17-01-18

Kinderen vinden liegen tegen robot minder lastig

Kinderen vinden het gemakkelijker om tegen robots te liegen dan onwaarheden te vertellen tegenover menselijke wezens. Tevens moet worden vastgesteld dat de lichaamstaal vaak bijzonder belangrijk is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg. Daarbij wordt opgemerkt dat kinderen weliswaar kunnen liegen tegen zowel andere menselijke wezens en avatars als tegen robots. Er moet volgens de wetenschappers echter worden vastgesteld dat bij robots blijkbaar de minste hinderpalen tegen onwaarheden worden ervaren. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat leugens tegenover een persoon moreel verwerpelijk wordt beschouwd.

“Wanneer kinderen liegen zijn ze meer geneigd om te lachen, terwijl ze zich ook rustelozer gedragen,” aldus onderzoeksleider Mariana Serras Pereira, psychologe aan de Tilburg Universiteit. “Bovendien zal ook vaak het oogcontact worden vermeden. Tevens kan een verandering in het spraakpatroon worden opgetekend. Er worden immers minder pauzes ingelast tussen de verschillende zinnen, terwijl woorden trager worden uitgesproken. Tevens kon worden vastgesteld dat minder frequent gemaakt worden van opvullende geluiden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers de kracht van het persoonlijke contact.

De resultaten kaderen volgens de onderzoekers in een breder onderzoek naar de relatie tussen kinderen en robots. Daarbij kan ook worden verwezen naar de beslissing van restaurantketen McDonald’s om bij zijn drivethru-services medewerkers te vervangen door een digitale display. Uiteindelijk bleek dat die tactiek tot een omzetverhoging leidde. Een aantal klanten bleken immers tegenover de machine grotere bestellingen te plaatsen dan bij een medewerker van de keten. Tegenover het display bleek geen vrees meer voor reacties op de bestelling. Daardoor bleken een aantal remmingen weg te vallen en voelde de klant niet langer de aandrang om zich bij zijn bestelling terughoudend op te stellen.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

25-10-17

Vrouwen en mannen reageren anders op intelligente robots

Vrouwen stellen zich in de omgang met intelligente robots omzichtiger op dan mannen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Sydney. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben voor de ontwerpers van intelligente robots. De studie heeft immers uitgewezen dat mannen en vrouwen niet noodzakelijk op dezelfde manier op de interactie met de machines ingaan. Aangezien verwacht moet worden dat de robots de volgende periode in het dagelijkse leven steeds meer aanwezig zullen, moet volgens de Australische onderzoekers een naadloze communicatie met de mens kunnen worden gegarandeerd.

“Tussen mensen hebben uiterlijk en lichamelijke expressie een belangrijke rol,” benadrukt onderzoeksleider Chris Stanton, professor robotica aan de Western Sydney University. “Onder meer kunnen die elementen bepalend zijn als basis voor een gevoel van wederzijds begrip. Ook in de beïnvloeding hebben deze factoren een inbreng. Onder door voorover te leunen, oogcontact, een hoofdknik en een glimlach kunnen wederzijds begrip stimuleren. Onderzoek heeft uitgewezen dat het individu sneller geneigd is zijn vertrouwen te schenken aan een persoon die fysiek sterker op hemzelf lijkt. Indien robots met mensen willen samenwerken, zullen ook zij een niveau van vertrouwen moeten creëren.”

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwen zich vaak ongemakkelijk begonnen te voelen en meer op het hoede waren wanneer de robot hen tijdens en meningsverschil over de oplossing van een vraagstuk die ze als team moesten oplossen rechtstreeks bleef aanstaren,” betoogt professor Stanton. “De vrouwen beslisten ook in de behandelde kwestie ook op hun eigen intuïtie te betrouwen en weigerden in te gaan op de alternatieve suggesties die de robot naar voor had geschoven. Mannen reageerden op de starende robots heel anders dan vrouwen. Het aanhoudende oogcontact met de robots bleek op mannen immers geen enkel effect te hebben.”

