10-03-14

Niet alle robots mogen emotieloos optreden

Robots moeten een aantal karaktereigenschappen krijgen om de interactie met de mens te vergemakkelijken. Dat zeggen wetenschappers aan de School of Computer Science aan de University of Lincoln, die werken aan de ontwikkeling van de Emotional Robot with Intelligent Network (Erwin). Robots zullen volgens de Britse onderzoekers immers een belangrijke rol krijgen in onder meer de ouderenzorg, maar zullen daarvoor een sympathieke en emotionele uitstraling moeten meekrijgen. De Britse wetenschappers benadrukken dat deze generatie robots onder meer een groter inzicht zou moeten helpen verwerven in de relatie met kinderen die lijden aan autisme of asperger.

“Mensen hebben een eigen persoonlijkheid, fouten en onvolkomenheden inbegrepen,” zegt onderzoeker Mriganka Biswas, computerwetenschapper aan de University of Lincoln. “Door het introduceren van persoonlijke karakteristieken wordt ook de robot per definitie imperfect, maar staat hij tevens veel dichter bij de mens. Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, kan door de aantrekkingskracht tussen de verschillende persoonlijkheden een relatie worden opgebouwd. Een conventionele robot beschikt echter niet over een herkenbare individuele persoonlijkheid, zodat het voor de mens onmogelijk wordt om enige vorm van relatie op te bouwen, wat in sommige omstandigheden nochtans is aangewezen.

“Robots worden voor steeds meer activiteiten ingezet, onder meer bij reddingsoperaties na rampen en bij medische ingrepen, maar ook bij services voor ouderen of bij de ondersteuning van mensen met autisme,” voert Mriganka Biswas aan. “Vooral bij de twee laatste opdrachten moet de robot een vriendelijk en sympathiek karakter tonen en moet hij de partner in de interactie met empathie kunnen benaderen. Een gezelschaps-robot dient vriendelijk te zijn en moet de emoties en behoeftes van de gebruikers kunnen herkennen en zijn gedrag aan die eisen kunnen aanpassen. Daarvoor moet een relatie op lange termijn worden opgebouwd, waarbij de robot op een eigen persoonlijkheid moet kunnen terugvallen.”

Het Erwin-project, ontwikkeld door computerwetenschapper John Murray van de University of London, werkt met vijf basis-emoties en moet aan de wetenschappers een dieper inzicht bieden in de opbouw van de onderlinge relaties tussen robots en mensen. De resultaten van de studies zouden volgens de onderzoekers ook moeten helpen een beter inzicht te verwerven in de manier waarop onder meer kinderen met autisme relaties opbouwen. Daarbij willen de wetenschappers ook gebruik maken van de Keepon-robot, die geen emotionele capaciteiten heeft en mee moet helpen bepalen welke interacties op korte en lange termijn de beste resultaten opleveren.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

09-05-13

Medisch personeel bereid om robots met open armen te ontvangen

Medisch personeel zou in een aantal gevallen het liefst een robot als assistent hebben. Dat blijkt uit een enquête van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology. Aangevoerd wordt dat meer dan de helft van het ondervraagde medisch personeel de voorkeur zou geven aan een robot, maar daarbij wordt volgens de onderzoekers wel duidelijk aangestipt welke taken al dan niet geschikt wordt geacht voor deze technologische ondersteuning. Vooral bij routinematige en eenvoudige taken wordt sneller gekozen voor een robot.

"Ontwikkelaars werken volop aan het ontwerp van robots die in zorg voor patiënten kunnen worden ingeschakeld, maar die technologie moet eerst door het verplegend personeel worden aanvaard," merken de onderzoekers op. "Uit de enquête blijkt echter dat de sector relatief open staat voor deze geautomatiseerde hulp, maar dat gaat niet op voor alle taken die moeten worden uitgevoerd. Onder meer worden robots geschikt geacht om patiënten eraan te herinneren wanneer ze hun medicatie moeten nemen."

"Bij directe en fysieke interacties met de patiënt - zoals het wassen, kleden of voeden - wordt daarentegen nog altijd de voorkeur gegeven aan menselijke assistenten," stelde onderzoeksleider Tracy Mitzner vast. De onderzoekster merkte echter wel op dat het verplegend personeel blijkbaar geen vrees heeft op termijn door robots te zullen worden vervangen. Robots werden volgens Mitzner integendeel beschouwd als een hulp die het verplegend personeel in staat zou stellen zijn taken beter uit te voeren en de service aan de patiënten te verbeteren."

"Onder meer werd geopperd dat robots de fysieke last van de verpleging zouden kunnen helpen verlichten," zegt Mitzner nog. "Daarbij werd vooral gewezen op het feit dat robots het opruimen en reinigen van de keuken of de zorg over het wasgoed voor hun rekening zouden kunnen nemen." Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat oudere patiënten geneigd lijken om de hulp van robots te aanvaarden.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verpleging, robotica |  Facebook |

26-03-13

Robots zijn oneindig veel meer dan handige machines

Robots zijn niet alleen handige machines die helpen bij een brede waaier van activiteiten, maar vormen een nieuwe soort die de brug slaat tussen de materiële en digitale wereld. Dat fenomeen heeft zowel positieve als negatieve implicaties, waar men dringend over moet beginnen na te denken. Dat is de conclusie van het boek 'Robot Futures' van Illa Nourbakhsh, professor robotica aan de Carnegie Mellon University. Nourbakhsh voegt er aan toe dat de inzet van robots mogelijk een grote impact kan hebben op de manier waarop de samenleving wordt georganiseerd.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

25-03-13

Robotica wordt even populair als computer-technologie

Robots worden veelvuldiger toegepast dan algemeen wordt aangenomen en die trend zal zich de volgende periode nog verder doorzetten. De volgende vijftien jaar zullen robots even populair worden als de toegang tot computer-technologie. Dat zegt Henrik Christensen, hoofd van het departement robotica aan het Georgia Institute of Technology in de Verenigde Staten. Robotica wordt volgens Christensen een belangrijke economische hefboom die de potentie heeft om de hele maatschappij te transformeren.

Lees Verder

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

28-08-12

Britse robot kan taalvaardigheid opbouwen

Wetenschappers van de Adaptive Systems Research Group aan de University of Hertfordshire zijn erin geslaagd om een robot te ontwikkelen die de mogelijkheid heeft om, zoals kinderen tussen zes en veertien maanden oud, rudimentaire taalkundige vaardigheden te ontplooien. De robot DeeChee van de Britse onderzoekers bleek na een interactie met mensen van louter klanken te evolueren naar het vormen van woorden, waaronder kleuren en vormen. Onderzoeksleider Caroline Lyon merkt op dat peuters gevoelig zijn voor de frequentie van klanken in de spraak en stelt dat de experimenten van de Britse onderzoekers hebben aangetoond dat deze gevoeligheid kan worden gemodelleerd en gebruikt om aan robots woordvormen aan te leren. Caroline Lyon merkte ook op dat het onderzoek bovendien heeft uitgewezen dat niet alle volwassenen even geschikt zijn om anderen een taal aan te leren.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica, taalkunde |  Facebook |

19-06-12

Investeringsfonds voor robotica in het dagelijkse leven

De Russische ondernemer Dmitry Grishin heeft een Amerikaans fonds opgericht dat de verdere ontwikkeling van de robotica in het dagelijkse moet ondersteunen. Het fonds Grishin Robotics mikt daarbij op robottechnologie voor de massamarkt. Volgens Grishin is de markt van de robotica immers rijp voor een overstap van de industriële omgeving naar het dagelijkse leven van de consument, zoals dat in het begin van de jaren tachtig ook het geval was met de computer. Dmitry Grishin was mede-oprichter van het Russische internetbedrijf Mail.ru.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grishin, investeringsfonds, robotica |  Facebook |

