28-03-17

Niet iedereen is gelukkig met aanwezigheid van robots in de winkels

De verschillende bevolkingsgroepen kijken vaak op een heel andere naar de automatisering van de winkelstraat. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Mindset bij tweeduizend consumenten in Groot-Brittannië. Onder meer bleek dat in de leeftijdsgroep van zestien tot vierentwintig jaar 51 procent van de shoppers te kennen gaf dat ze zich perfect comfortabel zouden voelen met het concept van winkels waar het personeel door robots zouden zijn vervangen. Daarentegen moest worden vastgesteld dat 78 procent de vijfenvijftigplussers toegeeft dat ze zich niet gemakkelijk zouden voelen wanneer ze op de winkelvloer met een machine in plaats van een verkoper zouden worden geconfronteerd.

“Die resultaten stroken ook met de wens van de oudere consument om zijn offline en online winkelervaringen zoveel mogelijk gescheiden te houden, terwijl jongere shoppers verwachten dat de medewerkers op de winkelvloer op de hoogte zijn van hun online aankoopgedrag,” benadrukken de onderzoekers. “Daarnaast kon er ook een duidelijk genderverschil worden opgemerkt. Bij de mannelijke respondenten bleek immers 44 procent zich perfect te kunnen vinden in een winkel die door robots zou zijn bemand, maar bij vrouwelijke klanten loopt dat aandeel terug tot amper 30 procent.”

Verder bleek dat 36 procent van de consumenten tussen vijfentwintig en vierendertig jaar retailers zouden willen oproepen in hun winkels meer interactieve elementen te introduceren, zoals displays, touchscreens en online bestelmogelijkheden. In de categorie tussen zestien en vierentwintig jaar blijkt anderzijds bijna 20 procent aan te sturen op een grotere personalisering over alle kanalen. Tevens kon worden vastgesteld dat sociale media in toenemende mate een fundamenteel onderdeel van de winkelervaring worden, waarbij erop wordt gewezen dat 31 procent van de shoppers Facebook het meest invloedrijke platform voor de aankoopbeslissing noemt.

Ook moest worden opgetekend dat veel consumenten te kennen geven dat hun loyaliteit tegenover de retailer wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het merk in sociale media.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

03-10-16

Consument verwacht dat robot superieure service zal bieden

De consument gelooft dat robots uiteindelijk een betere klantenservice zullen leveren dan mensen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf OpenText, gespecialiseerd in zakelijk informatie-management, bij tweeduizend Britse consumenten. Vastgesteld werd dat 27 procent van de ondervraagden van mening was dat de klantendienst van een bedrijf efficiënter zou worden georganiseerd door een robot dan door een mens. Ongeveer een even grote groep bleek van mening dat ook de klantenservice in een restaurant door de inzet van robots een meerwaarde zou blijken. Volgens 20 procent zouden ook callcenters door de inzet van robots aan efficiëntie winnen.

Daarnaast gaf 17 procent aan dat ook de service van overheidsinstelling door robots zou kunnen worden verbeterd. De onderzoekers merken op dat niet alleen de jongere generaties overtuigd zijn van de superioriteit van de robots in de klantenservice. Daarbij werd vastgesteld dat de steun voor de inzet van artificiële intelligentie bij de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar oploopt tot een recordniveau van 58 procent. Bovendien bleek 20 procent van de vijfenzestigplussers ervan overtuigd te zijn door een robot bij een aankoop in de winkel een betere service te krijgen dan door een menselijke verkoper.

Daarentegen bleek 29 procent van de millennials te erkennen niet zeker te zijn dat een robot een betere service zou garanderen. Daarmee vertonen opmerkelijk genoeg de millennials de grootste twijfel over de efficiëntie van robots. Verder werd vastgesteld dat 22 procent van de ondervraagden van mening zijn dat bedrijven door de inzet van robots de wachttijden voor de consumenten gevoelig zullen kunnen beperken. Dat cijfer loopt bij mannelijke respondenten op tot 28 procent, tegenover slechts 15 procent bij vrouwen. Het onderzoek toont volgens Mark Bridger,  vice-president Noord-Europa bij OpenText, dat bedrijven door de inzet van robots een belangrijk concurrentieel voordeel kunnen uitbouwen.

“De moderne consument eist een klantendienst van uitzonderlijk niveau en zal niet aarzelen een andere aanbieder op te zoeken indien op die wensen niet kan worden ingegaan,” zegt Mark Bridger. “Bedrijven realiseren dat de interactie met de consument moet worden veranderd om de behoeften van het publiek te kunnen invullen. De introductie van robots en artificiële intelligentie is een opportuniteit om dat interactie-proces in de nabije toekomst drastisch te veranderen.”

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, consumptie |  Facebook |

20-08-16

Mens verkiest communicatieve robot boven efficiënt exemplaar

De mens verkiest een expressieve en communicatieve robot boven een efficiënte en effectieve variant. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat een samenwerking met een expressieve robot tot een grotere tevredenheid leidt. Bovendien wordt aangevoerd dat communicatieve robots ook meer worden vertrouwd, zelfs wanneer de machine verkeerde beslissingen neemt. De wetenschappers stellen wel dat robots met menselijke eigenschappen bij hun menselijke partners ook een aantal opmerkelijke reacties kan opwekken.

“Uit het onderzoek - waarbij een robot de proefpersonen moest helpen bij de bereiding van een omelet - bleek dat een expressieve en communicatieve robot voor de meerderheid van hun menselijke partners de voorkeur krijgt boven een efficiënter exemplaar, dat nochtans minder fouten maakt en de taak 50 procent sneller kan afwerken,” zegt onderzoeksleider Adriane Hamacher, specialist computer-interactie aan het University Colleg London. “De menselijke partners bleken positief te reageren op de verontschuldigingen van de communicatieve robot voor de fouten die de machine had gemaakt, waardoor eieren op de grond waren gevallen.”

“Vooral werd positief gereageerd wanneer de robot een droevig gezicht toonde,” zeggen de onderzoekers. “Die droevige expressie stelt de menselijke partner wellicht gerust dat de robot beseft dat hij een vergissing heeft begaan. Wanneer de communicatieve robot op het einde van het experiment vroeg of zijn menselijke partners hem een baan als keuken-assistent konden aanbieden, bleken vele proefpersonen weigerachtig te antwoorden. Er mocht uitsluitend bevestigend of ontkennend, zonder de keuze te kunnen motiveren, worden geantwoord en de meeste mensen bleken zich oncomfortabel te voelen.”

“Eén persoon stelde zelfs de indruk te hebben dat de robot bij een afwijzing droevig keek, ook al was de machine daarvoor niet geprogrammeerd,” zegt Adriane Hamacher. “Een andere proefpersonen klaagde over emotionele afpersing en een derde ging zelfs zover om tegen de robot te liegen. Dat heeft wellicht te maken met de eerder geconstateerde reacties en de verwachting dat de robot op dezelfde droevige manier zou reageren dan op het verlies van de eieren. Verwacht werd dat de robots verder menselijke eigenschappen zouden vertonen.”

Lees Verder

12:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, communicatie |  Facebook |

26-05-16

Robot-adviseur krijgt geen tweede kans

Robot-adviseurs die foutieve informatie verstrekken, krijgen van de klant meestal geen tweede kans. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin bij een groep proefpersonen die een taak kregen opgelegd waarin ze geen ervaring hadden, maar waarvoor wel beroep kon worden gedaan op gespecialiseerd advies. De resultaten van de studie kunnen volgens de onderzoekers belangrijke consequenties hebben. In verschillende aspecten van het leven wordt de mens immers steeds vaker met robotica geconfronteerd en dus eventuele problemen niet zomaar over het hoofd mogen worden gezien.

“Uit het onderzoek bleek dat de proefpersonen minder snel opnieuw beroep deden op de robot indien dat automatisch advies hen voordien een verkeerde oplossing had gesuggereerd,” benadrukken de onderzoekers Andrew Prahl en Lyn Van Swol, communicatiewetenschappers aan de University of Wisconsin. “Wanneer werd vastgesteld dat de robot een verkeerd advies had verstrekt, keerden de proefpersonen de machine snel de rug toe en waren ook niet meer geneigd om voor verdere vragen terug te keren. Menselijke adviseurs konden daarentegen op een grotere tolerantie rekenen en werden minder streng gestraft dan de robots.”

“Men kan echter niet beweren dat mensen een groter vertrouwen genieten dan robots,” waarschuwen Prahl en Van Swol. “Er kan slechts een significant verschil worden opgetekend wanneer een ondeugdelijk advies werd ontvangen. De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben, aangezien moet worden vastgesteld dat steeds meer mensen op de werkvloer door computers worden vervangen. Het onderzoek suggereert dat mogelijke efficiëntie-winsten door de automatisering snel ongedaan dreigen te worden gemaakt indien de robots op fouten worden betrapt. Mogelijk kan het vertrouwen in de robots door die fouten worden aangetast en kan de technologie opzij worden gezet.”

