27-04-18

Ook karaktereigenschappen hebben impact op salaris

Het inkomen van een individu kan ook mee bepaald worden door zijn persoonlijkheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Queensland University of Technology (QUT) in Australië. Onder meer wordt erop gewezen dat de combinatie van een hoge score op het gebied van neurotische eigenschappen en een laag niveau van zorgzaamheid vaak met een lager salaris wordt afgestraft. Dat geldt volgens de onderzoekers vooral voor vrouwelijke werknemers, die meer dan mannen voor zorgzaamheid worden beloond, maar tegelijkertijd ook zwaarder op neurotische karaktertrekken worden afgerekend.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

25-01-18

Voor comfortabel leven moet loon met kwart worden verhoogd

Om een comfortabel leven te kunnen leiden, moet het loon van een gemiddelde werknemer naar eigen gevoel met een kwart worden verhoogd. Dat blijkt uit een onderzoek van het online rekruteringsplatform Indeed bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat volgens de ondervraagden een loonsverhoging van gemiddeld 7.200 pond per jaar nodig zou zijn om een comfortabel leven te kunnen leiden. Met een gemiddeld salaris van 27.600 pond op de Britse arbeidsmarkt, kan worden afgeleid dat een een loonsverhoging van 26 procent nodig is om de werknemer een comfortabel leven te laten leiden.

De onderzoekers stelden verder vast dat vrouwen minder snel geneigd zijn om bij hun werkgever op een loonsverhoging aan te dringen. Slechts 38 procent van de vrouwelijke ondervraagden gaf immers aan van plan te zijn om dit jaar een salarisverhoging te vragen. Bij mannen loopt dat aandeel echter op tot 51 procent. Daarbij werd vastgesteld dat 11 procent van de vrouwelijke werknemers zich geremd voelt om met de werkgever een eventuele loonsverhoging te bespreken. Bij mannen valt dat aantal echter tot 4 procent terug. Er kan volgens de onderzoekers dan ook bij de loonambities van een genderkloof gewag worden gemaakt.

Er zijn echter nog andere redenen waarom vrouwen besluiten om geen loonsverhoging te vragen. In de eerste plaats zeggen vrouwen vaak tevreden te zijn met hun huidige salaris (29 procent). Anderzijds wijst 16 procent erop dat ook hun collega’s geen loonsverhoging hebben gekregen. Een even grote groep zegt te vrezen dat een dergelijke vraag mogelijk tot een ontslag zou kunnen leiden. Tenslotte zegt 15 procent recent al een loonsverhoging te hebben gekregen. De onderzoekers stelden verder nog dat werknemers in Londen het snelst geneigd zijn om een loonsverhoging te vragen. Toch bleek in Bristol de grootste ontevredenheid over de huidige verdiensten.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

06-01-18

Kensington-Chelsea rijke buurten met lage lonen

De loonschalen in de Britse hoofdstad Londen kunnen grote verschillen vertonen. Dat blijkt ook uit een rapport van het wervingsplatform Adzuna, dat de gemiddelde salarissen rond de metrostations in de stad berekende. Daarbij werden gemiddelden tussen 25.000 pond en 52.700 pond opgetekend. De hoogste lonen werden opgetekend rond het metrostation Barbican, in de onmogelijke omgeving van het gelijknamige kunstencentrum. Ook metrostations zoals Monument, Bank en Cannon Street lieten hoge gemiddelde salarissen optekenen. Opvallend is echter de lage score van dure wijken zoals Kensington en Chelsea, waar de gemiddelde lonen kunnen dalen tot bedragen tussen 25.000 pond en 29.000 pond.

“Werknemers die naar een hoger salaris streven, moeten ook de locatie in overweging nemen,” aldus Doug Monro, topman van Adzuna. “Wanneer naar de metro wordt gekeken, kan worden vastgesteld dat langs de Waterloo & City Line de beste opportuniteiten worden geboden, gevolgd door de Circle Line en Central Line. Daarentegen zal het veel minder eenvoudig zijn om langsheen de Victoria Line superieure salarissen te vinden.” De Royal Borough of Kensington and Chelsea betaalt weliswaar lage lonen, maar tussen de residenten in deze wijken bevinden de hoogste inkomsten van het hele land, waarbij bedragen tot 158.000 pond kunnen worden opgetekend.

Tower Hamlets, één van de armste wijken van de Britse hoofdstad, betaalt met een gemiddeld salaris van 41.800 pond beduidend meer dan Kensington en Chelsea. De allerlaagste weddes worden teruggevonden rond het metrostation Uxbridge (21.786 pond), gevolgd door Hounslow (22.437 pond) en Homchurch (22.565 pond). De rangschikking zal wel worden beïnvloed door de introductie van de nieuwe Elizabeth Line, die tegen eind volgend jaar operationeel moet zijn en onder meer Canary Wharf - één van de grootste concentraties aan hoge looncategorieën - met de rest van de Britse hoofdstad zal verbinden. De Elizabeth Line voegt tien nieuwe stations aan het Londense metronet toe.

