26-02-14

Rendabele ruimtevaart geniet onvoldoende begeestering

Ruimtevaart is rendabel, maar slaagt er niet in om een grote massa aan te spreken. Dat zegt Ashley Dale, specialist ruimtevaart-technologie aan de University of Bristol. De Britse wetenschapper merkt op dat elke dollar investeringen in de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) aan de bevolking van de Verenigde Staten een rendement van 10 dollar oplevert. Ook bij het European Space Agency (ESA) en het Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) bedraagt dat rendement volgens Dale meer dan 3 dollar. Tegelijkertijd blijkt volgens Dale echter de grote begeestering uit de pionierstijd van de ruimtevaart verdwenen te zijn.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

22-02-14

Europese ruimtevaart staat voor bijzonder druk jaar

Het lopende jaar wordt een belangrijke periode voor de Europese ruimtevaart. Dat heeft Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van het European Space Agency (ESA), gezegd. Daarbij verwees Dordain onder meer op de verdere uitbouw van Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie. Ook wordt dit jaar gestart met de Copernicus-missies, die het leefmilieu op de aarde moeten bestuderen. Het Europese ruimtevaarbureau beschikt dit jaar over een budget van 4,1 miljard euro, tegenover 4,2 miljard euro vorig jaar voorzien. Het grootste gedeelte van die budgetten is voorzien voor navigatie-projecten en aardobservatie.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

17-02-14

Ruimtestation moet nog veel wetenschappelijke beloftes invullen

De ruimtevaartsector zal nog belangrijke inspanningen moeten leveren om de wetenschappelijke beloftes van het International Space Station (ISS) in te lossen. Dat zegt Keith Cowing, gewezen medewerker van de Amerikaanse National Space and Aeronautics Administration (Nasa) voor het ruimtestation-project en initiatiefnemer van de website Nasa Watch. De Amerikaanse regering besliste recent om het internationaal ruimtestation nog tien jaar lang operationeel te houden. Dat betekent een verlenging met vier jaar tegenover het originele schema. John Holdren, wetenschappelijk adviseur van de Amerikaanse president Barack Obama, zegt dat die verlenging een belangrijk rendement zal opleveren.

Volgens Holdren zal de verlenging van de levensduur een belangrijke meerwaarde opleveren voor de investering van 100 miljard dollar die met de realisatie van het ruimtestation was gemoeid. Maar niet iedereen is overtuigd van die gegarandeerde resultaten. “Men ging ervan uit dat het succes wel zou komen wanneer de infrastructuur helemaal klaar was,” geeft Keith Cowing aan. "Dat moet echter nog altijd worden bewezen." Sinds het begin van de eeuw is het ruimtestation permanent bewoond, maar vijf jaar geleden nog werd door de astronauten amper drie uur per week besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is inmiddels weliswaar gestegen tot vijftig uur per week, maar dat is vooral te danken aan de verdubbeling van de bemanning tot zes astronauten.

Volgens waarnemers was eind vorig jaar ongeveer 15 procent van de Amerikaanse wetenschappelijke ruimte aan boord van het station ongebruikt. In intern rapport van de Nasa midden vorig jaar werden bovendien vragen gesteld over de praktische waarde van de wetenschappelijke experimenten aan boord van het ruimtestation. Daarbij werd opgemerkt dat het grootste gedeelte van de activiteiten toegespitst wordt op fundamentele research, terwijl projecten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek beperkt zouden blijven. Het rapport voerde aan dat investeerders minder geneigd zullen zijn om steun te verstrekken aan onderzoek dat geen onmiddellijke toepassingen of resultaten oplevert.

Een groot gedeelte van het onderzoek aan boord van het station heeft zich toegespitst op de gezondheid van ruimtereizigers. Sinds het begin van de eeuw heeft het station meer dan tweehonderd bewoners geteld, wat de wetenschappers van de Nasa een grote populatie bezorgde om de impact van de ruimte op het menselijk lichaam te bestuderen, gaande van het verlies aan spiermassa tot een verslechtering van het gezichtsvermogen. Charlie Bolden, directeur van de Nasa, gaf onlangs aan dat dit onderzoek noodzakelijk is indien men de plannen voor een bemande ruimtereis naar verdere bestemmingen in het heelal wil doorzetten.

Die focus op de gezondheid van astronauten heeft echter ook tot de vraag geleid welke meerwaarde de activiteiten van het station hebben voor de bevolking op de aarde. Om die kritiek van antwoord te dienen, publiceerde de Nasa vorig jaar een lijst met belangrijke praktische resultaten van het onderzoek aan boord van het station. Op die lijst stonden onder meer de ontwikkeling van een behandeling van osteoporose en een technologie om de waterkwaliteit op aarde vanuit de ruimte te controleren. Julie Robinson, verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek aan boord van het station, stelt dat de concrete voordelen van de experimenten nog duidelijker aan het publiek moeten worden gecommuniceerd.

Om het onderzoek te stimuleren heeft de Nasa drie jaar geleden een samenwerkingsverband opgestart met het Amerikaanse Center for the Advancement of Science in Space (Casis), dat een gedeelte van de Amerikaanse research aan boord van het ruimtestation moet beheren en externe wetenschappers moet aanzetten om projecten in te dienen. Een groot probleem daarbij is echter de kostprijs. Het organiseren van een experiment aan boord van het ruimtestation kan immers oplopen tot meer dan 250.000 dollar, ook al helpt Casis die kosten vaak met subsidies te beperken. Bovendien merkt Casis op dat het niet altijd gemakkelijk is om wetenschappers te overtuigen van de meerwaarde van het station voor hun research.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, wetenschap |  Facebook |

11-12-13

Ruimtevaart kan basis vormen voor volgende revolutie in landbouw

De ruimtevaart kan tot een volgende revolutie in de landbouw leiden. Dat zegt Nikolaus Correll, professor computerwetenschappeen aan de University of Colorado. Correll voert daarbij aan dat de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën één van de grote uitdaging voor de mensheid wordt. De ruimtevaart kan volgens de wetenschapper echter één van de belangrijke pijlers worden van een duurzame landbouw op aarde. Correll wijst daarbij op de plannen voor ruimtemissies naar verdere bestemmingen in het heelal, waarbij de astronauten in staat zullen moeten zijn om op een duurzame voedselproductie beroep te kunnen doen.

