18-12-10

Eén op zes Amerikanen slachtoffer van voedselvergiftiging

Eén op zes Amerikanen wordt het slachtoffer van voedselvergiftiging. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Division of Foodborne, Waterborne and Environmental Diseaseshet Amerikaanse Centers for Disease Control. Daarbij wordt gewag gemaakt van 128.000 ziekenhuisopnames per jaar. Elk jaar zouden in de Verenigde Staten ook drieduizend mensen aan een voedselvergiftiging sterven. Het gaat volgens Christopher Braden, directeur van de Division of Foodborne, Waterborne and Environmental Diseases, om miljarden dollars kosten voor de gezondheidszorg. Hij voegt er aan toe dat een aantal van de incidenten voor de betrokkenen ook levenslang gevolgen hebben.

"Er moeten grotere inspanningen worden gedaan om de gevolgen van deze aandoeningen in te perken," merkt Braden op. De situatie lijkt wel verbeterd te zijn dan elf jaar geleden toen één of vier Amerikanen het slachtoffer werd van een voedselvergiftiging en de incidenten leiden tot 325.000 ziekenhuisopnames en vijfduizend overlijdens. De onderzoekers wijzen er echter op dat deze schijnbare gunstige evolutie wellicht te wijten is aan een betere informatie over het probleem en niet mag laten veronderstellen dat de voedselvoorraad veiliger is geworden. Er wordt wel toegegeven dat er tegen een aantal oorzaken, zoals bepaalde vormen van E.coli, inmiddels efficiënter kan worden opgetreden.

De efficiëntere aanpak van E.coli heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met de inspanningen die werden gedaan door de sector en regulatoren om de vleeswerkende industrie veiliger te maken. Datzelfde geldt voor de onderzoekers ook voor listeria. Anderzijds is er volgens hen nagenoeg geen enkele vordering gemaakt in de strijd tegen salmonella. Deze aandoening vertegenwoordigt 28 procent van alle overlijdens wegens voedselvergiftiging. Ook bij de ziekenhuisopnames is in 35 procent van de gevallen sprake van salmonella. Daarbij wordt opgemerkt dat salmonella een bijzonder complexe besmetting vormt, met een brede waaier van bronnen en overdracht-mechanismen.