Lees Verder

09:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

29-08-17

Britse chief executive heeft loon moeten inleveren

De Britse chief executives hebben het voorbije jaar op hun salaris een aanzienlijke inlevering moeten doen. Dat blijkt uit een rapport van consulent Deloitte over de verloning van de chief executives van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië. Het salaris liet daarbij een mediaan van 3,5 miljoen pond optekenen, tegenover 4,3 miljoen pond vorig jaar. Tegenover vorig jaar liet het aantal salarisverhogingen van minstens 3 procent voor de chief executives volgens het rapport een halvering optekenen. Tegelijkertijd kende de mediaan van de uitbetaalde salarissen bij de ondernemingen een stijging met ongeveer 2 procent melden.

“Uit de cijfers blijkt duidelijk dat er inspanningen worden gedaan om de vergoedingen van de chief executives binnen de perken te houden,” stippen de onderzoekers aan. “De achteruitgang van de mediaan toont dat de remuneratie-comités echte inspanningen doen om aan een aantal bekommernissen van de aandeelhouders tegemoet te komen.” De Britse regering besliste drie jaar geleden om limieten op te leggen aan de vergoeding van bedrijfsleiders en hogere kaderleden. Deze maatregelen - waarbij onder meer de verloning door de aandeelhouders expliciet diende goedgekeurd te worden - beginnen volgens Deloitte nu hun vruchten af te werpen.

De Britse regering had eveneens geëist dat een duidelijk beeld moest worden gebracht van de salarisverhoudingen tussen de bestuurskaders en de rest van het personeel. Het High Pay Centre merkt daarbij echter op dat voor elk pond salaris dat de gemiddelde werknemer ontvangt, aan de chief executive een som van 129 pond wordt uitgekeerd. Twee jaar geleden was er sprake van 148 pond. Stefan Stern, directeur van het High pay Centre, meent dat in werkelijkheid weinig verbeteringen konden worden opgetekend en de cijfers werden vertekend door enkele individuen die met een belangrijke salarisverlaging werden geconfronteerd.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

28-08-17

Welke stervoetballer is zijn salaris waard?

Lionel Messi zou op basis van zijn talent weliswaar de best betaalde voetbalspeler van de wereld moeten zijn, maar tegelijkertijd is hij ook de meest overbetaalde speler uit het wereldwijde voetbal. Dat blijkt uit een rapport van de Lawrence Technological University in de Amerikaanse staat Michigan op basis van de gegevens over de vaardigheden en inkomsten van 6.082 professionele voetbalspelers. Opgemerkt wordt dat Messi volgens de parameters van de studie een weekloon van ongeveer 235.000 euro zou mogen verdienen. In werkelijkheid verdient Messi ruim twee keer meer. In de lijst van overbetaalde spelers wordt Messi gevolgd door Angel Di Maria, Robin van Persie, Ivan Rakitic en Nicolas Otamendi.

“Wanneer alleen naar de vaardigheden wordt gekeken, moest Lionel Messi zonder twijfel het voorbije seizoen als de best betaalde speler uit het wereldwijde voetbal worden erkend,” zeggen de onderzoekers Lara Yaldo en Lior Shamir, computerwetenschappers van de Lawrence Technological University. “Daarna volgens Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Neymar, David De Gea en Mesut Özil. De meest onderbetaalde speler daarentegen bleek Bernard Silva, gevolgd door Harry Kane, Granit Xhaka, Timo Horn en Paco Alcacer.” In de studie werd echter alleen rekening gehouden met de voetballende kwaliteiten en werd niet gekeken onder meer televisierechten en merchandising, die nochtans de aantrekkingskracht kunnen versterken.

Tegenover de meest overbetaalde spelers bleken de onderbetaalde spelers volgens de onderzoekers vooral uit te blinken in behendigheid, snelheid, versnelling, balans en de vaardigheid om de posities van andere spelers te identificeren. De overbetaalde spelers bleken daarentegen alleen in lichamelijke sterkte superieur te zijn. Tevens werd vastgesteld dat de gevraagde vaardigheden tussen de onderscheiden competities belangrijke verschillen kunnen laten optekenen. In Duitsland blijken vooral penalty's en visie geapprecieerd te worden, terwijl in Frankrijk en Engeland meer belang zou worden gehecht aan de geprefereerde voet. Spanje kijkt vooral naar afwerking en volleys, terwijl Italië grotere waarde hecht aan tackles.

De reactietijd op evoluties op het terrein wordt in alle landen met een hoger salaris in verband gebracht. Er wordt wel opgemerkt dat in alle landen een sterke relatie tussen prestaties en salarissen kon worden gemeld. Polen vormt hierop de enige uitzondering, want daar is de vergoeding vooral gekoppeld aan de club waarvoor de speler uitkomt. Tenslotte moet volgens de onderzoekers ook worden opgemerkt dat een grotere loonongelijkheid een negatieve impact heeft op de prestaties van de spelers.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, salaris |  Facebook |

18-07-14

Uitbetaling salaris stimuleert economische activiteit

Ten opzichte van andere dagen van de maand, kennen de bestedingen op de dag van de loonuitbateling een piek, die ook gedurende de volgende dagen blijft aanhouden. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de University of Michigan, de University of California en de Arizona State University. Het fenomeen heeft echter geen verband met potentiële problemen met het beheer van financiële middelen.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

16-07-14

Salaris is geen taboe meer in sollicitatie-gesprek

In het verleden was een vroegtijdige verwijzing naar salarisverwachtingen voor kandidaat-werknemers een reden om naast een aanwerving te grijpen, maar dat is niet langer het geval. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Robert Half International, waaruit blijkt dat 70 procent van de rekruterings-verantwoordelijken aangeeft bereid te zijn om bij het tweede interview over het loonniveau te onderhandelen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, sollicitatie |  Facebook |

