04-11-09

Sandwich-generatie biedt marketeers onvermoede mogelijkheden

De zorg voor kinderen wordt als een natuurlijke en zelfs vreugdevolle opdracht beschouwd, maar de zorg voor ouderen komt vaak als stresserend over. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie van het bureau Communispace bij de zogenaamde sandwich-generatie, die tegelijkertijd voor hun kinderen en hun ouders moet zorgen. De onderzoekers stellen dat er dan ook er diensten en producten worden aangeboden die deze sandwich-generatie, die zowel twintigers als zestigers omvat, kan helpen en geruststellen. Uit gesprekken met betrokkenen zegt Communispace dat daarbij niet alleen aangestuurd wordt op verwachte diensten, zoals verzekeringen en gezondheidszorg, maar ook in totaal andere sectoren, zoals reinigingsproducten, lichaamsverzorging, voeding en drank. Dat biedt volgens de onderzoekers voor marketeers de mogelijkheid om marktsegmenten te bereiken waar voordien nooit was aan gedacht. Maar daarbij moet er wel een realistische invalshoek worden gehanteerd. Afschrikwekkende voorbeelden of campagnes stuiten tegen de borst en bereiken het omgekeerde resultaat.

De zorg voor ouderen wordt volgens de onderzoekers vaak als frustrerend, onverwacht en onvoorspelbaar bestempeld. "Toch wordt die opoffering als een bindende opdracht bestempeld, zelfs als dit ten koste gaat van de eigen kroost," wordt er opgemerkt. "Uit het onderzoek blijkt dat 58 procent van de ondervraagden een vrije slaapkamer eerder aan zijn zorgbehoevende ouder zou geven dan aan zijn kinderen. Bovendien zegt 65 procent van deze sandwich-generatie bereid te zijn om bij zijn zorgbehoevende ouder in te trekken, ook al zou dat gepaard gaan met langere verplaatsing of het zoeken van een nieuwe school voor de kinderen. Ook zegt 77 procent van de ondervraagden bereid te zijn om zijn koopgedrag te veranderen, zoals de aankoop van een wagen met voldoende ruimte om een rolstoel te kunnen opbergen in plaats van een comfortabel of een energie-vriendelijk model, om het leven van zijn ouders comfortabeler te maken."

Communispace zegt dat marketeers ervoor moeten zorgen dat er producten en diensten gecreëerd worden om te voldoen aan de behoeften van deze sandwich-generatie, die volgens de onderzoekers vaak over het hoofd wordt gezien. Daarbij zegt 47 procent de mogelijkheid te willen hebben om zowel zijn kinderen als zijn ouders in zijn persoonlijke gezondheidsverzekering te kunnen opnemen, terwijl 45 procent een voorstander is van een gezondheidsregeling op lange termijn voor henzelf en hun ouders. "Maar er blijken ook heel andere behoeftes te zijn, die veel minder voor de hand liggen," wordt er opgemerkt. Onder meer wordt er daarbij op gewezen dat 26 procent van de respondenten voorstander is van een dienst om hun ouders eraan te herinneren om hun geneesmiddelen te nemen. Daarnaast zegt 22 procent er voorstander van te zijn om een webcam te installeren in de woning van hun ouders. Ook zegt 26 procent vragende partij te zijn voor een specifiek vakantie-aanbod.