03-01-12

Opname Bulgarije en Roemenië in Europese Unie was terechte beslissing

Bulgarije en Roemenië hebben het moeilijker dan de andere gewezen communistische landen uit Centraal-Europa om zich in de Europese Unie te integreren, maar toch was het een correcte beslissing om de twee landen het lidmaatschap toe te kennen. Dat zegt François Frison-Roche, onderzoeker aan het Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Parijs. Bulgarije en Roemenië traden vijf jaar geleden toe tot de Europese Unie, maar beide partijen zijn voorlopig niet helemaal gelukkig met het lidmaatschap.

"De situatie van Bulgarije en Roemenië is de voorbije periode verbeterd, maar dat wordt door de meerderheid van de lokale bevolking niet ervaren," merkt Frison-Roche op tegenover het webmagazine Euractiv. "De situatie van de individuele burger is er weinig op vooruitgegaan, maar op macro-economisch niveau vertonen beide landen een veel grotere stabiliteit dan hun buur Griekenland." Met een bruto inkomen van respectievelijk 4.460 euro en 6.440 euro per inwoner zijn Bulgarije en Roemenië de armste landen van de Europese Unie.

Vele analisten stellen dat de twee landen met een lidmaatschap van de Europese Unie werden beloond voor hun steun tijdens de oorlog in Kosovo op het einde van de jaren negentig, maar waren de landen niet voldoende voorbereid om toe te treden. Frison-Roche geeft toe dat de toetreding strategisch en geopolitiek was ingegeven, maar voegde er aan toe dat het beter was om die landen op te nemen dan hen als een etterende wonde te laten verder evolueren, wat volgens hem de hele regio zou hebben kunnen contamineren.

"Bulgarije en Roemenië bestempelden de Europese Unie echter als een grote broer die met geld klaar stond om hen te helpen hun eigen leven te laten leiden," geeft Frison-Roche aan. "Inmiddels hebben de twee landen ervaren dat het niet gemakkelijk is om zomaar geld los te krijgen van de Europese Unie. Bulgarije en Roemenië hebben ook nooit geprobeerd om de juiste structuren op te zetten om degelijk om te gaan met Europese fondsen." Hij voert ook aan dat beide landen ook met een imago-probleem worstelen op het gebied van prostitutie, misdaad en de behandeling van Roma-zigeuners.

17:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, roemenië, bulgarije |  Facebook |

11-12-11

Illegale kaviaarmarkt blijft actief in Roemenië en Bulgarije

Roemenië en Bulgarije zijn nog altijd het toneel van stroperij en illegale handel in kaviaar. Dat blijkt uit een rapport van het World Wildlife Fund (WWF). Er wordt gewaarschuwd dat de praktijken een zware bedreiging vormen voor de soort. In de Europese Unie werden tijdens het voorbije decennium 52,5 kilogram illegale kaviaar uit beide landen, met een marktwaarde van minstens 6.000 euro per kilogram, ontdekt. Er wordt echter opgemerkt dat de reële hoeveelheden in werkelijkheid gevoelig hoger liggen.

"Elke illegale handel betekent een onaanvaardbaar risico voor de kaviaar, die zwaar wordt bedreigd," merkt onderzoeksleider Katalin Kecse-Nagy op. De Zwarte Zee vormt één van de belangrijkste steur-visgebieden van de wereld. Alleen de Kaspische Zee is nog een belangrijker centrum van kaviaar-productie. De Donau, één van de belangrijkste aanvoerkanalen en delta's van de Zwarte Zee, is cruciaal voor de vissoort. Volgens de World Sturgeon Conservation Society is de Donau het enige grote Europese riviergebied waar de bescherming van de steur nog altijd mogelijk is.