02-01-12

Robotica cruciaal in zorgverstrekking voor vergrijzende bevolking

In Singapore wordt volop gewerkt aan nieuwe technologische ontwikkeling om de zorgverstrekking aan de snelvergrijzende bevolking van de Aziatische stadsstaat te kunnen blijven garanderen. Het Centre for Advanced Rehabilitation Therapeutics (CART) van Singapore wordt inmiddels beschouwd als het meest moderne centrum in zijn soort van heel Azië. Verwacht wordt dat over twee decennia ongeveer 20 procent van de totale populatie van Singapore ouder zal zijn dan 65 jaar. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die groep 9,3 procent van de totale bevolking.

"Therapeuten kunnen zelf de toenemende vraag naar diensten niet blijven invullen," merken vertegenwoordigers van het centrum tegenover het persbureau AFP op. "Singapore heeft 5 miljoen inwoners en heeft slechts een beperkte populatie van verplegend personeel. "Het probleem kan alleen met technologie worden opgelost." Er wordt aan toegevoegd dat zowel therapeuten als patiënten een voordeel halen uit het intensiever gebruik van robot-technologie en software, die vaak geïnspireerd blijkt te zijn op videogames.

"De robots beperken of elimineren de fysieke last voor de therapeuten," wordt er opgemerkt. "Bovendien biedt het gebruik van de machines aan de therapeuten de mogelijkheid om de vorderingen van de patiënt correct in te schatten en de machines aan dat niveau aan te passen." De technologie leidt volgens de specialisten ook vaak tot snellere resultaten dan met traditionele behandelingen zou kunnen worden gerealiseerd. Er wordt aan toegevoegd dat ook jongere patiënten, onder meer na een verkeersongeval, voordeel kunnen halen uit de technologieën.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, senioren, technologie, robotica |  Facebook |

27-05-11

Amerikaanse ziekenhuizen maken reclame voor robot-chirurgie

Vele Amerikaanse ziekenhuizen pakken op hun websites uit met de voordelen van robot-chirurgie, zonder dat er wetenschappelijk bewijs wordt aangevoerd voor die claims. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de Amerikaanse Johns Hopkins University. De onderzoekers merken op dat 40 procent van de onderzochte ziekenhuizen uitsluitend terugvallen op de beweringen van de fabrikanten dat robot-chirurgie beter is dan de conventionele alternatieven, wat volgens de Johns Hopkins University niet bewezen is en misleidend werkt.

"De resultaten doen vooral vragen rijzen omdat de consument op de websites van ziekenhuizen moeten terugvallen voor betrouwbare informatie," merkt onderzoeksleider Marty Makary op. "Het is de eerste keer dat medische fabrikanten content creëren voor de websites van ziekenhuizen om de de consument te informeren. Dat is een beangstigende trend." Makary voert aan dat robot-chirurgie de voorbije vier jaar in de Verenigde Staten met meer dan 400 procent is gegroeid.

"Robot-chirurgie is één van de grote moderne hypes," merkt Makary op. "Het publiek gaat er vanuit dat de inzet van meer technologie ook leidt tot een betere geneeskunde." Voorstanders zeggen dat robot-chirurgie minder grote ingrepen vergen, een grotere precisie realiseren, minder pijn veroorzaken en een kortere ziekenhuisopname noodzakelijk maken. Maar volgens Marty Makary kunnen er voor die beweringen geen bewijzen worden aangebracht.

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chirurgie, gezondheid, marketing, robotica |  Facebook |

03-10-10

Persoonlijke robotica wacht op killer-application

Hoewel de contacten van de meeste consumenten met robots op dit ogenblik nog altijd bijzonder beperkt blijven, zal de markt van de persoonlijke robotica over zeven jaar een waarde van meer dan 19 miljard dollar zal hebben uitgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Die groei zal volgens het bureau vooral gedragen worden door de sectoren telepresence en veiligheid, waarbij robots met geavanceerde camera's, microfoons en processoren in staat zullen zijn om op te treden als een interactief alternatief voor menselijke wezens. Het is volgens het bureau echter nog wachten op een zogenaamde killer-application.

"De moderne robotica-markt bestaat al bijna dertig jaar, maar vooral tijdens het jongste decennium werden belangrijke verbeteringen gerealiseerd in de functionaliteit, de controleniveau's en de kostenstructuren," merkt ABI Research op. "Een belangrijk aantal van die vorderingen werden gerealiseerd in de militaire en industriële sectoren, waar grotere investeringen de ontwikkeling en commercialisering van hoogtechnologische, maar bijzonder dure robots. De expertise die daar werd opgedaan, sijpelt echter snel door naar andere marktsegmenten, zoals gezondheidszorg, bedrijfsomgevingen en de particuliere sector."

Larry Fisher, onderzoeksdirecteur bij de NextGen-divisie van ABI Research, voert daarbij aan dat producenten al gestart zijn met de introductie van telepresence-robots, waardoor de gebruiker de mogelijkheid heeft om virtueel aanwezig te zijn op een andere locatie, wat bedrijven tijd en kosten bespaard. Hij voegt er aan toe dat telepresence-robots ook particulieren kan toelaten om met familieleden, zoals zieken en bejaarden, contact te houden op een manier die met een telefoongesprek nooit gerealiseerd kan worden. Tot nu toe is persoonlijke robotica volgens Fisher vooral toegespitst op reiniging en entertainment, maar hij verwacht snel belangrijke doorbraken van killer-applications op het gebied van veiligheid, telepresence en gezondheidszorg.

17:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

22-01-10

Robots kunnen voortaan van elkaar leren

Een groep Europese onderzoeksinstellingen werkt aan de ontwikkeling van een wereldwijd netwerk voor robots. Door die databank zullen robots uit de gezondheidszorg en de industrie in de mogelijkheid worden gesteld om van elkaars capaciteiten te leren en nieuwe bewegingen sneller onder de knie te krijgen. Met het nieuwe project RoboEarth zullen de robots hun ervaringen immers draadloos op een wereldwijd netwerk kunnen opslaan. Dat betekent dat er een gigantische hoeveelheid extra informatie ter beschikking van de robots wordt gesteld. In het project wordt een bedrag van 6 miljoen euro geïnvesteerd. RoboEarth wordt geleid door de Technische Universiteit Eindhoven. Andere deelnemers zijn deUniversität Stuttgart, ETH Zürich, Universidad de Zaragoza, Technische Universität München en Philips Applied Technologies.

"Eén van de grootste uitdagingen van de éénentwintigste eeuw is de ontwikkeling van robots die zich in de menselijke wereld kunnen bewegen en taken uitvoeren die voordeel opleveren voor de maatschappij," stippen de onderzoekers aan. "Het publiek gaat er vaak vanuit dat de huidige generatie robots grotendeels autonoom werken, maar in werkelijkheid zijn ze niet zo onafhankelijk als de wetenschap hoopt. Elke individuele taak die door een robot moet worden uitgevoerd, is vooraf in zijn geheugen geprogrammeerd. Bovendien kunnen de robots tijdens het uitvoeren van hun taak alleen terugvallen op hun eigen observaties om de opdracht zo perfect mogelijk uit te voeren. Maar wanneer een robot identiek dezelfde taak moet uitvoeren in een andere omgeving, moet hij weer helemaal opnieuw beginnen en zijn omgeving observeren en een plan uitwerken om de taak bevredigend uit te voeren."