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

05-08-17

Mens geeft voorkeur aan robots met gebreken

De mens reageert positiever op een robot die blijk geeft van onvolmaaktheden dan op een machine die een perfecte prestatie garandeert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Salzburg in Oostenrijk. De vaststelling is volgens de onderzoekers een bevestiging van het Pratfall Effect, waaruit blijkt dat mensen door het maken van fouten een grotere aantrekkelijkheid krijgen. De onderzoekers wijzen erop dat deze conclusies belangrijke implicaties kunnen hebben voor de sector van de sociale robottechnologie, waarbij het volgens hen aangewezen zou kunnen zijn om machines met ingebouwde gebreken te creëren.

“Uit het onderzoek bleek dat robots met defecten door de respondenten niet minder intelligent of antropomorfisch werden bevonden dan perfect functionerende exemplaren,” benadrukt onderzoeksleider Nicole Mirnig, communicatie-experte bij het Center for Human-Computer Interaction aan de Universiteit Salzburg. “Integendeel kon worden vastgesteld dat de respondenten weliswaar de fouten van de robots herkenden, maar tegenover deze onvolmaakte exemplaren toch een grotere sympathie lieten blijken dan tegenover vlekkeloos functionerende tegenhangers.” Mirnig geeft toe verrast te zijn door de getoonde voorkeuren.

“Het kan bijzonder belangrijk worden de reactie in te schatten van mensen die met foute keuzes of antwoorden van robots worden geconfronteerd,” betoogt Mirnig. “Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de interactie tussen mens en robot nog verder te verbeteren. Een robot die door een correcte interpretatie van de sociale signalen van de gebruiker kan begrijpen dat een probleem is gerezen, zou zijn menselijke partner kunnen aangeven het incident te begrijpen en strategieën voor de herstelling van de fouten te zullen activeren.” Mirnig benadrukt dat wetenschappelijke studies steevast uitgaan van foutloos functionerende robots, terwijl ook gebreken belangrijke informatie kunnen verstrekken.

“Onderzoek dat zich louter op een perfecte interactie toespitst, zou mogelijk potentieel cruciale aspecten van de samenwerking tussen mensen en robots over het hoofd kunnen zien,” geeft de communicatie-experte nog aan.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

28-03-17

Niet iedereen is gelukkig met aanwezigheid van robots in de winkels

De verschillende bevolkingsgroepen kijken vaak op een heel andere naar de automatisering van de winkelstraat. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Mindset bij tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië. Onder meer bleek dat in de leeftijdsgroep van zestien tot vierentwintig jaar 51 procent van de shoppers te kennen gaf dat ze zich perfect comfortabel zouden voelen met het concept van winkels waar het personeel door robots zouden zijn vervangen. Daarentegen moest worden vastgesteld dat 78 procent de vijfenvijftigplussers toegeeft dat ze zich niet gemakkelijk zouden voelen wanneer ze op de winkelvloer met een machine in plaats van een verkoper zouden worden geconfronteerd.

“Die resultaten stroken ook met de wens van de oudere consument om zijn offline en online winkelervaringen zoveel mogelijk gescheiden te houden, terwijl jongere shoppers verwachten dat de medewerkers op de winkelvloer op de hoogte zijn van hun online aankoopgedrag,” benadrukken de onderzoekers. “Daarnaast kon er ook een duidelijk genderverschil worden opgemerkt. Bij de mannelijke respondenten bleek immers 44 procent zich perfect te kunnen vinden in een winkel die door robots zou zijn bemand, maar bij vrouwelijke klanten loopt dat aandeel terug tot amper 30 procent.”

Verder bleek dat 36 procent van de consumenten tussen vijfentwintig en vierendertig jaar retailers zouden willen oproepen in hun winkels meer interactieve elementen te introduceren, zoals displays, touchscreens en online bestelmogelijkheden. In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar blijkt anderzijds bijna 20 procent aan te sturen op een grotere personalisering over alle kanalen. Tevens kon worden vastgesteld dat sociale media in toenemende mate een fundamenteel onderdeel van de winkelervaring worden, waarbij erop wordt gewezen dat 31 procent van de shoppers Facebook het meest invloedrijke platform voor de aankoopbeslissing noemt.