De vangst en export van steur en steurproducten van wilde origine werd vijf jaar geleden in Roemenië verboden. Het moratorium geldt voor een periode van tien jaar. In Bulgarije is een moratorium van één jaar afgekondigd. Het World Wildlife Fund heeft aan de Roemeense en Bulgaarse regering aanbevolen om de beteugeling van de illegale vangst harder aan te pakken. Ook wordt een grotere controle door de Europese Unie gevraagd, terwijl tevens aangestuurd wordt op een grotere bewustwording bij consumenten en handelaars.

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bulgarije, kaviaar, roemenië, stroperij |  Facebook |

30-08-11

Roemenië uitgesloten van handel in uitstootrechten

Het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) heeft Roemenië uitgesloten van de handel in emissierechten. Opgemerkt wordt dat er onregelmatigheden werden vastgesteld in de rapportage over de uitstoot van Roemeense broeikasgassen. Er wordt aan toegevoegd dat de registratie van de Roemeense uitstoot-projecten teveel onnauwkeurigheden vertoont. Analisten bij de organisatie Point Carbon stellen dat het onmogelijk is uit te maken of de Roemeense projecten wel iets hebben opgeleverd.

"Misschien zullen de sancties leiden tot een grotere transparantie in de informatie," aldus een woordvoerder van Point Carbon tegenover het webmagazine Euractiv. In december vorig jaar had de Roemeense regering voor de verkoop van 300 miljoen uitstootrechten een bedrag van 1,5 miljard euro te kunnen ontvangen. Door de sanctie wordt het land echter met onmiddellijke ingang geschrapt uit de handel van uitstootrechten onder het Kyoto-protocol, tot er een aanvaardbaar systeem voor de meting van emissies wordt geïmplementeerd.

"De Roemeense premier Emil Boc kondigde aan dat het hoofd van het nationale milieubeschermingsagentschap zou worden ontslagen," merkt Euractiv op. "Broc vroeg verder dat de maatregelen het land zouden toelaten om de handel in de uitstootrechten over zes maanden opnieuw op te starten. Het Roemeense ministerie van milieu beloofde dat een herwerkte versie van zijn emissie-rapport zal worden overgemaakt aan de bevoegde instanties." Eerder werd ook Oekraïne uitgesloten van de handel in emissierechten.

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roemenië, uitstootrechten, milieu |  Facebook |

14-01-11

Roemenië dreigt internationale francofone federatie te verlaten

Roemenië heeft ermee gedreigd om uit de Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) te stappen. Oorzaak daarvan is de verontwaardiging in Roemenië over Frankrijk, zijn trouwe bondgenoot. Frankrijk heeft onlangs de Europese Unie er immers voor gewaarschuwd dat het niet opportuun zou zijn om Roemenië nu al toe te laten tot het Schengen-gebied. Net zoals Bulgarije, zou Roemenië volgens de Franse minister van binnenlandse zaken Brice Hortefeux, op het gebied van justitie en binnenlandse zaken niet de vereiste legale en administratieve structuren hebben om te voldoen aan de Schengen-vereisten. Hortefeux had daarover samen met zijn Duitse college Thomas de Maizière een brief geschreven aan Cecilia Malmström, Europees Commissaris van binnenlandse zaken.

"Het Roemeense europarlementslid Adrian Severin, gewezen minister van buitenlandse zaken van Roemenië, benadrukt dat zijn land verschillende scenario's overweegt, afhankelijk van de redenen die gegeven worden voor de verdaging van zijn toetreding tot het Schengen-akkoord, het douane-vrij gedeelte van de Europese Unie," meldt het webmagazine Euractiv.com. "Zowel Bulgarije als Roemenië hadden gehoopt toestemming te kunnen krijgen om tot Schengen toe te kunnen treden, maar diplomaten hebben al officieus toegegeven dat die vraag afgewezen zal worden. Bulgarije zou onvoldoende inspanningen hebben geleverd om zijn grens met Turkije te beveiligen en zonder Bulgarije kan ook Roemenië volgens de diplomaten niet worden toegelaten."

