28-12-08

Minder uitgaansavonden door rookverbod

rookverbodEen rookverbod heeft wel degelijk een impact op het uitgaansleven. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse organisatie Club Judge, het officiële keurmerk voor clubs. Volgens de organisatoren gaan Nederlanders sinds de invoering van het rookverbod minder vaak en minder lang op stap. Dat geldt trouwens zowel voor rokers als niet-rokers. Uit het onderzoek blijkt dat 94 procent van de rokers terugverlangt naar de periode voor begin juli dit jaar, toen het rookverbod in de Nederlandse horeca-sector inging. Verrassend is echter dat ook 70 procent van de niet-rokers terugwil naar de oude situatie. Nederlandse rokers gaan gemiddeld één keer in de maand minder uit door het verbod en voor zowel rokers als niet-rokers geldt dat ze gemiddeld 20 minuten korter op stap gaan. Een avondje uit duurt in Nederland nu gemiddeld 2 uur en 23 minuten. Voor de invoering van het rookverbod was dat 2 uur en 45 minuten.

Het al dan niet invoeren van anti-rookwetgeving heeft volgens een aantal onderzoeken geen effect op het aantal rokers. "Het lijkt er zelfs op dat het rookverbod zorgt voor een toename van het aantal rokers," merkt de anti-rookverbod website hiermaghetwel.nl op. "In Spanje nam het sigarettenverbruik in de eerste tien maanden van het afgelopen jaar toe met 1,3 procent tot 3,8 miljard pakjes. Daarmee is in Spanje een einde gekomen aan de dalende trend van de afgelopen jaren. In Spanje is het sinds januari 2006 verboden te roken in bijna alle gesloten openbare ruimten en op de werkplek. In de horeca mag alleen gerookt worden in zaken die kleiner zijn dan honderd vierkante meter, mits de eigenaar dat toestaat. In Engeland worden gelijkaardige cijfers opgetekend."

Uit eerder onderzoek van Koninklijk Horeca Nederland bleek dat zeker driekwart van de Nederlandse horeca-ondernemers last heeft van het rookverbod. "In vergelijking met vorig jaar daalde de omzet bij cafés met 26 procent en in clubs en discotheken werd zelfs een daling met 31 procent opgetekend." Door het rookverbod dreigden volgens de onderzoekers minstens 1.500 horeca-zaken te verdwijnen. Eén op vijf horeca-zaken verwachtte door het rookverbod personeel te moeten ontslaan. De helft van de horeca-ondernemers was van mening dat steeds meer bezoekers naar illegale drinkgeledenheden gaan. Hotels en restaurants hebben beduidend minder last van het rookverbod.

15:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, horeca, rookverbod |  Facebook |

16-12-08

Consument weet weinig details over gezonde levensstijl

Het publiek beseft dat een gezonde levensstijl belangrijk is, maar weten bij benadering niet wat ze daarvoor juist moeten doen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek van het NHS Information Centre. Een groot gedeelte van de bevolking weet volgens de onderzoekers niet welke hoeveelheden fruit ze zouden moeten nemen en hoeveel alcohol ze zouden mogen verbruiken. Ook weet men niet goed hoeveel lichaamsbeweging ze zouden moeten doen. De onderzoekers stellen dat het zorgwekkend is dat zo weinig mensen een goed idee hebben hoe ze zich aan een gezonde levensstijl kunnen houden. Maar ondanks dat gebrek aan kennis, blijkt de consument volgens de onderzoekers toch gezonder te leven dan vroeger.

"De meeste volwassenen weten dat ze vijf porties fruit of groenten per dag zouden moeten eten, maar slechts weinigen weten hoe groot die portie zou moeten zijn," voerden de onderzoekers aan. "Meer dan twee op drie volwassenen weet ook niet hoeveel ze aan lichaamsbeweging moeten doen. Minder dan één op drie kent de maximale hoeveelheid alcohol die hij op een dag zou mogen drinken. Slechts 14 procent van de mannen weet dat vier eenheden voor hen een maximum is en slechts 6 procent van de vrouwen weet dat ze niet meer mogen drinken dan drie eenheden per dag. Bovendien bleek dat 42 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen de voorbije periode tenminste één dag per week meer alcohol had gedronken dan het maximum dat wordt aangeraden."