Ook moest worden opgetekend dat veel consumenten te kennen geven dat hun loyaliteit tegenover de retailer wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het merk in sociale media.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

03-10-16

Consument verwacht dat robot superieure service zal bieden

De consument gelooft dat robots uiteindelijk een betere klantenservice zullen leveren dan mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf OpenText, gespecialiseerd in zakelijk informatie-management, bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat 27 procent van de ondervraagden van mening was dat de klantendienst van een bedrijf efficiënter zou worden georganiseerd door een robot dan door een mens. Ongeveer een even grote groep bleek van mening dat ook de klantenservice in een restaurant door de inzet van robots een meerwaarde zou blijken. Volgens 20 procent zouden ook callcenters door de inzet van robots aan efficiëntie winnen.

Daarnaast gaf 17 procent aan dat ook de service van overheidsinstelling door robots zou kunnen worden verbeterd. De onderzoekers merken op dat niet alleen de jongere generaties overtuigd zijn van de superioriteit van de robots in de klantenservice. Daarbij werd vastgesteld dat de steun voor de inzet van artificiële intelligentie bij de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar oploopt tot een recordniveau van 58 procent. Bovendien bleek 20 procent van de vijfenzestigplussers ervan overtuigd te zijn door een robot bij een aankoop in de winkel een betere service te krijgen dan door een menselijke verkoper.

Daarentegen bleek 29 procent van de millennials te erkennen niet zeker te zijn dat een robot een betere service zou garanderen. Daarmee vertonen opmerkelijk genoeg de millennials de grootste twijfel over de efficiëntie van robots. Verder werd vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden van mening zijn dat bedrijven door de inzet van robots de wachttijden voor de consumenten gevoelig zullen kunnen beperken. Dat cijfer loopt bij mannelijke respondenten op tot 28 procent, tegenover slechts 15 procent bij vrouwen. Het onderzoek toont volgens Mark Bridger,  vice-president Noord-Europa bij OpenText, dat bedrijven door de inzet van robots een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen uitbouwen.

“De moderne consument eist een klantendienst van uitzonderlijk niveau en zal niet aarzelen een andere aanbieder op te zoeken indien op die wensen niet kan worden ingegaan,” zegt Mark Bridger. “Bedrijven realiseren dat de interactie met de consument moet worden veranderd om de behoeften van het publiek te kunnen invullen. De introductie van robots en artificiële intelligentie is een opportuniteit om dat interactie-proces in de nabije toekomst drastisch te veranderen.”

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, consumptie |  Facebook |

20-08-16

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

26-05-16

Robot-adviseur krijgt geen tweede kans

Robot-adviseurs die foutieve informatie verstrekken, krijgen van de klant meestal geen tweede kans. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij een groep proefpersonen die een taak kregen opgelegd waarin ze geen ervaring hadden, maar waarvoor wel beroep kon worden gedaan op gespecialiseerd advies. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben. In verschillende aspecten van het leven wordt de mens immers steeds vaker met robotica geconfronteerd en dus eventuele problemen niet zomaar over het hoofd mogen worden gezien.

“Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen minder snel opnieuw beroep deden op de robot indien dat automatisch advies hen voordien een verkeerde oplossing had gesuggereerd,” benadrukken de onderzoekers Andrew Prahl en Lyn Van Swol, communicatiewetenschappers aan de University of Wisconsin. “Wanneer werd vastgesteld dat de robot een verkeerd advies had verstrekt, keerden de proefpersonen de machine snel de rug toe en waren ook niet meer geneigd om voor verdere vragen terug te keren. Menselijke adviseurs konden daarentegen op een grotere tolerantie rekenen en werden minder streng gestraft dan de robots.”

“Men kan echter niet beweren dat mensen een groter vertrouwen genieten dan robots,” waarschuwen Prahl en Van Swol. “Er kan slechts een significant verschil worden opgetekend wanneer een ondeugdelijk advies werd ontvangen. De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben, aangezien moet worden vastgesteld dat steeds meer mensen op de werkvloer door computers worden vervangen. Het onderzoek suggereert dat mogelijke efficiëntie-winsten door de automatisering snel ongedaan dreigen te worden gemaakt indien de robots op fouten worden betrapt. Mogelijk kan het vertrouwen in de robots door die fouten worden aangetast en kan de technologie opzij worden gezet.”

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |