05-04-14

Groot-Brittannië heeft te weinig vrouwelijke wetenschappelijke rolmodellen

Groot-Brittannië heeft binnen de Europese Unie relatief de kleinste groep vrouwelijke wetenschappers. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan vrouwelijke wetenschappelijke rolmodellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov en de belangengroep ScienceGrrl bij nagenoeg drieduizend Britse respondenten. Aangevoerd wordt dat de meeste volwassenen in Groot-Brittannië niet in staat zijn om een levend vrouwelijk rolmodel in de wetenschap of aanverwante sectoren te noemen. Daarentegen verwees 68 procent naar Marie Curie, die al meer dan tachtig jaar geleden is overleden, als het meest herkenbare vrouwelijke rolmodel in de wetenschap.

Lees Verder

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wetenschap, rolmodel |  Facebook |

11-03-14

Zakelijke rolmodellen vooral gebaseerd op oudere mannen

De rolmodellen in de bedrijfswereld worden nog altijd vooral door oudere mannen naar voorgebracht. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI) bij zeventienhonderd Britse werknemers. Daarbij kwam naar voor dat bij de tien belangrijkste rolmodellen voor de Britse werknemers met Margaret Thatcher en Moeder Teresa slechts twee vrouwen, die bovendien al overleden zijn, worden genoemd. Er is volgens Ann Francke, chief executive van het Chartered Management Institute, dan ook een rolmodel-revolutie nodig om meer vrouwen te stimuleren om een executive-functie te ambiëren. Richard Branson blijkt in het bedrijfsleven voor de Britse werknemers het belangrijkste rolmodel te zijn.

“Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 25 procent van de ondervraagde vrouwen ambities heeft om tegen het midden van het volgende decennium in de bestuursraad van een onderneming te zetelen,” merkt Ann Francke op. “Bij mannen loopt dat cijfer echter op tot 38 procent. Er moest daarbij ook vastgesteld worden dat 44 procent van de vrouwen toegeeft binnen de eigen organisatie ook niet over een rolmodel te beschikken. Er moeten dan ook strategieën gevonden worden om vrouwen in contact te brengen met seksegenotes die al de top van het bedrijfsleven hebben bereikt. Er moeten meer vrouwen tot een executive-niveau worden gebracht, maar daarvoor is het onder meer noodzakelijk om een betere toegang te creëren tot de bestaande rolmodellen.”

Cary Cooper, professor organisatiepsychologie aan de Lancaster University, geeft toe dat vrouwen ook vanuit de top van het bedrijfsleven meer inspiratie tot carrière-ontwikkeling dienen te krijgen. “Vrouwelijke managers en executives moeten dan ook naar buiten komen en de hand reiken naar hun seksegenotes,” merkt hij op. “Maar ook human resources kan hierin een belangrijke functie opnemen. Human resources moet immers een pijler vormen voor een grotere diversiteit, die een bewezen meerwaarde oplevert aan het bedrijf. Daarvoor moeten bestuursraden meer opengesteld worden voor vrouwen, maar er moet daarvoor op alle niveaus van de organisatie vooruitgang geboekt te worden. Pas dan kan een echte doorstroming worden gerealiseerd.”

Na Richard Branson vormen Nelson Mandela en Margaret Thatcher de grootste rolmodellen voor de Britse werknemers. In de top tien staan naast Moeder Teresa verder ook nog de Amerikaanse president Barack Obama en de gewezen Britse premier Tony Blair, maar ook Apple-oprichter Steve Jobs en de Britse ondernemers Alan Sugar en John Harvey-Jones.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rolmodel |  Facebook |

11-10-13

Etnische minderheden hebben zakelijke rolmodellen nodig

Etnische minderheden moeten zich aan zakelijke rolmodellen kunnen spiegelen om tot de topkaders van het bedrijfsleven te kunnen doordringen. Dat zegt Sandra Kerr, campagnedirecteur van de Britse organisatie Race for Opportunity. Kerr voegt er aan toe dat bedrijfsleiders dan ook inspanningen moeten doen om etnische diversiteit te promoten en moeten bijdragen tot het creëren van rolmodellen om aan brede lagen van hun werknemers optimale carrièremogelijkheden te bieden. Opgemerkt wordt dat slechts 6 procent van alle bestuurders van de grote Britse ondernemingen afkomstig is uit een etnische minderheidsgroep, die in het land nochtans één op acht werknemers en een kwart van alle jongeren vertegenwoordigt.

“Veel werkgevers doen onvoldoende inspanningen om de veranderende demografie van de arbeidsmarkt te erkennen,” zegt Sandra Kerr, campagne-directeur van Race for Opportunity. “Het thema wordt omwille van zijn complexe problematiek al te vaak terzijde geschoven. Nochtans kunnen bedrijven een belangrijke rol opnemen en met eigen voorbeelden jongeren uit etnische minderheden aanzetten om voor de beste scholen en universiteiten te kiezen. Bovendien moeten werkgevers beseffen dat etnische diversiteit ook als een concurrentieel voordeel kan worden uitgespeeld. Al te vaak moet echter tijdens het rekruteringsproces nog altijd een onbewuste vooringenomenheid worden vastgesteld.”

“Het personeelsbestand van het bedrijf moet ook de samenstelling van het klantenbestand weerspiegelen,” verduidelijkt Sandra Kerr. “Uiteraard moeten verantwoordelijken voor human resources de belangen van de etnische minderheden ter harte nemen, maar het is absoluut noodzakelijk dat die beweging vanuit de top van de onderneming wordt gestuurd. Er zijn inmiddels al belangrijke stappen gezet om de toegang tot bestuursorganen voor vrouwen te vergemakkelijken, maar datzelfde kan niet worden gezegd voor etnische minderheden. Het is positief dat aan diversiteit wordt gewerkt, maar helaas blijkt daarbij een hiërarchie gehanteerd te worden waarbij gendergelijkheid prioriteit krijgt boven kansen voor etnische minderheden.”

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: etnische minderheden, rolmodel |  Facebook |

16-08-10

Opnieuw dringend nood aan stripverhaal-helden

jerom.jpgDe huidige superhelden promoten een macho, gewelddadig stereotype voor jongens. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Massachusetts. Onderzoeksleider Sharon Lamb merkt daarbij op dat de hedendaagse superhelden een groot verschil tonen met hun voorgangers, die ook veel meer een kwetsbare kant hadden. Lamb voegt er aan toe dat het enige hedendaagse alternatieve rolmodel bestaat uit een lijntrekker die alle verantwoordelijkheid afwijst. De huidige superhelden lijken volgens haar teveel op actiefiguren die zich inlaten met onafgebroken geweld. Deze figuren zijn volgens haar agressief en sarcastisch en hebben het zelden over de waarden van positieve bijdragen tot de mensheid.

"Er is volgens Sharon Lamb een hemelsbreed verschil tussen de superhelden uit de hedendaagse films en de superhelden uit de stripverhalen uit het verleden," merkt BBC News op. "Wanneer deze figuren hun superhelden-uitrusting dragen, misbruiken ze vrouwen, streven ze naar oppervlakkige weelde en ondersteunen ze hun mannelijkheid met zware wapens. In het verleden konden jongens opkijken naar hun superhelden omdat die in hun dagelijkse leven echte mensen leken te zijn met echte problemen en ook vaak zwakheden. Op dit ogenblik hebben jongeren alleen maar de lijntrekker als alternatief. Lijntrekkers zijn misschien wel grappig, maar zouden geen rolmodel mogen zijn. Lijntrekkers houden immers niet van school en schuwen elke verantwoordelijkheid."

Sharon Lamb merkt op dat vele jongeren het imago van de lijntrekker aannemen om erkenning af te dwingen. "Het is echter de vraag in welke mate dat imago de prestaties op school beïnvloedt," voert de onderzoekster aan. Carlos Santos, professor aan de Arizona State University, voegt er aan toe dat het voor jongens moeilijker wordt om een macho-imago - vooral agressiviteit en autonomie - te weerstaan naarmate ze verder evolueren in hun transformatie naar de volwassenheid. Dat fenomeen kan volgens Santos een bedreiging vormen voor de mentale gezondheid van mannelijke tieners. Hij meent dan ook dat het cruciaal is om jongens in een vroeg stadium te helpen om te weerstaan aan deze macho-gedragingen.

13:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stripverhaal, film, rolmodel, superheld |  Facebook |