19-11-10

Huppelende ruimtesondes toekomst Mars-onderzoek

Machines met een aandrijving of nucleair afval zouden in de toekomst gassen uit de atmosfeer van Mars kunnen verzamelen, waardoor toekomstige robotmissies grotere afstanden zouden kunnen afleggen. Dat is de conclusie van research van de Britse Royal Society. In het ontwerp zouden de ruimtesondes koolstofdioxide samendrukken en vloeibaar maken. Die vloeistof zou vervolgens verhit worden, zoals dat in een traditionele raket gebeurt. Daardoor zou de vloeistof zich met enorme kracht tot een gas ontwikkeling, waardoor de ruimtesondes tot grote afstanden zouden kunnen worden voortgestuwd. Die aanpak is volgens de onderzoekers een betere strategie om meer van de planeet Mars te kunnen ontdekken.

"Marssondes zoals Spirit en Opportunity hebben weliswaar meer gegevens verzameld dan oorspronkelijk werd verwacht, maar toch waren ze met hun zonnekracht en wielen beperkt tot een relatief beperkte oppervlakte," merkt BBC News op. "Opportunity, die al bijna zeven jaar op Mars actief is, heeft op al die tijd vijfentwintig kilometer afgelegd. Onderzoekers proberen dan ook uit te zoeken op welke manier toekomstige missies een grotere actieradius zouden kunnen krijgen. Daarbij werden al verschillende toepassingen in overweging genomen, maar volgens onderzoeksleider Hugo Williams van de University of Leicester bestaat de beste oplossing erin om een ruimtesonde zelf zijn brandstof te laten verzamelen."

Daarbij denkt Williams aan het gebruik van nucleaire batterijen, zoals dat ook sinds het begin van de jaren zeventig met de Pioneer-ruimtesondes wordt toepast voor langdurige ruimtemissies. "Volgens Hugo Williams hebben deze nucleaire batterijen het voordeel van een lange levensduur en men is bovendien ook niet afhankelijk van zonnekracht, wat door het relatief gebrek aan zonlicht op Mars een belangrijk probleem is," aldus nog BBC News. Aangezien de sondes in het systeem van Williams hun brandstof uit de atmosfeer van Mars zouden halen, zouden er ook geen voorraden moeten meegenomen worden vanop aarde. Volgens Williams zou het ongeveer één week duren vooraleer er voldoende gassen zijn opgeslagen om een sprong van één kilometer te maken.

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, mars, royal society, ruimtevaart |  Facebook |

30-06-10

Hoorn van Afrika scheurt zich los van continent

In Afrika is een nieuwe oceaan aan het ontstaan. Dat zeggen wetenschappers van de Britse Royal Society. Volgens geologen die actief zijn in de afgelegen Afar-regio in Ethiopië zal de oceaan het Afrikaanse continent uiteindelijk in twee splijten. Dat proces zou echter nog ongeveer 10 miljoen jaren duren. Onderzoeksleider Tim Wright stelt dat de Afar-regio de voorbije vijf verbazende veranderingen heeft ondergaan. Het continent splijt er volgens Wright letterlijk onder de voeten van de wetenschappers open. Vijf jaar geleden scheurde de aarde er over een lengte van 60 kilometer en een breedte van 8 meter over een periode van amper tien dagen helemaal open. Wright stelt dat heet, gesmolten gesteente vanuit de ondergrond naar de oppervlakte wordt gestuwd en daardoor scheuren doet ontstaan.

"De ondergrondse erupties blijven volgens Wright voortduren en hij stelt dat de Hoorn van Afrika uiteindelijk zal worden losgescheurd, waardoor een nieuwe oceaan zal ontstaan," aldus BBC News. "James Hammond, een seismoloog aan de University of Bristol, voegt er aan toe dat bepaalde gebieden in de regio onder het zeeniveau liggen en merkt op dat de oceaan alleen wordt tegengehouden door een dam van 20 meter land in Eritrea. Hammond zegt dat die dam echter uiteindelijk zal verdwijnen, waarna de zee het land kan instromen en een nieuwe oceaan creëren. Het land zal volgens hem steeds dieper wegzinken en uiteindelijk zullen gedeelten van Zuid-Ethiopië en Somalië afdrijven en een nieuw eiland vormen. Dat zal volgens de onderzoekers aanleiding geven tot een kleiner Afrikaans continent en een bijzonder groot eiland dat in de Indische Oceaan zal afdrijven."

De onderzoekers zeggen uitzonderlijk geluk te hebben dat ze getuige kunnen zijn van de geboorte van de nieuwe oceaan, aangezien die processen normaal uitsluitend onder de oppervlakte van de zee worden gesitueerd. Het team hoopt in het gebied een aantal experimenten te kunnen uitvoeren die hen mogelijk in staat zouden moeten kunnen stellen om te achterhalen hoe het oppervlak van de aarde tot stand is gekomen. De onderzoekers voegen er aan toe te geloven dat de informatie die ze verzamelen bij de observaties over de vorming van de aarde de wetenschap uiteindelijk ook zal helpen om een beter doorzicht te krijgen in grote natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Het proces van de afscheiding van de Hoorn van Afrika is volgens de onderzoekers al dertig miljoen jaar aan de gang. In de Afar-regio komen drie breuklijnen in het aardoppervlak samen.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, geologie, royal society |  Facebook |

30-10-08

Technologie laatste hulpmiddel tegen klimaatverandering?

Technologie kan een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat zegt de Britse Royal Society. Er moet volgens de organisatie dan ook onderzocht worden welke technologische toepassingen - hoe fantastisch ze ook mogen lijken - daadwerkelijk een remmende impact kunnen hebben op de klimaatverandering. De milieubeweging stelt echter dat de ontwikkeling van technologische oplossingen de aandacht niet mag afleiden van het belang aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

De Royal Society wil een aantal technologieën laten uittesten om uit te maken of ze inderdaad de opwarming van de aarde kunnen tegenhouden. Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van spiegels in de ruimte, zodat het zonlicht van de aarde weggekaatst zou kunnen worden of het aanleggen van ijzeren kabels in de oceanen om de groei van plankton, dat koolstofdioxide absorbeert, te bevorderen. "Een aantal oplossingen hebben wellicht negatieve neveneffecten of zijn te duur, terwijl andere misschien helemaal niet merken, maar een aantal biedt wellicht wel mogelijkheden," aldus Andrew Watson, professor aan de University of East Anglia.

Het wordt volgens professor Watson dringend tijd dat er onderzocht worden welke technologieën bruikbaar zouden kunnen zijn en in welke richting er nog verdere ontwikkelingen zouden kunnen gebeuren. "Indien we er om één of andere reden niet in slagen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, vormen deze technologische toepassingen misschien wel het laatste redmiddel," voert hij aan. "Indien we vooraf niet hebben onderzocht welke toepassingen nuttig kunnen zijn, hebben we zelfs die laatste optie niet."