"Op dit ogenblik moeten robots elke keer weer opnieuw het wiel uitvinden wanneer ze een eenvoudige taak uitvoeren," aldus René van de Molengraft, professor mechanica aan de Technische Universiteit Eindhoven. "Er is geen wereldwijd gedeeld geheugen waarop de robots kunnen terugvallen. Met het project RoboEarth ontwikkelen we een soort internet voor robots. Dit stelt hen in staat om elke actie die ze hebben geleerd, op te slaan. Daardoor moeten robots elders in de wereld zelf niet meer deze acties aanleren. Dat zal hen toelaten op nieuwe acties sneller meester te worden." Door het nieuwe project zullen de robots taken kunnen uitvoeren die niet voorzien werden bij hun creatie. Ze zullen daarbij immers kunnen terugvallen op de opgeslagen ervaringen van de andere robots.

13:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica, roboeath |  Facebook |

05-11-09

Robotmarkt tegen midden volgend decennium vier keer groter

De wereldwijde robotmarkt zal tegen het midden van het volgende decennium een omzet realiseren van 5,26 miljard dollar. Dat is vier keer meer dan het niveau van dit jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ABI Research. Noord-Amerika is volgens de onderzoekers de belangrijkste markt voor robots, gevolgd door Asia-Pacific. Daarbij wordt vooral gewezen op Japan, waar er een grote interesse is in robots. Er wordt aan toegevoegd dat ook West-Europa een belangrijke markt zal worden, maar er wordt aan toegevoegd dat Europeanen niet erg geïnteresseerd zijn in het bezit van een robot, maar vooral in de daadwerkelijke prestaties van de machine. De belangrijkste toepassingen van robots zijn volgens ABI Research tot nu toe stofzuigers en entertainmentmachines, maar de onderzoekers menen vooral een grote groeimarkt te zien in telepresence, waarbij men vanop afstand tot interactie met anderen zal kunnen overgaan.

"De voorbije jaren heeft de markt van de persoonlijke robots een opmerkelijke groei gekend," aldus Business Wire. "De toepassingen vielen ook buiten de sector van het speelgoed, hoewel ook daar een opmerkelijke verbetering kon worden opgetekend tegenover de opwindbare robots uit het verleden. Op dit ogenblik zijn er bovendien nog heel wat nieuwe robots voor specifieke taken in ontwikkeling en de capaciteit van de speelgoedrobots is gevoelig gestegen, terwijl de prijzen opmerkelijk zijn gedaald. De vooruitgang van de robotica voor militaire en commerciële doeleinden zal blijven doorsijpelen in de consumentenmarkt en de componenten zullen goedkoper worden omdat ze ook in andere sectoren veelvuldig zullen worden gebruikt." Voor dit jaar verwacht AIB Research een wereldwijde omzet van 1,16 miljard dollar. De onderzoekers stellen dat robots voor een brede waaier activiteiten worden ingezet, onder meer in beveiligingsprojecten of educatie.

"Voor de toekomst wordt echter veel verwacht van telepresence," stipt onderzoeksleider Marc Liggio aan. "Robots met telepresence-capaciteiten moet de interactie stimuleren van een gebruiker op afstand met andere mensen of de omgeving. Daarbij wordt onder meer gedacht aan activiteiten in een vijandige omgeving, zoals radioactiviteit, zeebodemonderzoek, maar ook bij het controleren van pijpleidingen of activiteiten op boorplatformen. Maar ook het uitvoeren van chirurgische ingrepen op afstand vormt één van de veelbelovende toekomstmogelijkheden van telepresence-robotica. Eerder al verklaarde Justin Rattner, chief technology officer, dat in het midden van deze eeuw mensen en robots wellicht zij aan zij zouden leven.Volgens Rattner zou al over enkele jaren het verschil tussen menselijke en technologische intellectie kunnen beginnen te vervagen. Binnen de volgende veertig jaar zou die kloof volgens Rattner bijzonder klein beginnen te worden.

14:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, robotica |  Facebook |

04-01-09

Inzet robots moet worden gereglementeerd

Human_RobotEr moeten dringend internationale richtlijnen worden opgesteld voor het ethisch en veilig gebruik van robots bij de verzorging van mensen. Dat zegt robotica-expert Noel Sharkey, professor aan de University of Sheffield. Sharkey stelt dat de grotere inzet van robots ertoe zal leiden dat vooral kinderen en bejaarden steeds minder contact zullen hebben met andere mensen. Er is volgens de robotica-expert nog altijd niet voldoende onderzocht welke psychologische impact een grotendeels exclusief contact met robots zou kunnen hebben. Op dit ogenblik zijn er volgens de International Federation of Robotics (IFR) al ongeveer 5,5 miljoen robots ingeschakeld bij de persoonlijke verzorging.

Robotica-expert Noel Sharkey stelt dat robots al jarenlang in laboratoria en bedrijven worden gebruikt, maar voegt er aan toe dat het gebruik van robotica snel veranderd. "Sinds de eeuwwisseling heeft de verkoop van robots voor persoonlijke diensten een scherpe groei gekend," voert hij aan in het magazine Science. "Op dit ogenblik zijn er wereldwijd al ongeveer 5,5 miljoen verzorgingsrobots in gebruik. Maar tegen het einde van dit decennium zal dat gestegen zijn tot 11,5 miljoen. Bovendien gaat ook de prijs van robots naar beneden. Inmiddels is een robot 80 procent goedkoper dan in het begin van de jaren negentig. Dat zal ertoe leiden dat ze massaal in de menselijke maatschappij zullen opduiken."

“Robots kunnen ervoor zorgen dat mensen lang hun zelfstandigheid houden en in hun eigen huis blijven wonen,” geeft Noel Sharley toe. ”Maar we lopen ook het risico dat ouderen in de toekomst exclusief worden verzorgd door robots zonder dat ze voldoende contact houden met andere mensen. De inzet van robots bij de verzorging ligt nog veel gevoeliger. Een kort contact met robots kan een vermakelijke en interessante ervaring zijn voor kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze zich meer aan een robot hechten dan aan een teddybeer. Maar het is niet ondenkbaar dat kinderen in de toekomst uren of misschien wel dagen zullen doorbrengen zonder menselijk contact. De psychologische impact daarvan is nog onbekend.”

11:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

03-03-08

Japan wil één miljoen robots

De Japanse robotica-industrie kan tegen het einde van dit decennium een omzet realiseren van 26 miljard dollar en tegen 2025 uitgroeien tot een sector met een waarde van 70 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van de Japanse overheid. In 2006 kwam de sector een omzet van 5,2 miljard dollar. De Japanse regering heeft tot 2010 alvast een investering in robotica voorzien van 42 miljoen dollar.

"Voor Japan is de robotindustrie van cruciaal belang," aldus de Amerikaanse krant USA Today. "Twintig van de Japanse bevolking is ouder dan 65 jaar en het land rekent op robots om de arbeidspopulatie aan te vullen en zorg te dragen voor de ouderen. In Japanse fabrieken wordt dan ook nu al volop gewerkt met robots, die niet zelden op hun eerste werkdag verwelkomd worden met een religieuze Shinto-ceremonie."

In 2005 waren in Japanse bedrijven al meer dan 370.000 robots actief. Dat is 40 procent van de wereldwijde robot-bevolking. Voor elke duizend Japanse fabrieksarbeiders heeft men er nu al 32 robots. "De robots worden goedkoper, terwijl de arbeidskosten steeds hoger oplopen," aldus Eimei Onaga, topman van Innovation Matri, een bedrijf dat Japanse robottechnologie verdeelt in de Verenigde Staten.

Volgens Onaga zullen robots zelfs goedkope arbeidskrachten in kleinere Japanse bedrijven vervangen en daarmee de productiviteit opdrijven. Er wordt vooropgesteld dat één robot tien arbeiders kan vervangen. Tegen 2025 wil het Japanse ministerie van handel één miljoen industriële robots geïnstalleerd hebben. Zij zouden tien miljoen arbeiders, 15 procent van de huidige arbeidsbevolking, kunnen vervangen.

