonde pijplijn voor beursintroducties. Op dit ogenblik zijn al vierenveertig bedrijven op weg naar een beursintroductie. Dat is bijna een verdubbeling op één jaar tijd. Indien een aantal van de zogenaamde blockbuster-bedrijven tot een beursgang zou beslissen, zou het nieuwe jaar volgens de analisten een belangrijke periode in de introductie-conjunctuur kunnen worden. Het voorbije jaar gingen al zesenveertig bedrijven naar de beurs voor een totaalbedrag van 3,4 miljard dollar. Dat is een vervijfvoudiging tegenover het jaar voordien, toen negen bedrijven 903 miljoen dollar ophaalden.

19:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beursgang, risicokapitaal |  Facebook |

05-11-10

Risicokapitaal heeft een kuddementaliteit

Investeerders in risicokapitaal zijn kuddebeesten. Dat zegt Mike Dauber, vice-president van Battery Ventures, naar aanleiding van het feit dat de investeringen in Amerikaanse cleantech-bedrijven tijdens het voorbije jaar zijn gehalveerd. Dauber merkt daarbij op dat geld drie jaar geleden bijzonder goedkoop was en bekende investeerders zoals John Doerr en Vinod Khosla een aantal grote projecten opzetten in cleantech. Daarop volgden volgens Dauber al snel een hele reeks andere investeerders, uit vrees om anders de boot te zullen missen. Dat leidde er volgens waarnemers echter toe dat heel wat investeerders zonder cleantech-kennis in de sector stapten, wat uiteindelijk tot een zeepbel leidde.

"Mike Dauber merkt op dat iedereen vergissingen kan maken," aldus het magazine Venture Beat. "Hijzelf zegt nu vooral te investeren in minder kapitaalintensieve projecten, waarbij hij zich onder meer vooral toelegt op informatie en intelligente netwerken en energievriendelijke datacenters. Dauber merkt daarbij op dat heel wat investeerders terugkeren naar een sector die ze kennen, waardoor men opnieuw een grotere interesse ziet in informatica." Er wordt aan toegevoegd dat kapitaalintensieve cleantech-bedrijven op dit ogenblik in een moeilijker omgeving vertoeven om investeringen te kunnen aantrekken. Onder meer Solyndra, producent van zonnepanelen, kondigde eerder al aan zijn beursgang uit te stellen en verklaarde onlangs zijn eerste fabriek te sluiten.

Het gebrek aan beursintroducties is volgens Peter Moran en Tom Blaisdell, partners van de investeringsmaatschappij Doll Capital Management (DCM), een bijkomende rem op de interesse van risicokapitaal. "Heel wat investeerders zijn al in een aantal projecten gestapt en wachten nu op een return vooraleer ze nieuwe initiatieven overwegen," merkt Peter Moran op. Blaisdell voegt er aan toe dat het een tijdlang heel trendy is geweest om in cleantech te investeren, maar dat was volgens hem in belangrijke mate te wijten aan de veronderstelling dat de consument meer waarde zou hechten aan duurzaamheid en voor die producten meer zou willen betalen. Het valt volgens Blaisdell echter nog af te wachten of deze investeringen inderdaad de grootste return zullen opleveren.

16:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cleantech, risicokapitaal |  Facebook |

09-08-10

Risicokapitaal wordt geconfronteerd met een tijdbom

Risicokapitaal dreigt met een echte tijdbom geconfronteerd te worden. Veel investeringsmaatschappijen werden immers opgezet tijdens de investerings-hype op het einde van de jaren negentig van de voorbije eeuw, maar in veel gevallen werd daarbij een periode van tien jaar vastgelegd om hun belangen in bedrijven te gelde te maken en de fondsen op te doeken. Een groot gedeelte van die investeringsfondsen heeft echter nog altijd een belangrijk aantal bedrijven in zijn portfolio. Er moet dan ook een uitbreiding van de investeringsperiode of een verlenging van de levensduur van de fondsen worden gevraagd, maar het is niet zeker of alle deelnemers aan die projecten daarmee akkoord gaan.

