15-03-17

Eén derde automodellen heeft Rusland verlaten

Vorig jaar konden de Russische autokopers op hun nationale markt nog kiezen tussen 270 verschillende modellen. Dat betekende een daling met één derde tegenover twee jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent Autostat. Opgemerkt wordt dat de Russische economische problemen diverse buitenlandse autoconstructeurs zonder lokale productie-activiteiten hebben aangezet het land te verlaten, aangezien ook in de nabije toekomst geen echte verbetering mag worden verwacht. Onder meer het Duitse Opel, het Amerikaanse Chevrolet en de Japanse merken Honda en Mitsubishi zijn niet langer op de Russische markt actief.

“Voor de uitbraak van de Russische economische crisis konden op de nationale automarkt 410 verschillende modellen worden geïdentificeerd,” aldus Autostat. “Door de terugval van de verkoop hebben de meeste constructeurs beslist modellen met een beperkte populariteit uit hun aanbod te verwijderen en zich vooral toe te leggen op betaalbare exemplaren.” De reductie in de variëteit modellen toont volgens Vladimir Bespalov, analist bij VTB Capital, dat de Russische automarkt een periode van fundamentele verandering ingaat. Hij merkt op dat de economische crisis heeft geleid tot een grote faillissementsgolf bij Russische autodealers, waardoor het moeilijker werd een aantal modellen te promoten.

Vooral modellen die niet lokaal werden geproduceerd en die geen grote populariteit genoten, begonnen volgens Bespalov daarop het land te verlaten. Volgens cijfers van de European Business Association kende de Russische automarkt vorig jaar een inkrimping met 12 procent. Dat betekende echter wel een belangrijke verbetering tegenover het jaar voordien, toen een daling met 36 procent diende te worden gemeld. Deze cijfers bieden volgens Autostat hoop op een herstel. Opgemerkt wordt dat dit jaar het dieptepunt zou moeten worden bereikt of mogelijk al een heropleving kan worden opgemerkt. In januari en februari werd nog een inkrimping met respectievelijk 5 procent en 4 procent gemeld.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland |  Facebook |

27-11-16

Russische bevolking verlekkerd op farmaceutische ethanol

Medicinale alcohol dreigt in Rusland een gigantische bedreiging voor de volksgezondheid te worden. Dat heeft de Russische federale alcoholregulator gemeld. Opgemerkt wordt dat farmaceutische ethanol voor miljoenen verpauperde Russische burgers het enige betaalbare alternatief is voor echte alcohol. Meer dan 10 procent van de Russische bevolking zou medicinale alcohol consumeren als een surrogaat voor wodka. Geraamd wordt dat in Rusland jaarlijks tussen 170 miljoen liter en 250 miljoen liter van de medicinale alcohol als een roesmiddel wordt gebruikt. Bovendien wordt opgemerkt dat de vraag jaarlijks een toename met 20 procent laat optekenen.

Uit een onderzoek bleek onder meer dat 13 procent van de Russische consumenten een kennis hebben die surrogaat-alcohol drinkt. Omdat op deze farmaceutische ethanol geen alcohol-taks wordt geheven, dreigt de Russische staat jaarlijks tussen 34 miljard roebel en 50 miljard roebel aan fiscale inkomsten te missen. Dat komt overeen met een verlies tussen 526 miljoen dollar en 773 miljoen dollar. Omdat geen taks hoeft te worden betaald, hebben de producenten van farmaceutische ethanol volgens de Russische regulator ook een concurrentieel voordeel op de producenten van legale dranken. Het valt echter moeilijk te bewijzen dat de producenten hun voorraden niet voor medische of cosmetische activiteiten reserveren.

De Russische autoriteiten hebben echter bekend gemaakt om volgend jaar een controlesysteem te introduceren dat ook de productie van farmaceutische ethanol nauwkeuriger zal opvolgen. Bovendien heeft het Russische ministerie van financiën voorgesteld om de verkoop van alcohol-producten in automaten te verbieden. Bepaalde producenten van de surrogaat-wodka bleken immers hun voorraden als parfum in automaten aan te bieden. Ook werd gesuggereerd de alcohol-taks uit te breiden tot alle medicinale en cosmetische producten die alcohol-omvatten, maar critici merken op dat de kostprijs van een aantal populaire geneesmiddelen daardoor gevoelig zou kunnen worden opgedreven.

“Ongeveer 90 procent van de geneesmiddelen op basis van alcohol zou van de markt verdwijnen,” waarschuwt de Russische alcohol-expert Vadim Drobiz. “Bovendien zou het verdwijnen van de farmaceutische ethanol een stimulans kunnen betekenen voor de ambachtelijke samogon-alcohol, die thuis wordt geproduceerd, maar bijzonder gevaarlijk is. Gevreesd moet worden dat de productie van samogon-alcohol zou oplopen tot 800 miljoen liter, ongeveer het volume van de legale wodka-verkoop vorig jaar.”

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, alcohol |  Facebook |

02-10-16

Russische overheid heeft grotere greep op nationale economie

In Rusland heeft de staat zijn greep op de economie op amper één decennium verdubbeld. Dat blijkt uit een rapport van de Russische Federal Anti-Monopoly Service (FAS). Opgemerkt wordt dat staatsbedrijven in het midden van het voorbije decennium een aandeel van 35 procent hadden in het Russische bruto binnenlandse product. Dat was vorig jaar opgelopen tot 70 procent. Igor Artemyev, hoofd van de Federal Anti-Monopoly Service, maakt gewag van een kapitalisme van staatsmonopolies. Volgens Artemyev bevat het rapport een aantal elementen die door de Russische autoriteiten weinig zullen worden gewaardeerd.

“De Russische staat heeft zijn aanwezigheid in de nationale economie snel opgevoerd,” benadrukken de onderzoekers. “Alleen al de voorbije drie jaar werd bij het aantal overheidsbedrijven een verdrievoudiging opgetekend. Vaak maken deze ondernemingen hun opwachting in sectoren met een grote concurrentie, waar de toegang tot adminstratieve bronnen en overheidsfinanciën een belangrijke bedreiging voor andere partijen kunnen vormen. Vooral op regionaal en gemeentelijk niveau heeft men een sterke groei kunnen opmerken, waardoor de concurrentie op de lokale markten in het gedrang wordt gebracht.”

“Ook de regering lijkt weinig genegen te zijn om van zijn economische activa af te staan,” aldus nog het rapport. “Vier jaar geleden werd nog een grotere lijst samengesteld met bedrijven die voor een gedeeltelijke of volledige privatisering in aanmerkingen zouden kunnen komen. Die plannen zijn echter opgeborgen en de Russische regering heeft beslist om de controle over de bedrijven en de invloed op het management te behouden. Die evolutie heeft bovendien de monopolistische tendenzen ook uitgebreid tot economische sectoren die traditioneel buiten de controle van de overheid vielen.”

De onderzoekers wijzen erop dat 48 procent van de Russische ondernemers van oordeel is dat de autoriteiten het bedrijfsleven als een persoonlijke melkkoe bestempelen, tegenover 42 procent twee jaar geleden. “De ondernemers noemen de overheid de belangrijkste vijand van de concurrentie,” aldus het rapport. “De acties van de autoriteiten worden door de ondervraagden de belangrijke oorzaak van het dalend aantal concurrenten genoemd.”

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, concurrentie |  Facebook |

31-03-14

Russische gevangenissen produceren 90 miljoen dollar per jaar

Gedetineerden in de gevangenissen van Rusland produceren goederen ter waarde van bijna 32 miljard roebel per jaar. Dat komt overeen met een bedrag van 90 miljoen dollar. Dat is bevestigd door Oleg Korshunov, financieel directeur van de Russische penitentiaire dienst, naar aanleiding van de aankondiging van de oprichting van een handelshuis om de betrokken producten te verkopen. Over de bestemming van de opbrengsten van deze verkopen werden geen mededelingen gedaan. Korshunov gaf nog aan dat de penitentiaire dienst verantwoordelijk is voor meer dan duizend filialen, waar ongeveer zeshonderdduizend veroordeelden in de productie worden ingeschakeld.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, gevangenis |  Facebook |

17-02-14

Russische spionagediensten breken in bij westerse bedrijven

Russische spionagediensten hebben inbraken gepleegd in de netwerken van honderden westerse en Aziatische bedrijven om intellectuele eigendommen uit economisch belang te stelen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse bedrijf CrowdStrike, gespecialiseerd in cyberbeveiliging. Opgemerkt wordt dat energiebedrijven en de technologische sector de belangrijkste doelwitten zijn van de Russische aanvallen. Er wordt aan toegevoegd dat bij de aanvallen vaak gebruik gemaakt wordt van de hackersgroep Energetic Bear, die in opdracht van de Russische regering bedrijfsgeheimen zou proberen te stelen.

Lees Verder

09:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, spionage |  Facebook |

19-12-13

Russische consument is minder gericht op luxe

De hedendaagse Russische consument is minder op luxe gericht dan tijdens de opkomst van het kapitalisme in de jaren negentig van de voorbije eeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Landor Associates en het magazine Bne.eu bij tweeduizend Russische consumenten. Er wordt echter aan toegevoegd dat de Russische consument nog altijd streeft naar kwaliteit en bereid is om daarvoor extra te betalen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de Russische klant de voorkeur geeft aan binnenlandse producten boven import. Anderzijds zijn de Europese services volgens de respondenten nog altijd superieur aan binnenlandse alternatieven.

“De zware gouden halsketting en het massieve Rolex-horloge behoren niet langer tot de ambities van de Russische shopper,” benadrukt Ben Aris, hoofdredacteur van Bne.eu. “De Russische retailsector richt zich inmiddels vooral op de middenklasse. In het verleden werd vooral gemikt op de nieuwe rijken, maar het tijdperk van deze Novy Russki lijkt definitief tot het verleden te behoren. De Novy Russki, die vaak met duistere of criminele activiteiten tijdens de chaotische periode na het instorten van de Sovjet-Unie snelle rijkdom verwierven, stonden bekend voor hun opvallende consumptie en bedenkelijke smaak, waardoor ze een dankbaar doelwit werden van spot en grappen.”

