15-10-13

Ook videogames moeten Conventie van Genève respecteren

Ook in videogames moet de Conventie van Genève worden gerespecteerd. Dat heeft de hulporganisatie Rode Kruis tegenover de producenten van videogames laten blijken. Opgemerkt werd dat ook in de videogames de oorlogswetgeving van toepassing zou moeten zijn en dat spelers dan ook gestraft zouden moeten worden voor het doden van burgers of het hanteren van martelpraktijken om informatie te verzamelen. Door de afwezigheid van een wettelijk kader in de games zouden de spelers volgens het Rode Kruis van mening kunnen zijn dat oorlogsmisdaden tot het aanvaardbaar gedrag horen. De producenten moeten volgens het Rode Kruis in hun games dan ook het principe van de mensenrechten duidelijk maken.

“In videogames geldt geen oorlogswetgeving,” merkt Bernard Barrett, woordvoerder van het International Committee of the Red Cross (ICRC), op. “Spelers kunnen elke regeling van de Conventie van Genève, die het gedrag in oorlogsomstandigheden voorschrijft, zonder enig gevaar op sancties naast zich neerleggen. Een aantal scenario’s in de videogames zou dan ook mogelijk kunnen leiden tot een banalisering van zware inbreuken tegen de voorschriften die rond gewapende conflicten werden uitgewerkt om het individu te beschermen.” Een delegatie van het Rode Kruis heeft de voorbije twee jaar met de producenten van videogames samengewerkt rond de bestrijding van onaanvaardbaar gedrag bij de spelers.

Het Rode Kruis wil zich met zijn actie naar eigen zeggen vooral richten op zware excessen van gewapende conflicten, zoals het doden van burgers, het beschieten van ziekenwagens en martelingen. “Een aantal games hebben al sancties ingevoerd voor onaanvaardbaar gedrag,” voert Barrett aan. “Onder meer werd een systeem uitgewerkt waardoor de daders zelf worden geconfronteerd met een groter risico op aanvallen uit de eigen rangen.” Hij voegt er aan toe dat er ook bij vele gameproducenten een grote interesse is gebleken voor de invoering van sancties voor onaanvaardbare praktijken, al gaven sommige ontwikkelaars aan dat ook deze inbreuken een weerspiegeling vormen van het reële leven.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: videogames, rode kruis, oorlogsmisdaden |  Facebook |

18-08-10

Sociale media moeten grotere rol krijgen bij incidenten

Het publiek maakt bij noodgevallen veelvuldig gebruik van sociale media en de overheid zou ervoor moeten zorgen dat op die communicatie wordt ingespeeld. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Rode Kruis. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan de helft van de ondervraagden op zijn sociale media-account melding zou maken van overstroomde wegen of gebroken elektriciteitsleidingen. Iets minder dan de helft zou melding maken van een verkeersongeval of een grote verkeersopstopping. Sociale media worden echter vaker achteraf gebruikt om eigen getuigenissen te publiceren over de incidenten.

Drie op vier ondervraagden zegt over zijn ervaringen gepubliceerd te hebben op Facebook, terwijl 22 procent daarbij een blogbericht heeft geplaatst of een melding op de microbloggingsite Twitter heeft geplaatst. "Bovendien rekenen de respondenten vooral op de traditionele media, met in de eerste plaats televisie en lokale radio, om hen op de hoogte te brengen van incidenten," merkt het magazine The Register op. "Slechts 16 procent verwacht door Facebook op de hoogte gebracht te worden." Daarnaast geeft 18 procent van de ondervraagden sociale media te zullen gebruiken indien herhaalde oproepen naar de hulpdiensten niet bleken te lukken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat 69 procent van de ondervraagden wel wenst dat sociale media de berichten over incidenten op hun platform zouden moeten volgen. Nagenoeg de helft van de respondenten is ervan overtuig dat een dergelijke opvolging op dit ogenblik niet gebeurt. Daarnaast zegt 28 procent van de ondervraagden van sociale media gebruik te zullen maken om bij incidenten of rampen vrienden en kennissen te laten weten dat ze veilig zijn, terwijl 21 procent aangeeft daarbij mogelijk van deze platformen gebruik te zullen maken. Slechts 16 procent zegt daarbij zeker geen beroep te zullen doen op sociale media.

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, ramp, rode kruis |  Facebook |

06-03-10

Divisie Bayer-Antwerpen werkt vier jaar zonder arbeidsongeval

bayer1_m21De afdeling Bisphenol-A van het chemisch concern Bayer in Antwerpen heeft op vier jaar tijd geen enkel arbeidsongeval laten optekenen. Dat is een uitstekende prestatie voor een Seveso-activiteit die met bijzonder gevaarlijke producten werkt. Om de betrokken afdeling voor die prestatie te belonen, keerde het concern de betrokken divisie een premie uit van 2.000 euro. Terwijl met dergelijke premies meestal een etentje of een andere ontspannende activiteit wordt georganiseerd, besloten de medewerkers van Bisphenol-A dit keer hun cheque af te staan aan het Rode Kruis voor de hulp aan het door een aardbeving zwaar getroffen Haïti. Uit waardering voor dat gebaar en het maatschappelijk engagement van zijn medewerkers besloot de directie van Bayer daarop zelf eveneens een bijdrage te leveren en het bedrag voor het Rode Kruis te verdubbelen.

"Een dergelijk lange periode zonder arbeidsongeval is geen evidentie, zeker niet in een activiteit zoals Bisphenol-A," merkte Uwe Arndt, gedelegeerd bestuurder van Bayer Antwerpen, op tijdens de overhandiging van de cheque aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis."Mensen zijn immers geen machines. Het resultaat mag dan ook geprezen worden. Dat is het resultaat van een uitstekende technische veiligheidsuitrusting, maar vooral ook van een persoonlijk engagement. Dat toont ook duidelijk aan dat risico's perfect beheersbaar zijn, op voorwaarde dat men de juiste attitude heeft. Maar op die manier wordt ook aangetoond dat chemie in de praktijk veel minder gevaarlijk is dan algemeen wordt verondersteld en ook minder tot ongevallen leidt dan andere sectoren en zelfs de thuissituatie. Bovendien hebben de medewerkers van Bisfenol-A door hun steun aan Haïti hun sociaal engagement laten blijken."

bayer3_m21Ook Markus Arnold, topman van Bayer Benelux, had het over een mijlpaal in de veiligheidsgeschiedenis van het chemieconcern en zijn Antwerpse vestiging. "De medewerkers van Bisfenol-A hebben dan ook het goede voorbeeld gegeven voor iedereen op de werkvloer, maar ook thuis," voerde hij aan. "Bovendien verdient ook hun gebaar ten opzichte van Haïti navolging." Markus Arnold voegde er aan toe dat de steunactie perfect past binnen de duurzaamheid-strategie die het Duitse concern steeds verder wenst naar buiten te dragen. Hij merkte daarbij op dat Bayer wereldwijd jaarlijks aan meer dan driehonderd projecten rond maatschappelijke betrokkenheid zijn medewerking verleent." Luc Humblé, noodhulpcoördinator van het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal, vergelijk de medewerkers van Bisfenol-A met de talloze vrijwilligers die zich constant inzetten voor de hulporganisatie.

"Bij Bisfenol-A wordt bewust heel veel aandacht besteed aan veiligheid," benadrukte Marc Buts, bedrijfsleider van de gelauwerde divisie. "Veiligheid vormt een rode draad doorheen de hele organisatie van Bisfenol-A. We investeren daar ook heel veel tijd in. Dat begint al bij de aankomst van een nieuwe medewerker. Die krijgt een opleiding van twee dagen. De helft daarvan is gereserveerd voor veiligheid. Bovendien begint elke vergadering met een veiligheidspunt en elke melding van een mogelijk risico wordt uitvoerig besproken. Bovendien worden er ook constant veiligheidstips gegeven. Maar een periode van vier jaar zonder arbeidsongeval is toch echt wel een groot succes. Meestal moet men er toch rekening mee houden dat er één tot twee keer per jaar een arbeidsongeval, hoe klein ook, gebeurt."

17:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, rode kruis, bayer, haiti, bisphenol-a |  Facebook |

13-09-09

Minder Amerikaanse bloeddonors door economische crisis

Bloedbanken kunnen door de economische crisis in de problemen komen. Dat zegt John Helgren, woordvoerder van de Amerikaanse Blood Alliance. Hij voert daarbij aan dat op dit ogenblik meer inspanningen moeten gevonden om donors te vinden. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens Helgren de massale ontslagen die de Amerikaanse bedrijven de voorbije maanden hebben moeten doorvoeren. Volgens bloedinzamelaars hebben veel Amerikanen daardoor veel minder zin om bloed te geven. Ook de outsourcing bij een aantal bedrijven zou bijdragen tot een daling van het aantal donors. Ook het Amerikaanse Rode Kruis zegt de voorbije periode minder donors geteld te hebben, maar daar wordt gezegd dat het nog niet duidelijk is dat hier sprake is van een seizoensschommeling dan wel van een economisch fenomeen.

21:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bloed, donor, rode kruis, blood alliance |  Facebook |

24-10-08

Medische situatie Gazastrook wordt bijzonder hachelijk

Honderden zieken in de Gazastrook lopen groot gevaar door de onenigheid tussen Hamas en de seculiere Palestijnse autoriteiten op de Westelijke Jordaanoever. Dat blijkt uit een rapport van het Rode Kruis. Door het opschorten van de samenwerking van de Palestijnse autoriteiten in Ramallah, de zetel van de Palestijnse overheid op de Westelijke Jordaanoever, en de Gazastrook heeft er volgens de hulporganisatie voor gezorgd dat de essentiële medische bevoorrading gevoelig is gereduceerd, waardoor de situatie in de Gazastrook, die al heel kritisch was, nog verergerd wordt.

"Het Internationale Rode Kruis waarschuwt dat de toestand van verscheidene honderden patiënten in de Gazastrook bijzonder verontrustend wordt, met inbegrip van jonge kinderen die niet meer de gelegenheid krijgen om hun dagelijke medische verzorging te krijgen," aldus het persbureau Reuters. "De situatie wordt volgens het Rode Kruis nog verergerd door een staking bij het Palestijnse gezondheidspersoneel, waardoor ziekenhuizen niet langer in staat zijn om nog adequate hulp te bieden."

Het aantal chirurgische ingrepen in de Palestijnse ziekenhuizen is volgens het Rode Kruis sinds het uitbreken van de staking met 40 procent gedaald. Het aantal ziekenhuisopnames kende een daling met 20 procent. Het Rode Kruis heeft de medische autoriteiten in Ramallah en Gaza nu opgeroepen om dringende maatregelen te nemen om de medische bevoorrading te herstellen. Aan Israël werd gevraagd om de nodige initiatieven te nemen om een vlotte bevoorrading van Gaza mogelijk te maken. "Gezondheid mag niet gepolitiseerd worden," aldus het Internationale Rode Kruis.

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, rode kruis, hamas, gezonheid, gaza |  Facebook |

18-06-08

J&J en Rode Kruis sluiten vrede

red-crossDe farmagroep Johnson & Johnson (J&J) en het Amerikaanse Rode Kruis hebben besloten om een einde te maken aan hun geschil over het gebruik van het rode kruis als symbool door de hulporganisatie. Daardoor komt er geen rechtszaak en kan het Amerikaanse Rode Kruis het embleem blijven gebruiken voor commerciële doelstellingen. Johnson & Johnson heeft steeds benadrukt dat in een overeenkomst met de oprichter van het Rode Kruis in 1895 bepaald was dat de farmagroep het exclusieve recht gaf op het gebruik van het symbool als een handelsmerk voor geneesmiddelen.

Volgens Johnson & Johnson had het Rode Kruis die overeenkomst overtreden door het symbool in licentie te geven aan bedrijven. Geëist werd dat het Rode Kruis de verkoop van de omstreden producten - zoals handschoenen, nagelscharen en tandenborstels - zouden worden stopgezet en dat de onverkochte voorraden aan Johnson & Johnson zouden worden overgemaakt. Het Rode Kruis noemde de rechtszaak een obsceen manoeuver van de farmagroep. Daarbij werd opgemerkt dat het in de meeste gevallen om gezondheids- en veiligheidsdozen ging en dat de opbrengsten gebruikt werden om de hulpverlening bij rampen te financieren.

Rechter Jed Rakoff was van oordeel dat het Amerikaanse Rode Kruis wel degelijk het recht heeft om zijn logo voor commerciële doeleinden te gebruiken. Johnson & Johnson heeft gezegd zich bij deze beslissing van de rechter neer te leggen en geen verdere juridische stappen meer overweegt. Het bedrijf begon het symbool in 1887 als een handelsmerk te gebruiken. Het symbool was door de voorlopers van het Internationaal Comité van het Rode Kruis in 1863 aangenomen. Het symbool diende om respect te krijgen voor medische diensten en slachtoffers in gewapende conflicten.

13:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: johnson johnson, rode kruis |  Facebook |

09-08-07

Johnson & Johnson in conflict met Rode Kruis

Het farmabedrijf Johnson & Johnson daagt het Amerikaanse Rode Kruis voor de rechter. Volgens het bedrijf misbruikt de organisatie zijn bekende symbool voor commerciële doeleinden. Johnson & Johnson wijst daarbij naar een overeenkomst uit 1895, waarbij het bedrijf het exclusieve gebruiksrecht van het symbool kreeg voor geneeskundige producten, maar dat het Rode Kruis het gebruik ervan ook andere bedrijven heeft gegeven.

Het symbool wordt onder meer gebruikt voor medische koffers en eerste hulppakken. Johnson & Johnson eist nu dat de verkoop van die producten, afkomstig van andere producenten, wordt gestopt en dat de onverkochte pakketten aan het bedrijf worden overgemaakt. Johnson & Johnson eist ook een schadevergoeding. Het Rode Kruis noemt de klacht van het farmabedrijf obsceen.

Het Rode Kruis voert aan dat de opbrengst van de betwiste producten wordt gebruik voor internationale hulpacties. Het symbool werd vanaf 1863 gebruikt door de voorlopers van het Internationale Rode Kruis. Johnson & Johnson begon het symbool in 1887 te gebruiken. Het Amerikaanse Rode Kruis werd opgericht in 1881. De overeenkomst uit 1885 verbood volgens Johnson & Johnson dat het Rode Kruis het symbool voor commerciële doeleinden zou gebruiken.

Het Amerikaanse Rode Kruis zegt te vermoeden dat financiële belangen achter de klacht van Johnson & Johnson zitten.

14:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: rode kruis, johnson johnson |  Facebook |