26-02-14

Rendabele ruimtevaart geniet onvoldoende begeestering

Ruimtevaart is rendabel, maar slaagt er niet in om een grote massa aan te spreken. Dat zegt Ashley Dale, specialist ruimtevaart-technologie aan de University of Bristol. De Britse wetenschapper merkt op dat elke dollar investeringen in de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) aan de bevolking van de Verenigde Staten een rendement van 10 dollar oplevert. Ook bij het European Space Agency (ESA) en het Japan Aerospace Exploration Agency (Jaxa) bedraagt dat rendement volgens Dale meer dan 3 dollar. Tegelijkertijd blijkt volgens Dale echter de grote begeestering uit de pionierstijd van de ruimtevaart verdwenen te zijn.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

22-02-14

Europese ruimtevaart staat voor bijzonder druk jaar

Het lopende jaar wordt een belangrijke periode voor de Europese ruimtevaart. Dat heeft Jean-Jacques Dordain, directeur-generaal van het European Space Agency (ESA), gezegd. Daarbij verwees Dordain onder meer op de verdere uitbouw van Galileo, het Europese systeem voor satellietnavigatie. Ook wordt dit jaar gestart met de Copernicus-missies, die het leefmilieu op de aarde moeten bestuderen. Het Europese ruimtevaarbureau beschikt dit jaar over een budget van 4,1 miljard euro, tegenover 4,2 miljard euro vorig jaar voorzien. Het grootste gedeelte van die budgetten is voorzien voor navigatie-projecten en aardobservatie.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart |  Facebook |

17-02-14

Ruimtestation moet nog veel wetenschappelijke beloftes invullen

De ruimtevaartsector zal nog belangrijke inspanningen moeten leveren om de wetenschappelijke beloftes van het International Space Station (ISS) in te lossen. Dat zegt Keith Cowing, gewezen medewerker van de Amerikaanse National Space and Aeronautics Administration (Nasa) voor het ruimtestation-project en initiatiefnemer van de website Nasa Watch. De Amerikaanse regering besliste recent om het internationaal ruimtestation nog tien jaar lang operationeel te houden. Dat betekent een verlenging met vier jaar tegenover het originele schema. John Holdren, wetenschappelijk adviseur van de Amerikaanse president Barack Obama, zegt dat die verlenging een belangrijk rendement zal opleveren.

Volgens Holdren zal de verlenging van de levensduur een belangrijke meerwaarde opleveren voor de investering van 100 miljard dollar die met de realisatie van het ruimtestation was gemoeid. Maar niet iedereen is overtuigd van die gegarandeerde resultaten. “Men ging ervan uit dat het succes wel zou komen wanneer de infrastructuur helemaal klaar was,” geeft Keith Cowing aan. "Dat moet echter nog altijd worden bewezen." Sinds het begin van de eeuw is het ruimtestation permanent bewoond, maar vijf jaar geleden nog werd door de astronauten amper drie uur per week besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Dat is inmiddels weliswaar gestegen tot vijftig uur per week, maar dat is vooral te danken aan de verdubbeling van de bemanning tot zes astronauten.

Volgens waarnemers was eind vorig jaar ongeveer 15 procent van de Amerikaanse wetenschappelijke ruimte aan boord van het station ongebruikt. In intern rapport van de Nasa midden vorig jaar werden bovendien vragen gesteld over de praktische waarde van de wetenschappelijke experimenten aan boord van het ruimtestation. Daarbij werd opgemerkt dat het grootste gedeelte van de activiteiten toegespitst wordt op fundamentele research, terwijl projecten voor toegepast wetenschappelijk onderzoek beperkt zouden blijven. Het rapport voerde aan dat investeerders minder geneigd zullen zijn om steun te verstrekken aan onderzoek dat geen onmiddellijke toepassingen of resultaten oplevert.

Een groot gedeelte van het onderzoek aan boord van het station heeft zich toegespitst op de gezondheid van ruimtereizigers. Sinds het begin van de eeuw heeft het station meer dan tweehonderd bewoners geteld, wat de wetenschappers van de Nasa een grote populatie bezorgde om de impact van de ruimte op het menselijk lichaam te bestuderen, gaande van het verlies aan spiermassa tot een verslechtering van het gezichtsvermogen. Charlie Bolden, directeur van de Nasa, gaf onlangs aan dat dit onderzoek noodzakelijk is indien men de plannen voor een bemande ruimtereis naar verdere bestemmingen in het heelal wil doorzetten.

Die focus op de gezondheid van astronauten heeft echter ook tot de vraag geleid welke meerwaarde de activiteiten van het station hebben voor de bevolking op de aarde. Om die kritiek van antwoord te dienen, publiceerde de Nasa vorig jaar een lijst met belangrijke praktische resultaten van het onderzoek aan boord van het station. Op die lijst stonden onder meer de ontwikkeling van een behandeling van osteoporose en een technologie om de waterkwaliteit op aarde vanuit de ruimte te controleren. Julie Robinson, verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderzoek aan boord van het station, stelt dat de concrete voordelen van de experimenten nog duidelijker aan het publiek moeten worden gecommuniceerd.