28-06-14

Loonsverhoging van ruim 8 procent voldoende om nieuwe baan te aanvaarden

Een loonsverhoging van 8,6 procent is wereldwijd voldoende om een werknemer aan te zetten naar een ander bedrijf over te stappen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van de Corporate Executive Board (CEB) bij achttienduizend werknemers. Verder wordt opgemerkt dat ongeveer 20 procent van de arbeidspopulatie tot de actieve werkzoekenden mag worden gerekend.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

26-05-14

Mannelijke afgestudeerden in eerste instantie geïnteresseerd in salaris

Mannelijke afgestudeerden tonen bij hun intrede op de arbeidsmarkt een grotere interesse in hun salaris dan in het imago van de werkgever of de geboden carrièremogelijkheden. Vrouwen hechten daarentegen een groter belang aan ethiek en morele kwesties. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Trendence bij meer dan zevenentwintigduizend Britse studenten. De onderzoekers merken echter op dat er bij afgestudeerden niet alleen volgens het geslacht een andere visie en opstelling kan worden vastgesteld, maar kunnen er ook verschillen worden opgetekend tussen de diverse studierichtingen en onderwijsinstellingen.

De onderzoekers kwamen onder meer tot de vaststelling dat 39,7 procent van de mannelijke respondenten bereid zou zijn om voor een bedrijf met een bedenkelijk imago te werken indien ze voldoende zouden worden betaald. Bij hun vrouwelijke collega’s valt die bereidheid echter terug tot 20,4 procent. Ook bleek dat 63 procent van de vrouwelijke ondervraagden beklemtonen dat ethiek en moraliteit een belangrijke rol spelen bij hun keuze van werkgever. Slechts 51,2 procent van de mannen zou daarmee rekening houden. Bovendien gaf 70,8 procent van de vrouwelijke respondenten aan dat een bevredigende invulling van de carrière hoger moet worden ingeschat dan grote financiële verdiensten. Bij mannen daalt dat cijfer tot 57,1 procent.

“Het onderzoek toont duidelijk aan dat mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden een andere visie hebben op de professionele carrière,” zegt Alexandra Kong, research-manager bij Trendence. De onderzoekers zeggen verder te hebben vastgesteld dat mannen en vrouwen met een diploma hoger onderwijs in nagenoeg alle sectoren een gelijke toegang tot tewerkstelling genieten, hoewel er in enkele traditionele carrières nog een aantal genderverschillen kunnen worden opgemerkt. Tegelijkertijd moeten werkgevers er volgens Alexandra Kong rekening mee houden dat hun jonge kandidaat-werknemers een bijzonder heterogene groep met uiteenlopende ambities en attitudes vertegenwoordigen.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, afgestudeerden |  Facebook |

16-04-14

Zuid-Europese werknemers zijn vooral gericht op salaris

Europese werknemers laten afwijkende verwachtingen over hun carrière optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij zevenduizend werknemers in elf Europese landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat in het noorden van Europa vooral belang wordt gehecht aan de jobtevredenheid. In Zweden zet 70 procent van de ondervraagden jobtevredenheid op de eerste plaats, gevolgd door Noorwegen (69 procent), Finland (69 procent) en Denemarken. Daarentegen wordt in het latijnse gedeelte van Europa meer belang gehecht aan het salaris. In Frankrijk zegt 60 procent van de ondervraagden het salaris op de eerste plaats, gevolgd door Italië (57 procent) en Spanje (55 procent). http://yougov.co.uk/news/2014/04/14/why-do-we-work-employees-split-between-job-salary-/">Lees Verder

Lees Verder

14:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

10-04-14

Geheimhouding over salaris heeft alleen negatieve impact

Geheimhouding over het salaris heeft een negatieve impact op de productiviteit en dreigt toptalent gefrustreerd op zoek te doen gaan naar een andere betrekking. Dat blijkt uit experimenten van wetenschappers aan de University of Tel Aviv en de Cornell University met bijna driehonderd studenten die een bepaalde vergoeding kregen beloofd voor een deelname aan een computergame. De geheimhouding over de verloning verzwakt volgens het rapport de perceptie van medewerkers dat een verbetering van de prestaties zal gepaard gaan met een loonsverhoging. Ook werd vastgesteld dat goed presterende werknemers het meest gevoelig zijn voor het onbreken van een verband tussen prestatie en beloning.

“De resultaten van het onderzoek suggereren dat de geheimhouding over de verloning het bedrijf aan een groter risico op het verlies van toptalent blootstelt,” zeggen de Peter Bamberger en Elena Belogolovsky, professor human resources aan de universiteiten van respectievelijk Tel Aviv en Cornell. "Geheimhouding heeft een negatief effect op de prestaties van de werknemer, maar niet om voor de hand liggende redenen. Percepties over een gebrek aan vertrouwen en rechtvaardigheid kunnen daarvan weliswaar deel uitmaken, maar het onderzoek toonde aan dat het grootste deel van het effect kan worden verklaard door een uitholling van de verwachting dat een grotere inzet en betere prestaties ook tot een extra beloning zullen leiden.”