Hortefeux en de Maizière voerden ook aan dat de twee landen nog altijd een belangrijke vorm van corruptie kennen. Bovendien zou in Bulgarije ook de georganiseerde misdaad prominent actief zijn. Bulgarije en Roemenië traden vier jaar geleden toe tot de Europese Unie, maar werden onder een speciale controle geplaatst wegens een aantal onvolkomenheden bij het veiligheidsbeleid en de juridische sector. Er wordt wel opgemerkt dat Roemenië de technische vereisten voor een toetreding tot Schengen nagenoeg volledig heeft vervuld en ook Bulgarije zou nog slechts een lichte achterstand hebben. Indien Bulgarije en Rusland op basis van de Frans-Duitse brief worden geweigerd, zal Roemenië volgens Severin bijzonder krachtdadig antwoorden.

19:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: francofonie, roemenië, schengen |  Facebook |

24-06-10

Roemenië heeft meest dodelijke wegennet van Europa

Roemenië heeft relatief het meest dodelijke wegennet van Europa. Dat blijkt uit een rapport van de European Transport Safety Council (ETSC). Malta en Roemenië zijn de enige lidstaten van de Europese Unie waar het aantal verkeersdoden het voorbije jaar hoger lag dan acht jaar geleden. In Roemenië vallen er in het verkeer 130 doden per miljoen inwoners. Roemenië heeft een populatie van 21,5 miljoen mensen. Op de tweede plaats staat Griekenland met 129 doden per miljoen inwoners. Daarna volgen Griekenland (129 doden), Polen (120 doden) en Bulgarije (118 doden). Aan het andere einde van het spectrum bevinden zich Zweden (39 doden) en Groot-Brittannië (40 doden). Het voorbije jaar vielen er in het Roemeense verkeer 2.796 doden. Dat is een stijging met 14 procent tegenover negen jaar geleden.

"De slechte resultaten van Roemenië op het gebied van verkeersveiligheid is niet verwonderlijk, gezien de slechte staat waarin het Roemeense wegennet zich bevindt," merkt EurActiv.com op. "Het Roemeense wegennet heeft een totale lengte van 81.693 kilometer, maar slechts 22.865 kilometer bestaat uit moderne wegen. De helft van de wegen die werden gemoderniseerd moeten bovendien inmiddels alweer opnieuw hersteld worden." De Europese Unie heeft zich de voorbije jaren ingespannen om het aantal verkeersdoden gevoelig terug te dringen. Negen jaar geleden vielen er op de Europese wegen nog 54.400 doden. Dat werd het voorbije jaar teruggebracht tot 35.000 slachtoffers. Om de Europese doelstelling te halen, zouden er dit jaar minder dan 27.000 slachtoffers mogen worden geteld.

Letland, Spanje, Portugal en Estland hebben de beste prestaties geleverd in het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. In al die landen kon het aantal doden in het verkeer met meer dan 50 procent worden teruggebracht, gevolgd door Frankrijk en Litouwen. Er wordt aan toegevoegd dat het voorbije jaar een nieuw record werd gerealiseerd. Daarbij kon het aantal dodelijke slachtoffers met 11 procent kunnen worden teruggebracht tegenover het jaar voordien. Slovakije (36 procent), Litouwen (26 procent), Denemarken (25 procent) en Estland (24 procent) hebben daarbij de beste resultaten laten optekenen. Opmerkelijk daarbij is dat de tien landen die zes jaar geleden de Europese Unie vervoegden een beter resultaat lieten optekenen dan de oude lidstaten. In de nieuwe lidstaten werd een reductie met 18 procent opgetekend, terwijl in de oude lidstaten een daling met 8 procent werd genoteerd.

18:17 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verkeer, roemenie |  Facebook |

21-03-08

Roemenië bouwt Ford Transit Connect

De Amerikaanse autoconstructeur Ford heeft officieel zijn Roemeense sectorgenoot Automobile Craiova overgenomen. De Amerikaanse groep beloofde er vanaf midden volgend jaar Ford-modellen te bouwen. In 2010 zou daar nog de productie van een kleine auto bijkomen. Daarover zijn echter nog geen details bekend gemaakt. Ford was de enige kandidaat om Automobile Craiova over te nemen.