Om het onderzoek te stimuleren heeft de Nasa drie jaar geleden een samenwerkingsverband opgestart met het Amerikaanse Center for the Advancement of Science in Space (Casis), dat een gedeelte van de Amerikaanse research aan boord van het ruimtestation moet beheren en externe wetenschappers moet aanzetten om projecten in te dienen. Een groot probleem daarbij is echter de kostprijs. Het organiseren van een experiment aan boord van het ruimtestation kan immers oplopen tot meer dan 250.000 dollar, ook al helpt Casis die kosten vaak met subsidies te beperken. Bovendien merkt Casis op dat het niet altijd gemakkelijk is om wetenschappers te overtuigen van de meerwaarde van het station voor hun research.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, wetenschap |  Facebook |

11-12-13

Ruimtevaart kan basis vormen voor volgende revolutie in landbouw

De ruimtevaart kan tot een volgende revolutie in de landbouw leiden. Dat zegt Nikolaus Correll, professor computerwetenschappeen aan de University of Colorado. Correll voert daarbij aan dat de ontwikkeling van nieuwe landbouwtechnologieën één van de grote uitdaging voor de mensheid wordt. De ruimtevaart kan volgens de wetenschapper echter één van de belangrijke pijlers worden van een duurzame landbouw op aarde. Correll wijst daarbij op de plannen voor ruimtemissies naar verdere bestemmingen in het heelal, waarbij de astronauten in staat zullen moeten zijn om op een duurzame voedselproductie beroep te kunnen doen.

“Tot nu toe is landbouw nog geen drijfkracht achter innovatie in automatisering geweest, maar heeft vooral van die ontwikkelingen geprofiteerd,” merkt professor Correll op. “Die situatie moet dringend veranderen. De huidige economische ontwikkelingen sturen aan op een uitbreiding van het technologisch areaal en de productie van eenvormige oogst over een langere periode. Die ontwikkelingen lenen zich het best voor automatisering. Vooruitgang in robotica kan daarbij een belangrijke rol vervullen, waarbij onder meer kleinschalige robots kunnen helpen om de landbouw terug naar de stedelijke omgeving, met een productie in gebouwen of op daken, te brengen.”

“Een stedelijke landbouw biedt dezelfde uitdagingen die worden geregistreerd rond de voedselproductie in toekomstige ruimtekolonies,” benadrukt Nikolaus Correll. “Die oplossingen zullen niet gevonden worden bij een evolutie van de huidige systemen, maar zullen een totaal nieuwe benadering, zoals het gebruik van robots, vergen. Daarnaast vergt duurzame landbouw ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en een geïntegreerd management van bronnen, vooral in een stedelijke omgeving of aan boord van een ruimteschip. Een groter ruimteschip kan weliswaar meer cargo meevoeren, maar vergt ook een grotere brandstoftoevoer en een grotere bemanning, die op zijn beurt meer bronnen nodig heeft.”

“Om een grotere massa naar de ruimte te lanceren, is een groter brandstofverbruik nodig,” zegt professor Correll. “Dat verbruik bepaalt hoelang de mens in de ruimte kan overleven. Uitgewezen is dat ruimtemissies vanaf twee jaar gebaat zouden zijn met een eigen voedselproductie. Een alternatief scenario zou kunnen worden gevonden in een lancering van cargo, voorafgaandelijk aan een bemande missie. In beide gevallen is echter automatisering noodzakelijk, want de inzet van de mens in de ruimte in inefficiënt. Duurzame landbouw in de ruimte vergt echter een optimaal gebruik van bronnen, waaronder een efficiënte recyclage, waarbij onder meer planten zouden kunnen groeien op basis van afvalwater en koolstofdioxide.”

“Die technologie zou ook op de aarde voordelen kunnen bieden,” merkt de wetenschapper op. “Agricultuur vormt op dit ogenblik nog geen cruciale component van de ruimtevaart, maar dat snel veranderen. Daarbij zal men zich vooral moeten toespitsen op een uitbreiding van de knowhow over plantengroei in de ruimte, het aanreiken van oplossingen voor het onderhoud van oogsten en een inzicht in de impact van deze activiteiten op mensen die in een geïsoleerde omgeving in de ruimte dienen te overleven. Al deze ontwikkelingen zullen gebruik maken van robots.”

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, landbouw |  Facebook |

11-06-13

Nasa selecteert nieuwe reeks wetenschappelijke experimenten

De Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) heeft eenentwintig externe wetenschappelijke projecten goedgekeurd die de volgende jaren in de ruimte zullen kunnen worden uitgevoerd in het kader van het Flight Opportunities Program van het Space Technology Mission Directorate van het Amerikaanse ruimtevaartbureau. De selectie vormde de laatste ronde van een zoektocht naar wetenschappelijke experimenten die in de dichte nabijheid van de aarde zouden kunnen worden uitgevoerd. In totaal heeft de Nasa inmiddels een lijst met meer dan honderd projecten die door externe partijen zijn aangebracht.

