10-03-14

Niet alle robots mogen emotieloos optreden

Robots moeten een aantal karaktereigenschappen krijgen om de interactie met de mens te vergemakkelijken. Dat zeggen wetenschappers aan de School of Computer Science aan de University of Lincoln, die werken aan de ontwikkeling van de Emotional Robot with Intelligent Network (Erwin). Robots zullen volgens de Britse onderzoekers immers een belangrijke rol krijgen in onder meer de ouderenzorg, maar zullen daarvoor een sympathieke en emotionele uitstraling moeten meekrijgen. De Britse wetenschappers benadrukken dat deze generatie robots onder meer een groter inzicht zou moeten helpen verwerven in de relatie met kinderen die lijden aan autisme of asperger.

“Mensen hebben een eigen persoonlijkheid, fouten en onvolkomenheden inbegrepen,” zegt onderzoeker Mriganka Biswas, computerwetenschapper aan de University of Lincoln. “Door het introduceren van persoonlijke karakteristieken wordt ook de robot per definitie imperfect, maar staat hij tevens veel dichter bij de mens. Wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, kan door de aantrekkingskracht tussen de verschillende persoonlijkheden een relatie worden opgebouwd. Een conventionele robot beschikt echter niet over een herkenbare individuele persoonlijkheid, zodat het voor de mens onmogelijk wordt om enige vorm van relatie op te bouwen, wat in sommige omstandigheden nochtans is aangewezen.

“Robots worden voor steeds meer activiteiten ingezet, onder meer bij reddingsoperaties na rampen en bij medische ingrepen, maar ook bij services voor ouderen of bij de ondersteuning van mensen met autisme,” voert Mriganka Biswas aan. “Vooral bij de twee laatste opdrachten moet de robot een vriendelijk en sympathiek karakter tonen en moet hij de partner in de interactie met empathie kunnen benaderen. Een gezelschaps-robot dient vriendelijk te zijn en moet de emoties en behoeftes van de gebruikers kunnen herkennen en zijn gedrag aan die eisen kunnen aanpassen. Daarvoor moet een relatie op lange termijn worden opgebouwd, waarbij de robot op een eigen persoonlijkheid moet kunnen terugvallen.”

Het Erwin-project, ontwikkeld door computerwetenschapper John Murray van de University of London, werkt met vijf basis-emoties en moet aan de wetenschappers een dieper inzicht bieden in de opbouw van de onderlinge relaties tussen robots en mensen. De resultaten van de studies zouden volgens de onderzoekers ook moeten helpen een beter inzicht te verwerven in de manier waarop onder meer kinderen met autisme relaties opbouwen. Daarbij willen de wetenschappers ook gebruik maken van de Keepon-robot, die geen emotionele capaciteiten heeft en mee moet helpen bepalen welke interacties op korte en lange termijn de beste resultaten opleveren.

Lees Verder

11:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

09-05-13

Medisch personeel bereid om robots met open armen te ontvangen

Medisch personeel zou in een aantal gevallen het liefst een robot als assistent hebben. Dat blijkt uit een enquête van wetenschappers aan het Georgia Institute of Technology. Aangevoerd wordt dat meer dan de helft van het ondervraagde medisch personeel de voorkeur zou geven aan een robot, maar daarbij wordt volgens de onderzoekers wel duidelijk aangestipt welke taken al dan niet geschikt wordt geacht voor deze technologische ondersteuning. Vooral bij routinematige en eenvoudige taken wordt sneller gekozen voor een robot.

"Ontwikkelaars werken volop aan het ontwerp van robots die in zorg voor patiënten kunnen worden ingeschakeld, maar die technologie moet eerst door het verplegend personeel worden aanvaard," merken de onderzoekers op. "Uit de enquête blijkt echter dat de sector relatief open staat voor deze geautomatiseerde hulp, maar dat gaat niet op voor alle taken die moeten worden uitgevoerd. Onder meer worden robots geschikt geacht om patiënten eraan te herinneren wanneer ze hun medicatie moeten nemen."

"Bij directe en fysieke interacties met de patiënt - zoals het wassen, kleden of voeden - wordt daarentegen nog altijd de voorkeur gegeven aan menselijke assistenten," stelde onderzoeksleider Tracy Mitzner vast. De onderzoekster merkte echter wel op dat het verplegend personeel blijkbaar geen vrees heeft op termijn door robots te zullen worden vervangen. Robots werden volgens Mitzner integendeel beschouwd als een hulp die het verplegend personeel in staat zou stellen zijn taken beter uit te voeren en de service aan de patiënten te verbeteren."

"Onder meer werd geopperd dat robots de fysieke last van de verpleging zouden kunnen helpen verlichten," zegt Mitzner nog. "Daarbij werd vooral gewezen op het feit dat robots het opruimen en reinigen van de keuken of de zorg over het wasgoed voor hun rekening zouden kunnen nemen." Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat oudere patiënten geneigd lijken om de hulp van robots te aanvaarden.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verpleging, robotica |  Facebook |

26-03-13

Robots zijn oneindig veel meer dan handige machines

Robots zijn niet alleen handige machines die helpen bij een brede waaier van activiteiten, maar vormen een nieuwe soort die de brug slaat tussen de materiële en digitale wereld. Dat fenomeen heeft zowel positieve als negatieve implicaties, waar men dringend over moet beginnen na te denken. Dat is de conclusie van het boek 'Robot Futures' van Illa Nourbakhsh, professor robotica aan de Carnegie Mellon University. Nourbakhsh voegt er aan toe dat de inzet van robots mogelijk een grote impact kan hebben op de manier waarop de samenleving wordt georganiseerd.

Lees Verder

15:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

25-03-13

Robotica wordt even populair als computer-technologie

Robots worden veelvuldiger toegepast dan algemeen wordt aangenomen en die trend zal zich de volgende periode nog verder doorzetten. De volgende vijftien jaar zullen robots even populair worden als de toegang tot computer-technologie. Dat zegt Henrik Christensen, hoofd van het departement robotica aan het Georgia Institute of Technology in de Verenigde Staten. Robotica wordt volgens Christensen een belangrijke economische hefboom die de potentie heeft om de hele maatschappij te transformeren.

Lees Verder

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica |  Facebook |

28-08-12

Britse robot kan taalvaardigheid opbouwen

Wetenschappers van de Adaptive Systems Research Group aan de University of Hertfordshire zijn erin geslaagd om een robot te ontwikkelen die de mogelijkheid heeft om, zoals kinderen tussen zes en veertien maanden oud, rudimentaire taalkundige vaardigheden te ontplooien. De robot DeeChee van de Britse onderzoekers bleek na een interactie met mensen van louter klanken te evolueren naar het vormen van woorden, waaronder kleuren en vormen. Onderzoeksleider Caroline Lyon merkt op dat peuters gevoelig zijn voor de frequentie van klanken in de spraak en stelt dat de experimenten van de Britse onderzoekers hebben aangetoond dat deze gevoeligheid kan worden gemodelleerd en gebruikt om aan robots woordvormen aan te leren. Caroline Lyon merkte ook op dat het onderzoek bovendien heeft uitgewezen dat niet alle volwassenen even geschikt zijn om anderen een taal aan te leren.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robotica, taalkunde |  Facebook |

19-06-12

Investeringsfonds voor robotica in het dagelijkse leven

De Russische ondernemer Dmitry Grishin heeft een Amerikaans fonds opgericht dat de verdere ontwikkeling van de robotica in het dagelijkse moet ondersteunen. Het fonds Grishin Robotics mikt daarbij op robottechnologie voor de massamarkt. Volgens Grishin is de markt van de robotica immers rijp voor een overstap van de industriële omgeving naar het dagelijkse leven van de consument, zoals dat in het begin van de jaren tachtig ook het geval was met de computer. Dmitry Grishin was mede-oprichter van het Russische internetbedrijf Mail.ru.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grishin, investeringsfonds, robotica |  Facebook |

02-01-12

Robotica cruciaal in zorgverstrekking voor vergrijzende bevolking

In Singapore wordt volop gewerkt aan nieuwe technologische ontwikkeling om de zorgverstrekking aan de snelvergrijzende bevolking van de Aziatische stadsstaat te kunnen blijven garanderen. Het Centre for Advanced Rehabilitation Therapeutics (CART) van Singapore wordt inmiddels beschouwd als het meest moderne centrum in zijn soort van heel Azië. Verwacht wordt dat over twee decennia ongeveer 20 procent van de totale populatie van Singapore ouder zal zijn dan 65 jaar. Op dit ogenblik vertegenwoordigt die groep 9,3 procent van de totale bevolking.

"Therapeuten kunnen zelf de toenemende vraag naar diensten niet blijven invullen," merken vertegenwoordigers van het centrum tegenover het persbureau AFP op. "Singapore heeft 5 miljoen inwoners en heeft slechts een beperkte populatie van verplegend personeel. "Het probleem kan alleen met technologie worden opgelost." Er wordt aan toegevoegd dat zowel therapeuten als patiënten een voordeel halen uit het intensiever gebruik van robot-technologie en software, die vaak geïnspireerd blijkt te zijn op videogames.

"De robots beperken of elimineren de fysieke last voor de therapeuten," wordt er opgemerkt. "Bovendien biedt het gebruik van de machines aan de therapeuten de mogelijkheid om de vorderingen van de patiënt correct in te schatten en de machines aan dat niveau aan te passen." De technologie leidt volgens de specialisten ook vaak tot snellere resultaten dan met traditionele behandelingen zou kunnen worden gerealiseerd. Er wordt aan toegevoegd dat ook jongere patiënten, onder meer na een verkeersongeval, voordeel kunnen halen uit de technologieën.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, senioren, technologie, robotica |  Facebook |