“Tot nu toe is landbouw nog geen drijfkracht achter innovatie in automatisering geweest, maar heeft vooral van die ontwikkelingen geprofiteerd,” merkt professor Correll op. “Die situatie moet dringend veranderen. De huidige economische ontwikkelingen sturen aan op een uitbreiding van het technologisch areaal en de productie van eenvormige oogst over een langere periode. Die ontwikkelingen lenen zich het best voor automatisering. Vooruitgang in robotica kan daarbij een belangrijke rol vervullen, waarbij onder meer kleinschalige robots kunnen helpen om de landbouw terug naar de stedelijke omgeving, met een productie in gebouwen of op daken, te brengen.”

“Een stedelijke landbouw biedt dezelfde uitdagingen die worden geregistreerd rond de voedselproductie in toekomstige ruimtekolonies,” benadrukt Nikolaus Correll. “Die oplossingen zullen niet gevonden worden bij een evolutie van de huidige systemen, maar zullen een totaal nieuwe benadering, zoals het gebruik van robots, vergen. Daarnaast vergt duurzame landbouw ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd management van bronnen, vooral in een stedelijke omgeving of aan boord van een ruimteschip. Een groter ruimteschip kan weliswaar meer cargo meevoeren, maar vergt ook een grotere brandstoftoevoer en een grotere bemanning, die op zijn beurt meer bronnen nodig heeft.”

“Om een grotere massa naar de ruimte te lanceren, is een groter brandstofverbruik nodig,” zegt professor Correll. “Dat verbruik bepaalt hoelang de mens in de ruimte kan overleven. Uitgewezen is dat ruimtemissies vanaf twee jaar gebaat zouden zijn met een eigen voedselproductie. Een alternatief scenario zou kunnen worden gevonden in een lancering van cargo, voorafgaandelijk aan een bemande missie. In beide gevallen is echter automatisering noodzakelijk, want de inzet van de mens in de ruimte in inefficiënt. Duurzame landbouw in de ruimte vergt echter een optimaal gebruik van bronnen, waaronder een efficiënte recyclage, waarbij onder meer planten zouden kunnen groeien op basis van afvalwater en koolstofdioxide.”

“Die technologie zou ook op de aarde voordelen kunnen bieden,” merkt de wetenschapper op. “Agricultuur vormt op dit ogenblik nog geen cruciale component van de ruimtevaart, maar dat snel veranderen. Daarbij zal men zich vooral moeten toespitsen op een uitbreiding van de knowhow over plantengroei in de ruimte, het aanreiken van oplossingen voor het onderhoud van oogsten en een inzicht in de impact van deze activiteiten op mensen die in een geïsoleerde omgeving in de ruimte dienen te overleven. Al deze ontwikkelingen zullen gebruik maken van robots.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, landbouw |  Facebook |

11-06-13

Nasa selecteert nieuwe reeks wetenschappelijke experimenten

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) heeft eenentwintig externe wetenschappelijke projecten goedgekeurd die de volgende jaren in de ruimte zullen kunnen worden uitgevoerd in het kader van het Flight Opportunities Program van het Space Technology Mission Directorate van het Amerikaanse ruimtevaartbureau. De selectie vormde de laatste ronde van een zoektocht naar wetenschappelijke experimenten die in de dichte nabijheid van de aarde zouden kunnen worden uitgevoerd. In totaal heeft de Nasa inmiddels een lijst met meer dan honderd projecten die door externe partijen zijn aangebracht.

De wetenschappelijke experimenten zullen worden uitgevoerd tijdens vluchten met vliegtuigen, ballonnen of suborbitale vluchten. De projecten omvatten volgens de Nasa een brede waaier aan activiteiten, waaronder systemen voor cubesats en nieuwe sensortechnologieën voor de planetaire exploratie. Onder meer werden wetenschappelijke experimenten geselecteerd van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), het Air Force Research Laboratory, de University of Texas, Oxford University en het Langley Research Center.

De Nasa financiert de integratie van de experimenten in het programma en de operationele kosten van de vluchten, maar het ruimtevaartbureau komt financieel niet tussen in de daadwerkelijke ontwikkeling van de onderzoeksprojecten. Ook ruimtevaartbedrijven zoals Near Space Corp, Armadillo Aerospace, Xcor, Whittinghill, Masten Space Systems, UP Aerospace en Virgin Galactic worden volgens het ruimtevaartbureau bij de geselecteerde wetenschappelijke projecten betrokken.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, wetenschap, ruimtevaart |  Facebook |

07-05-13

Nasa vraagt investering in technologieën voor bemande Mars-missies

Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om de kennis en technologie te vergaren die het mogelijk maken om astronauten naar de planeet Mars te sturen. Dat heeft Charles Bolden, hoofd van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) gezegd tijdens een ruimtevaartcongres aan de George Washington University. Bolden stelde daarbij dat de mens wel bewezen heeft naar de maan te kunnen reizen, maar moet er nog een grote kloof worden overbrugd vooraleer ook een bemande missie naar Mars mogelijk zal zijn.