De wetenschappelijke experimenten zullen worden uitgevoerd tijdens vluchten met vliegtuigen, ballonnen of suborbitale vluchten. De projecten omvatten volgens de Nasa een brede waaier aan activiteiten, waaronder systemen voor cubesats en nieuwe sensortechnologieën voor de planetaire exploratie. Onder meer werden wetenschappelijke experimenten geselecteerd van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), het Air Force Research Laboratory, de University of Texas, Oxford University en het Langley Research Center.

De Nasa financiert de integratie van de experimenten in het programma en de operationele kosten van de vluchten, maar het ruimtevaartbureau komt financieel niet tussen in de daadwerkelijke ontwikkeling van de onderzoeksprojecten. Ook ruimtevaartbedrijven zoals Near Space Corp, Armadillo Aerospace, Xcor, Whittinghill, Masten Space Systems, UP Aerospace en Virgin Galactic worden volgens het ruimtevaartbureau bij de geselecteerde wetenschappelijke projecten betrokken.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nasa, wetenschap, ruimtevaart |  Facebook |

07-05-13

Nasa vraagt investering in technologieën voor bemande Mars-missies

Alle mogelijke middelen moeten worden ingezet om de kennis en technologie te vergaren die het mogelijk maken om astronauten naar de planeet Mars te sturen. Dat heeft Charles Bolden, hoofd van de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) gezegd tijdens een ruimtevaartcongres aan de George Washington University. Bolden stelde daarbij dat de mens wel bewezen heeft naar de maan te kunnen reizen, maar moet er nog een grote kloof worden overbrugd vooraleer ook een bemande missie naar Mars mogelijk zal zijn.

"Over twintig jaar moet een bemande missie naar Mars kunnen worden gerealiseerd," merkte Charles Bolden op. "De verkenning van andere planeten behoort ongetwijfeld tot de toekomst van de mensheid. Een bemande missie naar Mars is dan ook een absolute prioriteit voor de Nasa. Ook de Amerikaanse president Barack Obama ondersteunt die ambities, maar technologisch moet er nog een hele weg worden afgelegd. De experts weten op dit ogenblik nog niet hoe een missie naar de planeet in praktijk zal kunnen worden uitgewerkt."

"Er bestaat op dit ogenblik nog geen ruimteschip dat erin kan slagen om astronauten met een reis van minstens zeven maanden naar de planeet te brengen," voerde Charles Bolden aan. "Bovendien kunnen medische experts ook niet garanderen dat de impact van het langdurige verblijf in de ruimte geen schadelijke gevolgen zal hebben op de gezondheid van astronauten, terwijl men bovendien ook nog geen idee heeft hoe de astronauten tijdens hun verblijf op de planeet moeten ademen, eten en drinken."

"Alle onderzoek en alle financiële middelen moeten worden aangewend om een antwoord te vinden op die vragen," benadrukte Bolden. De Verenigde Staten zijn er als enige land in geslaagd om een aantal onbemande ruimtesondes op Mars te laten landen. Het jongste exemplaar in die reeks in Curiosity, een sonde van ongeveer één ton die sinds augustus op de planeet actief is. Een bemande sonde zou volgens experts van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie minstens veertig ton moeten kunnen meevoeren.

Lees Verder

15:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mars, ruimtevaart |  Facebook |

11-04-13

Zonder ruimtevaart overleeft mensheid millennium niet

Het is voor de toekomst van de mensheid absoluut noodzakelijk dat de exploratie van de ruimte wordt verder gezet. Dat heeft de Britse wetenschapper Stephen Hawking gezegd tijdens een toespraak voor het Cedars-Sinai Medical Center in de Amerikaanse staat Californië. Volgens Hawking, die ondanks zijn zware fysieke handicap enkele jaren geleden nog een reis naar de gewichtloosheid maakte, is het immers onwaarschijnlijk dat de mensheid nog duizend jaar zal overleven zonder aan de fragiele aarde te kunnen ontsnappen.

De ruimtevaart is niet immuun voor budgetbesparingen. Onder meer het budget van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa voor onderzoek naar planeten, dat cruciaal zou zijn om een bewoonbaar alternatief te vinden voor de aarde, werd dit jaar met 300 miljoen dollar teruggeschroefd om andere projecten te realiseren. Steve Hawking, die aan de ziekte van Gehrig lijdt, roept al langer op om van de ruimtevaart gebruik te maken om nieuwe planeten te zoeken die door de mensheid bewoond zouden kunnen worden.

In het midden van het voorbije decennium had de Britse natuurkundige al gewaarschuwd dat de overleving van het menselijk ras zou bepaald worden door de vaardigheid om elders in het universum een nieuwe woonst te vinden. Ook twee jaar geleden herhaalde hij nog dat de enige kans op een langdurig overleven afhankelijk was van een verspreiding in de ruimte en zou een blijvend verblijf op aarde uiteindelijk het einde van de mensheid betekenen.

Lees Verder

17:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, steve hawking |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende