11-09-14

Conservatief in een progressieve samenleving is gelukkigste mens ter wereld

Conservatieven in een progressieve samenleving zijn de gelukkigste mensen van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de State University of New Jersey bij meer dan één miljoen mensen gedurende de laatste drie decennia van de voorbije eeuw in zestien West-Europese landen. In het algemeen werden de Scandinavische landen, die ook het meest progressieve beleid hanteren, als de meest gelukkige naties bestempeld. Daarentegen werden landen zoals Ierland, Frankrijk en Portugal als conservatieve naties naar voor geschoven. Denemarken kwam uit de studie naar voor als het meest gelukkige land van Europa.

“Het onderzoek toonde aan dat de bevolking van progressievere landen, ongeacht de eigen overtuiging, zich gemiddeld gelukkiger voelt dan de burgers van naties met een conservatiever beleid,” zegt onderzoeksleider Adam Okulicz-Kozaryn, professor overheidsbeleid aan de State University of New Jersey. “Individueel blijkt echter dat conservatieven zich in elk land gelukkiger voelen dan progressieven. Progressieve regeringen proberen hun burgers te beschermen tegen problemen zoals werkloosheid en armoede, waardoor het algemeen geluksniveau stijgt. Conservatieven tonen zich echter een voorstander van de status-quo en wijten de socio-economische problemen van anderen aan individuele tekortkomingen.”

“Uit het onderzoek kan dan ook afgeleid worden dat conservatieven in een progressieve maatschappij het hoogste geluksniveau zullen laten optekenen,” stipt professor Okulicz-Kozaryn aan. De verschillen in geluksniveau tussen individuen en landen werden volgens de onderzoekers vooral duidelijk wanneer respondenten hun eigen levenstevredenheid vergeleken met het welzijnsbeleid van het land. Wanneer gekeken werd naar de sociale inspanningen van een land, bleek dat een grotere progressiviteit gepaard gaat met een hoger welzijn, maar wanneer naar de politieke overtuiging van de individuele burgers wordt gekeken, bleek een grotere progressiviteit gekoppeld te kunnen worden aan een lagere levenstevredenheid.

“De resultaten van de studie kunnen belangrijke implicaties hebben voor regeringen en organisaties,” benadrukt Adam Okulicz-Kozaryn. “Het onderzoek toont immers aan dat politiek beleid en welzijn een duidelijk verband hebben. Het is duidelijk dat een land de grootste meerwaarde creëert door een beleid dat erop gericht is om het welzijn van de bevolking te verbeteren. Indien regeringen er niet in slagen om hun burgers te beschermen tegen werkloosheid, dreigt het verlies aan welzijn een negatieve impact te hebben op de productiviteit van de werknemers.”

Lees Verder

14:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenleving |  Facebook |

08-10-13

Relaties leveren belangrijkste bijdrage tot collectieve geluksgevoel

Personen zijn voor het collectieve geluksgevoel veel belangrijker dan voorwerpen. Dat is de conclusie van een analyse van krantenartikels door wetenschappers aan de Sahlgrenska Academy en de Lund University in Zweden. De onderzoekers stelden vast dat het concept geluk in de artikels vaker naar voor kwam in combinatie met personen dan met voorwerpen. Die vaststelling geeft volgens de wetenschappers aan dat relaties op het collectieve geluksgevoel een grotere impact hebben dan het bezit van materiële goederen. Verwijzingen naar materiële goederen zoals een iPhone of Google gingen volgens de wetenschappers in de artikels nagenoeg nooit gepaard met een vermelding van het concept geluk.

“De resultaten van het onderzoek, waarbij anderhalf miljoen woorden werden geanalyseerd, betekenen niet dat materiële goederen de mens ongelukkig maken, maar wel dat de twee concepten niet in dezelfde context lijken te zijn gesitueerd,” voert onderzoeksleider Danilo Garcia, professor psychologie aan het Centre for Ethics, Law and Mental Health van de Sahlgrenska Academy, op. “De meeste mensen begrijpen dat geld geen geluk of liefde kan kopen. Ook begrijpt men het belang van warme en hechte relaties voor een sociaal welzijn, maar het is niet zeker dat iedereen beseft dat deze positieve verhoudingen daarnaast ook een cruciale invloed hebben op het persoonlijke geluk.”