"Over twintig jaar moet een bemande missie naar Mars kunnen worden gerealiseerd," merkte Charles Bolden op. "De verkenning van andere planeten behoort ongetwijfeld tot de toekomst van de mensheid. Een bemande missie naar Mars is dan ook een absolute prioriteit voor de Nasa. Ook de Amerikaanse president Barack Obama ondersteunt die ambities, maar technologisch moet er nog een hele weg worden afgelegd. De experts weten op dit ogenblik nog niet hoe een missie naar de planeet in praktijk zal kunnen worden uitgewerkt."

"Er bestaat op dit ogenblik nog geen ruimteschip dat erin kan slagen om astronauten met een reis van minstens zeven maanden naar de planeet te brengen," voerde Charles Bolden aan. "Bovendien kunnen medische experts ook niet garanderen dat de impact van het langdurige verblijf in de ruimte geen schadelijke gevolgen zal hebben op de gezondheid van astronauten, terwijl men bovendien ook nog geen idee heeft hoe de astronauten tijdens hun verblijf op de planeet moeten ademen, eten en drinken."

"Alle onderzoek en alle financiële middelen moeten worden aangewend om een antwoord te vinden op die vragen," benadrukte Bolden. De Verenigde Staten zijn er als enige land in geslaagd om een aantal onbemande ruimtesondes op Mars te laten landen. Het jongste exemplaar in die reeks in Curiosity, een sonde van ongeveer één ton die sinds augustus op de planeet actief is. Een bemande sonde zou volgens experts van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie minstens veertig ton moeten kunnen meevoeren.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mars, ruimtevaart |  Facebook |

11-04-13

Zonder ruimtevaart overleeft mensheid millennium niet

Het is voor de toekomst van de mensheid absoluut noodzakelijk dat de exploratie van de ruimte wordt verder gezet. Dat heeft de Britse wetenschapper Stephen Hawking gezegd tijdens een toespraak voor het Cedars-Sinai Medical Center in de Amerikaanse staat Californië. Volgens Hawking, die ondanks zijn zware fysieke handicap enkele jaren geleden nog een reis naar de gewichtloosheid maakte, is het immers onwaarschijnlijk dat de mensheid nog duizend jaar zal overleven zonder aan de fragiele aarde te kunnen ontsnappen.

De ruimtevaart is niet immuun voor budgetbesparingen. Onder meer het budget van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa voor onderzoek naar planeten, dat cruciaal zou zijn om een bewoonbaar alternatief te vinden voor de aarde, werd dit jaar met 300 miljoen dollar teruggeschroefd om andere projecten te realiseren. Steve Hawking, die aan de ziekte van Gehrig lijdt, roept al langer op om van de ruimtevaart gebruik te maken om nieuwe planeten te zoeken die door de mensheid bewoond zouden kunnen worden.

In het midden van het voorbije decennium had de Britse natuurkundige al gewaarschuwd dat de overleving van het menselijk ras zou bepaald worden door de vaardigheid om elders in het universum een nieuwe woonst te vinden. Ook twee jaar geleden herhaalde hij nog dat de enige kans op een langdurig overleven afhankelijk was van een verspreiding in de ruimte en zou een blijvend verblijf op aarde uiteindelijk het einde van de mensheid betekenen.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, steve hawking |  Facebook |

03-04-13

New Mexico ondertekent nieuwe ruimtevaartwet

In de Verenigde Staten heeft Susana Martinez, gouverneur van de staat New Mexico, een wet ondertekend die de aansprakelijkheid voor ongevallen in het ruimtevaarttoerisme moet regelen. De regelgeving moet de investering van ongeveer 250 miljoen dollar door de overheid in de ruimtebasis Spaceport America beschermen en ervoor zorgen dat het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van miljardair Richard Branson zijn thuisbasis in New Mexico behoudt.

New Mexico had eerder al de operatoren van ruimtecapsules beschermd tegen mogelijke schadeclaims van passagiers. Die maatregel strekte zich echter niet uit tot de leveranciers van onderdelen voor de capsules, waardoor een aantal bedrijven plannen bekend maakte om naar ruimtebasissen in andere staten, waar een bredere bescherming tegen schadeclaims werd geboden, te willen uitwijken. Ook New Mexico biedt nu een brede bescherming tegen mogelijke schadeclaims bij ongevallen.

De wetgeving biedt New Mexico volgens gouverneur Martinez uitzicht op een groeiende tewerkstelling in de lokale ruimtevaartindustrie. Virgin Galactic had vorig jaar nog aangegeven geen lanceringen in New Mexico te zullen plannen indien geen brede bescherming werd geboden. Het bedrijf startte in januari met de betaling van een huurprijs van 1 miljoen dollar per jaar voor de ruimtebasis, maar benadrukte zich niet op langere tijd te willen binden indien de nieuwe wetgeving niet werd goedgekeurd.

Ook in Texas, Florida en Colorado worden ruimtevaartbasissen ontwikkeld, meestal op sites van oude luchthavens en andere industriële activiteiten.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, new mexico |  Facebook |

14-03-13

Chili opent grootste ruimte-observatorium van de wereld

In het noorden van Chili is met de Atacama Large Millimeter-submillimeter Array (Alma) het grootste ruimte-observatorium van de wereld geopend. Het complex moet wetenschappers toelaten om verder in de ruimte te kijken dan tot nu toe mogelijk was. Het observatorium werd gebouwd op een woestijnplateau op een hoogte van vijfduizend meter boven de zeespiegel. Het observatorium moet van de quasi afwezigheid van waterdamp en het gebrek aan begroeiing van optimale omstandigheden kunnen profiteren om onderzoek uit te voeren. Alma bestaat uit zesenzestig antennes, verspreid over een gebied met een diameter van zestien kilometer.