"Investeringsbedrijven dreigen dan ook voor moeilijke onderhandelingen te staan, waarbij het resultaat bepalend zal zijn voor het verder bestaan van de ondernemingen," merkt de nieuwsbrief Private Equity Analyst op. "Het risicokapitaal nadert het einde van een cyclus met gigantische fondsen die tijdens de dotcom-hype werden verzameld. Rond de eeuwwisseling verzamelden 1.203 fondsen op twee jaar tijd een bedrag van 178,7 miljard dollar. Een groot gedeelte van die fondsen heeft nog altijd bedrijven die volgens investeerders toekomstperspectieven hebben. In totaal zijn er 3.929 Amerikaanse bedrijven die hun oorspronkelijke investering zeven jaar geleden of langer hebben ontvangen. Dat is 28 procent van alle Amerikaanse bedrijven die met risicokapitaal werden opgestart."

In de meeste gevallen kunnen de fondsen na hun voorziene periode van tien jaar nog wel een tweetal jaar doorwerken zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de investeerders, maar dat kan niet eindeloos blijven doorgaan. "De investeerders tonen weinig tolerantie tegenover vragen voor verlengingen, tenzij er duidelijk kan worden aangetoond dat de beslissing extra waarde kan opleveren," zegt Michael Taylor, managing director van fondsenbeheerder HarbourVest Partners. "Vele investeerders vrezen dat bedrijven na een periode van tien jaar niet veel meer voordelen zullen genereren." Jason Andris, managing director van fondsenbeheer Venture Investment Associates, merkt daarbij op dat immer 85 procent tot 90 procent van de inkomsten afkomstig is van jongere bedrijven.

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investering, risicokapitaal |  Facebook |

07-07-09

Activiteit risicokapitaal pikt opnieuw op

De activiteit op de Amerikaanse risicokapitaalmarkt is tijdens het tweede kwartaal opnieuw gestegen, maar blijft nog wel beneden de historische gemiddelden. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse National Venture Capital Association. In totaal gingen vijf bedrijven die met risicokapitaal werden uitgebouwd, naar de beurs, met een totale waarde van 720 miljoen dollar. Daarmee komt een einde aan een diepteperiode tijdens de twee kwartalen voordien, waarin geen enkele beursgang werd genoteerd. Tegelijkertijd werden volgens de National Venture Capital Association 59 overnames gerealiseerd met risicokapitaal, met een totale waarde van 2,6 miljard dollar. Het grootst aantal overnames gebeurde in de informaticasector.

De overname van Corevalve door Medtronic voor een bedrag van 700 miljoen dollar was de grootste transactie tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. De belangrijkste beursgang kwam op naam van het satellietbeeld-bedrijf DigitalGlobe voor een bedrag van 279,3 miljoen dollar. "Investeerders zijn tijdens de economische recessie bijzonder terughoudend geweest om in nieuwe bedrijven te investeren," aldus het persbureau Reuters. "Het was immers bijzonder moeilijk om vorige investeringen te kunnen recuperen, waardoor een onvoldoende financiële middelen beschikbaar waren om nieuw projecten op te zetten." Tussen 2003 en 2207 gingen per kwartaal gemiddeld 16 bedrijven met risicokapitaal naar de beurs, maar vorig jaar viel dat terug tot minder dan 10 bedrijven.

"Het feit dat een aantal bedrijven met risicokapitaal met succes naar de beurs is gegaan, is veelbemoedigend," merkt Mark Heesen, president van de National Venture Capital Association op. "Maar we blijven nog altijd bijzonder bezorgd over de extreem dunnen pijplijn van bedrijven die een mogelijke beursgang voorbereiden. Dat betekent dat het nog wel geruime tijd zal duren vooraleer we opnieuw naar een gezonde beursgang-activiteit zullen kunnen terugkeren." VentureSource merkt wel op dat risicokapitaalbedrijven met een bedrag van 16,3 miljoen dollar 30 procent minder geld nodig hadden dan vorig jaar, terwijl de gemiddelde beursgang met 4,5 jaar een kwart minder was dan de mediaan van vorig jaar.