Uit eerder onderzoek bleek al dat de geheimhouding over de salarissen tot verkeerde inschattingen aanleiding geeft, waarbij de beloning van succesvolle collega’s wordt onderschat, terwijl de vergoeding van zwakke medewerkers wordt overschat. “Wanneer de kloof tussen goede en slechte performers zo beperkt blijkt, heeft de werknemer ook het gevoel dat een grotere inzet uiteindelijk niet de moeite waarde zal zijn,” voeren Bamberger en Belogolovsky aan. “De geheimhouding rond salarissen kan dan ook belangrijke negatieve gevolgen hebben, waarbij rekening moet worden gehouden met lagere prestatieniveaus en een groter personeelsverloop.”

“Bedrijven tonen zich vaak geen voorstander van een transparantie rond salarissen,” zegt Bamberger nog. “Men gaat er immers vanuit dat die transparantie de algemene efficiëntie van de organisatie zou kunnen uithollen. In werkelijkheid kan men zich op het gebied van transparantie weinig verloorloven. Het is echt onmogelijk om verdoken bonussen te betalen aan talentrijke medewerkers die ermee dreigen het bedrijf te verlaten. Voor dergelijke praktijken zal de onderneming vroeg of laat worden afgestraft.”

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

04-03-14

Hoger salaris leidt niet tot een groter personeelsbehoud

Landen met een hoger bruto binnenlands product worden ook met de grootste personeelsverloop geconfronteerd. Anderzijds blijken landen met de grootste loonstijgingen ook niet efficiënter in het tegengaan van het personeelsverloop. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van consulent Towers Watson. De resultaten van de studie moeten volgens de onderzoekers de werkgevers dan ook moeten aanzetten om bij hun strategie rond het behoud van talent verder te kijken dan financiële beloningen. Opgemerkt wordt dat het loon slechts één instrument vormt om de werknemers aan zich te binden en kan aan een aantal andere parameters een grotere impact worden toegewezen.

“In Zwitserland, Groot-Brittannië en Zweden werden het voorbije jaar proportioneel het grootst aantal werknemers opgetekend die uit eigen initiatief hun werkgever verlieten,” merken de onderzoekers op. “Diezelfde landen vertoonden nochtans een relatief belangrijke economische groei in vergelijking met andere markten. Landen zoals Spanje, Portugal en Italië, die het voorbije jaar met een economische inkrimping werden geconfronteerd, bleken daarentegen ook een relatief beperkt personeelsverloop te kennen. Er kan dus duidelijk een verband worden vastgesteld tussen economische groei en het personeelsverloop. Diezelfde trends kunnen ook worden opgemerkt in regio’s zoals Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.”

“Het is normaal dat gezonde economische omstandigheden door de beschikbaarheid van extra banen werknemers zullen aanzetten om sneller van arbeidsplaats te veranderen,” merkt Carole Hathaway, directeur bij Tower Watson, op. “Goede economische omstandigheden kunnen een werknemers-markt creëren, waar een breed aanbod aan vacatures gepaard gaat met een beperkte beschikbaarheid van talent. Wanneer de economie minder goed presteert, dreigt daarentegen een werkgevers-markt, waar weinig arbeidsopportuniteiten beschikbaar zijn en voor elke functie een grote concurrentie aanwezig is. In die landen grijpen werknemers naar veiligheidsmaatregelen en is men meer geneigd zijn huidige betrekking vast te houden.”

Daarentegen bleek er volgens de onderzoekers geen verband te zijn tussen het personeelsverloop en de gemiddelde loonsverhoging. “In Groot-Brittannië, Nederland en Spanje kenden de lonen het voorbije jaar nagenoeg geen stijging, maar toch lieten al die landen in het personeelsverloop een verschillend patroon optekenen,” aldus nog Carole Hathaway. “Datzelfde bleek ook te gelden in landen zoals Zwitserland, Zweden, Italië en Polen, waar de lonen wel relatief belangrijke evolties kenden, maar op het gebied van personeelsverloop bijzonder afwijkende cijfers dienden te worden opgetekend. Het loon blijkt slechts één van de vele factoren te zijn die een impact hebben op het personeelsverloop.”

“Indien werknemers van mening zijn onvoldoende betaald te worden, zullen ze op zoek gaan naar andere opportuniteiten,” meent Hathaway. “Maar datzelfde blijkt niet op te gaan wanneer bedrijven belangrijke loonsverhogingen aanbieden. Een loonsverhoging blijkt geen loyaliteit te kunnen kopen. Bedrijfscultuur, communicatie, leiderschip, carrière-ontwikkeling en waarden vormen allemaal factoren die de werknemer kunnen aanzetten om zijn huidige functie trouw te blijven of een andere werkgever te zoeken.”

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, personeelsverloop |  Facebook |

18-01-14

Salaris blijft cruciaal voor aantrekken talentrijke werknemers

Ondanks alle andere potentiële invloeden, blijft het salaris de cruciale factor om talentrijke medewerkers te kunnen aantrekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers konden naar eigen zeggen vaststellen dat hogere salarissen ervoor zorgen dat een bedrijf de toegang kan garanderen tot medewerkers met een grote vaardigheid en met een oprechte interesse in de belangen van de organisatie kunnen aantrekken. Er wordt aan toegevoegd dat een hogere weddeschaal bovendien ongeschikte kandidatren afschrikt om zich voor de gevraagde functies aan te melden.