Lees Verder

15:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chili, alma, ruimtevaart |  Facebook |

Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil satelliet met zonnezeil lanceren

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) wil volgend jaar in samenwerking met het ruimtevaartbedrijf L'Garde een testsatelliet lanceren die exclusief door zonnekracht zal worden aangedragen. Bedoeling is een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het gebruik van zonnezeilen voor de ruimtevaart. De testsatelliet kreeg de naam Sunjammer, naar het verhaal van schrijver Arthur Clarke over een zeilrace in de ruimte. De satelliet zou worden gelanceerd door een raket van het ruimtevaartbedrijf Spacex. Gehoopt wordt dat het gebruik van zonnezeilen een antwoord kan brengen voor het probleem van de energiebeperkingen van de conventionele satellieten.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

18-02-13

Mogelijk gezamenlijk beheerscontract voor Baikonoer

Rusland gaat mogelijk het leasecontract voor een aantal installaties van de ruimtevaartbasis Baikonoer in Kazachstan opschorten. Daarmee wordt de mogelijk de weg geopend voor een gezamenlijk beheer van Baikonoer door de Russische en Kazachse autoriteiten. Dat heeft Sergei Savelyev, vice-directeur van het Russische ruimtevaartbedrijf Roscosmos, tegenover de krant Ivzestia gezegd. Het lanceerplatform voor de Zenit-raketten, die verantwoordelijk zijn voor de lancering van satellieten, zou als eerste voor een herziening van het leasecontract in aanmerking komen. Kazachstan stuurt al langere tijd aan op een hogere huurprijs voor de ruimtevaartbasis.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, baikonoer, rusland, kazachstan |  Facebook |

26-01-13

Europese ruimtevaart staat voor belangrijke maanden

De Europese ruimtevaart staat aan het begin van een bijzonder belangrijk jaar. Dat heeft Jean-Jacques Dordain, topman van het European Space Agency (ESA), gezegd. Dordain wees er daarbij op dat er dit jaar uitermate belangrijke missies op de kalender staan die een grote oogst aan wetenschappelijke kennis over de ruimte zullen opleveren. Het Europese ruimtevaartbureau heeft dit jaar de beschikking over een budget van 4,2 miljard dollar. Dat betekent een stijging met ongeveer 6 procent tegenover vorig jaar.

Onder meer verwijst Dordain naar de resultaten van de missie Soil Moisture and Salinity (SMOS), die vier jaar geleden werd gelanceerd om de impact van de klimaatverandering te meten. In maart zullen ook gegevens bekend gemaakt worden over de missie Cosmic Microwave Background (CMB), die informatie verzamelt over de straling rond het ontstaan van het heelal veertien miljard jaar geleden. In juni wordt een minerale atlas over de planeet Mars voorgesteld. Nog later zouden gegevens van de satelliet Herschel over de geboorte van sterren worden voorgesteld.

Jean-Jacques Dordain maakte ook gewag van de lancering van de telescoop Gaia tijdens de tweede helft van het jaar. De satelliet moet een miljard sterren bestuderen en de grootste driedimensionale atlas van het heelal samenstellen. Dordain verwees echter ook naar de lancering van een aantal cruciale satellieten voor het Galileo-navigatiesysteem. In totaal zullen tijdens de tweede helft van dit jaar vier Galileo-satellieten worden gelanceerd. Vier testsatellieten zijn eerder al gelanceerd. Uiteindelijk moet Galileo bestaan uit zevenentwintig satellieten en drie reserves.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, european space agency |  Facebook |

Russische ruimtevaart ontevreden over moedwil Kazachstan

Rusland heeft ermee gedreigd een aantal gemeenschappelijke projecten met Kazachstan te schrappen. De Russische regering is verontwaardigde over de beslissing van Kazachstan om het aantal lanceringen van Russische ruimtevaartprojecten op zijn ruimtevaartbasis Baikonoer in te perken. Dat heeft de Russische krant Izvestia gezegd. Rusland zou vanuit Baikonoer dit jaar zeventien ruimtemissies willen lanceren, maar Kazachstan wil slechts twaalf lanceringen toestaan. Baikonoer was de vaste ruimtevaartbasis van de Sovjet-Unie.

Het dispuut tussen de twee landen concentreert zich over de zone waarin brokstukken van de lanceringen terecht komen. Volgens Russische bronnen moeten door de beperking vijf lanceringen worden afgelast en moet 500 miljoen euro worden teruggestort aan klanten. Vorig jaar heeft Kazachstan veertien Russische lanceringen toegelaten. Rusland huurt Baikonoer voor de lancering van militaire en commerciële satellieten en de transfer van astronauten naar het International Space Station (ISS), dat echter niet in de beperkingen zou zijn inbegrepen.

Volgens Rusland overtreedt Kazachstan door zijn houding de voorwaarden van het huurcontract voor de ruimtebasis. Kazachstan heeft de voorbije jaren een grotere controle gegrepen over Baikonoer, dat door Rusland voor een bedrag van 115 miljoen dollar wordt gehuurd. Het huurcontract loopt nog tot het midden van de eeuw. Waarnemers stellen dat Kazachstan vooral duidelijk wil maken voor Rusland op het gebied van ruimtevaart van cruciaal belang te zijn en daarmee een aantal financiële en geopolitieke disputen wil afhandelen.

Rusland bouwt in de Amoer-regio zelf een nieuwe ruimtebasis.

Lees Verder

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, ruimtevaart, kazachstan |  Facebook |

23-01-13

Amerikaans leger wil satellieten in ruimte assembleren

Het Amerikaanse leger wil onderzoeken of afgeschreven satellieten gerecycleerd zouden kunnen worden voor nieuwe opdrachten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van defensie bekend gemaakt. Het Amerikaanse Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa) investeert daarom 180 miljoen euro in het Phoenix-programma, dat zich moet toespitsen op het testen van technologieën die de recyclage van satellieten mogelijk zouden maken. Over drie jaar volgt een eerste praktische test, waarbij een antenne een nieuwe opdracht zal worden toegewezen.

“Wanneer satellieten hun operationele carrière beëindigen, zijn bepaalde onderdelen, zoals antennes of zonnepanelen, nog altijd actief,” merkt David Barnhart, programma-manager bij Darpa, op. “Op dit ogenblik bestaat er echter geen procedure om die waardevolle onderdelen te recycleren en aan een goedkopere prijs opnieuw te gebruiken. Een recyclage in de ruimte zou nochtans belangrijke besparingen kunnen opleveren. Op die manier moet de return-on-investment van de projecten kunnen worden opgedreven.”

Darpa heeft aan een aantal bedrijven al contracten toegekend om technologieën uit te testen. Volgende maand worden nieuwe voorstellen van geïnteresseerde partijen bekeken. Bedoeling is om ruimterobots naar afgeschreven satellieten te sturen om onderdelen te recuperen. Tegelijkertijd zouden een aantal mini-satellieten worden gelanceerd. De ruimterobot moet vervolgens de satellieten verder uitrusten met de gerecupereerde onderdelen. Volgens Jonathan McDowell, astrofysicus aan de Harvard University, kan de recuperatie op termijn inderdaad rendabel worden.

Lees Verder

18:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, darpa |  Facebook |

20-01-13

Testvluchten Nasa gebeuren met externe piloten

De eerste testvluchten van het nieuwe bemande ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) zullen niet door eigen astronauten, maar door testpiloten van commerciële partners worden uitgevoerd. Dat hebben woordvoerders van de Nasa bevestigd. De eerstvolgende bemande vluchten, die de nieuwe capsules en technologieën moeten uittesten, zijn ten vroegste voorzien over twee jaar. De Nasa werkt daarbij samen met de bedrijven Boeing, Spacex en Sierra Nevada Corp.

De testvluchten behoren volgens de Nasa tot de ontwikkelingsfase van het nieuwe Amerikaanse ruimtevaartproject. Omdat tijdens die periode aan de commerciële verblijven nog geen vergunningen kunnen worden toegewezen, is het volgens het Amerikaanse ruimtevaartagentschap ook wettelijk niet mogelijk om eigen astronauten in te zetten voor een testproject. De Nasa zegt daarbij het commerciële model van het Amerikaanse leger aangenomen te hebben en waarbij onderaannemers de volledige verantwoordelijkheid hebben tot de overdracht aan de overheid volgt.

"Het is niet mogelijk om een astronaut van de Nasa een toestel te laten vliegen dat nog niet volledig door de autoriteiten is goedgekeurd," voert een woordvoerder van de ruimtevaartorganisatie aan. "Die oefenvluchten moeten door de onderaannemers dan ook op eigen risico worden georganiseerd." De Nasa zegt dat het systeem geen enkele consequentie heeft op het gebied van veiligheid, aangezien ook de commerciële partners er alle belang bij hebben dat de projecten met succes kunnen worden afgerond en officieel kunnen worden overgenomen.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, nasa |  Facebook |

15-01-13

Rusland werkt aan opvolger voor verouderende Soyoez

Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos wil tegen het einde van het decennium een vervanger hebben ontwikkeld voor zijn verouderende Soyoez-ruimtecapsule. Met het project is een investering gemoeid van ongeveer 70 miljard dollar. De Soyoez is al sinds de jaren zestig het uithangbord van de Russische ruimtevaart. Het ruimteschip verzorgt op dit ogenblik ook de enige bemande verbinding met het International Space Station (ISS). Een definitieve deadline over de introductie of verdere details over de opvolger van de Soyoez werden niet bekend gemaakt.

Roscosmos benadrukte wel een leidinggevende partij te willen blijven in de internationale bemande ruimtevaart. Een aantal Amerikaanse bedrijven werkt zelf ook aan vervangers voor de Amerikaanse spaceshuttle, die definitief uit dienst werd genomen. Het Amerikaanse bedrijf Spacex heeft met zijn cargoschip Dragon in mei vorig jaar als eerste commerciële onderneming een vracht naar het internationale ruimtestation gebracht. Ook Boeing en een aantal andere ondernemingen werken aan een eigen ruimtetaxi.

Het Russische ruimtevaartbureau belooft dat het ruimteschip een compleet nieuwe klasse van interplanetaire reistechnologie zal vertegenwoordigen. Daarnaast werd bekend gemaakt dat Roscosmos over twee jaar een nieuwe reis naar de maan zal organiseren. Daarbij zou worden gezocht naar water en zouden stalen van de maanbodem worden genomen. De maanmissie zou vertrekken van de nieuwe ruimtevaartbasis Vostochny Cosmodrome in het Verre Oosten van Rusland.

Lees Verder

18:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, ruimtevaart, soyoez |  Facebook |

14-01-13

Schotse wetenschappers ontwikkelen rem voor satellieten

Wetenschappers aan de University of Glasgow hebben een praktische oplossing ontwikkeld voor het toenemend probleem van ruimteafval. De Schotse onderzoekers hebben een Aerodynamic End Of Life Deorbit System (Aeoldos) gecreëerd, dat ervoor zorgt dat satellieten na het voltooien van hun operationale opdracht weer naar de aarde terugkeren en worden vernietigd. Waarnemers merken op dat Aeoldos echter niet alleen voor het vernietigen van satellieten kan worden gebruikt, maar ook andere toepassingen in de ruimtevaart kan krijgen.