Ford betaalde 57 miljoen euro voor een aandeel van 72,4 procent in het noodlijdende Automobile Craiova. De Europese Commissie stelde echter dat de Roemeense overheid de fabriek in Craiova illegale staatssteun had gegeven tijdens het verkoopproces. Dat geld moest Roemenië terugvorderen van Ford. De Amerikaanse constructeur zou zich akkoord verklaard hebben om het bedrag terug te storten.

John Fleming, hoofd van Ford Europa, maakte bekend dat in Craiova vanaf volgend jaar gestart zal worden met de bouw van de Ford Transit Connect. Ford wil daarmee inspelen op de verwachte groei van de vraag naar het model, dat in de zomer van volgend jaar op enkele selectieve Amerikaanse markten zal geïntroduceerd worden. Over het tweede model werden geen details bekend gemaakt, maar is bedoeld voor de Europese markt.

De Roemeense overheid kocht de fabriek eind 2006 voor een bedrag van 61 miljoen over van Daewoo, de failliete Zuid-Koreaanse eigenaar van Automobile Craiova. Ford wil in de fabriek 675 miljoen euro investeren. De fabriek moet jaarlijks 300.000 eenheden produceren. Volgens Ford zal de tewerkstelling van 3.900 naar 7.000 eenheden worden opgetrokken.

Meer over verkeer en transport

16:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roemenie, ford, automotive |  Facebook |

11-02-08

Roemenië zwakste internetland van Europa

Van alle Europese landen is Roemenië het minst vertrouwd met het internet. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistisch bureau Eurostat. Tijdens de voorbije drie maanden gebruikte amper 24 procent van de Roemeense bevolking het internet. Met slechts 3 procent online shoppers blijft Roemenië ook op het vlak van e-commerce het zwakke broertje binnen Europa.

Nederlanders zijn van alle Europeanen het vaakst online. Daar gebruikte 84 procent van de bevolking de voorbije drie maanden het internet. Daarmee behoudt Nederland een voorsprong van 3 procent op Denemarken. Overigens is Nederland ook bijzonder actief op het vlak van online shoppen. Eurostat becijferde dat 55 procent van de Nederlanders iets op het internet aankoopt.

Nederland moet daar de eerste plaats wel delen met Denemarken. Op het vlak van internet-bankieren zijn Finland en Estland de meest vooruitstrevende landen van Europa. In Finland doet 84 procent van de internetbevolking aan online bankieren. Dat is 1 procent meer dan Estland. Nederland staat hier op een derde plaats. Daar bankiert 77 procent van de internetbevolking online.

12:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roemenie, internet |  Facebook |

17-11-06

Roemeens dorp boos op Borat

Niet alleen de Kazakken en een aantal Amerikanen zijn boos op acteur Sacha Baron Cohen. Ook de zigeuners van het Roemeense dorpje Glod voelen zich vernederd en bedrogen door de makers van de sensationele Borat-film, die op dit ogenblik in de Verenigde Staten de bioskoopzalen doet vollopen.

Voor de opnames in het zogenaamd Kazaks geboortedorp van Borat, gingen de makers van ‘Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan’ in werkelijkheid naar het Roemeense dorpje Glod, ongeveer 130 kilometer ten noorden van Boekarest. De dorpsbewoners zeggen nu dat ze zich door de film vernederd voelen en er van hun armoede misbruik is gemaakt.

De Borat-film heeft in de Verenigde Staten op amper twee weken tijd 67 miljoen dollar in de kassa gebracht. Nicolae Staicu, de leider van de Glod-zigeuners, maakte bekend juridische stappen te zullen nemen tegen Cohen en Borat-verdeler 20th Century Fox. Hij zegt dat de locale figuranten in de film amper 3,3 tot 5,5 dollar hebben gekregen. “Men liet ons denken dat er een documentaire gemaakt zou worden en heeft geweigerd filmcontracten te ondertekenen,” aldus Staicu.

Volgens de Roma-leider hebben slechts vijf inwoners van Glod een echte job. Ze werken in een sanatorium en een steengroeve. De rest van de bevolking weeft maanden, teelt appelen en peren, verzamelt paddestoelen en hebben enkele magere kippen. De meeste huizen hebben ook geen gasverwarming. “Men heeft misbruik gemaakt van deze armoede,” vertelde Staicu aan het persbureau Associated Press.

Volgens de filmmaatschappij kreeg de locale bevolking ongeveer 6 dollar per dag. “Dat is het dubbele wat in Roemenie voor tijdelijke klussen wordt betaald,” aldus een woordvoerder. “Bovendien schonken Fox en Cohen elk een bedrag van 5.000 dollar aan het dorp, plus een locatievergoeding. Daarnaast kreeg het dorp ook computers en school- en kantoorbenodigdheden.”

Bovendien was het volgens de woordvoerder ook van bij het begin duidelijk dat de opnamen zouden gebruikt worden voor een humoristische film. “De locale bevolking volgde de opnames en lachten met de grappen die opgevoerd werden,” voerde hij aan.

16:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: borat, film, roemenie, glod |  Facebook |

05-09-06

Brussel tweede rijkste regio van Europa

Noordoost-Roemenië is de armste regio van de Europese Unie en zijn kandidaatlanden. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. De gemiddelde welvaart van het gebied zou amper 22 procent bedragen van het EU-gemiddelde. Na Londen is Brussel volgens Eurostat de rijkste regio van Europa.

Volgens Eurostat hebben Roemenië, Bulgarije en Kroatië veel gebieden met een lage welvaart. Van de 24 armste gebieden liggen er volgens de onderzoekers 18 in deze drie landen. Het hoogste inkomen werd genoteerd in het centrum van Londen. Daar ligt de gemiddelde welvaart op 278 procent van het Europese gemiddelde. Daarna volgt Brussel, terwijl Luxemburg de top drie rond maakt.

De verschillen tussen de rijkste en armste gebieden nemen volgens Eurostat wel af. In 2001 waren de meest welvarende gebieden nog 14,3 keer rijker dan de armste regio's. Maar in 2003 was die kloof gedaald tot 12,8. Bovendien verplaatste de welvaart zich vooral naar de grenzen van Europa en maakten regio's in Noord-Scandinavië, Oost-Europa, Griekenland, Spanje en Groot-Brittannië grote vorderingen. In Lissabon nam de welvaart tijdens die periode het sterkste af.

17:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, brussel, roemenie |  Facebook |

08-08-06

Roemenië en Bulgarije rijden onverzekerd

De Europese Commissie gaat actie ondernemen tegen Roemeense en Bulgaarse autobestuurders. Die zouden immers massaal onverzekerd rondrijden. Wanneer beide landen zich op 1 januari bij de Europese Unie aansluiten, zullen er aan hun grenzen met Hongarije en Griekenland controles ingelast worden.

"Commissaris Olli Rehn, bevoegd voor de afhandeling van de uitbreiding van de Europese Unie, benadrukt dat dertig procent van de Bulgaarse autobestuurders onverzekerd rondrijdt," aldus het magazine Nieuwsblad Transport. "In Roemenië zou dat ongeveer twintig procent bedragen."

Dat zijn cijfers die door de betrokken landen zelf zijn aangegeven. Vermoed wordt dat het aantal onverzekerde voertuigen in realiteit nog veel hoger zal liggen, want beide landen proberen zich met het oog op een EU-lidmaatschap in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen.

De Europese Commissie heeft Roemenië opgelegd om tegen 1 november een wet uit te vaardigen op de controle van autoverzekeringen.

14:22 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, automotive, bulgarije, roemenie |  Facebook |