Uit het onderzoek blijkt dat 27 procent van de mannen en 31 procent van de vrouwen voldoet aan het aanbevolen dieet om dagelijks minstens vijf porties fruit of groenten te eten, maar slechts 14 procent van de mannen en 11 procent van de vrouwen wisten dat die aanbevolen portie 80 gram bedraagt. Bovendien blijken slechts weinigen de appel te identificeren als het fruit dat door gezondheidswerkers wordt aanbevolen. "De onderzoekers vonden naar eigen zeggen geen bewijs dat er in Groot-Brittannië door het invoeren van het rookverbod minder rokers zijn," aldus de Britse krant Daily Mail. Maar uit speekseltests leiden ze wel af dat de rokers hun rookgedrag blijkbaar toch hebben verminderd.

23:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, alcohol, rookverbod, voeding |  Facebook |

16-11-08

Topcafés beter gewapend tegen rookverbod

Het rookverbod doet de omzet van cafés wel degelijk dalen. Dat zegt de sectororganisatie Koninklijke Horeca Nederland. Maar tegelijkertijd blijkt uit een onderzoek dat topcafés minder last ondervinden dan de gemiddelde kroeg. Ze hebben meer mogelijkheden om hun bezoekers het nodige comfort te blijven aanbieden. Ook bij de topcafés worden echter voor de nabije toekomst problemen verwacht. Er wordt met argwaan uitgekeken naar het uitbreken van de winter. Gevreesd wordt dat het winterweer de roker zal thuishouden.

"Sinds in Nederland in de helft van dit jaar het rookverbod in de horeca is ingevoerd, is de omzet in cafés met 26 procent gedaald en in discotheken zelfs met 31 procent," aldus Koninklijke Horeca Nederland. "De helft van de omzetdaling wordt toegeschreven aan het rookverbod." Uit cijfers van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daaruit blijkt dat de horeca van alle economische sectoren in Nederland tijdens het derde kwartaal van dit jaar het slechtst heeft gedraaid. Het CBS wijst er echter op dat de horeca het ook tijdens het tweede kwartaal niet zo best deed.

Opvallend is dat de topcafés minder last hebben van het rookverbod dan de gemiddelde kroeg. Dat blijkt uit een enquête van het magazine Misset Horeca. "De helft van de topcafés zegt de afgelopen maanden geen omzetverlies te hebben geleden door het verbod," aldus het magazine. "Slechts een kwart meldt een omzetdaling, die in sommige gevallen oploopt tot 30 procent. Ondernemers die daar de ruimte voor hebben, hebben maatregelen getroffen zoals een rookruimte of een comfortabeler terras. Sommigen richten zich meer op eten. Zij ontspringen de dans."

Wel maken de ondernemers zich ongerust over de winter. "Wat als de rokers straks de warme huiskamer verkiezen boven de tochtige luifel van hun stamkroeg?" wordt er opgemerkt. "De problemen komen nu. We verwachten een omzetdaling van tien tot vijftien procent." Wel klagen ook de topcafés over de verdwenen sfeer.

10:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, rookverbod |  Facebook |

10-08-08

Rookverbod brengt veiligheid bedrijven in gevaar

Het rookverbod brengt de beveiliging en veiligheid van bedrijven in gevaar. Doordat werknemers noodgedwongen naar buiten moeten om een sigaretje te roken, verdwijnen er steeds vaker spullen van de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse beveiligingsonderzoeker Gerard Bongers. Medewerkers die zes of zeven keer per dag naar buiten lopen om te roken, vallen volgens hem immers nauwelijks nog te controleren op het meenemen van goederen uit het bedrijf.

"Voorheen volstond de controle bij vertrek na werktijd, maar nu er veel vaker heen en weer wordt gelopen, moeten bedrijven extra beveiligingspersoneel inhuren om bij de uitgangen het personeel goed te kunnen controleren," aldus Gerard Bongers in de Nederlandse krant De Telegraaf. "In de praktijk doen bedrijven dat niet, omdat ze met het inzetten van extra mensen op kosten worden gejaagd." Voor kleine gadget-artikelen of voorwerpen met een aanzienlijke waarde worden volgens Bongers vaak naar buiten gesmokkeld.

Vooral bij magazijnen en logistieke bedrijven kunnen de rookpauzes de ondernemer volgens de onderzoeker veel financiële schade berokkenen. Gerard Bongers moeten ondernemers er een beleid van maken om de rokers met steekproeven te controleren. "Daardoor verhoogt de pakkans en wordt diefstal ontmoedigd," stipt hij aan. "Bij de nooduitgangen kan een alarmsysteem geplaatst worden, zodat een werknemer meteen in de kijker staat als hij de nooddeur open doet om daar een sigaret te roken."