Volgens het ministerie van handel vormen robots de steunpilaar van de Japanse internationale concurrentiekracht. Maar USA Today merkt op dat grote bedrijven zoals Mitsubishi en Sony de productie van hun respectievelijke robots Wakamaru en Aibo inmiddels hebben stopgezet. De meest succesvolle is nog de Roomba-kuisrobot van het Amerikaanse bedrijf iRobot, dat sinds 2002 in totaal 2,5 exemplaren heeft verkocht aan een prijs van 120 dollar.

"We kunnen ongeveer alles maken, maar we moeten ons afvragen wat de consument uiteindelijk zal kopen," aldus Helen Greiner, topvrouw van iRobot. "Maar met de juiste benadering kunnen robots een hele reeks voordelen opleveren voor de consument."

01:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, robotica |  Facebook |

19-02-08

Nanorobots maken mens slimmer

Tegen 2030 zullen machines met kunstmatige intelligentie hetzelfde niveau hebben als onze hersenen. Dat voorspelt uitvinder Ray Kurzweil. Volgens hem staan wetenschappers op het punt om superkleine robots te ontwikkelen die in het brein geïmplanteerd kunnen worden om mensen intelligenter te maken. Kurzweil gelooft dat machines en mensen uiteindelijk zullen samensmelten, dankzij apparaten in het lichaam die intelligentie en gezondheid verbeteren.

"Het is een onderdeel van onze beschaving,” aldus Kurzweil. “Het wordt dus geen buitenaardse invasie van intelligente machines die ons komen vervangen. Ook nu doen machines al veel dingen die mensen aanvankelijk zelf deden, soms op een slimmere manier. In 2029 zijn zowel de hardware als software geschikt om kunstmatige intelligentie na te bootsen op een menselijke manier, inclusief onze emotionele intelligentie.”

“Tegenwoordig gebruiken we technologie al om onze fysieke en geestelijke horizon te verruimen,” aldus nog Kurzweil. “Dit zal slechts verder worden uitgewerkt." De praktische uitwerking van Kurzweils voorspelling doet volgens het magazine Webwereld nog wat futuristisch aan wanneer hij zegt dat er intelligente nanobots in onze hersenen zullen worden geplaatst via de haarvaten. Die zouden rechtstreeks samenwerken met onze eigen neuronen.

10:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

06-09-07

Amerikaanse robots worden boer

De Amerikaanse landbouwsector lijkt in belangrijke mate geautomatiseerd te zullen worden. Door de strengere immigratie-maatregelen dreigt de sector immers geconfronteerd te zullen worden met een gebrek aan gastarbeiders. Volgens de California Farm Bureau Federation zal dat tekort wellicht ingevuld worden door het inschakelen van robots, onder meer voor het plukken van wijndruiven en om sla te wassen. Dergelijke landbouwrobots zijn volop in ontwikkeling.

Californië oogst ongeveer de helft van alle vruchten, noten en groenten van de Verenigde Staten. Daarvoor zijn er jaarlijks 225.000 arbeidskrachten nodig, terwijl tijdens de zomer nog eens zoveel seizoensarbeiders moeten ingezet worden. Maar meer dan de helft van alle Californische landarbeiders zijn illegale immigranten. Door het strengere Amerikaanse migratiebeleid was er vorig jaar echter een tekort aan arbeidskrachten, waardoor sommige producten op de velden bleven en rotten.

Een aantal Californische teelten, zoals tomaten, druiven en noten, zijn al grotendeels gemechaniseerd, maar een aantal andere oogsten zijn te delicaat om door de huidige machines behandeld te worden. Daarvoor worden op dit ogenblik echter robots ontwikkeld die de menselijke arbeid heel dicht kunnen benaderen. Met de nieuwe beeldtechnologie zullen ze bovendien in staat zijn om de verschillende soorten fruit en groenten te herkennen en naar kwaliteit te sorteren.