Op dit ogenblik cirkuleren al miljoenen stukken zogenaamde spacejunk rond de aarde en vormen daarmee een bedreiging voor de ruimtevaart. De Schotse onderzoekers hebben met Aeoldos echter een remsysteem ontwikkeld dat automatisch in werking treedt wanneer de operationele opdracht van de satelliet is aflopen. Door de afremming verliest de satelliet aan snelheid en begint hij naar lagere banen rond de aarde af te dalen, tot hij in de atmosfeer terecht komt en door de wrijving wordt opgebrand.

Aeoldos is van toepassing op de CubeSats, kleine satellieten die meestal als bijvracht met een grotere missie worden gelanceerd. Deze kleine satellieten zijn meestal actief in banen rond de aarde waar nog een beperkte hoeveelheid lucht aanwezig is. Aeoldos zorgt ervoor dat deze lucht tegen de satellieten botst, waardoor een afremmende werking ontstaat. Het systeem van de Schotse wetenschappers zou volgend jaar al in gebruik genomen kunnen worden door het Schotse ruimtevaartbedrijf SME Clyde Space.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: schotland, ruimtevaart |  Facebook |

07-01-13

Geen verzekering tegen ongevallen in de ruimte

Het bestuur van de ruimtehaven Spaceport America in de Amerikaanse staat New Mexico heeft aan de overheid gevraagd een wet in te voeren die het recht van ruimtetoeristen op schadevergoedingen bij ongevallen zou beperken. De beperking is volgens Spaceport America cruciaal voor de toekomst van de ruimtehaven. Joanne Irene Gabrynowicz, directeur van het programma ruimterecht aan de University of Mississippi, twijfelt echter of de wet de nodige bescherming zou bieden. Er is volgens haar immers geen sprake van een precedent.

Het ruimtevaartproject Spaceport America diende de economie van de staat New Mexico nieuw leven in te blazen. Een bescherming tegen schadeclaims van ruimtetoeristen bij eventuele ongevallen is volgens Spaceport America echter noodzakelijk om Virgin Galactic, de belangrijkste gebruiker van het complex, als klant te kunnen behouden. New Mexico heeft vorig jaar een wet gestemd waarbij Virgin Galactic werd vrijgesteld van mogelijke schadeclaims, maar die bescherming werd niet uitgebreid tot de toeleveranciers.

Dat heeft volgens Christine Anderson, executive director van Spaceport America, ertoe geleid dat een aantal andere potentiële gebruikers van de ruimtehaven uiteindelijk de voorkeur hebben gegeven aan staten zoals Texas en Florida. Ook Virgin Galactic zou al gedreigd hebben New Mexico te verlaten indien de wet niet wordt uitgebreid. Joanne Gabrynowicz merkt echter op dat onder meer in amusementsparken nog altijd schadeclaims kunnen worden ingediend, zelfs al is duidelijk aangegeven dat de toegang op eigen risico gebeurt.

Voor extreme activiteiten zoals ruimtetoerisme zijn er volgens Gabrynowicz echter nog geen precedenten of diepgaande studies, zodat onmogelijk kan worden bevestigd of het waarschuwen van de deelnemers voldoende zou zijn om schadeclaims onmogelijk te maken.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

Virgin Galactic overweegt een netwerk van ruimtehavens

Het ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic wil wereldwijd een netwerk van ruimtehavens uitbouwen. Volgens ruimtevaartspecialist Burt Rutan, die het lanceersysteem van Virgin Galactic heeft ontwikkeld, zou Richard Branson, oprichter van het ruimtevaartbedrijf, is zes verschillende landen een ruimtehaven willen uitbouwen. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan de realisatie van Spaceport America in de Amerikaanse staat New Mexico. Daarnaast heeft Virgin Galactic ook al gewag gemaakt van initiatieven in Zweden en Abu Dhabi.

Virgin Galactic zegt in een officiële reactie zich op dit ogenblik voor zijn commerciële operaties te concentreren op Spaceport America. “Het concept van potentiële operaties van het bedrijf op andere ruimtehavens verkeert nog in een bijzonder vroeg stadium,” wordt er aan toegevoegd. “Het bedrijf is daarvoor al gecontacteerd door vele andere andere locaties in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. New Mexico heeft echter, met een geschikt zakelijk plan en de gepaste overheidssteun, het potentieel om wereldleider te worden in de commerciële ruimtevaart.”

Christine Anderson, executive director van de Spaceport Authority, zegt echter te verwachten dat de sector in zijn verdere ontwikkeling meer ruimtehavens zal creëren. “Die ontwikkelingen zijn een signaal van een groeiende markt en de overtuiging dat investeringen in de commerciële ruimtevaart zinvol zijn geworden,” merkt Anderson op. De werken aan Spaceport America zijn afgerond en verwacht wordt dat Virgin Galactic snel zijn activiteiten op de site zal uitbouwen. Een eerste commerciële vlucht wordt eind dit jaar verwacht.

