14-04-14

Financiële sancties kunnen gezond gedrag stimuleren

Mensen hebben een grotere kans om in de supermarkt voor gezonde opties te kiezen wanneer ze weten dat minder gezonde alternatieven financieel gesanctioneerd zullen worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Tulane University in New Orleans. De onderzoekers stellen dat financiële stimulansen weliswaar een belangrijke motivatie kunnen vormen om mensen tot een gewenst gedrag aan te zetten, maar ze voegen er aan toe dat een onafgebroken stroom van financiële middelen snel de beschikbare budgetten kan uithollen of zelfs totaal inefficiënt kan blijken. De consument is volgens de onderzoekers echter bereid om zichzelf de nodige beperkingen op te leggen.

Lees Verder

14:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, sancties |  Facebook |

27-03-14

Meer sancties tegen personeel door economisch herstel

Ondermaatse prestaties, wangedrag en onwettige afwezigheid vormen voor bedrijven de belangrijkste motieven om werknemers te sanctioneren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse rekruteringsbureau Ortus. Daarbij werd vastgesteld dat het aantal sancties tegen medewerkers de voorbije vijf jaar met 18 procent is toegenomen. Over de voorbije twaalf maanden is er zelfs sprake van een stijging met 15 procent. Dat laat volgens Ortus een samengaan veronderstellen met het economisch herstel. Ondermaatse prestaties vertegenwoordigen 81 procent van alle gesanctioneerde werknemers, gevolgd door persoonlijk wangedrag (49 procent) en ongewettigde afwezigheid (35 procent).

Andere factoren die tot sancties aanleiding geven zijn tijdverspilling (33 procent) en professionele fouten (31 procent). Daarna volgen een misbruik van het internet en inbreuken tegen het sociale mediabeleid van de onderneming (20 procent). Daarentegen maakt slechts 7 procent van de respondenten gewag van sancties wegens het gebruik van alcohol of drugs. Ook wordt aangevoerd dat bijna één derde van alle personeelsverantwoordelijken aangeeft dat een werknemer om disciplinaire redenen werd ontslagen. Volgens 80 procent van de respondenten blijft het merendeel van de sancties echter beperkt tot een schriftelijke waarschuwing.

Nicholas Croucher, directeur van Ortus, merkt op dat tijdens de economische recessie de druk van kostenbesparingen en het wegvallen van werkzekerheid de werknemer aanzette om potentieel risicogedrag te vermijden, waardoor ook bij het aantal sancties een daling kon worden opgetekend. “Op vele werkplekken is het dieptepunt van de crisis echter achter de rug, waardoor mogelijk een aantal slechte gewoonten opnieuw zouden kunnen opduiken,” aldus Croucher. “Indien men zich echter soepelt opstelt tegen wangedrag, dreigen alle baten van de kostenbesparingen tijdens de crisisperiode opnieuw verloren te gaan. Sancties zijn cruciaal om wangedrag zo snel mogelijk te beteugelen.”

Er werd nog vastgesteld dat het aantal afwezigheden wegens ziekte tegenover een decennium geleden met bijna een derde is teruggevallen. Waarnemers merken echter op dat deze vaststelling niet noodzakelijk wijst op een daling van het aantal ziektegevallen, maar wordt er mogelijk door de werkgever strikter opgetreden tegenover simulanten, waardoor werknemers het minder snel zouden aandurven om wegens gezondheidsredenen afwezig te blijven.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sancties, personeel |  Facebook |