Lees Verder

11:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

12-01-14

Bedrijfsleider heeft nu al jaarsalaris gemiddelde werknemer vergaard

Britse bedrijfsleiders hebben sinds nieuwjaar al een salaris opgebouwd waarvoor hun gemiddelde medewerker twaalf maanden zal dienen te werken. Dat is de conclusie van een studie van de denktank High Pay Centre. Er wordt opgemerkt dat de topexecutives van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië al na tweeënhalve werkdagen van het nieuwe jaar gemiddeld meer dan 26.500 pond, het jaarsalaris van de gemiddelde Britse werknemer, hadden ontvangen. De executives van de grote Britse ondernemingen ontvangen gemiddeld een jaarloon van 4,3 miljoen pond. Dat komt overeen met een uurloon van 1.100 pond.

“De bedrijfsleiders van grote ondernemingen verdienen in Groot-Brittannië gemiddeld 18,30 pond per minuut, terwijl de gewone werknemer één uur moet werken om 6,31 pond mee naar huis te kunnen nemen,” zegt Deborah Hargreaves, directeur van het High Pay Centre. “Wanneer bedrijfsleiders na tweeënhalve dagen meer hebben vergaard dan de gemiddelde werknemer op één jaar kan verdienen, is er duidelijk iets fundamenteel verkeerd met de verloning van beide groepen. De cijfers maken ook duidelijk hoe ongevoelig de top van de grote ondernemingen is geworden. Het salaris van de executives is het voorbije decennium met 74 procent gestegen, terwijl het loon van de medewerkers ongewijzigd is gebleven.”

“De toenemende loonongelijkheid beschadigt de economie,” merkt ook Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Britse Trades Union Congress (TUC), op. “Werknemers moeten beter worden betaald, zodat het economisch herstel kan worden gebaseerd op een toenemende bestedingskracht. Op dit ogenblik wordt het merendeel van de bevolking geconfronteerd met een dalende financiële slagkracht en toenemende schulden. Het is dan ook noodzakelijk dat vertegenwoordigers van de werknemers in de remuneratie-comités van de bedrijven worden opgenomen, zodat er in de verloning van de executives opnieuw een zin voor redelijkheid kan worden ingebouwd.”

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

30-12-13

Portugal heeft laagste beginsalaris van West-Europa

In Portugal moeten werknemers aan de start van een carrière zich met het laagste salaris van West-Europa tevreden te stellen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Towers Watson over de verloning in zestien Europese landen. Opmerkelijk genoeg wordt Portugal onmiddellijk vooraf gegaan door Groot-Brittannië. Er wordt wel aan toegevoegd dat de Britse werknemer in het verdere verloop van zijn carrière wel een gedeelte van die achterstand kan inhalen, maar de kloof met zijn collega’s in vele andere andere landen, waaronder Duitsland, Nederland, Ierland en België, niet meer kan dichten. Zwitserland biedt aan zijn werknemers volgens het rapport het beste startsalaris.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

27-12-13

Loon niet belangrijkste frustratie voor vertrekkende werknemers

Frustraties over het loonniveau zijn voor vele werknemers minder doorslaggevend om een ontslag in te dienen dan de ontevredenheid over hun baan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Benchmark Recruit bij meer dan drieduizend Britse werknemers. De onderzoekers werpen dan ook op dat veel werkgevers er onterecht vanuit gaan dat een salarisverhoging voldoende zal zijn om hun werknemers gemotiveerd en tevreden te houden, terwijl het loonniveau in werkelijkheid voor de meeste respondenten geen absolute prioriteit blijkt te vormen. Daarentegen willen werknemers zich volgens de onderzoekers vooral gewaardeerd en geapprecieerd voelen.

De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de werknemers tot een vertrek beslist omdat ze het gevoel hebben geen vertrouwen te kunnen hebben in het management, onvoldoende waardering ervaren of zich tegenover hun werk niet langer geëngageerd voelen. “Bedrijven mogen niet vergeten dat het behoud van waardevolle werknemers even belangrijk is als de rekrutering,” merkt Louisa Harrison-Walker, directeur van Benchmark, op. “Het behoud van werknemers wordt door vele bedrijven over het hoofd gezien, maar is in werkelijk een cruciaal onderdeel van het uitbouwen van een duurzaam en loyaal personeelsbestand.”

Vastgesteld werd dat meer dan 22 procent van de werknemers hun ontslag indienen omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het leiderschap. Daarnaast zegt 19 procent te vertrekken omdat ze ervaren hebben onvoldoende gewaardeerd te worden. Een even grote groep zegt zich niet langer geëngageerd en gemotiveerd te voelen. Daarentegen bleek slechts 13 procent bij zijn werkgever vertrokken te zijn uit onvrede met de financiële verloning. De onderzoekers stelden ook vast dat 19 procent van de werknemers zijn baan als een doodlopend pad bestempelt. Slechts 25 procent is van mening een perfecte baan te hebben. Ook werd vastgesteld dat 9 procent vreest nooit zijn droombaan te zullen vinden.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

16-12-13

Amerikaanse topexecutives ontvangen opnieuw recordsalaris

In de Verenigde Staten heeft de verloning van de topexecutives het voorbije jaar opnieuw een record laten optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GMI Ratings. De onderzoekers merken op dat de tien bestbetaalde chief executives van het Amerikaanse bedrijfsleven het voorbije jaar elk minstens 100 miljoen dollar hebben ontvangen. Bovendien kregen twee executives een verloning van meer dan 1 miljard dollar. Op de eerste plaats stond Mark Zuckerberg, oprichter van het sociale netwerkbedrijf Facebook met een verloning van 2,27 miljard dollar. Dat komt overeen met een bedrag van meer dan 6 miljoen dollar per dag. Op de tweede plaats volgt Richard Kinder, topman van het energiebedrijf Kinder Morgan, met een bedrag van 1,1 miljard dollar.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive, salaris |  Facebook |

03-12-13

Salaris chief executive nog steeds niet gelinkt aan prestaties onderneming

Het salaris van de chief executive weerspiegelt nog niet altijd de prestaties van de onderneming. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG naar het verloningsbeleid bij de driehonderdvijftig grootste ondernemingen van Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat de meerderheid van de betrokken bedrijven hun chief executives minstens 60 procent van de maximum toegelaten bonus toekennen, terwijl een kwart van de ondernemingen met een winstdaling diende af te rekenen. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat bedrijven bij de remuneratie van hun executives weinig rekening houden met de geleverde prestaties.

“Hoewel het salaris van de chief executives slechts een stijging met bijna 4 procent liet optekenen, vertegenwoordigden de bonussen bij de honderd grootste Britse ondernemingen 31 procent van het totale loonpakket,” merkt David Ellis, analist remuneratie bij KPMG, op. “Het grote aandeel van de bonussen in het totale loonpakket geeft aan dat de bedrijven remuneratie en prestatie onvoldoende tegenover elkaar afwegen. Zonder verdere verduidelijking zou dit onevenwicht bij de aandeelhouder de indruk kunnen wekken dat de jaarlijkse bonusbetalingen aan het management van de onderneming niet gerechtvaardigd kunnen worden. Vele bedrijven geven alleen op het hoogste niveau gedetailleerde informatie over de verloning.”

Uit het onderzoek bleek dat één op drie onderzochte bedrijven aan zijn chief executive een variabele vergoeding toekent die overeenkomt met 80 procent van de maximale bonus. Slechts bij 10 procent van de bedrijven ontving de chief executive dit jaar geen enkele bonus. “Door de nieuwe Britse regels over transparantie in de remuneratie van het management, krijgen de aandeelhouders in de toekomst echter een bindende stem over het loonbeleid van de onderneming,” aldus nog Ellis. “Verwacht mag worden dat die maatregel zal leiden tot een groter evenwicht tussen de verloning van de chief executive en de prestatie van de onderneming.”

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, chief executive |  Facebook |

23-11-13

Laag salaris kan onderneming duur te staan komen

Bedrijven die hun werknemers onvoldoende betalen, lopen het risico zwaar afgestraft te worden. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse ministeriële dienst Business, Innovation and Skills (BIS) bij meer dan tweeduizend Britse werknemers en consumenten. Bedrijven die hun medewerkers onvoldoende salaris aanbieden, dreigen volgens het rapport niet alleen met een verlaagde productiviteit geconfronteerd te worden, maar lopen ook een belangrijk risico op reputatieschade. Lage lonen kunnen volgens de onderzoekers op het eerste gezicht een interessante besparing opleveren voor de onderneming, maar in werkelijkheid blijkt de strategie grote gevaren in te houden en aan de onderneming veel te kunnen kosten.

“Lage lonen hebben een nefaste impact op de productiviteit van het bedrijf,” merken de onderzoekers op. “Werknemers die het gevoel hebben geen rechtvaardig loon te ontvangen, zijn snel geneigd om rancunes tegenover de onderneming aan te kweken, wat allerlei problemen kan creëren. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 80 procent van de ondervraagden toegeeft zich niet optimaal te zullen inspannen indien ze het gevoel zouden hebben onvoldoende beloond te worden voor hun werk. Daarnaast leiden lage lonen ook tot een hoog personeelsverloop, waardoor de bedrijven verplicht worden tot extra kosten bij de zoektocht en opleiding van nieuwe werknemers die de vertrekkers moeten vervangen.”

De onderzoekers wijzen er echter op dat de gevolgen van een gierig verloningsbeleid zich ver buiten de muren van de onderneming kunnen laten voelen. Het rapport toonde immers onder meer aan dat 80 procent van de consumenten aangaf niet langer met een bedrijf zaken te willen doen indien zou blijken dat de onderneming zijn werknemers onvoldoende betaalt. Bovendien zou nagenoeg een even grote groep ook familie en vrienden proberen ervan te overtuigen om de banden met de onderneming door te snijden, waardoor een belangrijk omzetverlies dreigt. Daarnaast geeft 90 procent van de ondervraagden aan minachting te hebben voor ondernemers die hun personeel onvoldoende betalen.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

10-10-13

Slechts 40 procent werknemers is tevreden met zijn salaris

Wereldwijd is slechts 40 procent van de werknemers tevreden met zijn salaris. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kenexa bij ongeveer drieëndertig werknemers in achtentwintig landen. De onderzoekers waarschuwen dat de ontevredenheid over het loon belangrijke consequenties kan hebben voor de ondernemingen, aangezien werknemers die zich op een rechtvaardige manier vergoed voelen voor hun arbeid, een groter engagement vertonen en ook minder snel geneigd zijn om de organisatie te verlaten. De onderzoekers merken daarbij op dat een transparantie over de verloning een belangrijke impact kan hebben op de salaris-perceptie van de werknemer.