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: virgin galactic, ruimtevaart |  Facebook |

26-12-12

Ruimtecapsule Orion op schema voor eerste lancering

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) zit op schema om over twintig maanden een eerste keer de nieuwe Orion-ruimtecapsule te lanceren. Dat hebben woordvoerders van het Amerikaanse ruimtebureau bevestigd. Daarbij wordt opgemerkt dat een gedeelte van de hardware voor het project die door onderaannemers over het hele grondgebied van de Verenigde Staten werd gebouwd, in het Kennedy Space Center in Florida is gearriveerd om in de capsule ingebouwd te worden. De Nasa benadrukt dat de uiteindelijke lanceerdatum afhankelijk is van de bouw van de Delta IV Heavy, de draagraket die de capsule in de ruimte moet brengen. De eerste lancering van de Orion moet een testvlucht worden waarbij twee keer een omloop om de aarde wordt gemaakt. De belangrijkste bedoeling van die vlucht is het testen van het hitteschild van de capsule bij de hoge snelheden die bij een terugkeer naar de aarde worden ontwikkeld.

Lees Verder

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, ruimtevaart, orion |  Facebook |

19-12-12

Amerikaans bedrijf wil reizen naar maan organiseren

Het Amerikaanse bedrijf Golden Spike Company, opgericht door een aantal gewezen topmannen van de National Aeronautics and Space Administration (Nasa), wil reizen naar de maan organiseren. De kostprijs zou 1,5 miljard dollar voor twee personen bedragen. Tot nu toe hebben alleen Amerikaanse astronauten van het Apollo-project de maan bezocht, maar de Amerikaanse president Barack Obama heeft plannen van de Nasa voor nieuwe maanreizen afgewezen. Alan Stern, gewezen topman van de Nasa en president van Golden Spike Company, zegt echter dat in andere landen nog wel belangstelling bestaat voor het project. Hij denkt daarbij onder meer aan Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Japan. Volgens Stern zou het bedrijf gebruik maken van bestaande raketten en ruimtecapsules en zouden alleen nieuwe ruimtepakken en een maanlander moeten worden ontworpen. Golden Spike Company zou voor het einde van het decennium een eerste reis naar de maan willen organiseren. Sinds de Nasa veertig jaar geleden met het Apollo-project stopte, is er nog slechts sporadisch interesse geweest in de maan.

Lees Verder

18:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, golden spike, maan |  Facebook |

18-12-12

Zweedse stad Kiruna wil uitvalsbasis ruimtetoerisme worden

De luchthaven van de Zweedse stad Kiruna, gelegen boven de poolcirkel, wordt mogelijk de basis voor commerciële ruimtevluchten. Volgens het bedrijf Spaceport Sweden, dat vijf jaar geleden werd opgericht voor het aanbieden van commerciële ruimtevluchten, is Kiruna een uitgelezen locatie voor dergelijke ondernemingen. Door zijn noordelijke ligging wordt het luchtruim rond de Zweedse stad immers niet geconfronteerd met een intensief vliegtuigverkeer. Bovendien is het gebied rond de stad ook dunbevolkt en hoeft er ook geen rekening gehouden te worden met mogelijke bezwaren van buurlanden. Karin Nilsdotter, directeur van Spaceport Sweden, voegt er aan toe dat Kiruna ook al zestig jaar ervaring heeft in het ruimteonderzoek. In de tweede helft van de jaren vijftig werd in de stad het Institutet för Rymdfysik (IRF), het Zweedse instituut voor ruimtefysica, opgericht en ook het Zweedse raketcentrum Esrange is in Kiruna gevestigd.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, toerisme, kiruna |  Facebook |

06-12-12

Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa lijkt verloren te lopen

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) lijkt de weg kwijtgeraakt te zijn en niet te weten welke richting nu moet gevolgd worden. Dat heeft een onafhankelijke expertencommissie gezegd. Er wordt echter aan toegevoegd dat de schuld niet bij het Amerikaanse ruimtevaartbureau moet worden gezocht, maar wel bij president Barack Obama, het Amerikaanse congres en de hele natie, die de Nasa onvoldoende leidraad hebben meegegeven. Commissielid Bob Crippen, voormalig astronaut en gewezen manager van het ruimtevaartbureau, gaf aan de Nasa nog nooit zo doelloos geweten te hebben. David Weaver, woordvoerder van de Nasa, stelde in een reactie dat het ruimtevaartbureau wel degelijk duidelijke en ambitieuze doelstellingen heeft, verwijzend naar onder meer de verdere betrokkenheid van de organisatie bij het International Space Station (ISS) en de ontwikkeling van een nieuwe draagraket en een ruimtecapsule om astronauten naar verder afgelegen gebieden van de ruimte te brengen.

Lees Verder

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, ruimtevaart |  Facebook |

05-12-12

China wil groenten telen op de planeet Mars

Chinese astronauten bereiden zich voor om op de maan en de planeet Mars verse groenten te telen, nadat wetenschappers in Peking met succes een aantal voorbereidende tests hebben afgesloten. Dat hebben Chinese staatsmedia gemeld. Er wordt opgemerkt dat de wetenschappers er in een ecologische proefopstelling - die de astronauten toelaat om voeding, water en zuurstof te produceren - in geslaagd zijn om vier soorten groenten te telen. Het systeem, dat gebaseerd is op planten en algen, zal volgens de Chinese media naar verwachting worden gebruikt bij basissen op de maan op de planeet Mars. China wil volgend jaar voor de eerste keer een ruimtemissie op de maan laten landen. Op termijn wil het land ook een bemande missie naar de maan sturen.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, ruimtevaart |  Facebook |

25-11-12

Europees-Russische ruimtemissie overleeft budgetbespreking

Het European Space Agency (ESA) blijft bij zijn plannen om een onbemande Europees-Russische ruimtemissie op te zetten die moet zoeken naar tekenen van leven op de planeet Mars. Door budgetbeperkingen is er voorlopig daarentegen geen plaats voor een missie naar de maan. Ook een gezamenlijk project met China voor de uitbouw van een netwerk weersatellieten is voorlopig geschrapt. Dat is opgemerkt tijdens de budgetvergadering van het Europese ruimtevaartbureau in Napels. Het Europees-Russische project zou over vier jaar een ruimtecapsule naar de planeet Mars moeten sturen. Rusland zal daarbij een Proton-draagraket ter beschikking stellen en krijgt in ruil onderzoeksruimte aan boord van de missie.

Lees Verder

12:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, european space agency |  Facebook |

22-11-12

European Space Agency tevreden met nieuw budget

Het European Space Agency (ESA) heeft van zijn lidstaten een meerjarenbudget van 10 miljard euro toegewezen gekregen. Dat heeft Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van het Europees ruimtevaartbureau, bekend gemaakt. Het budget blijft volgens Dordain nagenoeg ongewijzigd tegenover de voorbije periode, wat volgens de directeur-generaal een succes mag worden genoemd, rekening houdend met de grote economische problemen waarmee talloze lidstaten van het ruimtevaartbureau worden geconfronteerd. Dordain had eerder aangegeven aan te sturen op een bedrag van 12 miljard euro voor een periode van drie jaar, maar gaf nadien aan tevreden te zijn met een budget van ongeveer 10 miljard euro.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, esa |  Facebook |

13-11-12

Nasa en Esa testen interplanetair internet

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) en het European Space Agency (Esa) hebben een prototype uitgetest van een systeem dat in de toekomst een internet-communicatie zou moeten toelaten tussen de aarde en robots op een andere planeet. Daarbij werd een experiment opgezet waarbij astronaut Sunita Williams vanuit het International Space Station gebruik maakte van het Nasa-protocol Disruption Tolerant Networking (DTN) om in het European Space Operations Center in Duitsland een kleine Lego-robot te besturen. Bij de ontwikkeling van het systeem diende onder meer rekening gehouden te worden met verstoringen, die vaak voorkomen bij communicaties in de diepe ruimte.

Lees Verder

10:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ruimtevaart |  Facebook |

15-10-12

Aardobservaties onmisbaar voor regionale beleidsvoering

Aardobservaties voor milieubescherming en veiligheid zijn bijzonder belangrijk voor de Europese regio’s. Dat is de conclusie van een rapport van het European Space Agency (ESA) en het Network of European Regions Using Space Technologies (Nereus). Er wordt aan toegevoegd dat de toekomstige Sentinel-satellieten een belangrijke bijdrage aan het project zal kunnen leveren omdat daardoor de mogelijkheid zal worden gecreëerd om gegevens in hoge resoluties te bestuderen. Het programma Global Monitoring for Environment and Security (GMES) wordt volgens Nereus een onmisbaar instrument voor de regionale beleidsvoering.

In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat de satellietobservaties een belangrijke bijdrage leveren tot de bewaking van de waterkwaliteit van het Balaton-meer in Hongarije. “Het Balaton Limnological Institute kon onder meer de satellietbeelden gebruiken om stoffen te bestuderen die in het water van het meer waren opgelost,” wordt er aangevoerd. Ook wordt verwezen naar de identificatie van gebieden met een overstromingsrisico langs de Donau, waarbij rekening wordt gehouden met economische waarde en de bevolkingsdichtheid, wat het beleid de mogelijkheid zou moeten bieden om bij eventuele incidenten prioriteiten te stellen.

Volker Liebig, directeur van het Earth Observation Programme van de Europese ruimtevaartorganisatie, benadrukte dat de toekomstige Sentinel-satellieten bijzonder veel baten kunnen opleveren voor de Europese bevolking. “De Sentinel-generatie vormt een belangrijke verbetering tegenover de huidige missies,” voerde hij aan. “De observatiecapaciteit van de apparatuur aan boord van de Sentinel-satellieten zal twaalf keer groter zijn dan van het instrumentarium van Envisat.” Alan Wells, vicepresident van Nereus, stelde dat de satellietgegevens ook zorgen voor een beter geïnformeerd beleid op het lokale niveau.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aardobservatie, ruimtevaart |  Facebook |

25-09-12

New Mexico wacht nog steeds op impuls commerciële ruimtevaart

De commerciële ruimtevaart zou een nieuwe stimulans moeten vormen voor de economie van New Mexico, maar nu de eerste bouwfase van de ruimtevaartbasis Spaceport zijn afronding nadert, blijken de ondersteunende sectoren het tempo van de ontwikkelingen niet gevolgd te hebben.

Lees Verder

10:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, toerisme |  Facebook |

18-09-12

India kondigt ruimtevaartmissie naar planeet Mars aan

India wil in november volgend jaar een ruimtesonde naar de planeet Mars sturen. Dat heeft K. Radhakrishnan, voorzitter van de Indian Space Research Organisation (ISRO), bekend gemaakt. De missie moet volgens hem een studie maken van de atmosfeer van de planeet en op zoek gaan naar mogelijke aanwijzingen van leven op het oppervlak van Mars. Volgens Radhakrishnan betekent de missie een nieuwe belangrijke mijlpaal in het ruimtevaartprogramma van India. Met het project zou een bedrag gemoeid zijn van bijna 5 miljard rupees. Dat komt overeen met een bedrag van ongeveer 90 miljoen dollar. Eerder hebben ook al de Verenigde Staten, Rusland, Europa, Japan en China ruimtemissies naar Mars gestuurd. Drie jaar geleden landde een Indiase ruimtesonde op de maan. Over vier jaar wil India zijn eerste bemande ruimtemissie uitvoeren.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, ruimtevaart, mars |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende