29-01-14

Roddel en uitsluiting hebben positieve werking voor de groep

Roddel en uitsluiting kunnen aan de groep een aantal verborgen voordelen bieden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University en de University of California. De onderzoekers merken op dat roddel en sociale uitsluiting in het algemeen worden beschouwd als kwaadaardigde factoren die het vertrouwen en het moreel in de groep uithollen, maar toch een aantal voordelen voor de maatschappijen zouden kunnen inhouden. De wetenschappers stellen daarbij dat deze zogenaamde reputatie-informatie een instrumenten kan vormen om ongewenst gedrag bij te sturen, de exploitatie van rechtgeaarde groepsleden te vermijden en samenwerking aan te moedigen.

“Groepen die een tolerantie vertonen tegenover roddel, stimuleren samenwerking en kunnen zich beter tegen zelfzucht beschermen dan entiteiten die de achterklap proberen te weren,” merkt onderzoeksleider Robb Willer, professor sociologie aan de Stanford University, op. “Bovendien wordt het prestatieniveau van de groep nog verder versterkt wanneer men erin slaagt om onbetrouwbare leden aan roddel en isolatie bloot te stellen. Dit gedrag kan weliswaar tot misbruiken leiden, maar de resultaten van de studie geven aan dat deze fenomen voor de groep en de maatschappij bijzonder belangrijke functies kunnen hebben. Onder meer werd vastgesteld dat de informatie uit roddel en isolatie wordt gebruikt om een band te smeden tussen coöperatieve leden.”

“De isolatie van zelfzuchtige leden steunt de hogere doelstellingen van de groep,” zegt professor Willer nog. “Het is immers bekend dat zelfzuchtige types de coöperatieve collega’s ten dienste van het eigenbelang zullen proberen te exploiteren. Door het uitsluiten van zelfzuchtige karakters kunnen coöperatieve collega’s meer ongedwongen investeren in de hogere doelstelling van de groep zonder bevreesd te moeten zijn geëxploiteerd te worden. Het fenomeen heeft bovendien ook een corrigerende werking. De mikpunten van roddel en isolatie trekken immers hun lessen uit de problemen en zullen vaak proberen om hun gedrag bij te stellen door een grotere bereidheid tot coöperatie tentoon te spreiden.”

“In anonieme groepen, zoals een aantal online message boards, ontbreekt echter elke verantwoordelijkheid tegenover het geheel,” merkt Robb Willer nog op. “Daardoor dreigt een omgeving gecreëerd te worden die antisociaal gedrag mogelijk maakt.”

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roddel, uitsluiting |  Facebook |

21-05-11

Roddel heeft ook een verdedigende functie

Hoewel roddel venijnig en kwaadaardig kan zijn, vervult het fenomeen blijkbaar ook een beschermende functie, waarbij het brein gedwongen wordt om zich te focussen op personen die mogelijk een bedreiging zouden kunnen vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Northeastern University in Boston in de Verenigde Staten. Roddel biedt volgens de onderzoekers de mogelijkheid om bij gebrek aan directe ervaring, toch informatie over iemand op te steken in een grote groep.

"Uit het onderzoek bleek dat respondenten meer tijd besteden aan foto's van personen waarover ze negatieve informatie hebben ontvangen dan over mensen die op een positieve of neutrale manier ter sprake waren gebracht," aldus het webmagazine Medicinenet.com. "Ook foto's van mensen waarover men geen informatie had, werden oppervlakkiger bekeken. Dat laat volgens de onderzoekers veronderstellen dat negatieve roddel mensen helpen om beter te voorspellen welke personen hen schade zouden kunnen berokkenen."

"Roddel biedt de mogelijkheid om uit te maken of het de moeite loont om met iemand vriendschap te sluiten, zonder dat men daarvoor eerst geruime tijd met de betrokkene hoeft door te brengen," voeren de onderzoekers aan. De wetenschappers voegen er aan toe dat men er vanuit gaat dat percepties een impact hebben op de gevoelens, maar het onderzoek toont volgens hen aan dat ook het omgekeerde waar is. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens hen onder meer nuttig zijn voor medisch personeel dat werkt met mensen die lijden aan trauma's, angsten of depressies.

11:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, roddel |  Facebook |