Lees Verder

20:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

04-09-13

Werknemers kijken opnieuw meer naar salarisniveau

Het loonniveau blijft de belangrijkste factor in de keuze van een potentiële werkgever. Dat heeft Fiona Roberts, directeur van de Engelse divisie van autobouwer Volkswagen Group, gezegd. Roberts wijst erop dat vaak wordt aangegeven dat geld voor de werknemer niet de allerbelangrijkste drijfveer is, maar die houding is volgens haar duidelijk aan het veranderen. Door de moeilijke financiële periode die de werknemers de voorbije vijf jaar hebben doorgemaakt, wordt er volgens Roberts veel meer aandacht besteed aan het loonniveau dan aan andere arbeidsvoorwaarden. Vooral de voorbije achttien maanden is die trend volgens haar steeds duidelijker naar voor gekomen.

“De voorbije jaren werd steeds vaker aangegeven dat het financiële aspect van de tewerkstelling niet de belangrijkste factor was om talent te kunnen aantrekken,” merkt Fiona Roberts in een gesprek met de newssite HR Magazine op. “Daarentegen werd aangevoerd dat de werknemer meer waarde hechtte aan een engagement met zijn werkgever, inspraak in de organisatie en mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en in de onderneming door te groeien. Hoewel die factoren bijzonder belangrijk blijven, vormt de financiële beloning voor vele werknemers nog steeds de doorslaggevende reden om een baan te aanvaarden of aan de onderneming trouw te blijven.”

“De economische crisis heeft het belang van een goede verloning opnieuw duidelijk naar voor gebracht,” zegt Fiona Roberts nog. “Bedrijven die zich voornemen het best beschikbare talent op de markt aan te trekken, dienen dan ook bereid te zijn om belangrijke financiële inspanningen te doen. Deze trend kan in een brede waaier van sectoren en op alle niveaus worden opgemerkt. Ook onder vrienden blijkt het salaris een steeds terugkerend gespreksonderwerp te vormen.” Een aantal recente studies hadden nochtans uitgewezen dat onder meer flexibiliteit voor werknemers steeds belangrijker wordt om talent te kunnen aantrekken.

Lees Verder

15:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris |  Facebook |

11-08-13

Gedecentraliseerde loononderhandeling voordelig voor alle partijen

Collectieve loononderhandelingen leveren weinig meerwaarde op Zowel bedrijven als werknemers halen voordeel uit een flexibel weddesysteem. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Copenhagen, die over een periode van tien jaar de loonevolutes in de Deense privésector hebben opgevolgd. De onderzoekers stellen dat de gemiddelde salarissen stijgen wanneer werkgever en werknemer op een individuele basis over het loon kunnen onderhandelen, terwijl collectieve afspraken tot een vast loonniveau voor alle medewerkers leiden. Er wordt aan toegevoegd dat zelfs medewerkers onderaan de hiërarchie zouden profiteren van een gedecentraliseerde salarisonderhandeling.

“Uit het onderzoek bleek dat de loonsverhoging bij Deense werknemers door individuele onderhandelingen gemiddeld 5 procent hoger lag dan bij collectief onderhandelde barema’s,” merkt onderzoeksleider Jakob Roland Munch, professor economie aan de University of Copenhagen, op. Werknemers met een hogere opleiding en een grotere werkervaring bleken de grootste voordelen te halen uit de individuel onderhandelingen. In die groep werden loonsverhogingen opgetekend die 7 procent hoger lagen dan de collectief onderhandelde barema’s. Bij werknemers met een beperkte opleiding en weinig werkervaring werd echter ook nog een surplus van 3 procent geregistreerd.

Een systeem van individuele loononderhandelingen zorgt er volgens de onderzoekers voor dat bedrijven zich beter kunnen aanpassen aan de marktomstandigheden en dan ook productiever kunnen zijn. “Door een flexibele verloning kunnen bedrijven medewerkers volgens de eigen mogelijkheden vergoeden,” zegt professor Munch. “De flexibele verloning maakt het immers mogelijk om cruciale werknemers met een beter salarisaanbod verder aan zich te binden, terwijl het aan bedreigde personeelsleden een kans biedt om hun tewerkstelling door loontoegevingen veilig te stellen. Een systeem van individuele loononderhandelingen leidt dan ook tot een lager personeelsverloop.”

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, onderhandeling |  Facebook |

13-06-13

Russisch minister belooft loonsverhoging voor academisch personeel

Professoren aan Russische universiteiten zullen bij de start van het nieuwe academische jaar in september een belangrijke loonsverhoging ontvangen. Dat heeft Dmitry Livanov, Russisch minister voor opvoeding en wetenschap, bekend gemaakt. Universiteiten die weigeren om de salarisverhoging door te voeren, zullen volgens de minister minder overheidssubsidies ontvangen. Op dit ogenblik ontvangen Russische professoren een vergoeding tussen 370 dollar en 460 dollar per maand.

"Het is niet langer aanvaardbaar dat de professoren aan de Russische universiteiten zich met maandvergoedingen tussen 12.000 roebel en 15.000 roebel tevreden moeten stellen," geeft minister Livanov toe. De inkomsten van de universiteitsleiding liggen gevoelig hoger. De meeste Russische rectors zouden het voorbije jaar tussen 2 miljoen roebel en 4 miljoen roebel hebben verdiend. Bij Anatoly Ovedenko, rector van de Aerospace Engineering University in Sint-Petersburg, loopt dat bedrag op tot meer dan 71 miljoen roebel.

Een aantal professoren stelt zich echter sceptisch op tegenover de beloftes van de minister. Daarbij wordt erop gewezen dat Livanov recent nog heeft aangegeven dat dringend besparingen moeten worden doorgevoerd. Volgens hen zal een loonsverhoging alleen kunnen wanneer ook de werkdruk wordt opgedreven. Het probleem van de lage vergoedingen voor het academisch personeel wordt al langer aangeklaagd. Een verhoging van de salarissen voor de professoren was één van de beloftes van president Vladimir Poetin in de aanloop naar de jongste verkiezingen.

Lees Verder

15:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, universiteit, salaris |  Facebook |

26-12-12

Staatsbedrijven leveren topsalarissen Russische economie

Andrei Kostin, hoofd van staatsbedrijf VTB Bank, was het voorbije jaar met een salaris van ongeveer 30 miljoen dollar de bestbetaalde executive van Rusland. Dat blijkt uit een rangschikking van het magazine Forbes. Op de tweede plaats staat Alexei Miller, topman van een gasconcern Gazprom, met 25 miljoen dollar inkomsten. Miller presteert daarmee beter dan zijn Amerikaanse collega's James Mulva en Rex Tillerson van respectievelijk ConocoPhillips en Exxon Mobil. De top vijf van de Russische grootverdieners van het Russische bedrijfsleven wordt verder aangevuld met German Gref van Sberbank en Mikhail Kuzovlev van de Bank of Moscow (15 miljoen dollar). De top vijf bestaat daarmee exclusief uit chief executives van staatsbedrijven. Volgens een aantal headhunters zijn de topfiguren van het Russische bedrijfsleven van mening dat ze niet minder kunnen verdienen dan hun westerse collega's.

Lees Verder

10:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, salaris |  Facebook |

06-11-12

Salarisverhoging Britse executive mikt vooral op langere termijn

Britse executives hebben het voorbije jaar gemiddeld een salaris ontvangen van 4 miljoen pond. Dat betekent een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien, ondanks het grote verzet tegen hoge salarissen en bonussen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Income Data Services naar de verloning bij de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven. Er wordt opgemerkt dat er vooral een toename kon worden opgetekend bij de incentives-plannen op langere termijn. Daar werd volgens het rapport een stijging met meer dan 80 procent opgetekend.

Lees Verder

18:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: salaris, bonus, executive |  Facebook |

17-05-12

Werknemers moeten toegang krijgen tot remuneratiecomité

Werknemers moeten toegang krijgen tot de remuneratiecomités van het bedrijfsleven. Dat heeft Brendan Barber, secretaris-generaal van de Britse vakbond Trades Union Congres (TUC), gezegd. De aanwezigheid van werknemers in de remuneratiecomités zal bij de executives volgens Barber mogelijk een begrip kunnen doen ontstaan over de financiële druk waarmee de gewone gezinnen worden geconfronteerd. Bovendien zou de aanwezigheid van werknemers volgens Barber het noodzakelijke realisme moeten doen terugkeren in de verloningsorganen.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: remuneratie, salaris, human resources |  Facebook |

10-05-12

Loon Britse chief executive met 11 procent gestegen

De chief executives van de honderd grootste Britse beursgenoteerde bedrijven hebben het voorbije jaar gemiddeld een loon ontvangen van 3,65 miljoen pond ontvangen. Dat betekent een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Manifest. Er wordt dat de gemiddelde loonsverhoging van de bedrijfsleiders in de hele Britse economie het voorbije jaar slechts met 1,1 procent is gestegen. Er wordt aan toegevoegd dat de honderd grootste Britse beursgenoteerde bedrijven het voorbije jaar 6,6 procent van hun waarde hebben verloren.

"De stemming van aandeelhouders over de vergoeding van executives is niet bindend, maar de Britse regering overweegt de wet te wijzigen, zodat bestuursraden meer verantwoording zouden moeten afleggen aan hun investeerders," merkt BBC News op. "Het Britse ministerie van ondernemen bekijkt daarbij de mogelijkheden om een wet door te voeren die voor loonpakketten van executives de steun van minstens 75 procent van de aandeelhouders zou vereisen."

"Aandeelhouders moeten een grotere grip krijgen over hun bedrijven, met inbegrip van bindende stemmen," merkte Vince Cable, Brits minister van ondernemen, tegenover BBC News op. "Het huidige activisme van de aandeelhouders moet worden versterkt, zodat een einde kan worden gemaakt aan de overdreven vergoeding van de executives, die door de eigenaars van hun bedrijven opnieuw terug naar de realiteit moeten worden gehaald." Onder meer bij verzekeraar Aviva is topman Andrew Moss vertrokken omdat de aandeelhouders zich tegen zijn vergoeding bleven verzetten.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, salaris |  Facebook |