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

26-03-14

Werknemer wil ook commando van een robot aanvaarden

Werknemers blijken bereid om ook van een robot bevelen te aanvaarden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan het Human Computer Interaction Lab aan de University of Manitoba in Canada. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 86 procent van de respondenten positief bleek te reageren op de vraag van een menselijke supervisor voor het uitvoeren van een onaangename taak. Wanneer die vraag werd gesteld door de humanoïde robot Nao, viel die positieve reactie weliswaar terug tot 46 procent, maar dat betekent volgens de onderzoekers echter nog altijd dat bijna de helft van de werknemers bereid is om de commando’s van een robot te aanvaarden.

"Het onderzoek wordt opgezet om meer informatie te verzamelen over de potentiële toekomstige interacties tussen mens en robot in een daadwerkelijke werkomgeving,” zegt onderzoeksleider James Young, professor computerwetenschappen aan de University of Manitoba. “De eerste resultaten van de studie tonen aan dat werknemers de autoriteit van een robot niet absoluut zouden afwijzen en velen de opgelegde bevelen ook zouden uitvoeren.” De onderzoekers stelden ook vast dat vele deelnemers aan het experiment ook met de robot begonnen te argumenteren en Nao als een menselijk wezen behandelden.

“Hoewel de robot-bevelen in werkelijkheid afkomstig waren van een operator die zich achter een ondoorzichtige glazen wand bevond, bleken veel respondenten ervan overtuigd dat Nao de opdrachten autonoom verdeelde,” stipte professor Young nog aan. Volgens de Canadese psycholoog Toby Rutner volgden de proefpersonen de bevelen van de robot omdat de mens is opgegroeid om de opdrachten van een autoriteit te volgen. De onderzoekers zeggen het onderzoek ook met andere robot-types te willen herhalen. Nao, geproduceerd door het franse bedrijf Aldebaran, is immers een vriendelijke humanoïde en de wetenschappers willen ook de impact van een meer intimiderende robot onderzoeken.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

02-10-13

Consumenten hebben afwijkende percepties over persoonlijke robots

De verwachtingen over het uiterlijk van robots worden in belangrijke mate bepaald door de leeftijd van de doelgroep, maar ook door de opdracht die aan de machines wordt toevertrouwd. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology. De onderzoekers stelden vast dat jonge volwassenen en ouderen duidelijk afwijkende voorkeuren vertonen voor het uiterlijk van een robot, maar naarmate de taken die aan de machines worden opgelegd, blijkt er wel een verschuiving in die preferenties vastgesteld te kunnen worden. De ontwikkelaars moeten bij het design van robots volgens de onderzoekers dan ook rekening houden met de taak die door de machine zal moeten worden uitgevoerd.

De onderzoekers stelden vast dat de meeste jongeren een voorkeur vertonen voor een robot die uiterlijk duidelijk technologische kenmerken vertoont, maar wel bleken open te staan voor een variante met een menselijk uiterlijk of een mengvorm. “Daarentegen bleek bijna 60 procent van de oudere respondenten een robot met een menselijk uiterlijk te verkiezen,” voert onderzoeksleider Akankisha Prakash, psychologe aan het George Institute of Technology, aan. “In de groep van de oudere proefpersonen kon echter bij 60 procent een voorkeur voor de menselijke robot worden opgemerkt. In die leeftijdsgroep koos slechts 6 procent voor de mengvorm.”

Die percepties werden echter wel bijgestuurd wanneer aangegeven werd welke taken de robots zouden dienen uit te voeren. Bij robots die op praktische taken zijn gericht, bleek de grootste voorkeur te gaan naar het technologische type. Wanneer de robot echter voorgesteld werd als een assistent voor het nemen van beslissingen, zoals financieel beheer, bleken jongeren eerder te kiezen voor een mengvorm, terwijl oudere respondenten een voorkeur voor de menselijke robot lieten optekenen. “Vastgesteld werd dat de mengvorm, die zowel eigenschappen van mens als machine vertoont, in de perceptie van de respondenten intelligenter en wijzer leek, wat belangrijk is bij het nemen van beslissingen,” zegt Akankisha Prakash.