"De technologie staat bijna op punt," vertelde Derek Morikawa, directeur van het Californische bedrijf Vision Robotics, tegenover het persbureau Associated Press. Een aantal prototypes zijn al getest, maar het duurt wellicht nog enkele jaren vooraleer deze robots commercieel zullen kunnen ingezet worden. Een dergelijke robot zou tussen 250.000 dollar en 500.000 dollar moeten kosten.

13:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: californie, robotica, landbouw |  Facebook |

27-08-07

Toyota en Sony werken aan robotauto

De Japanse technologiebedrijven Toyota en Sony starten een samenwerking om een innovatief en intelligent voertuig te ontwerpen. Zeven onderzoekers van Sony zijn op dit ogenblik gedetacheerd bij de robotafdeling van Toyota om de technologie van de twee partijen op elkaar af te stemmen. Financiële details over de overeenkomst werden niet bekend gemaakt.

Toyota heeft al bij diverse gelegenheden zijn eenzitter I-Swing getoond en heeft ook al humanoïden ontwikkeld die kunnen wandelen en trompet spelen. Voor zijn showroom in het hoodkwartier TPR-Robina heeft de autocontructeur ook een vrouwelijk-ogende robot aan het werk gezet. De robot kan obstakels ontwijken, haar naam schrijven, eenvoudige conversaties voeren en een selectie van informatie bezorgen.

De technologie voor de Sony-robotten Aibo en Qrio wordt niet in de samenwerking opgenomen. Sony besliste vorig jaar om zijn Aibo-afdeling af te bouwen. Dat gebeurde in het kader van een groot herstructureringsprogramma voor zijn verlieslatende elektronica-tak. In totaal had het Japanse concern sinds 1999 ongeveer 150.000 Aribo-exemplaren op de markt gebracht.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toyota, sony, automotive, robotica |  Facebook |

08-03-07

Zuid-Korea werkt aan robotica-code

In Zuid-Korea wordt gewerkt aan een ethische code die moet beletten dat robotica aanleiding zou kunnen geven tot misbruik. Het Robot Ethics Charter moet een aantal normen leggen voor producenten en gebruikers en zal later dit jaar uitgebracht worden. Het charter wordt opgesteld door een team van experts, waaronder enkele futuristen en een science-fictionschrijver.

De Zuid-Koreaanse regering beschouwt de robotica als een centraal element van de economische groei en investeert miljoenen dollar in robotica-onderzoek. “Robotten zullen in de nabije toekomst al een grote intelligentie meekrijgen,” aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van economie. “Daarom moeten er ethische codes komen voor de rol en functies die deze robotten zullen krijgen.”

Volgens de Zuid-Koreaanse regering zullen robotten tegen 2018 chirurgische ingrepen uitvoeren. Bovendien wordt verwacht dat elk Zuid-Koreaans gezin tussen 2015 en 2020 minstens één robot in huis zal hebben. “Het nieuwe charter moet de basis leggen voor deze toekomst,” aldus BBC News.

Het charter zal vooral inspelen op het garanderen van de menselijke controle over robots, het beschermen van gegevens die door robots zijn verzameld en het beletten van crimineel gebruik van robotica. In belangrijke mate zal het charter ook gebaseerd zijn op de robotica-wetten uit het kortverhaal ‘Runaround’ van Isaac Asimov (1942).

In de wetten van Asimov wordt gesteld dat een robot geen menselijk wezen mag kwetsen of door nalatigheid een mens in gevaar brengen. Daarnaast wordt opgemerkt dat een robot menselijke bevelen moet opvolgen, tenzij die in conflict zouden zijn met de eerste wet. Tenslotte stelde Asimov ook nog dat een robot zijn eigen bestaan moet beschermen, tenzij dit in conflict zou zijn met de eerste twee wetten.

14:39 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-korea, robotica |  Facebook |