31-05-13

Desertec begraaft plannen voor export zonnekracht uit Sahara

Het Desertec Industrial Initiative (DII) is teruggekomen op zijn plannen om zonnekracht uit de Sahara naar Europa te exporteren. Dat heeft Paul van Son, chief executive van Desertec, bevestigd. Daarmee wordt een belangrijke slag toegebracht aan de Europese ambities om zijn markt voor hernieuwbare energie te voeden met goedkope externe voorraden. In november vorig jaar had het Duitse concern Siemens zich al uit het project teruggetrokken. Volgens critici is het project financieel nooit haalbaar geweest. Desertec zegt te werken aan een aantal andere strategieën.

Desertec had gehoopt met zijn project een belangrijke pijler van de wereldwijde hernieuwbare energie te kunnen worden. Het consortium wou tegen het midden van de eeuw met grote parken zonnepanelen in de Sahara een capaciteit van honderd gigawatt te kunnen uitbouwen. Bovendien werd opgemerkt dat het initiatief ook in andere regio's gedupliceerd zou kunnen worden. Daarbij werd erop gewezen dat 90 procent van de wereldbevolking binnen een afstand van 1.800 mijl van een woestijn woont.

Gehoopt werd dat Desertec ongeveer 20 procent van de Europese energiebehoeften zou kunnen dekken. Met het initiatief was een investering van 400 miljard dollar voorzien. Ook de Marokkaanse regering heeft zich echter al teruggetrokken uit het project en een eigen nationaal alternatief aangekondigd. Het project heeft nu nog achttien partners. Dat betekent een halvering tegenover de opstart van het initiatief. Bedoeling was de opgewekte energie met een onderzeese kabel vanuit Marokko naar Europa te transporteren.

Lees Verder

15:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: desertec, sahara, zonnekracht |  Facebook |

19-06-10

Opnieuw poging om groene Afrikaanse gordel te creëren

Afrika moet een bomengordel krijgen tussen Senegal in het westen en Djibouti in het oosten. Dat hebben Afrikaanse leiders gezegd tijdens een samenkomst rond ontbossing in Tsjaad. De bomengordel wordt ondersteund door de African Union en zou er moeten voor zorgen dat de Sahara-woestijn zich niet verder uitbreidt. De bomengordel zou vijftien kilometer breed moeten worden over een lengte van 7.775 kilometer. Het concept werd vijf jaar geleden naar voor geschoven, maar kon door een gebrek aan financiële middelen nog niet worden opgestart. Volgens een aantal experts moet echter ook gevreesd worden dat de bomengordel niet goed onderhouden zou worden. Het project wordt onder meer ondersteund door de Senegalese president Abdoulaye Wade, die een speciale website heeft opgezet rond het project. Een aantal andere Afrikaanse leiders zou echter minder enthousiast zijn.

Op de klimaattop van Kopenhagen vorig jaar stelde de Senegalese delegatie het project voor. De bomengordel zou zich van oost tot west over elf verschillende landen uitstrekken. "De bomen zouden droogtebestendig moeten zijn en bestaan uit inheemse soorten," aldus BBC News. "In totaal werden zevenendertig verschillende boomsoorten weerhouden. De initiatiefnemers hopen dat de bomen de bodemerosie zouden tegen gaan en de windsnelheden afremmen en ervoor zouden zorgen dat regenwater in de ondergrond zou doordringen, zodat de uitbreiding van de woestijn tot stilstand gebracht zou kunnen worden. Er wordt opgemerkt dat een rijkere bodem ook voordelen zou opleveren voor de gemeenschappen in het Sahel-gebied, die afhankelijk zijn van de veeteelt en de landbouw." Senegal zegt ongeveer 2 miljoen dollar geïnvesteerd te hebben in het project, waarbij lokale gemeenschappen aangemoedigd werden om bomen te planten.

"In N'Djamena, waar de conferentie werd gehouden, merken vele inwoners op dat de stad de voorbije twintig jaar steeds meer tekenen van verzanding vertoont omdat de Sahara steeds verder in de richting van het zuiden oprukt," merkt BBC News nog op. "Tsjaad heeft inspanningen gedaan om een gordel van bomen te planten rond de stad. In kwekerijen in de buitenwijken van de stad groeien tienduizenden jonge bomen. Maar tot nu toe zijn er nagenoeg nog geen inspanningen gedaan om de bomen transporteren naar de noordelijke woestijngebieden om een onderdeel te vormen van de grote Afrikaanse bomengordel. De Global Environment Facility heeft beloofd om het project te ondersteunen met een toelage van 119 miljoen dollar. De deelnemende landen zijn Burkina Faso, Tsjaad, Djibouti, Eritrea, Ethiopië, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal en Soedan.

17:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, sahara, bomengordel |  Facebook |

27-07-09

Zandstenen muur moet voortgang Sahara stoppen

Een muur van 6.000 kilometer langs de Sahara zou de uitbreiding van de woestijn moeten kunnen tegenhouden. Deze barrière - gevormd door verstevigde zandduinen - zou zich uitstrekken van Mauritanië tot Djibouti. Dat plan heeft de Zweedse architect Magnus Larsson voorgelegd tijdens de TED Global Conference in Oxford. Larsson gaf wel toe dat er nog heel wat barrières moeten overwonnen worden vooraleer het project zou kunnen gerealiseerd worden. Het gaat volgens Larsson daarbij niet alleen over praktische en financiële problemen, maar ook over politieke en ethische vragen die moeten opgelost worden. Maar het plan moet volgens Larsson in ieder geval wel al een discussie op gang kunnen brengen.

In een rapport van de Verenigde Naties twee jaar geleden bleek dat verwoestijning op het vlak van leefmilieu de grootste uitdaging van de toekomst zal vormen. Volgens dat rapport vormen ongeveer twee miljard mensen - één derde van de totale wereldbevolking - een potentieel slachtoffer van verwoestijning. Daarbij wordt verwacht dat het trage voortkruipen van de woestijnen grote migratiebewegingen op gang zal brengen en een nieuwe druk zal leggen op natuurlijke grondstoffen en maatschappijen. Tot de bedreigde gebieden behoren onder meer de gewezen Sovjet-republieken in Centraal-Azië, China en Afrikaanse gebieden ten zuiden van de Sahara. Ongeveer 140 landen zouden door verwoestijning worden bedreigd.

Noord-Afrikaanse landen hebben voorgesteld om bomengordel aan te planten. Deze Great Green Belt zou de verdere verspreiding van zand moeten tegengaan. Een gelijkaardig voorstel - bekend als de Green Wall of China - werd voorgelegd om de voortgang van de Gobi-woestijn tegen te gaan. Volgens Larsson zou de zandstenen muur complementair zijn aan de Great Green Belt. De zandstenen muur zou de bomen een fysieke ondersteuning moeten kunnen geven en bovendien een barrière blijven vormen wanneer de bomen zouden weggenomen worden. De bevolking in de betrokken regio's is volgens Larsson zo arm dat ze de bomen zouden kappen om brandhout te verzamelen.

De Zweedse architect wil de woestijnduinen laten verzanden door het gebruik van een bacterie die normaal in moerasgebieden is terug te vinden. De bacterie vormt volgens Larsson een natuurlijk cement. Hij haalde zijn idee bij wetenschappers van de University of California, waar het gebruik van de bacterie werd bestudeerd om de ondergrond in aardbevingsregio's te versterken.

18:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, woestijn, sahara |  Facebook |