“De teloorgang van de Novy Russki werd echter ingezet door de stabiliteit die met het aantreden van president Vladimir Poetin gepaard ging en die ertoe leidde dat de Russische middenklasse sinds het begin van deze eeuw begon te groeien,” zegt Emma Beckman, verantwoordelijk voor de Russische divisie van Landor. “De Novy Russki is bijgezet in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. De huidige Russische consument is veel complexer geworden dan tijdens de jaren negentig. Wel blijft Rusland een natie van contrast en contradictie, waar brand-building nog meer cruciaal is geworden dan in het verleden. De kwaliteit, prijs en herkomst van goederen en diensten zijn voor de klant bijzonder belangrijk geworden.”

Uit het onderzoek bleek dat nog slechts 17,5 procent van de Russische consumenten een voorkeur heeft voor luxegoederen. De verhouding tussen prijs en kwaliteit vormt daarentegen voor 70 procent van de respondenten de basis voor de aankoopbeslissingen. Toch zeggen waarnemers niet te verwachten dat de Russische luxemarkt zal instorten. De toenemende rijkdom van het land garandeert volgens hen een verdere groei. Uit het onderzoek bleek verder dat de Russische consumenten steeds meer geneigd zijn om binnenlandse producten boven westerse alternatieven te verkiezen. Wel wordt opgemerkt dat vele Russen de service van de binnenlandse bedrijven slechter vinden dan van West-Europese concurrenten.

Verder wordt aangevoerd dat één op drie Russische consumenten bereid is om nieuwe merken uit te testen. Bovendien zegt minder dan één op drie Russen loyaal te zijn aan een merk. Wel wordt opgemerkt dat in sectoren zoals elektronische goederen, cosmetica en lichaamsverzorgen, die grotendeels worden gedomineerd door westerse merken, een grotere loyaliteit kan worden opgetekend. De onderzoekers stelden ook vast dat het grootste gedeelte van het Russische salaris wordt besteed aan voeding, terwijl in het westen de huur of hypotheek van de woning het zwaarste op het gezinsbudget weegt. In de supermarkten kiest de Russische consument vaak voor voedingsproducten uit de hogere prijscategorie.

“De Russische consument heeft een hekel aan goedkope merken,” voert Landor aan. “Minder dan 20 procent geeft een voorkeur aan budget-merken.” Na voeding en huur vormen uitgaven voor de kinderen de belangrijkste kostenpost van het Russische gezin. Russische ouders wensen niet te besparen op de uitgaven voor hun kinderen. Bijna de helft van respondenten zegt voor de jongere generatie premium-producten te kopen. Slechts 14 procent is bereid om voor hun kroost budget-producten aan te schaffen.

Lees Verder

13:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, consumptie |  Facebook |

15-12-13

Rusland moet dringend werken aan energie-efficiënte huisvesting

Russische woningen verbruiken onaanvaardbaar meer energie dan de huisvesting in Europese of Amerikaanse regio’s met een gelijkaardig klimaat. Dat heeft Russische ministerie van huisvesting gezegd, eraan toevoegend dat er initiatieven genomen dienen te worden om de energie-efficiëntie van het nationale vastgoed te verhogen. Een groot gedeelte van het Russische residentiële vastgoed is nog gebouwd volgens normen die dertig jaar geleden werden gehanteerd en voldoen volgens het ministerie van huisvesting niet langer aan de moderne eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Door het gebruik van verouderde materialen en technologieën zouden Russische woningen grote hoeveelheden warmte en water verspillen.

“De energieconsumptie van de Russische woningen ligt tussen 30 procent en 100 procent hoger dan in vergelijkbare klimaatregio’s in Europa en de Verenigde Staten,” aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van huisvesting. “Ongeveer 10 procent van de warmtebevoorrading van de Russische flatgebouwen gaat nutteloos verloren omdat bij de bouw voorbijgestreefde materialen en technologieën worden gebruikt. Ook 30 procent van de waterdistributie kan door die achterhaalde werkmethodes niet nuttig worden aangewend. Gemiddeld consumeren Russische vastgoedbeheerders 25 procent tot 30 procent meer energie dan hun Europese sectorgenoten.”

De Russische sector van vastgoed en nutsvoorzieningen heeft een waarde van ongeveer 122 miljard door. Mikhail Men, Russisch minister van huisvesting, wil een gedeelte van die budgetten reserveren om de energie-efficiëntie van de Russische woningen te verbeteren. Bovendien wil Men een samenwerking met het Russische ministerie van energie om betaalbare energie-efficiënte gebouwen te ontwerpen. In een aantal Russische regio’s werden al pilootprogramma’s gelanceerd om energie-efficiënte flatgebouwen op te trekken die gebruik maken van hernieuwbare bronnen en tegenover de gemiddelde Russische woning een energie-besparing van 50 procent zouden kunnen opleveren.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, energie, huisvesting |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende