09-12-16

Robots hoeven geen concurrenten te worden op werkvloer

Werkgevers vinden dat de vrees voor een verlies van arbeidsplaatsen door de verdere automatisering van de werkvloer wellicht onterecht zal blijken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Capita Resourcing bij tweehonderd bedrijfsleiders en tweeduizend werknemers. Vastgesteld werd dat 85 procent van de werkgevers van mening is door automatisering over een periode van tien jaar in hun organisatie meer banen zullen worden gecreëerd dan zullen worden geschrapt. Vele werknemers blijken echter vooral te vrezen voor negatieve effecten. Er moeten volgens Capita Resourcing dan ook vooral inspanningen worden gedaan om de argwaan bij het personeel weg te nemen.

De onderzoekers merken op dat 54 procent van de werkgevers aan geautomatiseerde machines al een aantal processen heeft toevertrouwd die vroeger door mensen werden uitgevoerd. Bovendien blijkt 39 procent de volgende twaalf maanden tot een verdere automatisering te zullen overgaan. Bovendien wijst 76 procent van de ondervraagden erop dat de automatisering het volgende decennium vooral zal leiden tot een verbeterde productie. Daarnaast maakt 54 procent ook gewag van de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden. Bij de werknemers erkent 67 procent dat de automatisering een meerwaarde zal betekenen voor de werkvloer, maar 38 procent vreest voor een verlies aan arbeid, terwijl 27 procent gewag maakt van een mogelijke ontmenselijking van de arbeid.

Er wordt echter aangevoerd dat die vrees van de werknemers mogelijk onterecht zal blijken. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijfsleiders van mening zijn dat 80 procent van de medewerkers een opleiding zullen krijgen om samen met de robots te werken, andere taken zullen krijgen toegewezen of helemaal geen verandering zullen ervaren. Jo Matkin, managing director bij Capita Resourcing, benadrukt dat de bedrijven al in het vroegste stadium van de automatisering initiatieven moeten nemen om de werknemers te informeren over de voordelen en mogelijkheden die de nieuwe technologieën hebben te bieden, zodat de argwaan van de medewerkers kan worden opgevangen en weggenomen.

“Open communicatie over de automatisering en de nadruk op de unieke functie van de werknemers is cruciaal,” merkt Matkin op.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: robots |  Facebook |