Verder wijst Bongers erop dat het rookverbod de veiligheid van bedrijven nog op andere vlakken in gevaar brengt. "Werknemers die buiten staan te roken, laten bij mooi weer de deur nogal eens openstaan," stipt hij aan. "Insluipers liggen daarbij op de loer. Als het slechter weer is, zoeken de rokers binnen hun heil, vaak op plaatsen binnen het gebouw waar omwille van brandgevaar officieel niet mag gerookt worden."

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: roken, diefstal, veiligheid, rookverbod |  Facebook |

01-08-08

Duits rookverbod gedeeltelijk teruggefloten

In kleine Duitse cafés met slechts één ontvangstruimte mag wel degelijk gerookt worden. Dat blijkt uit een uitspraak van het Federale Constitutionele Hof in Karlsruhe. De rechter stelt dat de antirookwetgeving ongrondwettig is omdat die het bestaan van de kleine horecaondernemers bedreigt. De kleine horecaondernemers zijn in hun zaken met weinig oppervlak namelijk niet in staat een afgesloten rookruimte te creëren, zoals grotere zaken dat wel kunnen, en zien als gevolg daarvan hun klandizie afnemen.

Duitse horeca-uitbaters hadden klacht ingediend tegen het rookverbod. Door de uitspraak van de rechter mag er in Baden-Württemberg en Berlijn gewoon gerookt mag worden in kleine cafés met slechts één ontvangstruimte. De uitspraak geldt voor cafés en restaurants met een maximale oppervlakte van 75 vierkante meter waar jongeren onder de achttien jaar niet naar binnen mogen. Ook discotheken die niet toegankelijk zijn voor jongeren kunnen de asbakken weer op tafel zetten.

De rechters wezen erop dat ze de bescherming van de volksgezondheid als een buitengewoon belangrijk gemeengoed beschouwen, maar indien grote zaken rookruimtes mogen creëren, moeten er volgens hen ook regelingen voor kleine cafés getroffen moeten worden. Uiterlijk eind 2009 moet de antirookwetgeving zijn aangepast en tot die tijd is de opheffing van het verbod geldig. Formeel geldt de uitspraak alleen voor Baden-Württemberg en Berlijn, maar in Reinland-Pfalz, Sachsen en Schlewsig-Holstein was het rookverbod voor eenmansbedrijven al opgeheven, op voorwaarde dat de eigenaren zelf de drankjes serveren.

19:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, duitsland, rookverbod |  Facebook |

02-07-08

Rookverbod goed voor diverse sectoren

In Nederland verwachten farmabedrijven, lasercentra, cursusaanbieders en boekwinkels verwachten meer omzet door het rookverbod voor de horeca dat zopas werd ingevoerd. Een half miljoen Nederlandse rokers wil naar aanleiding van de nieuwe wetgeving proberen van zijn rookgewoonte af te komen. Eén op drie kandidaat-stoppers gebruikt daarbij een hulpmiddel. De verkoop daarvan komt ten goede aan diverse sectoren.

De farmaceutische industrie mag zich aan een extra omzet verwachten door het Nederlandse rookverbod. "Farmabedrijven maken niet alleen geneesmiddelen die op doktersrecept verkrijgbaar zijn, maar ook vrij verkrijgbare middelen zoals nicotinepleisters, tabletten en kauwgom," schrijft de website Z24. Ook lasercentra die mensen van het roken af moeten helpen, rekenen op een drukke zomer. Er zouden vooral meer aanvragen binnen komen van bedrijven die hun medewerkers hulp bieden om te stoppen.

Verscheidende verzekeraars bieden de zogenaamde Allen Carr-cursus aan. Ook daar blijken er meer aanmeldingen binnen te komen na de invoering van het rookverbod. Het gaat daarbij niet zozeer om extra particulieren die zich aanmelden, maar wel vooral vanuit bedrijven. Ook wordt verwacht dat het rookverbod voor een extra omzet in de Nederlandse boekensector een cd-verkoop zal zorgen. Traditioneel beleven deze sectoren hun piekverkoop rond de jaarwisseling.

15:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nederland, rookverbod |  Facebook |

10-08-07

Rookverbod goed voor mobiele telefonie

Een rookverbod stimuleert het sms-verkeer. Dat blijkt uit Engelse cijfers van de mobiele operator Orange. In Groot-Brittannië is sinds 1 juli het verboden om in openbaar toegankelijke gebouwen, waaronder ook de pubs vallen, te roken. Tijdens de twee eerste weken na de ingang van het rookverbod steeg het aantal sms-berichten tot 519,5 miljoen. Dat is 7,5 miljoen meer dan de operator er voordien noteerde.

“Die stijging is onder meer te wijten aan mensen die voor een rookpauze naar buiten stappen,” aldus de Britse krant The Evening Standard. “Van die tijd maken ze gebruik om berichtjes te versturen naar vrienden en kennissen.” Maar ook stoppende rokers zouden berichtjes beginnen te versturen om hun aandacht af te leiden. Het fenomeen werd inmiddels al bekend als smexting, een combinatie van smoking en texting.

Het rookverbod blijkt nog een tweede neveneffect te hebben. Volgens een studie van het onderzoeksbureau Ipsos Mori wordt er in de Britse pubs meer gegeten dan voordien. Ruim 70 procent van de niet-rokers zouden volgens de onderzoekers geneigd zijn om in de pubs een maaltijd te nemen. Zelfs 18 procent van de rokers gaf aan door het rookverbod geneigd te zijn sneller in de pub een maaltijd te nemen.

15:42 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: telefonie, roken, rookverbod, voeding |  Facebook |

21-12-06

Nederland legt rookwet naast zich neer

Met nieuwjaar wordt in België een nieuwe rookreglementering in de horeca van kracht. Het is echter de vraag in welke mate de wet zal nageleefd worden en hoe de horeca-uitbaters de nieuwe regelgeving zullen trachten te omzeilen. In Nederland blijkt alvast dat een groot gedeele van de uitbaters de afspraken aan hun laars lappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Clean Air Nederland (CAN).

Eind dit jaar zou 85 procent van de horeca een sticker met daarop het rookbeleid bij de ingang moeten hebben, maar volgens CAN heeft amper een kwart van de bedrijven zo'n sticker. In juni dreigde de Nederlandse minister van volksgezondheid Hans Hoogervorst met een algeheel rookverbod in de horeca, omdat de uitbaters niet genoeg hun best deden om rookvrije zones te creëren.

"Twee jaar geleden ging de Nederlandse minister akkoord met een stappenplan voor rookvrije horeca," aldus het magazine Zibb.nl. "Dit stappenplan zou ertoe moeten leiden dat in 2009 driekwart van de cafés en disco's en alle restaurants een rookvrij gedeelte hebben. Alle ijssalons en de helft van de snackbars en cafétaria moeten dan geheel rookvrij zijn. Horecaondernemers mogen van de overheid echter zelf bepalen hoe en in welk tempo zij het rookbeleid invoeren."

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van volksgezondheid laat weten dat het onderzoek van CAN geen gevolgen heeft voor de lopende afspraken met de horeca. "Wij doen begin volgend jaar een eigen evaluatie," aldus een woordvoerder. "Op basis hiervan besluiten we hoe het verder gaat met het stappenplan voor rookvrije horeca."

13:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: nederland, rookverbod, horeca |  Facebook |

19-07-06

Compleet rookverbod in Marriott-hotels

De Amerikaanse hotelketen Marriott International heeft bekend gemaakt dat al zijn vestigingen in de Verenigde Staten en Canada rookvrij worden. De regeling wordt van kracht in september. De hotelketen zegt dat in negentig procent van zijn hotelkamers al een rookverbod geldt. Bij de nieuwe maatregel zijn meer dan 2.300 hotel en nagenoeg 400.000 kamers betrokken.

Het rookverbod wordt door Marriott nu uitgebreid tot alle kamers, maar ook in de openbare ruimtes - lobby, restaurants, bars en vergaderruimtes - zal het roken in de toekomst niet meer toegelaten zijn. Gasten die in hun kamer toch op roken betrapt worden, riskeren te moeten opdraaien voor de reinigingskosten. Die zouden kunnen oplopen tot 200 of 300 dollar. Marriott heeft ongeveer 2.800 vestigingen in 68 verschillende landen. De keten omvat de merken Marriott, Ritz-Carlton, Renaissance, Courtyard, Residence Inn en Fairfield Inn.

Ook andere Amerikaanse hotelketens, zoals Westin Hotels & Resorts en Triangle Hotels, hebben eveneens al een rookverbod ingevoerd. Er wordt daarbij opgemerkt dat de consument niet meer zo tolerant is ten opzichte van het roken dan vroeger. Volgens sommigen weigeren vele klanten een overnachting wanneer ze bemerken dat er in de lobby van het hotel wordt gerookt. Volgens een woordvoerder van de Hilton-keten kost het ongeveer 1.440 euro om de rookgeur totaal uit een hotelkamer te verdrijven.

13:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: marriott, roken, rookverbod |  Facebook |