23-04-07

Intelligentie logistiek biedt veel kansen

Real Time Locatiesystemen (RTLS) vormen de toekomst van de intelligente logistiek. Ze gaan immers verder dan Radio Frequency Identification (RFID). Bij RTLS worden objecten niet alleen geïdentificeerd, maar ook gelocaliseerd. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) heeft over de verschillende RTLS-mogelijkheden een onderzoek gedaan. De resultaten daarvan werden opgenomen in de allereerste Nederlandstalige handleiding over deze toepassingen.

“Met Real Time Location Systemen kan de positie van objecten en personen in real time en van op afstand gevolgd worden binnen een afgebakend geografisch domein,” verduidelijkt auteur Luc Pleysier. “Na een moeilijke inloopperiode kennen de verschillende technologieën nu een stijgend succes. Een aantal bedrijven hebben deze technologie al met succes geïmplementeerd, terwijl nog een groter aantal zich in een experimenteel stadium bevinden.”

vil2x

Tot de jaren zeventig werden activiteiten zoals ontvangst, opslag en behandeling van voorraden opgevolgd met pen en papier. Daarna zorgden onder meer barcodes en vooral RFID-toepassingen voor echte revoluties, waarbij individuele goederen gescand en geïdentificeerd konden worden. “Maar bij dergelijke toepassingen is de opvolging van de goederen beperkt tot aan de laatste scanning of telling,” benadrukt Luc Pleysier.

“Wat daarna verkeerd weggezet of verplaatst wordt, kan in het magazijn verloren gaan,” voert de auteur nog aan. “RTLS-toepassingen, geautomatiseerde systemen die continu de locatie van assets, goederen of personen opvolgen, vormen een effectievere manier om voorraden op te volgen, zodat minder tijd verloren gaat om verkeerd geplaatste goederen terug te vinden. RTLS werkt immers met een tag die de coördinaten en bewegingen vanop afstand volgt.”

Daardoor kan RTLS op elk gewenst ogenblik de exacte locatie van het object in kwestie weergeven. “Dat kan voor een bedrijf om verschillende redenen bijzonder belangrijk zijn,” aldus nog Luc Pleysier. “Maar RTLS kan veel meer doen. Het systeem kan ook meer specificaties geven over het object, de kwaliteitsverzekering garanderen en het object beveiligen tegen onder meer diefstal.”

“Maar er zijn niet alleen technologische voordelen,” voert mede-auteur Liesbeth De Munck aan. “Bedrijven kunnen er ook economisch hun profijt uit halen. “Er is een duidelijk kostenbesparend effect door een verhoogde efficiëntie en een beter beheer van het rollend materiaal en logistieke dragers. Bovendien nemen ook de opbrengsten toe, want de verbeterde klantenservice creëert meer opportuniteiten.”

Bovendien leidt een RTLS-toepassing volgens Liesbeth De Munck tot een duidelijk verhoogde veiligheid. “Denk maar eens aan de havenarbeiders die op een containerterminal tussen gigantische rijdende kranen op zoek moeten gaan naar een verloren container,” geeft ze aan als voorbeeld. “Bovendien wordt er ook een gigantische tijdwinst geboekt door het gebruik van RTLS-toepassingen.”

In principe is het mogelijk om met RTLS-toepassingen de hele levensloop van een object te volgen, maar de meeste ondernemingen gebruiken de technologie op dit ogenblik vooral op gebruiksvlak. “Wellicht is een combinatie van specifieke toepassingen op verschillende ogenblikken van de keten de beste oplossing,” voert Luc Pleysier aan. “Maar dan moet er wel een uniformisering komen, zodat de verschillende systemen op elkaar kunnen inspelen.”

Meer informatie is te verkrijgen op de website www.vil.be.

18:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vil, rtls, logistiek |  Facebook |