Bij robots die verzorgende taken zou moeten uitvoeren, werden volgens Prakash echter heel afwijkende resultaten opgetekend. “Een aantal respondenten gaf aan een voorkeur te hebben voor het menselijk uiterlijk omdat daarmee de link kon worden gelegd naar een klassieke hulpverstrekker,” aldus de onderzoekster. “Anderen bleken het menselijke type door de intieme aard van de verzorgende taak echter absoluut af te wijzen. Zorgverstrekking kan heel ingrijpend zijn en vele respondenten gaven er de voorkeur aan dat voor dergelijke taken beroep zou worden gedaan op een onpersoonlijke technologie.” Voor sociale opdrachten gaven alle respondenten een voorkeur aan voor het menselijke type.

Lees Verder

15:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot |  Facebook |

24-09-13

Robots bedreigen bijna de helft van alle beroepen

Robots hebben al decennia het werk van vele werknemers in een groot aantal industriële sectoren overgenomen, maar de nieuwe golf van technologische ontwikkeling bedreigt nu ook de tewerkstelling in banen die tot nu toe immuun leken voor automatisering. Dat zeggen wetenschappers van de University of Oxford. De onderzoekers stellen daarbij dat 47 procent van de beroepstypes die in de Verenigde Staten worden geïdentificeerd, mogelijk zullen worden bedreigd door de concurrentie van robots, aangezien de activiteiten van machines zich niet langer beperken tot repetitief routine-werk. Creativiteit en sociale vaardigheden worden voor de mens op de arbeidsmarkt dan ook steeds crucialer.

“In de jaren dertig van de voorbije eeuw voorspelde econoom John Maynard Keynes al dat de technologie sneller zou groeien dan de arbeidsmarkt, waardoor een massale technologische werkloosheid zou dreigen,” voeren Carl Frey en Michael Osborne, professoren aan de University of Oxford, aan. “Keynes was echter ook optimistisch, want hij benadrukte dat het probleem slechts van tijdelijke aard zou zijn en de technologische vooruitgang op termijn uiteindelijk de mens zou verlossen van de nood aan arbeid. Dat optimisme is vandaag echter grotendeels verdwenen. Vele waarnemers zijn immers van mening dat technologie steeds meer een bedreiging vormt voor de tewerkstelling.”

“Op de moderne arbeidsmarkt maken vooral goedkopere banen in de service-sector opgang, ten koste van beter betaalde functies in de productie,” zeggen Frey en Osborne. “Het aantal bewakingsagenten is gevoelig toegenomen, terwijl bij de vraag naar operatoren van chemische fabrieken een duidelijke vertraging kan worden opgetekend. Bovendien hebben de ontwikkeling van computers de productiviteit in de hogere looncategorieën, zoals managers of ingenieurs, doen toenemen. Het resultaat daarvan is een gepolariseerde arbeidsmarkt met een toenemende loonkloof. De middencategorieën worden steeds verder uitgehold.”

“De bedreiging van de automatisering heeft zich historisch toegespitst op routinetaken in specifieke sectoren zoals de assemblage of de constructie,” stippen de wetenschappers aan. “Wanneer men nu echter kijkt naar de zevenhonderd verschillende beroepstypes op de Amerikaanse arbeidsmarkt, blijkt dat 47 procent van de hele portfolio wordt bedreigd. Die bedreiging is afhankelijk van het type arbeid dat moet worden uitgevoerd en van de technologische grenzen die beletten dat machines taken kunnen overnemen. Om de automatisering verder te zetten, moeten ook complexe taken tot welomschreven problemen worden herleid, zodat ze door machines kunnen worden beheerst.”

“Met behulp van big data en geavanceerde sensoren krijgen robots echter steeds meer mogelijkheden, waardoor ze ook steeds complexere taken kunnen uitvoeren,” aldus Frey en Osborne. “Voor de eerste keer komen daardoor ook banen in onder meer transport en logistiek in het vizier van de robots, zoals de autonome wagen die door Google wordt ontwikkeld. Dat geeft aan dat op termijn menselijke arbeidskrachten, zoals truckchauffeurs, door machines zullen kunnen worden vervangen. Maar ook op kantoor en diensten komen steeds meer banen binnen de mogelijkheden van machines. De markt voor persoonlijke robots in het gezin kent al een groei met 20 procent per jaar.”

“Beroepen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en sociale intelligentie vereisen, zullen wellicht nog lange tijd buiten het bereik van machines blijven,” menen de Britse wetenschappers. “Datzelfde geldt voor onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap, kunst en media. Het is echter niet uitgesloten dat op lange termijn ook hier de robots hun intrede zullen doen. Werknemers die hun baan willen beveiligen tegen machines, zullen zich echter vooral moeten toeleggen op creatieve en sociale vaardigheden.”

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robot, arbeidsmarkt |  Facebook |