De onderzoekers stelden vast dat materiële onderwerpen in de geanalyseerde Zweedse dagbladen bijna nooit in dezelfde context werden aangetroffen als het concept geluk. “Dat geldt ook voor een aantal van de meest populaire gadgets en trends in de moderne technologie,” voert Danilo Garcia aan. “Concepten zoals de iPhone of Google werden in de artikels nagenoeg nooit geassocieerd met geluk. Daarentegen kon duidelijk een verband worden vastgesteld tussen het concept geluk en verwijzingen naar personen zoals een grootmoeder, beroemde Zweedse figuren of persoonlijke voornaamwoorden. Dat geeft aan dat personen de basis vormen van het collectieve geluk.”

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenleving |  Facebook |

19-02-11

Grote samenlevingsgroepen oorzaak van uniek stemgeluid

Personen met een uniek stemgeluid hebben hun talent waarschijnlijk te danken aan de sociale omgeving van hun voorouders. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit van Californië. Opgemerkt wordt dat de voorouders van mensen met een bijzondere stem wellicht in relatief grote groepen leefden, waardoor ze een meer uniek stemgeluid dienden te ontwikkelen om op te vallen tussen alle andere stemmen.

"Hoe groter de groep, hoe meer inspanningen men moet doen om zich te onderscheiden," benadrukt onderzoeksleider Kimberly Pollard. "Wanneer men elke dag dag met dezelfde drie mensen omgaat, hoeft men zich niet te kleden zoals Lady Gaga om op te vallen. Maar in een groep van vijftig, honderd of tweehonderd mensen zou dat wel kunnen helpen.” De wetenschappers kwamen tot hun theorie over de evolutie van stemmen door een experiment met knaagdieren die in sociale groepen van verschillende groottes leven.

De onderzoekers registreerden daarbij de angstkreet van individuele exemplaren die werden gevangen. Uit het onderzoek bleek dat knaagdieren uit grote levensgemeenschappen over het algemeen een meer uniek stemgeluid hebben dan knaagdieren uit een kleiner sociaal verband. Volgens de onderzoekers is die conclusie waarschijnlijk ook van toepassing op mensen. "De verschillen in stemmen bij knaagdieren kan men vergelijken met de verschillende stemmen van mensen," merkte Pollard op. "Elke kreet van een dier heeft zijn eigen vocale stempel."

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenleving, stem |  Facebook |

16-12-10

Grotere samenhang in wandelbare buurten

Wandelbare buurten zorgen voor een grote samenhang in de gemeenschap, een groter vertrouwen en een hogere levenskwaliteit. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van de University of New Hampshire. Onderzoeksleider Shannon Rogers zegt dat dergelijke wandelbare buurten - waar bestemmingen zoals parken, speeltuinen, postkantoren, restaurants en vergadermogelijkheden op wandelafstand liggen - op alle gebieden van sociaal kapitaal betere scores halen dan andere stadswijken. Er wordt aan toegevoegd dat de meeste inwoners van wandelbare buurten zich ook gezonder en gelukkiger tonen dan bewoners van andere wijken.

"Wandelbaarheid is al in andere studies in verband gebracht met levenskwaliteit," merkt Shannon Rogers op tegenover het magazine Physorg.com. "Wandelbaarheid blijkt echter ook het sociale kapitaal te verhogen door de middelen en locaties te voorzien waarbij individuele bewoners met elkaar in contact kunnen komen, informatie kunnen delen en interacties kunnen onderhouden met personen die ze anders wellicht niet zouden tegenkomen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de bewoners van deze buurten niet alleen meer locaties te voet konden bereiken, maar ook sneller deelnamen aan gemeenschapsactiviteiten en contacten onderhielden met vrienden.

"De onderzoekers stelden ook vast dat bewoners van deze wandelbare buurten veel minder geneigd waren om televisie als hun belangrijkste bron van ontspanning te bestempelen dan in andere wijken het geval was," merkt Physorg.com nog op. Rogers waarschuwt wel dat de inwoners van deze buurten specifiek gekozen hebben voor een dergelijke omgeving, zodat men volgens haar niet kan beweren dat de zogenaamde wandelbaarheid het sociale kapitaal van een omgeving versterkt. Maar het is volgens haar wel een belangrijk signaal dat in aanmerking genomen zou moeten worden bij het ontwerp van toekomstige woonwijken.

16:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: samenleving, wijk |  Facebook |